Naravovarstveni vidik lova

Lovci izvajamo poleg lova številne druge naravovarstvene dejavnosti, a nas še vedno najpogosteje povezujejo z lovom. Marsikdaj moramo odgovoriti na vprašanje, kako je lahko lov varstvo narave. Ker je človek globoko posegel v kulturno krajino, je vplival na mehanizme, s katerimi se vzdržuje naravno ravnovesje. Nekatere živalske vrste so tako ostale brez naravnih plenilcev in bi izumirale, če naravno ravnovesje ne bi bilo uravnano. Če bi dogajanje v naravi prepustili na milost in nemilost ekonomskih trendov in potreb, bi bilo stanje že zdavnaj drugačno, kot je. Vse to so razlogi, zaradi katerih lahko upravičeno trdimo, da je lov varstvo narave.

Comments are closed.