Komisija za lovska priznanja obravnavala 48 predlogov

Komisija za lovska odlikovanja in priznanja je 15. decembra zasedala na 7. seji (drugi v videokonferenčni obliki).

Seje sta se udeležila dva od treh članov ter strokovni sodelavec LZS. Tretji član je zaradi težav pri vzpostavitvi e-povezave svoja stališča glede podanih predlogov predhodno pisno posredoval.

Komisija je obravnavala 48 rednih predlogov in ugovor na zavrnitev 8 predlogov, ki so bili zavrnjeni, ker niso vsebovali potrebne pisne obrazložitve. Odobrila je podelitev 6 predlogov za red za lovske zasluge III. stopnje, 12 predlogov za podelitev zlatega znaka za lovske zasluge in 18 predlogov za podelitev znaka za lovske zasluge.

Pogoji za podelitev odlikovanj so natačno opredeljeni v pravilniku

Zavrnila je podelitev 3 redov za lovske zasluge I. stopnje, 5 redov za lovske zasluge II. stopnje in 4 redov za lovske zasluge III. stopnje. Ob dodatnih obrazložitvah je odobrila podelitev 7 na 2. seji zavrnjenih odlikovanj ter ponovno zavrnila 1 predlog za podelitev odlikovanja.

Komisija je kot tolikokrat do sedaj ugotovila, da nekatere predlagateljice pred podajo predlogov ne preučijo veljavnega pravilnika, predvsem priloge 1, kjer so natančno opredeljeni pogoji, ki jih mora predlagani izpolnjevati za podelitev odlikovanja.

Sestal se je Strokovno-znanstveni svet

Na 3. seji Strokovno-znanstvenega sveta, ki je potekala 14. decembra, preko aplikacije MS Teams, so člani sprejeli sklep, da se nagradi vse prejete naloge z razpisa za najboljša študentska zaključna dela v letu 2020, avtorje pa pozove, da pripravijo prispevke za Zlatorogov zbornik. 

Člani Strokovno-znanstvenega sveta so se med drugim dogovorili tudi, da se Slovenski lovski dan 2020, ki zaradi epidemije covid-19 ni bil izpeljan, izvede v februarju 2021 v on-line obliki. Tema dogodka bo zelo aktualna problematika divjadi na nelovnih površinah.

Seja Komisije za upravljanje z divjadjo

Komisija za upravljanje z divjadjo LZS je imela 11. decembra 4. videokonferenčno sejo.

Seje se je udeležilo vseh sedem članov komisije, podpredsednik komisije mag. Aleš Klemenc, novi direktor LZS mag. Božo Zakrajšek in svetovalec za ekologijo divjadi.

Sejo je vodil predsednik komisije dr. Ivan Kos. Na seji so obravnavali poročilo o izvajanju programa dela za leto 2020, potek priprav na izdelavo lovskoupravljavskih načrtov in pripravo pripomb ter prejete pobude in predloge.

Četrti potrjeni primer aviarne influence v Ljubljani

Nacionalni veterinarski inštitut je obvestil o novem pozitivnem rezultatu preiskave na visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N8.

Foto: Pixabay

Okuženi poginuli labod grbec (Cygnus olor) je bil najden na Koseškem bajerju v občini Ljubljana. Gre četrti primer okužbe z aviarno influenco pri prostoživečih pticah v Sloveniji in drugi na Koseškem bajerju.

Ukrepi, sprejeti 4. 12. 2020, ostanejo v veljavi.

Dodatne informacije so dostopne na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Le še nekaj dni do zaključka fotografskega natečaja!

Fotografski natečaj »Motivi Natura 2000«, ki ga je Zavod za ribištvo Slovenije v letu 2020 organiziral v sklopu projekta Life for Lasca se nezadržno bliža zaključku.

Vendarle je ostalo še nekaj decembrskih dni, ki lahko skozi objektiv pričarajo še veliko čudovitih utrinkov iz narave. Zato vas ekipa Life for Lasca ponovno vljudno vabi, da delite vaše posnetke, se potegujete za bogate nagrade ali pa si ogledate galerijo že prejetih fotografij.

Več na spletni strani lifeforlasca.eu

Zdravstveno stanje divjadi v Sloveniji v letu 2020

Na Inštitutu za patologijo, divjad, ribe in čebele Veterinarske fakultete v Ljubljani so v letu 2020 opravili 67 sekcij trupel in patoanatomskih pregledov trupel ali organov prostoživečih živali, ki so jih prejeli iz 44 različnih lovskih družin.

Foto: Pixabay

Pregledali so 9 različnih živalskih vrst, različne starosti in spolov. V letu 2020 največji delež pregledanih vrst predstavljata srnjad in gams.

Vzroki pogina divjadi

Kot vzrok pogina v prvi polovici leta 2020 ugotavljajo bolezni, ki jih povzročajo notranji zajedavci, virusi in gnojne bakterije. Ugotavljajo tudi močno invadiranost s klopi, jelenjo ušjo, nosnimi in kožnimi zolji in dlakožeri. Pri gamsih še vedno pogosto potrdijo prisotnost garij. Pri lisici in jazbecu so potrdili prisotnost virusa pasje kuge. V več primerih so potrdili prisotnost gnojnih bakterij.

Od oktobra letos se v Evropi spet pojavlja zelo nevaren patogen podtipa H5N8, znan tudi kot ptičja gripa. Podrobneje o ptičji gripi bo objavljeno v reviji Lovec.

Ptičja kuga in afriška prašičja kuga

Afriška prašičja kuga se še vedno počasi, vendar nezadržno širi. Zgolj v novembru 2020 je bila afriška prašičja kuga na novo ugotovljena v 24 državah, in sicer v devetih v Evropi (Nemčija, Madžarska, Latvija, Moldavija, Poljska, Romunija, Rusija, Srbija in Ukrajina), dvanajstih v Aziji in štirih v Afriki.

Za zgodnje ugotavljanje prisotnosti bolezni in njeno razširjenost je javljanje najdenih poginov ključnega pomena, zato je s strani lovcev pomembno pozorno spremljanje okolice in morebitnih sprememb v vedenju prostoživečih ptic. V primeru najdenih poginov upoštevajte priporočila Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Poročilo o spremljanju zdravstvenega stanja divjadi v Sloveniji v letu 2020 je v celoti dostopno na članski spletni strani LZS, pod zavihkom Komisija za upravljanje z divjadjo – ostali dokumenti.

Nalepke za leto 2021 že poslane

Hologramske nalepke za lovske izkaznice za leto 2021 že poslane.

Lovske družine obveščamo, da so bile 4. decembra po pošti na 411 naslovov poslane hologramske nalepke za lovske izkaznice za leto 2021.

Foto: Barbara Ložar

Tretji potrjen primer aviarne influence – priporočajo opustitev lova na race mlakarice

Nacionalni veterinarski inštitut je pred dnevi obvestil o tretjem potrjenem primeru aviarne influence v občini Ljubljana.

Foto: Pixabay

Nacionalni veterinarski inštitut je pred dnevi obvestil o pozitivnem rezultatu preiskave na visoko patogeno aviarno influenco (HPAI) podtipa H5N8 pri poginjenemu labodu grbcu (Cygnus olor), najdenem v občini Ljubljana. Gre za tretji potrjen primer pri prostoživečih pticah pri nas.

Lov na race mlakarice predstavlja velik dejavnik tveganja za širjenje bolezni med prostoživečimi pticami in prenos na perutnino, zato lovcem priporočajo opustitev lova oziroma dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov. 

Državno središče za nadzor bolezni je sprejelo naslednji sklep: celotno ozemlje Republike Slovenije se opredeli kot območje z izrazitim tveganjem, na katerem se izvajajo naslednji ukrepi:

a) domačo perutnino in ptice v ujetništvu se:

– zadržuje v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi; zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogoči dostop do vode, vendar je pri tem treba preprečiti fizični stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi;

– krmi in napaja v zaprtih oziroma pokritih prostorih;

b) oskrbovanje perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop prostoživeče vodne ptice, je dovoljeno po obdelavi vode, ki zagotavlja inaktivacijo virusov aviarne influence (npr. prekuhavanje, uporaba filtrov, UV razkuževanja ali kemijskih substanc, kot je npr. kloriranje);

c) krmljenje prostoživečih vodnih ptic ni dovoljeno; s tem se zmanjša nepotrebno zadrževanje ptic na posameznih mestih in možnost prenosa virusa med njimi ter na perutnino in ptice v ujetništvu preko kontaminirane obutve in obleke;

č) zbiranje perutnine in drugih ptic v ujetništvu na trgih, predstavah, razstavah in kulturnih prireditvah, razen če se taki dogodki organizirajo in izvedejo tako, da je tveganje širjenja virusov z ptic, ki bi bile lahko okužene, na druge ptice kar najbolj zmanjšano.

Več informacij je dostopnih na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

ZAPRTO dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje

7. decembra razpisano obnovitveno usposabljanje za lovske čuvaje v e-izvedbi je zaradi doseženega maksimalnega števila prijav ŽE ZAPRTO!

Prijave v Lisjaku trenutno niso mogoče. Novo usposabljanje bo odprto konec decembra ali v začetku januarja 2021!

Ponovno predlagamo, da v sistem najprej prijavite tiste člane, ki obnovitveno usposabljanje nujno potrebujejo, zatem pa tudi ostale lovske čuvaje, ki jim je od zadnjega obnovitvenega usposabljanja preteklo manj kot pet let.

Foto: arhiv LZS

PONOVNO ODPRTO: dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje (e-izvedba)

Komisija za lovsko-čuvajsko službo LZS je PONOVNO odprla obnovitveno usposabljanje za lovske čuvaje v e-izvedbi!

Foto: arhiv LZS

Prijave potekajo preko aplikacije Lisjak. Število prijav je omejeno na 100 udeležencev. Pred prijavo preverite, ali imajo vsi prijavljeni v Lisjaku objavljen delujoč elektronski naslov!

Predlagamo, da v sistem najprej prijavite tiste člane, ki obnovitveno usposabljanje nujno potrebujejo, zatem pa tudi ostale lovske čuvaje, ki jim je od zadnjega obnovitvenega usposabljanja preteklo manj kot pet let.

Udeleženec bo po e-pošti prejel uporabniško ime in geslo za prijavo v sistem. Uporabniško ime in geslo bosta veljavna 14 dni od prejema. To pomeni, da bodo prijavljeni imeli 14 dni časa, da opravijo zahtevane obveznosti.

Kotizacija znaša 20 €. Tečajnik bo prejel dnevnik lovskega čuvaja in nalepko lovskega čuvaja, LZS pa mu bo v Lisjaku vpisala, da je opravil obnovitveno usposabljanje. Če kotizacija ne bo plačana, usposabljanje ne bo vpisano v Lisjaku.

Izobraževanje bomo ponovno odprli tudi v januarju 2021.

4. seja Komisije za lovsko kinologijo

Komisija za lovsko kinologijo se je 3. decembra sestala na 4. seji.

Glavna tema seje je bila obravnava osnutka pravilnika o uporabi lovskih psov v lovišču. Točka seje ja bila namenjena stanju v času epidemije covid-19 in težavam ter odpovedim prireditev. Člani so razpravljali tudi o nadgradnji modula kinologija v aplikaciji Lisjak.

Po zaključku seje je podpredsednik mag. Aleš Klemenc spomnil na oddajo pobud za lovskoupravljavske načrte, k čemer LZS poziva vse članice in člane članic.

Novi direktor Strokovne službe LZS je mag. Božo Zakrajšek

Strokovno službo Lovske zveze Slovenije od 1. decembra 2020 vodi novi direktor, mag. Božo Zakrajšek.

Foto: Barbara Ložar

Mag. Božo Zakrajšek je član Lovske družine Mokrc in dolgoletni član predavateljskega aktiva veterinarjev LZS na izobraževanjih lovskih čuvajev ter usposobljenih oseb za prvi pregled uplenjene divjadi za področje veterinarske zakonodaje in bolezni divjih živali. Prav tako že vrsto let predava lovskim pripravnikom v predavateljskem aktivu Postojnsko-Bistriške Zveze lovskih družin tematiko rogarji.

Zaposlen je bil na Veterinarski fakulteti Ljubljana, na Inštitutu za patologijo divjadi, bil je vodja mejne veterinarske inšpekcije Urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, zadnja leta pa je na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana opravljal delo uradnega veterinarja za inšpekcijski nadzor pri uvozu pošiljk živalskega izvora in živih živali iz tretjih držav na teritorij EU.

mag. Božo Zakrajšek

Sestala se je Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje

Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje se je 1. decembra sestala na videokonferenčni seji in pregledala delo ter porabljena sredstva v letu 2020.

Člani komisije so potrdili tudi tekmovalna pravila za leto 2021 in pregledali pripravljen koledar tekmovanj v letu 2021, ki bo potrjen naknadno, na dopisni seji po zaključku seje FITAS.

Dogovorjeno je bilo tudi glede obnovitve licenc za sodnike in izobraževanja novih sodnikov. Na koncu seje je podpredsednik LZS mag. Aleš Klemenc pohvalil delo komisije in izrekel pohvale in čestitke za uspešno izvedbo državnega prvenstva 2020 v Pragerskem.

Oglejte si novembrsko oddajo Dober pogled

V novi oddaji o lovstvu na ogled prispevek o Lovski družini Grgar ter predstavitev šarivcev ter prinašalcev. V oddajo se je oglasil tudi predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač.

Oddaje Dober pogled si lahko ogledate na Youtube kanalu Lovske zveze Slovenije in na naši spletni strani (TUKAJ).

Skupna seja Komisije za lovsko-čuvajsko službo LZS in Komisije za lovsko-čuvajske izpite

Včeraj, 30. novembra, je potekala skupna, videokonferenčna seja Komisije za lovsko-čuvajsko službo LZS in Komisije za lovsko-čuvajske izpite.

Člani Komisije za lovsko-čuvajsko službo LZS in Komisije za lovsko-čuvajske izpite so med drugim razpravljali o poteku obnovitvenega usposabljanja za lovske čuvaje, o izvedbi izpitov za lovske čuvaje, ko zaradi epidemije covid-19 izobraževanj ni mogoče izvesti v živo, ter o pripravi on-line predavanj in izpitov za lovske čuvaje.

Ustanovna seja Zelenega sklada

Zeleni sklad LZS se je 26. novembra sestal na svoji ustanovni seji. Udeležili so se jo štirje od petih članov ter Strokovna služba LZS.

Za predsednika Zelenega sklada v mandatu 2020-2024 je bil na ustanovni seji, ki je potekala preko videokonference, izvoljen Ivan Malešič, za podpredsednika pa Branko Žiberna.

Zeleni sklad je obravnaval prispelo vlogo za pomoč ter med drugim sklenil, da Upravnemu odboru LZS predlaga, da se zaradi epidemije covid-19 dobrodelni ples s februarskega termina prestavi do nadaljnjega. Kljub temu se poišče primerne kandidate za gostitelja dobrodelnega plesa v letu 2021.

Spoštovane lovke in lovci!

Inšpekcija za lovstvo in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta prejela številne prijave, da se v lovskih domovih in kočah krši ukrepe vlade, ki prepovedujejo vsakršno zbiranje in združevanje ljudi. Tudi Lovska zveza Slovenije je bila opozorjena na nekatere primere.

Foto: Urša Kmetec

Do lovcev je marsikdo kritičen, zato moramo biti še posebej previdni. Dejstvo je, da organizacija zakuske ali druženja ne sodijo v okvir javne službe!

Poostren nadzor v lovskih domovih in kočah

Iz navedenih razlogov lovska inšpekcija v času trajanja razglasitve epidemije in sprejetih ukrepov za zajezitev le-te in trajanja skupnih lovov, t. j. do 31. 1. 2021 napoveduje poostren nadzor v lovskih domovih in kočah. V primeru neposredno zaznanih kršitev, bo lovska inšpekcija tudi sankcionirala kršitelje.

Skupinski lovi so dovoljeni, a z upoštevanjem varnostne razdalje 1,5 metra in uporabo zaščitne maske. Prepovedano je druženje po lovu ali pred njim, zato Lovska zveza Slovenije odsvetuje organizacijo skupnih lovov, če ni mogoče zagotoviti ustreznih pogojev in preprečiti širjenja virusa.

Verjamemo, da je večini lovcev v interesu, da bomo lahko tudi v bodoče, kljub zaostrenim razmeram zaradi epidemije, opravljali vse nujno potrebne aktivnosti v lovišču, seveda v okviru javne službe.

Spoštovanje priporočil NIJZ

Zato od vseh lovcev pričakujemo, da bodo spoštovali priporočila NIJZ in s tem varovali prenekaterega našega člana, ki sodi v rizično skupino, poleg tega pa bomo s takšnim ravnanjem varovali tudi naše solovce in naše bližnje družinske člane. Ne želimo si, da bi se zgodil primer množične okužbe znotraj članov društva.

Se pa ob tem zahvaljujemo vsem, ki ste dosledno spoštovali priporočila in opozarjali, da je nujno  tudi v primeru opravljanja javne službe upoštevati ukrepe. Velika večina se zaveda tveganja oziroma nevarnosti okužbe in svoje lastne odgovornosti.

Dober pogled in ostanite zdravi!

Hunting Association of Slovenia

nazadnje urejeno: 30. 11. 2020

Seja Komisije mladi in lovstvo

Video seja Komisije mladi in lovstvo je potekala 25. novembra. Udeležili so se jo štirje od petih članov ter Strokovna služba LZS.

Vse odločitve komisije so bile soglasne. Potrdili so predlagani dnevni red, nato zapisnika 2. seje in 3. dopisne seje. Predsednik komisije je podal informacijo z videokonfernčne seje predsednikov komisij in delovnih teles Upravnega odbora LZS. Ponovno so potrdili Gregorja Češarka kot člana komisije, kar so predlagali Upravnemu odboru LZS v potrditev.

Sledil je pregled porabe sredstev v letu 2020 in pregled razpoložljivih sredstev v letu 2020. Člani komisije so sklenili, da bodo v sodelovanju s Komisijo za izobraževanje natisnili lovske karte spomin v nakladi 10.000 izvodov. V letu 2021 pa bodo nadaljevali s projektom EKO igre.

                      

Sestala se je Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi LZS se je 19. novembra sestala na 6. redni seji.

Na dvourni seji, ki je potekala preko videokonference, je sodelovalo vseh sedem članov komisije in podpredsednik LZS mag. Aleš Klemenc.

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi je na podlagi prejetih poročil o izvedbi projektov in usposabljanj odobrila izplačila sredstev iz javnega poziva Lovska kultura 2020 in razpisa za usposobljene članice 2020.

Komisija je obravnavala priprave za ponatis razširjene izdaje knjižice Stopinje in sledovi, predloge za podelitev plaket za lovsko kulturo ter med drugim razpravljala tudi o imenovanju zunanjih strokovnih sodelavcev komisije za področje odnosov z javnostmi.

6. videokonferenčna seja Komisije za lovska priznanja in odlikovanja

Komisija za lovska priznanja in odlikovanja LZS se je 17. novembra sestala na 6. seji, ki je tokrat potekala preko videokonference.

Vse odločitve o podelitvah odlikovanj so bile podane že prej pisno, tako je v odločanju lahko sodeloval tudi član Komisije za lovska priznanja in odlikovanja, ki trenutno ne more dostopati do videokonferenčne povezave preko sistema MS Teams.

Komisija za lovska priznanja in odlikovanja je na tokratni seji obravnavala 50 predlogov za podelitev odlikovanj, 44 podelitev je odobrila, 6 pa zavrnila.

Sestanek predsednikov komisij LZS

Včeraj, 17. novembra, je potekala seja predsednikov komisij in delovnih teles Upravnega odbora LZS. Na dnevnem redu je bilo delo komisij in delovnih teles v razmerah epidemije covid-19 in šesti paket ukrepov za omilitev posledic epidemije (PKP6).

Predsedniki komisij so predstavili dosedanjo realizacijo načrtov dela ter potek dela komisij do konca leta 2020. Komisije se, poleg klasičnih korespondenčnih sej, pripravljajo na seje prek videokonferenčnega sistema MS Teams, nekatere pa so jih tudi že izvedle.

Izvedba programov komisij v večini primerov poteka optimalno glede na omejitvene ukrepe epidemije, nekateri programi pa se spreminjajo in se prenašajo v naslednje leto. Komisije si tudi s finančnimi sredstvi medsebojno pomagajo pri izvedbi posameznih programov, ki so lažje izvedljivi glede na trenutne omejitvene ukrepe epidemije.

Za še boljše obveščanje se načrtuje nadgradnja aplikacije LISJAK, ki bo, ko bo v celoti dograjena, omogočala neposredno obveščanje s kratkimi sporočili (e-pošta in SMS) vseh slovenskih lovk in lovcev.

Ukrepi iz šestega protikoronskega paketa (PKP6) na področju lovstva

Na področju lovstva sta v okviru šestega protikoronskega paketa (PKP6) predlagana dva ukrepa, in sicer znižanje koncesijske dajatve in nadomestilo za izgubljen prihodek lovišč s posebnim namenom (LPN).

Foto: Urša Kmetec

Znižanje koncesnin upravljavcem lovišč

Zaradi izrednih razmer in ukrepov, ki so bili izvedeni za preprečevanje širjenja covid-19 se upravljavci lovišč srečujejo s težavami pri izvajanju trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, vključno z izvedbo odstrela in prodajo divjačine ter pridobivanju prihodkov iz naslova lovnega turizma. Ker je polovica prihodka od koncesnin namenjenih državi in polovica občinam, na območju katerih leži posamezno lovišče, se koncesnina zniža le za tisti delež, ki sicer pripada državi.

Nadomestilo LPN za izgubljen prihodek

Zaradi izpada dohodka od divjadi in iz dohodka od poslovanja lovišč, kjer je največji del tržne dejavnosti poslovanja lovišč predstavlja lovni turizem, ki je v času omejitve gibanja onemogočen, Zavod za gozdove Slovenije kot upravljavec desetih lovišč s posebnim namenom ne bo mogel zagotoviti finančnih sredstev za delovanje le-teh. Z določbo v PKP6 se zagotovi nadomestilo za izgubljen prihodek lovišč s posebnim namenom.

Predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 (PKP6), ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni covid-19, je vlada sprejela na dopisni seji 10. 11. 2020. Vlada je predlog zakona že poslala v obravnavo in sprejem v državni zbor.

 Vir: MKGP

Novi ukrepi vlade prepovedujejo zbiranje tudi do šest ljudi!

Vlada RS je 12. novembra 2020 izdala Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list št.163/20).

Ob polnoči je v veljavo stopil prvi od novih ukrepov, ki prepoveduje zbiranje ljudi. Omejitev velja tudi za člane lovskih družin. Izjema pri tem so samo člani istega gospodinjstva in ožji družinski člani.

Člane lovskih družin zato prosimo, da to omejitev spoštujejo in prispevajo k preprečevanju širjenja nalezljive bolezni covid-19!

 

 

Srečanje s koroškimi zamejskimi lovci odpovedano

Z Lovske zveze (LZ) Maribor so sporočili, da zaradi epidemije covid-19 tradicionalnega srečanja in druženja s člani Kluba prijateljev lova Celovec letos ne bo.

Letošnjega srečanja s korošimi zamejskimi lovci v Polskavi ne bo (Foto: Marjan Toš).

Mariborska LZ je s koroškimi zamejskimi lovci vzpostavila tesno sodelovanje, ki je veliko pripomoglo tudi k utrjevanju stikov med matičnim narodom in slovensko manjšino na Koroškem.

Med lovci so se stkale trdne osebne vezi in iskreno prijateljstvo. V duhu lovskega tovarištva in prijateljstva so potekala tudi vsakoletna jesenska lovska srečanja s skupnim lovom na malo divjad po mnogih lovskih družinah na Štajerskem, zadnja leta pa v LD Polskavi.

Mariborski organizatorji so dolgo upali, da bo čas pandemije do letošnjega sv. Martina mimo, in da bodo tudi letošnje srečanje na Polskavi lahko izvedli. Zaradi nastalih razmer in priporočil  NIJZ pa so morali letošnje srečanje lovcev iz LZ Maribor in KPL Celovec dokončno odpovedati.

So pa že napovedali, da bo prihodnje leto srečanje še prijetnejše in poplačano s še večjimi darovi boginje Diane. Ta je namreč koroškim zamejskim lovcem med štajerskimi prijatelji običajno vedno zelo naklonjena.

Marjan Toš

Dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje (e-izvedba) ZAPRTO!

Obveščamo vas, da je dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje v sistemu Lisjak trenutno zaprto.

Odziv na dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje (e-izvedba) je velik, kar nas veseli. Sporočamo vam, da prijave v tem trenutku niso več možne; izobraževanje za sprejete prijavljene pa že poteka.

Naslednji razpis za dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje (e-izvedba) lahko pričakujete v začetku decembra.

Foto: arhiv LZS

Seja Upravnega odbora LZS preko videokonference

Včeraj, 3. novembra, je bila sklicana in izvedena 5. seja Upravnega odbora Lovske zveze Slovenije.

Seje, ki je potekala preko videokonference, se je na daljavo udeležilo 27 od 33 članov upravnega odbora, ki so tvorno sodelovali v diskusiji in potrdili predlagane sklepe.

Na dnevnem redu je bilo imenovanje direktorja Strokovne službe LZS, predsednik mag. Lado Bradač je podal informacijo o izvajanju lova v času splošne prepovedi zbiranja oziroma razglašene epidemije v Republiki Sloveniji. Upravni odbor se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora LZS o izvedenem nadzoru v Strokovni službi LZS na področju skladnosti materialno finančnega poslovanja z zakonskimi, podzakonskimi in internimi akti LZS, pisarniškega poslovanja in vodenje arhiva ter dela v uredništvu revije Lovec.

Upravni odbor je sprejel vsebinski in finančni načrt LZS za leto 2021 ter določil članski prispevek in ostale postavke LZS za prihodnje leto. Upravni odbor je med drugim potrdil tudi imenovanje predstavnika LZS v Svet zavoda Triglavski narodni park ter se seznanil z odstopom člana Komisije mladi in lovstvo.

Videokonferenca je potekala preko orodja MS Teams, za katerega je LZS pridobila licenco, in ki jo bodo uporabljali tudi na drugih sestankih komisij in pri izobraževanjih.

Oddaja pobud za lovskoupravljavske načrte

Do 31. decembra 2020 poteka zbiranje pobud za izboljšanje upravljanja z gozdovi in prostoživečimi živalskimi vrstami.

Konec leta 2020 in v letu 2021 bo namreč potekala obnova območnih gozdnogospodarskih (GGN) in lovskoupravljavskih načrtov (LUN). Ti načrti bodo usmerjali razvoj slovenskih gozdov v naslednjih 10 letih. 

Proces prenove načrtov se začenja z zbiranjem pobud za izboljšanje upravljanja z gozdovi in prostoživečimi živalskimi vrstami, ki poteka do 31. decembra 2020.

Zainteresirane deležnike in lastnike gozdov vabijo k oddaji pobud preko spletnega obrazca. V času zbiranja javnih pobud bo organizirana tudi javna predstavitev poteka procesa izdelave in sprejemanja načrtov.

Pobude, ki jih podajo lastniki gozdov ali druga zainteresirana javnost, naj bodo prilagojene strateški ravni območnih načrtov in vezane na vsebine, ki jih območni gozdnogospodarski načrti po Zakonu o gozdovih in Pravilniku o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo obravnavajo.

Trenutno veljavni območni gozdnogospodarski in lovskoupravljavski načrti območij so dostopni na spletnem pregledovalniku ZGS, kjer je poleg besedila načrtov dostopno tudi kartno gradivo. 

 Vir: Zavod za gozdove Slovenije

ODPRTO dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje (e-izvedba)!

Komisija za lovsko-čuvajsko službo LZS je opravila testno izvedbo obnovitvenega usposabljanja na daljavo. Tema za letošnje leto je izbrana in bo enaka za vse, predvidoma do marca 2021.

Foto: arhiv LZS

Postopek prijave in opravljanja obnovitvenega usposabljanja 

LZS bo odprla obdobna usposabljanja preko namenskega programa Lisjak, ki bo številčno omejen na največ 100 udeležencev. Po oddani prijavi preko Lisjaka, bo vsak udeleženec po e-pošti prejel uporabniško ime in geslo za prijavo v sistem. Uporabniško ime in geslo bosta veljavni 14 dni od prejema.

Čas za sledenje predavanju, si bo udeleženec izbral sam. Po vsaki predelani in opravljeno snovi mu sistem označi, da je dejavnost opravil. Ko opravi vse dejavnosti, pridobi dostop do certifikata, da je opravil vse predpisane dejavnosti.

 

Dnevnik in nalepka lovskega čuvaja po pošti

LZS bo na tej podlagi izdala lovski družini – prijaviteljici račun za kotizacijo v znesku 20 €. Po plačilu bo tečajnik prejel dnevnik lovskega čuvaja in nalepko lovskega čuvaja, LZS pa mu bo v Lisjaku vpisala, da je opravil obnovitveno usposabljanje. 

Predlagamo, da v sistem najprej prijavite tiste člane, ki obnovitveno usposabljanje nujno potrebujejo, zatem pa tudi ostale lovske čuvaje, ki jim je od zadnjega obnovitvenega usposabljanja preteklo manj kot pet let.

doc. dr. Srečko Felix Krope, Komisija za lovsko-čuvajsko službo

Še nekaj dni za sodelovanje na javnem natečaju!

Konec oktobra se zaključuje javni natečaj za prozna in pesniška literarna besedila z lovsko tematiko v letu 2020, ki ga je razpisal Uredniški odbor Založništva LZS.

Uredniški odbor Založništva LZS je marca razpisal javni natečaj za prozna in pesniška literarna besedila z lovsko tematiko v letu 2020. Čas za prijave je do konca oktobra 2020.

Podrobna navodila in razpisni pogoji, roki in razpisane nagrade v marčevski številki revije Lovec, na strani 138.

Foto: Pixabay

Priporočila o izvajanju skupnih lovov z gosti v času razglašene epidemije nalezljive bolezni covid-19

19. oktobra 2020 je začel veljati Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/20), ki velja 30 dni.

Foto: Urša Kmetec

Na podlagi 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) je Vlada Republike Slovenije sprejela Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradi list RS, št. 155/20; v nadaljevanju: odlok, ki je začel veljati dne 27. 10. 2020).

Zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19 odlok začasno omejuje prehajanje med statističnimi regijami ter omejuje gibanje ljudi med 21. in 6. uro in začasno dovoljuje zbiranje do 6 ljudi, pod pogojem, da je zagotovljena minimalna varnostna razdalja, v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na spletni strani NIJZ.

Odlok določa tudi nekaj izjem, med drugim za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. Pojasnilo, kaj je javna služba, smo že podali v predhodnem obvestilu!

Pod pogoji javne službe opravljajo lovske družine v skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami naloge s področja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, med katerimi je tudi izvajanje načrtovanega odvzema divjadi v skladu z načrti upravljanja z divjadjo. Navedene naloge neposredno izvajajo člani lovskih družin.

Splošna omejitev gibanja oziroma prepoved zbiranja tako ne velja za člane lovskih družin, kadar v svojem lovišču, za katere imajo izdano lovsko izkaznico, izvajajo načrtovani odstrel in druge naloge s področja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo (ocenjevanje škod od divjadi in na divjadi, pregled in prevzem uplenjene divjadi, izvajanje nalog lovsko-čuvajske službe …).

Vsak član lovske družine je dolžan opravljati tiste naloge, ki jih glede na trenutne razmere določi vsaka posamezna lovska družina. Pri izvajanju nalog pa je dolžan upoštevati vsa higienska priporočila NIJZ.

V kolikor izvajate javno službo, se lahko gibljete tudi v času omejitve gibanja ljudi, med 21. in 6. uro!

V javno službo konkretno sodi izvajanje lova na divje prašiče ali odstranitev povoženega kadavra divjadi s ceste. Morate pa predložiti ustrezno dokazilo (lovsko izkaznico za konkretno lovišče, podlaga je lahko tudi klic iz 112 oziroma obvestilo občana o povozu divjadi, torej vse, kar dokazuje, katero javno nalogo boste opravljali). V okvir javne službe sodi tudi lovsko čuvajska služba, kar dokazujete z izkaznico lovskega čuvaja.

Čeprav so skupni lovi, na katerih poleg članov lovskih družin pogosto sodelujejo tudi lovski gosti, ena izmed oblik lova, s katerimi lovci v skladu z letnim načrtom lovišča izvajamo odstrel divjadi, pa izjema, ki jo odlok določa za opravljanje nalog javne službe, velja le za člane lovskih družin, ne pa tudi za lovske goste.

Priporočamo, da kjer ni škod, in je mogoče z drugimi individualnimi oblikami lova zagotoviti predpisano doseganje načrtov, omejite izvajanje skupnih lovov.

Za lovske goste so zavezujoče vse splošne omejitve prehajanja med statističnimi regijami, kot tudi prepoved zbiranja ljudi. Lov oziroma izvajanje skupnih lovov in vseh drugih aktivnosti javne službe po Zakonu in divjadi in lovu je tako omejeno na člane lovske družine, ki ima sklenjeno koncesijsko pogodbe za upravljanje z določenim loviščem.

Strokovno utemeljenost ukrepov, ki jih predpisuje Odlok ugotavlja vlada Republike Slovenije vsakih 7 dni, ki ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, ali se ti ukrepi še naprej uporabljajo ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost,

Glede na navedeno, vas bomo obvestili o morebitni spremembi oziroma odpravi ukrepov.

Hunting Association of Slovenia

Ustavimo afriško prašičjo kugo!

Afriška prašičja kuga (APK) ni nevarna za človeka, je pa lahko smrtonosna za prašiče in ima resne družbeno-ekonomske posledice za prizadete države, vključno z omejitvijo ali prepovedjo lova na okuženih območjih.

Območja, okužena z APK, trpijo znatne finančne izgube, predvsem zaradi omejitev trgovanja ter izvoza mesa in živali, edini način izkoreninjenja bolezni pa je množični zakol rejenih prašičev na prizadetem območju.

Poleg prašičereje in gospodarstva pojav bolezni vpliva tudi na divje živali in lov. Zaradi APK se populacije divjih prašičev občutno zmanjšajo ali celo izginejo, država pa se lahko odloči tudi za omejitev ali popolno prepoved lova na okuženih območjih.

Med letom 2016 in junijem 2020 je afriški prašičji kugi v Evropi podleglo 1,3 milijona prašičev. Glede na podatke iz Sistema EU za poročanje in obveščanje o boleznih živali (ADNS), v Sloveniji še nismo zabeležili pojava bolezni, vendar upoštevajoč razširjenost po Evropi obstaja tveganje, da se bolezen pojavi tudi pri nas, zato je pomembno, da sprejmemo primerne varnostne ukrepe.

Ključni so preventivni ukrepi

Cepiva za APK še ni, zato imajo pri zajezitvi bolezni ključno vlogo skupine in posamezniki, ki so v rednih stikih z domačimi ali divjimi prašiči. Najpogostejši prenašalec poleg okuženih domačih in divjih prašičev je človek, ki lahko virus nezavedno prenaša z okuženo obleko, obutvijo, opremo, mesnimi izdelki, prevoznimi sredstvi iz okuženih držav …

Za zajezitev APK je pomembno pravočasno odkrivanje, preprečevanje in poročanje o sumljivih primerih. Z rednim čiščenjem opreme, preprečevanjem stikov z divjimi prašiči in prepoznavanjem znakov bolezni lahko lovci, rejci in veterinarji ključno prispevajo k preprečitvi širjenja bolezni.

Več TUKAJ 

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

Priporočila o izvajanju lovskih aktivnosti v času splošne omejitve zbiranja

Veljati je začel odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja v Republiki Sloveniji zaradi preprečitve širjenja covid-19. Kaj to pomeni za lovce?

Foto: Urša Kmetec

Danes, 9. 10. 2020, je začel veljati Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20), ki zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni covid-19 začasno omejuje oziroma prepoveduje zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji.

Odlok določa tudi nekaj izjem, med drugim za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

Priporočila v celoti (pdf) TUKAJ 

Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04. 120/06- OdI.US, 17/08, 46/04-Z0N, 31/18, 65/20 in 97/20-popr.) opravljajo tudi lovske družine v skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami pod pogoji javne službe naloge trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Konkretno tako izvajanje lova oziroma jesenskih skupnih lovov ali ukrepanje v primeru povoženja divjadi, ocenjevanja škod sodi pod področje Javne službe za področje divjadi in lovstva in se ob upoštevanju ukrepov NIJZ mora izvajati.

I. Javna služba za področje divjadi in lovstva:

Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04. 120/06- OdI.US, 17/08, 46/04-Z0N, 31/18, 65/20 in 97/20-popr.) opravljajo tudi lovske družine v skladu s sklenjenimi koncesijskimi pogodbami pod pogoji javne službe naloge trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer:

 1. izvajanje načrtovanih ukrepov za varstvo divjadi in življenjskega okolja ter ukrepov za ohranjanje in izboljševanje življenjskih razmer za divjad;
 2. izvajanje načrtovanega odvzema divjadi v skladu z načrti upravljanja z divjadjo ter izvajanje odstrela bolne ali poškodovane divjadi;
 3. sodelovanje pri izvajanju ukrepov preventivnega zdravstvenega varstva divjadi in dostavljanje poginule divjadi v veterinarski pregled;
 4. vodenje predpisanih evidenc o uplenjeni in najdeni poginuli divjadi;
 5. zbiranje podatkov o divjadi in njenih odnosih z življenjskim okoljem po določeni metodologiji monitoringa;
 6. izvajanje načrtovanih ukrepov za preprečevanje škode od divjadi in na divjadi;
 7. ocenjevanje škod od divjadi in na divjadi;
 8. zagotavljanje povračila škod od divjadi lastnikom ali uporabnikom zemljišč;
 9. skrb za usposabljanje lovcev;
 10. komuniciranje z lastniki zemljišč in javnostjo;
 11. izvajanje nadzornih nalog, ki jih opravlja lovsko čuvajska služba;
 12. sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu v zvezi z divjadjo in lovstvom;
 13. izvajanje praktičnega dela lovskega izpita, kadar je to potrebno;
 14. izvajanje ukrepov za izboljšanje življenjskih razmer vseh vrst ptic in sesalcev v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave;
 15. poseganje v populacije prosto živečih vrst ptic in sesalcev v skladu s predpisi s področja varstva zavarovanih vrst in na način lova, ki ga določa ta zakon.

Splošna omejitev oziroma prepoved zbiranja tako ne velja za člane lovskih družin, kadar v svojem lovišču izvajajo javne naloge s področja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, ki jih glede na trenutne razmere določi vsaka posamezna lovska družina, ki člane tudi seznani s pogoji, pod katerimi lahko navedene naloge opravljajo. Vsak član lovske družine pa je dolžan navedene naloge opravljati v skladu z omejitvami, ki jih določi lovska družina, ter upoštevati tudi higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na spletni strani NIJZ, in sicer:

  1. Ohranimo varnostno razdaljo: pazimo, da zagotovimo medsebojno razdaljo najmanj 1,5 metra oziroma 2 metra;
  2. Uporaba mask: obvezna je uporaba mask tudi na prostem, če ni mogoče zagotavljati medosebne razdalje najmanj dveh metrov;
  3. Ohranimo čiste roke: poskrbimo za redno in temeljito umivanje rok. Če umivanje rok ni izvedljivo, si roke pravilno razkužimo;
  4. Ne dotikamo se obraza z nečistimi/neumitimi rokami;
  5. Skrbimo za higieno kihanja in kašlja: upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava);
  6. Ostanimo doma: če zbolimo z znaki akutne okužbe dihal (nahod, kašelj, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah …), ostanemo doma in omejimo stike z ostalimi ljudmi ter upoštevamo zgoraj naštete higienske ukrepe.

II. Izvajanje skupnih lovov:

Skupni lovi so ena izmed oblik lova, s katerimi lovci v skladu z letnim načrtom lovišča izvajamo odstrel divjadi, zato se lahko izvajajo tudi v času splošne omejitve oziroma prepovedi zbiranja. Vendar pa morajo vsi udeleženci skupnega lova upoštevati higienska priporočila NIJZ ter navodila lovovodje. Poleg splošnih navodil, povezanih z izvajanjem skupnega lova, opozori lovovodja vse udeležence skupnega lova, da za zagotovitev varnosti vseh udeležencev na skupnem lovu in zaradi preprečevanja širjenja okužbe s COVID-19 upoštevajo tudi higienska priporočila NIJZ. Tako kot do sedaj sestavi lovovodja seznam vseh udeležencev skupnega lova in ga posreduje starešini LD.

Druženje lovcev po zaključenem skupnem lovu ne spada med naloge trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, zato so z odlokom predpisane splošne omejitve oziroma prepovedi zbiranja zavezujoče tako za lovce kot tudi za lovske družine.

Odlok tako v 2. členu določa, da je začasno prepovedano zbiranje več kot deset ljudi. Zbiranje do deset ljudi pa je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ, ki so objavljena na spletni strani NIJZ.

Ravnanje v nasprotju z odlokom je prekršek po Zakonu o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), za katerega je za posameznika zagrožena kazen od 400 EUR do 4.000 EUR, pravni osebi pa je lahko izrečena globa od 4.000 EUR do 100.000 EUR. Za prekrške iz tega zakona se lahko izreče v hitrem postopku globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.

III. Pregled in prevzem uplenjene divjadi:

Pregled uplenjene divjadi v lovskih družinah tudi v prihodnje opravljajo usposobljene osebe v skladu s higienskimi priporočili NIJZ ter priporočili Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

 1. Usposobljene osebe naj pregled uplenjene divjadi opravijo posamezno. Priporočljivo je, da se v zbiralnici divjadi istočasno zadržuje samo ena oseba.
 2. Lovci za oddajo divjadi obvestijo usposobljeno osebo, da bo opravila pregled. Pregled se lahko opravi tudi kasneje brez prisotnosti uplenitelja.
 3. Ob predaji in ob pregledu naj se med osebami vzdržujejo razdalja več kot 1,5 m. Ob tesnejšem stiku naj osebe uporabljajo navadno kirurško masko.
 4. Po stiku z drugo osebo naj si temeljito umijejo roke s tekočim milom in vodo ter uporabijo papirnate brisače za enkratno uporabo. Kjer ni možnosti umivanja rok, se uporabi alkoholno razkužilo za roke.
 5. Po opravljanem pregledu uplenjene divjadi naj si osebe temeljito umijejo in razkužijo roke; izogibajo naj se dotikanju oči, nosu in ust z rokami, tudi če se uporabljajo zaščitne rokavice.
 6. Površine, ki se jih je dotikalo več oseb, je potrebno razkužiti (kljuke vrat in komor, kavlji za obešanje divjadi, tehtnica, noži …).
 7. Delovna oblačila naj se kemično očistijo, oblačila, za katera je dovoljeno pranje, se opere na 60 stopinj. Uporabi se lahko tudi postopke 48 urnega hranjenja opreme v posebnem prostoru, v katerega osebe stalno ne dostopajo.

Odlok v 6. členu določa, da Vlada Republike Slovenije vsakih sedem dni ugotavlja strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.

Glede na navedeno vas bomo obvestili o morebitni spremembi ukrepov.

OBVESTILO: Občni zbor LZS prestavljen do nadaljnjega!

Občni zbor Lovske zveze Slovenije, načrtovan za torek, 13. oktobra 2020, v Celju, je prestavljen do nadaljnjega.

Zaradi slabšanja epidemioloških razmer v državi in v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter trenutno omejitvijo zbiranja oseb, Lovska zveza Slovenije do nadaljnjega odpoveduje občni zbor, načrtovan za torek, 13. oktobra 2020, v Celju. 

Hunting Association of Slovenia

Prosto delovno mesto direktorja Strokovne službe LZS

Lovska zveza Slovenije objavlja prosto delovno mesto direktorja Strokovne službe LZS.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, do izteka mandata predsednika LZS, s polnim delovnim časom. 

Prijave na razpis sprejemamo do nedelje, 18. oktobra 2020.

Podrobnejše informacije so dostopne TUKAJ.

Foto: Pixabay

4. oktobra praznujemo svetovni dan varstva živali

To je tudi dan, ko goduje ljubitelj živali in narave sv. Frančišek Asiški.
Živali spremljajo človeka skozi vso zgodovino, v kateri so imele za človeka različen pomen.

V arhaični družbi so jih ljudje častili kot božanstva, pa tudi darovali bogovom. Z udomačitvijo so živali dobile velik gospodarski pomen; ljudem so služile kot delovna sila, njihovo meso je bilo pomemben vir prehrane. Mnoge vrste, predvsem ptiči, so ljudi navduševale z lepoto, petjem in milino.
 
Živali so našim prednikom napovedovale vreme, praznovernim tudi prihodnost. Mnoge vrste so imele velik simbolni pomen. Lastnosti, ki so jih ljudje pripisovali živalim, so ohranjene v ljudskih pregovorih in rekih, tudi basnih in ljudskih pesmih. (Lovec, 10/2014)
 
Foto: Barbara Ložar
Foto: Bojan Gorenc
Foto: Barbara Ložar
Foto: Štefan Vesel
 
 
 

ODPRT Javni poziv Lovska kultura 2020 – 3

Komisija LZS za lovsko kulturo in odnose z javnostmi objavlja javni poziv Lovska kultura 2020 – 3 za dodelitev pomoči programom in projektom skupin ter posameznikov, delujočih na področju lovske kulture.

Foto: arhiv LZS

Pomoč je namenjena lovskim kulturnim skupinam za organizacijo delavnic ali promocijskih predstavitev za mlade in za izobraževanje, strokovno usposabljanje ter izmenjavo strokovnih mnenj umetniških vodij lovskih kulturnih skupin, ki jih pripravlja in izvaja kulturna skupina na nepridobiten način in so v interesu lovske organizacije, ter za izvajanje razpisanih vsebin z možnostjo sodelovanja v interakcijami z več skupinami.

Merila JP Lovska kultura 2020 – 3

Prijava in poročilo JP Lovska kultura 2020 – 3 (word)

Desetletni zven štajerskih lovskih rogov: Nepogrešljivi ambasadorji lovske kulture

Rogisti Lovske zveze Maribor praznujejo letos desetletnico uspešnega delovanja.

Foto: arhiv LZ Maribor

Njihovo dejavnost so poleg LZ Maribor finančno podrle tudi vse lovske družine. Postopoma so se mariborski lovski rogisti uveljavili kot ena od prepoznavnih tovrstnih skupin v Sloveniji. Postali so veliki ambasadorji lovske kulture doma in na tujem.

Ves čas je njihov umentiški vodja maestro Marjan Golob, v skupini pa v jubilejnem letu nastopajo Slavko Štiberc, kot njihov predsednik in člani Franc Schönweter, Martin Volmajer, Roland Apohal, Anton Zupanec, Roman Strah, Franc Jerič, Jožef Želj, Hinko Šega in Nikola Jelatancev. Med bivšimi člani so bili rogisti Silvo Grašič, Robert Cintaver, Marko Škof, Janez Komperšak, Walter Meglič in Franc Veberič. Krajši čas sta bila z njimi še Gregor Papež in Christian Maininger. Med pobudniki za ustanovitev rogistov je bil tudi pokojni predsednik LZ Maribor Brane Kurnik, ki je skupino na začetku delovanja vsestransko podpiral.

Nastopajo tudi na vsakoletnih slovenskih srečanjih lovskih pevskih zborov in rogistov, na lovskih družabnih prireditvah, Hubertusovih mašah in na lovskih pogrebih. Kot nam je povedal Slavko Štiberc, so morali zaradi pandemije načrtovani veliki koncert odpovedati. Kljub temu so praznični nastop ob strogem upoštevanju priporočil NIJZ izvedli pred malim številom povabljenih gostov v prekrasnem jesenskem vremenu pred lovskim domom Lovske družine Hoče na Pohorju. Slavnostni govornik na srečanju je bil predsednik mariborske LZ Marjan Gselman.

dr. Marjan Toš

Foto: arhiv LZ Maribor

Projekt LIFE DINALP BEAR izbran med 15 finalistov za Nagrade LIFE 2020

Projekt LIFE DINALP BEAR je bil izbran med 15 finalistov za Nagrade LIFE 2020. Projekt lahko podprete s svojimi glasovi!

lifeawards.eu

Projekt LIFE DINALP BEAR je bil izbran med 15 finalistov za Nagrade LIFE 2020. V sklopu Nagrade LIFE 2020 se je pričelo tudi glasovanje v kategoriji »Nagrada javnosti – LIFE Citizens” Prize 2020

Projekt lahko podprete s svojimi glasovi in tako pokažete, da smo s projektom prispevali k boljšemu upravljanju medveda v Sloveniji. Vzpostavili smo primere dobrih praks, ki se sedaj selijo na druge projekte in druge finančne mehanizme, ter spodbudili lokalno prebivalstvo k aktivnemu pristopu reševanja konfliktov. Z izvedbo monitoringa smo dali osnovo tudi za nadaljevanje aktivnega upravljanja s populacijo.

Glasujete lahko do 21. oktobra preko spletne strani https://www.lifeawards.eu/?contest=photo-detail&photo_id=411, in sicer tako, da med procesom glasovanja potrdite svoj glas s klikom na povezavo, ki jo prejmete na svoj e-naslov. Glasujete lahko samo enkrat (preko delujočega e-naslova).

Vaš glas bo za nas neprecenljiv. Hvala!

Ekipa LIFE DINALP BEAR

 

OBVESTILO: Pred začetkom skupnih lovov

Začenja se obdobje skupnih lovov. Poleg pravil obnašanja, s katerimi poskrbimo za varnost vseh udeležencev skupnih lovov, smo dolžni upoštevati tudi priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje širjenja okužbe s covid-19.

Foto: Urša Kmetec

Priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe s covid-19:

 • Ohranimo razdaljo.

Ko se družimo z osebami izven skupnega gospodinjstva, pazimo, da vzdržujemo medsebojno razdaljo najmanj 1,5 metra oziroma 2 metra.

 • Uporaba mask.

Je obvezna tudi na prostem, če ni mogoče zagotavljati medosebne razdalje najmanj dveh metrov. V zaprtih javnih prostorih so maske z nekaj izjemami obvezne ne glede na to, ali lahko vzdržujemo medosebno razdaljo.

 • Ohranimo čiste roke.

Poskrbimo za redno in temeljito umivanje rok. Če umivanje rok ni izvedljivo, si roke pravilno razkužimo.

 • Ne dotikamo se obraza z nečistimi/neumitimi rokami.
 • Skrbimo za higieno kihanja in kašlja.

Upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava).

 • Ostanimo doma.

Če zbolimo z znaki akutne okužbe dihal (nahod, kašelj, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah …), ostanemo doma in omejimo stike z ostalimi ljudmi ter upoštevamo zgoraj naštete higienske ukrepe.

 

Lovske družine morajo poskrbeti, da se pregled uplenjene divjadi s strani usposobljenih oseb opravlja v skladu z vsemi splošnimi varnostnimi priporočili in ukrepi.

 • Usposobljene osebe naj pregled uplenjene divjadi opravijo posamezno. Priporočljivo je, da se v zbiralnici divjadi istočasno zadržuje samo ena oseba.
 • Lovci za oddajo divjadi obvestijo usposobljeno osebo, da bo opravila pregled. Pregled se lahko opravi tudi kasneje brez prisotnosti uplenitelja.
 • Ob predaji in ob pregledu naj se med osebami vzdržujejo razdalja več kot 1,5 m. Ob tesnejšem stiku naj osebe uporabljajo navadno kirurško masko.
 • Po stiku z drugo osebo naj si temeljito umijejo roke s tekočim milom in vodo ter uporabijo papirnate brisače za enkratno uporabo. Kjer ni možnosti umivanja rok, se uporabi alkoholno razkužilo za roke.
 • Po opravljanem pregledu uplenjene divjadi naj si osebe temeljito umijejo in razkužijo roke; izogibajo naj se dotikanju oči, nosu in ust z rokami, tudi če se uporabljajo zaščitne rokavice.
 • Površine, ki se jih je dotikalo več oseb, je potrebno razkužiti (kljuke vrat in komor, kavlji za obešanje divjadi, tehtnica, noži …).
 • Delovna oblačila naj se kemično očistijo, oblačila, za katera je dovoljeno pranje, se opere na 60 stopinj. Uporabi se lahko tudi postopke 48 urnega hranjenja opreme v posebnem prostoru,v katerega osebe stalno ne dostopajo.

 

Želimo vam dober pogled!

 

ODPRT RAZPIS za nagrade za najboljša študentska dela s področja divjadi in lovstva

Strokovno-znanstveni svet LZS podeljuje finančne nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja divjadi in lovstva, ki so bila izdelana in končana v obdobju 2019 – 2020.

Na razpis se lahko prijavijo posamezniki, ki so v letih 2019 in 2020 izdelali in zaključili diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo, v katerem so proučevali/obravnavali: (i) divjad; (ii) ostale vrste prostoživečih živali, zanimive za lovsko organizacijo; (iii) življenjsko okolje divjadi; (iv) naravoslovne, družboslovne, humanistične in/ali (bio)tehnične teme, povezane z lovstvom. Prijave so možne najkasneje do ponedeljka, 5. oktobra, do 12. ure.

Prispevki bodo nagrajeni in objavljeni v Zlatorogovem zborniku

Predvidena vrednost razpisanih sredstev znaša 1.500 evrov. Višina (neto) dodeljenih sredstev za posamezno zaključno nalogo znaša: za doktorsko delo 300 evrov, za magistrsko delo (vključno z bolonjskim magisterijem druge stopnje) 200 evrov in za diplomsko delo 100 evrov.

Prejemnik sredstev mora v roku treh mesecu po podpisu dogovora z LZS za objavo v Zlatorogovem zborniku pripraviti in glavnemu uredniku oddati vsaj en znanstveni ali strokovni prispevek (praviloma članek).

Podrobnejše informacije in prijavni obrazec na voljo TUKAJ.

Foto: Pixabay

Tabor mladih 2020 v ZLD Novo mesto

Zveza lovskih družin Novo mesto je kljub neugodnim razmeram zaradi covid-19, med 28. in 30. avgustom organizirala že osmi tabor mladih. Pri tem je upoštevala vse ukrepe za preprečevanje širjenja te bolezni.

Tabor je bil organiziran na območju LD Dobrnič v lovskem domu na Ojstrem vrhu, ki leži na čudoviti lokaciji, daleč od vsakdanjega ropota sodobnega sveta. Odločili smo se, da letos zmanjšamo število otrok na dvajset, da smo lahko zagotovili primerno razdaljo.

Ob prihodu smo otroke in starše seznanili z zaščitnimi ukrepi in jim predstavili program 3-dnevnega tabora. O vsem potrebnem smo jih že predhodno pisno seznanili.

Kot vodja tabora in odgovorna oseba, sem imel vso podporo predsednika ZLD Novo mesto Franca Jarca in starešine LD Dobrnič Igorja Kastelica. Pomočnika vodje tabora sta bila učitelj Tone Perko iz Mirne Peči in lovec Jože Zupančič iz Dobrniča. Deklice sta vodili Maša Dular in Tinkara Vaupotič, dečke pa Jure Pekolj in Martin Kužnar.

Spoznavali gozd in divjad

Kot prvi predavatelj je mlade na teren odpeljal gozdar Stanko Skube. Spoznavali so drevesne in grmovne vrste ter značilnosti naših gozdov, Kot dober poznavalec gob, jih podučil tudi o gobah, predvsem tistih, ki so jih spotoma našli.

Po kosilu so udeleženci vadili streljanje z zračno puško, ki ga je vodil Franc Gačnik iz Mirne Peči. Sledilo je predavanje o polhih, polharjenju danes in nekoč, ko so polhe za preživetje lovili revni bajtarji. Lov na polhe bil vedno dovoljen vsem ljudem, ne glede na njihov statusni položaj. Kako so videti pasti in kakšne vrste poznamo, je prikazal lovec domačin Marko Barle. Pokazal je tudi žive polhe v pasti, ki živali ne poškodujejo. Po ogledu so jih nepoškodovane izpustili, saj se lov na polhe prične šele oktobra. se prične namreč šele v oktobru.

Za prehrano je vse dni skrbel poklicni kuhar Uroš Šporar iz Dolenjskih Toplic, ki je pravi virtuoz v svoji stroki. Dobra hrana je del uspeha vsake prireditve. Po večerji so lovci Stanko Kovačič, Stanko Skube, Marko Barle, Gregor Perpar, Jože Zupančič, Vinko Novak in Martin Škrbe otroke peljali na opazovanje divjadi. Ob vrnitvi smo se o divjadi, ki so jo videli, pogovarjali še pozno v noč.

Za varovanje preko noči je poskrbel varnostnik Peter Lavrič, lovec iz Novega mesta ,ki je sicer tudi odličen vodnik krvosledcev. Naslednji dan je otrokom predstavil svojega psa in opremo, ki jo uporablja pri iskanju zastreljene divjadi. Odlično predavanje, kapo dol!

Iskali sledi in izdelovali ptičje krmilnice

Sledilo je predavanje o vrstah divjadi v našem okolju, njenem prehranjevanju in navadah. Udeleženci tabora so iskali tudi sledi in jih analizirali s pomočjo prejete knjižice LZS Stopinje in sledovi divjadi. Našli so več sledi parkljarjev in zveri, tudi volka.

Ogledali so si tudi divje prašiče, ki jih v neposredni bližini lovskega doma vzreja lovec v ograjenem prostoru – obori. Program je pripravila mag. Darja Gros. Popoldan so otroci izdelovali ptičje krmilnice. Vse potrebno je priskrbel domači lovec in mizar Matej Trunkelj. Pod njegovim mentorstvom so nastale prelepe krmilnice, ki so jih otroci tudi prebarvali. Ob zaključku so krmilnice odnesli domov s sporočilom, da morajo služiti svojemu namenu, in da bodo pozimi založene s hrano, kar so vsi obljubili.

Po večerji so otroci ponovni šli opazovat divjad. Videli so še več divjadi kot dan poprej in lovska temperatura je naraščala. Ugotovili smo, da je bilo to otrokom najbolj zanimivo in v bodoče bo potrebno opazovanju divjadi nameniti več časa.

Za varovanje preko noči sta tokrat poskrbela domača lovca Vinko Novak in Jure Pekolj. Zadnji dan so mladi poslušali še izredno zanimivega predavatelja in lovca Marjana Jenka o ptičih naših krajev. Marjan je kot učitelj na OŠ Otočec poučeval naravoslovje, ekosisteme in živalstvo; je pa tudi podpredsednik ZLD Novo mesto in stalni predavatelj na lovskih izobraževanjih. Za fotografije in posnetke je kot vsako leto poskrbel Žan Gros.

“Na svidenje prihodnje leto”

Prišel je čas slovesa. Analizo tabora je na kratko podal vodja tečaja Stane Gabrijel, zahvalil se je staršem za sladke dobrote, namenjene otrokom in pomočnikom na taboru.

Ob zaključku je na svečanosti spregovoril predsednik ZLD Novo mesto Franc Jarc. Poudaril je pomen tovrstnih izobraževanj, zahvalil se je vodstvu tabora in predavateljem, ki so brezplačno opravili svoje poslanstvo in končno tudi staršem in otrokom, ki so se tabora udeležili. Tabor se je financiral iz sredstev članarin slovenskih lovcev, kar je potrebno posebej poudariti.

Vsi udeleženci tabora so prejeli potrdila in praktična darila, ki smo jih za to priložnost pripravili na ZLD Novo mesto. S starši in vsemi sodelujočimi smo imeli ob koncu skupno kosilo, kar nas je še bolj zbližalo.  Razvila se je živahna razprava, pohvale pa so kar deževale kar je za nas najlepše plačilo za opravljeno delo. Rečemo lahko le »Nasvidenje prihodnje leto«.

Stane Gabrijel

Foto: ZLD Novo mesto

Odpoved 47. Srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov

47. Srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov, ki naj bi potekalo 17. oktobra 2020, v Medvodah, je odpovedano.

Foto: Srečko F. Krope

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi je na 5. dopisni seji, ki je potekala med 21. in 24. avgustom 2020, sprejela sklep, da se 47. srečanje Lovskih pevskih zborov in rogistov v letu 2020 odpove zaradi trenutnih razmer v državi in ukrepov vlade za zajezitev epidemije covid-19.

47. Srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov bo potekalo v letu 2021. KD Simon Jenko – Lovski pevski zbor Medvode prenese organizacijo dogodka v leto 2021.

Dnevi lovskega strelstva 2020 – URADNI REZULTATI

Na strelišču Gaj – Pragersko so od 4. do 6. septembra potekali Dnevi lovskega strelstva 2020, v okviru katerih je LZS izvedla Državno prvenstvo v strelski kombinaciji za veterane in super veterane 2020 in Državno prvenstvo v strelski kombinaciji OPEN 2020.

Foto: Bojan Gorenc

DNEVI LOVSKEGA STRELSTVA 2020 – URADNI REZULTATI SO DOSTOPNI TUKAJ.

Tekmovanje je bilo zaradi omejitvenih ukrepov dolgo pod vprašajem. To je zanimalo zlasti strelce in tudi nas organizatorje. Prireditev je bila skrbna načrtovana in tudi izvedena z vsemi omejitvenimi ukrepi za preprečevanje okužbe s covid-19.

2. septembra so potekale priprave strelišča, sodelovali so pripravniki, sodniki, tudi posamezne organizacije iz lokalnega okolja. 3. septembra je potekal uradni trening v vseh disciplinah. Prvi strel je počil že ob 9. uri, zadnji pa ob 18. uri.

Kar 200 tekmovalcev na Dnevih lovskega strelstva 2020

4. septembra je potekalo državno prvenstvo v strelski kombinaciji za veterane in super veterane, na katerem je sodelovalo 93 strelcev. Tekmovanje je odprl podpredsednik LZS dr. Srečko Felix Krope, ki je v govoru poudaril pomembnost razvoja lovskega strelstva v lovskih družinah in dojemanje lovskega strelstva kot veščine, ki spremlja lovce in lovsko organizacijo. Slovensko himno je zapel Alen Kirbuš. Na odprtju državnega prvenstva so nastopili tudi rogisti Lovske zveze Maribor, dan kasneje pa še Lovski pevski zbor Zasavje Trbovlje.

5. in 6. septembra je potekalo državno prvenstvo v strelski kombinaciji »OPEN 2020«, ki se ga je udeležilo več kot 100 tekmovalcev. Sobotno tekmovanje je odprl predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, prisotne pa je pozdravil in nagovoril predsednik LZS mag. Lado Bradač.

V treh dneh za humanitarne namene zbrali 2.880 evrov

Lovskih strelskih dnevov 2020 se je udeležilo tudi okoli 120 lovskih pripravnikov, mnogi med njimi so pomagali pri delu na strelišču. Hkrati so dobili poglobljen vpogled v organizacijo strelskih tekem. Udeležba na strelskih tekmah zanje predstavlja obveznost v okviru izobraževana lovskih pripravnikov.

V okviru prireditve je potekal sejem razstavljavcev lovskega orožja, optike in druge opreme. Sodelovalo je tudi Lovsko dobrodelno združenje Diana, ki je organiziralo bogat srečelov in zbiralo sredstva za humanitarne namene ter dobrodelni koncert. V treh dneh so tako lovci v humanitarne namene prispevali 2.880 evrov.

Strelsko tekmovanje so obiskali tudi drugi vabljeni visoki gostje, in sicer ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec, predstavniki Slovenske vojske na čelu z brigadirjem Miho Škerbincem, državni sekretar na MKGP Damijan Stanonik, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo in lovstvo mag. Robert Režonja, generalni direktor in državni sekretar Ministrstva za obrambo mag. Damjan Jaklin.

Vabilo na Dneve lovskega strelstva prihodnje leto

Priznanja najboljšim strelcem in strelkam ter ekipam so po zaključku tekmovanj podelili predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje LZS Matija Janc, podpredsednik Lovske zveze Slovenije dr. Srečko Felix Krope in podpredsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje LZS Tomaž Trotovšek.

Ob zaključku se je dr. Krope zahvalil Komisiji za lovsko strelstvo in lovsko orožje za dobro organizacijo in izvedbo, pa tudi celotni ekipi, gostom, donatorjem, razstavljavcem, Lovskemu dobrodelnemu združenju Diana, zlasti pa tekmovalcem. Izpostavil je odlično opravljeno delo predsednika Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje. Prireditev je zaključil s povabilom na Dneve lovskega strelstva prihodnje leto.

S pisnimi priznanji se je LZS za pomoč pri izvedbi dogodka zahvalila tudi Komunali Slovenska Bistrica, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Pragersko, Turističnemu društvu Breza Pragersko Gaj in Gostilni pri Martinu, Martin Skrbinek ter ekipi pridnih rok LZS.

OPRAVIČILO

Če delaš grešiš, tako sem tudi jaz naredil napako, ki jo je potrebno popraviti in priznati. Napaka se je zgodila pri veteranih ekipno golobi – pri OZ Maribor je prišlo do napake pri pisanju: namesto 144 točk je bilo napisanih 114 točk, zato je bil Maribor na 8. mestu namesto na 1. mestu.

DRŽAVNO PRVENSTVO VETERANI GOLOBI 2020 EKIPNO
OZ TRAP 1 TRAP 2 TOČKE MESTO
Maribor 132 144 276 1
Kočevje 132 140 272 2
SK ZLD 144 126 270 3
Zasavje 138 132 270 3
Ljubljana 126 142 268 5
Koroška 124 134 258 6
Bela Krajina 130 122 252 7
Posavje 120 128 248 8
Gorenjska 114 130 244 9
Prekmurje 118 122 240 10
Ptuj Ormož 122 116 238 11
Gorica 108 110 218 12

Opravičujem se tudi OZ Kočevje, ki se tako uvrsti na 2. mesto, OZ Savinjsko-Kozjanska in OZ Zasavje pa si delita 3. mesto. OZ Savinjsko-Kozjanska bomo podelili dodatne medalje in pokal za 3. mesto.

Predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje Matija Janc

Najboljši rukači v Sloveniji so …

LZS, LD Tabor Dornberk – Branik in Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi so 29. avgusta organizirali 13. državno prvenstvo Slovenije v oponašanju jelenjega rukanja. Tekmovanje je potekalo v sklopu prireditve »VELIKO LOVSKO SREČANJE NA GORI« v Dornberku.

Prvo mesto na 13. državnem prvenstvu Slovenije v oponašanju jelenjega rukanja je zasedel Tadej Klemenšek, drugo mesto je osvojil Janez Podkrižnik, tretje mesto pa je pripadlo Simonu Ferlincu.

Podrobneje o dogodku, ki ga je podprla tudi Zavarovalnica Triglav, v eni izmed prihodnji številk revije Lovec.

Foto: Marko Petretič

Dnevi lovskega strelstva 2020

Lovska zveza Slovenije in Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje organizirata Dneve lovskega strelstva 2020.

 • četrtek, 3. september

Strelišče Gaj – Pragersko bo pred začetkom Dnevov lovskega strelstva 2020 pripravljeno za treninge v vseh disciplinah. Uradni trening na strelišču bo potekal v četrtek, 3. septembra, med 9. in 18. uro.

 • petek, 4. september

Državno prvenstvo v strelski kombinaciji za veterane in super veterane bo potekalo v petek, 4. septembra, z začetkom ob 8.15. Prihod tekmovalcev ob 7.30.

 • sobota, 5. september, in nedelja, 6. september

Državno prvenstvo v strelski kombinaciji OPEN 2020 bo potekalo v soboto, 5. septembra in v nedeljo, 6. septembra, z začetkom ob 8.15. Prihod tekmovalcev v soboto ob 7.30, v nedeljo pa po urniku tekmovanja.

Dobrodelni koncert, ki ga za udeležence in goste organizira Lovsko dobrodelno društvo DIANA, bo v soboto, 5. septembra, ob 18. uri. Pripravniki se lahko Dnevov lovskega strelstva 2020 udeležijo v soboto, 5. septembra. Voden ogled in predavanje se začneta ob 10. uri.

Upoštevajte priporočila NIJZ!

Skladno s priporočili NIJZ za preprečevanje prenosa okužbe s covid-19 je organizator dolžan zagotavljati evidenco prisotnih. V ta namen morajo vsi udeleženci ob vstopu na strelišče podpisati izjavo covid-19, ki jo organizator hrani 30 dni.

Na prireditvi je obvezno upoštevati priporočila za ravnanje v zvezi s preprečevanjem širjenja okužbe s covid-19:

 • uporaba zaščitne maske, ki jo udeleženci zagotovijo sami,
 • razkuževanje rok,
 • vzdrževanje minimalne varnostne razdalje 1,5 m.

Foto: Slavko Komlanc

Zborovanje štajerskih lovcev v Mariboru: Pandemija ni ustavila dela, je pa oklestila programe

Po delnem občnem zboru Lovske zveze Slovenije je v Mariboru potekal še občni zbor mariborske območne lovske zveze (LZ).

Vodstvo občnega zbora štajerskih lovcev (z leve) Slavko Prah, Marjan Gselman in Tomaž Golob 

LZ Maribor združuje 45 lovskih družin (LD) s skupno 2.057 lovci in je daleč največja območna lovska zveza v Sloveniji. Med LD je najštevilčnejša LD Puščava iz Lovrenca na Pohorju, ki šteje 95 članov, najmanjša LD, s 23 člani, pa je LD Vitomarci v Slovenskih goricah.

Na zborovanju, ki ga je vodil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman, so zelo kritično razpravljali o nesprejemljivem odnosu vodstva Lovske zveze Slovenije (LZS) in njenih strokovnih služb do odprtih vprašanj in številnih dobronamernih pobud, ki so jih v zadnjem času nanizali iz mariborskega območja. Menili so, da bi morala biti LZS učinkovitejši servis za vse LD in prisluhniti njihovim dejanskim potrebam. Tudi zdajšnji način organiziranja ni dovolj učinkovit in ne sledi zahtevam sodobnega časa.

“LZS naj bo učinkovitejši servis za vse lovske družine”

V delovanju je še vedno preveč administrativnih in birokratskih stereotipov, zato je naravnost smešno, da so na delnem občnem zboru obravnavali gradivo o delovnem programu in finančnem načrtu LZS za leto 2020 iz novembra lani. Kljub pandemiji zaradi covida-19, ki je za nekaj časa zaustavila dejavnost tudi v lovskih organizacijah, je bilo dovolj možnosti, da bi to in druga gradiva obravnavali že zdavnaj, najlažje preko videokonference ali na drug način, ki ga omogoča moderna informacijska tehnologija.

Udeleženci zato niso varčevali s kritikami na rovaš LZS, ki se mora prilagoditi zahtevam časa in potrebam LD na terenu. Še posebej kritični so bili na račun nesprejemljive prakse vodstva LZS, da se neporabljenih finančnih sredstev delovnih teles in komisij LZS s tekočega programskega leta ne sme prenesti v naslednje programsko leto. To se jim zdi velika neumnost, ki jo je treba takoj odpraviti.

Namesto kvantitete naj vodstvo krovne lovske organizacije bolj razmišlja in podpira kakovostne programe in projekte, ki predstavljajo dodano vrednost delovanja LZS. Naj zapišemo še to, da uradnega predstavnika LZS na delnem občnem zboru v Mariboru ni bilo, in da je na večino zastavljenih vprašanj odgovarjal član njenega UO Marjan Gselman.

Na občnem zboru mariborske LZ pa so v nadaljevanju zborovanja prisluhnili poročilu o opravljenih nalogah in o težavah, s katerimi so se letos soočali zaradi pandemije s covidom-19. Kljub težavam se delo ni ustavilo in tudi strokovna služba LZ Maribor je nenehno zagotavljala učinkovito pomoč LD na terenu.

Zaradi covida-19 oklestili program

Izvedli so tudi načrtovani izobraževalni program, žal pa niso mogli organizirati jubilejnega koncerta ob 10-letnici mariborskih lovskih rogistov in predvidenih jubilejnih lovsko – družabnih prireditev »golažijade« in »ribičije«. V razpravi je bilo veliko govora o težavah, s katerimi se v LD soočajo okoli izvajanja disciplinskih postopkov zoper člane in o še večjih težavah pravnega značaja pri odklanjanju prosilcev za vnovični sprejem v LD. Ker te pogosto nimajo pravno strokovno usposobljenih članov za vodenje teh postopkov, jim bo pomagala LZ s svojo pravno-statutarno komisijo.

Nekaj kritike je bilo izrečene zaradi zaostrovanja pogojev pri preizkusih praktičnega ravnanja z orožjem za novosprejete člane, saj se nekaterim LD veljavni pravilnik LZS ne zdi sprejemljiv. A ker je to pravno veljavni predpis, ga je pač treba dosledno spoštovati, so poudarili predstavniki vodstva LZ Maribor.

So pa udeleženci zborovanja pohvalili delo z mladimi v okviru lovskih taborov, ki jim v mariborski LZ že dajejo novo, aktualnejšo in privlačnejšo vsebino, zaradi katere je med osnovnimi šolami za lovske tabore vse več zanimanja.

Tekst in foto: dr. Marjan Toš

Velika lovska prireditev

Vabljeni na Veliko lovsko prireditev, ki bo potekala v soboto, 29. avgusta, ob 14. uri, v dolini za Lovsko kočo Na Gori, Potok pri Dornberku 30, 5295 Dornberk (Železna vrata).

Lovska družina TABOR Dornberk-Branik praznuje 70. obletnico samostojnega delovanja društva. Istočasno pa organizira 13. državno in 6. odprto mednarodno prvenstvo Slovenije v oponašanju jelenjega rukanja  ob podpori Lovske zveze Slovenije in spremljavi Notranjskih rogistov.

Lovsko družino bo s svojo prisotnostjo na slovesnosti ob 70. obletnici počastilo vrsto uglednih gostov, celotno prireditev pa bo spremljal bogat kulturni program z nagovori gostov. Po podelitvi nagrad zmagovalcem ter svečani podelitvi priznanj in odlikovanj bo sledila lovska maša z Zasavskimi rogisti ter na koncu glasbeni koncert Slovenskega okteta.

Cilj prireditve je poleg samega praznovanja 70. obletnice lovske družine tudi organizacija velikega lovskega srečanja predstavnikov lovskih organizacij, lovcev, občanov lokalne skupnosti ter ostalih obiskovalcev v obliki kulturno družabne prireditve.

Parkiranje bo mogoče na posebej urejenih parkirnih mestih ob prireditvenem prostoru.

Vsi člani LD Tabor Dornberk-Branik se veselimo snidenja z vami in vas najlepše pozdravljamo.

Narava, čebele, med in medjed

Narava, čebele, med in medjed so povezovalna nit letošnje 3. likovne kolonije, ki so jo uspeli na Zvezi lovskih družin Novo mesto spraviti pod streho 1. avgusta, upoštevajoč navodila NIJZ glede preprečevanja širjenja Covid-19.

Tudi letos smo se organizatorji in slikarji zbrali na Primskovem, pri čudovitem lovskem domu Lovske družine Velika Loka. Poleg lovske družine, ki nam je dala v uporabo lovsko kočo, gre posebna zahvala starešini Sandiju Bregarju in gospodarju lovskega doma Franciju Lavrihi, ki sta pomagala pri izvedbi kolonije.

Za organizacijo kolonije je bil zadolžen strokovni tajnik ZLD Novo mesto Stane Gabrijel, soorganizator pa je bilo Društvo likovnikov Trebnje s predsednikom Branetom Praznikom na čelu, sicer tudi članom LD Velika Loka in izvrstnim akvarelistom.

Ustvarjalcem smo zagotovili platna v dveh velikostih ter lipove deščice za panjske končnice. Na njih so prevladovali različni, večkrat hudomušni motivi, ki se navezujejo na med, čebele in sladkosnede živali; velikokrat je bil to medved ali po starem medjed. Ta izraz je zato uporabljen tudi v povezovalni niti letošnje kolonije. Slikali so tudi volkove, lisice in ptice, ki lovijo čebele in se z njimi prehranjujejo. Zaradi tega je eden od ptičev dobil ime čebelar, ki ga je upodobil tudi ustvarjalec likovne kolonije.

Nekateri ustvarjali kar doma

Lepo vreme, klopi in mize pod mogočnimi hrasti in lipami na velikem dvorišču lovskega doma so slikarjem zagotavljali nemoteno ustvarjanje. Zanimivo jih je bilo opazovati in opazovati napredek pri njihovem delu. Posebej naj omenimo mlado slikarko Hano Jelovšek, odlično portretistko, ki jeseni odhaja na študij na Akademijo za likovno umetnost. Dva udeleženca kolonije sta bila starejša od 80 let, eden izmed njiju je Tone Perko, član LD Mirna Peč in učitelj likovne vzgoje v pokoju. 

Kolonije se je udeležilo 22 ustvarjalcev, nekaj pa je bilo tudi takih, ki so se prijavili telefonsko in ustvarjali kar doma, izdelke pa bodo dostavili naknadno. Svoje slike bodo razstavili na Lovski zvezi Slovenije, na ZLD Novo mesto, v Čebelarskem muzeju Višnja gora, na NLB in v Zdravstvenemu domu Trebnje. Več del, ki so jih slikarji podarili, bomo podarili za dobrodelne namene, v Zeleni sklad LZS. Dogovarjamo pa se tudi, da bomo pomagali organizatorjem prvenstva v oponašanju jelenjega rukanja z nekaj slikami za podelitev nagrad najboljšim. 

Kot se spodobi, smo Dolenjci vedno dobri gostitelji. Prisotne smo med drugim postregli s toplo pehtranovo potico, ki nam jo je poslala babica Hane, ki je prvič sodelovala na koloniji. Po opoldanskem jelenovem golažu smo za zaključek ob poznih popoldanskih urah postregli še s kraljem živali. 

Kolonijo sta obiskala, kar se je zgodilo prvič, predsednik komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostmi LZS Jani Šalamon in članica te komisije mag. Darja Gros, ki je “naše gore list”. V zaključnem govoru je predsednik komisije Šalamon pohvalil naša prizadevanja, ki jih vlagamo v lovsko kulturo, ne samo v likovno kolonijo, tudi v druge dejavnosti, kot so skupine rogistov, harmonikarji in pevski zbor.

Nasvidenje drugo leto

Starešini Lovske družine gostiteljice je zaradi odsotnosti predsednika in podpredsednika ZLD strokovni tajnik Stane Gabrijel izročil prelepo sliko avtorja Braneta Praznika z motivom gozdnih jerebov, ki je simbol družine. Imajo ga tudi v grbu na praporu LD Velika Loka.

Predsedniku komisije Šalamonu smo podarili knjižico s pesmijo, ki je nastala leta 1912 v teh krajih, z naslovom »Velikološkim lovcem za kratek čas«. Napisal jo je ljudski pesnik Andolšek iz Velike Loke. Da se je ohranila, smo poskrbeli na ZLD Novo mesto, ki smo jo uredili in natisnili. Izročili smo mu tudi knjižico z naslovom Frata, ki opisuje, kaj sploh je Frata, zakaj je za dolenjske lovce tako pomembna, in da bo letos že 70. po vrsti s tradicionalnim lovom, ki mu ni para ne pri nas ne v Evropi. Na Frati smo Dolenjci razvili tudi prvi lovski prapor v takratni državi Jugoslaviji.

Slikarjem, sodelujočim in vsem, ki ste pomagali, hvala v imenu organizatorjev in nasvidenje drugo leto, kar ste sami želeli in predlagali, da naj postane ta kolonija tradicionalna.

Stane Gabrijel, za ZLD Novo mesto 

Fotografije: Brane Praznik

<img src=”https://clan.lovska-zveza.si/userfiles/

ODPRTE prijave na izobraževanja!

Tečaj dela z motorno žago, fotografska kolonija, nadaljevalni tečaj za lovski rog in še več drugih izobraževanj je odprtih za prijavo.

Foto: Pixabay

Naučite se lahko varnega dela z motorno žago, se udeležite fotografske kolonije, izboljšate svoje znanje igranja na lovski rog, se usposobite za informatika v LIS Lisjak …

Preverite, katera izobraževanja so razpisana (TUKAJ) in se prijavite!

LZS bo sodelovala v mednarodnem projektu STEP CHANGE

Univerza na Primorskem je, ob sodelovanju Strokovno-znanstvenega sveta in Komisije za lovski in informacijski sistem LZS, pridobila mednarodni projekt, pri katerem bo pomembno vlogo imela tudi Lovska zveza Slovenije.

Namen projekta STEP CHANGE je razvoj programske opreme za zbiranje podatkov, povečanje števila zbiralcev podatkov (vključno z ljubitelji narave, fotografi …), vzpostavitev protokolov ter povečanje kontrole kakovosti podatkov na različnih področjih znanosti.

Oddelek za biodiverziteto Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT) bo sodeloval tudi z raziskavo o ohranjanju prostoživečih živali v Sloveniji, kar bo pripomoglo k dodatnemu razvoju in povečanju uporabne vrednosti lovsko-informacijskega sistema ter še tesnejše sodelovanje med raziskovalci fakultete, vodilnimi domačimi raziskovalci divjadi ter Lovsko zveze Slovenije.

V Sloveniji namreč že obstaja obsežna baza podatkov o divjadi, ki jo je vzpostavila LZS. Lovski informacijski sistem Lisjak je celovit informacijski sistem, ki je edinstven v Evropski uniji, v njem se na nacionalni ravni hranijo podatki o prav vseh odvzetih osebkih divjadi v Sloveniji ter drugi pomembni podatki o populacijah prostoživečih živali (npr. vsi podatki nacionalnega monitoringa evrazijskega šakala).

Več informacij o projektu lahko preberete TUKAJ.

Lovec in “lovci”

Malo za šalo, malo zares pisatelj Rado Murnik v svoji lahkoumevni znanstveni razpravi, objavljeni v prvi številki glasila Lovec leta 1910, lovce deli v sedem razredov.

Kot je v lahkoumevni znanstveni razpravi Lovec in “lovci”, objavljeni v prvi številki Lovca leta 1910, zapisal pisatelj Rado Murnik:

Primerneje — in nedvomno v nepopisno veselje naše učeče se mladine — delimo vesoljno človeštvo s pravim krščanskim usmiljenjem samo v dva dela: v lovce in nelovce.

Velezanimivega lovskega plemena bodi tudi le sedem razredov. Njih glavni zastopniki so:

 1. čopolasi začetnik,
 2. nedeljski lovec,
 3. krvolok, živoder ali nesramni morilec,
 4. sitnež ali lovska zgaga,
 5. lenivec,
 6. divji lovec in —
 7. pravi lovec.

Razpravo lahko v celoti preberete v prvi in drugi številki glasila Lovec, ki je prvič izšel leta 1910. 

Se najdete v kakšnem izmed opisov? 🙂

 

Prvih pet letnikov Lovca je za prebiranje v celoti na voljo na naši spletni strani!

 

 arhiv glasila Lovec

Lovske zgodbe iz okolice Snežnika

Javni zavod Snežnik v okviru projekta čezmejnega sodelovanja NATURE&WILDLIFE vabi na Lovske zgodbe iz okolice Snežnika, Franka Trohe Rihtarjevega, v nedeljo, 9. avgusta, ob 16. uri.

Ilustracija medveda: Maja-Šubic – Copyright: Zavod Rihtarjeva domačija

Dogodek bo potekal na zelenici pred gradom Snežnik (priporočajo blazino za sedenje), ljubiteljska etnologinja Alenka Veber in harmonikar Domen Šraj. Vabljeni!

Potrebno je upoštevati vsa veljavna priporočila NIJZ za omejevanje možnosti prenosa okužbe z virusom SARS-COV2 (COVID-19).

Več

Tradicionalna strelska prireditev v LD Prosenjakovci

V Lovski družini Prosenjakovci tradicionalno vsako tretjo nedeljo v juniju organizirajo tekmovanje v trapu.

Letošnja prireditev je bila v znamenju covid-19, zato so vse priprave potekale po navodilih Nacinalnega inštituta za javno zdravje in odlokih vlade RS.

Tekmovanje je trajalo od 9. do 19. ure, prijavljenih je bilo 15 ekip in 90 posameznikov, streljalo se je na 15 golobov.

Maksimalno število golobov je uspelo zadeti le trem tekmovalcem, ki so se v finalni seriji razvrstili po sledečem vrstnem redu:

 1. mesto Robert Nagy, SD Kaliber
 2. mesto Marko Miljevič, LD Radenci
 3. mesto Maks Garmut, LD Janežev vrh

Tekmovanje je potekalo tudi ekipno:

 1. mesto LPN Pohorje
 2. mesto LD Radenci
 3. mesto SD Kaliber

Tekst in foto: Matija Janc

Absolutna zmagovalka regijskega tekmovanja v streljanju z risanico je LD Tabor Zagorje

Postojnsko Bistriška ZLD je 25. junija, na dan državnosti, na podlagi programa izobraževanj pripravila regijsko tekmovanje v streljanju s puško risanico.

Na strelišču Železniki v LD Javornik Postojna se je zvrstilo devet ekip iz lovskih družin Črna jama, Hrenovice, Javornik Postojna, Pivka, Prestranek in Tabor Zagorje.

Prvo mesto v streljanju je osvojila ekipa LD Tabor Zagorje, drugega LD Črna jama I. in tretje mesto LD Hrenovice. Med posamezniki je zmagal Bojan Šajn iz LD Tabor Zagorje, drugi je bil Igor Petrič iz LD Hrenovice in tretji Matjaž Šajn iz LD Tabor Zagorje. Pokale, medalje, priznanja in praktične nagrade so podelili podpredsednik LZS Aleš Klemenc, predsednik PBZLD Božidar Štemberger in predsednik LD Javornik Postojna Jože Gregorec.

Regijsko tekmovanje so si ogledali tudi lovski pripravniki Postojnsko Bistriške ZLD in ZLD Notranjske v sklopu programa za usposabljanje iz varnega ravnanja z lovskim orožjem in izobraževanja za lovce.

PBZLD se zahvaljuje lovskim družinam in članom za njihovo udeležbo ter organizacijam, ki so prireditev omogočile: Trgovina Avantura, Brne – trgovina za lov, ribolov in prosti čas, LPN Jelen, Zavarovalnica Triglav d.d. in LD Javornik Postojna. Posebna zahvala gre tudi sodnikoma Mihi Bittnerju in Vojku Maljevcu za opravljeno delo.

Gregor Budal, predsednik komisije za stike z javnostjo PBZLD

Foto: Staš Vasle in Božidar Štemberger

<img src=”https://clan.lovska-zveza.si/userfiles/

 

FOTO: Izvedli delavnico rezbarjenja

Zveza lovskih družin Ljubljana je pred dnevi preko razpisa za usposobljene članice pri Lovski zvezi Slovenije organizirala delavnico rezbarjenja.

Udeleženci delavnice rezbarjenja so se zbrali pri lovskem domu Lovske družine Tomišelj, kjer so pod mentorstvom Štefana Gorenčiča izdelovali izdelke iz jelenje roževine.

Ob tem je svoje mojstrsko delo z motorno žago predstavil tudi Bogdan Jerič.

Poleg predaje znanja in spoznavanja umetnosti je bil glavni cilj dobrodelnost, saj bodo izdelki prodani na dražbi na dobrodelnem lovskem plesu. Zbrana sredstva bodo preko Zelenega sklada LZS namenjena pomoči potrebnim lovcem ali njihovim svojcem.  

Tekst in foto: Barbara Ložar

<img src=”https://clan.lovska-zveza.si/userfiles/

Slavnostna podelitev lovskih spričeval lovcem Lovske zveze Maribor generacije 2020

Lovska zveza Maribor je 4. julija na sedežu zveze opravila svečano podelitev spričeval mladim lovcem, ki so v letu 2020 uspešno opravili lovski izpit.

V generaciji je pred izpitno komisijo lovski izpit uspešno zaključilo 36 kandidatov. Ob podelitvi spričeval so mladi lovci in lovke slavnostno zaprisegli in podpisali Etični kodeks slovenskih lovcev.

Rogisti Lovske zveze Maribor so z zvoki rogov naznanili slavnostni pričetek podelitve. Zaradi priporočil, povezanih z epidemijo COVID-19 se je v tem letu podelitev izvedla le za mlade lovce brez spremstva mentorjev in starešin.

Vse navzoče je v uvodu pozdravil predsednik LZM Marjan Gselman, kot je povedal, je bilo to izobraževanje generacije 2020 posebno zaradi prekinitve izobraževanja v času epidemije. »Bodite lovci s ponosom, ne sramujte se lovskega kroja in zelenega klobuka. Predvsem pa pozabite na lov zaradi trofej, pač pa vedno in povsod delajte v dobro in za korist divjadi«, jim je dejal pred svečano zaprisego ter jim zaželel veliko uspešnih lovskih poti.

Predsednik komisije za izobraževanje LZM Ivan Žižek je podal poročilo o izvedbi letošnjega tečaja za lovski izpit. Ob začetku izobraževanja generacije 2020 je bilo prijavljenih 41 kandidatov, od tega pet lovskih pripravnic. Trije kandidati so imeli priznan izpit kot gozdarji. Pred izpitno komisijo je lovski izpit uspešno zaključilo 36 kandidatov – mladih lovcev.

Povprečna starost kandidatov je bila 36 let in povprečna ocena 3,88. Od tega so teoretično izobraževanje trije opravili z odličnim uspehom, osemnajst s prav dobrim in sedemnajst z dobrim uspehom. Med njimi je po uspehu izstopal Izidor Rojs iz LD Hoče, ki je na podelitvi prejel posebno knjižno darilo.

Po podelitvi spričeval in podpisu Etičnega kodeksa slovenskih lovcev je sledilo fotografiranje pred vhodom v prostore lovske zveze. Po koncu podelitve so nazdravili s kozarcem v levi roki na primerni medsebojni oddaljenosti. 

Vsem še enkrat čestitamo in jim želimo dober pogled!

Tekst in foto: Božidar Kunej

Vse prisotne je v imenu LZM pozdravil predsednik Marjan Gselman (levo) in vodja izobraževanja Ivan Žižek (desno).

Najboljši v generaciji 2020 Izidor Rojd LD Hoče.

Neža Golob je mladim lovcem prebrala zaprisego Etičnega kodeksa slovenskih lovcev.

Ponovljeni javni poziv Lovska kultura 2020

Komisija LZS za lovsko kulturo in odnose z javnostmi objavlja ponovljeni javni poziv Lovska kultura 2020 za dodelitev pomoči programom in projektom skupin ter posameznikov, delujočih na področju lovske kulture. Odprt je do ponedeljka, 20. julija 2020.

Foto: arhiv LZS

Pomoč je namenjena organizaciji kulturnih dogodkov (jubilejni koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve), ki jih pripravlja in izvaja kulturna skupina ali  posameznik na nepridobiten način in so v interesu lovske organizacije, ter za izvajanje skupnih programov kulturnih skupin na ravni regije.

Celotna vsebina javnega poziva z obrazci za prijavo in merili za dodeljevanje pomoči je dostopna na spletni strani Lovske zveze Slovenije in na sedežu Lovske zveze Slovenije, Župančičeva ulica 9, 1000 Ljubljana. Prijave so možne po e-pošti lzs@lovska-zveza.si.

Ponovljeni javni poziv Lovska kultura 2020

Merila PJP2020

Prijavni obrazci PJP2020.doc (word različica)

Prijavni obrazci PJP2020.pdf (pdf različica)

 

NAPOVED: 13. državno in 6. odprto mednarodno prvenstvo Slovenije v oponašanju jelenjega rukanja

LZS, LD Tabor Dornberk – Branik in Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi organizirajo 13. državno in 6. odprto mednarodno prvenstvo Slovenije v oponašanju jelenjega rukanja.

Foto: arhiv LZS

Tekmovanje bo potekalo v sklopu prireditve »VELIKO LOVSKO SREČANJE NA GORI«, ki bo v soboto, 29. 8. 2020, ob 14. uri, v dolini za lovsko kočo na Gori (Železna vrata), Potok pri Dornberku 30, Dornberk.

Celotni program na prireditvi bo obsegal: otvoritev in proslavo ob 70 letnici lovske družine, tekmovanje oponašalcev jelenjega rukanja, Hubertovo mašo, glasbeni koncert, predstavitev dejavnosti etnoloških društev kraja.

Tekmovanje bo potekalo v naslednjih disciplinah:

 1. Oponašanje starega jelena, ki išče košute.
 2. Oponašanje glavnega jelena s tropom košut na rukališču.
 3. Oponašanje dveh enakovrednih jelenov v dvoboju na višku paritvenega obdobja.

Rezervna disciplina: Oponašanje starega jelena, ki ima formiran trop, s katerim se pomika proti rukališču.

Kandidati za nastop in tekmovanje se lahko prijavijo do sobote, 15. 8. 2020, na naslov: Lovska zveza Slovenije, Župančičeva 9, 1000 Ljubljana ali na e-naslov lzs@lovska-zveza.si.

Kriteriji tekmovanja so objavljeni TUKAJ.

 

Pokal državnosti v Trnovsko vas

Na strelišču Lovske družine (LD) Dobrava v Slovenskih goricah je bilo tradicionalno tekmovanje v streljanju na glinaste golobe za pokal ob dnevu državnosti 2020.

Pomerili so se številni strelci iz Štajerske in Pomurja, ki so vnovič potrdili priljubljenost lovskega in športnega strelstva med člani zelene bratovščine.

V ekipni konkurenci je premočno in zanesljivo zmagala LD Kog pred Strelsko družino (SD) Vitomarci in LD Vurmat z Duha na Ostrem Vrhu. Pokal državnosti 2020 je osvojil Davorin Toš iz LD Trnovska Vas, ki je v dodatnem razstreljevanju ohranil najbolj mirno roko in oster pogled pred Štefanom Rihterjem iz LD Vurmat in Jožetom Perkom iz Lenarta.

Davorin Toš  veliki zmagovalec prestižnega tekmovanja v Dobravi

Davorin Toš je slavil tudi v športnem stavu in tako postal absolutni zmagovalec Dobrave 2020. Na drugo mesto se je uvrstil Andrej Ropič iz LD Pernica in na tretje Denis Celec iz SD Skakovci. Še posebej zanimivo je bilo tekmovanje veteranov, v katerem je po pričakovanju slavil domači strelski matador Ivan Bezjak iz Dobrave pred  Bojanom Lešnikom iz LD Duplek in domačinom Vladom Steinfelserjem iz Dobrave.

Tekmovanje je pritegnilo številne obiskovalce, ki so z zanimanjem spremljali sklepne obračune najvoljših strelcev in z aplavzom nagradili zmagovalce. Pokale sta najboljšim podelila strelski referent LD Dobrava Srečko Hojnik in starešina Franc Slekovec.

Tekst in foto: Marjan Toš

NOVO: Junijska oddaja Dober pogled!

Na ogled je zadnja, junijska oddaja o lovstvu, oddaja Dober pogled.

Oddaja Dober pogled se tokrat začenja v Babnem polju, na tradicionalnem srečanju lovskih mojstrov in čuvajev. Sledi obisk Primoža Lavtarja, ki v Bohinju izdeluje specialne nahrbtnike ter rezbari izdelke iz lesa in roževine. Med drugim pa lahko prisluhnite tudi zgodbi lovcev na žive rise.

Ogledate si jo lahko TUKAJ ali na Youtube kanalu LZS.

Program prireditev LKD Kočevje v letu 2020

LKD Kočevje v letu 2020 organizira naslednje prireditve.

5. 9. 2020

Telesna ocena lovskih psov vseh pasem, razen VII. FCI skupine, ki bo v LD Velike Lašče-Retenjske senožeti, ob 8. uri. Pogoj za pristop psa k ocenjevanju: na dan prireditve dopolnjena starost 9 mesecev.

PNZ za goniče in Brak jazbečarje v lovišču LD Velike Lašče-Retenjske senožeti, ob 8. uri.

Pogoj za pristop k prireditvi: pozitivno opravljena telesna ocena. Telesna ocena lovskih psov vseh pasem, razen VII. FCI skupine. 

3. 10. 2020

UP po krvni sledi v LD Velike Poljane pri lovskem domu, ob 8. uri.

Pogoj za pristop k prireditvi: pozitivno opravljena telesna ocena in PNZ. Na UP se sprejme max. 9 vodnikov, prednost imajo člani LKD Kočevje

Za vse prireditve je potrebna predhodna prijava 10 dni pred prireditvijo pri tajniku LKD Kočevje, na tel. 051 359 619 (Klemen Mohorič).

38 novih lovcev v Postojnsko Bistriški zvezi lovskih družin

Postojnsko Bistriška zveza lovskih družin (PBZLD) je 22. junija pripravila posebno slovesnost ob koncu strokovnega izobraževanja lovskih pripravnikov generacije 2019/20. Spričevala o uspešno opravljenem izpitu je prejelo 5 lovk in 33 lovcev, ki so ob tem podpisali Etični kodeks slovenskih lovcev.

V času, ki so ga zaznamovali epidemija COVID-19 in ukrepi za njeno zajezitev, se je PBZLD kot ena od peščice v državi odločila opravljanje izpitov slušateljev lovskega izobraževanja opraviti na daljavo. Ker pa pomemben del lovskega udejstvovanja pomeni tudi druženje, so se slovesne podelitve spričeval v živo, ki jo je omogočilo sproščanje omenjenih ukrepov, letos še posebno veselili tako novi lovci, njihovi mentorji, predavatelji ter predstavniki lovskih družin, ZLD in LZS. Na slovesnosti Pri Marti v Pivki se je tako zbrala več kot polovica stotnije pripadnikov zelene bratovščine. Na dogodku so bila seveda upoštevana vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Za uvod je poskrbel Lovski oktet Javorniki, sledili so pozdravni nagovori. Podpredsednik LZS Aleš Klemenc se je zahvalil predavateljem za dobro opravljeno delo. 38 novih lovcev, ki so uspešno opravili izobraževanje, pa je ob začetku samostojne lovske poti spomnil, da lovstvo ne pomeni le lova, ampak so tu še nadaljnje izobraževanje, lovska kultura, strelstvo in druge dejavnosti. Posebej jih je opomnil na upoštevanje Etičnega kodeksa.

Na pomembnost tega dokumenta je opozoril tudi naslednji govornik, predsednik PBZLD Božidar Štemberger. Kot je dejal zbranim, so se na izobraževanju seznanili z vsem, kar bodo potrebovali pri lovu, pri uveljavljanju teoretičnega znanja v praksi pa so jim do zdaj pomagali mentorji. Ker se bodo odslej morali odločati sami, jih je pozval, naj ob vsakršnem dvomu ravnajo v skladu s kodeksom in torej delujejo v korist divjadi.

Tretji govorec, predsednik ZLD Notranjske Cerknica Rajko Kovačič je najnovejšo generacijo lovcev spomnil, da vstopajo v 113 let staro organizacijo, ki je stabilna. Ob tem je izrazil pričakovanje, da bodo tudi novi lovci njen trden člen in jih pozval k sodelovanju v organih njihovih lovskih družin. V luči sodobnih spletnih družbenih omrežij pa je zbrane pozval, naj se pri objavah na Facebooku ipd. držijo načela »manj je več«. Nagovor je sklenil s tradicionalnim voščilom Dober pogled in ravne cevi!

Sledil je vrhunec prireditve, ko je vodja izobraževanja Igor Simšič poimensko povabil 5 lovk in 33 lovcev k prevzemu spričeval o uspešno opravljenem izpitu in podpisu zaprisege slovenskega lovca. Za konec uradnega dela slovesnosti so pevci omenjenega okteta vse zbrane še enkrat s pesmijo popeljali v gozd. Temu je sledil »zadnji pogon«, na katerem so dolgoletni lovci vnovič čestitali podmladku in se vsi skupaj podružili ob okusni pogostitvi.

Gregor Budal

PBZLD, fotografije: Milan Simčič

Strelska tekma pod okriljem LD Vinski vrhovi

COVID-19 je imel različne posledice, kakšno tudi pozitivno. Med drugimi je zavrl kar nekaj lovskih prireditev, ki so jih LD imele v svojih programih dela. Med ostalimi je posegel tudi na področje lovskega strelstva, o čemer je bilo moč prebrati že v našem glasilu Lovec.

Popuščanje ukrepov v smislu COVID-19 je omogočilo tudi izvedbo posameznih lovskih strelskih prireditev. Kakšna tekma je zaradi tega tudi odpadla in bo prestavljena, ali pa tudi ne.

LD Vinski vrhovi, ki spada v članstvo ZLD Ptuj-Ormož, je vsakoletno tekmovanje v okviru krajevnega praznika tudi izvedla. Pred tem je Komisija za lovsko strelstvo pri ZLD Ptuj-Ormož sklicala sestanek strelskih referentov in posodobila seznam predvidenih tekem za letošnje leto. Ostalo jih je še devet do konca leta, kamor spada tudi tekma ZLD Ptuj-Ormož.

Tekmovalcem dež ni prišel do živega

In tako je LD Vinski vrhovi, tradicionalno, 20. junija, od 16. ure dalje, organizirala trening ekip in posameznikov. Tekma pa se je izvedla naslednji dan, 21. junija. Glede na že prej omenjene ukrepe, tekmovalcem deževne plohe sploh niso prišle do živega. Za organizatorja je to predstavljalo predhodno pripravo »terena« za izvedbo samega tekmovanja. Ob pogledu na število tekmovalnih ekip in število strelcev bi lahko rekli, da je bila tekma še celo bolj uspešna kot vsa leta doslej. Slednje potrjuje pravilno odločitev vodstva LD, da se tekmovanje izvede. Pri sprejemanju odločitev smo iskali predvsem razlog »za« izvedbo in nismo iskali razlogov »proti« izvedbi, kar je včasih v lovskih vrstah kar modna muha.

Tekmovanja so se udeležili na podlagi povabil lovske družine in strelci tako iz območja matične zveze lovskih družin kot tudi sosednjih. Imeli smo tudi dve gostujoči ekipi iz sosednje RH, s katerima sodelujemo že pri rednih delih v lovišču. Tekmovanje je potekalo v naslednjih kategorijah: ekipno, pokalno, nagradno, veterani in tekmovanje dvojic za pečenega odojka.

REZULTATI:

I. Ekipno

 • LD Bresnica-Podgorci
 • LD Zavrč
 • LD Dornava-Polenšak

II. Pokalno

 • Albin Bratuša, LD Mala nedelja
 • Tomaž Rogina, LD Slovenska Bistrica
 • Marjan Burjan, LD Prosenjakovci

III. Nagradno

 • Andrej Rupreht, LD Orlica
 • Tomaž Rogina, LD Slovenska Bistrica
 • Sašo Balažič, LD Vinski vrhovi, LD Kog

IV. Veterani

 • Janez Ružič, LD Ivanovci
 • Franc Čurin, LD Vinski vrhovi, LD Kog
 • Ivan Bezjak, LD Dobrava v Slovenskih goricah

V. Tekmovanje dvojic za pečenega odojka

 • Franc Čurin, LD Vinski vrhovi, LD Kog
 • Alojz Gorenc, LD Videm ob Ščavnici

Za glavno nagrado  pečen odojek

Najbolj zanimivo je bilo v okviru tekmovanja dvojic, kjer je bila glavna nagrada pečen odojek. Razumljivo, da je šlo za lovski položaj. Ohranila se je stara navada, da zmagovalca odneseta le glavo odojka in vsak po eno pleče. Vse ostalo pa je darilo prisotnim tekmovalcem, ki predstavlja skupno večerjo. Ostali tekmovalci so bili deležni pokalov, praktičnih nagrad in tudi denarne.

Ob teh priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki so pripomogli k dobri izvedbi tekmovanja, članom, ki so žrtvovali svoj čas in delo za ugodno počutje tekmovalcev. In kot po navadi, zmanjkalo je golaža, še sreča, da smo imeli pečenega odojka.

Pa dober pogled in čestitke tekmovalcem!

P. S. Fotografij tekme nimamo, smo ves film porabili za slikanje članov ob pripravi prireditvenega prostora.

Tekst in foto: dr. Srečko Felix Krope

LD Braslovče vabi na lovsko strelsko tekmovanje

Lovska družina Braslovče vabi na tradicionalno meddružinsko lovsko strelsko tekmovanje v počastitev dneva državnosti, v četrtek, 25. junija, s pričetkom ob 9. uri, na strelišču Boštunovec, Povrh 83, Braslovče.


Foto: arhiv SKLZLD Celje

Pot do strelišča bo označena iz smeri Celje – Ljubljana izvoz Šentrupert smer Logarska dolina. Strelišče je od avtoceste oddaljeno cca 4 km.

PROPOZICIJE TEKMOVANJA – PRAVILNIK O LOVSKEM STRELSTVU LZS 

ČLANI in ČLANICE

 • 15 glinastih golobov – lovski položaj
 • 5 strelov na tarčo srnjaka, ob fiksnem kolu, z MK puško z optiko ali brez
 • 5 strelov na tarčo merjasca prosto, z MK puško z optiko ali brez

 Tekmovanje je ekipno in posamezno v kombinaciji. Tekmujejo tričlanske ekipe iste lovske družine.

 VETERANI (od 55 – 65 let) IN SUPER VETERANI (od 65 let naprej)

 • 15 glinastih golobov – lovski položaj
 • 10 strelov v tarčo (1 + 5) sede, ob fiksnem kolu, z MK puško z optiko ali brez

Veterani in super veterani lahko tekmujejo tudi v članski ekipni konkurenci.

INFORMACIJE: GSM 041 479-582 (Sebastjan Urankar)

URADNI TRENING: dan pred tekmovanjem, od 16. ure dalje

Vabilo LD Braslovče

Okrogla miza z lovskimi čuvaji ZLD Zasavje

Komisija za izobraževanje in stike z javnostjo ZLD Zasavje je na iniciativo Policije v LD Podkum 16. junija organizirala strokovni posvet med lovskimi čuvaji, policijo in inšpektorjem pristojnim za lovstvo.

Osrednja tema je bila vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju, ker so uporabniki naravnega prostora, ki ne upoštevajo zakonov, v porastu. Lovski čuvaji so skupaj s predstavniki Policije in lovske inšpekcije na okrogli izmenjali svoja mnenja in ugotovili, kako lahko skupaj učinkoviteje sodelujejo pri reševanju problematike.

Poleg predstavnikov Policije Gorazda Sinjura in Petra Preinfalka sta bila prisotna tuda policista Policijske postaje Zagorje in Policijske postaje Hrastnik, lovsko inšpekcijo je zastopal Jernej Marolt

Na okrogli mizi so lovski čuvaji odprli tudi ostale teme, ki jih srečujejo pri opravljanju svojega dela, in prejeli odgovore in pojasnila.

Andrej Miklavčič, ZLD Zasavje

Foto: Andrej Miklavčič

Kolektivni dopust

Strokovna služba LZS sporoča članicam Lovske zveze Slovenije, lovcem in poslovnim partnerjem, da zaradi kolektivnega dopusta v petek, 26. junija 2020, ne bo poslovala.

Hvala za razumevanje in lovski zdravo.

 

Kolektiv Strokovne službe LZS

V Dobravi za pokal dneva državnosti 2020

Na strelišču LD Dobrava v Slovenskih goricah bo 27. in 28. junija tradicionalno lovsko srečanje v počastitev dneva državnosti s tekmovanjem v streljanju na glinaste golobe.

V Dobravi bodo znova “padali” golobi (Foto: Marjan Toš)

V soboto, 27. junija, se bo srečanje začelo ob 15. uri, v nedeljo, 28. junija, pa ob 9. uri pri lovskem domu v Dobravi.

Tekmovali bodo v ekipni in posamični konkurenci, v ospredju bo zdaj že uveljavljeno merjenje moči najboljših strelcev za prestižni pokal Dneva državnosti 2020. To tekmovanje bo potekalo v športnem stavu, vsa ostala pa v lovskem stavu. Posebej bodo tekmovali veterani, starejši od 60 let.

Organizaorji iz LD Dobrava se na prireditev skrbno pripravljajo in bodo vsem tekmovalcem, spremljevalcem in obiskovalcem, še posebej pa okoliškim kmetovalcem in prijateljem zelene bratovščine, postregli z lovsko kulinariko.

Marjan Toš

Lovska zveza Maribor sklenila izobraževanje pripravnikov

Upravni odbor Lovske zveze (LZ) Maribor je na zadnji seji sprejel informacijo predsednika komisije za izobraževanje Ivana Žižka o izvedbi strokovnega izobraževanja lovskih pripravnikov generacije 2019/2020.

Izobraževanje je potekalo v skladu s predpisanim programom v sodobno opemljeni učilnici mariborske Lovske zveze, a so ga morali zaradi pandemije po dobri polovici za nekaj časa prekiniti. Namesto predavanj so nato izvedli izobraževanje na daljavo in ga uspešno sklenili s preverjanjem znanja iz posameznih učnih predmetov, zatem pa še z zaključnim teoretičnim delom lovskega izpita.

Ivan Žižek: »Izkušnje z izobraževanjem pripravnikov na daljavo so dobre«

Praktični del lovskega izpita pa so morali vsi slušatelji v skladu z veljavno zakonodajo že pred začetkom izobraževanja na LZ uspešno opraviti v svojih lovskih družinah (LD). Ivan Žižek je poudaril, da večjih težav z izvedbo izobraževanja na daljavo in s pomočjo video-tehnologije niso imeli, in da so se vsi slušatelji zavzeto lotili učenja. Na voljo jim je bila vsa razpoložljiva strokovna literatura (lovski priročniki, strokovne knjige o biologiji in ekologiji divjadi) in interna skripta predavateljev za posamezne predmete.

Dobili 37 novih lovcev

Zaključni lovski izpit je uspešno opravilo 37 slušateljev, ki so dosegli povprečno oceno 3,8, kar jih uvršča med boljše generacije lovskih pripravnikov v zadnjem desetletju. Povprečna starost novih izprašanih članov zelene bratovščine na štajerskem območju znaša 36 let. Zato so na upravnem odboru vnovič poudarili, da bi si želeli več še mlajših bodočih lovcev, saj se lovska organizacija že nekaj let vidno stara.

Sklenili so še, da bodo letos izvedli strokovno usposabljanje mentorjev lovskih pripravnikov. Od dobrih mentorjev je namreč odvisna kvaliteta praktičnega dela lovskega izpita v LD. V kratkem se bo sestal tudi predavateljski aktiv LZ Maribor in celovito strokovno analiziral omenjeno izobraževanje. Predavateljski aktiv bodo do začetka novega izobraževanja tudi pomladili in k sodelovanju povabili mlajše lovske strokovnjake, biologe in ekologe.

Žižek je člane upravega odbora LZ Marbor tudi seznanil z nekaterimi spremembami na področju izobraževanja v slovenski lovski organizaciji, ki naj bi začele veljati že prihodnje leto.Med njimi bo docela poenoten sistem izobraževanja pripravnikov v skladu z novim katalogom znanj in predmetnikom ter s pisnim preverjajem znanja na osnovi testnih pol, ki bodo po vseh območnih lovskih zvezah terjale enako znanje.

Novim lovcem bodo spričevala in lovske izkaznice podelili jeseni na krajši slovesnosti z nastopom rogistov in nagovorom predsednika LZ Marjana Gselmana.

Tekst in foto: Marjan Toš

Med praktičnim delom v LD lovski pripavniki sodelujejo pri izgradnji lovskih naprav, tudi visokih prež.

Lovski izpit 2020 v ZLD Novo mesto

V Zvezi lovskih družin (ZLD) Novo mesto smo v letu 2020 pričeli s teoretičnim delom izobraževanja za lovske pripravnike januarja, kot vsa leta, in po razglasitvi epidemije marca prekinili izvajanje izobraževanja. Upoštevali smo navodila in Uredbe vlade RS ter NIJZ o preprečevanju širjenja COVID-19.

Na teoretični del izobraževanja za lovske izpite so lovske družine prijavile 20 pripravnikov. Večina kandidatov je izhajala iz novomeškega volilnega okoliša; en kandidat pa še iz Kočevske lovske zveze, en iz Lovišča s posebnim namenom in edina ženska med kandidati iz LD Solčava. Ob pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da sta dva pripravnika v skladu z veljavno zakonodajo oproščena teoretičnega dela lovskega izpita.

Po prekinitvi predavanj zaradi epidemije COVID-19 je bilo kar nekaj želja in pritiskov, da izobraževanje in izpite opravimo preko video povezav, verjetno jih je spodbudila objava takega izobraževanja na spletni strani LZS. Zato smo LZS zaprosili za navodila, vzpostavili kontakt s predsednikom komisije za izobraževanje pri LZS in poklicali tudi na pristojno ministrstvo. Predsednik komisije za izobraževanje LZS nam je sporočil, da naj počakamo navodila, ki jih pa kar ni bilo. Na ministrstvu so nam odgovorili, da naj se glede teoretičnega dela izobraževanja za lovske pripravnike držimo veljavne zakonodaje in podzakonskih aktov, ki urejajo to področje.

In kaj pravijo veljavni zakonski predpisi o izobraževanju lovskih pripravnikov?

Področni zakon ZDLov-1 ureja opravljanje lovskega izpita v prvem odstavku 61. člena in določa, da opravljanje lovskih izpitov organizira LZS. Lovski izpit obsega v skladu s tretjim odstavkom 61. člena praktični in teoretični del. Sedmi odstavek 61. člena ZDLov-1 določa, da podrobnejše pogoje za opravljanje lovskega izpita predpiše minister, pristojen za divjad in lovstvo.

Način opravljanja lovskega izpita določa Pravilnik o pogojih za opravljanje lovskega izpita in obliki dokazila o opravljenem lovskem izpitu (Uradni list RS, št. 3/06 in 37/07. Pravilnik v prvem odstavku 4. člena določa, da tečaje usposabljanja za pripravo na teoretični del  lovskega izpita organizira LZS. V okviru prenesenih nalog pa je LZS to nalogo prenesla na območne lovske zveze. Na podlagi prvega odstavka 5. člena pravilnika opravljajo kandidati teoretični del lovskega izpita pred tričlanskimi izpitnimi komisijami, ki jih imenuje minister, pristojen za divjad in lovstvo.

Izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita na podlagi 7. člena Pravilnika podrobneje določajo Navodila za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita ter vodenje evidenc, ki jih je sprejel Upravni odbor LZS 21. 1. 2007, ki jih je podpisal tudi direktor Zavoda za gozdove Slovenije.

Navodila v 10. členu določajo, da poteka tečaj teoretičnega usposabljanja kandidatov za lovski izpit po programu, ki so ga skupaj pripravili LZS, ZGS in pedagoške ustanove ter obsega teme iz priloge tri. Izvedbo teoretičnega usposabljanja ureja 11. člen Navodil, preverjanje znanja določa 12. člen Navodil, v skladu s katerim predavatelji teoretičnega dela po podani snovi iz njihovega predmeta preverjajo znanje kandidata in vpišejo v evidenco opravljenih preverjanj znanja. 13. člen Navodil določa, da lahko kandidat pristopi k lovskemu izpitu potem, ko uspešno opravi vsa preverjanja znanja po predmetih. Kandidat za lovski izpit opravlja izpit pred izpitno komisijo, ki preverja znanje. Način preverjanja znanja kandidatov za lovski izpit ureja 14. člen Navodil, ki določa, da predavatelji in člani izpitne komisije izberejo način preverjanja znanja po lastnem preudarku, ki mora biti znano pred začetkom predavanj.

Iz navedenega je jasno, da iz obstoječe zakonodaje izhaja, da naj bi bila predavanja, preverjanje znanja in lovski izpit opravljena v klasični obliki.

Predavanja, preverjanja in lovski izpit v živo, kot v preteklih letih

Torej, če želimo v izrednih razmerah opraviti izobraževanje na daljavo, je potrebna sprememba podzakonskih aktov. LZS izvaja izobraževanje pripravnikov v sodelovanju z zunanjimi deležniki, kar pa pomeni, da mora tudi odločitve kot so izobraževanje na daljavo sprejemati v dogovoru z njimi. Vsekakor bi bilo potrebno, če bi resorno ministrstvo izdalo pozitivno mnenje za izobraževanje na daljavo, dopolniti Navodila za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita ter vodenje evidenc z odstavkom, da se v času epidemije ali izrednih razmer lahko predavanja, preverjanje znanja in lovski izpiti opravijo na daljavo, s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Država je zaradi preprečevanja širjenja epidemije s COVID-19 uredila izobraževanje v izobraževalnih institucijah na daljavo tako, da je spremenila predpise. Glede na nastalo situacijo in veljavno zakonodajo in Navodila pa nam ni preostalo drugega, kot da izvedemo predavanja, preverjanje znanja iz posameznih predmetov in lovski izpit na način, kot smo ga opravili v preteklih letih.

Tako smo po prekinitvi izobraževanja počakali na rahljanje ukrepov zaradi COVID-19 in nadaljevali z izobraževanjem v maju. Razred smo razdelili na dve skupini po devet slušateljev, tako smo zagotovili zadostno medsebojno razdaljo med slušatelji, uvedli smo obvezno nošenje mask, razkuževanje rok, miz in stolov ter prezračevanje prostorov. Skratka upoštevali smo priporočila NIJZ. Tako smo opravili zadnja tri predavanja in tudi izpite v klasični obliki.

Zaključni izpitni test in ustne izpite so pripravniki opravili 23. maja pred izpitno komisijo, ki ji je predsedoval Franc Jarc. Člana izpitne komisije sta bila še Miran Bartol iz ZGS in Bojan Avbar. Po mnenju izpitne komisije so kandidati pokazali veliko znanja iz biologije in ekologije divjadi, zakonodaje ter načrtovanja in upravljanja z divjadjo in loviščem. Z znanjem so izstopali trije kandidati, in sicer Blaž Režek iz LD Mirna peč, Dejan Progar iz LD Padež in Rok Mežnar iz LD Trdinov vrh, ki so prejeli v spomin knjige s posvetilom.

Svečano podelili spričevala in lovske izkaznice

Novim lovcem smo 29. maja podelili spričevala in lovske izkaznice. Vsak tečajnik je dobil praktično darilo. Svečanost je potekala v prijetnem vzdušju v pritličnih prostorih stavbe ZLD Novo mesto na Seidlovi cesti 6 v Novem mestu. V tem prostoru ZLD Novo mesto je postavljena razstava lovske likovne kolonije, ki jo je naša zveza organizirala lani, slikovni pregled vseh sedmih lovskih taborov mladih, ki smo jih zelo uspešno organizirali ter razstava pokalov in slik strelske ekipe ZLD Novo mesto, ki dosega najvišja mesta na državnih strelskih tekmovanjih.

O dejavnosti ZLD Novo mesto, o lovski organizaciji, o lovskem izobraževanju, lovski kulturi, o varovanju narave in živali ter o našem delu na navedenih področjih je ob zaključku spregovoril predsednik Franc Jarc. Novim lovcem je zaželel veliko sreče v lovskih vrstah in jim čestital za opravljeni lovski izpit. Lepim željam so se v nagovorih pridružili tudi ostali člani izpitne komisije in predavatelj Bojan Avbar, predavatelj ter referent za izobraževanje Marjan Jenko in vodja tečaja Stane Gabrijel.

Za ohranitev spomina na prijeten dogodek smo zaprosili znanega novomeškega fotografa Marka Klinca, ki je dogodek ovekovečil s fotografijami, ki so jih dobili lovci še isti večer. Novi lovci so zaključek pripravili v gostišču Pugelj, na katerega so povabili tudi predavatelje in izpitno komisijo, za kar se jim v imenu povabljenih lepo zahvaljujem.

Lovci, srečno pri izvajanju vašega plemenitega poslanstva. Spoštujte ter varujte naravo in divjad ter nikoli ne pozabite določil Etičnega kodeksa slovenskega lovca.

UO ZLD Novo mesto, Stane Gabrijel, lovski mojster

Konkreten rezultat sodelovanja Slovenske vojske z Lovsko zvezo Slovenije

V skladu s pogodbo o sodelovanju med Slovensko vojsko ter Lovsko zvezo Slovenije se vsako leto pripravi letni načrt sodelovanja, s katerim se določijo konkretne aktivnosti, ki jih pogodbeni stranki v obojestransko korist nameravata izpeljati v določenem letu.

Fotografije: Primož Komac

Tako se je v jeseni 2019 na Lovsko zvezo Slovenije obrnila tudi Lovska družina Čezsoča s prošnjo, da se v letni načrt sodelovanja za leto 2020 vključi prevoz bivalnega kontejnerja z letališča Bovec na planino Polovnik. Obstoječi bivak na planini Polovnik je namreč postal neuporaben, za komercialni prevoz novega kontejnerja, ki naj bi ga nadomestil, pa lovska družina ni imela dovolj sredstev.

Predlog lovske družine je bil na Lovski zvezi Slovenije sprejet brez pripomb, prevoz vključen v letni načrt sodelovanja, po njegovem podpisu pa je bila lovska družina o tem tudi obveščena. Sam prevoz je bil načrtovan v zgodnjem poletju, ko v visokogorju skopni sneg, čeprav v letošnjem letu težav s snegom ni bilo. Zato se je lovska družina v začetku maja obrnila na Slovensko vojsko s prošnjo, da se prevoz opravi. Vse podrobnosti so bile dogovorjene v rekordnem času, brez vseh zapletov in brez kakršnih koli odlašanj, tako da je bil prevoz opravljen že 18. maja.

Lovska družina Čezsoča ima tako na planini Polovnik nov kontejner, preurejen v manjšo lovsko kočo, ki bo članom in njihovim gostom služil za izvajanje lova v visokogorju, torej za opravljanje javnih nalog, ki jih Lovska družina Čezsoča v imenu države opravlja v javnem interesu.

Na poti od predloga za opravo prevoza do samega prevoza Lovska družina Čezsoča ni naletela na niti eno oviro. Izredno kooperativnost so pokazali tako predstavniki Lovske zveze Slovenije, kot tudi predstavniki Slovenske vojske, saj so se vsi držali danih obljub in dogovorjenih rokov. Nad samo izvedbo smo bili navdušeni, saj je posadka helikopterja na dokaj zahtevnem mestu kontejner na centimeter natančno položila na štiri manjše stebričke, ki smo jih zabetonirali pred tem.

Člani Lovske družine Čezsoča smo tako o Slovenski vojski ter njenem sodelovanju s civilno sfero dobili resnično dober vtis.

Goran Šuler

Apel o ponatisu zbornika 1991

Po objavi javnega poziva za sodelovanje lovskih družin pri zbiranju gradiva za drugo, dopolnjeno izdajo zbornika Slovenski lovci v vojni za Slovenijo 1991, se je na LZS in predsednika Komisije za pripravo ponatisa zbornika obrnilo veliko lovcev, ki jih je zanimalo, kako naj posredujejo podatke o udeležbi.

Foto: Marjan Toš

Mnogi so spraševali, kje dobijo potrdila o statusu vojnega veterana, in kje lahko dobijo uradne sezname, da so bili udeleženci vojne. Zaradi množice tovrstnih vprašanj in v izogib slabi volji, da smo koga izpustili iz seznamov udeležencev osamosvojitvene vojne, vnovič prosimo vse lovske družine, da se dejavno vključijo v zbiranje gradiva.

Upoštevali bomo namreč le uradno prejete sezname (tudi dopolnitve že objavljenih seznamov iz prve izdaje zbornika leta 2016) in ne pisem posameznih lovcev. Vljudno prosimo vodstva vseh LD in še zlasti njihove tajnike, da se v roku za zbiranje gradiva in podatkov potrudijo in tako preprečijo napake in krivice, ki bi se lahko zgodile, če kdo ne bi bil uvrščen na seznam udeležencev vojne, kljub temu, da ima za to ustrezno potrdilo upravnega organa in status veterana vojne za Slovenijo.

Podatke za lovce zberejo lovske družine

LD naj zberejo tudi podatke za lovce, ki so v vojni sodelovali, a veteranskega statusa, kot ga določa veljavni zakon, nimajo. To bo ustrezno označeno, kot smo to storili že v prvi izdaji publikacije. Ne želimo ponoviti pomanjkljivosti, ki so posledica dejstva, da se veliko LD leta 2015 in 2016 ni odzvalo na povabilo k sodelovanju, nekatere pa so poslale nepopolne in napačne sezname, tako da smo se v uredništvu soočali z mnogimi dvomi, kaj s objaviti in česa ne.

Zdaj je napočil čas, da nam tiste LD, ki tega še niste storile, posredujete preverjene in točne sezname vaših članov, ki so bili udeleženci vojne za Slovenijo. V seznamih posebej označite tiste, ki imajo status veterana vojne za Slovenijo. Na sezname lahko uvrstite tudi pokojne člane, če so ti aktivno sodelovali v osamosvojitveni vojni.

Ne morejo pa biti na seznam uvrščeni tisti, ki so sicer bili udeleženci vojne, a so v lovske vrste vstopili po brionskem sporazumu leta 1991, torej po vojni in v njej niso sodelovali tudi kot člani lovske organizacije.

Podatke nam, prosim, posredujte le v elektronski obliki, najkasneje do 15. oktobra 2020, na naslov lzs@lovska-zveza.si s pripisom »za ponatis zbornika 1991«.

V drugi, dopolnjeni izdaji ne bomo ponavljali kronoloških povzetkov, ki so bili objavljeni v prvi izdaji zbornika. Ti sestavki ostanejo nespremenjeni, razen, če bi ugotovili večje vsebinske spodrsljaje. Te napake bomo odpravili. Z veseljem pa pričakujemo od LD tudi dokumentarno ali fotografsko gradivo, ki se nanaša na to obdobje, in ki še ni bilo objavljeno – torej izvirnike še neobjavljenih dokumentov ali fotografij. Pri fotografijah obvezno navedite avtorstvo, pri dokumentih pa arhivsko hrambo (npr.: Poziv za sodelovanje v lovcev v obveščevalni skupini LD …xy…; arhiv LD xy).

Povabilo za sodelovanje seveda velja vsem lovcem, ki ste leta 1991 stopili na branik domovini z opozorilom, da vse zbrane podatke ali zanimivo gradivo za objavo posredujete vaši matični LD, ki bo gradivo poslala na LZS. Vse gradivo mora biti v elektronski obliki.

mag. Lado Bradač, predsednik Lovske zveze Slovenije in

dr. Marjan Toš, predsednik Komisije za pripravo ponatisa zbornika Slovenski lovci v vojni za Slovenijo 1991    

Pogled z visoke preže: Odpadki ne sodijo v gozd

Pred več kot 25-timi leti smo slovenski lovci izredno organizirano in načrtno začeli s čistilnimi akcijami in v nekaj letih gozdove temeljito očistili divjih odlagališč smeti in odpadkov.

Asfaltni odpadki sredi gozda so velika »packarija« in v gozd ne sodijo (Foto: Marjan Toš)

Količine odpadkov so presegale vsa pričakovanja in marsikje so bile pristojne službe nad njimi presenečene. Ponekod je trajalo lep čas, da so jih spravili na primerna odlagališča. Zdaj je divjih odlagališč relativno malo in tudi po Slovenskih goricah se le še občasno in k sreči bolj poredko najdejo novodobne »packarije«, ki ne sodijo v gozdove.

Običajno jih lovci v spomladanskem času pospravijo, ali pa o tem obvestijo pristojne občinske službe. A vedno se najdejo izjeme in ljudje, ki brezbrižno odpeljejo razne, zlasti gradbene odpadke na gozdne ceste. Samo, da se jih znebijo in da za odvoz na urejene deponije ni treba nič plačati.

Tam, kjer so gozdne poti res neprevozne, so včasih selekcionirani gradbeni odpadki celo dobrodošli, zlasti strešna opeka, ki jo uporabijo za podlago, na katero nato navozijo še gramoz. Manj sprejemljivi pa so primeri, ko ljudje na gozdne ceste odpeljejo večje količine odpadnega asfalta. To se je pripetilo tudi sredi velikega gozdnega kompleksa Dobrava blizu Svete Trojice v Slovenskih goricah.

Sprva je kazalo, da bodo odpadni asfalt razdrobili in ga poravnali, a vse do danes iz tega ni bilo nič. Asfalt je ostal na gozdni cesti v smeri proti Zgornji Senarski in je tudi za traktorje prej ovira, kot pa material za cestno podlago. Kdo je večjo količino odpadlega asfalta odpeljal v gozd, se ne ve, ve pa se, da takšni odpadki v gozd ne sodijo.

Na to packarijo opozarjajo tudi mnogi sprehajalci in ljubitelji narave, ki radi obiščejo Dobravo. Na več mestih so tudi opozorilne table občine Sveta Trojica, da v gozdovih ni dovoljeno odlaganje odpadkov. Najbrž jih nekateri namerno spregledajo in to njihovo početje meče slabo luč tudi na ostale lastnike, ki zgledno skrbijo za urejen videz gozdov in tudi gozdnih cest.

Marjan Toš

Lovska družina lahko končnemu potrošniku odda do 50 % načrtovane količine uplenjene divjadi

29. maja sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 daje lovskim družinam možnost prodaje končnemu potrošniku ali obratom za prodajo na drobno do polovice načrtovane količine uplenjene divjadi po posamezni vrsti.

Foto: Pixabay

Brez dvoma gre za pomembno priložnost, da iz uplenjene divjadi iztržimo kaj več, kot to, kar po ponovnem znižanju odkupne cene s strani odkupovalcev dobimo danes.

Zato predstavljamo 50. člen zakona Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, ki se glasi:

“Lovska družina ali lovišče s posebnim namenom (v nadaljnjem besedilu: lovska organizacija) lahko ne glede na predpis, ki določa majhne količine živil, pogoje za njihovo pridelavo ter nekatera odstopanja za obrate na področju živil živalskega izvora, iz zbiralnice uplenjene divjadi končnemu potrošniku ali obratom za prodajo na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika, proda do 50% planiranega letnega odvzema posamezne vrste divjadi iz narave v skladu z letnimi načrti upravljavskih območij, določenih za posamezno vrsto divjadi v lovski organizaciji.”

Ne glede na to, da ta člen izrecno predpisuje da »ne glede na predpis, ki določa majhne količine živil, pogoje za njihovo pridelavo ter nekatera odstopanja za obrate na področju živil živalskega izvora« pa se to nanaša zgolj na količino, torej namesto 20 do 50 odstotkov.

Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora pa predpisuje:

1. MAJHNE KOLIČINE UPLENJENE DIVJADI OZIROMA MESA DIVJADI

 1. člen

(obseg)

Lovska družina ali lovišče s posebnim namenom (v nadaljnjem besedilu: lovska organizacija) lahko iz zbiralnice uplenjene divjadi končnemu potrošniku ali obratom za prodajo na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika, odda največ 20 odstotkov planiranega letnega odvzema posamezne vrste divjadi iz narave v skladu z letnimi načrti upravljavskih območij, določenih za posamezno vrsto divjadi v lovski organizaciji. Podatek o planiranem letnem odvzemu divjadi mora lovska organizacija zagotoviti ob pregledu zbiralnice.

 1. člen

(pogoji)

(1) Lovska organizacije mora za oddajo majhnih količin mesa divjadi zagotoviti, da:

 1. a) usposobljena oseba, kot je določena v Poglavju I Oddelka IV Priloge III, Uredbe 853/2004/ES, opravi pregled trupa in pripadajočih notranjih organov ter izpolni izjavo usposobljene osebe;
 2. b) se trupi divjadi v primeru oddaje obratom prodaje na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika, pred oddajo izkož V ta namen mora poleg pogojev iz dela A Priloge I Uredbe 852/2004/ES nosilec živilske dejavnosti zagotoviti:

– prostor ali ločeno mesto za izkoževanje divjadi,

– opremo za odiranje v visečem položaju,

– umivalnik s hladno in vročo vodo ter sterilizator ročnega orodja,

– ločeno skladiščenje izkoženih trupov od neizkoženih, če se takšno skladiščenje v zbiralnici uplenjene divjadi izvaja,

– veterinarski pregled trupov uplenjene divjadi skladno z Uredbo (ES) št. 625/2017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 206), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 633/2014 z dne 13. junija 2014 o spremembi

Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta in Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za predelavo velike divjadi in pregledov divjadi post mortem (UL L št. 175 z dne 14. 6. 2014, str. 6),

– da se trupe divjadi razkosa na največ šest osnovnih kosov;

 1. c) so trupi ali meso divjih prašičev in drugih vrst divjadi, dovzetnih za trihinelo, pred oddajo končnemu potrošniku ali obratom za prodajo na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika, pregledani na trihinelo v skladu zUredbo (ES) š 2075/2005 Komisije z dne 5. decembra2005 o določitvi posebnih predpisov za uradni nadzor Trihinel v mesu (UL L št. 338 z dne 22. 12. 2005, str. 60), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1114/2014 z dne 21. oktobra 2014 ospremembi Uredbe (ES) št. 2075/2005 o določitvi posebnih predpisov za uradni nadzor trihinele v mesu (UL L št. 302 z dne 22. 10. 2014, str. 46);

č) se vodi evidenca o datumu oddaje, količini in vrsti mesa oddane divjadi.

(2) Izjavo usposobljene osebe o opravljenem pregledu iz točke a) prejšnjega odstavka mora obrat prodaje na drobnohraniti najmanj dve leti.

Pogoji so povsem jasni in njihovo izpolnjevanje je pomembno tudi za javno zdravje. Zato bi bilo nesmiselno iskati bližnjice in tako kupce kot svojo lovsko družino izpostavljati neporebnim tveganjem.

Postopek priznavanja tujih lovskih izpitov za pridobitev slovenskega lovskega izpita

Po sprejetju Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. list RS, št. 65/20; ZDLov-1C) prejemamo veliko vprašanj glede postopka priznavanja tujih lovskih izpitov državljanom članic EU, z namenom pridobitve slovenskega lovskega izpita. Zato v dogovoru z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) podajamo naslednje pojasnilo.

Foto: arhiv LZS

Osmi odstavek ZDLov-1C določa, da se kandidatom, ki so opravili lovski izpit pri organizacijah, ki imajo v državah članicah Evropske unije javno pooblastilo za opravljanje lovskega izpita, izda na podlagi potrdila o opravljenem lovskem izpitu in opravljenem preizkusu znanja s področja lovske zakonodaje, spričevalo o opravljenem lovskem izpitu.

Spričevalo o opravljenem lovskem izpitu izda komisija, ki jo je imenoval minister/-ica, pristojna za divjad in lovstvo (v nadaljevanju: komisija).

Kandidat, ki je opravil lovski izpit pri organizaciji, ki ima v državi članici Evropske unije javno pooblastilo za opravljanje lovskega izpita in želi, da se mu prizna izpit v skladu z ZDLov-1C (slovenski lovski izpit) mora v prvi vrsti predložiti komisiji uradno potrdilo o opravljenem lovskem izpitu, izdano s strani organizacije, ki ima v državi članici Evropske unije javno pooblastilo za opravljanje lovskega izpita.

Če komisija ugotovi, da ima kandidat ustrezno potrdilo o opravljenem izpitu, ga o tem obvesti in kandidat lahko pristopi k opravljanju preizkusa znanja s področja slovenske lovske zakonodaje, ki ga v skladu z javnim pooblastilom iz tretje alineje 22. člena, v povezavi s prvo alinejo tretjega odstavka 21. člena ZDLov-1C organizira Lovska zveza Slovenije.

S predložitvijo obeh potrdil:

 • o opravljenem lovskem izpitu pri organizaciji, ki ima v državi članici Evropske unije javno pooblastilo za opravljanje lovskega izpita in
 • o opravljenem preizkusu znanja s področja slovenske lovske zakonodaje

lahko kandidat zaprosi komisijo za izdajo spričevala o opravljenem lovskem izpitu. Kandidati morajo vlogo poslati na LZS.

Dnevi lovskega strelstva 2020

Lovska zveza Slovenije in Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje organizirata Dneve lovskega strelstva 2020. Rok za prijavo strelcev na e-naslov lzs@lovska-zveza.si je 10. avgust 2020.

Foto: Slavko Komlanc

Tekmovalci bodo tekmovali po pravilih o izvedbi lovskih strelskih prireditev.

Državno prvenstvo v strelski kombinaciji za veterane in super veterane

Volilni okoliši lahko prijavijo pet strelcev v starostni kategoriji in ekipo treh strelcev iz prijavljenih strelcev, ki zastopajo volilni okoliš. Na državno prvenstvo 2020 v strelski kombinaciji za veterane in super veterane so vabljeni tudi državni prvaki 2019. Prvenstvo bo potekalo na strelišču Gaj – Pragersko 4. septembra, z začetkom ob 8. uri.

Državno prvenstvo v strelski kombinaciji OPEN 2020

Volilni okoliši lahko prijavijo deset strelcev (ženske, mladinci, člani in veterani, super veterani) in ekipo treh strelcev iz prijavljenih strelcev, ki zastopajo volilni okoliš. Na državno prvenstvo v strelski kombinaciji OPEN 2020 so vabljeni tudi državni prvaki 2019. Prvenstvo bo potekalo na strelišču Gaj – Pragersko 5. in 6.  septembra, z začetkom ob 8. uri. DP traja dva dni in obsega 2 x trap, 2 x compak, ena serija krogla 100 m (srnjak, lisica, gams in merjasec) in ena serija krogla 100 m (srnjak, lisica, gams in bežeči merjasec).

Sejem orožja, optike in lovske opreme, predavanja in vodeni ogledi za pripravnike

Uradni trening na strelišču Gaj – Pragersko bo 3. septembra, z začetkom ob 9. uri. V času Dnevov lovskega strelstva 2020, od 3. do 6. septembra, se bo v prostorih strelišča Gaj – Pragersko odvijal sejem orožja, optike in lovske opreme, v soboto, 5. septembra pa predavanja o balistiki, optiki in orožju. Pripravniki bodo imeli vsak dan, ob 10. uri, voden ogled prireditve. V času Dnevov lovskega strelstva bodo potekala tudi tekmovanja v dobrodelne namene.

Matija Janc, predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje

Majska oddaja Dober pogled

Na ogled je nova, majska oddaja o lovstvu, oddaja Dober pogled.

V tokratni oddaji boste obiskali kmetijo pri Praprotnik v Gornjih Novakih, spoznali boste, kako poteka spletno izobraževanje lovcev in se sprehodili po naravnem rezervatu izliva Soče. Ogledali si boste lahko drugo zgodbo iz serije Zgodbe lovcev in za konec pogledali v poštni predal.

Na ogled TUKAJ ali na Youtube kanalu Lovske zveze Slovenije.

Predsednik LZS v naravo izpustil risa Borisa

Predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač je danes v Loškem potoku skupaj s starešino LD Loški Potok Stankom Anzeljcem na prostost izpustil risa Borisa, ki so ga konec aprila pripeljali iz Romunije.

Enoletni Boris je po Goruju in Katalinu tretji ris, ki je v okviru projekta LIFE Lynx izpuščen v Sloveniji. Ris je bil pred izpustom v naravo precej nemiren, ob odprtju obore pa je v diru pobegnil v gozd. Želimo mu srečno življenje v Sloveniji in naj uspešno širi svoje gene pri nas!

Projekt LIFE Lynx si prizadeva za okrepitev slovenske in hrvaške populacije risov, ki sta ogroženi zaradi posledic parjenja v sorodstvu, z doseljevanjem risov iz Romunije in Slovaške. Cilj projekta je v obstoječo populacijo vključiti vsaj 14 živali – deset v Sloveniji in štiri na Hrvaškem.

Foto: Srečko Žerjav

Državna uporabnostna preizkušnja v delu po krvni sledi – sprememba termina

Državna vzrejna komisija za barvarje je 30. maja načrtovala državno uporabnostno preizkušnjo v delu po krvni sledi v LD Sinji vrh. Zaradi ukrepov, povezanih s COVID-19, je preizkušnja prestavljena na soboto, 27. junija.

Foto: arhiv LKD Celje

Državna uporabnostna preizkušnja v delu po krvni sledi bo potekala v Sinjem vrhu, skupaj z LKD Bela krajina in LD Sinji vrh.  Zadnji rok prijave je 20. junij.

Lovska kinološka društva prosijo, da o spremembi termina obvestijo vodnike barvarjev, da se bodo lahko na preizkušnjo prijavili zainteresirani vodniki. Na preizkušnji lahko sodelujejo barvarji, ki imajo opravljeno uporabnostno preizkušnjo po umetni krvni sledi.

Vodniki morajo na e-naslov: vercko.jozef@gmail.com poslati obojestransko skeniran rodovnik in podatke vodnika. Preizkušnja bo izvedena če bo prijavljenih najmanj sedem vodnikov. Prav tako je omejeno število udeležencev na 14.

Vse informacije dobite na pri Bojanu Deberšku na GSM 041 730 551 in Jožefu Verčku na GSM 068 166 863.

CACT barvarjev, za vodnike

Neposredna oddaja divjačine ter brezplačni zakup zaraščenih zemljišč

Predlog tretjega zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, ki ga bo državni zbor obravnaval v petek, 29. maja, prinaša rešitev težav s prodajo divjačine ter omogoča brezplačni zakup zaraščenih zemljišč v lasti Republike Slovenije.

Fotografija je simbolična: Marjan Toš

Ukrep v zvezi z brezplačnim zakupom zaraščenih zemljišč v lasti države določa, da lahko Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov v brezplačni zakup za dobo 10 let odda kmetijska zemljišče v zaraščanju, drevesa in grmičevje ali kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem. S tem bo kompenzirana vrednost vlaganj zakupnikov v vzpostavitev kvalitetnejših kmetijskih zemljišč. Ukrep velja za vsa kmetijska zemljišča navedene rabe, ki bodo dana v zakup do konca leta 2020.

Zakon prinaša tudi rešitev težav s prodajo divjačine z neposredno oddajo uplenjene divjadi lovski družini ali lovišču. Tako se lahko končnemu potrošniku proda do 50 % načrtovanega  letnega odvzema določene divjadi iz narave.

Brezplačni zakup zaraščenih zemljišč v lasti države

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov upravlja s kmetijskimi zemljišči v lasti Republike Slovenije. Večino kmetijskih zemljišč uspešno odda v zakup, kmetijska zemljišča v zaraščanju pa v zakup odda težje. Rešitev je brezplačni zakup vseh kmetijskih zemljišč, ki so bila na dan 1. januar 2020 zaraščena, porasla z drevesi in grmičevjem ali porasla z gozdom.

Na tak način se bodo zemljišča oddala v brezplačni zakup, s tem pa bo kompenzirana tudi vrednost vlaganj zakupnikov v vzpostavitev kvalitetnejših kmetijskih zemljišč. Ukrep velja za vsa kmetijska zemljišč, navedene rabe, ki jih bo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS dal v zakup do konca leta 2020.

Brezplačni zakup za leto 2020 se šteje kot državna pomoč, in sicer kot začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19. Zgornja meja je 100.000 EUR na posameznega primarnega kmetijskega proizvajalca.

Možnost neposredne oddaje uplenjene divjadi

Zaradi izrednih razmer in ukrepov, ki so bili izvedeni za preprečevanje širjenja COVID-19 imajo upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom velike težave s prodajo divjačine. Največji odkupovalec divjačine v Sloveniji je v mesecu aprilu, razen redkih izjem, celo odpovedal celoten odkup divjačine. Ob tem se je izkazala ranljivost sistema odkupa slovenske divjačine, ki je v veliki večini vezana zgolj na enega odkupovalca.

Zaradi omejitev v 12. členu Pravilnika o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora (Ur. list RS, št. 96/14) lahko upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom končnemu potrošniku ali obratom za prodajo na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika, oddajo največ 20 % načrtovanega letnega odvzema posamezne vrste divjadi iz narave.

Oddaja ostale divjačine, razen lastnega odkupa, je tako onemogočena. Navedeno je še posebej pomembno v primeru divjega prašiča, saj upravljavci lovišč intenzivno lovijo divje prašiče z namenom znižanja populacije le-teh. Znižanje številčnosti populacije divjega prašiča je namreč glavni preventivni ukrep za zmanjšanje vnosa afriške prašičje kuge, nadzora bolezni in izkoreninjenja te bolezni, ko se le ta pojavi. S sprejemom tega člena bo tako zagotovljena večja ponudba divjačine na slovenskem trgu.

“Skrbno z gozdom!”

Pod geslom “Skrbno z gozdom!” se danes začenja teden gozdov. Poudarek Tedna gozdov 2020 je primerno obnašanje v gozdu, zapisano v gozdnem bontonu.

Foto: Urša Kmetec

Med epidemijo COVID-19 se je obisk gozdov bistveno povečal, z njim pa tudi smetenje in odlaganje odpadkov, prav tako vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju in hoja izven urejenih poti, še posebej na območju gozdnih in pragozdnih rezervatov.  

Obiskovalce gozdov pozivamo, naj se držijo pravil, zapisanih v Gozdnem bontonu.

V okviru tedna gozdov, ki poteka med 25. in 31. majem, bodo po Sloveniji potekale različne prireditve, nekatere izmed njih so:

25. – 31. Po Sloveniji Ozaveščevalne akcije o gozdnem bontonu ter veljavni zakonodaji in predpisih
25. – 31. Območje OE ZGS Novo mesto, OE ZGS Brežice Ozaveščanje o hoji po urejenih poteh na območju Kočevskih pragozdov Rajhenavski rog in Krokar ter v Krakovskem gozdu
25. – 31.  Pohorje – območje OE ZGS Slovenj Gradec Ozaveščanje o problematiki vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju
28. Loški potok Izpust risa Borisa v naravo

Izpusta risa Borisa v Loškem potoku se bodo udeležili tudi predstavniki Lovske zveze Slovenije.

Pravila Gozdnega bontona:

 • Ko vstopamo v gozd, se zavedamo, da smo v gozdu gostje – vsak gozd ima lastnika.
 • Vožnja je v gozdu dovoljena le po cestah, če poseben znak tega ne prepoveduje. Ne parkirajte vozil kjerkoli, ampak vprašajte za dovoljenje lastnika zemljišča. Še posebej bodite pozorni na prevoznost gozdnih vlak in dostopnost skladišč lesa. Gorsko kolesarjenje in ježa sta dovoljena le na označenih gozdnih vlakah in gozdnih poteh.
 • Pešpoti v gozdu nas vodijo in nam odstirajo zanimivosti iz zakladnice narave. Uporabljajte jih in ne hodite po brezpotjih. Kažipote, oznake, ograje, klopi in druge naprave ohranite nepoškodovane za prihodnje obiskovalce gozda.
 • Gozd je za lastnika vir dohodka. V njem potekajo sečnja in spravilo lesa ter gozdno-gojitvena dela. Izogibajte se deloviščem, ostanite na varni razdalji ter upoštevajte znake in morebitna navodila gozdnih delavcev.
 • Ne uničujte rastja. Gozdno cvetje, gobe, plodovi in mah so nujni za biotsko raznolikost življenja v gozdu, zato je njihovo nabiranje omejeno s predpisi. Okrasna drevesa za praznike kupujte na trgu in bodite pozorni, da so v skladu s predpisom opremljena z nalepko.
 • Smeti in odpadkov ne puščajte v gozdu. Odnesite jih v smetnjak oziroma na urejeno odlagališče. Bodite prijazni do narave in odnesite še morebitne druge smeti.
 • Ogenj, ki uide nadzoru, lahko uniči drevesa, druge rastline in živalski svet. V gozdu je dovoljeno kuriti le na kurišču, urejenem v skladu s predpisi varstva gozdov in protipožarnega varstva.
 • Gozdne živali so zelo plašne in se pred človekom umaknejo. Ne vznemirjajte jih s hrupom po nepotrebnem. Psi morajo biti pod skrbnim nadzorom.
 • Drevesa in grmi so živa bitja, zato jih spoštujte in ne poškodujte. Izogibajte se gozdnih površin, ki so bile pomlajene s sadikami gozdnega drevja.
 • Voda je dragocena, gozd jo čisti, zadržuje in jo pomaga ohranjati pitno. Cenite to vlogo gozda in ne spuščajte škodljivih snovi v vodo ali gozdna tla.

Srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov PRESTAVLJENO!

47. Srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov (SLPZR), ki naj bi potekalo 6. junija, v Medvodah, je prestavljeno na jesen.

Srečanje je organizacijski odbor 47. SLPZR zaradi razmer, povezanih s COVID-19, na dopisni seji prestavil na nadomestni, jesenski termin.

Predvidoma bo srečanje izvedeno v soboto, 17. oktobra 2020, če bodo zagotovljeni vsi pogoji (prostor, denarna sredstva in vladni odloki za preprečitev širjenja epidemije COVID-19).

Foto: Srečko F. Krope

Kako je z izvedbo občnega zbora, se lahko opravijo pristrelitve in organizirajo tekme?


Vlada je 14. maja preklicala epidemijo COVID-19, ki je bila razglašena 12. marca 2020. To pomeni, da se spreminja tudi veljavnost interventnih ukrepov, vendar se ukrepi, ki so bili sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih še vedno uporabljajo. Tako je med drugim z Odlokom o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v RS, ki je pričel veljati 18. maja, še vedno omejeno zbiranje več kot 50 ljudi na javnih krajih in mestih.

Foto: Marjan Toš

Občni zbori

Izvedba občnih zborov lovskih družin se po našem mnenju ne šteje za zbiranje ljudi na javnem kraju in mestu, ker gre za zaprti (vabljeni) krog ljudi, in ni podvržena omejitvi navedenega odloka. Skratka, je izvedena v lovskem domu, ki ni javni kraj.

Kljub temu predlagamo upoštevanje splošnih navodil in priporočil Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja (NIJZ) za zamejitev širjenja virusa bolezni COVID-19, to je zagotoviti zadostno varnostno razdaljo med udeleženci in uporabo zaščitnih sredstev. Če občni zbor traja več kot eno uro, je potrebno prostore v tem času tudi prezračiti.

Pristrelitve

Pod enakimi pogoji se lahko izvajajo tudi pristrelitve in druga dela v lovišču. Z nekaj organizacijskimi prijemi (razporejanje lovcev na časovne termine, klicanje posameznika na strelsko mesto) je veliko LD že izvedlo pristrelitve, zato predsednik LZS ne bo podaljšal veljavnosti nastrelitve, ki sicer velja do 31. maja 2020!

Tekmovanja

S 23. majem se sproščajo omejitve na področju športnih programov, tako se lahko ponovno izvajajo športne dejavnosti v športnih objektih in na površinah za šport v naravi (tudi v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov). Vadba je dovoljena registriranim športnikom, prav tako je dovoljena prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, obštudijska športna dejavnost, šport invalidov, športna rekreacija in šport starejših. Dovoljeno je tudi izvajanje vseh športnih tekmovanj do vključno državne ravni, in sicer v panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem, za zdaj brez prisotnosti gledalcev.

Foto: Slavko Komlanc

PREVIDNO, srne polegajo mladiče!

Vse obiskovalce narave želimo opozoriti, da v teh dneh srne polegajo svoje mladiče. Čeprav morda mladič, ki je sam v visoki travi, deluje izgubljeno, je njegova mama v bližini! Kmetovalce pa naprošamo, da so še posebej previdni pri košnji, saj je tudi ta vse prevečkrat usodna za nebogljena bitja.

Ne dotikaj se me, moja mama je v bližini!

V spomladanskem času, ko ima veliko živali mladiče, odsvetujemo sprehajanje s psi po gozdu. Pse moramo imeti vedno pod nadzorom, ne le zato, ker tako predpisuje zakon, ampak ker lahko spuščeni psi preganjajo divjad in jo poškodujejo. 

Srne praviloma polegajo mladiče v drugi polovici maja in v začetku junija, večinoma na travnikih. Ko iščejo hrano, mladiče odložijo v visoko travo oziroma kritje in jih poiščejo le ob dojenju. Čeprav morda mladič deluje izgubljeno in nebogljeno, je njegova mama nekje v bližini. Mladičev se ne dotikajte, sploh pa ne z golimi rokami, saj tako prenesete svoj vonj na mladiča in s tem povzročite nepopravljivo škodo. Srna takšnega mladiča zaradi vonja po ljudeh ne sprejme več.

Na Lovski zvezi Sloveniji lahko dobite brezplačne plakate, ki opozarjajo, da v tem obdobju srne polegajo mladiče.

Previdno pri košnji!

Nevarnost, ki v tem obdobju preti številnim prostoživečim živalim, je košnja. V letu 2019 je bilo evidentiranih 589 primerov pokošenih srn, v letu 2018 pa 636. Gre le za evidentirane pokose, njihovo število je zagotovo nekajkrat višje od uradne statistike.

Pred samo košnjo je zato priporočljivo s šolanim psom preiskati travnike, v zadnjih letih jih vse več uporablja drone s termo kamero. Košnjo začnemo na sredini travnika in nadaljujemo proti robu ter tako preprečimo divjadi, da bi se nagonsko pritajila na mestu. S pomočjo pokošenih šopov trave lahko mladiča srnjadi, če je to potrebno, prenesemo v primerno kritje v bližini. Pri košnji zadnjih pasov je priporočljivo zmanjšati hitrost košnje, da se lahko prostoživeče živali še pravočasno umaknejo na varno.

Kmetovalcem svetujemo, da pri košnji uporabljajo tudi svetlobna ali zvočna odvračala. Če med pokošeno travo, ki naj bi kasneje postala kakovostna travna silaža, naključno zaide del živalskega tkiva pokošene živali, krma v krogu cca 40 cm, za živino ni primerna. Ob zaužitju takšne krme lahko živina resneje oboli ali celo pogine.

Foto: Štefan Gorenčič

Donirali zaščitne maske Splošni bolnišnici Murska Sobota

Delegacija Zveze lovskih družin Prekmurja (ZLDP) je 7. maja obiskala Splošno bolnišnico Murska Sobota in donirala 900 zaščitnih mask.

Foto: Danijela Skledar

Predstavniki ZLDP, ki so jo predstavljali predsednik Ludvik Rituper in člana UO ZLDP Anton Bensa in dr. Arpad Köveš, so obiskali vodstvo Splošne bolnišnice Murska Sobota v Rakičanu in donirali 900 zaščitnih mask (500 kosov navadnih 3 slojnih medicinskih mask ter 400 zaščitnih mask KN95-FFP2).

Predstavnike ZLDP je sprejelo vodstvo bolnišnice, in sicer direktor Bojan Korošec, dr. med. spec. int., strokovni direktor prim. asist. Daniel Grabar, dr. med. spec. ter pomočnik direktorja za poslovne zadeve Marjan Maček, univ. dipl. ekon.

Po krajšem pogovoru in izmenjavi mnenj, predvsem o razmerah v času epidemije COVID-19 na področju Pomurja, se je direktor Korošec v imenu bolnišnice zahvalil ZLDP in prekmurskim lovcem za donacijo in poudaril pomen tovrstnih akcij s strani nevladnih organizacij, društev in tudi posameznikov.

dr. Arpad Köveš

Kako izvajati športne aktivnosti v času epidemije COVID-19

Športne aktivnosti v času epidemije COVID-19 je dovoljeno izvajati v skladu z odlokom, ki ga je izdala vlada.

Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti je Vlada RS objavila 6. maja v Uradnem listu RS št. 63/2020.

V odloku je med drugim zapisano, da morajo športniki in strokovni sodelavci v športu pri izvajanju procesa športne vadbe ves čas ohranjati najmanj 2 metra razdalje do drugih oseb. Upoštevati morajo vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (TUKAJ).

Izvajanje športnih tekmovanj je dovoljeno do vključno državne ravni, v individualnih športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z ZŠpo-1.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja pa mora zagotoviti, da so v prostoru le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja (tekmovalci, sodniki, trenerji, zdravstveno osebje, nujno spremljajoče osebje, kot na primer zapisnikar, računalničar).Foto: Slavko Komlanc

Revija Lovec: popravek

V majski številki revije Lovec ste lahko na straneh 245 in 246 prebrali kratko novico o izpustu risa Katalina iz prilagoditvene obore. V prispevku smo povzeli informacije o izpustu, ki je bil 31. marca na Snežniku, poleg tega pa se je v prispevek prikradel tudi prvoaprilski škrat.

Po izpustu, 1. aprila, so partnerji projektne skupine LIFE Lynx objavili šaljiv prispevek o vrnitvi risa skupaj z risinjo v prilagoditveno oboro, kar pa ni res. Ris se v oboro ni vrnil, ampak se je odpravil proti jugu, čez Brkine na Hrvaško ter se nato vrnil v Slovenijo. Trenutno se nahaja na območju Rakitne. Za napako v prispevku se opravičujemo, Katalinu pa želimo, da bi zares čim prej našel kakšno risinjo.

Uredništvo revije Lovec

Foto: LIFE Lynx

Sprejeta novela zakona o divjadi in lovstvu

Poslanci državnega zbora so na včerajšnji seji z 72 glasovi za in nobenim proti podprli novelo Zakona o divjadi in lovstvu, ki bo začela veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.

 Foto: Urša Kmetec

V njej je določeno prehodno obdobje za poplačilo škode po šakalu, ki bo po objavi v Uradnem listu RS postal lovna vrsta. V prehodnem obdobju petih let pa bo za škodo, ki jo bo povzročal, odškodninsko odgovarjala država, in ne upravljavci lovišč.

V noveli je jasna razmejitev pristojnosti ministrstva, ki lahko dovoli izredni poseg, in pristojnosti lovskega inšpektorja, ki odreja odstrel iz nujnih razlogov. Načrti lovsko-upravljavskih načrtov bodo po novem dvoletni in nič več enoletni.

Kandidatom, ki so na srednji gozdarski šoli ali na višji strokovni šoli oziroma v okviru visokošolskega izobraževanja uspešno opravili izpit s področja biologije in ekologije prostoživečih živali, patologije divjadi ali lovstva po programu, ki obsega vsebine, primerljive programu teoretičnega dela lovskega izpita, ne bo treba opravljati teoretičnega dela lovskega izpita iz navedenih področjih, morali pa bodo opraviti izpit s preostalih področjih in praktični del izpita v lovišču oz. lovišču s posebnim namenom. 

Kandidatom, ki so opravili lovski izpit pri organizacijah, ki imajo v državah članicah EU javno pooblastilo za opravljanje lovskega izpita, se bo na podlagi potrdila o opravljenem lovskem izpitu in opravljenem preizkusu znanja s področja lovske zakonodaje izdalo spričevalo o opravljenem lovskem izpitu.

NOVA oddaja Dober pogled

Ogledate si lahko novo, aprilsko oddajo Dober pogled, ki je nastala v času epidemije covid-19.

V aprilski oddaji si lahko ogledate prispevke o delovanju Lovske zveze Slovenije in lovcev v tem času. Spregovorili so predsednik LZS mag. Lado Bradača, dr. Srečko Felix Krope in Marko Leban iz LD Ljubinj. Ogledate si lahko prvo zgodbo iz serije Zgodbe lovcev in spoznate novo rubriko oddaje, imenovano Poštni predal. 

Oddaja je na ogled TUKAJ ali na našem Youtube kanalu.

Propadel poskus omejevanja lova v Evropski uniji

V Evropskem parlamentu so skušali v okviru ukrepov EU za boj proti pandemiji COVID-19 doseči spremembo predloga resolucije o “usklajenem ukrepanju in njenih posledicah”, ki bi imele močan negativen vpliv na lovstvo v EU in širše.

Foto: Pixabay

Predlagali so prepoved trgovanja in uživanja mesa prostoživečih živali, torej tudi divjadi. Predlog (amandma 79) je predstavila evropska skupina Združena levica/Nordijska zelena levica. V njem je poudarila, da trgovanje in gojenje prostoživečih živali povečuje tveganje za javno zdravje in združuje kritične dejavnike za pojav zoonoz.

Komisijo in države članice EU je pozvala, naj zagovarjajo prepoved trgovanja z divjimi živalmi in uporabo prostoživečih živali v tradicionalni medicini na svetovnem nivoju. Predlagali so ji, da pripravi pravne podlage za prepoved uvoza, trgovine in gojenja ter uživanja prostoživečih živali v EU, saj naj bi s tem zmanjšali tveganje za prihodnje izbruhe zoonoz, torej bolezni, ki se prenašajo iz živali na ljudi.

Večina evropskih poslancev glasovala proti

Sprejetje tega amandmaja bi imelo daljnosežne posledice za lov in ohranjanje narave v Evropi in v svetu, vendar je velika večina poslancev Evropskega parlamenta glasovala proti. Rezultat glasovanja je bil 186 poslancev za, 53 vzdržanih in 449 proti.  Kako so o amandmaju 79 glasovali evropski poslanci 

Brez dvoma lahko v Bruslju in na nacionalni ravni pričakujemo še nadaljnje poskuse za omejevanje lova in drugih dejavnosti trajnostne rabe naravnih virov. Zato je Združenje zvez za lov in varstvo divjadi v EU (FACE) že stopilo v stik z vsemi poslanci Evropskega parlamenta glede omenjenega amandmaja in med drugim poudarilo, da:

 • V EU že obstajajo strogi pravni akti, kot so predpisi EU o zdravstvenem varstvu živali in varnosti hrane ter predpisi o živalskih stranskih proizvodih, ki postavljajo visoke standarde za zagotavljanje javnega zdravja pri trgovini z divjimi živalmi in živalskimi proizvodi, tudi tistimi, ki so uvoženi iz tretjih držav.
 • Trgovina z divjimi živalmi je v EU že dobro urejena in nadzorovana.
 • Preprečevanje trgovine z zaščitenimi prostoživečimi živalmi in njihovimi deli ter njihovo ilegalno ubijanje je v EU že prepoznano kot prednostna naloga, zaradi česar so ji na ravni EU in držav članic namenili še dodatna sredstva.
 • Prepoved uživanja mesa prosto živečih živali v EU bi imela daljnosežne posledice za ohranjanje naravnega okolja tako v EU kot po vsem svetu in bi negativno vplivala na dejavnosti, kot sta lov in ribolov, ki sta prav tako dobro urejena tudi na nacionalni ravni.

 

Resolucija Evropskega parlamenta o usklajenem ukrepanju EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami

 

Predavanje: Prednosti in slabosti ukrepa krmljenja rjavega medveda …

Vabljeni na javno predavanje “Prednosti in slabosti ukrepa krmljenja rjavega medveda – biološki, upravljavski in družbeni vidiki”, prof. dr. Klemna Jerine, pred izvolitvijo v naziv redni profesor, v petek, 24. aprila, ob 11. uri.

Predavanje prof. dr. Klemna Jerine si lahko ogledate preko videokonference, in sicer na spletni povezavi https://meetingsemea6.webex.com/meet/klemen.jerina

Slušatelje vljudno prosijo, da ob prijavi na videokonferenco izklopijo svojo kamero in mikrofon, ter slednjega vklopijo šele po koncu predavanja med vprašanji.

Foto: Štefan Vesel

ZLD Ptuj-Ormož: pripravniki opravili zaključni lovski izpit

Zveza lovskih družin (ZLD) Ptuj-Ormož je 18. aprila uspešno zaključila teoretični del lovskega izpita za pripravnike, ki so pričeli z usposabljanjem v letošnjem letu.

Že na uvodnem sestanku s pripravniki je bil predstavljen urnik predavanj, roki za izpite in tudi z rok za zaključni izpit. Najbolj vztrajni kandidati so šli do konca, nekateri so vmes odstopili in se odločili, da bodo izobraževanje nadaljevali prihodnje leto. Vzroki za odstop so bili predvsem obveznosti kandidatov (zaposlitve v tujini …).

Izvedba teoretičnega dela in tudi preverjanja znanj za te posameznike odpirajo nov izziv pri izvajanju usposabljanja za lovske pripravnike, ki ga bo treba pričeti reševati v prihodnje. Kot smo že obveščali, je v tem času prišlo do ukrepov za preprečevanje širitve covid-19, ki je marsikje zaustavil izobraževanje in vse, z njim povezane aktivnosti.

Ustno preverjanje znanja s pomočjo videokonferenc in testiranj na daljavo

Tudi pri nas je za trenutek covid-19 povzročil zastoj. Vendar ne za dolgo. Pri pristopu smo imeli eno prednost, ta pa je bila, da smo do izbruha epidemije že končali s predavanji in ostalo je le še preverjanje znanja. Tudi to težavo smo uspešno rešili s pomočjo ustnega preverjanja znanja, s pomočjo videokonferenc in testiranj na daljavo.

Ob pridobljenih izkušnjah smo zadevo tudi zaključili z zaključnim izpitom preko videokonference. Komisija je svoje poslanstvo odlično opravila ob sodelovanju kandidatov. Tako smo v roku zaključili izobraževanje in pridobili na našem območju 20 novih lovk in lovcev; med njimi imamo kar štiri lovke.

Čestitke kandidatom in zahvala članom komisije.

dr. Srečko F. Krope

Ustavno sodišče razveljavilo zakon o interventnem odvzemu velikih zveri

Ustavno sodišče Republike Slovenije je razveljavilo Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Ur. list RS, št. 43/19).

Foto: Urša Kmetec

Ustavno sodišče je razveljavilo interventni zakon, ki je predvidel odstrel 175 medvedov in 11 volkov. Sodišče je presodilo, da je zakon kršil tretji člen ustave, ki govori o delitvi zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti. Ker ga je razveljavilo že zaradi neskladja s tem načelom, ni preizkušalo drugih zatrjevanih protiustavnosti, piše v odločbi.

ODLOČBA USTAVNEGA SODIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE, št. U-I-19419

LZS pričakuje, da MOP čimprej dolgoročno uredi upravljanje s populacijami zavarovanih vrst

Lovska zveza Slovenije glede na odločitev Ustavnega sodišča pričakuje, da bo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) na podlagi ugotovitev strokovne skupine čimprej dolgoročno uredilo upravljanje s populacijami zavarovanih vrst.

V Sloveniji je upravljanje s populacijami zavarovanih vrst (predvsem zveri) in nekaterih vrst divjadi (npr. jelenjadi) zadnje čase zgolj in predvsem predmet politike in političnih strasti. LZS si želi, da bi se upravljanje vrnilo v roke stroke. Dejstvo pa je, da se ob vseh zaščitnih ukrepih ne bomo mogli izogniti aktivnemu upravljanju tudi pri zvereh, kar v praksi predstavlja tudi odstrel.

Trenutno je odvzem zveri mogoč na podlagi izrednih odločb MOP, kar v praksi redno poteka. Cilj je seveda uravnovešenje populacije na nosilno kapaciteto kompleksnega (naravnega in družbenega) okolja. Ali če povemo bolj enostavno, letos bo za odstrel potrebno načrtovati kakšno košuto manj, da bodo zveri imele dovolj hrane in je ne bodo iskale s plenjenjem ovac (in tudi goveda, konjev) na pašnikih.

S tem ne želimo poenostavljati, ker gre za kompleksne stvari in je za dolgoročno preživetje medveda in volka nujno potrebno doseči visoko raven sobivanja lokalnega prebivalstva, npr. takšne, kot smo jo dosegli pri risu. Žal lovci nimamo pomembnega vpliva na te odločitve in lahko le pričakujemo, da bomo vrnili oziroma uveljavili kodeks strokovnega upravljanja s populacijami prostoživečih živali v Sloveniji.

Hunting Association of Slovenia

Ponatis zbornika Slovenski lovci v vojni za Slovenijo

Upravni odbor LZS je imenoval komisijo za pripravo ponatisa zbornika Slovenski lovci v vojni za Slovenijo 1991. Lovske družine vabimo, da dopolnite sezname udeležencev vojne in posredujete zanimiva pričevanja lovcev o aktivnostih zelene bratovščine med osamosvojitveno vojno leta 1991.

Utrinek iz časa vojne za Slovenijo s Koroške.

Že ob izidu leta 2016 smo zaradi dokaj slabega odziva mnogih lovskih družin in tudi zaradi nepopolnih ali pomanjkljivih seznamov udeležencev vojne povedali, da bomo ob 30-letnici vojne za Slovenijo leta 2021 pripravili ponatis knjige, ki je tudi v strokovni javnosti naletela na velik odmev.

Z njo smo prvič doslej javnost seznanili z manj znanimi zgodovinskimi resnicami, da je tudi lovska organizacija dejavno stopila na okope in domovini v bran, ko je bilo to treba. Odstirali smo tančice skrivnosti, drobnih in vsakdanjih resnic, ki bi brez tega dela ostale zamolčane v zaprašenih arhivih, saj našega prispevka v osamosvojitveni vojni nismo želeli obešati na veliki zvon.

Opravili smo pač našo dolžnost, kot nam to veleva domoljubna pripadnost in narodni ponos, ki krasi slovensko lovsko organizacijo vse od njene ustanovitve leta 1907 dalje. Prve zgodovinopisne ocene kažejo, da je bil naš prispevek v vojni za Slovenijo pomemben, in da smo kot del civilne družbe znali prevzemati odgovorne naloge, ki so nam bile zaupane tako od teritorialne obrambe (TO) kot  tudi od takratne milice in od drugih obrambnih struktur mlade države.

V vojni je sodelovalo lepo število slovenskih lovcev, večina od njih je po vojni dobila tudi status veterana vojne za Slovenijo. Največ lovcev je bilo vpoklicanih v TO in v milico, nekateri pa so že leta 1990 sodelovali v manevrski strukturi narodne zaščite (MSNZ).To je razvidno tudi iz izdelanih in že objavljenih seznamov v zborniku iz leta 2016. Veliko LD se sploh ni odzvalo, nekatere so poslale nepopolne ali celo napačne sezname, tako da smo se v uredništvu soočali z mnogimi dvomi, kaj sploh objaviti in česa ne.

Med padlimi v vojni za Slovenijo je bil tudi lovec Jernej Molan.

Podatke nam pošljite do 15. oktobra 2020!

Zdaj je torej napočil čas, da nam vse tiste LD, ki tega še niste storile, posredujete preverjene in točne sezname vaših članov, ki so bili udeleženci vojne za Slovenijo. V seznamih posebej označite tiste, ki imajo status veterana vojne za Slovenijo. Na sezname lahko uvrstite tudi pokojne člane, če so ti aktivno sodelovali v osamosvojitveni vojni. Podatke nam posredujte le v elektronski oblik,i najkasneje do 15. oktobra 2020 na e-naslov: lzs@lovska-zveza.si. S pripisom »Za ponatis zbornika 1991.«

V kolikor imate tudi zanimive, strnjene zgodovinske zapise vaših članov, jih lahko prav tako posredujete na omenjeni e-naslov. Prispevki naj ne bodo daljši od  3.500 – 5.500 znakov, velikost črk 12 (Times roman), razmak 1,5. V besedilu označite prostor za morebitno objavo fotografije ali dokumenta, ki ga pošljite ločeno od teksta.

Komisija bo v skladu s svojimi uredniškimi pristojnostmi presodila, kaj je za objavo in kaj ne. Ne bomo ponavljali nekaterih kronoloških povzetkov, ki so bili objavljeni v prvi izdaji zbornika. Z veseljem pa pričakujemo dokumentarno ali fotografsko gradivo, ki se nanaša na to obdobje, in ki še ni bilo objavljeno – torej izvirnike še neobjavljenih dokumentov ali fotografij. Pri fotografijah obvezno navedite avtorstvo, pri dokumentih pa arhivsko hrambo (npr.: Poziv za sodelovanje lovcev v obveščevalni skupini LD   …xy…; arhiv LD xy).

Pričakujemo vaše tvorno sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

Dr. Marjan Toš, prof., predsednik komisije

ZLD Kočevje poskrbela za varnost svojih članov

Zveza lovskih družin Kočevje je v času ukrepov epidemije COVID-19 poskrbela za varnost svojih članov.

Preko matičnih Lovskih družin je bilo razdeljenih 800 pralnih zaščitnih mask – po ena za vsakega člana. “S tem smo se kot ena najštevilnejših civilnih organizacij pridružili naporom za zmanjševanje in širjenje epidemije COVID-19 in varovanju zdravja ljudi,” so povedali na ZLD Kočevje.

Osrednje Slovenske gorice: Siromašenje okolja male divjadi se nadaljuje

V Lovski družini (LD) Dobrava v Slovenskih goricah se iz leta v leto soočajo s siromašenjem naravnega okolja za malo poljsko divjad.

Posledice sekanja v Čagoni. 

Ostali so praktično bez remiz za malo poljsko divjad v dobršnem delu osrednje Pesniške doline in v dolini Drvanje. Tam ima mala divjad varno zavetišče le med letališko stezo v Čagoni in meliorirano reko Drvanjo v Spodnjih Verjanah. Lovci srčno upajo, da bo vsaj ta zaraščeni del doline Drvanje ostal, in da bodo v njem tudi s pomočjo vlaganja iz umetne vzreje uspeli ohraniti vsaj fazane. Poljske jerebice so namreč povsem izginile iz celotnega lovišča. 

Sežiganje suhe trave in uničevanje redkih mejic in grmišč

Med težavami, na katere opozarjajo dobravški lovci, je tudi spomladansko sežiganje suhe trave in uničevanje redkih mejic in grmišč. Eno takih so pred kratkim posekali na obronkih doline Drvanje pri Čagoni. Kljub vsem težavam si v LD prizadevajo, da bi v bodoče kupili nekaj manjših zemljišč in na njih uredili remize in krmne njive. Zdaj imajo v dolgoročnem najemu manjše zemljiše v Brengovi, kjer so remizo že uredili in so s prvimi rezultati zelo zadovoljni.

S podobnimi težavami se srečujejo tudi ostale LD v osrednjih Slovenskih goricah. Še posebej v LD Lenart, kjer jim je velik del lovišča pred leti »vzela« avtocesta Maribor – Lendava. S tem je bil močno osiromašen predel lovišča v revirjih Lormanje in Šetarova. K sreči sta v Šetarovi ostali dve manjši remizi, ki sta praktično edino zatočišče za malo (in ostalo) divjad. Poleg tega je ostal zaraščen  tudi del meliorirane struge reke Globovnice v smeri od Radehovškega jezera do vasi Radehova, kjer je tudi nekaj pogojev za ohranitev male divjadi, predvsem fazanov.

Divjad brez miru zaradi sprehajalcev, psov in vožnje z motornimi vozili

Posebno poglavje je popularna lenarška Čreta. To je predel lovišča med vzhodnim delom mesta Lenart in jezerom Sv. Trojica, kjer je bila včasih gmajna s travniki in pašniki. V tem predelu so lovci v desetletjih po drugi vojni doživeli najlepše love na malo divjad. Na te čase so ohranili le še spomine. Zdaj je Čreta ne le okoljsko osiromašena, pač pa tudi prepredena z rekreacijskimi potmi.

V času epidemije se sprehajalcev v Čreti dobesedno tare (upoštevajoč navodila po dva ali očetje in matere z vozički). Za nameček pa so z njimi še štirinožni prijateji, ki uživajo v naravi, pogosto brez vsakega nadzora. Uboge srne tavajo sem in tja, saj enostavno nimajo miru. K nemiru veliko prispevajo še vožnje z motornimi vozili, ki še bolj kot sprehajalci in psi vznemirjajo in plašijo divjad. Doslej so vsa opozorila lovcev in naravovarstvenikov bolj malo zalegla. Očitno bo treba začeti z globami …

Tekst in fotografije: Marjan Toš

Del grmišča ob Globovnici.

Varno zavetje za malo divajd ob Globovnici pred Radehovo. 

CAC Snežnik 2020 ODPADE

Lovsko kinološko društvo Cerknica obvešča, da je državna razstava psov lovskih pasem CAC Snežnik 2020, predvidena za 25. april 2020, odpovedana.

Razstavo psov CAC Snežnik 2020 so bili primorani odpovedati zaradi trenutne situacije v zvezi z epidemijo novega koronavirusa.

Foto: CAC Snežnik 2014, arhiv LD Velike Lašče

Odgovarjamo na vaša vprašanja v času epidemije COVID-19!

Sme lovec oditi v svoje lovišče, ki je v drugi občini? Kako je v primeru iskanja zastreljene divjadi? Ali za lovske pripravnike velja prepoved gibanja v lovišču z mentorjem?
Odgovarjamo na vaša vprašanja, ki se vam porajajo v času epidemije COVID-19. Vprašanja nam pošiljajte po e-pošti lzs@lovska-zveza.si.


Foto: Urša Kmetec

 1. Ali lahko lovski čuvaj še naprej opravlja svoje naloge?

Da, lovski čuvaj tudi v času epidemije novega koronavirusa še naprej opravlja svoje naloge, ki jih izvaja v okviru svojih pooblastil in izvajanje javne službe; konkretno to pomeni v lovski družini, ki ima koncesijo in s katero ima lovski čuvaj sklenjeno pogodbo za opravljanje lovsko čuvajske službe. Ob tem je dolžan upoštevati priporočila zdravstvene stroke za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.

 1. Ali sme lovec oditi v svoje lovišče, ki je v drugi občini?

Da, lovec sme oditi v svoje lovišče, tudi če je to v drugi občini. Vendar le v lovišče, ki je določeno na lovskimi izkaznici. Pogoj je, da izvaja zakonsko določene naloge, ki so določene tudi v koncesijski pogodbi. Ob tem je dolžan upoštevati priporočila zdravstvene stroke za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.

 1. Ali lahko lovec lovi na območju druge občine?

Lovec lahko tudi v času epidemije izvaja dela trajnostnega upravljanja z divjadjo, ki jih lahko izvaja sam, tudi v primeru, ko se lovišče ne nahaja v občini njegovega bivanja. Sem spada, na primer, zalaganje solnic, manjša popravila lovskih objektov, čiščenje poti in tudi izvajanje lova, izvajanja pregledniške službe in ocenjevanje škod. Ob vseh teh aktivnostih mora lovec, lovski čuvaj, preglednik, pooblaščen ocenjevalec škode, … upoštevati priporočila zdravstvene stroke za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.

 1. Kako je v primeru morebitnega iskanja zastreljene ali ranjene divjadi?

Iskanje zastreljene ali ranjene divjadi se izvaja, pri tem pa se upošteva vse potrebne ukrepe, kot so primerna razdalja in uporaba zaščitnih sredstev.

 1. Kako poteka delo pooblaščenih ocenjevalcev škode in preglednikov oziroma usposobljenih oseb za prvi pregled divjačine?

Lovci naj v zbiralnico vstopajo posamično, v njej naj bo največ ena oseba. Preglednik pregleda uplenjeno divjad z masko in rokavicami ter sam, brez prisotnosti uplenitelja ali drugih lovcev. Prenos okužbe je možen tudi preko predmetov, ki jih uporabljamo v zbiralnici (noži, tehtnica …), zato je potrebno tudi njihovo razkuževanje.

 1. Ali za lovske pripravnike velja prepoved gibanja v lovišču z mentorjem?

Vsako druženje je prepovedano tudi med lovci.

(Ur. list 38/2020, 29. 3. 2020) Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin)

 1. Ali lovec potrebuje potrdilo?

Lovec izkazuje pravico do gibanja v lovišču, ki je v drugi občini, z veljavno lovsko izkaznico zadevne lovske družine.

 1. Kako je z veljavnostjo licenc za preglednike divjačine, potem ko jim aprila poteče 5-letni rok in obnovitvenih izobraževanj zaradi epidemije ni.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pojasnjuje, da za lovske preglednike velja glede na interventni zakon v zvezi s sodnimi in upravnim postopki (Uradni list RS, št. 36/20), da roki in materialne obveznosti, ki jih nalagajo predpisi, v času epidemije NE TEČEJO, tako, da jim ni potrebno delati izpita zdaj, temveč šele po prenehanju epidemije, ko bo razpisan rok.

Kako je z veljavnostjo licenc za preglednike divjačine?

Preglednikom divjačine v aprilu poteče petletni rok veljavnosti licenc, obnovitvena izobraževanja pa so v času epidemije odpadla. Kako je z veljavnostjo licenc, obvešča Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pojasnjuje, da za lovske preglednike velja glede na interventni zakon v zvezi s sodnimi in upravnim postopki (Uradni list RS, št. 36/20), da roki in materialne obveznosti, ki jih nalagajo predpisi, v času epidemije NE TEČEJO, tako, da jim ni potrebno delati izpita zdaj, temveč šele po prenehanju epidemije, ko bo razpisan rok. 

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive  bolezni SAR-Cov-2 (Covid -19) – prvi odstavek 6. člena:

(1) Roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve po 2.členu Zakona o splošnem upravnem postopku za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov ne tečejo. 

Fotografija je simbolična (arhiv LZS)

Tehniški muzej Slovenije vabi k ogledu!

V času epidemije koronavirusa, ko je Tehniški muzej Slovenije zaprt za obiskovalce, vabljeni na ogled spletnih vsebin.

Foto: Tehniški muzej Slovenije

Poveza do spletnih predstavitev Tehniškega muzeja Slovenije je na voljo TUKAJ

Zdravstveno stanje divjadi v Sloveniji

Na Veterinarski fakulteti v Ljubljani so tudi v letu 2019 spremljali zdravstveno stanje prostoživečih živali v slovenskem prostoru.

Foto: Štefan Vesel

V letu 2019 so opravili 70 pregledov organov prostoživečih živali, prejetih iz 47 različnih lovskih družin (LD). Pregledali so 9 različnih živalskih vrst (navadni jelen, srnjad, gams, lisica, ris, divji prašič, kuna belica, poljski zajec, vidra), različnih starosti in spolov. Največji delež pregledanih vrst je predstavljala srnjad.

Najpogostejši vzroki pogina

Najpogostejši vzrok pogina so bile bolezni, ki jih povzročajo notranji in zunanji zajedavci. Večinoma se te bolezni pojavljajo v kronični obliki in pogosteje pri mladih živalih, kjer prizadenejo dihalni in prebavni sistem. Ugotavili so tudi močno invadiranost srnjadi s klopi, jelenjo ušjo, nosnimi in kožnimi zolji in dlakožeri. V populaciji gamsa ugotavljajo prisotnost garij. Pri lisici so znova potrdili prisotnost virusa pasje kuge, pri kuni belici papilomaviruse ter prvič pri poljskem zajcu virus hemoragične bolezni kuncev.

Priporočajo preventivno cepljenja psov

Že nekaj let pri lisicah ugotavljajo povečano pojavnostj virusa pasje kuge. To je posebej pomemben podatek za vodnike lovskih psov, zato priporočajo, da redno obnavljate preventivna cepljenja svojih živali. Pasja kuga je namreč zelo nalezljiva sistemska virusna bolezen številnih domačih in prostoživečih vrst zveri (psi, kune, medvedi, mačke), ki jo povzroča virus pasje kuge. Virus prizadene živali vseh starosti. Rezervoarji virusa in vzrok za okužbo prostoživečih zveri so psi.

Podobno velja za bakterijsko bolezen lepstospirozo, ki je tudi zoonoza. Na Veterinarski fakulteti so v letu 2019 ponovno zaznali porast serološko pozitivnih psov, zato priporočajo preventivno vakcinacijo psov.

Lovski pripravniki – preverjanje znanja preko videokonference

Covid-19 nam je očitno spremenil način življenja. Za zdaj s statusom »začasno«, za kar pa ne vemo, kako dolgo bo trajalo. Vsekakor se moramo prilagoditi obstoječemu stanju.

To prilagajanje pa nam povzroča težave pri vsakodnevnih opravilih, pri načrtovanih dejavnostih in pri različnih udejstvovanjih. Verjamem, da bomo ustrezne prilagoditve uporabljali tudi po ukinitvi sedanjih razmer. Konec koncev, kakšna sprememba bo tudi dobrodošla, stopiti bomo morali in moramo kakšen korak naprej.

Kako izobraževanje izvesti do konca

Na kratko želim seznaniti našo širšo lovsko javnost, kako smo se začeli prilagajati na nastale razmere pri teoretičnem delu lovskega izpita na ZLD Ptuj-Ormož. Predavanja s pripravniki smo zaključili že pred uvedbo sedanjega stanja, opravili večino preverjanj pri posameznih vsebinskih sklopih, nekaj pa jih je še ostalo. Postavili smo si osnovno vprašanje, kako zadevo izvesti do konca, da je ne prelagamo na kasnejši čas in si s tem tudi vnaprej naredimo nepotrebne obveznosti, če pa jih lahko rešimo povsem na sprejemljiv in uporaben način.

 Preverjanje znanja preko videokonference

V nedeljo smo tako izvedli preverjanje znanja enega izmed vsebinskih sklopov, za katerega so bila predavanja končana že pred uvedbo sedanjih razmer. Odločili smo se, da opravimo preverjanje na daljavo s pomočjo videokonference. Uporabili smo brezplačni program, ki je dostopen na povezavi https://www.webex.com/downloads.html/.

Vsi kandidati so ga naložili na svoj računalnik ali druge prenosne naprave, po izdelanem urniku pa smo preverjanje opravili. Udeležilo se ga je 20 pripravnic in pripravnikov. Na začetku manjše tehnične težave pri povezavi, ki so bile hitro odpravljene. Udeleženci niso imeli nobenih težav, celo pozitivne ocenitve so krožile po različnih družbenih omrežjih. Na enak način bomo opravili preverjanje še za en vsebinski sklop, kjer prav tako ne pričakujemo težav. Pripravnice in pripravniki so pristop dobro sprejeli.

 Pisni izpit na daljavo v obliki ankete

Dva vsebinska sklopa bomo preverjali z drugačnim pristopom, in sicer s pisnim izpitom na daljavo v obliki spletnih anket. Jasno je, da bomo pripravili oziroma uporabili ustaljene oblike, ki so na posameznih fakultetah v uporabi. Želimo preveriti obe metodi. Dosedanje težave se nam kažejo bolj na strani nosilcev vsebinskih sklopov, kot pa na strani udeležencev. Na podoben način bomo razmislili o zaključnem izpitu. S temi pristopi smo tudi že pred rešitvijo vprašanja o opravljanju izpita za lovca in možnosti izpitov na daljavo. Konec koncem, tudi fakultetni programi so že v tej smeri.

Pa ostanite zdravi in dober pogled.

dr. Srečko Felix Krope

Ali prepoved gibanja in zbiranja velja tudi za lovce?

Danes je začela veljati prepoved gibanja in zbiranja. Kaj to pomeni za lovce?

Foto: Urša Kmetec

Danes, 30. 3. 2020 je začel veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/29), ki zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji, prepoveduje dostop na javna mesta Republiki Sloveniji ter prepoveduje gibanje izven občine stalnega prebivališča.

Odlok določa tudi nekaj izjem, med drugim za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. Prav tako pa začasne prepovedi ne veljajo za posameznike za izvajanje delovnih nalog, opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti in nege družinskih članov.

Ali prepoved gibanja in zbiranja velja tudi za lovce?

Lovske družine, ki imajo sklenjeno koncesijsko pogodbo, opravljajo na podlagi 19. in 21. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04. 120/06-Odl.US, 17/08, 46/04-ZON in 31/18) naloge trajnostnega gospodarjenja z divjadjo pod pogoji javne službe, zato začasna splošna prepoved gibanja in zbiranja ne velja za lovce, ki in kadar navedene naloge neposredno izvajajo.

Seveda pa moramo tudi lovci upoštevati vse ostale že sprejete ukrepe (ohranjane varne razdalje do drugih oseb in uporaba zaščitnih sredstev), ki so navedeni v že objavljenih priporočilih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Hunting Association of Slovenia

NOVA oddaja Dober pogled

Na ogled je nova, marčevska oddaja o lovstvu, oddaja Dober pogled.

V marčevski oddaji si lahko ogledate reportažo s 6. Dobrodelnega plesa LZS in razstavo trofej v Idriji. V okviru projekta LIFE Lynx bodo v naše gozdove spustili še enega risa, v oddaji pa je prestavljena tudi knjižica Lovske šegae in običaji, ki jo je LZS izdala konec lanskega leta.

Oddajo si lahko ogledate TUKAJ ali na Youtube kanalu LZS.

 

MKGP: Priporočila lovcem pri ocenjevanju škod in ravnanju z uplenjeno divjadjo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo navodila in priporočila lovskim družinam v Sloveniji, kako ravnati z uplenjeno divjadjo.

Foto: Urša Kmetec

V času epidemije prihaja s strani lovskih družin (LD) vse več vprašanj v zvezi s pregledom in prevzemom uplenjene divjadi ter ocenami škode, ki jo povzroči divjad. Ministrstvo za kmetijstvo priporoča, da naj LD upravljavke lovišč v času epidemije COVID-19 uplenjeno divjad še naprej prevzemajo v skladu s predpisi s področja divjadi in lovstva. Enako velja tudi v primeru ocenjevanja škod, ki jo povzroči divjad.

V zbiralnici istočasno le ena oseba

Lovske družine morajo poskrbeti, da se pregled uplenjene divjadi s strani usposobljenih oseb, opravlja v skladu z vsemi varnostnimi priporočili in ukrepi, ki v splošnem veljajo v času epidemije. To pomeni, da naj usposobljene osebe pregled uplenjene divjadi opravijo posamezno. Priporočljivo je, da se v zbiralnici divjadi istočasno zadržuje samo ena oseba.

Kjer imajo vsi lovci dostop do zbiralnice naj divjad oddajo in obvestijo usposobljeno osebo, da bo opravila pregled. Pregled se lahko opravi kasneje brez prisotnosti uplenitelja. Kjer imajo samo usposobljene osebe dostop do zbiralnice in prevzemajo odstreljeno divjad, se priporoča, da se omogoči dostop vsem.

Poleg tega naj usposobljena oseba za pregled uporablja ustrezna zaščitna sredstva in zbiralnico pred in po opravljanem pregledu razkuži z razkužilom na delih, kjer je prišlo do neposrednega stika (kljuke vrat in komor, kavlji za obešanje divjadi, tehtnica, noži …). Ministrstvo še priporoča, če je v posamezni LD to mogoče, da si uredijo tudi dežurstva usposobljenih oseb – preglednikov (en teden opravlja delo ena usposobljena oseba – preglednik, ki po opravljenem dežurstvu za seboj vse razkuži itd.).

LD morajo upoštevati roke za oceno škod

Ministrstvo v zvezi z ocenami škode po divjadi sporoča, da morajo LD, če je le mogoče upoštevati roke za oceno škod, ki jo povzroči divjad na kmetijskih in gozdnih kulturah. Pri sami oceni škode naj ocenjevalci upoštevajo vse varnostne ukrepe, ki že sicer veljajo v času epidemije. To pomeni, da se pri oceni škode ohranja varnostna razdalja med člani komisije in oškodovancem.

LD ozrioma pooblaščena komisija za oceno škode lahko škodo oceni tudi sama, vendar s predhodno oceno vednosti škode oškodovanca in njegovo privolitvijo. Ravno tako pa morajo svojo oceno o škodi od divjadi ter zapisnik o oceni škode od divjadi oškodovancu predati v vednost in podpis. Ta se lahko posreduje tudi po pošti.

Vir: MKGP

 

OPOZORILO LZS –  ključna pravila, kako delo varno opraviti:

– razdalja 2 m: 

Lovci naj v zbiralnico vstopajo posamično, v njej naj bo največ ena oseba.

– uporaba maske in rokavic:

Preglednik pregleda uplenjeno divjad z masko in rokavicami ter sam, brez prisotnosti uplenitelja ali drugih lovcev.

– po uporabi obvezno razkuževanje rok in predmetov:

Prenos okužbe je možen tudi preko predmetov, ki jih uporabljamo v zbiralnici (noži, tehtnica …), zato je potrebno tudi njihovo razkuževanje.

 

 

OBJAVLJENI osnutki letnih načrtov LUO

Osnutki letnih načrtov lovsko upravljavskih območij (LUO) za leto 2020 so objavljeni. Javnih predstavitev v “fizični” obliki letos ne bo.

Pripombe na načrte lahko deležniki podajo na spletu, določeni so telefonski termini za dodatna pojasnila, odgovori na pripombe bodo objavljeni na spletni strani Zavoda za gozdove.

Letni načrti lovsko upravljavskih območij 2020

Termini, kontakti za pripombe in pojasnila po LUO

Foto: Štefan Vesel

Volk v Slovenskih goricah pokončal 10 ovac

Na področju naselja Kušernik (lovišče LD Pernica) se je zgodil pokol 10 ovac. Z genetsko analizo vzorcev so ugotovili, da je dve odrasli ovci in osem jagnjet pokončal volk.

Foto: ZGS

Prijavitelj in oškodovanec je dogodek, ki se je zgodil v noči s 1. na 2. februar, takoj prijavil Zavodu za gozdove. Zaradi znakov davljenja in zaradi posledic ugrizov, ki so nakazovale, da gre za večjo žival, se je pooblaščena oseba odločila za odvzem vzorca sline na vhodnih ranah drobnice.

Z genetsko analizo vzorcev so na Biotehniški fakulteti, oddelku za biologijo ugotovili, da je povzročitelj škode na drobnici volk. V nadaljevanju bodo skušali ugotoviti, kateri “liniji” pripada žival oziroma od kje izvira. Verjetno pa gre za volka, ki išče teritorij in je brez tropa.

Rejce drobnice v Slovenskih goricah opozarjamo, naj primerno zaščitijo svoje živali in jih ponoči zapirajo v hleve.

IZREDNO OBVESTILO!

Strokovna služba LZS zaradi izjemnih okoliščin, povezanih s širitvijo novega koronavirusa, od jutri, 13. marca 2020, delo opravlja od doma.

Predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač je danes, 12. marca 2020 izdal sklep (številka LZS/83), s katerim zaposlenim v Strokovni službi LZS zaradi izjemnih okoliščin začasno odreja delo na domu.

Sklep začne veljati jutri, 13. marca 2020.

Vse članice Lovske zveze Slovenije, lovce in poslovne partnerje obveščamo, da naj nas kontaktirajo po telefonu in  e-pošti. Hvala za razumevanje!

Hunting Association of Slovenia

T: 01 241 09 10

E-pošta: lzs@lovska-zveza.si

 

Sodelavci Strokovne službe LZS

v. d. direktorja
Srečko Žerjav

E-naslov: srecko.zerjav@lovska-zveza.si

višji svetovalec za strokovna vprašanja
mag. Štefan Vesel

E-naslov: stefan.vesel@lovska-zveza.si

svetovalka za pravne zadeve
mag. Nataša Oven

E-naslov: natasa.oven@lovska-zveza.si

poslovna sekretarka 
Barbara Ložar

E-naslov: lzs@lovska-zveza.si

strokovni sodelavec za ekologijo divjadi
Gregor Bolčina

E-naslov: gregor.bolcina@lovska-zveza.si

svetovalka za odnose z javnostmi
Urša Kmetec

E-naslov: ursa.kmetec@lovska-zveza.si 

Uredništvo

odgovorna urednica
Jasna Kovačič Siuka

E-naslov: jasna@lovska-zveza.si

tajnica uredništva
Eva Strajnar

E-naslov: lovec@lovska-zveza.si

PODALJŠAN rok za pristrel!

Lovska zveza Slovenije podaljšuje veljavnost pristrelitve pušk risanic.

Predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač na podlagi sprejetih interventnih ukrepov Vlade Republike Slovenije in na predlog Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje LZS podaljšuje veljavnost pristrelitve risanic.

Rok za pristrelitev vseh risanic, ki jih bodo lovci uporabljali pri lovu, se podaljša do 30. 5. 2020, do tega dne pa velja pristrelitev iz leta 2019.

DOPIS

Foto: Slavko Komlanc

Strelske prireditve do nadaljnjega ODPOVEDANE!

Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje LZS obvešča, da so strelske tekme in izobraževanja do nadaljnjega odpovedana.

Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje je soglasno sprejela sklep, da prestavi strelske prireditve, ki so bile potrjene na 1. seji komisije, na kasnejše termine, ki bodo objavljeni naknadno.

Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje

 Foto: Urša Kmetec

Kako sprejeti letna poročila društev v trenutnih izrednih razmerah

Mnoge lovske družine so preklicale napovedane občne zbore zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa. Kako sprejeti letna poročila društev v izrednih razmerah, svetuje Center nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS).

Društva morajo do konca marca na AJPES oddati letna poročila, ki jih morajo sprejeti zbori članov (skupščine, občni zbori). Zbori članov, na katere se vabi samo člane, ne sodijo med javne prireditve, zato njihova izvedba tudi v primeru zbiranja več kot 100 oseb ne bi bila v nasprotju z Odredbo o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 16/2020), ki prepoveduje zbiranje več kot 100 ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji. Če pa je občni zbor organiziran na način, da se nanj javno vabi vse (torej tudi nečlane), potem gre za javno prireditev in omenjena Odredba velja.

A tudi če zbor članov ni javna prireditev, bi njegova izvedba lahko bila v nasprotju s priporočili pristojnih institucij. Svet za nacionalno varnost je na primer sprejel ukrepe, da se predvsem (a ne izključno) na območjih Novega mesta, Črnomlja, Metlike in Bele krajine svetuje opravljanje dela na domu v čim večjem številu, odsvetujejo se tudi nenujna službena potovanja, Nacionalni inštitut za javno zdravje pa je med drugim tudi sprejel priporočilo, da organizatorji prireditev zaradi povečanega epidemiološkega tveganja razmislijo tudi o smiselnosti prireditev z manjšim številom ljudi. Čeprav ta pravila nagovarjajo delodajalce in organizatorje prireditev, je logika za člane in dogodke društev podobna.

Kako torej ravnati, da bo vse še vedno veljavno?

Foto: Marjan Toš

IZREDNO OBVESTILO!

Strokovna služba LZS zaradi izjemnih okoliščin, povezanih s širitvijo novega koronavirusa, od jutri, 13. marca 2020, delo opravlja od doma.

Predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač je danes, 12. marca 2020 izdal sklep (številka LZS/83), s katerim zaposlenim v Strokovni službi LZS zaradi izjemnih okoliščin začasno odreja delo na domu.

Sklep začne veljati jutri, 13. marca 2020.

Vse članice Lovske zveze Slovenije, lovce in poslovne partnerje obveščamo, da naj nas kontaktirajo po telefonu in  e-pošti. Hvala za razumevanje!

Hunting Association of Slovenia

T: 01 241 09 10

E-pošta: lzs@lovska-zveza.si

 

Sodelavci Strokovne službe LZS

v. d. direktorja
Srečko Žerjav

E-naslov: srecko.zerjav@lovska-zveza.si

višji svetovalec za strokovna vprašanja
mag. Štefan Vesel

E-naslov: stefan.vesel@lovska-zveza.si

svetovalka za pravne zadeve
mag. Nataša Oven

E-naslov: natasa.oven@lovska-zveza.si

poslovna sekretarka 
Barbara Ložar

E-naslov: lzs@lovska-zveza.si

strokovni sodelavec za ekologijo divjadi
Gregor Bolčina

E-naslov: gregor.bolcina@lovska-zveza.si

svetovalka za odnose z javnostmi
Urša Kmetec

E-naslov: ursa.kmetec@lovska-zveza.si 

Uredništvo

odgovorna urednica
Jasna Kovačič Siuka

E-naslov: jasna@lovska-zveza.si

tajnica uredništva
Eva Strajnar

E-naslov: lovec@lovska-zveza.si

OBVESTILO ČLANICAM: Preprečevanje širjenja novega koronavirusa

Ministrstvo za zdravje je sprejelo ukrepe za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Med drugim so v zaprtih prostorih prepovedane vse prireditve z več kot 100 udeleženci.

Članicam zato predlagamo, da odpovedo srečanja in dogodke, ki niso nujno potrebna za tekoče delovanje, ter da prestavijo izobraževanja, na katerih bi se zbralo večje število ljudi, ki bi bili v tesnem stiku.

Presodijo naj, ali lahko izobraževanja v teku nadomestijo z drugimi oblikami, tako da jih je mogoče izvesti na daljavo. Če to ni možno, lahko članice te aktivnosti prestavijo ali, kadar je to smiselno, priznajo kot izvedene zaradi posebnih okoliščin.

Za zmanjšanje tveganj za prenos okužbe z nalezljivimi bolezni je pomembno, da se upoštevajo in izvajajo preventivni in (samo)zaščitni ukrepi. Izogibajte se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. Redno si umivajte roke z milom in vodo oz. uporabljate razkužila za roke. Izogibajte se dotikanju oči, nosu in ust z rokami. Izogibajte se zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Če zbolite, ostanite doma!

Hvala za razumevanje!

Aktualne informacije in navodila glede novega koronavirusa so dostopne na strani Nacionalnega inštituta za javno varnost https://www.nijz.si/

ODPRT Javni poziv Lovska kultura 2020!

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi LZS objavlja javni poziv Lovska kultura 2020. Odprt je od ponedeljka, 9. marca do vključno četrtka, 9. aprila.

Celotna vsebina javnega poziva  Lovska kultura 2020 za dodelitev pomoči programom in projektom skupin in posameznikov, delujočih na področju lovske kulture v letu 2020, z obrazci za prijavo in merili za dodeljevanje pomoči, je dostopna na spodnjih povezavah in na sedežu Lovske zveze Slovenije.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite (vsak delovni dan, med 9. in 12. uro) po telefonu 01/ 24 10 916.

Šakal s 1. majem 2020 lovna vrsta

Vlada RS je na seji 5. marca določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu in ga predložila Državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku.

Foto: Barbara Ložar

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah je vrsto šakal (Canis Aureus) črtala iz seznama zavarovanih živalskih vrst, kar pomeni, da bo vrsta s 1. majem 2020 postala lovna.

Ker je bila vrsta šakal (in je še do 1. maja 2020) zavarovana in se ni aktivno upravljala, se je številčno in prostorsko močno razširila. Zato bo v prehodnem obdobju treh let, v katerem se pričakujejo rezultati aktivnega upravljanja tovrstne populacije, za škodo, ki jo povzroči šakal (ne glede na to, ali gre za lovno ali nelovno površino), odgovarjala in jo izplačevala država.

Poleg te dopolnitve Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu določa manjše spremembe in dopolnitve, ki v glavnem vnašajo večjo jasnost in nedvoumnost že dosedanjih določb zakona.

Vir: MKGP

Rukači nastopili na Madžarskem in v Avstriji

Začela se je nova sezona tekmovanj oponašalcev jelenjega rukanja v letu 2020. Naši tekmovalci »Sekcije oponašalcev jelenjega rukanja« so se udeležili tekem na Madžarskem in v Avstriji.

Naši rukači v Salzburgu.

Sodelovali so na mednarodnem odprtem državnem prvenstvu Madžarske, ki je potekalo 15. februarja Budimpešti v sklopu sejma HUNGEXPO. Udeležba je bila številčna, nastopali pa so tekmovalci iz treh držav. Naši tekmovalci so se z vodjem ekipe Ernestom Kerčmarjem, ki je bil na tekmovanju tudi v vlogi sodnika, uvrstili v zgornji del rezultatske lestvice: Urban Košir (5. mesto), Marko Mavri (6. mesto), Janez Podkrižnik (7. mesto).

V sklopu vsakoletnega lovskega sejma v Salzburgu 23. februarja se je odvijalo mednarodno odprto državno prvenstvo Avstrije v oponašanju jelenjega rukanja. Tekmovalci iz štirih držav so se pomerili v izvajanju naslednjih disciplin, ki so bile podobne kot na Madžarskem: mlad jelen, ki išče košute, glas zrelega jelena s tropom košut na rukališču, ki mu bežijo iz tropa, glas dveh enako močnih jelenov, ki se med seboj izzivata in pa glas starega, ležečega in utrujenega jelena po ruku (rezervna). Naši tekmovalci so zasedli naslednja mesta: Janez Podkrižnik (4. mesto), Tadej Klemenšek (5. mesto) in Simon Ferlinc (7. mesto).

Iskrene čestitke vsem našim tekmovalcem za nastope na teh dveh tekmovanjih. Za začetek sezone ocenjujemo, da so rezultati uspešni, predvsem nastopi naših dveh novih članov sekcije, Marka Mavrija in Tadeja Klemenška, ki sta prvič nastopila in dokazala, da se s trudom, dosti treninga in dobršno mero samozavesti lahko preizkusita tudi v mednarodni konkurenci. 

Sekcija oponašalcev jelenjega rukanja

Nastop Janeza Podkrižnika.

Prvi nastop Tadeja Klemenca.

Tekst in foto: Sekcija oponašalcev jelenjega rukanja

Rdeča nit zborovanja: zaskrbljenost zaradi sprememb v okolju

Na že 66. letnem občnem zboru LD Dobrava so govorili o delu tega 35-članskega kolektiva zelene bratovščine v minulem letu in o poglavitnih odprtih vprašanjih, s katerimi se ubadajo lovci.

Občni zbor LD Dobrava.

Iz poročil funkcionarjev je bilo razvidno, da so bile vse obveznosti iz lovsko upravljavskih načrtov bolj ali manj uspešno opravljene. Posebej so izpostavili upadanje številčnosti srnjadi, ki je gospodarsko edina pomembna vrsta divjadi. Izvajali so monitoring srnjadi in ocenili, da je treba postopno zniževati odvzem te divjadi iz lovišča, da se bodo približali realni številki 110 glav živali obeh spolov in starostnih kategorij.

Fazan in pojska jerbica izginjata, prepelica sila redka 

Pri mali – poljski divjadi se trendi naglega upadanja nadaljujejo, fazan in poljska jerebica počasi izginjata iz lovišča, tudi prepelica je že sila redka. Poljski zajec ostaja pri preživetju in z njim že desetletja skrbno gospodarijo in odstrelov v glavnem ne izvajajo. Zadovoljiva je bila in ostaja številčnost rac-mlakaric.

Med predatorji je največ lisic, lanski odstrel je bil v mejah načrtovanega in v celoti izveden. Velik problem so sive vrane, ki so se občutno namnožile in povzročajo v kmetijstvu veliko škodo. Zato bodo odstrele teh ptic letos še povečali in intenzivirali.

V tem kontekstu so vnovič izrazili zaskrbljenost zaradi občutnih negativnih sprememb v naravnem okolju. Divjad izgublja osnovne življenjske pogoje, zlasti še poljske kure v Pesniški dolini in v dolinah pritokov reke Pesnice, zato bodo nadaljevali s prizadevanji za ohranitev redkih živih mej, mejic, remiz in vetrobranskih pasov. Veliko pričakujejo tudi od sistemskih rešitev, ki jih pripravlja država, ki naj bi v bodoče stimulirala tudi ohranjanje krajinske pestrosti kmetijskega prostora v naravnem okolju.

Posekano grmišče v Čagoni.

Dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo

Občnega zbora so se udeležili številni gostje, ki so izrekli pohvale na račun dobrega dela tega lovskega kolektiva. Med gosti sta bila tudi podžupana občine Cerkvenjak in občine Sv. Trojica, Andrej Kocbek in Smiljan Fekonja. Oba sta obljubila pomoč lokalnih skupnosti pri ohranjanju okolja in izrazila zadovoljstvo, da LD zgledno skrbi za lovske naprave in objekte in se vključuje tudi v turistična prizadevanja obeh občin.

Za sodelovanje se je zahvalil tudi prestavnik PGD Sv. Trojica Izidor Ploj, ki je še posebej poudaril, da ga veselijo urejeni medsebojni tovariški odnosi med lovci. O krepitvi sodelovanja in prijatejstva je razpravljal starešina pobratene LD Vurmat iz Sv. Duha na Ostrem vrhu Rudi Maček. Povedal je, da so težave v lovstvu povsod, in da jih je s trpnim sodelovanjem in znanjem mogoče premagovati. Sodelovanje obeh pobratenih LD bodo v bodoče še okrepili.

Zelo obširno je razpravljal predsednik Lovske zveze Maribor Marjan Gselman, ki je podrobneje predstavil nekatere strateške naloge lovske organizacije in se posebej dotaknil organizirane skrbi za malo divjad. Mariborska LZ je bila med pobudniki, da se pri LZS vnovič ustanovi komisija za malo divjad, pa tudi sicer bodo tej tematiki namenjali veliko pozornosti. Lovce je seznanil z nekaterimi novostmi v zvezi s šakalom, ki je navzoč tudi v lovišču LD Dobrava. Spregovoril je še o nekaterih jubilejih, kot sta letošnja 10-letnica lovskih rogistov in golažijade ter prihodnje leto 100-letnica organiziranega lovstva na mariborskem območju. Občni zbor so v prijetnem razpoloženju sklenili s krajšim družabnim srečanjem.

Marjan Toš

Fotografije: Marjan Toš in Franc Slekovec

Delovno predsedstvo OZ v Dobravi.

Srečanje s predstavniki Zveze slovenskih častnikov

Predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač se je 26. februarja na sedežu LZS sestal s predstavniki Zveze slovenskih častnikov.

S predsednikom Zveze slovenskih častnikov generalmajorjem dr. Alojzem Šteinerjem, brigadirjem Martinom Jugovcem in Miranom Stoparjem se je predsednik LZS pogovarjal o nadaljnjem skupnem sodelovanju v okviru strelskih dejavnosti na lokalni ravni.

Dogovorili so se tudi, da zvezi okrepita medsebojno sodelovanje na področju orožne zakonodaje. Letos jeseni pa je predvideno srečanje predstavnikov območnih lovskih zvez in predstavnikov območnih združenj Zveze slovenskih častnikov.

Fotografiji: Štefan Vesel

VABILO na delavnico o upoštevanju volka in risa pri upravljanju parkljaste divjadi

Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju s projektom LIFE Lynx pripravlja delavnico, namenjeno predstavnikom lovišč iz gorenjskega OZUL-a. Potekala bo v ponedeljek, 16. marca, ob 17. uri, v prostorih JZ Triglavski narodni park, dvorana Triglavska roža, na Bledu.

V Sklopu izdelave dolgoročnih lovsko upravljavskih narčtov Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju s projektom LIFE Lynx pripravlja nove smernice za upoštevanje volka in risa pri upravljanju s prostoživečimi parkljarji.

Predviden potek delavnice:

1. predstavitev vpliva zveri (volk, ris) na prostoživeče parkljarje

2. predstavitev obstoječih smernic o upoštevanju velikih zveri pri upravljanju s parkljasto divjadjo

3. predstavitev zbranih predlogov s strani upravljalcev lovišč

4. osnutek novih smernic o upoštevanju velikih zveri pri upravljanju s parkljasto divjadjo

5. odprta diskusija in dodatni predlogi.

Pri pripravi smernic želijo kar se da vključiti terenska opažanja in izkušnje upravljalcev lovišč, zato prosijo, da se srečanja lahko udeležita do dva predstavnika upravljalca lovišča (zaželen gospodar LD).

Prijave bodo zbirali do zapolnitve mest. Zaradi lažje organizacije prosijo, da udeležbo sporočite na e-naslov andrej.rot@zgs ali na telefonsko številko 040 327 410.

Foto: Štefan Vesel

OBVESTILO: Omejitev obiskov na sedežu LZS!

Lovska zveza Slovenije zaradi preventivnih ukrepov pri preprečevanju okužbe z novim koronavirusom (virusom SARS-CoV-2) od 26. februarja 2020 pa do preklica omejuje obiske na sedežu zveze.

Sodelavci Strokovne službe LZS smo vam v okviru delovnega časa na voljo po telefonu in prek elektronske pošte.

Vstop v prostore zveze je dovoljen le v nujnih primerih. Obiskovalce prosimo, da skrbijo za higieno rok.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

PREPREČEVANJE OKUŽBE Z NOVIM KORONAVIRUSOM

 

Bobri tudi ob Trojiškem jezeru!

Bobri, ki spadajo med glodalce in so po načini življenja zelo skrivnostni prebivalci, so našli varno domovanje tudi ob jezeru pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah.

Vidni ostanki bobrove pojedine ob Trojiškem jezeru. (Foto: Marjan Toš)

Bobrišče si je par bobrov uredil na severnem obrežju jezera, kjer je predel za drstenje rib in je bogato poraščen z vodnim rastjem ter obdan z mnogimi drevesi in grmovnicami.

V Slovenji je bil bober v preteklosti iztrebljen, v naše vodotoke se je uspešno vrnil pred leti iz Hrvaške in poselil območja ob rekah Savi, Dravi, Muri, Krki in Sotli. Že nekaj časa je navzoč tudi v Ščavniški in Pesniški dolini, domuje tudi ob Globovnici in zdaj še pri Sveti Trojici.

Bober lahko doseže telesno težo tudi do 30 kg in je drugi najtežji glodalec na svetu. Pari se pozimi v vodi, živi v skupnostih, je deloma vodna žival in na kopnem zelo neroden. Kot je povedal riibški čuvaj lenarške Ribiške družine Pesnica Marcel Mejač, so se bobri ob tem jezeru naselili že minulo jesen in so očitno zelo zadovoljni z življenskimi pogoji ob jezeru. Jih je pa zelo težko videti, je še dodal in menil, da jih je že več kot zgolj par.

To ni prva kolonija bobrov v lovišču LD Lenart v Slovenskih goricah. Druga, veliko močnejša, je že dobra tri leta v mokrišču ob reki Globovnici tik pod mestom Lenart. Tam domuje močna skupnost bobrov, ki še kako mikajo meščane Lenarta, ko se ti sprehajajo po poti do jezera Radehova. Žal jih ne videvajo, razen nekateri redki »posvečeni obiskovalci«, ki  čakajo na bobre vse do poznega mraka, ko pridejo na plano.

Bobri so v mokrišču že naredili pravo razdejanje, saj jim rastje očitno izredno tekne in pod njihovimi ostrimi zobmi so padla tudi debelejša drevesa. A tega jim nihče ne zameri, saj imajo tudi ti glodalci pravico do obstoja v naravnem okoju, ki je žal tudi pod Lenartom vse siromašnejše.

Marjan Toš

Velika kolonija bobrov v mokrišču ob Globovnici pred Lenartom pušča sledove. (Foto: Jure Toš)

Ob Globovnici se bobri izredno dobro počutijo. (Foto: Jure Toš)

DELAVNICA: Izboljšanje komunikacije in sodelovanja pri upravljanju z velikimi zvermi

Vabljeni na izobraževalno delavnico “Izboljšanje komunikacije in sodelovanja pri upravljanju s populacijami velikih zveri v Republiki Sloveniji”, ki bo potekala v okviru projekta LIFE EuroLargeCarnivores 2. in 3. marca v M Hotelu, v Ljubljani.

Izobraževalna delavnica je namenjena vsem, ki jih zanima reševanje sporov, povezanih s prisotnostjo velikih zveri, od odločevalcev, povezanih z upravljanjem populacije volkov, prek lovcev in kmetov, organizacij civilne družbe, do vseh, ki so odprti za razpravo o tej temi in želijo ostati ali biti vključeni v konstruktivno sodelovanje.

Na delavnici, ki jo bo vodila ekipa strokovnjakov za komunikacije pod vodstvom Inštituta Elmauer, za organizacijo pa je odgovorna WWF Adria, lahko sodeluje do 25 udeležencev.

Praktični del delavnice poteka v slovenskem jeziku, za predavanja pa bo zagotovljen simultani prevod. Kotizacije ni. WWF Adria bo udeležencem zagotovila kosilo, okrepčilo in nastanitev. Delavnce je potrebno obiskati oba dneva.

Vpišete se s klikom na spodnjo povezavo do 19. februarja: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsLy_SD9u_x9fcQGfK0b3l9RvWPSlH6spNvGIRqA7jK5tFbg/viewform?usp=sf_link

Ne pozabite navesti, če potrebujete nastanitev, imate posebne prehranske potrebe in ali potrebujete angleški prevod za aktivno sodelovanje v delavnici. Za vse dodatne informacije se obrnite na astefan@wwfadria.org in nslopar@wwfadria.org ali pokličite +385 95 3760 822.

VABILO na delavnico in PROGRAM delavnice.

VABILO: Izzivi in priložnosti pri upravljanju prostoživečih parkljarjev in velikih zveri v Sloveniji

Občina Tržič vabi na predavanje dr. Boštjana Pokornega z naslovom Izzivi in priložnosti pri upravljanju prostoživečih parkljarjev in velikih zveri v Sloveniji, ki bo v torek, 18. februarja, ob 18. uri, v Razstavno-izobraževalnem središču Dolina.

Na tokratnem predavanju se bomo seznanili z značilnostmi življenja prostoživečih parkljarjev (srnjad, jelenjad, divji prašič) in velikih zveri (rjavi medved, volk, evrazijski šakal) ter s problematiko upravljanja z njimi.

Zlasti parkljarji so v številnih državah prepoznani kot pomemben obnovljiv naravni oz. ekonomski vir (visokokakovostna divjačina, lovni turizem) ter kot ključne vrste, ki vplivajo na biotsko raznovrstnost in imajo pomembno nematerialno (kulturno, estetsko, rekreacijsko) vlogo. Po drugi strani pa naraščanje njihovega števila povzroča konflikte, povezane s škodo na kmetijskih zemljiščih in v gozdovih. Spregovorili bomo tudi o velikih zvereh, ki so bile v letu 2019 povod za velike družbene napetosti, nestrpnost in konflikte pri upravljanju te pomembne živalske skupine pri nas.

Dr. Boštjan Pokorny je eden najboljših strokovnjakov in raziskovalcev na področju upravljanja prostoživečih živali pri nas in v svetu. Svojo raziskovalno pot je začel na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. V obdobju 1997–2018 je bil vodja Oddelka za ekološke in okoljske raziskave ter pomočnik direktorja na Inštitutu za ekološke raziskave ERICo Velenje, od leta 2014 pa je dekan Visoke šole za varstvo okolja iz Velenja. Kot raziskovalec s področja divjadi in lovstva je zaposlen tudi na Go­z­darskem inštitutu Slovenije, kot visokošolski učitelj pa sodeluje tudi s Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.

Izboljšanje življenjskih razmer za malo divjad – srečanje v LD Vinski vrhovi

V lovskem domu Vinski vrhovi, Miklavž pri Ormožu so se 13. februarja srečali predstavniki območnih lovskih zvez Maribor, Prlekije, Ptuj-Ormoža in predstavniki OZUL s tega območja z namenom, da se pogovorijo o skupnih dejavnostih na področju male divjadi.

Foto: dr. Srečko Felix Krope

Na prvem srečanju so bili prisotni: Gorazd Kuhar, predsednik ZLD Prlekije, Marjan Gselman, predsednik LZ Maribor in predsednik Slovensko Goriškega IO OZUL-a, Branko Novak, predsednik IO Ptujsko-Ormoškega LUO, Božidar Kunej, tajnik Slovensko Goriškega OZUL-a, Anton Šnajder, starešina LD Vinski vrhovi, Milan Kolbl, gospodar LD Vinski vrhovi in dr. Srečko Felix Krope, predsednik ZLD Ptuj-Ormož.

Skupna, predhodna ugotovitev je tako znana vsem, in sicer ta, da je mala divjad v močnem upadanju, da se ji posveča premalo pozornosti. Sedanje stanje kliče po ukrepih. Vsi prisotni so predstavili nekatere ugotovitve zadnjih let, vsak na svojem območju. Nekaj najbolj perečih ugotovitev:

 • ugotavljajo, da je življenjski prostor male divjadi iz leta v leto slabši,
 • problematika ukrepov kmetijske politike glede komasacij,
 • problematika z nakupom zemljišč, kjer upravljavci ne morejo izvajati svojih ukrepov za malo divjad,
 • pomembnost male divjadi za lovsko kinologijo,
 • sodelovanje z drugimi deležniki glede čiščenja vodotokov,
 • rezultati izkušenj vlaganja poljskih jerebic,
 • izkušnje celoletnega krmljenja male divjadi (fazanov),
 • izkušnje z različnimi sistemi krmišč,
 • problematika površin za male divjadi (zaraščenost),
 • potreba po mejicah,
 • škode v okolju divjadi zaradi sistema GERK.

Nekaj kratkih zaključkov:

 1. nadaljnja srečanja se izvajajo vsaj enkrat mesečno,
 2. naslednje srečanje je na območju LZ Maribor, sledi ZLD Prlekije,
 3. krog sodelujočih se širi s člani različnih komisij v okviru OZUL-ov,
 4. po naslednjem srečanju se dogovorimo o vzorčnih loviščih in njihovih dejavnostih,
 5. pripravi se posvet o mali divjadi in njenem okolju (dogovor na naslednjih srečanjih),
 6. opravi se predstavitev različnih krmišč za malo divjad,
 7. organizira se sestanek s kmetijsko ministrico glede GERK-ov, kmetijskih zemljišč in mejic.

Vsi prisotni so se strinjali, da ne govorimo le o stanju male divjadi, pač pa o življenjskem okolju divjadi in vseh ostalih živalskih vrst. 

dr. Srečko Felix Krope

NAPOVEDUJEMO: Javni poziv Lovska kultura 2020

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi LZS objavlja javni poziv Lovska kultura 2020 za dodelitev pomoči programom in projektom skupin in posameznikov, delujočih na področju lovske kulture v letu 2020.

Javni poziv Lovska kultura 2020 bo odprt od ponedeljka, 9. marca do vključno četrtka, 9. aprila.

Celotna vsebina javnega poziva, z obrazci za prijavo in merili za dodeljevanje pomoči, je dostopna na spodnjih povezavah in na sedežu Lovske zveze Slovenije. Morebitne dodatne informacije lahko dobite (vsak delovni dan, med 9. in 12. uro) po telefonu 01/ 24 10 916.

Javni poziv Lovska kultura 2020

Merila PJP2020

Prijavni obrazci PJP2020.doc (word različica)

Prijavni obrazci PJP2020.pdf (pdf različica)

Foto: arhiv LZS

VABILO na odprtje razstave trofej

Izvršni odbor Območnega združenja upravljavcev lovišč Zahodno visoko kraškega lovsko upravljavskega območja v soboto, 15. februarja, ob 10. uri, vabi na odprtje razstave trofej v razstavni dvorani pri Zagodu v Idriji.

FOTO: Na 6. Dobrodelnem plesu LZS z najvišjim izkupičkom doslej

Na 6. Dobrodelnem plesu LZS, ki je potekal 7. februarja, v Termah Čatež, so se udeleženci znova izkazali. Za Zeleni sklad so z dobrodelno dražbo zbrali kar 8.144 evrov. Z donacijami podjetij pa je bilo za Zeleni sklad zbranih še dodatnih 6.000 evrov.

6. Dobrodelni ples sta otvorila predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač in njegova boljša polovica. Foto: Štefan Vesel

Začetek 6. Dobrodelnega plesa, ki ga je v Termah Čatež gostila Zveza lovskih družin Posavja, so slavnostno oznanili Dobovski rogisti ter priznani tenorist Marko Železnik s slovensko himno. Večer je glasbeno popestrila mlada, komaj 14-letna citrarka Neža Simončič, ansambel Skomini pa je poskrbel za odlično plesno vzdušje.

Udeležence plesa, 230 se jih je zbralo, sta nagovorila predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač in predsednik Zveze lovskih družin Posavja Niko Marn ml. 

Predsednik organizacijskega odbora Dobrodelnega plesa in predsednik Zelenega sklada Ivan Malešič je predstavil delovanje Zelenega sklada in se zahvalil vsem, ki so v dober namen prispevali številna umetniška dela, lovska doživetja in različne dražbene predmete. Za finančne prispevke se je zahvalil tudi številnim podjetjem, ki so, po do zdaj zbranih podatkih, z donacijami za Zeleni sklad prispevali še dodatnih 6.000 evrov.

Podrobneje o 6. Dobrodelnem plesu v eni izmed prihodnjih številk Lovca.

 Foto: Štefan Vesel

Vabljeni na razstavo Magična narava

Vabljeni na odprtje fotografske razstave najboljših fotografij mednarodnega fotografskega natečaja naravoslovne fotografije Magična narava 2017.

V petek, 7. februarja, ob 18. uri, Slovenski planinski muzej v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom vabi na odprtje fotografske razstave najboljših fotografij mednarodnega fotografskega natečaja naravoslovne fotografije Magična narava 2017. 

Razstava bo na ogled v Slovenskem planinskem muzeju (Triglavska cesta 49, Mojstrana) do 30. marca 2020.

Natečaj je organiziralo Združenje naravoslovnih fotografov Slovenije v okviru evropskega projekta LIFE NATURAVIVA “Biodiverziteta  umetnost življenja“. Zmagovalne fotografije so bile izbrane iz pestrega nabora, saj je na foto natečaj prispelo kar 3932 fotografij 270 avtorjev, od tega iz Slovenije 686 fotografij 46 avtorjev.

Podeljeni sta bili dve najvišji priznanji: naravoslovni fotograf leta 2017 in naravoslovni fotograf Slovenije leta 2017 ter priznanja za zmagovalce posameznih šestih tekmovalnih kategorij: sesalci; ptice; ostale živali; svet rastlin; naravna pokrajina; človek in narava.

Fotografije so zgovorne same po sebi, komentarjev ne potrebujejo, ob odprtju razstave pa bo dr. Petra Draškovič Pelc v kratkem predavanju povedala več o naravoslovni fotografiji. Petra je fotografinja, nadobudna popotnica, turistična vodnica in vodnica interpretatorka, radovedna raziskovalka in ljubiteljica narave, pa tudi doktorica biomedicinskih znanosti.

LOVSKA krvodajalska akcija TUDI v februarju!

Lovska krvodajalska akcija bo v dogovoru z Rdečim križem Slovenije potekala tudi v februarju.

Foto: Ljubo Drobič

Lovska zveza Slovenije, Lovsko dobrodelno združenje Diana in Rdeči križ Slovenije tudi v februarju vabijo lovce na vseslovensko lovsko krvodajalsko akcijo. 

S prvo krvodajalsko akcijo, ki naj postane  tradicionalna, želimo lovci pokazati svojo povezanost, pripadnost in pripravljenost pomagati.

Prosimo, da nam vaše sodelovanje v krvodajalski akciji sporočate na e-naslov lzs@lovska-zveza.si

Kje potekajo krvodajalske akcije v februarju?

Lovci se lahko udeležijo krvodajalskih akcij v okviru delovnega časa transfuzijske službe v Ljubljani, Novem mestu, Mariboru, Ptuju, Slovenj Gradcu, Izoli, Jesenicah, Murski Soboti, Celju, Novi Gorici in Trbovljah, ali na spodaj navednih lokacijah. Skupine, večje od 10 oseb, naj se napovedo vsaj tri dni pred udeležbo, da lahko zaposleni okrepijo svoje ekipe.

03.02.2020

Šenčur

Športna dvorana

07:00 – 13:00

04.02.2020

Primskovo

Dom krajanov

07:00 – 13:00

05.02.2020

Preddvor

Dom starejših občanov

07:00 – 13:00

05.02.2020

Hoče

Osnovna šola Dušana Flisa

07:30 – 10:00

06.02.2020

Vojnik

Osnovna šola

07:00 – 10:00

06.02.2020

Mozirje

Restavracija Gaj

08:00 – 12:00

07.02.2020

Ljubljana OZRK

Zavod RS za transfuzijsko medicino

07:00 – 15:00

07.02.2020

Zreče

Hotel Dobrava

07:00 – 12:00

10.02.2020

Slovenske Konjice

Dvorana Konjičanka

07:00 – 13:00

11.02.2020

Slovenske Konjice

Dvorana Konjičanka

07:00 – 13:00

12.02.2020

Šentjernej

Osnovna šola

07:00 – 12:00

12.02.2020

Radenci

Dijaški dom Radenci

07:30 – 12:00

13.02.2020

Podčetrtek

Večnamenska dvorana

07:00 – 10:00

13.02.2020

Zagorje

Delavski dom

08:00 – 14:00

14.02.2020

Zagorje

Delavski dom

07:00 – 13:00

14.02.2020

Pragersko

Osnovna šola

07:30 – 10:00

17.02.2020

Železniki

Osnovna šola

07:00 – 13:00

18.02.2020

Škofja Loka

Osnovna šola Ivana Groharja

07:00 – 13:00

19.02.2020

Škofja Loka

Osnovna šola Ivana Groharja

07:00 – 13:00

19.02.2020

Vuzenica

Osnovna šola Vuzenica

07:30 – 12:00

20.02.2020

Škofja Loka

Osnovna šola Ivana Groharja

07:00 – 13:00

20.02.2020

Dramlje

Osnovna šola

07:00 – 10:00

21.02.2020

Cerkvenjak v Slovenskih Goricah

Osnovna šola Cerkvenjak

07:30 – 11:00

24.02.2020

Črnomelj

Osnovna šola

07:00 – 13:00

24.02.2020

Ormož

Osnovna šola Stanka Vraza

07:30 – 11:00

25.02.2020

Kamnik

Kulturni dom

07:00 – 13:00

26.02.2020

Kamnik

Kulturni dom

07:00 – 13:00

26.02.2020

Radlje ob Dravi

Osnovna šola

07:30 – 12:00

27.02.2020

Ljubljana – akcija Kranj

Zavod RS za transfuzijsko medicino

07:00 – 15:00

27.02.2020

Gornji Grad

Osnovna šola

07:00 – 11:00

28.02.2020

Ljubljana OZRK

Zavod RS za transfuzijsko medicino

07:00 – 15:00

28.02.2020

Makole

Osnovna šola

07:30 – 11:00

Zahvala za prispevek k utrjevanju lovstva in lovske kinologije

Na zadnji seji Upravnega odbora Lovske zveze Maribor so se člani zahvalili Zdravku Brezovšku za njegov velikanski prispevek k utrjevanju vloge in pomena lovske organizacije in mu ob njegovi 60-letnici podarili spominsko darilo.

Zdravko Brezovšek (desno) prejema darilo iz rok Marjana Gselmana (arhiv LZ Maribor).

Zdravko Brezovšek je celo življenje zapisal lovu in lovstvu, saj je že kot mlad fant sodeloval z lovci iz Lovske družine (LD) Šmartno Na Pohorju in s poklicnimi lovci iz nekdanjega gojitvenega lovišča Pohorje. Postal je član LD Šmartno in v njej opravljal številne odgovorne naloge, med drugim je bil dalj časa tudi njen starešina. Dolga leta je član Upravnega odbora Lovske zeze Maribor in Lovsko-kinološkega društva Maribor.

Izvrsten kinolog, lovski strelec in mentor mladim

Zdravko je namreč izvrsten kinolog, vzgojitelj in vodnik šolanih lovskih psov. Zaradi vrhunskega kinološkega znanja in bogatih praktičnih izkušenj pri delu s psi, je cenjen daleč naokoli. Sploh, ker je izredno uspešen pri iskanju ranjene ali zastreljene divjadi, od srnjakov do divjih prašičev, jelenov in muflonov. Je tudi dober lovski strelec in mentor mladim lovcem in kinologom.

Spominsko darilo mu je izročil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman, ki je ob tej priložnosti izpostavil jubilantovo vsestransko angažiranje na lovskem in kinološkem področju. Posebej je omenil njegov prispevek pri izvedbi mnogih izobraževanj za lovce in kinologe in prikazov praktičnega dela z lovskimi psi, pa tudi pri izvajanju mladinskih lovskih taborov.

Zdravko sodi v tisti krog slovenskih lovcev, ki zagovarjajo negovanje lovske tradicije, šeg in običajev ter lovske kulture in se zavzemajo za čim več znanja v lovstvu. Zato podpira vse oblike strokovnega izobraževanja, od začetnega izobraževanja lovskih pripravnikov do dopolnilnih oblik izobraževanja za funkcionalna znanja članov lovske organizacije.

Marjan Toš

NOVO: Lovske šege in običaji

Lovske šege in običaji je naslov nove knjižice, ki jo je konec minulega leta izdala Komisija za izobraževanje LZS.

Lovske šege in običaji so del žive kulturne dediščine Slovenije. So skupek večstoletne lovske tradicije, ki jo je izoblikoval slovenski lovec. Tako kot lov, lovec in širši pomen lovstva so se tudi šege in običaji sooblikovali glede na čas in sprejemljivost družbenih gibanj. 

Na koncu je popolnoma vseeno, ali naše običaje prepletamo med Diano in sv. Hubertom, da je pri lovu le zagotovljen pošten in etičen odnos do žive in uplenjene divjadi kot osnovno vodilo slovenskih lovcev ter našega organiziranega lovstva nasploh.

Novo knjižico Lovske šege in običaji si lahko ogledate TUKAJ.

Lovski veleslalom za pokal KLZ

Lovsko gojitveni bazen Črna na Koroškem in Koroška lovska zveza v soboto, 8. februarja, prirejata tradicionalno tekmovanje v lovskem veleslalomu za pokal Koroške lovske zveze.

Zbor tekmovalcev je od 9.15 do 9.30 na smučišču (brunarica), kjer bo razdelitev štartnih številk. Tekmovanje se bo pričelo ob 10.00 uri na smučišču v Črni na Koroškem v naslednjih starostnih kategorijah:

 • lovci do letnika 1990
 • lovci do letnika 1980
 • lovci do letnika 1970
 • lovci do letnika 1960
 • lovci do letnika 1950
 • lovci nad letnikom 1950
 • lovke in žene lovcev vseh starosti
 • otroci lovcev (skupna kategorija)
 • ekipno (za ekipo štejejo 3 najboljši rezultati iz vsake kategorije – brez otrok).

Startnina za tekmovalca znaša 25,00 € in vključuje smučarsko karto, stroške izvedbe tekmovanja in toplo malico. Otroci lovcev plačajo le smučarsko karto v vrednosti 5,00 € (v kolikor karto že imajo, plačilo ni potrebno, jih je pa potrebno na tekmovanje prav tako prijaviti). Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.

Prvi trije tekmovalci v kategorijah in tri najboljše ekipe prejmejo pokale. Udeležba na tekmovanju je obvezno v lovski opravi, razen za lovke, žene lovcev in otroke (je pa zaželena). Tekmovalcu brez lovske oprave se k času prišteje 5 sekund.

Prijave z imenom, priimkom, LD in datumom rojstva (d. m. l.) pošljite na e-naslov: ldbistra@gmail.com (dodatne inf. na tel. 041 830 438 – Boštjan ). Prijavnino poravnajte na TR SI56 0246 6026 2448 564 (DOLK Črna na Koroškem, Bistra 18, 2393 Črna na Koroškem) najkasneje do 6. 2. 2020.

Veselimo se vaše udeležbe. Lovsko športni pozdrav. 

LGB ČRNA NA KOROŠKEM

LOVSKA KRVODAJALSKA AKCIJA: Ste že darovali kri?

Lovska krvodajalska akcija je v polnem teku. Ste že darovali kri? Sporočite nam!

Foto: Aleš Černivec

Do konca januarja se lahko udeležite spodaj naštetih krvodajalskih akcij. Skupine, večje od 10 oseb, naj se napovedo vsaj tri dni pred udeležbo, da lahko zaposleni okrepijo svoje ekipe.

Prosimo vas, da nam vašo udeležbo v lovski krvodajalski akciji sporočite na lzs@lovska-zveza.si oz. na številko 01 24 10 910.

 

21.01.2020 Žiri POSLOVNA STAVBA IKA 07:00 – 13:00
22.01.2020 Žiri POSLOVNA STAVBA IKA 07:00 – 13:00
22.01.2020 Apače Gasilski dom 07:30 – 11:00
23.01.2020 Rogaška Slatina Kulturni center 07:00 – 10:30
23.01.2020 Kranj GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA 07:00 – 13:00
24.01.2020 Ljubljana Zavod za transfuzijsko medicino 07:00 – 13:00
27.01.2020 Idrija MLADINSKI CENTER 07:00 – 13:00
29.01.2020 Idrija MLADINSKI CENTER 07:00 – 14:00
30.01.2020 Rogaška Slatina Kulturni center 07:00 – 10:30
30.01.2020 Radeče DOM PIHALNEGA ORKESTRA 08:00 – 12:00
31.01.2020 Ljubljana Zavod za transfuzijsko medicino 07:00 – 15:00
31.01.2020 Oplotnica 07:00 – 12:00

 

Kri pa lahko darujete tudi v okviru delovnega časa transfuzijske službe v Ljubljani, Novem mestu, Mariboru, Ptuju, Slovenj Gradcu, Izoli, Jesenicah, Murski Soboti, Celju, Novi Gorici in Trbovljah.

Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino

Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, Tel.: (01) 543 81 00
Vsak delovni dan: 7.00-15.00
Sreda: 7.00-17.00

Center za transfuzijsko dejavnost Novo mesto

Zavod RS za transfuzijsko medicino, Naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska 1, 8000 Novo mesto, Tel.: (01) 543 83 40
Ponedeljek: 7.30 -11.00
Torek : 7.30-11.00
Četrtek: 7.30-11.00

Center za transfuzijsko dejavnost Slovenj Gradec 

Zavod RS za transfuzijsko medicino, Naslov: Gosposvetska 3, 2380 Slovenj Gradec, Tel.: (01) 543 83 51
Torek: 7.30-11.00
Četrtek: 7.30-11.00

Center za transfuzijsko dejavnost Izola

Zavod RS za transfuzijsko medicino, Naslov: Splošna bolnišnica Izola, Polje 35, 6310 Izola, Tel.: (01) 543 83 60; (05) 660 62 30
Torek: 7.30-11.00
Četrtek: 7.30-11.00
Petek: 7.30-11.00

Center za transfuzijsko dejavnost Jesenice

Zavod RS za transfuzijsko medicino, Naslov: Splošna bolnišnica Jesenice, Titova 112, 4270 Jesenice, Tel.: (01) 543 83 64; (04) 586 83 08
Petek: 7.30-11.00

Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor

UKC Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor, Tel.: (02) 321 22 75

Ponedeljek 7.00-11.00

Torek: 7.00-17.30
Četrtek: 7.00-11.00 

Enota za transfuzijsko dejavnost Ptuj

UKC Maribor, Center za transfuzijsko medicino, Naslov: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča, Potrčeva 23-25, 2250 Ptuj, Tel.: (02) 749 14 37
Torek: 7.00-11.00
Četrtek: 7.00-11.00

Enota za transfuzijsko dejavnost Murska Sobota

UKC Maribor, Center za transfuzijsko medicino, Naslov: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, Tel.: (02) 512 31 00
Ponedeljek: 7.00-11.00
Četrtek: 7.00-11.00

Center za transfuzijsko medicino Celje

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, 3000 Celje, Tel.: (03) 423 35 92
Ponedeljek: 7.30-10.30
Torek: 7.30-10.30
Sreda: 7.30-10.30

Center za transfuzijsko dejavnost Nova Gorica

Splošna bolnišnica Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13, 5290 Šempeter pri Novi Gorici,
Tel.: (05) 5438 355
Torek: 7.30-11.00
Sreda 7.30-11.00

Center za transfuzijsko dejavnost Trbovlje

Zavod RS za transfuzijsko medicino, Naslov: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska 9, 1420 Trbovlje, Tel.: (01) 543 83 46
Petek: 7.30-11.00

 

V vaše roke prihaja knjiga Evrazijski šakal

Konec decembra je izšla 42. knjiga Zlatorogove knjižnice z naslovom Evrazijski šakal, delo slovenskih avtorjev, lovcev in poklicnih raziskovalcev divjadi. To so dr. Hubert Potočnik, dr. Boštjan Pokorny, dr. Katarina Flajšman in dr. Ivan Kos.

V knjigi naši domači avtorji med drugim javnosti predstavljajo tudi svoje znanje in izkušnje, pridobljene po opravljenem ciljnem raziskovalnem projektu o šakalu v Sloveniji, ki je potekal v obdobju 2016–2018 in katerega najpomembnejše ugotovitve so vključene tudi v pričujočo monografijo. V sklopu projekta, ki je bil v bistvu naš nacionalni monitoring o šakalu, ste z ožjo skupino poklicnih raziskovalcev aktivno sodelovali tudi mnogi lovci (več kot 1.000 lovcev je prispevalo svoj delež k rezultatom).

Prva in edina monografija o evrazijskem šakalu v Evropi!

Za izdajo poljudnoznanstvene knjige o tej na novo razširjeni vrsti v mnogih naših loviščih smo se v uredniškem odboru odločili takoj, ko smo zaznali, da bo postajala vedno številčnejša, saj se nezadržno razširja v srednjo in zahodno Evropo in bo vplivala na odnose z drugimi domorodnimi živalskimi vrstami in seveda tudi človekom. Naj razkrijemo tudi, da je ta knjiga tudi prva in edina monografija o evrazijskem šakalu v Evropi! Zato se avtorjem še posebej zahvaljujemo in smo veseli, da je delo izšlo v naši knjižni zbirki, ki je namenjena najširši lovski javnosti.

Naši občutki do šakala, ekološko izredno prilagodljive vrste, ki pospešeno zaseda naše habitate, so različni. Lovci, resnici na ljubo, večinoma nanj gledamo in ga ocenjujemo predvsem kot neželenega plenilca, ki neusmiljeno pleni srnje mladiče in malo divjad. Toda vsebina knjige odstira tudi drugačno naravo in mnoge neznane resnice iz ekologije te vrste. In, kot ugotavljajo avtorji, poklicni raziskovalci, marsičesa o šakalu še ne vemo in bo zato potrebno še nadaljnje spremljanje in proučevanje vrste v naših okoljih. O vsem, kar je povezano z razvojem vrste – zgodovina razširjanja, biologija in ekologija evrazijskega šakala – nas seznanja vsebina devetih poglavij knjige s poglavitnim ciljem, da bi slovenski lovci šakala čim bolje spoznali in ga v prihodnje tudi strokovno in pravičneje obravnavali, predvsem pa, da bi z njim v prihodnje znali pravilno upravljati (odgovorno nadzorovati njegovo populacijsko dinamiko) in tudi sobivati z njim.

Do lovcev, članov lovskih družin, bo knjiga prišla po ustaljeni poti

Kot domorodni vrsti mu moramo omogočati njegov nadaljnji obstoj. Zavedati se moramo, da smo mu – poleg globalnih podnebnih sprememb – pot za njegovo spontano eksplozivno razširjanje tlakovali tudi ljudje z našimi posegi in ravnanjem v okolju. Letos bomo v predpisani lovni dobi začeli z načrtovanim odvzemom šakalov iz naših lovišč, zato o tej vrsti potrebujemo tudi pravšnjo mero odgovornosti in dovolj predhodnega znanja. Le upamo lahko, da v tej smeri premišljujejo tudi državne službe, pristojne za načrtovanje, od katerih pričakujemo, da bodo s svojimi končnimi odločitvami zagotavljale pravo razmerje odnosov med vrsto, človekom in naravnimi danostmi, ki jih ponuja določeno okolje.

Do lovcev, članov lovskih družin, bo knjiga prišla po ustaljeni poti – na sedeže območnih lovskih zvez – in jo bodo prevzeli pooblaščeni predstavniki lovskih družin (po članskem seznamu za leto 2019). Želimo si in upamo, da bo vsebina knjige pritegnila tudi vas, da bo zanimiva in poučna za slehernega lovca, a tudi za vse druge ljubitelje narave in živali.

Uredništvo Založništva LZS

Vir: Uredništvo Založništva LZS

NOVO: Izšla je 6. številka Zlatorogovega zbornika

Izšla je nova, 6. številka Zlatorogovega zbornika, znanstvenega glasila Lovske zveze Slovenije.

Teme, obravnavane v zadnji številki zbornika, so:

 • Vpliv dodajanja mrhovine na obiskanost krmišč pri rjavem medvedu (Ursus arctos)_Robert Ule, Miha Krofel, Klemen Jerina
 • Genetska povezanost in sorodstvena razmerja evropske srne v modelnem lovišču osrednje Slovenije_Aja Bončina, Boštjan Pokorny, Martin Sternad, Elena Bužan
 • Histološke značilnosti breje maternice pri košuti (Cervus elaphus)_Diana Žele Vengušt, Gorazd Vengušt
 • Analiza iskanj obstreljene divjadi na območju državnega odprtega lovišča VII5 Zapadna Garjevica (RH)_Zvonko Novotny, Krunoslav Pintur, Tomislav Dumić, Nera Fabijanić
 • Dejavniki, ki vplivajo na velikost domačih okolišev poljskih zajcev (Lepus europaeus)_Anja Kos, Ivan Kos

Zbornik, ki ga izdaja Strokovno znanstveni svet LZS, je v elektronski obliki v celoti dosegljiv TUKAJ. 

Siromašenje okolja male divjadi v osrednjih Slovenskih goricah se nadaljuje

Potem ko smo lani večkrat poročali o velikih posegih v naravno okolje v Pesniški dolini, kjer je izginila večina sicer redkih remiz, mejic in grmišč, se posegi nadaljujejo tudi letos.

Mala divjad ostaja brez zavetja

Pred dnevi so zabrneli stroji v Zgornjih Verjanah, v dolini melorirane Drvanje, kjer je padlo še zadnje grmišče ob potoku pri cesti Verjane-Brengova. V tem sicer ozkem grmovnem sloju je našlo varno zavetje nekaj fazanov, ki so zdaj ostali brez varnega domovanja. Grmišče je bilo v celoti posekano, manjše in drobno vejevje pa enostavno odvrženo v potok. V tem delu Drvanjske doline je ostalo nekaj malega kritja za divjad le še v »Trebežu«, pri nekdanji kmetiji Polič in v Turnužu pod kmetijo Rojs, kjer je LD Dobrava uredila manjšo remizo. Pet pred dvanajsto so pridobili to zemljišče in ga začeli urejati za preživetje male divjadi.

Sekanje grmovnih površin se je pred dnevi začelo tudi v Oseku ob jarku pri nekdanjem tranformatorju v bližini ceste Sv. Trojica-Osek-Ivanjci-Gorja Radgona. Tam so že pred leti posekali večji del grmišča, zdaj pa je prišel na vrsto še preostanek. V tem delu lovišča je mala divjad, zlasti fazani, docela izgubljena in nima več pogojev za obstoj.

Veliki posegi so se dogodili tudi ob Pesnici pri Šetarovi in proti Lormanju, grmovne površine pa padajo tudi v drugih delih osrednjih Slovenskih goric. Naravnih pogojev za fazane je tako resnično vedno manj, da o za vedno izgubljenih jerebičjih kitah ne pišemo. V LD Dobrava, na primer, lani jerebic niso več zasledili. Zelo skromna kita je ostala v lenarški Čreti, ki pa je tudi pogosto na udaru, saj prav tako padajo mnoga grmišča, mejice in žive meje pa so že zdavnaj izginile.

Bomo uspeli ohraniti fazane, jerebice, prepelice, poljske zajce?

Lovci sicer bijejo plat zvona, opozarjajo, se pogovarjajo z naravovarstveniki in tudi kmetovalci. K sreči je med njimi tudi nekaj takih, ki lovsko zaskrbljenost razumejo in tu in tam vendarle pustijo kakšno mejico in živo mejo. A kako dolgo še, saj mora biti zemlja obdelana, sicer ni subvencij? Menim, da bi kazalo ponoviti apel Lovske zveze Slovenije iz leta 2017, ko je pozvala nevladne organizacije in slovensko javnost, naj podpre legitimne zahteve lovske organizacije za prekinitev »diktata kapitala« v škodo prostoživečih živali in njihovih ekosistemov.

Apel je vedno aktualen, tudi danes, ko mala divjad marsikje dobesedno izginja iz narave. Tudi zato je namera vodstva LZS, da se mali divjadi (končno) posveti več pozornosti tudi s posebno strokovno komisijo, več kot dobra, in samo upamo lahko, da bo tudi mala divjad deležna vsaj približno tolikšne pozornosti kot srnjad, jelenjad, gamsi, divji prašiči, velike zveri in nekatere ogrožene vrste. Del živega naravnega bogastva niso le te vrste, pač pa tudi fazani, poljske jerebice, poljski zajci in prepelice. Jih bomo uspeli ohraniti tudi za zanamce?

Dr. Marjan Toš

Posledice letošnjih posekov v Verjanah in v Oseku – kaj bo za kritje male divjad na tem območju sploh še ostalo? Foto: Marjan Toš

 

ZAČELA se je lovska krvodajalska akcija!

Z današnjim dnem se je začela prva vseslovenska lovska krvodajalska akcija Lovske zveze Slovenije, Lovskega dobrodelnega združenja Diana in Rdečega križa Slovenije.

Foto: Urša Kmetec

Lovska krvodajalska akcija bo potekala do 31. januarja po vsej Sloveniji; v dogovoru z Rdečim križem Slovenije pa, glede na potrebe, tudi v februarju. 

Ob začetku akcije kri darovalo že 50 lovcev

Predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač in predstavniki Lovskega dobrodelnega združenja Diana so kri darovali danes na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v Ljubljani.

Po prvih zbranih informacijah ob začetku akcije je svojo kri po vsej Sloveniji darovalo že okoli 50 lovcev in lovk.

S prvo krvodajalsko akcijo, za katero si bomo prizadevali, da postane tradicionalna, pa želimo lovci pokazati svojo povezanost, pripadnost in pripravljenost pomagati.

Kje potekajo krvodajalske akcije v januarju?

Lovci se lahko udeležijo krvodajalskih akcij v okviru delovnega časa transfuzijske službe v Ljubljani, Novem mestu, Mariboru, Ptuju, Slovenj Gradcu, Izoli, Jesenicah, Murski Soboti, Celju, Novi Gorici in Trbovljah, ali na spodaj navednih lokacijah. Skupine, večje od 10 oseb, naj se napovedo vsaj tri dni pred udeležbo, da lahko zaposleni okrepijo svoje ekipe.

Trebnje – v Galaksiji 7-13., 7-13

13.01., 14.01.

Slivnica – v Slivnica pri Mariboru – v Osnovni šoli Franca
Lešnika – Vuka 7.30-10.

15.01.

Brežice – v Mladinskem centru 8-13., 8-12

15.01., 16.01.

Vransko – v Kulturnem domu 7-10

16.01.

Ljubljana – v Zavodu RS za transfuzijsko medicino

17.01.

Sv. Jurij ob Ščavnici – v Osnovni šoli 7.30-12

17.01.

Metlika – v Gasilskem domu 7-13

20.01.

Žiri – v poslovni stavbi IKA 7-13., 7-13

21.01., 22.01.

Apače – v Gasilskem domu 7.30-11

22.01.

Rogaška Slatina – v Kulturnem centru 7-10.30

23.01.

Kranj – v Gasilsko reševalni službi 7-13

23.01.

Ljubljana – v Zavodu RS za transfuzijsko medicino

24.01.

Idrija – v Mladinskem centru Idrija 7-13., 7-13., 7-14

27.01., 28.01., 29.01.

Radeče – v Domu pihalnega orkestra Radeče 8-12

30.01.

Rogaška Slatina – v Kulturnem centru 7-10.30

30.01.

Ljubljana – v Zavodu RS za transfuzijsko medicino

31.01.

Oplotnica – v Osnovni šoli 7-12

31.01.

Foto: Ljubo Drobič

LOVSKA krvodajalska akcija: Ali krvodajalcem pripada prosti dan? Kako se pripraviti na odvzem krvi?

Kako se pripraviti na odvzem krvi? Ali krvodajalcem pripada prosti dan in kako ga uveljaviti? Kakšne so trenutne zaloge krvi po krvnih skupinah?

Pred uradnim začetkom vseslovenske lovske krvodajalske akcije, ki jo med 13. in 31. januarjem pripravljajo Lovska zveza Slovenije, Lovsko dobrodelno združenje Diana in Rdeči križ Slovenije, posredujemo še nekaj informacij in koristnih napotkov.

Foto: Pixabay

Ali krvodajalcem pripada prosti dan in kako ga uveljaviti?

Zakon o delovnih razmerjih, v veljavi od leta 2013 določa, “da ima delavec pravico do odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi na dan, ko prostovoljno daruje kri. V tem primeru izplača delodajalec nadomestilo za plačo delavcu v breme zdravstvenega zavarovanja” (167. člen zakona).

To točneje pomeni, da krvodajalcem pripada 1 prost dan, katerega stroške pokriva obvezno zdravstveno zavarovanje. Zato mora delodajalec v ta namen Zavodu za zdravstveno zavarovanje predložiti vaše potrdilo o darovanju krvi in posebno potrdilo, iz katerega je razvidna osnova za nadomestilo plače. Delodajalec obe potrdili predloži Zavodu ob vložitvi refundacijskega zahtevka. (Pravilnik o obračunu bruto nadomestil plač …

 

Kako se pripraviti na odvzem krvi?

Pomembno je, da se krvodajalec na odvzem krvi ustrezno pripravi.

 • Na odvzem pridite spočiti.
 • Pred dajanjem krvi se morate počutiti zdravi.
 • OBVEZNO pojejte nemasten obrok, npr. kruh z marmelado, čaj, sadni sok ali kavo.
 • Na odvzem krvi NE PRIHAJAJTE TEŠČI.
 • Večer pred odvzemom in na dan odvzema ne smete uživati alkoholnih pijač ter psihoaktivnih substanc.
 
 
Postopek odvzema krvi
 
Ob vsakem obisku morate imeti s seboj osebni dokument. Po vpisu vam bodo preverili koncentracijo hemoglobina v krvi in vam ob prvem obisku določili orientacijsko krvno skupino AB0. Skupaj boste pregledali medicinski vprašalnik, izmerili vam bodo krvni pritisk. Na podlagi opravljenih meritev in medicinskega vprašalnika se odločijo o primernosti za darovanje krvi. Sam odvzem traja od 5 do 10 minut in praviloma ni boleč. Vbodno mesto naj ostane previto s kompresijskim povojem vsaj dve uri po končanem odvzemu.

Po odvzemu boste v jedilnici ob prigrizku počakali vsaj 20 minut, da se prepričajo o vašem dobrem počutju po odvzemu. Na dan odvzema krvodajalcem svetujejo počitek in odsvetujejo težje fizične napore npr. športne aktivnosti, težje delo, delo na višini, potapljanje, maraton… Priporočajo, da poskrbite za večji vnos tekočin in počitek. Telo nadomesti celice v nekaj dneh po odvzemu, tekočino pa že v nekaj urah po odvzemu.

 

Kakšne so trenutne zaloge krvi po krvnih skupinah v Sloveniji? 

Za transfuzijsko službo ne predstavlja problema samo pomanjkanje krvi, temveč tudi kopičenje zalog, saj imajo komponente krvi določen rok trajanja. V teh primerih ukrepajo tako, da na krvodajalskih akcijah sprejemajo omejeno število krvodajalcev ali krvodajalsko akcijo preložijo. Za prihod na odvzem krvi se odločite glede na zaloge in potrebe.

Trenutne zaloge po krvnih skupinah lahko preverite TUKAJ!

Kdo je lahko krvodajalec?

Krvodajalec je lahko vsakdo, ki je trdnega zdravja, brez večjih zdravstvenih težav v preteklosti. Da bi zavarovali tako dajalca in njegovo zdravje, kot tudi prejemnika pred prenosom bolezni ali zdravilnih sestavin, ki bi lahko bile za pacienta usodne, morajo pred samim odvzemom upoštevati določene omejitve.

Starost: Krvodajalec mora imeti vsaj 18 let in ne več kot 65 let.

Časovni presledek med odvzemi: Pri dajanju polne krvi mora biti presledek med odvzemi vsaj 3 mesece za moške in 4 mesece za ženske.

Telesna teža mora biti nad 50 kilogramov.

Polnokrvnost: je pogoj, da je polnoletna oseba lahko krvodajalec. Moški mora imeti hemoglobin vsaj 135g/l oz. hematokrit najmanj 41%, ženske hemoglobin vsaj 125g/l oz. hematokrit najmanj 38 %. Po presoji zdravnika je lahko krvodajalec odklonjen tudi zaradi visokih vrednosti hemoglobina oziroma hematokrita.

Podrobnejši pogoji so navedeni TUKAJ!

vir: ztm.si

Vabljeni na 6. Dobrodelni ples LZS

Lovska zveza Slovenije in Zveza lovskih družin Posavje v petek, 7. februarja 2020, ob 19. uri, v restavraciji Hotela Terme v Čateških Toplicah, prirejata 6. Dobrodelni ples Lovske zveze Slovenije.

Foto: Jasna Kovačič Siuka

Tudi tokrat bo dogodek posvečen zbiranju sredstev za solidarnostni Zeleni sklad LZS.

Ansambel Skomini bo poskrbel za odlično plesno vzdušje, za izborno kulinariko pa Hotel Terme (meni si lahko ogledate TUKAJ). Prenočite lahko v Hotelu Terme, ponudba je na voljo TUKAJ.

Naročilo vstopnic (priložnostnih značk) sprejemamo na e-naslovu lzs@lovska-zveza.si. Cena vstopnice vključno z večerjo je 30 EUR. Znesek naročenih vstopnic boste nakazali na TR LZS SI56 0201 0001 5687 097 (NLB, d.d.) s pripisom Donacija za Zeleni sklad LZS. 

Na svidenje na dobrodelnem plesu in lovski zdravo!

Razpisi Kinološke zveze za pridobitev kinoloških nazivov

Komisija za izobraževanje in izpite pri Kinološki zvezi Slovenije objavlja razpise za pridobitev kinoloških nazivov in izobraževalne seminarje.

Za leto 2020 Komisija za izobraževanje in izpite pri Kinološki zvezi Slovenije (KZS) v sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije (LZS) in strokovnimi komisijami pri KZS pripravlja izobraževanje za strokovni kader.

Pripravili so razpise za pridobitev kinoloških nazivov:

 • kinološki sodniški pripravnik za ocenjevanje dela ali zunanjosti,
 • inštruktor za šolanje lovskih psov,
 • vzrejno-tetovirni referent in
 • vodja kroga ali zapisovalec.

Člani Komisije za izobraževanje pri KZS želijo, da bi lahko pripravili kakovostno izobraževanje, ki bi vodilo k odličnemu strokovnemu kadru na področju dela s psi.

Branko Puš, predsednik Komisije za izobraževanje in izpite KZS

RAZPISI KZS

 

Decembrska oddaja Dober pogled

Oglejte si novo, decembrsko oddajo Dober pogled.

V decembrski oddaji si lahko ogledate zanimive prispevke z obiska v LD Komenda in pri njihovem najstarejšem članu, ki je praznoval 100 let. ter damskega lova. Ustvarjalci oddaje so se udeležili novinarske konference Lovske zveze Slovenije in Ribiške zveze Slovenije, predaje čeka Zelenega sklada LZS družini pokojnega lovskega tovariša Dava Karničarja ter slikarske razstave Igorja in Aleša Pičulina v Zlatorogovi galeriji.

Oddajo si lahko ogledate TUKAJ ali na Youtube kanalu LZS.

Koledar strelskih tekmovanj v letu 2020

Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje LZS je objavila koledar strelskih tekmovanj v letošnjem letu.

Foto: Slavko Komlanc

KOLEDAR STRELSKIH TEKMOVANJ V LETU 2020
marec  
28.3.2020 šola  Compaka OZ Novo Mesto
april  
4.4.2020 odprto prvenstvo LZS za veterane in super veterane LD Prosenjakovci
18.4.2020 Izbirna tekma za ekipo LZS v kombinacijskem streljanju – Gaj Pragersko
25.4.2020 odprto prvenstvo LZS za veterane in super veterane Žančani Slovenj Gradec
maj  
9.5.2020 Izbirna tekma za ekipo LZS v kombinacijskem streljanju – Gaj Pragersko
16.5.2020 Izbirna tekma za ekipo LZS v kombinacijskem streljanju – Gaj Pragersko
23.5.2020 Grand Prix of Slovenia v kombinacijskem streljanju – Gaj Pragersko
24.5.2020 Grand Prix of Slovenia v kombinacijskem streljanju – Gaj Pragersko
30.5.2020 odprto prvenstvo LZS za veterane in super veterane LD Sinji Vrh
31.5.2020 odprto prvenstvo LZS v Compaku – LD Mirna
junij  
6.6.2020 odprto prvenstvo LZS za veterane in super veterane LD Velke Lašče
14.6.2020 odprto prvenstvo LZS za veterane in super veterane LD Markovci
29.6.2020 EP v kombinacijskem streljanju – Slovenija
30.6.2020 EP v kombinacijskem streljanju – Slovenija
julij  
1.7.2020 EP v kombinacijskem streljanju – Slovenija
2.7.2020 EP v kombinacijskem streljanju – Slovenija
3.7.2020 EP v kombinacijskem streljanju – Slovenija
4.7.2020 EP v kombinacijskem streljanju – Slovenija
5.7.2020 EP v kombinacijskem streljanju – Slovenija
11.7.2020 odprto prvenstvo LZS za veterane in super veterane LD Podvelka
avgust  
1.8.2020 Grand Prix of Slovenia v COMPAKU – Gaj Pragersko
2.8.2020 Grand Prix of Slovenia v COMPAKU – Gaj Pragersko
september  
4.9.2020 uradni trening veterani, super veterani in velka kombinacija
5.9.2020 Državno prvenstvo v kombinacijskem streljanju LZS – OPEN, Pragersko
6.9.2020 Državno prvenstvo za veterane in super veterane LZS, Pragersko
oktober  
3.10.2020 Srečanje LZS, HLS, LSS, LSCG – Prosenjakovci
4.10.2020 Srečanje LZS, HLS, LSS, LSCG – Prosenjakovci
   
* Izbirne tekme za EP v kombinaciji – Gaj Pragersko
  800 točk,  štartnina 40,00 €
* Odprto prvenstvo LZS za veterane in super veterane 
  25 golobov, 10 MK, štartnina 10,00 €
   
  Komisija za lovsko strelstvo LZS

Kolektivni dopust

Strokovna služba LZS sporoča članicam Lovske zveze Slovenije, lovcem in poslovnim partnerjem, da zaradi kolektivnega dopusta v petek, 27. decembra 2019 in v petek, 3. januarja 2020 ne bo poslovala.

Hvala za razumevanje in lovski zdravo.

Kolektiv Strokovne službe LZS

Minister Zajc v Bruslju o upravljanju z zvermi

Minister za okolje in prostor Simon Zajc je 19. decembra na zasedanju okoljskih ministrov EU v Bruslju pozval k nujnosti upoštevanja specifičnih razmer v članicah pri upravljanju z zvermi.

Minister za okolje in prostor Simon Zajc, vir: MOP

POSNETEK MINISTROVEGA GOVORA NA OGLED TUKAJ (od 40:00 minute dalje)

Minister Simon Zajc je poudaril, da so v Sloveniji populacije nekaterih zveri zaradi izredno ugodnega življenjskega prostora in razpoložljive hrane v zadnjih desetletjih v nenehnem porastu, zato je del upravljanja tudi redno poseganje v populacijo. Za medveda, za katerega večja številčnost ni zaželena, za uravnavanje številčnosti Slovenija nima druge možnosti kot omejen in nadzorovan odstrel, ki se izvaja na podlagi rednega monitoringa, da s posegom ne bi ogrozili ugodnega stanja ohranjenosti.

Slovenija po Zajčevih besedah razume, da je poseganje v populacije strogo zavarovanih vrst dovoljeno le izjemoma in se zaveda, da gre tudi nov predlog smernic, ki jih pripravlja Komisija v to smer, a Slovenija meni, da se zdaj odpira vprašanje ocene, ali in do katere mere mora biti neka vrsta še strogo zavarovana, če se trend populacije njenega dobrega stanja neprenehoma dviga.

Nove smernice bodo položaj otežile, ne olajšale?

Minister Zajc sicer pričakuje, da bodo nove smernice položaj otežile, ne olajšale. Na vprašanje, zakaj prožnost, ki jo že sedaj omogoča direktiva, ni dovolj, pa je odgovoril, da je pogoj zanjo, da se prej izčrpajo vse druge možnosti. Zajc vidi rešitev v smeri ureditve v primeru šakala, ki je sicer še vedno zavarovana vrsta, ni pa strogo zavarovana vrsta. Ker je v ugodnem stanju, se lahko z njim upravlja, a pod pogojem, da se tega ugodnega stanja ne ogrozi.

Svoj poziv v Bruslju je Zajc opisal kot prvi korak v prizadevanjih, da bi bila evropska habitatna direktiva v tistem delu, ki ureja ogrožene vrste, prožnejša v primerih, ko je neka vrsta v ugodnem stanju, torej ni ogrožena. Slovensko pobudo so podprle Češka, Italija, Latvija, Danska, Francija, Slovaška in Romunija. 

Spremembe trenutne situacije ne gre pričakovati

Glede na to, kar je minister povedal, pa je treba zapisati, da kljub stalni rasti populacij obeh omenjenih vrst velikih zveri tako pri nas kot v navedenih državah EU, ni pozval k premiku teh vrst iz aneksa IV na aneks V Evropske habitatne direktive, kar bi, skoraj brez izpolnjevanja predhodnih pogojev, dovoljevalo vsakoletni kvotni odstrel. Zato lahko zapišemo, da tako na podlagi poteka priprave letošnjega odloka za »redni« odvzem kot tudi na podlagi te ministrove izjave, ne gre pričakovati spremembe trenutne situacije. Lahko se le vprašamo, kdaj bo prihodnje poletje sprejet izredni zakon in pa predvsem, kdo ga bo izvajal.

Hunting Association of Slovenia

Fotografski natečaj “Motivi Natura 2000”

Zavod za ribištvo Slovenije v okviru mednarodnega projekta »LIFE for LASCA« razpisuje fotografski natečaj z naslovom »Motivi Natura 2000. Natečaj bo trajal od 1. januarja do vključno 31. decembra 2020.

Cilj natečaja je poudariti pomen posebnih varstvenih območij, ki so jih določile članice Evropske unije in seveda ohranitev biotske raznovrstnosti za prihodnje rodove. Med njimi je tudi Slovenija, ki ima trenutno določenih 355 območij Natura 2000, od tega je 324 območij določenih na podlagi Direktive o habitatih in 31 na podlagi Direktive o pticah.

V roku 3 mesecev po zaključku natečaja bodo razglašeni in objavljeni zmagovalci in fotografije, izbrane za fotografsko razstavo.

Podrobneje TUKAJ

Nov mandat predsedniku Lovske zveze Slovenije

Na volilnem občnem zboru Lovske zveze Slovenije 17. decembra v Celju so delegati podelili nov štiriletni mandat sedanjemu predsedniku Lovske zveze Slovenije mag. Ladu Bradaču.

Volitev se je udeležilo 108 od skupno 112 delegatov, predstavnikov 20 volilnih okolišev po Sloveniji, ki so mag. Lada Bradača za predsednika LZS za nadaljnja štiri leta izvolili z 98 glasovi, 10 glasovnic pa je bilo neveljavnih. Funkcijo v mandatu 2020 – 2024 bo nastopil čez slab mesec dni.

“Vesel sem visoke podpore, vsak glas je potrditev, da delam prav, prave stvari in na pravi način. Še naprej bom vztrajal pri izpolnjevanju ciljev in zavez Lovske zveze Slovenije,” je v zahvali ob izvolitvi povedal stari – novi predsednik mag. Bradač.

Delegati so izvolili tudi nove člane Nadzornega odbora LZS, in sicer Milana Jurkoviča, Sandija Kranjca, Antona Lukančiča, Milana Šajna in Branka Zlobka.

Za člane Razsodišča so podprli Jožeta Cenčiča, Marjana Rupnika, Jureta Skobirja, Nika Šuštariča in Slobodana Tataloviča.

Za člane Odbora etičnega kodeksa v novem mandatu pa so bili izvoljeni Dušan Leskovec, Andrej Sila, Miha Molan, Andrej Primc, Rudolf Majer, Geza Bačič, Anton Šuklje, Branko Bec in Damjan Turinek.

Delegati so podprli tudi sprejem Lovskega dobrodelnega združenja Diana v članstvo LZS.

Podbrobneje v prihodnji številki Lovca.

 

 Foto: Tadeja Smolej

<img src=”https://clan.lovska-zveza.si/userfiles/

Lovska zveza Maribor pred visokim jubilejem – 100-letnico organiziranega lovstva

Na rednem občnem zboru Lovske zveze Maribor, ki združuje in povezuje 45 lovskih družin iz širšega dela Štajerske (Podravje, Pohorje, Kozjak, Slovenske gorice) so ocenili delo v letošnjem letu.

Opravili koristno delo v dobro narave in divjadi

Z rezultati so zadovoljni, leto je bilo uspešno in tudi odmevno, saj so opozorili na nekaj žgočih problemov in še vedno odprtih vprašanj. Pri tem naj omenimo problematiko divjih voženj z motorji in motornimi kolesi v naravnem okolju (Pohorje, Kozjak in Slovenske gorice), o čemer so organizirali strokovno posvetovanje s predstavniki Policijske uprave Maribor in GPU iz Ljuljane. Posvetovanje je odmevalo v širšem slovenskem prostoru in je po prvih ocenah deloma vendarle pripomoglo k učinkovitejšemu ukrepnju zoper obnašanje objestnežev z motorji.

Seveda pa to še zdaleč ne pomeni, da je težav konec, ocenjuje predsednik Lovske zveze (LZ) Maribor Marjan Gselman. Zaradi vse več povozov divjadi na cestah so namestili veliko modrih odsevnikov, ki so preizkušeni strokovni ukrep, ki divjad (zlasti srnjad) odganja od prometnic.

Marjan Gselman: »Delali smo v dobro in korist narave in divjadi.« (Foto: Marjan Toš)

Urejajo sodobno ekološko multimedijsko učilnico »Zelena info točka Štajerske«

LZ Maribor je izvedla veliko najrazličnejših izobraževanj in strokovnih posvetovanj o mnogih aktualnih temah, še posebej o šakalu in o afriški prašičji kugi. Dopolnilno izobraževanje so izvajali tudi v LD, ki so pripravile nekaj odmevnih lovskih taborov za mlade (Šentilj, Remšnik). S temi oblikami sodelovanja in povezovanja s šolami bodo nadaljevali tudi v bodoče. Pomlajevanje lovske organizacije je tudi na Štajerskem zelo počasno, saj je v primerjavi s preteklostjo priliv mladih lovcev izredno skromen in v večini LD je zanimanja za vstop v zeleno bratovščino vse manj.

Zato pa za tiste, ki pridejo v lovske vrste, organizirajo kakovostno izobraževanje in jih dobro usposobijo za delo v lovišču. Skrbeli so tudi za kinologijo in za lovsko kulturo, lovski strelci so bili spet med najboljšimi v Sloveniji, rogisti pa se že pripravljajo na praznovanje 10-letnice delovanja.

Na občnem zboru so spregovorili tudi o urejanju sodobne multimedijske ekološke učilnice »Zelena info točka Štajerske«. Gre za zahtevni projekt, ki bi ga radi zaključili leta 2021, ko bodo praznovali 100-letnico organiziranega lovstva na mariborskem območju. Na ta visoki jubilej se skrbno pripravljajo in bo nova priložnost za celovito promocijo lovstva in lovske organizacije. Stoletnico LZ bodo povezali z 10-letnico lovskih rogistov, saj bo tega leta v Mariboru tudi Dan slovenske lovske kulture, ki ima tudi na Štajerskem globoke korenine in je del slovenske kulturne dediščine.

Na občnem zboru so sprejeli tudi finančni načrt in delovni program za leto 2020 in vnovič spregovorili o nenehnem slabšanju naravnih pogojev za divjad. Poleg male divjadi je marsikje na udaru že tudi srnjad, ki je deležna velikega nemira v življenjskem okolju.

Marjan Toš

Štajerski lovci povsod zgledno srbijo za divjad – tudi za race mlakarice.  (Foto: Marjan Toš)

LOVSKA krvodajalska akcija

Lovska zveza Slovenije, Lovsko dobrodelno združenje Diana in Rdeči križ Slovenije vabijo vse lovce na vseslovensko lovsko krvodajalsko akcijo. Potekala bo od 13. do 31. januarja 2020, na predlog Rdečega križa pa se bo glede na potrebe nadaljevala tudi v februarju.

Krvodajalci so najbolj zdrav del slovenske populacije. Slovenski lovci bomo s sodelovanjem v akciji pokazali svojo povezanost, pripadnost in pripravljenost pomagati. Naj lovska krvodajalska akcija postane naša tradicija!

Vsi, ki ste pripravljeni darovati kri, se organizirajte v skupine po območnih zvezah (lahko po posameznih lovskih družinah) in območnim zvezam najavite datum in uro prihoda na izbrano lokacijo ter število darovalcev, da bodo delavci na terenskih krvodajalskih akcijah in na transfuzijskih postajah pripravljeni.

Območne zveze naj nam na e-naslov lzs@lovska-zveza.si najmanj tri dni prej pošljejo datume in sezname, ki jih bomo posredovali transfuzijskim postajam, da ne bo nepotrebnega čakanja in slabe volje.

Posamezne terenske krvodajalske akcije, lokacije transfuzijskih postaj, urniki delovanja in kontakti so dostopni na spletni strani Lovske zveze Slovenije in na spletni strani Rdečega križa. Seznam krvodajalskih akcij v februarju posredujemo naknadno.

KRVODAJALSKE AKCIJE V JANUARJU 2020

KDO JE LAHKO KRVODAJALEC

 

ANKETA o risu za lovce!

Pri projektu “Reševanje risa v Dinaridih in JV Alpah pred izumrtjem – LIFE Lynx” je ključnega pomena podpora lovcev. V ta namen je za lovce pripravljen poseben vprašalnik o risu.

Foto: Tadeja Smolej

Prosimo, da anketo o risu, ki je dostopna na članski spletni strani, izpolnite čim bolj v celoti.

Univerza v Ljubljani skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije in Lovsko zvezo sodeluje v multinacionalnem LIFE+ projektu »Reševanje risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah pred izumrtjem – LIFE Lynx«. Pri projektu poleg slovenskih partnerjev sodelujejo tudi partnerji iz Italije, Hrvaške, Romunije in Slovaške.

Cilj projekta je preprečiti ponovno izumrtje Dinarsko – jugovzhodno alpske populacije risa in njena dolgoročna ohranitev. Trenutno stanje populacije je slabo, saj je osebkov malo, vsi pa so si med seboj zelo sorodni. Z namenom znižanja stopnje sorodnosti v populaciji in njene dolgoročne ohranitve, se bo v času trajanja projekta na območje doselilo več zdravih osebkov iz druge, neogrožene karpatske populacije iz Romunije in Slovaške. Ob tem pa je ključnega pomena podpora lovcev ter ocena tolerance  do risa in upravljanja z njim.

V ta namen smo pripravili sledeči vprašalnik o risu. Podobno širše javnomnenjsko raziskavo o odnosu javnosti in lovcev do risa je Biotehnična fakulteta izvedla v okviru projekta DinaRis (2008). Sedaj pa vodimo drugo, ponovitveno raziskavo. Lovci s svojo vlogo predstavljate ključno skupino za ohranitev in varstvo risa v Sloveniji, kar ste že dokazali v preteklosti. Poznavanje vašega odnosa in izkušenj je zato zelo pomembno za oblikovanje rešitev, ki upoštevajo interese vseh ciljnih skupin.

Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav,

Projektna skupina LIFE Lynx

Prvi skupinski lov dveh dežel

Dolgoletno zgledno lovsko prijateljsko in strokovno sodelovanje med notranjsko LD Babno Polje in hrvaško LD Tetrijeb – Čabar so 8. decembra kronali s 1. skupinskim lovom dveh dežel.

Zgodovinski posnetek udeležencev 1. skupinskega lova dveh dežel Hrvaške in Slovenije Foto: F. Rotar

Lovcem stojišča na sami mejni črti

S podporo Lovske zveze Slovenije (LZS) in Hrvaške lovske zveze (HLS) je v organizaciji LD Babno Polje na drugo adventno nedeljo potekal lov dveh dežel Hrvaške in Slovenije. To ni bil klasični skupinski lov. Lovcem so bila določena stojišča (štanti) na sami mejni črti tako, da se med dvema pogonoma niso premikali, ampak so se le obrnili proti drugem pogonu.

Prvi je potekal iz smeri Hrvaške proti meji, drugi pa iz Slovenije proti meji. To je poanta tega lova. Tako izveden lov je bil zanesljivo prvič uspešno organiziran v Sloveniji, poznavalci celo pravijo, da tudi v Evropi. Organizacija in izvedba takega lova je zahtevala veliko dogovorov in  izdelavo natančnega načrta poteka lova ter precej dovoljenj republiških organov z obeh strani meje.

Tam, v centru idilične gozdarske, kmečke in lovske vasice Babno Polje, ki velja za najbolj mrzel slovenski kraj, in tam, kjer delovni, gostoljubni in trdega življenja vajeni krajani še kako znajo živeti v slogi in tudi z velikimi zvermi, se je zbrala kar lepa pisana druščina hrvaških in slovenskih lovcev. Na čelu domačih in hrvaških lovcev sta bila dolgoletna neutrudna velika prijatelja Janko Škrlj, starešina LD Babno Polje in Antun Arh, starešina LD Tetrijeb, ki sta že pred petimi leti dala pobudo za ta lov.

Med častnimi  gosti smo opazili Alojza Kovšco, predsednika Državnega sveta RS, sicer člana LD Kozlek, Janeza Komidarja, župana občine Loška dolina, Kristjana Rajšela, župana občine Čabar, mag. Lada Bradača, predsednika Lovske zveze Slovenije, dr. Josipa Malnarja, podpredsednika Hrvaške lovske zveze, in predsednika Lovske zveze Primorsko – Goranske Županije, direktorja Strokovne službe LZS Srečka Žerjava, dr. Ivana Kosa, predsednika Komisije za upravljanje z divjadjo LZS in Rajka Kovačiča, predsednika ZLD Notranjske.

Udeležence lova sta pred lovom nagovorila oba župana, ki sta med drugim poudarila, da skupinski lovi in druženja zagotovo še bolj povezujejo hrvaške in slovenske lovce. Podpredsednik hrvaških lovcev Malnar je slikovito dodal, da državna meja med obema državama nikoli ni bila ovira za dobro lovsko sodelovanje in tudi ne za divjad.

Predsedniku LZS mag. Bradaču podelili plaketo botrstva

Predsednika LZS mag. Bradača sta obe lovski družini soglasno imenovali za botra prvega zgodovinskega lova dveh dežel in mu v zahvalo in pomoč, da se je lov lahko sploh zgodil in potekal na obeh straneh meje,  podelili plaketo botrstva. Mag. Bradač  je nato dejal: »Babno polje je majhen kraj z velikim srcem in prizadevnimi lovci. K njim na lov že mnoga leta z veliki navdušenjem in srcem radi prihajajo tudi člani Kluba prijateljev lova iz Celovca. Lov dveh dežel se bo zagotovo zapisal v zgodovino. Tudi zato, saj se lovci prevečkrat prerekamo okrog mej in čigava je divjad. Na koncu pa se vsi zavemo, da divjad ne pozna mej«.

Čeprav lovska sreča ni bila naklonjena nikomur, je lov uspel v vseh pogledih. Mnogi udeleženci smo se sploh prvič srečali in spoznali. Spletle so se nove prijateljske lovske vezi, ki so se plemenitile tudi ob dobri hrani in pijači v novem domu LD Babno Polje. Izvedba  lova je bila zaupana vodji lova Draganu Vasiljeviču (LD Babno Polje). V kratki analizi po končanem lovu je bilo ugotovljeno, da je svojo nalogo opravil odgovorno in pohvalno. Ker je lov potekal  strogo po navodilih varnosti na skupnih lovih, da so lovci in gonjači dosledno upoštevali še dodatne varnostne napotke vodje lova, kar je bilo na takem mednarodnem lovu še posebej potrebno.  

Ob koncu lahko z  zadovoljstvom zapišemo še dogovor obeh lovskih družin in nacionalnih lovskih zvez, da bo »LOV DVEH DEŽEL« postal tradicionalen. Organiziran bo vsako leto,  na nedeljo, ki bo najbližja datumu 8. december. Prihodnje leto bo organizacijo lova prevzela LD »Tetrijeb« iz Čabra.

Franc Rotar, Janko Škrl

47. Srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov – prvo obvestilo

Organizacijo 47. Srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije, ki bo 6. junija 2020 v Medvodah, je prevzelo Kulturno društvo Simon Jenko Lovski pevski zbor Medvode.

Ta vsakoletna prireditev se imenuje »PRAZNIK LOVSKE KULTURE« in obsega predstavitev lovske kulture v širšem smislu, kar zajema poleg predstavitve lovskih pevskih zborov in skupin lovskih rogistov tudi predstavitev likovnih, fotografskih in literarnih del ter ostalega kulturnega ustvarjanja znotraj slovenskega lovstva.

Okvirno časovnico in scenosled prireditve si lahko ogledate TUKAJ.

Notno gradivo za zbore in rogiste pa je na voljo TUKAJ.

Foto: S. F. Krope

Vse o APK na novi spletni strani

Vse o afriški prašičji kugi (APK) zdaj na voljo na novi spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Na spletni strani Afriška prašičja kuga (APK) so na voljo redni tedenski pregledi spremljanja širjšenja APK po državah Evropske unije in sosednji državah.

Na strani so tudi koristni nasveti za lovce, rejce živali, veterinarje in potnike. O tem, kako prepoznati bolezen, kakšni so klinični znaki pri divjih prašičih, o vzorčenju in vnosu ter širjenju bolezni ter tudi o biovarnostnih ukrepih …

 Foto: Pixabay

Na razstavi Igorja in Aleša Pičulina: “Talent, ki se prenaša iz roda v rod”

V Zlatorogovi galeriji Lovske zveze Slovenije smo 5. decembra 2019 odprli dolgo pričakovano skupno slikarsko razstavo Igorja in Aleša Pičulina. Na ogled bo do februarja 2020.

»S sinom Alešem sva se odločila, da pripraviva skupno slikarsko razstavo, saj se najin talent prenaša iz roda v rod. Že moj oče se je ljubiteljsko ukvarjal s slikarstvom, in kot sem jaz užival ob očetovem delu in se učil od njega, tako se je Aleš učil od mene in že zgodaj pokazal svoj talent za slikanje,« je ob slavnostnem odprtju povedal Igor Pičulin in se v imenu obeh zahvalil vsem, ki so si vzeli čas za ogled njune razstave.

»Moje slike so ilustracije za zgodbe v revijah in knjigah, na več slikah je upodobljen človek, lovec, saj brez lovca ni lova in ni aktivnosti, dogodkov, povezanih z lovom,« je še pojasnil. Igor Pičulin navdih in motive za svoje slikarsko ustvarjanje najde v naravi, opazovanju divjadi in njihovih navad. Dejaven je na izobraževalnem področju, saj kot ilustrator in oblikovalec že vrsto let tesno sodeluje z Lovsko zvezo Slovenije, predvsem pri opremi revije Lovec ter Zlatorogove in Strokovne knjižnice. V tem času je ilustriral, grafično opremil, souredil in oblikoval preko 25 knjig z lovsko tematiko.

Navdih za motive črpata iz narave

Z njegovimi ilustracijami je opremljenih mnogo šolskih gradiv, plakatov, učnih poti in knjig z naravovarstveno tematiko. Več let sodeluje s tujimi založniki pri opremi knjig z naravovarstveno in lovsko tematiko, s svojimi ilustracijami pa opremlja eno od najbolj priznanih lovskih revij na nemško govorečem področju, to je avstrijski Anblick.

Tudi Aleš Pičulin, diplomirani inženir gozdarstva, ki predano sodeluje v evropskem projektu ponovne doselitve risa v Slovenijo, navdih za svoje motive črpa iz narave, kjer preživlja večino svojega prostega časa. Poleg ustvarjanja motivov divjadi se v zadnjem obdobju veliko ukvarja tudi s karikaturami.

Razstavo je odprl predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač, ki se je avtorjema zahvalil za njun trud in povedal, da bo Lovska zveza vsem obiskovalcem s ponosom razkazala njune umetnine. Odprtje razstave je popestril Kvartet GIS, ki ga sestavljajo profesionalni pevci Rok Bavčar, Matej Avbelj, Marcel Slakonja in Rok Ferenčak.

Fotografije: Štefan Vesel

Podpisali načrt o sodelovanju s Slovensko vojsko

Lovska zveza Slovenije in Slovenska vojska sta podpisali letni načrt civilno-vojaškega sodelovanja v letu 2020.

Foto: Tadej Krese, Slovenska vojska

Načelnica Generalštaba Slovenske vojske generalmajorka Alenka Ermenc je 3. decembra v Ljubljani podpisala letne načrte civilno-vojaškega sodelovanja med Slovensko vojsko in 28 organizacijami, ki delujejo v javnem interesu. Slovesnega podpisa se je udeležil tudi predstavnik Lovske zveze Slovenije Gregor Bolčina.

Leta 2020 bo Slovenska vojska podprla 307 dogodkov in 8 velikih mednarodnih športnih prireditev, izbranim organizacijam pa bo skupno namenila 1.083.700 evrov. Podpirala jih bo z dejavnostmi, kot so naleti z zračnimi in vodnimi plovili, prevozi z vozili za cestni promet, sodelovanje pripadnikov SV, nočitve v vojaških objektih, zagotavljanje dopolnilne zdravstvene oskrbe (bolničar oziroma voznik in reševalno vozilo), uporaba vojaških vadišč, strelišč ter športnih dvoran, sodelovanje gardne in častne enote, nastopi Orkestra SV, souporaba prostorov v vojašnicah, izposoja sredstev (terenskih postelj, sanitetnih torb, ponjav, termovk, miz in klopi, agregatov, radijskih postaj ter drugega).

Podprli 28 organizacij, ki delujejo v javnem interesu

Slovenska vojska bo leta 2020 poleg Lovske zveze Slovenije podpirala Zvezo združenj borcev za vrednote NOB, Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, Zvezo policijskih veteranskih društev Sever, Zvezo društev generala Maistra, Zvezo slovenskih častnikov, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zvezo društev in klubov MORiS, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske, Društvo upokojencev MORS, Gasilsko zvezo Slovenije, Strelsko zvezo Slovenije, Smučarsko zvezo Slovenije, Javni zavod Triglavski narodni park, Turistično zvezo Slovenije, Letalsko zvezo Slovenije, Veslaško zvezo Slovenije, Planinsko zvezo Slovenije, Slovensko potapljaško zvezo, Zvezo tabornikov Slovenije, Zvezo radioamaterjev Slovenije, Jadralno zvezo Slovenije, Judo zvezo Slovenije, Kajakaško zvezo Slovenije, Kinološko zvezo Slovenije, Športno humanitarno društvo Vztrajaj – Never Give Up, Zavod Mepi – mednarodno priznanje za mlade in Olimpijski komite Slovenije (Združenje športnih zvez).

Vir: Slovenska vojska

Foto: Tadej Krese, Slovenska vojska

Božična strelska tekma LD Velike Lašče

Vabljeni na 10. božično strelsko tekmo na glinaste golobe, ki bo v soboto, 21. decembra, od 9. ure, na strelišču pri lovski koči LD Velike Lašče.

Tekmovanje se bo izvajalo v kategorijah ekipno in posamezno, veterani in superveterani. Tekmovale bodo tri-članske ekipe iz iste lovske družine.

Pokali in nagrade: ekipno do 3. mesta (pokali), posamezno do 3. mesta (kolajne), veterani do 3. mesta (55-65 let; pokali), superveterani do 3. mesta (65 let in več; pokali). Za hrano in pijačo ter dobro počutje bo 

Zaželjene so informativne prijave – kontakt: Milan Šilc 041/647-601

Foto: arhiv LD Velike Lašče

Novembrska oddaja o lovstvu že na ogled

Ogledate si lahko novo, novembrsko oddajo Dober pogled.

V novembrski oddaji so predstavili lovsko družino Dobrova. Ustvarjalci oddaje so se na Miljah udeležili glasbenega večera, posvečenega Karlu Furlanu, v organizaciji Lovskega pevskega zbora Doberdob, v  Šempasu pa zadnje seje upravnega odbora Lovske zveze Slovenije v letošnjem letu.

Oddajo si lahko ogledate TUKAJ oz. na  Youtube kanalu LZS.

To ni dušilec, ampak zaviralec oz. moderator jakosti poka

Namen zaviralca ali moderatorja jakosti poka je, da se kritična jakost poka iz nevarnega območja v rangu 165dB (decibelov) zniža na, za zdravje, mejno sprejemljivo raven hrupa pod 140 dB.

Foto: Matija Janc

Gre za impulzni oz. energijski hrup. Ta hrup nastane pri strelu puške na oddaljenosti 1 metra. Za vsako podvojeno oddaljenost se jakost zmanjša za 6dB.

Kako glasen je strel z zaviralcem jakosti poka?

Če želimo odgovoriti na to vprašanje, je potrebno razložiti delovanje zaviralca jakosti poka, merjenje hrupa in varnostne omejitve izpostavljenosti hrupu. Zelo redko zaviralci akosti poka dejansko omogočajo tiho streljanje. Večina nabojev za orožje se giblje hitreje od hitrosti zvoka, ki vedno ustvarijo glasno “prasketanje”, ko prebijejo zvočno oviro.

Kot primer, puška kalibra .22 s standardnim strelivom ustvarja 140 dB zvoka. To je dovolj glasno, da povzroči trajne poškodbe sluha in fizične bolečine. Zato so zaviralci jakosti poka vse bolj priljubljeni za izvajanje lova, saj v nevarnih situacijah ščitijo sluh strelca.

Skoraj vsako orožje proizvaja nevaren in škodljiv hrup, ki lahko z enim strelom povzroči trajno izgubo sluha. Ljudje, ki so bili izpostavljeni streljanju, lahko mislijo, da so ga “navajeni”, dejstvo pa je, da so izgubili sluh.

Zakaj uporabljati zaviralec jakosti poka?

Zaviralci oz. moderatorji jakosti zvoka so edina naprava, ki dokazano zmanjšujejo zvok izstreljenega naboja. Vse druge oblike zaščite sluha zgolj prikrivajo zvok osebi, ki nosi zaščito. Zaviralci jakosti poka zmanjšajo zvok za vse okoli strelca. To je neprecenljivo pri lovu, na zunanjih streliščih, kjer je zaželeno zmanjšanje hrupa. Zaviralci jakosti poka so naprave za zmanjševanje zvočnega onesnaževanja. Zamislite si jih kot dušilce za avtomobile.

Če pogledate našo decibelno lestvico zaviralca ali moderatorja jakosti  poka, vidite, da vsakič, ko uporabite zaviralec jakosti poka, zmanjšate dejanski zvok na varno raven.

Puška kalibra 22lr

pok brez moderatorja poka v db dolžina moderatorja poka v mm učinek moderatorja poka v db pok z moderatorja poka v db
140 128 20 120


Puška kalibra 223 rem

pok brez moderatorja poka v db dolžina moderatorja poka v mm učinek moderatorja poka v db pok z moderatorja poka v db
163 151 26 137
163 184 28 135
163 224 31 132


Puška kalibra 308 win

pok brez moderatorja poka v db dolžina moderatorja poka v mm učinek moderatorja poka v db pok z moderatorja poka v db
160 151 26 134
160 184 28 132
160 224 31 129


Prednosti streljanja z moderatorjem jakosti zvoka

Zaviralci ali moderatorji jakosti poka za orožje so varnostne naprave, namenjene zmanjšanju resničnega hrupa pri streljanju in zaščiti sluha strelca in okolice. Številne evropske države spodbujajo njihovo uporabo v lovu in športnem streljanja na prostem. Moderatorji jakosti  poka ščitijo sluh, omogočijo, da so strelišča na prostem manj hrupna za ljudi, ki živijo ali delajo v bližini, lov pa naredijo varnejši ter hkrati zmanjšajo onesnaženost s hrupom v naravi.

Kaj v praksi pomenijo db?

Zvok v dB
hladilnik 50
pralni stroj 50 – 75
klimatska naprava 50 – 75
električni brivnik 50 – 80
Pomivalni stroj 55 – 70
sesalnik 60 – 85
Sušilnik za lase 60 – 95
budilka 65 – 80
WC kotliček 70 – 85
zvonjenje telefona 80
otroški jok 110
železnica 90 – 115
motocikel 95 – 110
Simfonični koncert 110
avtomobilska hupa 110
rock koncert 110 – 120
nogometna tekma (stadion) 117
udarno kladivo, vrtalni stroj 130
letala 140
petarda 150
orožje 140 – 170


Uporaba zaviralca 
jakosti  poka v Evropi

Trenutno je uporaba zaviralca jakosti zvoka pri lovu dovoljena v 12 evropskih državah, v treh pa je postopek v zaključni fazi. Te države so Avstrija, Danska, Estonija, Finska, Francija, Irska, Latvija, Norveška, Švedska, Švica, Združeno kraljestvo, Nemčija, Portugalska in Bolgarija, postopek pa poteka v Belgiji, Nizozemskem in na Češkem. Med prvimi Danska, Švica in Združeno kraljestvo tudi izrecno priporočajo njihovo uporabo, v nekaterih grofijah slednjega pa je uporaba celo obvezna.

Zaviralci oz. moderatorji jakosti poka so dodatek strelnemu orožju, ki zmanjšajo pok in običajno tudi blisk iz cevi ob strelu. Večinoma delujejo na principu počasnega kontroliranega raztezanja smodniških plinov, kar zniža jakost poka in zvok predrugači tako, da ni slišati kot strel.

Matija Janc, predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje

Slike: HAUSKEN – RUAG Ammotec

https://youtu.be/CutcRRynoUM

https://www.youtube.com/watch?v=7pOXunRYJIw&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=vucEkzIvV3s

https://www.youtube.com/watch?v=NSBkBm1Vapw

Posledice nespametne politike upravljanja z divjadjo so letos dobro vidne

»Posledice nespametne politike upravljanja z divjadjo so letos dobro vidne. Razočaran sem, ker se je upravljanje z zvermi preselilo na politično raven,« je na skupni novinarski konferenci Lovske zveze Slovenije in Ribiške zveze Slovenije 3. decembra poudaril predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač.

Foto: Tadeja Smolej

»Pričakujemo, da v prihodnje poseganja v populacije ne bomo več reševali z interventnimi zakoni in političnimi pritiski, temveč argumentirano, na strokovnih temeljih, kot je bila večletna uspešna praksa. Kljub dogovorom in ponovnemu imenovanju več delovnih skupnih smo razočarani nad dolgotrajnostjo postopkov na Ministrstvu za okolje in prostor. Zadnja leta vztrajno zahtevamo, da se morajo priprave na sprejetje odloka, ki omogoča poseganje v populacijo medveda in volka, začeti na začetku leta, da je mogoč začetek izvajanja odstrela v oktobru, kar bi sploh pri medvedu pomenilo učinkovito ustavitev rasti številčnosti. Kljub vsem dogovorom tudi letos omenjeni odlok ni sprejet pravočasno,« je opozoril mag. Lado Bradač.

Velik izziv ostaja vrnitev zemljišč, odvzetih lovskim družinam

Velik izziv za Lovsko zvezo Slovenije še vedno ostaja vrnitev zemljišč, odvzetih lovskim družinam po 14. členu Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS. »Ne kot nam ponuja kmetijsko ministrstvo, to je z brezplačnim najemom, ampak tako, kot je to omogočeno pašnim skupnostim. Tudi tukaj dobro sodelujemo z Ribiško in Planinsko zvezo Slovenije, ki imajo podobno težavo in jim sklad odvzema zemljo, za katero lahko dokažejo, da so jo kupili,« pravi Bradač.

Po drugi strani pa je Bradač državo pohvalil, saj je prvič za izvajanje javnih nalog LZS namenila sredstva iz državnega proračuna: »Doslej smo lovci izobraževanja financirali sami. 50.000 evrov ni veliko, a za nas pomeni ogromno, je korak v pravo smer«. Izpostavil je tudi načrtovano gradnjo Nacionalnega lovskega centra v Lukovici z možnostjo dograditve lovskega in ribiškega muzeja; v prihodnjem letu naj bi začeli s postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Afriška prašičja kuga ne bo zaobšla Slovenije

Kot je pojasnil direktor Strokovne službe LZS Srečko Žerjav, se afriška prašičja kuga (APK) nezadržno širi, po zadnjih podatkih je prisotna že v dvanajstih državah članicah Evropske unije: »Le še vprašanje časa je, kdaj bo dosegla Slovenijo. Kljub temu se priprava izrednega zakona o APK pri nas vleče že dve leti. Slovenska vlada mora zagotoviti financiranje.« APK se je v letu 2019 razširila v Srbijo (v bližino meje z Romunijo), v Bolgarijo (v bližini meje z Grčijo) in Belgijo, že drugo leto pa se z APK borijo na Madžarskem in Poljskem. Na Madžarskem se je letos iz vzhodnega dela razširila čez Donavo, na Poljskem pa se je zgodil preskok iz vzhodnega dela države v tri okrožja ob meji z Nemčijo. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) poudarja, da je bistveni pogoj za zaustavitev širjenja APK tesno sodelovanje veterinarjev in lovcev.

Smiselno dopustiti uporabo umetnih virov svetlobe in zaviralcev jakosti poka

Novi zakon o orožju bi moral smiselno dopustiti uporabo umetnih virov svetlobe in zaviralcev (moderatorjev) jakosti poka. EU uredba o orožju namreč ne postavlja nobenih omejitev za uporabo teh tehničnih pripomočkov. Polega tega strel v zgodnjih jutranjih ali poznih večernih urah pogosto vznemiri občane, ki nemalokrat prijavijo kršitve javnega reda in miru policiji. »Uporaba zaviralcev jakosti poka pri lovu je brez dvoma tudi v interesu javnega zdravja, smo tveganju poškodbe sluha izpostavljeni praktično vsi lovci, pa tudi lovski psi,« pojasnjuje Žerjav.

Začetek odstrela šakalov

Nova zgodba, ki čaka lovce v prihodnjem letu, je šakal, ki je bil umaknjen iz uredbe o zavarovanih živalskih vrstah in bo od maja 2020 lovna vrsta divjadi. Od novembra 2016 do sredine leta 2019 je bila prisotnost šakalov zabeležena v 1.360 zapisih oz. v 191-ih loviščih; od tega je bila prisotnost teritorialnih osebkov zaznana v 249, klateških osebkov pa v dodatnih 112-ih območjih. »V letu 2019 je v Sloveniji skoraj zagotovo živelo več kot 1.000 šakalov,« je povedal dr. Boštjan Pokorny, predsednik Strokovno-znanstvenega sveta LZS, »do konca novembra jih je bilo evidentirano povoženih 18, kar je več kot kadarkoli prej.« Podrobnejši načrt glede šakalov naj bi bil znan spomladi.

Konec letošnjega leta bo v 21.500 izvodih izšla že 42. knjiga Zlatorogove knjižnice z naslovom Evrazijski šakal. Gre za prvo obsežnejše delo (monografijo) o evrazijskem šakalu v našem in evropskem prostoru, ki je nastalo kot plod dela in znanja naših domčaih raziskovalcev, pa je izpostavil dr. Arpad Köveš, predsednik Uredniškega odbora založništva LZS.


Pričeli s pilotnim telemetričnim spremljanjem poljskega zajca

Spremenjene razmere v okolju imajo še največji vpliv na t. i. malo divjad, nekatere vrste ptic ter poljskega zajca. V okviru Komisije za upravljanje z divjadjo so skupaj z upravljavci lovišč pričeli s pilotnim telemetričnim spremljanjem poljskega zajca. »Primanjkuje nam teoretičnega znanja o tej vrsti v naših razmerah. Ovrednotenje vpliva kmetijskih politik, klimatskih sprememb in drugih dejavnikov na populacije male divjadi ni možno brez boljšega poznavanja osnovnih ekoloških in ostalih bioloških značilnosti teh vrst,« je med drugim povedal dr. Ivan Kos.

Divjad v naseljih in drugih nelovnih površinah

Do največjih konfliktov med ljudmi in divjadjo prihaja na prometnicah. V letošnjem letu so bile zato izvedene številne aktivnosti za zmanjšanje števila trkov vozil z divjadjo, ki jih brez sodelovanja lovcev nikakor ne bi bilo mogoče izvesti. Na več kot 400 kilometrih najbolj problematičnih odsekov državnih cest so se nameščala zvočna in svetlobna odvračala oz. t. i. modri odsevniki. »Pripravljajo se tudi strokovne podlage in projektna dokumentacija za izgradnjo zelenega mostu preko avtocestnega odseka Vrhnika-Postojna in aktivnost za zmanjšanje povoza na železniških tirih,« je omenil dr. Pokorny.

Upravljanje s populacijami divjadi je pravzaprav onemogočeno tudi na drugih nelovnih površinah, še zlasti v naseljih. S to problematiko se srečuje vedno več upravljavcev lovišč, saj je širjenje naselij in posledično zahajanje divjadi na nelovne površine vedno bolj pogost pojav. »LZS bo med drugim sodelovala pri pripravi protokolov ravnanja v primeru pogostejšega zahajanja in večjih konfliktov z divjadjo na nelovnih površinah, tej problematiki pa bomo posvetili tudi strokovno posvetovanje v sklopu 12. Slovenskega lovskega dne,« je napovedal dr. Pokorny.

Vidre plenijo matične jate soške postrvi in lipana

Medtem ko so ribiči zadovoljni z reševanjem težav s kormorani, so opozorili na vedno več ribojedih zveri, kot so vidre, ki so se zlasti pojavile na Primorskem. Tako so bili opozorjeni na vidrino plenjenje rib matične jate soške postrvi in lipana v ribogojnici Tolmin kot tudi na populacijah drugih rib v gojitvenih in lovnih revirjih drugih ribiških družin. Zato so se z Ministrstvom za okolje in prostor dogovorili za monitoring, koliko je v resnici vider in kaj bi se dalo narediti.

Ribiči opozarjajo na morebitne negativne posledice gradnje HE na srednji Savi: »ocenjujemo, da grožnja za najvitalnejši habitat sulca v Sloveniji še ni prenehala,« je povedal sekretar Ribiške zveze Slovenije mag. Igor Miličič. Ribiška zveza opozarja tudi na posledice podnebnih sprememb na populacije domorodnih vrst rib: »Pred leti skoraj neznan pojav pregrevanja vode, neenakomerne razporeditve padavin in ostali nespametni človeški posegi v rečno okolje poslabšujejo dolgoročno možnost preživetja potočnice, lipana in sulca.«

Urša Kmetec

GRADIVO

Foto: Tadeja Smolej

Zeleni sklad za družino Dava Karničarja

Zeleni sklad Lovske zveze Slovenije je za družino mnogo prezgodaj preminulega lovskega tovariša Dava Karničarja prispeval 7.500 evrov.

Med lovci velja načelo tovarištva in zaveza medsedbojne solidarnosti, zato se Lovska zveza Slovenije trudi pomagati lovskim tovarišem in njihovim družinam v stiski. Sredstva za dobrodelni Zeleni sklad zbiramo s pomočjo donacij in z dobrodelno dražbo na vsakoletnem dobrodelnem plesu Lovske zveze Slovenije. Našemu pozivu se plemenito odzovejo tako lovci-umetniki kot tudi podjetja in posamezniki, ki prispevajo umetniška dela, druge predmete ter finančne prispevke ter seveda tudi vsi, ki se udeležijo dobrodelnega plesa.

Zeleni sklad se je z zbranimi sredstvi odločil priskočiti na pomoč tudi družini tragično preminulega lovskega tovariša Dava Karničarja. Petri Karničar je 27. novembra podpredsednik LZS in predsednik komisije Zeleni sklad Ivan Malešič v lovskem domu na Zgornjem Jezerskem izročil ček v vrednosti 7.500 evrov.

Srečanja so se udeležili tudi so-donator in član upravnega odbora LZS Miran Štrukelj, predsednik ZLD Gorenjske Peter Belhar, župan Jezerskega in Davov brat Andrej Karničar, starešina LD Jezersko Franc Ekar in Branko Žiberna, član komisije Zeleni sklad ter član upravnega odbora LZS in ZLD Gorenjske.

Podrobneje v decembrski številki Lovca.

Foto: Gorazd Kavčič

Foto: Gorazd Kavčič

Foto: Gorazd Kavčič

Foto: Urša Kmetec

Lojzi Avsenik: Motivi iz narave

Vabimo vas na odprtje fotografske razstave z naslovom Motivi iz narave avtorja Lojzija Avsenika

Odprtje razstave bo v četrtek, 5. decembra, ob 17. uri, v Liznjekovi domačiji, na Borovški 63, v Kranjski Gori. V kulturnem programu bodo nastopili učenci Glasbene šole Jesenice.

Razstava bo na ogled do 29. februarja 2020.

Predstavili so šakala

Lovska družina Boč na Kozjaku je 23. novembra izvedla tradicionalno srečanje s kmetovalci, lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov.

Srečanje je potekalo v Hramu Kulture Arnold Tovornik v Selnici ob Dravi. Predstavili smo teme o šakalu, o vožnji z motornimi vozili v naravnem okolju in o izgubi divjadi tako širše kot tudi v domačem okolju. Prisotne smo pogostili z jelenjim golažem in domačimi krajnskimi klobasami skupaj z dobro kapljico. Za posladek so poskrbele naše partnerke in lovke Suzana Triplat, Brigita Maurič, Milena Deželak, Zlatka Krope, Anita Puhfink in Biserka Bukovnik.

Zahvaljujemo se občini Selnica ob Dravi, rogistom LZ Maribor, Lovski zvezi Maribor še posebej pa prisotnim, ki so z zanimanjem prisluhnili predavanju doc. dr. Srečka F. Kropeta.

S. F. Krope

Risova pot – predavanje in projekcija filma

»Risova pot – predavanje in projekcija filma« bo v petek, 29. novembra, ob 19. uri, v Centru TNP Bohinj, Stara Fužina.

Vabljeni na predavanje o projektu LIFE Lynx, po katerem si boste lahko ogledali film Risova pot. Dogodek pripravljajo sodelavci pri projektu LIFE Lynx z Zavoda za gozdove Slovenije, Lovske zveze Slovenije in Biotehniške fakultete.

Več o filmu: »Risova pot« – dokumentarni film o naselitvi risov leta 1973 v severne Dinaride.

Ris je bil v preteklosti prisoten na celem območju Slovenije, nato pa je v začetku 20. stoletja zaradi pretiranega lova, izgube življenjskega prostora in pomanjkanja plena izumrl. Leta 1973 so lovci v Slovenijo pripeljali in naselili 6 risov s Slovaške. Za tedanje razmere je bila naselitev velik podvig, ki je zahteval veliko mero osebne predanosti in prostovoljnega dela delovnih ljudi z jasno vizijo: vrniti naravi nekaj, kar je nekoč iz le-te izginilo. Naselitev se je izkazala za eno najuspešnejših v Evropi in risi so se kmalu iz Slovenije razširili v sosednje države (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Italija in Avstrija). Dokumentarni film »Risova pot« je poklon peščici lovcev in gozdarjev, ki so s svojim entuziazmom omogočili, da največja evropska mačka še vedno živi v naših gozdovih.

Od naselitve risov je minilo 45 let in spet smo postavljeni pred vprašanje: »Ali želimo risa v naših gozdovih?«. Izkazalo se je, da je zaradi parjenja v sorodstvu število risov začelo upadati. Genetske analize kažejo, da bodo risi brez naše pomoči v nekaj letih spet izumrli. Zato je Zavod za gozdove Slovenije skupaj z 10 partnerskimi organizacijami iz 5 držav (Slovenije, Hrvaške, Italije, Romunije in Slovaške) prijavil projekt LIFE Lynx. Glavni cilj projekta je rešitev dinarske populacije risa pred ponovnim izumrtjem z doselitvijo genetsko ustreznih živali iz Romunije in Slovaške

OPOZORILO: Porast leptospiroze pri psih v Sloveniji!

V Sloveniji so pri psih zaznali porast leptospiroze, druge najpogostejše bakterijske bolezni, ki vpliva na zdravje ljudi in živali. Priporočajo cepljenje psov.

Foto: Pixabay

V laboratoriju za leptospirozo Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani od letošnjega septembra zazanavajo porast serološko pozitivnih psov proti patogenim leptospirozam. Predvidevajo, da se bo trend glede na letni čas nadaljeval. Pravočasna diagnostika in obvladovanje bolezni je izredno pomembno z vidika zdravja ljudi, saj gre za zoonozo.

Leptospiroza je druga najpogostejša bakterijska bolezen, ki vpliva na zdravje ljudi in živali

Pojavlja se kot febrilno obolenje, povzroča lahko težke pljučnice in nevrološke motnje ter okvare jeter in ledvic. Spekter obolenja se giblje od blagih in nespecifičnih do hudih, multisistemskih bolezni, ki se lahko končajo s smrtjo.

Bolezen poteka v dveh fazah: v prvi, ki traja 5-7 dni, se pojavijo nespecifični znaki bakterijske okužbe in v tem obdobju še ni prisotnih specifičnih protiteles. Sledi nekajdnevno stanje navidezne ozdravitve, nato se pokažejo klinični znaki, specifični za prizadetost različnih organskih sistemov. V drugi fazi bolezni se pojavijo specifična protitelesa, ki so lahko prisotna več mesecev.

V primeru suma na okužbo z leptospirozami se za dokaz specifičnih protiteles testira vzorec seruma živali, odvzetega vsaj 7 dni po pojavu kliničnih znakov. Nivo protiteles nato narašča, zato je priporočljiv odvzem parnega seruma v razmaku 14 dni, saj na ta način ovržejo možnost stare okužbe.

OBVESTILO

 

Dušan Volmajer: “Pravi lovec je po duši varuh narave, kar ji vzame, naj ji vrne”

Predsednik Lovske zveze Maribor Marjan Gselman je pripravil sprejem ob 80-letnici dolgoletnega lovca in funkcionarja in mu ob njegovem življenjskem jubileju podelil spominsko darilo Upravnega odbora.

Dušan Volmajer prejema ob 80-letnici simbolično darilo iz rok predsednika LZ Maribor Marjana Gselmana (Foto: Marjan Toš)

Predsednik Lovske zveze Maribor Marjan Gselman je po zadnji seji Upravnega odbora pripravil krajši sprejem ob 80-letnici dolgoletnega člana Uravnega odbora in predsednika komisije za lovni turizem pri LZ Maribor Dušana Volmajerja. Ob tej priložnosti se mu je zahvalil za velik prispevek pri utrjevanju lovske organizacije na terenu in za dragoceno strokovno pomoč pri izvajanju različnih projektov.

Dušan je sicer član Lovske družine (LD) Podvelka in eden najbolj prepoznavnih lovcev v tem delu Pohorja. Je odličen poznavalec lovišča, v katerem lovci gospodarijo s srnjadjo, jelenjadjo, gamsi in divjimi prašiči. Z lovom se je dodobra seznanil že v srednji gozdarski šoli in nato praktično znanje nadgrajeval z nauki očeta, ki je slovel daleč naokoli kot ugleden in spoštovan lovec.

“Kdor ne goji, naj ne lovi!”

Dušan je v LD Podvelka opravljal številne odgovorne funkcije in naloge. Skozi bogato lovsko kariero se je še posebej posvečal delu v lovišču in skrbel za ohranjanje primernih življenjskih pogojev za divjad. Prehodil je lovišče po dolgem in počez, pozna vse kotičke tega dela Pohorja in je kjub letom še vedno mladostno vitalen član zelene bratovščine. Bil je mentor mlajšim članom, na katere je prenašal bogato teoretično in predvsem praktično znanje. Kot gozdar ima izostren čut odgovornosti do naravnega okolja in vedno opozarja na naravovarstveno funkcijo sodobnega lova. Po starem načelu, da “kdor ne goji, naj ne lovi”.

Ob visokem življenjskem jubileju so mu čestitali vsi člani Upravnega odbora in mu zaželeli še veliko prijetnih dni na zelenih stečinah. Dušan je rad v naravi, z gozdom in divjadjo živi in diha. Je eden tistih slovenskih lovcev, ki se še kako zavedajo, da smo naravo in njene darove podedovali od naših vnukov. Moramo jo skrbno varovati, od nje pa vzeti le toliko, kolikor narava prenese. Pravi lovec je najprej varuh narave in zaščitnik  divjadi in to je bilo zmeraj Dušanovo vodilo. Zagovarja tudi iskreno lovsko tovarištvo, lovsko kulturo, etiko, tradicijo in lovske običaje, ki so del slovenske kulturne dediščine.

Marjan Toš

Dušan Volmajer (v sredini), Silva Vodopivec in Marjan Gselman (Foto: Marjan Toš)

67. zasedanje Delovne skupnosti lovskih zvez JV alpskega prostora

Konec oktobra 2019 je v Trstu potekalo 67. zasedanje Delovne skupnosti lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora (DSLZJAP – AGJSO).

Tema zasedanja, ki ga je letos organizirala Italijanska lovska federacija (FIDC) v Trstu, je bila »Zlati šakal in spreminjanje biotske raznolikosti in lova«. Ob tej priložnosti so pripravili tudi razstavo »Lov v Furlaniji-Julijski krajini med 1800 in 1900« v Trstu in glasbena predstava Diana in Hubert – dobrodelni koncert v spomin Karla Furlana.

Dr. Hubert Potočnik, mag. Jennifer Hartlauf, dr. Stefan Fillacorda in Franc Perco so s svojimi referati predstavili ugotovitve in stališča glede stanja in bodočega upravljanja z zlatim šakalom v vseh treh državah, kjer se populacija zlatega šakala z vhoda proti zahodu nezadržno širi.

Delovna skupnost lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora (DSLZJAP – AGJSO) je bila ustanovljena daljnega leta 1952, v času politično razdeljene Evrope, stopnjevanja napetosti in nastajanja političnih blokov in t. i. »železne zavese«, ko smo lovci, združeni v ljubezni do narave in divjadi presegli meje in vse politične ovire in pričeli z mednarodnim sodelovanjem na področju lovstva. Tako se že od leta 1952 lovci iz Italije, Avstrije in Slovenije, ki si delimo skupni alpski prostor, redno srečujemo na letnih zasedanjih na katerih razpravljamo in si izmenjujemo izkušnje o različnih aktualnih temah.

V Italiji je sedem lovskih zvez, priznanih s strani države, v Avstriji pa ima vsaka zvezna dežela svoj lovski zakon, kar pomeni, da je v Avstriji devet samostojnih lovskih zvez. Slovensko lovstvo je zaradi svoje enotne lovske organizacije in vzpostavljenega informacijskega sistema in zaradi tega lažjega in organiziranega ter utečenega sodelovanja z Biotehniško fakulteto v veliki prednosti pred sosednjima državama.

Nezadržna rast populacije šakala v Evropi

Kot tudi drugod po Evropi, se tudi v Italiji, Avstriji in Sloveniji ugotavlja nezadržna rast populacije šakala. V lovskih krogih je mogoče slišati različne trditve o vplivu šakala na populacijo srnjadi, ki pa znanstveno niso utemeljene oziroma dokazane. Na italijanskem Krasu  se v zadnjem času opaža močno upadanje odstrela srnjadi, istočasno se na istem območju povečujta populaciji šakala in divjega prašiča, raziskave niso potrdile, da bi zmanjšanje populacije srnjadi smeli pripisati šakalu.

Izkušenj iz drugih okolij, iz katerih šakal prihaja, ne moremo neposredno prenašati v nove, domače razmere. Še vedno ostaja veliko neraziskanega in s sistematičnim monitoringom, ki je tudi eden izmed osnovnih pogojev za upravljanje, bo potrebno še naprej nadaljevati.

Janez Logar, predsednik Komisije za mednarodne odnose

Z leve proti desni: Brane Galjot, Egon Malalan, dr. Hubert Potočnik, mag. Lado Bradač, dr. Walter Brunner, Janez Logar, Fabio Merlini

 Dr. Stefan Filacorda

Franco Perko

Mag. Jenifer Hatlauf

Dr. Hubert Potočnik je z referatom o slovenskem spremljanju in proučevanju zlatega šakala pritegnil veliko pozornosti.

Predsednik delovne skupnosti dr. Walter Brunner

Sestanek strokovnih tajnikov usposobljenih članic

Strokovni tajniki usposobljenih članic in predstavniki Lovske zveze Slovenije so se včeraj sestali na vsakoletnem delovnem sestanku v Preboldu.

 Foto: Jasna Kovačič Siuka

Delovanje Lovske zveze Slovenije in usposobljenih članic v tekočem letu, ki ga je zaznamovala problematika velikih zveri, je predstavil direktor Strokovne službe LZS Srečko Žerjav. Podal je tudi nekaj informacij o umiku šakala iz Uredbe o zavarovanih vrstah, o projektu LIFE Lynx, o afriški prašičji kugi ter o predlogu novele zakona o orožju. Podpredsednik LZS Ivan Malešič je povedal, da je v vlogi podpredsednika zadnjič na takšnem sestanku in se vsem prisotnim zahvalil za dobro sodelovanje v osmih letih.

Delo na posameznem strokovnem področju so predstavili odgovorna urednica revije Lovec Jasna Kovačič Siuka, strokovni sodelavec za ekologijo divjadi Gregor Bolčina, svetovalka za pravne zadeve mag. Nataša Oven, poslovna sekretarka Barbara Ložar in svetovalka za odnose z javnostmi Urša Kmetec. Strokovni tajniki usposoboljenih članico so na kratko opisali opravljeno delo, sodelovanje s strokovno službo ter nekatere pobude in predloge. Sestanku je sledil skupni lov, ki ga je pripravila LD Prebold. 

Podrobneje v decembrski številki revije Lovec.

 Foto: Jasna Kovačič Siuka

Foto: Urša Kmetec

Foto: Urša Kmetec

Foto: Barbara Ložar

47. zamejski koroški lovski pozdrav

Vsakoletno srečanje članov Kluba prijateljev lova iz Celovca in predstavnikov Lovske zveze Maribor je svojevrstna oblika negovanja stikov med manjšino na Koroškem in matičnim narodom v domovini.

Zamejskim lovcem je na zadnjem pogonu izrekel zdravico predsednik LZ Maribor Marjan Gselman (Foto: Božidar Kunej, arhiv LZ Maribor)

V Lovski družini (LD) Polskava je bilo že 47. srečanje članov Kluba prijateljev lova (KPL) iz Celovca in Lovske zveze (LZ) Maribor. Udeležence srečanja, med katerimi sta bila tudi novi predsednik KPL Janez Johan Kaiser in tajnik Jurij Mandl ter častni člani KPL Dušan Leskovec, Branko Vasa in Franc Roter, je nagovoril predsednik mariborske LZ Marjan Gselman.

Na kratko je orisal zgodovino vsakoletnih srečanj z zamejskimi lovci. Iz skromnih začetkov se je razvilo organizirano sodelovanje, ki so ga iz leta v leto nadgrajevali. Veliko zaslug za to ima  pokojni Mirko Kumer-Fric, dolgoletni predsednik KPL iz Celovca. Mariborska Lovska zveza je  v okviru plodnega sodelovanja z zamejskimi lovci na Koroškem dodobra utrdila medsebojne vezi na društveni in osebni ravni.

Počastili spomin na dolgoletnega predsednika KPL

Že vrsto let je v ospredju izmenjava strokovnih mnenj o mnogih odprtih vprašanjih gospodarjenja z divjadjo na  Koroškem in Štajerskem. Tesne prijateljske in osebne vezi med lovci se vsako leto samo še poglabljajo in veliko prispevajo tudi k prepoznavnosti in večjemu ugledu obeh lovskih organizacij, je med drugim povedal predsednik LZ Maribor Marjan Gselman. Goste je v imenu LD Polskava pozdavil Jožef Paj, vsi udeleženci pa so z minuto molka počastili spomin na dogoletnega predsednik KPL Mirka Kumra Frica.

Novi predsednik KPL Celovec Janez Johan Kaiser se je zahvalil gostiteljem za topel sprejem (Foto: Božidar Kunej, arhiv LZ Maribor)

Srečanje v Polskavi popestrili s skupnim lovom

Srečanje v Polskavi so popestrili s krajšim skupnim lovom na fazane v revirju Privred, ki ga je zgledno vodil lovovodja Mirko Draškovič. Skupaj s sodelavci in štirinožnimi pomočniki se je potrudil, da so vsi udeleženci preživeli lovsko zanimiv dan. Boginja Diana jim je bila zelo naklonjena, saj so uplenili 20 fazanov in eno šojo.

Seveda pa ni bil v ospredju lov, pač pa druženje in opazovanje narave, zato so nekateri udeleženci lova raje uživali v vihravem letu petelinov mimo puškinih cevi. Po lovu so se gostje iz zamejske Koroške zadržali v prijetnem druženju z gostitelji iz LZ Maribor na “zadnjem pogonu” v polskavskem lovskem domu.Tam so skupaj z domačimi lovci iz Polskave razglabljali o ukrepih za dobrobit divjadi.

Novi predsednik zamejskih lovcev iz Koroške Janez Johan Kaiser je poudaril, da je treba tovrstno lovsko sodelovanje še okrepiti in utrditi. Zahvalil se je mariborskim gostiteljem za dosedanjo pomoč in podporo v prizadevanjih, da bi KPL iz Celovca postal enakopravni član Lovske zveze Slovenije. Kot običajno so nazdravili sv. Martinu in si obljubili, da se čez leto dni spet srečajo.

Marjan Toš

Po uspešnem lovu v revirju Privred so bili vsi zadovoljni (Foto: Božidar Kunej, arhiv LZ Maribor)

Nasmejana lovca Rudi Majer in Danilo Muršec po lovu z zamejskimi prijatelji (Foto: Božidar Kunej, arhiv LZ Maribor)