Hunting clubs associations/ hunting associations

Zveza lovskih družin/lovska zveza (ZLD/LZ) je samostojna lovska in naravovarstvena nevladna organizacija, ki deluje v interesu svojih članic. Notranja organiziranost in delovanje ZLD/LZ zagotavlja njeno samostojnost, demokratično odločanje, uspešno doseganje ciljev, odgovorno izvajanje nalog ter solidarnost med članicami v skladu s pravili in splošnimi akti ZLD/LZ. ZLD/LZ je pravna oseba, ki posluje v svojem imenu in za svoj račun. ZLD/LZ zastopa in jo predstavlja predsednik ZLD/LZ. Članice ZLD/LZ so:

  • lovske družine, upravljavke lovišč,
  • lovske družine in lovska društva, ki ne upravljajo z loviščem, ter
  • druga društva, katerih dejavnost je povezana z divjadjo, lovstvom in varstvom narave, če njihovi cilji in delovanje niso v nasprotju s cilji ZLD/LZ.

Naloge ZLD/LZ so:

  • skrb za izobraževanje članov članic,
  • izvajanje usposabljanj, naravovarstvenega ozaveščanja članov članic ter komuniciranja z lastniki zemljišč in javnostmi,
  • skrb za razvoj lovske kinologije,
  • skrb za razvoj lovskega strelstva,
  • sodelovanje z državnimi in strokovnimi organi v zadevah, ki se nanašajo na varstvo narave in lovstvo,
  • sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za ohranitev in varstvo narave,
  • sodelovanje pri pripravi programov za strokovno in naravovarstveno izobraževanje članov članic.

Comments are closed.