Izpit za lovskega čuvaja

Za izobraževanje in opravljanje izpita za lovskega čuvaja se sme prijaviti lovec, ki ima opravljen lovski izpit in orožni list. Izpit obsega predavanja in preverjanje znanja iz vsebin, ki jih lovski čuvaj neposredno uporablja pri opravljanju lovskočuvajske službe. Izpit za lovskega čuvaja je sestavljen iz praktičnega in teoretičnega dela ter je javen. Lovski čuvaji se morajo stalno izobraževati.

Praktični del izpita
Kandidat mora pred opravljanjem teoretičnega dela izpita opraviti praktični del usposabljanja in izpita. Po opravljenem praktičnem usposabljanju kandidat pripravi pisni izdelek na eno od tem, ki mu jih predloži izpitna komisija. Pisni izdelek oceni izpitna komisija, pozitivna ocena pa je pogoj, da kandidat lahko opravlja teoretični izpit.

Teoretični del izpita
Kandidatu za opravljanje izpita je zagotovljenih najmanj 30 ur teoretičnega usposabljanja. Izpitna komisija na podlagi ocene posameznih delov izpita z večinskim odločanjem odloči, ali je kandidat uspešno opravil izpit. Po uspešno opravljenem izpitu LZS izda lovskemu čuvaju potrdilo o opravljenem izpitu. Potrdilo o uspešno opravljenem izpitu je pogoj za imenovanje lovskega čuvaja pred pristojnim upravnim organom, za pridobitev lovskočuvajske izkaznice in službenega znaka ter za sklenitev pogodbe z upravljavcem lovišča za opravljanje službe lovskega čuvaja.

Navodila za opravljanje izpita za lovskega čuvaja
Lovski_cuvaj_izpit_navodila.pdf

Comments are closed.