Milestones

Slovenska lovska organizacija ima več kot 110-letno tradicijo. V tem obdobju se je zgodilo nekaj pomembnih zgodovinskih mejnikov.

1907
Ustanovitev Slovenskega lovskega kluba.

1909
Preimenovanje v Slovensko lovsko društvo.

1910
Izid prve številke glasila Lovec.

1953
Odprtje Slovenskega lovskega muzeja v Bistri kot javne izobraževalne institucije s področja lovstva in divjadi.

1958
Slovenska lovska organizacija dobi naziv Hunting Association of Slovenia.

1959
Slovesno odprtje Zlatoroga, doma slovenskih lovcev in sedanjega sedeža LZS na Župančičevi ulici 9 v Ljubljani.

1971
Izid prve knjige iz zbirke Zlatorogova knjižnica.

1979
Izid prve knjige iz zbirke Strokovna knjižnica.

1991
Lovska zveza Slovenije postane članica Mednarodnega sveta za lovstvo in ohranjanje divjadi (International Council for Game and Wildlife Conservations – CIC).

1993
Lovska zveza Slovenije postane članica Združenja zvez za lov in varstvo divjadi v EU (Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU – FACE).

1998
Slovenski lovci sprejmejo Etični kodeks slovenskih lovcev. Gre za prvi primer sprejetja lovskega kodeksa na svetu.

2009
Ustanovljen je Strokovno-znanstveni svet LZS, ki s svojo raziskovalno dejavnostjo skrbi za prenos novih spoznanj domače in svetovne znanosti v širšo lovsko, pa tudi laično javnost.

2012
Izide prva številka strokovno-znanstvenega glasila Zlatorogov zbornik.

Comments are closed.