Komisija za mednarodne odnose

Področje dela: Komisija zagotavlja tekoče mednarodno sodelovanje z naslednjimi mednarodnimi organizacijami, katerih članica je LZS: z Združenjem zvez za lov in varstvo divjadi v Evropski uniji (FACE), Mednarodnim svetom za lovstvo in ohranjanje divjadi (CIC) in Delovno skupnostjo lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora. Komisija je dejavna tudi na področju dvostranskega sodelovanja z regionalnimi in nacionalnimi lovskimi zvezami sosednjih držav.

Predsednik komisije:

  • Silvo Batagelj

Podpredsednik komisije:

  • Andrej Šturman

Drugi člani komisije:

  • Johann Kaiser
  • Damir Koblar
  • Vincenc Otoničar
  • Zoran Ravbar
  • Ludvik Rituper
  • Urša Kmetec (LZS)

Comments are closed.