FOTO: Uspešno zaključena mladinska lovska tabora Postojnsko Bistriške zveze lovskih družin

Postojnsko Bistriška ZLD je letos, petič zapored, med 7. in 9. septembrom, organizirala in izvedla lovska tabora – seznanjanje mladih z naravo in lovstvom.

 

V lovski organizaciji si intenzivno prizadevamo za spremenjen, učinkovit in nazoren ter strokoven pristop ozaveščanja mladih o naravi in s tem povezanimi spoznanji o pomembni dejavnosti – lovstvu.

Cilj taborov je, da se šolska mladina in širša javnost seznani z aktivnostmi in dejavnostjo lovske organizacije na področju ohranjanja naravnega okolja, s poudarkom na vzdrževanju naravnega ravnovesja med divjadjo in okoljem ter ohranjanju pestrosti vseh živalskih vrst, varstvu divjadi in prostoživečih živalskih vrst.

Tabora obiskalo kar 39 šolarjev

Letos sta pod okriljem komisije Mladi in lovstvo PB ZLD potekala dva tabora. V soboto, 8. septembra, je na pobočjih Nanosa potekal enodnevni tabor v organizaciji LD Hrenovice. Vodja tabora je bil Igor Urh, gospodar LD Hrenovice, za vsebine in koordinacijo pa je skrbela Tina Rupnik, članica Komisije Mladi in lovstvo PB ZLD. Udeležilo se ga je 11 tabornikov, od tega 2 dekleti.

V nedeljo, 9. septembra, pa se je zaključil tridnevni tabor v organizaciji LD Bukovje. Vodja tabora je bil Damijan Premrl, gospodar LD Bukovje, vsebinski skrbnik in koordinator pa Gregor Češarek, član Komisije Mladi in lovstvo PB ZLD. Udeležilo se ga je 28 tabornikov, od tega 3 dekleta.

Skupaj je tabora letos tako obiskalo kar 39 učencev od 1. do 9. razreda iz OŠ Miroslava Vilharja in OŠ Antona Globočnika, obeh iz Postojne ter podružnice Bukovje, OŠ Pivka, OŠ Antona Žnideršiča iz Ilirske Bistrice, OŠ Jelšane ter OŠ Srečka Kosovela iz Sežane. Za celoten potek izvedbe taborov je skrbelo 24 lovcev, ki so bili vodniki in inštruktorji mladim tabornikom. Letos je bila vsebinska rdeča nit obeh taborov gams, ki je odtisnjen na majicah, ki so jih prejeli vsi taborniki.

Najstarejši letošnji vodnik je bil Simšič Stanislav iz LD Bukovje, ki bo letos praznoval70. rojstni dan, in je otrokom z veseljem delil svoje bogato znanje o varovanju narave in čudovitih trenutkih, preživetih v naravi.

Slišali ruk jelena, opazovali divjad, izdelali solnico, si ogledali krmišče …

Udeleženci taborov so v veliki večini slišali ruk jelena, opazovali srnjad in jelenjad ter drugo divjad pri gibanju v lovišču, se preizkušali v privabljanju divjadi s piščaljo, izdelali solnico, si ogledali krmišča in krmne njive ter izvedli vrsto izhodov v lovišče, spoznavali lovsko kinologijo in lovsko strelstvo, lovsko kulturo, šege in običaje, poslušali predavanja na lovsko tematiko ter opravili celo vrsto športnih aktivnosti.

Za spoznavanje skrivnosti kuhanja lovskega golaža pa sta poskrbela Anton Bajc in Srečko Česnik, oba člana LD Bukovje, ki sta na letošnjem 27. Furmanskem prazniku v Postojni osvojila 1. mesto v kuhanju najboljšega lovskega golaža.

Med izvajanjem taborov so bile predstavljene vse predpisane zastavljene teoretične in praktične vsebine.

Podelili tudi priznanja 

Zaključek obeh taborov je bil v nedeljo, 9. septembra, pred lovskim muzejem Stara dama v Predjami, s kulturnim programom ter podelitvijo potrdil o udeležbi in nagrad. Ob tej priložnosti so bila podeljena tudi priznanja PB ZLD, in sicer je značko PB ZLD prejel Gregor Češarek (Komisija mladi in lovstvo), zlati znački PB ZLD sta prejela Dušan Tomšič, član LD Hrenovice in LD Javornik Postojna, ter Damijan Premrl, član LD Bukovje.

Milan Simšič iz LD Bukovje pa je prejel najvišje priznanje, in sicer plaketo PB ZLD. Plaketa za dolgoletno aktivno sodelovanje na področju lovstva je bila podeljena tudi OŠ Miroslava Vilharja iz Postojne.

Tako udeleženci taborov kot starši in lovski vodniki ter inštruktorji so bili z izvedbo in vsebino taborov zelo zadovoljni in si želijo izvedbe tudi v prihodnjem letu. Ocenjujemo, da so take oblike izobraževanja mladih eden ključnih elementov pravilne predstavitve lovstva nelovski javnosti.

PB ZLD se zahvaljuje tabornikom za njihov pogum, da so sprejeli izziv in preživeli ta čas v naravi ob aktivnem učenju o njenih lepotah in skrivnostih, staršem za izkazano zaupanje, LD Bukovje, LD Hrenovice, ki sta bili letošnji organizatorki taborov, za veliko strokovno opravljeno delo ter preostalim vodnikom in inštruktorjem iz LD Črna jama, LD Planina, LD Javornik Postojna in LD Prestranek ter Komisiji mladi in lovstvo za vztrajnost in bogato kontinuirano delo na tem področju.

Tekst in foto: PB ZLD

 

 

Shrani permalink.

Comments are closed.