Predvajanje decembrske oddaje Dober pogled

GTV- Gorenjska televizija

– v sredo, 28. decembra 2016, ob 21.00,
– v četrtek, 29. decembra 2016, ob 18.00,
– v soboto, 31. decembra 2016, ob 15.30,
– v ponedeljek, 2. januarja 2017, ob 22.00 in
– v torek, 3. januarja 2017, ob 19.00.

VTV Velenje
– v četrtek, 29. decembra 2016, ob 21:20

TV Idea Murska sobota
-v torek, 26. decembra 2016, ob 20:45

VAŠ Kanal Novo mesto
– v sredo, 28.12.2016, ob 20:30
– v četrtek, 29. 12.2016, ob 22:00

– v nedeljo, 1.1.2017, ob 19:30

 

ATM Kranjska Gora

– v nedeljo, 24.12.2016, ob 20:00

Predstavitev zbornika Slovenski lovci v vojni za Slovenijo

Lovska zveza Slovenije je na današnji novinarski konferenci predstavila zbornik spominov, pričevanj in dokumentov o sodelovanju članov lovske organizacije v vojni za Slovenijo leta 1991, ki ga je izdala ob 25-letnici vojne za Slovenijo. Zbrane je nagovoril predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač, zbornik pa je predstavil urednik dr. Marjan Toš.

Delo »Slovenski lovci v vojni za Slovenijo« predstavlja dragocen dokument o prispevku članov lovske organizacije v enem ključnih trenutkov novejše narodove zgodovine. Šlo je za posamično odločitev članov kot tudi za kolektivno odločitev organizacije, da bo v duhu domoljubja in pripadnosti domovini ukrepala častno in srčno – ne glede na morebitne posledice takšne odločitve. Slovenski lovci so s tem potrdili eno temeljnih usmeritev svoje organizacije iz njenega najzgodnejšega obdobja, namreč, da bodo poleg varovanja narave skrbeli tudi za narodno usmeritev. Tej odločitvi so številni sledili med narodnoosvobodilnim bojem 1941 – 1945 in isti duh je narekoval podobno odločitev leta 1991. 

Pobudo za nastanek zbornika je podal predsednik LZS mag. Lado Bradač, ki je povedal, da je to dolžnost slovenske lovske organizacije do tistih lovcev, ki so se prostovoljno odločili, da bodo v okviru svojih moči pripomogli k temu, da se bo Slovenija lahko osamosvojila.

Zbornik je uredil dr. Marjan Toš, ki se je ob tej priložnosti zahvalil vsem sodelujočim. Ob tem je poudaril, da je Slovenska lovska organizacija s tem dejanjem častno in odgovorno sledila plebiscitni odločitvi, sposobnost in srčnost njenih članov pa je pripomogla k organizaciji obrambnih prizadevanj in zanesljivo pripomogla, da je bilo žrtev oboroženih nasprotij tako na eni kot na drugi strani manj kot bi jih morebiti bilo, če bi pasivno stali ob strani in zgolj čakali na razplet dogodkov. To je temeljno sporočilo in hkrati največja dodana vrednost lovske organizacije k slovenski osamosvojitvi. Recenzent zbornika, ki obsega 272 strani in je izšel v nakladi 2.500 izvodov, je bil prof. Stanislav Kocutar, grafično opremil, ilustriral in oblikoval pa ga je Igor Pičulin. 

Gradivo za medije – Slovenski lovci v vojni za Slovenijo.doc

 

Predstavitev zbornika »Slovenski lovci v vojni za Slovenijo«

Vljudno vas vabimo na predstavitev zbornika »Slovenski lovci v vojni za Slovenijo«, ki bo v torek, 20. decembra 2016, ob 10:30 v Zlatorogovi galeriji, na Lovski zvezi Slovenije, Župančičeva 9, Ljubljana.

Ob 25-letnici vojne za Slovenijo je Lovska zveza Slovenije izdala zbornik spominov, pričevanj in dokumentov o sodelovanju članov lovske organizacije v vojni za Slovenijo leta 1991. Delo »Slovenski lovci v vojni za Slovenijo« predstavlja dragocen dokument o prispevku članov lovske organizacije v enem ključnih trenutkov novejše narodove zgodovine. Šlo je za posamično odločitev članov kot tudi za kolektivno odločitev organizacije, da bo v duhu domoljubja in pripadnosti domovini ukrepala častno in srčno – ne glede na morebitne posledice takšne odločitve. Slovenski lovci so s tem potrdili eno temeljnih usmeritev svoje organizacije iz njenega najzgodnejšega obdobja, namreč, da bodo poleg varovanja narave skrbeli tudi za narodno usmeritev.

Zbornik, ki obsega 272 strani velikega formata in je izšel v nakladi 2.500 izvodov, bo predstavil urednik dr. Marjan Toš. Prisotni pa bodo tudi člani uredniškega odbora in avtorji prispevkov.

 

LZS in DRSI: podpis dogovora o sodelovanju na področju zmanjšanja tveganj za trke z divjadjo na glavnih in regionalnih cestah

Ljubljana, 15. 12. 2016 – Predsednik Lovske zveze Slovenije (LZS) mag. Lado Bradač in Direktor Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) Damir Topolko sta danes ob 11.00 uri v prostorih LZS podpisala dogovor o sodelovanju na področju zmanjšanja tveganj za trke z divjadjo na glavnih in regionalnih cestah.

V zadnjih desetletjih, ne le pri nas, pač pa povsod po svetu, beležimo trend naraščanja števila trkov vozil s prostoživečimi živalmi, zlasti divjadjo in velikimi zvermi. Predvsem zaradi  intenzivnega širjenja cestnega (v manjšem obsegu tudi železniškega) omrežja v naravna okolja, povečanja gostote prometa, vedno večjih hitrosti vožnje in izjemnega nemira v naravnem okolju, kot je npr. objestno izvajanje rekreacije v neprimernem času (sem sodi tudi nočno gobarjenje s svetilkami) in na neprimerne načine (vožnja v naravnem okolju z motornimi vozili in kolesi) ali izpuščanje psov v naravo brez nadzora.

V Sloveniji si upravljavci s cestami in lovci na različne načine prizadevajo, da bi se število povoženih živali zmanjšalo, kar v zadnjih letih tudi uspeva, predvsem pri srnjadi, vrsti, ki je najpogostejša udeleženka trkov. Število povoženih osebkov te vrste se od leta 2010 stalno zmanjšuje, kar je posledica tako odgovornega odnosa upravljavcev z lovišči, tj. realizacije načrtovanega letnega odvzema v primerni sestavi, pa tudi različnih omilitvenih oz. odvračalnih ukrepov, ki jih v sodelovanju z lovci, upravljavci lovišč in LZS, v zadnjih letih izvajajo Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) in DARS d.d. v sodelovanju z raziskovalnimi institucijami – inštitutom ERICo Velenje, Visoko šolo za varstvo okolja in Gozdarskim inštitutom Slovenije.

Kljub vsemu pa je v Sloveniji v povprečju po razpoložljivih podatkih še vedno povoženih med 15 in 20 osebkov srnjadi dnevno. Na splošno je torej problematika trkov vozil z divjadjo še vedno zelo pereča in zahteva intenziviranje skupnih prizadevanj za njeno omilitev. Zato bo Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, kot investitor zagotovilo izvedbo projekta vzpostavitve informacijskega sistema beleženja lokacij povoza divjadi in povezljivosti teh lokacij s podatki o glavnih in regionalnih cestah, ki ga bo lahko za svoje potrebe uporabljala tudi Lovska zveza Slovenije. Slednja bo zagotovila uporabo zbranih podatkov za izvajanje monitoringa in nadaljnjih ukrepov za preprečevanje trkov vozil z divjadjo.

Predsednik LZS mag. Lado Bradač je poudaril, da LZS  z DRSI sodeluje že več kot 14 let, trenutni skupni cilj pa je prepoloviti povoze divjadi z organiziranim pristopom k odpravi oziroma zmanjšanju tega problema. Direktor DRSI Damir Topolko pa je dodal, da so vsi ukrepi, ki izvajajo na cestni in prometni infrastrukturo usmerjeni k temu, da izboljšajo stanje na cestah, pa tudi da izboljšajo varnost v cestenm prometu. Projekt je zastavljen tako, da na eni strani bo omogočil nadgradnjo sistema, izboljšanje zbiranja podatkov oziroma avtomatizacijo, na drugi  pa izvajanje ukrepov za zmanjšanje števila trkov.

Predstavnik inštituta ERICo Velenje, Gozdarskega inštituta Slovenije, dekan Visoke šole za varstvo okolja in predsednik Strokovno-znanstvenega sveta LZS dr. Boštjan Pokorny je sodeloval pri pripravi strokovnih podlag. Predstavil je možnosti uporabe zbranih podatkov in se za sodelovanje zahvalil tudi DRI, Gozdarskemu inštitutu Slovenije ter vsem lovcem, ki so sodelovali na terenu. 

Podpis dogovora o vzpostavitvi informacijskega sistema je zelo pomemben za smotrno izvedbo najbolj primernih omilitvenih ukrepov za zmanjšanje povozov in za izvajanje monitoringa učinkovitosti le-teh.

Lovska zveza Slovenije bo z Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo, podpisala dogovor o sodelovanju na področju zmanjšanja tveganj za trke z divjadjo

Direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko in predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač bosta v četrtek, 15. 12. 2016, ob 11. uri na sedežu Lovske zveze Slovenije (Župančičeva 9, Ljubljana) podpisala dogovor o sodelovanju na področju zmanjšanja tveganj za trke z divjadjo na glavnih in regionalnih cestah.

Več lahko preberete tukaj.

V Zlatorogovi galeriji na ogled razstava Lovstvo in narava

Od četrtka, 8. decembra 2016, so na Lovski zvezi Slovenije razstavljena slikarska dela priznanega umetnika Jožeta Svetine. To je že deveta razstava v Zlatorogovi galeriji, ki je v zadnjih dveh letih in pol zaživela z zanimivimi dogodki. Ti odslikavajo pestrost in bogatost slovenske lovske kulture ter ustvarjalnosti. Dogodek je s svojim nastopom oplemenitil lovski pevski zbor LD Škale.

Blizu petdeset zbranih gostov je uvodoma pozdravil podpredsednik LZS mag. Aleš Klemenc, ki je poudaril, da smo upravičeno lahko ponosni na bogato lovsko kulturno zapuščino, ki jo ohranjamo že stoletja in prenašamo v sedanji čas. Ob tem se je zahvalil avtorju za njegov prispevek in njegovo plemenitost, saj je avtor redni donator svojih del za tradicionalni dobrodelni ples, kjer z dobrodelno dražbo umetniških del in drugih predmetov LZS zbira sredstva za Zeleni sklad.

Avtorja Jožeta Svetino je predstavila Katja Anželak, ki njegovo delo spremlja že nekaj let. Jože Svetina je upokojeni učitelj, sicer pa velik ljubitelj narave in predan lovstvu. Je izjemen slikar, samouk, ki je imel do sedaj že prek 250 razstav doma in v tujini. Njegova dela so v dar prejeli tudi trije ameriški predsedniki Bill Clinton, George Bush in Barack Obama ter še mnoge druge svetovno znane osebnosti. Njegovo delo že več kot trideset let spremlja tudi profesor zgodovine in geografije Damijan Kljajič, ki je poudaril, da je pod avtorjevimi prsti je nastalo nešteto skic s svinčnikom, v katerih je upodobil drevje, viharnike, osamelce, živali in predvsem stavbno dediščino našega podeželja in tako vsaj na platnu zanamcem ohranil podobe iz naše krajine, ki so marsikje že zdavnaj za večno izginile.

Jože Svetina je bil vse svoje življenje učitelj in njegov socialni čut do otrok se odraža tudi prek prepoznavnega motiva t.i. »šolarjev«, podob otrok sključenih ramen. Kot je povedal avtor, se ga je dotaknilo življenje vaških otrok, predvsem to, da so s težkimi torbami na ramenih včasih pozimi tudi uro ali več gazili po snegu, da so prišli v šolo. Sicer pa pretežno slika motive iz narave, v različnih tehnikah, akvarelu ali olju na platnu, zadnja leta pa predvsem olju na steklu, ki je posebna v tem, da slike nastajajo zrcalno.

Razstava bo na ogled do konca januarja 2017, in sicer vsak delavnik med 9. in 13. uro.

 

 

Lovska in ribiška zveza na tradicionalni letni novinarski konferenci predstavili svoje delovanje in aktualne teme

Nevladni naravovarstveni organizaciji Lovska zveza Slovenije (LZS) in Ribiška zveza Slovenije (RZS), ki pod svojim okriljem združujeta blizu 33 tisoč članov, sta danes na skupni tradicionalni novinarski konferenci na ladjici po Ljubljanici predstavili delovanje v iztekajočem se letu in aktualne teme. Tudi sicer se obe organizaciji povezujeta še z drugimi nevladnimi organizacijami, ki so se zavezale k uresničevanju skupnega cilja – usklajenega varovanja narave.

Predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač je predstavil redne letne aktivnosti lovske organizacije, med njimi je izpostavil strokovno znanstveni posvet Slovenski lovski dan, ki ga je Lovska zveza Slovenije pripravila že osmič, letos na temo monitoringa. Tudi sicer lovska organizacija daje velik pomen znanstvenemu raziskovanju na področju lovstva in divjadi. Zagovarja namreč stališče, da mora upravljanje z divjadjo oziroma poseganje v populacije temeljiti na znanstvenih dognanjih in metodah. Ob tem je predstavil primer  odločitve resornega ministrstva o povečanem odstrelu jelenjadi, ki mu LZS utemeljeno in odločno nasprotuje. Zaradi žleda in podlubnikov je obnova gozda sicer nujna, a terja celostne ukrepe, ki bi omogočili tudi povečanje prehranskih zmožnosti gozda za divjad, ne pa ponovnega povečanega odstrela jelenjadi. LZS je letos, skupaj še z drugimi partnerji, podpisala sporazum o skupnem sodelovanju hrvaških in slovenskih partnerjev v projektu ohranitve divjega petelina v zahodnih Dinaridih, katerega cilj je ugotoviti, kakšno je dejansko stanje populacije divjega petelina in pripraviti dolgoročne smernice za ohranjanje populacije. Poudaril je, da je LZS letos nadaljevala z aktivnostmi, povezanimi z zaščitnimi tehničnimi ograjami in se aktivno vključevala v reševanje problematike z različnimi ukrepi, ki so prispevali k temu, da je bilo število izgub manjše, kot bi bilo sicer. LZS je do sedaj zabeležila 18 izgub zaradi ograje (predvsem srnjad in  jelenjad). Na drugi strani pa se lahko dnevno na slovenskih cestah zgodi tudi več kot 20 povozov. V zvezi z zmanjšanjem povozov je LZS letos izvedla kar nekaj aktivnosti. Prihodnji teden pa bo z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala dogovor o avtomatizaciji določanja kritičnih točk povozov in uvedbi sodobnih zaščitnih sredstev, ki bodo odvračala divjad.

Predsednik Ribiške zveze Slovenije dr. Miroslav Žaberl je ob predstavitvi letnih aktivnosti sladkovodnih ribičev poudaril zadovoljstvo, da letos ribiči niso beležili posebnih negativnih učinkov na vodotoke in habitate domorodnih rib. Izpostavil je sodelovanje z Zavodom za ribištvo Slovenije pri predstavitvi problematike sulca- zaščitene ribje vrste v sistemu Natura 2000. RZS je uspešno izpolnjevala svoje zadolžitve po usposabljanjih ribičev in promovirala športni ribolov v slovenskih vodah po sejmih doma in v tujini.. Posebej pa je dr. Žaberl izpostavil letošnje uspehe slovenskih ribičev tekmovalcev, kjer posebej izstopa naslov svetovnega prvaka v lovu rib s plovcem, Jerneja Ambrožiča med več kot 300 tekmovalci s celega sveta.

Dr. Hubert Potočnik, raziskovalec na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, član Strokovno-znanstvenega sveta in Komisije za upravljanje z divjadjo pri LZS, in dr. Ivan Kos, član Strokovno-znanstvenega sveta in predsednik Komisije za upravljanje z divjadjo pri LZS ter profesor na Biotehniški fakulteti UL sta predstavila sta projekt, katerega namen je pridobiti podatke o pojavnosti šakala v Sloveniji in vzpostavitev rednega monitoringa, saj je pojavnost šakala v Sloveniji vedno pogostejša. Predstavila sta sodelovanje in vlogo lovcev pri projektih, kot je ohranitev risa, in pri monitoringu volka. Dr. Boštjan Pokorny, predsednik Strokovno-znanstvenega sveta in član Komisije za upravljanje z divjadjo pri LZS ter dekan Visoke šole za varstvo okolja je predstavil problematiko povozov divjadi in (velikih) zveri na cestah, stanje in izvajanje ukrepov za zmanjšanje povozov. Poudaril je, da je človek razumsko bitje in lahko trk prepreči, žival ga ne more, zato je pomembno, da vozniki spoštujejo prometno signalizacijo in so kot udeleženci v prometu še posebej previdni.  

Predsednik Ribiške zveze Slovenije dr. Miroslav Žaberl je predstavil delovanje RZS v letošnjem letu in predstavil še vedno nerešeno problematiko velikega kormorana, v zvezi s katero je RZS Vladi RS poslala protestno pismo. Ribiči od Vlade RS pričakujejo dolgoročno rešitev problema in ustrezno zaščito domorodnih vrst rib.  Predsednik komisije RZS za pravna vprašanja Peter Solar je predstavil še vedno nerešen problem dvojne finančne obremenitve ribiških družin, in sicer plačevanje koncesije za ribiško upravljanje (ki jo RD plačujejo Ministrstvu za kmetijstvo – MKGP) in plačevanje vodnih povračil za vodna telesa umetnega nastanka, ki čeprav niso opredeljena kot komercialni ribniki, Ministrstvo za okolje vztraja na plačevanju teh povračil. Skupni učinek teh omenitev, ki je tudi predmet nesoglasij med MKGP in MOP, je posebej pereč v severovzhodni Sloveniji, ribiške družine pa takih bremen finančno ne bodo zmogle pokriti, zato je pod vprašajem tudi njihov obstoj. Dr. Miroslav Žaberl in mag. Igor Miličić, sekretar RZS, sta predstavila še projekt Ujemite naravo!, ki ga RZS izvaja skupaj s Centrom za kartografijo favne in flore. Omenjeni projekt je bil na letošnjem razpisu projektov, ki jih sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor RS, ocenjen z največ točkami, in pomeni neposredno pomoč športnih ribičev biološki znanosti in splošnem vedenju o sladkovodnih ribah in drugih vodnih in obvodnih organizmih ter njihovih habitatih v Sloveniji.

Povzetih je le nekaj osnovnih  informacij, podrobnejše informacije najdete v priloženem gradivu.

Skupna NK Lovske zveze Slovenije in Ribiške zveze Slovenije

Novinarska konferenca Lovske zveze Slovenije in Ribiške zveze Slovenije

Lovska zveza Slovenije in Ribiška zveza Slovenije bosta na tradicionalni skupni novinarski konferenci, ki bo v torek, 6. decembra 2016, ob 12. uri na ladjici po Ljubljanici, predstavili aktualne teme s svojih področij.

Predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač bo na tradicionalni novinarski konferenci predstavil delovanje Lovske zveze Slovenije v iztekajočem se letu in aktualne teme.

Dr. Hubert Potočnik, raziskovalec na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, član Strokovno-znanstvenega sveta in Komisije za upravljanje z divjadjo pri LZS, bo predstavil projekt, katerega namen je pridobiti podatke o pojavnosti šakala v Sloveniji in vzpostavitev rednega monitoringa, saj je pojavnost šakala v Sloveniji vedno pogostejša.

Dr. Boštjan Pokorny, dekan Visoke šole za varstvo okolja, predsednik Strokovno-znanstvenega sveta in član Komisije za upravljanje z divjadjo pri LZS, bo predstavil problematiko povozov divjadi in (velikih) zveri na cestah.

Predsednik Ribiške zveze Slovenije dr. Miroslav Žaberl bo predstavil delovanje RZS v letošnjem letu skupaj z aktualnimi temami.

Skupaj s Petrom Solarjem, predsednikom komisije RZS za pravna vprašanja, bosta predstavila še vedno nerešeno problematiko velikega kormorana, v zvezi s katero je RZS Vladi R Slovenije poslala protestno pismo. Predstavljena bo prav tako nerešena, a za številne ribiške družine pereča problematika dvojne finančne obremenitve – plačevanje koncesije za ribiško upravljanje in plačevanje vodnih povračil za vodna telesa umetnega nastanka, ki niso opredeljena kot komercialni ribniki.

Dr. Miroslav Žaberl in mag. Igor Miličić, sekretar RZS, bosta predstavila še projekt Ujemite naravo!, ki ga RZS izvaja skupaj s Centrom za kartografijo favne in flore. Omenjeni projekt je bil na letošnjem razpisu projektov, ki jih sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor RS, ocenjen z največ točkami, pomeni pa neposredno pomoč športnih ribičev biološki znanosti in splošnem vedenju o sladkovodnih ribah in drugih vodnih in obvodnih organizmih ter njihovih habitatih v Sloveniji.

Lovska zveza Slovenije in Ribiška zveza Slovenije imata skupaj skoraj 33.000 članov, delujeta v javnem interesu in sodita med največje naravovarstvene nevladne organizacije pri nas.

Odprtje razstave Lovstvo in narava slikarja Jožeta Svetine

Lovska zveza Slovenije vas vabi na odprtje razstave slikarja Jožeta Svetine z naslovom Lovstvo in narava, ki bo v četrtek, 8. decembra 2016, ob 18. uri v Zlatorogovi galeriji na sedežu Lovske zveze Slovenije, Župančičeva ulica 9, Ljubljana.

Avtorja in njegovo delo bo predstavila Katja Anželak, za glasbeno popestritev pa bo poskrbel Lovski pevski zbor LD Škale.

Vljudno vabljeni!

Vabilo na odprtje razstave

Termini predvajanja novembrske oddaje Dober pogled

Obveščamo vas, da si lahko novembrsko oddajo o lovstvu Dober pogled ogledate na naslednjih televizijskih kanalih:

GTV- Gorenjska televizija
v sredo, 30. novembra 2016, ob 21.00,
v cetrtek, 1. decembra 2016, ob 18.00,
v soboto, 3. decembra 2016, ob 22.00,
v nedeljo, 4. decembra 2016, ob 15.45

VTV- Velenje
v četrtek, 24.11.2016 ob 21:20

TV IDEA Murska Sobota
v torek, 29.11.2016 ob 20:45

Vaš kanal Novo mesto
v sredo, 23.11.2016 ob 20:00
v četrtek, 24.11.2016 ob 22.00
v nedeljo 27.11.2016 ob 19:30

ATM Kranjska gora
v soboto, 26.11.2016 ob 20:00

Vnovičen pojav ptičje gripe v Evropi

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva lovce k pozornemu spremljanju morebitnih sprememb v populacijah prostoživečih ptic in da jo o vsaki spremembi nemudoma obvestijo.

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvešča, da se je v Evropi spet pojavila visokopatogena aviarna influenca (HPAI), podtipa H5N8. Najprej je bila bolezen potrjena na Madžarskem pri labodu grbcu, najdenem pri jezeru Fehér-tó

(https://sl.wikipedia.org/wiki/Ne%C5%BEidersko_jezero) v županiji Csongrád (https://sl.wikipedia.org/wiki/Csongr%C3%A1d_%28%C5%BEupanija%29). Čez nekaj dni so madžarske oblasti obvestile Evropsko komisijo še o pojavu HPAI H5N8 na gospodarstvu z več kot 10.000 pitovnimi purani, ki se nahaja v županiji Békés (https://sl.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9k%C3%A9s_%28%C5%BEupanija%29).

Poljska je 7. novembra obvestila Komisijo o potrditvi HPAI H5N8 pri prostoživečih pticah (race, galeb), kjer so v bližini jezera Dąbie, občina Goleniów, (https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Goleni%C3%B3w&action=edit&redlink=1) našli okoli 50 mrtvih ptic.

Preko sistema obveščanja ADNS sta tudi Hrvaška in Nemčija obvestili Komisijo o potrditvi HPAI H5N8 pri prostoživečih pticah. Hrvaška je potrdila bolezen pri dveh labodih v Vukovarsko-sremski županiji, blizu meje s Srbijo in Madžarsko, Nemčija pa pri različnih vrstah vodnih ptic v zveznih deželah Schleswig-Holstein (okraj Plön) in Baden-Würtenberg (Bodensko jezero). HPAI H5N8 na Bodenskem jezeru so potrdile tudi avstrijske oblasti. Tudi Švica je obvestila Komisijo in države članice, da imajo sum pri prostoživečih pticah v bližini meje z Nemčijo in Avstrijo.

Predvidevamo lahko, da gre na podlagi dosedanjih ugotovitev za začetek kroženja virusov aviarne influence, zaskrbljujoče pa je, da gre za pojav visokopatogenege seva. Prav tako je verjetno, da se bo virus pojavil v drugih državah članicah EU.

Zaradi tveganja, ki ga pojavi HPAI v sosednjih državah predstavljajo tudi za Slovenijo, je treba:

–  dosledno in poostreno izvajati biovarnostne ukrepe, saj se s tem zmanjša nevarnost vnosa virusa HPAI na gospodarstvo;

–  izvajati ukrepe za zgodnje odkrivanje in hitro potrditev bolezni, s čimer se lahko omeji širjenje bolezni in posledično zmanjšajo tudi škode, ki bi jih pojav bolezni povzročil; predvsem je treba biti pozoren na zmanjšano porabo krme in vode (za več kot 20 %), padec nesnosti (za več kot 5 %, ki traja že več kot dva dni), povišanje pogina (v enem tednu za več kot 3 %) in kakršne koli klinične znake ali posmrtne spremembe, ki kažejo na aviarno influenco.

Glede na to, da se bolezen trenutno pojavlja predvsem pri prostoživečih pticah, pozivamo lovce, ornitologe in druge, da pozorno spremljajo spremembe (pogini, nenavadno obnašanje) v populacijah prostoživečih ptic v naravi in o vsaki spremembi nemudoma obvestijo UVHVVR.

Na nevarnost pojava oziroma širjenja HPAI H5N8 v državah EU je države članice opozorila tudi Evropska komisija: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm.

 

 

Lovski rog naznanja novi dan

Brkinsko kraška zveza lovskih družin  in Društvo slovenskih lovcev Doberdob vabita na koncert »Lovski rog naznanja novi dan«, ki bo v petek, 18. novembra ob 20.30 v Prosvetnem domu na Opčinah in v soboto, 19. novembra ob 18. uri v Kulturnem domu v Štanjelu.

Koncert bo izzvenel kot glasbeno potovanje slovenske lovske kulture, naravnih zvokov lovskega roga, oglaševalcev ruka in vizuelno prepletanje naravne ustvarjalnosti ob povezavi človeka in narave.

Mednarodno sodelovanje se bo stkalo v diagonali Slovenije in Italije s Pevskim društvom prekmurskih lovcev, KUD Prekmurskih rogistov, Rukači Lovske zveze Slovenije in Slovenskim lovskim pevskim zborom »Doberdob«.

Toplo vabljeni!

Termini predvajanja oktobrske oddaje Dober pogled

Obveščamo vas, da si lahko oktobrsko oddajo o lovstvu Dober pogled ogledate na naslednjih televizijskih kanalih:

GTV- Gorenjska televizija:

 • v sredo, 26. oktobra 2016, ob 21:00,
 • v četrtek, 27. oktobra 2016, ob 18:00,
 • v ponedeljek, 31. oktobra 2016, ob 21:00 in
 • v torek, 1. novembra 2016, ob 18:00.

VTV Velenje:

 • v četrtek, 27. oktobra 2016, ob 21:20.

TV Idea Murska Sobota:

 • v torek, 25. oktobra 2016, ob 20:45.

VAŠ KANAL Novo mesto:

 • v sredo, 26. oktobra 2016, ob 20:30,
 • v četrtek, 27. oktobra 2016, ob 22:00 in
 • v nedeljo, 30. oktobra 2016, ob 19:30.

ATM Kranjska gora:

 • v soboto, 29. oktobra 2016, ob 20:00.

GO TV Nova Gorica:

 • v torek, 25. oktobra 2016, ob 19:00,
 • v četrtek, 27. oktobra 2016, ob 20:45 in
 • v soboto, 29. oktobra 2016, ob 13:00.

 

Vpogled v podatke člana

Beležimo vse več zahtevkov o popravkih ali dopolnitvah podatkov v matičnih listih članov lovskih družin in tudi zahtev za vpogled v zbirko podatkov posameznega člana.

S tem namenom članom lovskih družin omogočamo, da lahko na spletni strani LZS_za člane, po prijavi z uporabniškim imenom in geslom (številka veljavne lovske izkaznice/ID člana), pregledate izključno le svoje podatke, zapisane v matičnem listu. Poleg splošnih so na vpogled tudi opravljena izobraževanja, prejeta lovska in kinološka odlikovanja ter aktivne in neaktivne funkcije.

V kolikor zaznate napačne zapise ali jih matični list ne vsebuje /posebej neaktivne funkcije iz obdobja pred uvedbo aplikacije Lisjak/, seznanite tajnika svoje LD, da jih vpiše, poskrbel pa bo tudi za obveščanje vpisa funkcij ali odlikovanj iz pristojnosti OLZ ali LZS preko administratorja sistema.

Vpogled v podatke člana bo na voljo le krajše obdobje in le za namen dopolnitev ali popravkov (podlaga Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1-UPB1, člen 18).

Tretji dobrodelni ples Lovske zveze Slovenije

Lovska zveza Slovenije je v sodelovanju s Savinjsko-kozjansko zvezo lovskih družin Celje v petek, 14. oktobra 2016, v hotelu Celeia v Celju priredila tretji dobrodelni ples. Plesa se je udeležilo prek dvesto lovk in lovcev ter drugih gostov, ki so se družili s plemenitim namenom. Dobrodelni ples je namenjen zbiranju sredstev za solidarnostni Zeleni sklad Lovske zveze Slovenije, s katerim slovenska krovna lovska organizacija zagotavlja solidarnostno pomoč svojim lovkam in lovcem oziroma njihovim svojcem v izrednih življenjskih situacijah.

Slovenska lovska organizacija se ponaša z bogato tradicijo in raznoliko paleto dejavnosti, predvsem pa združuje blizu 21 tisoč članov v skupnem poslanstvu – ohranjanju narave. Poleg čuta za naravo lovci ohranjajo in negujejo vrednote, ki morda dandanes niso več tako samoumevne. Med njimi sta tudi pripadnost in tovarištvo, ki se mnogokrat zrcalita v dejanjih solidarnosti, s čutom za sočloveka. 

Organizatorji so sredstva zbirali z donacijami in dobrodelno dražbo na samem dogodku, ki je v celoti uspela in dosegla svoj namen, saj je bilo samo z dražbo zbranih prek 3500 evrov. Ples so s fanfarami slavnostno naznanili Savinjski rogisti, zbrane pa sta uvodoma nagovorila predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač in podpredsednik Savinjsko-kozjanske zveze lovskih družin Celje Maks Arlič. Predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač se je v svojem nagovoru zahvalil vsem, ki so se zbrali na dobrodelnem plesu in si nadeli značko gamsa. Ta ponazarja letošnji simbol dobrodelnosti, namenjen lovcu in njegovi družini, ki je pri lovu na gamsa izgubil življenje.

Ples je odprl predsednik Lovske zveze Slovenije s svojo soprogo, pridružili pa so se jima tudi drugi plesno razpoloženi pari. Podpredsednik Lovske zveze Slovenije in predsednik komisije za dobrodelno dražbo Ivan Malešič je predstavil Zeleni sklad ter se zahvalil sponzorjem in umetnikom, ki so prispevali donacije in umetniška dela za dobrodelno dražbo.

Donacije še vedno lahko prispevate na TRR: 02010-0015687097 NLB, d.d. Ljubljana; namen: donacija za Zeleni sklad LZS.

 Lovska zveza Slovenije se iskreno zahvaljuje naslednjim sponzorjem in donatorjem:

ELES, d.o.o.

Gorenjska gradbena družba d.d.

GH Holding d.d.

Tiskarna Evrografis, d.o.o.

AT Primožič Kranj, d.o.o.

Erico Velenje

Občina Podčetrtek

Turistična zveza Slovenije

Strojništvo Holc

Optium , d.o.o

PITT proizvodnja d.o.o.

Pomurski sejem d.d.

Ivan Stele, LD Domžale

Marjan Zaletel, LD Škofljica

LD Polhov Gradec

Gozdič d.o.o

Eurotas Hoteli

 

Lovska zveza Slovenije se iskreno zahvaljuje umetnikom in donatorjem, ki so prispevali dela in predmete za dobrodelno dražbo:

Stane Petrovič Čonč

Andrej Militarov

Franc Barbič

Branko Žunič

Jože Svetina

Oton Naglost

Ernest Bransberger

Marjan Zupančič

Stevan Djukić

Lovska družina Škale (Blaž Krebl)

Društvo šaleških likovnikov (Zirnada Biščič in Gabrijela Štajner)

Franc Smrkolj

Mirko Razboršek

Franc Čanč – Čebelarstvo Čanč

Podjetje Biomasa

LD Vransko

LD Luče

LD Kozje

Solida d.o.o.

Steklarna Rogaška

Mijošek vina

Kmetija Furlan

Posestvo Makovec

Hiša vin Emino

Kmetijska zadruga Metlika

Prodajalna Orbis Velenje

Grafika Soča

Krojaštvo Rožman

Avantura, trgovina z opremo za prosti čas

Euroton, d.o.o.

Thermana Laško

 

 Fotografije: mag. Štefan Vesel

 

 

Varuh narave – glas narave za skupno dobro vseh nas: skupina nevladnih organizacij za trajnostni razvoj si prizadeva za vzpostavitev instituta varuha narave

V torek, 4. oktobra 2016, so se v prostorih Lovske zveze Slovenije sestali predstavniki nevladnih organizacij. Planinska, ribiška, turistična, čebelarska, kinološka in lovska zveza sodelujejo že vse od leta 2011, ko so podpisale Dogovor o sodelovanju na področju trajnostnega razvoja in pri skupnih prizadevanjih varovanja ter ohranjanja biotske raznovrstnosti. Skupina nevladnih organizacij za trajnostni razvoj v svojih prizadevanjih za usklajeno delovanje narave in krepitev načel trajnostnega razvoja združuje blizu 200 tisoč članov. Skupina si med drugim prizadeva za vzpostavitev instituta varuha narave v Sloveniji.

Srečanja so se udeležili predstavniki vseh podpisnic dogovora: predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik in generalni sekretar Matej Planko, generalni sekretar Ribiške zveze Slovenije mag. Igor Miličič, predstavnika Čebelarske zveze Slovenije Lidija Senič in Jure Justinek, predsednik Kinološke zveze Slovenije Egon Dolenc, predstavnik Turistične zveze Slovenije Jože Prah in direktor strokovne službe pri Lovski zvezi Slovenije Srečko Žerjav.

Ideja o vzpostavitvi instituta varuha narave tli že nekaj časa in udeleženci srečanja so proučili vse možnosti in tuje prakse, kjer varuha narave že imajo. Trenutno se pripravljajo spremembe Zakona o ohranjanju narave, zato bodo resornemu ministrstvu za okolje in prostor predlagali dopolnitev zakona, ki bi omogočil pogoje za vzpostavitev instituta varuha narave.

Dandanes je več kot očitno, da naravno okolje ne more prenesti vseh dejavnosti in izčrpavanja narave kot vira dobrin za človeka. Zaradi izgubljanja biotske raznovrstnosti in degradacije narave si je potrebno prizadevati za njeno varstvo. Naš skupni cilj mora biti ta, da bi ohranjeno naravo predali našim zanamcem, zato so pomembni prav vsi naravni ekosistemi, saj vsak od njih ponuja svoje dobrine in možnosti za ohranitev. Varstvo narave, njene biotske raznovrstnosti skozi ohranjanje naravnega ravnovesja, je namreč temeljna pravica slehernega posameznika. Naravno ravnovesje, s katerim se ohranja biotska raznovrstnost kot bistvo narave, je dejanski temeljni pogoj zdravega življenjskega okolja za človeka, saj predstavlja osnovne pogoje za obstoj življenja. Narava nima svojega glasu, zato je še kako pomembno, da se vzpostavi institut varuha narave, katerega namen je uresničevanje interesa ohranjanja narave, našega skupnega dobrega.

Prav tako bo skupina nevladnih organizacij za trajnostni razvoj predlagala spremembo Zakona o ohranjanju narave v delu, ki se nanaša na višino globe za storitev prekrška nedovoljene vožnje z motornimi vozili v naravi, kajti višina te je nesorazmerna glede na vožnjo s kolesi v naravi. Poleg tega bodo predlagali, da se ohrani ločena obravnava vožnje po planinskih poteh, v primeru te je namreč potrebno pridobiti dovoljenje za dvonamensko rabo. 

Namen skupine nevladnih organizacij za trajnostni razvoj je poleg uresničevanja ciljev, ki si jih je zadala, tudi izmenjava dobrih praks na različnih področjih delovanja nevladnih organizacij. Tako so na tokratnem srečanju izmenjali izkušnje na področju dela z mladimi, prihodnji mesec pa bo srečanje oziroma tematski sestanek predstavnikov skupin, ki delajo z mladimi in na področju mladih.

 

 

LPZ Medvode praznuje 40 let delovanja

»Slovenec sem« je naslov razstave fotografij Lovskega pevskega zbora Medvode, ki je na ogled v Zlatorogovi galeriji Lovske zveze Slovenije. Izbrane fotografije predstavljajo pregled štirih desetletij delovanja zbora.

Skozi 40-letno tradicijo delovanja je LPZ Medvode organiziral številne samostojne koncerte, sodeloval na koncertih doma in v tujini, redno se je udeleževal vseslovenskega srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov, prirejal razstave, izdajal publikacije, do sedaj pa so izšle tudi tri avdio kasete in dve zgoščenki. Druga, ki so jo naslovili »Slovenec sem« ravno ob 40-letnici delovanja, ob tej priložnosti pa so izdali tudi zbornik. Razstavo fotografij so na Lovski zvezi Slovenije slavnostno odprli 15. septembra, obogatili pa so jo s svojim nastopom, pod vodstvom Viktorja Zadnika. Zbrane sta nagovorila predsednik LZS mag. Lado Bradač in predstavnik LPZ Medvode Branko Celar.

Lovski pevski zbor Medvode (LPZ Medvode) je kot društvo leta 1976 ustanovila takratna Lovska družina Medvode, organizacijsko pa zbor deluje v okviru Kulturnega društva Simon Jenko Medvode. V LPZ Medvode vseskozi prepeva 20 pevcev s pevskim repertoarjem slovenskih skladateljev, posegajo pa tudi po skladbah tujih skladateljev. V programih nastopov je zaslediti značilne pesmi z lovsko tematiko, saj na ta način zbor neguje tradicionalno slovensko zborovsko pesem in prispeva k ohranjanju kulturnih vrednot in lovske pevske dediščine. LPZ Medvode razvija različne kakovostne projekte, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj in razvoj zborovskega petja ter skrbi za kulturno pevsko promocijo tako v Sloveniji kot v tujini. Z organizacijo raznolikih kulturnih dogodkov skrbi za širšo dostopnost kulturnih vsebin.

Za svoje dolgoletno neprekinjeno pevsko poslanstvo in izjemne dosežke je bil LPZ Medvode nagrajen s številnimi priznanji občine Medvode ter Lovske zveze Slovenije. Večina članov LPZ Medvode je že prejelo zlate Gallusove značke za več kot dvajsetletno zborovsko petje, posamezniki pa najvišja kulturna priznanja občine.

Jesenska akcija cepljenja lisic proti steklini

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo 30. septembra 2016 pričela z jesensko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do 15. novembra 2016.

Polaganje vab se bo izvajalo na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Delo se bo opravljalo z višine 300 metrov, s pomočjo posebej prirejenih športnih letal. Uporabljena bodo naslednja letališča: Letališče Jožeta Pučnika – Ljubljana, Portorož, Murska Sobota, Novo mesto in Slovenj Gradec, po potrebi pa bosta vključeni tudi letališči v Celju in Divači.

Obvestilo o jesenskem cepljenju lisic

Vabilo na 3. Dobrodelni ples Lovske zveze Slovenije

Spoštovani lovke in lovci, sponzorji in donatorji,

vljudno vas vabimo na 3. Dobrodelni ples LZS, ki bo v petek, 14. oktobra 2016, ob 19. uri v hotelu Celeia v Celju. Dobrodelni ples je namenjen zbiranju sredstev za solidarnostni Zeleni sklad, s katerim zagotavljamo solidarnostno pomoč našim lovkam in lovcem oziroma njihovim svojcem v izrednih življenjskih situacijah. To dejstvo je lahko v ponos vsem sponzorjem, donatorjem, umetnikom, ki so prispevali svoja dela za uspelo dražbo, organizatorjem prireditve in ne nazadnje vsem udeležencem dosedanjih dveh dobrodelnih plesov LZS.

Vabilo na 3. Dobrodelni ples LZS

Jedilnik slavnostne večerje

Dodatni termin obnovitvenega tečaja za lovske čuvaje – 27. oktober 2016 na Kozini

Obveščamo vas, da bo zaradi velikega interesa udeležbe na obnovitvenem tečaju za lovske čuvaje in omejenega števila prijav (največ 300 zaradi zmogljivosti prostora), ki ga bo Lovska zveza Slovenije v sredo, 28. septembra 2016, ob 17. uri izvedla v Veliki dvorani Celjskega doma, Krekov trg 3, Celje, enak tečaj izveden tudi v četrtek, 27. oktobra 2016, ob 17. uri v Kulturnem domu občine Hrpelje – Kozina, Reška cesta 14, Kozina.

Usposabljanje traja predvidoma tri ure z naslednjimi predavatelji in temami:

Ministrstvo za okolje in prostor, nosilec teme dr. Peter Skoberne:

»Lovski čuvaj in izvajanje naravovarstvene zakonodaje«

MKGP, lovska inšpekcija, nosilec teme Igor Simšič:
»Izredni posegi v populacijo divjadi«

MKGP, DGLR, Sašo Novinec in Gregor Hodnik, LD Bohinjska Bistrica:
»Spremembe Pravilnika o lovsko-čuvajski službi«
»Spremembe Pravilnika o lovskem orožju (nove vrste krogel)«

LZS, nosilec teme dr. Srečko F. Krope:
»Poročila lovskih čuvajev«
»Odgovori s področja pooblastil lovskega čuvaja«

Zainteresirani se lahko prijavite v LISJAK-u od 21. 9. 2016 do 26. 10. 2016 oz. dokler ne bo 200 prijav.

 

Termini predvajanja septembrske oddaje Dober pogled

Obveščamo vas, da si lahko septembrsko oddajo o lovstvu Dober pogled ogledate na naslednjih televizijskih kanalih:

GTV- Gorenjska televizija:

 • v sredo, 28. septembra 2016, ob 21:00,
 • v četrtek, 29. septembra 2016, ob 18:00,
 • v soboto, 1. oktobra 2016, ob 22:00 in
 • v nedeljo, 2. oktobra 2016, ob 15:30.

VTV Velenje:

 • v četrtek, 30. septembra 2016, ob 21:20.

TV Idea Murska Sobota:

 • v torek, 27. septembra 2016, ob 20:45.

VAŠ KANAL Novo mesto:

 • v sredo, 28. septembra 2016, ob 20:30,
 • v četrtek, 29. septembra 2016, ob 22:00 in
 • v nedeljo, 2. oktobra 2016, ob 19:30.

ATM Kranjska gora:

 • v soboto, 24. septembra 2016, ob 20:00.

GO TV Nova Gorica:

 • v torek, 27. septembra 2016, ob 19:00,
 • v četrtek, 29. septembra 2016, ob 20:45 in
 • v soboto, 1. oktobra 2016, ob 13:00.

Javna razprava o spremembah in dopolnitvah Pravil LZS

Upravni odbor Lovske zveze Slovenije za članice LZS odpira javno razpravo o spremembah in dopolnitvah Pravil Lovske zveze Slovenije in o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi volilnih okolišev ter o kandidiranju in volitvah organov in funkcionarjev Lovske zveze Slovenije. 

Javna razprava bo trajala do konca novembra 2016, predloge in pripombe z utemeljitvami lahko v pisni obliki pošljete na lzs@lovska-zveza.si.

Izhodiščne teze je na predlog Komisije za organizacijska in pravna vprašanja Upravni odbor Lovske zveze Slovenije sprejel na 5. seji 14. junija 2016.

Odpravek sklepa UO

Izhodiščne teze: Spremembe in dopolnitve Pravil LZS in Pravilnika o določitvi volilnih okolišev

Lovski tabor mladih v Postojni

Postojnsko Bistriška ZLD je tudi letos, tretjič zapored, v začetku septembra organizirala in izvedla dva tabora seznanjanja mladih z naravo in lovstvom. Taborov se je udeležilo 22 učenec iz Osnovnih šol v Postojni, Prestranku in Pivki pod skupno koordinacijo dr. Branka Peternelja (LD Javornik Postojna).

Dvodnevni tabor za mlajše učence je potekal v lovišču LD Prestranek in njihovi lovski koči na Ravniku. Lovski vodniki dvodnevnega tabora so bili Tina Rupnik (LD Prestranek), Gregor Češarek (LD Ribnica) in Franc Krnel (LD Prestranek). Tridnevni tabor pa je bil namenjen starejšim učencem in je potekal v lovski koči LD Bukovje, nad vasjo Gorenje. Izvajalci programa in lovski vodniki so bili Miroslav Žnidaršič, Ljubo Stamenkovič in Dušan Tomšič (vsi LD Javornik Postojna) ter Damijan Premrl in Rok Pečar (oba LD Bukovje). Pri samem vodenju mladih udeležencev tabora po lovišču sta se jim pridružila še Peter Premrl in Blaž Česnik (oba LD Bukovje). Za spoznavanje skrivnosti kuhanja lovskega golaža je poskrbel Evgen Požar, predsednik LD Bukovje, ki je na letošnjem 25. Furmanskem prazniku v Postojni z ekipo osvojil prvo mesto v kuhanju najboljšega lovskega golaža.

Udeleženci obeh taborov so lahko med drugim v naravi poslušali ruk jelena in spoznavali druge gozdne živali. Lovstvo in naravo so spoznavali s teoretičnega in praktičnega vidika. Zaključek obeh taborov je potekal v Predjami, kjer so si mladi ogledali lovsko zbirko v muzeju Stara dama ter delavnico Notranjskega muzeja iz Postojne. Prav tako pa so prejeli priznanja in nagrade. Udeleženci taborov, starši in lovski vodniki so bili z izvedbo in vsebino taborov zelo zadovoljni in si jih želijo tudi v prihodnje. Na ta način se lahko mladim približa lovstvo in odgovoren odnos do narave, tovrstne oblike izobraževanje mladih pa so med drugim tudi eden od ključnih elementov zniževanja starostne strukture članstva lovske organizacije.

 

 

 

LZS podpisala pristopni sporazum k projektu o ohranitvi divjega petelina v zahodnih Dinaridih

Lovska zveza Slovenije je ena od podpisnic sporazuma o skupnem sodelovanju hrvaških in slovenskih partnerjev v projektu ohranitve divjega petelina v zahodnih Dinaridih, ki ga je 22. avgusta 2016, skupaj s še drugimi partnerji v projektu, podpisala na srečanju v Lividragi na Hrvaškem.

Slovenski partnerji v projektu so Zavod za gozdove Slovenije, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Lovska zveza Slovenije, hrvaški partnerji pa Združenje za zaščito živali »Tetrijeb« Prezid, Veterinarska fakulteta Univerze v Zagrebu in JU Nacionalni park Risnjak, uprava Crni Lug.

Cilj projekta je ugotoviti dejansko stanje populacije divjega petelina, oceniti stanje habitata na območjih prisotnosti divjega petelina, presoditi velikost in viabilnost populacije na osnovi genetskega monitoringa in na osnovi predhodnih ugotovitev izdelati dolgoročne smernice za ohranjanje populacije divjega petelina. Po izdelanih smernicah ohranjanja divjega petelina bo nujno pričeti z izboljšanjem stanja habitata, s presekami in drugimi biotehničnimi ukrepi, s ciljem povezovanja sosednjih rastišč in utrjevanja prehranjevalnih možnosti divjega petelina v vseh obdobjih leta. Projekt predvideva tudi izgradnjo manjšega raziskovalno-vzgojnega centra na Hrvaškem, kjer bi se spremljalo potek naravnega razmnoževanja vrste v ujetništvu, ugotavljalo primerno prehrano, zdravstveno stanje in stres ob vzgoji s sledenjem metabolitov v iztrebkih. Prav tako projekt predvideva izobraževanje in osveščanje ciljnih skupin, kot so lovci, gozdarji, naravovarstveniki, planinci in drugi. 

V imenu Lovske zveze Slovenije je pristopni sporazum podpisal predsednik mag. Lado Bradač.

 

(Povzeto po članku Janka Škrlja).

9. državno in 3. mednarodno prvenstvo v oponašanju jelenjega rukanja

V Črni na Koroškem je 20. avgusta 2016 v okviru že 61. Koroškega turističnega tedna v polni dvorani kulturnega doma Črna na Koroškem potekalo 3. mednarodno in 9. državno prvenstvo v oponašanju jelenjega rukanja.

Tekmovanja se je udeležilo 12 tekmovalcev od 13 prijavljenih (9 Slovencev in 3 Madžari). Tekmovali so v treh disciplinah, in sicer: oponašanje mladega jelena, ki išče košute; oponašanje jelena s košutami na rukališču, katerega obkroža stranski jelen; oponašanje glavnega, neogroženega alfa jelena na rukališču, v primeru izenačenega rezultata pa so organizatorji predvideli še oponašanje jelena na višku moči, ki je značilno za ves čas paritvenega obdobja.

Tekmovalci so bili zelo enakovredni. Zgodilo se je, da sta bila vodilna tekmovalca enaka do zadnje panoge in še tu je odločila zgolj niansa. Prvo mesto na 3. mednarodnem prvenustvu v oponašanju jelenjega rukanja je dosegel Urban Košir z 49 točkami, drugo Janez Podkrižnik z 48 točkami in tretje Mate Kasper s 46 točkami. Prvo mesto na 9. državnem  prvenstvu v oponašanju jelenjega rukanja je dosegel Urban Košir z 49 točkami, drugo Janez Podkrižnik z 48 točkami in tretje Matic Oberstar s 45 točkami. Vsi sodelujoči tekmovalci so prejeli priložnostno darilo in nagrado.

Kulturni program so popestrili rogisti iz ZLD Ptuj in Ormož, znani koroški kantavtor Milan Kamnik in mlada Adrijana Kamnik.

 

Janez Švab, predsednik organizacijskega odbora

Avtor fotografij: Franc Rotar

 

f1 f2 src=”https://clan.lovska-zveza.si/userfiles/Novice/Prvenstvo%20jelenji%20ruk%202016/Ruk-3.jpg” alt=”f3″ width=”1024″ height=”768″ /> f5 f7 f6 f8 f9 f10 f11 f12 f13

Razstava fotografij ob 40-letnici delovanja Lovskega pevskega zbora Medvode

Lovska zveza Slovenije vas vljudno vabi na odprtje razstave fotografij z naslovom »Slovenec sem« ob 40-letnici delovanja Lovskega pevskega zbora Medvode, ki mu bomo ob tej priložnosti tudi prisluhnili. Pridružite se nam v četrtek, 15. septembra 2016, ob 19. uri v Zlatorogovi galeriji na sedežu Lovske zveze Slovenije (visoko pritličje), Župančičeva ulica 9, Ljubljana.

Vabilo na odprtje razstave LPZ Medvode

Odprto prvenstvo LZS v Trapu

Lovska zveza Slovenije vas v nedeljo, 11.9.2016, ob 9. uri vabi na strelišče Gaj – Pragersko, kjer se bo v organizaciji Shooting range Gaj Maribor odvijalo odprto prvenstvo Lovske zveze Slovenije v TRAPU.

Streljalo se bo 100 golobov. Za prva tri mesta bodo podeljene medalje. Med vsemi udeleženci se bodo žrebale tudi nagrade. Glavna nagrada je puška Remington 597 MAGNUM.

Startnina je 40 EUR.

Lepo vabljeni,

Matija Janc l.r.,
predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje LZS

Javni poziv Lovska kultura 2016/2: dodelitev pomoči programom in projektom skupin ter posameznikov, delujočih na področju lovske kulture


Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi pri Lovski zvezi Slovenije ponovno objavlja javni poziv Lovska kultura 2016/2 za dodelitev pomoči programom in projektom skupin ter posameznikov, delujočih na področju lovske kulture, saj sredstva ob prvem razpisu niso bila v celoti dodeljena.

Pomoč je namenjena organizaciji kulturnih dogodkov (jubilejni koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve), ki jih pripravlja in izvaja kulturna skupina ali posameznik na neprofiten način in so v interesu lovske organizacije, ter za izvajanje skupnih programov kulturnih skupin na ravni regije.

Celotna vsebina javnega poziva z obrazci za prijavo in merili za dodeljevanje pomoči je dostopna na spodnjih povezavah. Vse dodatne informacije lahko dobite po telefonu 01/ 24 10 916 vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Rok za prijavo na javni poziv je 4. oktober 2016.

Javni poziv Lovska kultura (celotno besedilo razpisa) 2016-2.pdf

Merila za dodeljevanje pomoči JP2016.pdf

Obrazci JP2016-2.doc

Poročilo o izvedenem projektu 2016.doc

“Tabor mladih’ Zveze lovskih družin Novo mesto

Zveza lovskih družin Novo mesto je letos že četrtič organizirala Tabor mladih, ki je potekal od 26. do 28. avgusta 2016 pri lovskem domu Pajkež na območju LD Toplice. Letošnji tabor je bil daleč najuspešnejši od vseh do sedaj organiziranih na območju ZLD.

Tabora se je udeležilo kar 43 otrok, od tega približno pol deklic in pol fantov iz območja cele naše Zveze pa tudi izven. Zanimanje za udeležbo je bilo izredno veliko tako da smo morali nekaterim, ki so želeli prijaviti svoje otroke zadnje dni pred pričetkom, odpovedali udeležbo, zaradi same organizacije in prevelikega števila. Tabor smo organizirali tako, da smo otroke razdelili na štiri starostne skupine katere prvi dve sta vodila izkušeni lovec Franc Pintar ter udeleženec vseh štirih taborov in od aprila naprej novopečeni lovec Žiga Gros, tretjo in četrto skupino pa starejši udeleženki tabora Maruša Henigman in Ula Železnik Gregorčič kot animatorki. Varovanje tabora, sta poleg vseh stalno prisotnih odgovornih oseb, opravljala varnostnika Robert Flander in Peter Lavrič.

Tabor je bil zasnovan projektno, kar pomeni, da so otroci opravili določena dela.. Dopoldanski čas je bil večinoma predviden za predavanja o gozdu, drevesnih in grmovnih vrstah, gobah in plodovih v gozdu, ekologiji, sesalcih in pticah, kakor tudi preživetju v naravi in prvi pomoči pri poškodbah, pikih kač in žuželk, ter nezavesti. Predavatelji so bili Alojz Dragan reševalec, Marjan Grah uni.dipl. ing. gozd., Mag. Darja Gros, Franc Jarc uni.dipl.soc.del, učitelj Tone Perko, Stane Gabrijel lovski mojster, kinologi Žarko Krese, Željko Hohnjec, Peter Lavrič in Gorazd Gregorčič, lokostrelsi trener Bojan Brulc in strelski trener Slavko Kristan. Kuhinjo so obvladovali Igor Hodnik, Uroš Šporar in Miha Pugelj. Po kosilu so skupine delovale ločeno pod vodstvom svojih mentorjev.

Prva skupina Žige Grosa, v kateri so bili najstarejši otroci so izdelali prežo, ki smo jo poklonili lovski družini in zanjo določili skrbnika. Izdelana je tako da služi lot šolski primer varne, funkcionalne in vsem starostnim skupinam lovcev, dostopne preže. Lovci učite se. Na pomoč z motorno žago je priskočil topliški lovec in gozdar Matjaž Henigman. Druga skupina je pod vodstvom Franca Pintarja izkopala kalužo, ki jo je v grobem predhodno izkopal s strojem lovec Ivan Poreber. Kaluža je narejena z nepropustno folijo in zasuta z zemljo iz katere je bilo skrbno izločeno kamenje, da bo divjad imela dovolj blatne kopeli. Približno tri kubične metre vode so lovci pripeljali s cisterno iz potoka Sušica in kalužo takoj napolnili in spravili v funkcijo.

Tretja in četrta skupina sta bili podporni skupini. Tretja skupina je očistila okolico in dvorišče lovskega doma, pospravila žaganje in oblance prvi skupini in popravila bankine dostopne ceste, ki jo je prizadejalo zadnje hujše deževje. Četrta skupina najmlajših je nabrala in pripravila suhljad za taborni ogenj, ki smo ga zakurili zadnji večer. Drv je ostalo lovski družini še najmanj za dva taka ognja. Prvi dan po večerji je odšla polovica otrok opazovat divjad, drugi dan pa druga polovica z lovci Avgustom Bučarjem, Matjažem Henigmanom, Davorjem Kolenacom, Romanom Kumljem, Bojanom Pircem in Francem Pintarjem in upam da nisem koga pozabil. 

Svečani zaključek s kulturnim programom je bil v nedeljo, 28.8.2016 ob 12. uri. Predsednik ZLD Novo mesto Franc Jarc, ki je bil tudi slavnostni govornik, strokovni tajnik Stane Gabrijel vodja tabora, ter starešina LD Toplice Avgust Bučar, so udeležencem tabora podelili pismena potrdila in opravili analizo izobraževanja. Vse prisotne smo pogostili z lovskim golažem in roštiljem ter brezalkoholno pijačo, starši pa so nas posladkali s svojimi specialitetami. Posebna zahvala gre Lovski družini Toplice in njihovemu starešini za gostoljubje, gasilcem Mali Podljuben za postavljen šotor in vsem, še posebno lovcem, ki so bili prisotni in pomagali uresničiti projekt. Prepričani smo, vsaj pohvale in zahvale, ki kar dežujejo kažejo na to, da je naš tabor zelo uspešen in najbrž najuspešnejši. Objave člankov in slik udeležencev v majicah ki so jih prejeli, so v dnevnem časopisju ter TV Vaš kanal, članek pa bo seveda tudi v reviji Lovec. Vso akcijo je snemal dežurni snemalec s kamero in udeleženec vseh štirih taborov Žan Gros, ki bo tudi izdelal DVD za vse prisotne. Če ga vprašate, komaj čaka da bo imel 18 let in postal aktiven lovec.

Želimo si, da naše delo pobliže spoznajo tudi člani komisije LZS za izobraževanje in naši vodilni funkcionarji krovne lovske organizacije. Mogoče bomo v prihodnji brošuri Mladi lovstvo dobili spoštljivo mesto in postali vzorniki za vse ostale. Tabor pri nas je dosegel nivo, ki mu lahko vsi zavidajo. Obrodil je že tudi prve sadove, enega izprašanega lovca ter enega pripravnika, kar nekaj jih pa že komaj čaka, da bodo dovolj stari, da se včlanijo v zeleno bratovščino.

Stane Gabrijel, ZLD Novo mesto

 

Dnevi lovskega strelstva in srečanje s strelci »Lovačkog saveza Srbije«

Lovska zveza Slovenije je organizirala Dneve slovenskega lovskega strelstva, ki so od 26. do 28. avgusta 2016 potekali na Pragerskem.

Namen je bil izvesti tekmovanje v lovskem strelstvu za ekipe oziroma predstavnike območnih lovskih zvez v skladu s Pravilnikom o lovskem strelstvu. Pravilnik namreč določa, da je potrebno skrbeti za lovsko strelstvo na vseh treh nivojih lovske organiziranosti, torej na nivoju lovskih družin, območnih lovskih zvez oziroma usposobljenih članic in na državnem nivoju. Namen je tudi tako pridobiti dobre strelce, ki se kasneje pomerijo na tekmovanjih lovskega strelstva izven naših meja, pri čemer so že kar nekaj let uspešni.

Članek: Dnevi lovskega strelstva 2016

 

Mojstri strelci 2016

 

Galerija fotografij

 

Obnovitveni tečaj za lovske čuvaje

Lovska zveza Slovenije bo v sredo 28. septembra 2016 ob 17. uri izvedla v Veliki dvorani Celjskega doma, Krekov trg 3, Celje obnovitveni tečaj za lovske čuvaje.

Usposabljanje predvidoma traja tri ure s spodnjimi predavatelji in temami:

1.  Ministrstvo za okolje in prostor, nosilec teme dr. Peter Skoberne
     Lovski čuvaj in izvajanje naravovarstvene zakonodaje

2.  MKGP, lovska inšpekcija, nosilec teme Igor Simšič
      Izredni posegi v populacijo divjadi

3.  MKGP, DGLR, Sašo Novinec in Gregor Hodnik LD Bohinjska Bistrica
     Spremembe Pravilnika o lovsko-čuvajski službi
     Spremembe Pravilnika o lovskem orožju (nove vrste krogel)

4.  LZS, nosilec teme dr. Srečko F. Krope
     Poročila lovskih čuvajev
     Odgovori s področja pooblastil lovskega čuvaja.

Zainteresirani se prijavijo v LISJAK-u, število mest je omejeno.

Na članski spletni strani so na voljo grafični prikazi podatkov za lovišča

Na članski spletni strani Lovske zveze Slovenije so na voljo grafični prikazi, ki omogočajo pregled določenih podatkov za posamezno lovišče. Grafični prikazi omogočajo ogled realizacije odvzema divjadi v lovišču glede na plan, realizacije odvzema divjadi v lovišču glede na realizacijo v LUO, lokacij odvzema divjadi v lovišču, lokacij objektov in lokacij lovskih škod.

Uporabniki, ki se bodo prijavili s serijsko številko lovske izkaznice in ID-jem člana, bodo lahko videli podatke za lovišče, s katerim upravlja lovska družina. Uporabniki, ki se bodo prijavili z uporabniškim imenom in geslom za lovski informacijski sistem Lisjak, pa bodo videli podatke za lovišča v skladu s svojimi pristojnostmi v Lisjaku.   

Prvi primer kroničnega hiranja jelenjadi v Evropi in prepoved uvoza urina jelenjadi kot lovske vabe

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na spletni strani objavila obvestilo o prvem primeru bolezni kroničnega hiranja jelenjadi (CWD) v Evropi, ki so ga marca letos na Norveškem odkrili pri samici divjega severnega jelena, maja pa so zabeležili še dva primera pri divjem severnoameriškem losu.

LINK: Prvi primer kroničnega hiranja jelenjadi v Evropi

 

Ker predstavlja uvažanje urina tveganje za vnos in širjenje CWD po Evropi, je Evropska komisija na Evropsko zvezo združenj za lov in ohranitev (FACE) naslovila pismo, v katerem lovce opozarja, da je uvod (nepredelanega) urina prepovedan oziroma mora biti taka pošiljka uvožena preko mejne veterinarske postaje, kjer se opravi veterinarski pregled ob uvozu. Zato Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin prosi lovce, da to informacijo dosledno upoštevajo in tako preprečijo možnost vnosa bolezni CWD v populacijo jelenjadi.

LINK: Prepoved uvoza urina jelenjadi kot lovske vabe

Deveto Evropsko prvenstvo v lovski kombinaciji – Slovenija 2016

Na strelišču Gaj – Pragersko v kraju Pragersko je v času od 1. do 3. julija 2016 potekalo 9. Evropsko prvenstvo v lovski kombinaciji, na katerem je sodelovalo deset ekip iz petnajstih držav oziroma skupaj 170 strelcev. Ekipo Lovske zveze Slovenije je zastopalo šestindvajset strelcev.

Letos je bila ekipa LZS izbrana na podlagi štirih izbirnih tekmovanjih, ki so potekala na strelišču Gaj – Pragersko. Naši strelci so na tem prvenstvu dosegli odlične rezultate, še posebno ekipa LZS v sestavi Hlebš Matjaž, Kersnik Mitja, Sadek Boštjan, Vidmar Franci, Finkšt Miha in Kandare Damjan, ki je zasedla 2. mesto v streljanju z risanico na 100 m in tarčo bežeči merjasec. Veteran so dosegli 5. mesto Kersnik Mitja, 6. mesto Škrl Janez in 10. mesto Pičulin Igor. V konkurenci mladincev je bil dosežen lep rezultat 5. mesto Kandare Erik in 10. mesto Petelinjek Jaka, ki je na Evropskem prvenstvu streljal s poškodovano roko. Iskreno je treba čestitati vsem članom ekipe Lovske zveze Slovenije za dosežene rezultate, tovariško enotnost in prijateljstvo, obenem pa se kot selektor ekipe LZS zahvaljujem Lovskemu pevskemu zboru Škale – Velenja in rogistom Mariborske lovske zveze, ki so nastopili na otvoritvi 9. Evropskega prvenstva in ZLD PTUJ-ORMOŽ, ki je s svojimi člani pomagala na treningih ekipe LZS in sami izvedbi 9. 

Evropskega prvenstva. Lovski zvezi Slovenije ter vsem sponzorjem, Hamex, d. o. o.; Arex, d.o.o.; Tri Krone, d. o. o.; Gorenjska gradbena družba, d. d.; Lab Commerc, d. o. o.; Group 22, d. o. o.; RWS in LEUPOLD, PERIGON d.o.o.; PRENDIS d.o.o.; 5.11 in TASMANIAN TIGER, ki so prispevali sredstva in opremo za udeležbo ekipe LZS na prvenstvu. Upam, da smo si z letošnjim uspešnim nastopom in častnim zastopanjem naše države ter slovenske krovne lovske organizacije zaslužili sodelovanje in pomoč tudi v letu 2017, ko bo deseto Evropsko prvenstvo v lovski kombinaciji na strelišču Sarlospuszta v kraju Tatárszentgyörgy na Madžarskem.

Matija Janc, selektor strelske ekipe LZS

 

Povezava na rezultate in slike s prvenstva

9. lovski tabor ZLD Prekmurje prvič z mednarodno udeležbo

Zveza lovskih družin Prekmurje je v sodelovanju z LD Prosenjakovci že deveto leto zapored organizirala lovski tabor za osnovnošolce. Tabora, ki je potekal od 1. do 3. julija 2016 v lovišču LD Prosenjakovci, se je udeležilo 5 tabornic in 17 tabornikov iz sedmih osnovnih šol iz Prekmurja in treh z Madžarske.

Seznanili so se s poslanstvom lovstva, ki pa ni samo delo v lovišču in poseganje v populacijo divjadi, lovstvo predstavlja tudi medsebojne tovariške odnose v lovski družini, odnos človeka do narave in živalstva ter rastlinstva, s poudarkom na načelu sobivanja in varstva narave. Mladi taborniki so z zanimanjem prisluhnili predavanjem o mali in veliki divjadi, spoznali so njene značilnosti, opazovali sledi, njeno okolje in vedenje v naravi.

Pobliže so spoznali tudi ptice ujede, ki so dovoljene za sokolarjenje v Sloveniji. Skozi predavanje o lovski kinologiji so spoznali pasme lovskih psov, prav tako pa so opazovali lovske pse pri šarjenju in krvni sledi. V vsebino tabora se je vključila tudi PU Murska Sobota, ki je mladim predstavila svoje delovanje v smislu varovanja naravnega okolja. Mladi taborniki so se seznanili tudi z lovsko kulturo, šegami in običaji. Poleg tega so se preizkusili v igranju na lovski rog ob tem pa izvedeli, kakšen je njegov pomen v lovstvu nekoč in danes.

Tabornike je z obiskom presenetil tudi direktor strokovnih služb LZS Srečko Žerjav in jim predstavil organiziranost lovstva na Slovenskem. Najbolj pa jih je zagotovo navdušilo opazovanje divjadi v naravi. Deležni so bili tudi praktičnega prikaza uplenitve, prevoza in spravila divjadi v hladilnico in pozdrava lovini. Prikazano jim je bilo lovsko orožje s praktičnim preizkusom, pomerili so se v streljanju na glinaste golobe in v streljanju z malokalibrskim orožjem.

Svoje vtise so mladi taborniki izrazili skozi likovna dela in pisne prispevke, ki bodo objavljeni v reviji Lovec. Tabor uspeva predvsem po zaslugi lovskih tovarišev in tovarišic, ki vsako leto z veseljem pripravijo vsebine in vodijo mlade tabornike po naravi ter prenašajo znanja nanje. ZLD Prekmurje je prva v Sloveniji začela z uspešno organizacijo lovskih taborov in sedaj jo posnemajo tudi druge območne lovske zveze.

V sklopu lovskega tabora je Komisija za ekologijo in varovanje naravnega okolja za divjad pri ZLD Prekmurje pripravila razstavo trofej jelenov in srnjakov z območja Prekmurja, uplenjenih v letu 2015. Razstavo so si taborniki in gostje z zanimanjem ogledali.

Mladi so lovski tabor zaključili s slovesnostjo, kjer jih je najprej pozdravil predsednik ZLD Prekmurje in vodja tabora Ludvik Rituper, nagovorili pa so jih tudi predsednik LZS mag. Lado Bradač in župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač ter predsednik Komisije za mlade in lovstvo pri LZS Marko Mali in predsednik Komisije za izobraževanje Ivan Žižek. Zaključka tabora se je udeležil tudi podpredsednik županijske lovske zbornice in zveze Županije Vas – Železne županije iz Szombathelya Gabor Doncsec. Taborniki pa so prejeli potrdila o udeležbi in majice z znakom LZS.

Program zaključne slovesnosti sta popestrila KUD Prekmurski rogisti in Pevsko društvo prekmurskih lovcev, taborniki pa so pomagali pri pripravi okusnega lovskega bograča, s katerim so postregli starše in povabljene goste ter z njimi delili navdušenje in vtise s tabora.

Mladi taborniki so spoznavali različna področja lovstva.

Nagovor predsednika ZLD Prekmurje Ludvika Rituperja.

Nagovor predsednika LZS mag. Lada Bradača.

Mladi taborniki so z zanimanjem prisluhnili predavanjem o mali in veliki divjadi.

Svoje vtise so taborniki izrazili skozi likovno ustvarjanje.

Termini predvajanja oddaje Dober pogled

Junijsko oddajo o lovstvu Dober pogled si bo možno ogledati na naslednjih televizijskih kanalih:

GTV- Gorenjska televizija:
– v sredo, 29. junija 2016, ob 21:00,
– v sredo, 29. junija 2016, ob 21:00,
– v četrtek, 30. junija 2016, ob 18:00,
– v soboto, 2. julija 2016, ob 22:00 in
– v nedeljo, 4. julija 2016, ob 15.30.

VTV Velenje:
– v četrtek, 30. junija 2016, ob 21:20.

TV Idea Murska Sobota:
– v torek, 28. junija 2016, ob 20:45.

VAŠ KANAL Novo mesto:
– v petek, 24. junija 2016, ob 20:30.

ATM Kranjska gora:
– v soboto, 25. junija 2016, ob 20:00.

GO TV Nova Gorica:
– v torek, 28. junija 2016, ob 19:00,
– v četrtek, 30. junija 2016, ob 20:45 in
– v soboto, 2. julija 2016, ob 13:00.

V Zlatorogovi galeriji na ogled razstava Nedotaknjeno življenje v afriški divjini

V četrtek, 16. junija 2016, smo na Lovski zvezi Slovenije odprli že sedmo razstavo. Tokrat so na ogled fotografije pod skupnim naslovom »Nedotaknjeno življenje v afriški divjini«, avtorja dr. Petra Kruljca, ki so nastale v podekvatorski Afriki. Fotografije odslikavajo zanimive in pogosto neobičajne trenutke v življenju avtohtonih živalskih vrst, njihovo odzivanje na življenjsko okolje, dogodke in druge živalske vrste. Dogodek so z igranjem na lovski rog popestrili Šentjernejski rogisti. V zadnjih dveh letih je Zlatorogova galerija zaživela z zanimivimi dogodki in razstavami, ki odražajo pestrost in bogatost slovenske lovske kulture.

Zbrane je pozdravil predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač, ki je poudaril, da je pomembno, da slovenska lovska organizacija predstavlja posameznike lovce, ki skozi izrazno obliko umetnosti približajo svoje doživljanje širši javnosti. V tem primeru skozi fotografije, ujete trenutke, ki pripovedujejo, kako poteka življenje v nedotaknjeni afriški divjini. Ob tej priložnosti se je zahvalil avtorju dr. Petru Kruljcu, obenem pa čestital Šentjernejskim rogistom za doseženo prvo mesto na državnem tekmovanju lovskih rogistov, ki je konec maja potekalo v Vipavi v okviru letošnjega 43. srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov.

Dr. Peter Kruljc je veterinar, lovec, ljubitelj afriške divjine in fotograf. S fotografijo se ukvarja od mladosti, bolj intenzivno pa zadnjih osemnajst let, ko s kamero potuje po podekvatorski Afriki in z njo ujame številne trenutke v življenju divjih živali in ljudi. Neskončne poti in brezpotja so ga v zadnjih sedmih letih večkrat vodila po Južni Afriki, Bocvani, Zambiji, Tanzaniji, Keniji in Namibiji, kjer je preživljal najlepša obdobja svojega življenja. Vsak njegov dan popotovanja je bil izpopolnjen z iskanjem motivov: »Običajno se šoferjem džipa in vso fotografsko opremo že v zelo zgodnjih jutranjih urah odpravim na pot, v iskanje motivov, vse do večera. Iščem raznorazne živali, raziskujem teren in marsikdaj najdem kakšno zelo lepo tematiko oziroma žival, ki izvaja svoje dnevne aktivnosti in v tem opazovanju preživim tudi po nekaj ur skupaj«. Dodal je, da je njegova prednost morda ravno v tem, da nekako začuti živali.

Zaradi poznavanja živalskih vrst, njihovega vedenja in življenjskega okolja, mu je pogosto uspelo tiho in neopazno vstopiti v intimno življenje številnih živali in ujeti trenutke, ki mnogim ostajajo skriti. Razstava »Nedotaknjeno življenje v afriški divjini« obsega 22 fotografij, ki odslikavajo neokrnjen svet divjih živih bitij v njihovem naravnem okolju, v katerem živijo polno in svobodno življenje. Vsaka od njih ima svojo zgodbo.

Razstava je na ogled vsak delavnik med 9. in 13. uro v Zlatorogovi galeriji, na sedežu Lovske zveze Slovenije.

Avtor razstave »Nedotaknjeno življenje v afriški divjini« dr. Peter Kruljc.

Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali razstavo.

 Predsednik LZS mag. Lado Bradač v pogovoru z avtorjem razstave dr. Petrom Kruljcem.

Dogodek so z odigranimi skladbami popestrili Šentjernejski rogisti, letošnji državni prvaki v igranju na lovski rog.

EU – Direktiva o orožju

Kot smo vas že obveščali preko našega glasila Lovec in preko spletnih strani o aktivnostih LZS glede predloga Direktive o orožju, vam v nadaljevanju podajamo nekaj informacij o zadnjem dogajanju na evropski ravni. Dne 14. 6. 2016 je na Odboru IMCO potekala obravnava kompromisnih amandmajev. Povzemamo vsebino sporočila pisarne Evropskega poslanca Dr. Šoltesa z dne 14. 6. 2016:

»Na Odboru EP za notranji trg in varstvo potrošnikov potekala obravnava kompromisnih amandmajev na spremembe evropske direktive o strelnem orožju. Poročevalka Vicky Ford iz skupine Evropskih konservativcev in reformistov je poudarila, da je predlog Evropske komisije slab, o čemer priča tudi dejstvo, da je bilo na predlog podanih več kot 800 amandmajev. Poročevalka je v svojem govoru izpostavila, da je potrebno izboljšati sistem izmenjave informacij in podatkov med državami članicami ter dodala, da je še posebej previdno treba postopati glede statusa muzejev in zbirateljev orožja.

Evropski poslanec dr. Igor Šoltes je med zasedanjem odbora izpostavil več problematičnih vidikov predlagane direktive: »Predlog Evropske komisije, ki je bil podan, bi naj bil eno izmed sredstev učinkovitega boja proti terorizmu, a se zdi, da je bil ta cilj zgrešen. V državah članicah obstajajo specifike v odnosu do orožja, zato je praktično nemogoče poenotiti pravila, ki bodo sprejemljiva, logična in uporabljiva za vse in to je seveda potrebno upoštevati. Sam prihajam iz Slovenije, ki imamo zgledno urejeno področje orožarske zakonodaje, zato bi tu seveda težko pristali na to, da bi z novimi spremenjenimi evropskimi pravili šli na slabše in na manj transparenten položaj in tudi zaradi tega želimo, da se pri iskanju kompromisov upoštevajo dobre prakse držav,« je povedal dr. Šoltes.

Dr. Igor Šoltes je še dodal, da nikakor ne smemo enačiti lovcev, športnih strelcev in zbirateljev orožja s teroristi: »Pri tem je treba napraviti jasno distinkcijo. Prav tako pa je več jasnosti potrebnega tudi pri kategorizaciji orožja, pri čemer se ne sme umeščati v posamezne kategorije tiste vrste orožja, ki tja na sodijo. Ne smemo pristati na sporno kriminalizacijo množice sedanjih lastnikov orožja, ki s terorizmom nimajo nič.«

Usklajevanja in pogajanja med političnimi skupinami glede stališča Odbora EP za notranji trg in varstvo potrošnikov trenutno še vedno potekajo, glasovanje o kompromisnih amandmajih pa je na odboru načrtovano za 27. junij 2016. Po trenutno predvideni časovnici pa bi naj glasovanje na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta potekalo novembra letos ko se bo uradno tudi potrdila pozicija parlamenta, kar bo nato omogočalo nadaljevanje pogajanj s Svetom EU.

Vsekakor upamo, da bo rezultat pogajanj prinesel neko razumno sliko, ki ne bo šla na škodo zakonitih posestnikov orožja.«

O nadaljnjih aktivnostih vas bomo še obveščali.

 

Dr. Srečko Felix Krope

zadolženi član UO LZS za direktivo

Ukinitev davčnih blagajn za manjše nevladne organizacije

Nevladnim organizacijam, skladno s Pravilnikom o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS št. 39/16), računov za opravljanje pridobitne dejavnosti ni več potrebno izdati v primerih dobave blaga in storitev osebam, ki niso davčni zavezanci, če vrednost obdavčljivih dobav v tekočem koledarskem letu ne preseže oziroma ni verjetno, da bo presegla znesek 5.000 eurov, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

– njihov cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno dosežejo, ga ne smejo razdeliti, temveč ga morajo nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev,
– jih upravljajo in vodijo večinoma prostovoljci, ki sami ali preko drugih oseb niso posredno ali neposredno udeleženi v rezultatih teh dejavnosti in
– zaračunavajo cene, ki jih odobrijo pristojni organi, ali cene, ki niso višje od takšnih odobrenih cen, ali za storitve, za katere ni potrebna odobritev cen, cene, ki so nižje, kot jih za podobne storitve zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV.

So pa nevladne organizacije dolžne podatke o dobavah blaga in storitev, za katere ni potrebno izdajati računov, zagotoviti v svojem knjigovodstvu. Predlagamo, da skrbno vodite popis zalog dobav in storitev in tako zagotavljate podatke o opravljenih dobavah blaga in storitev.

Računov pa tudi ni potrebno izdajati v primeru, ko nevladne organizacije opravljajo dobavo blaga in storitev v zvezi z dogodki za zbiranje denarnih sredstev, le-te organizirajo priložnostno (dobava se opravi le nekajkrat in ne po vnaprej določenem programu), izključno v svojo lastno korist ter ni verjetno, da ta oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence. Pri tem se ne upošteva omejitev obdavčljivih dobav v znesku 5.000 evrov.

Naprimer: gasilsko društvo organizira gasilsko veselico z namenom zbiranja sredstev za nakup novega gasilskega avtomobila. Na veselici bodo prodajali pijačo in hrano. Četudi bodo imeli preko celega leta več kot 5.000 evrov obdavčljivih dobav, na takšnem dogodku ne bodo izdajali računov za prodajo pijače in hrane. Bodo pa vodili zalogo izdanega blaga.

Vabilo na odprtje fotografske razstave Nedotaknjeno življenje v afriški divjini

Lovska zveza Slovenije vabi na odprtje razstave »Nedotaknjeno življenje v afriški divjini« fotografa dr. Petra Kruljca, ki bo v četrtek, 16. junija 2016, ob 19. uri na sedežu Lovske zveze Slovenije (visoko pritličje), Župančičeva ulica 9, Ljubljana.

Razstava »Nedotaknjeno življenje v afriški divjini« predstavlja le majhen izbor fotografij, nastalih v podekvatorski Afriki. Trenutki, ujeti v objektiv, odslikavajo neokrnjen svet divjih živih bitij v njihovem naravnem okolju, v katerem živijo polno in svobodno življenje. Avtor fotografij, dr. Peter Kruljc je veterinar, lovec in ljubitelj afriške divjine. S fotografijo se ukvarja od mladosti. Zaradi poznavanja živalskih vrst, njihovega vedenja in življenjskega okolja, mu je pogosto uspelo tiho in neopazno vstopiti v intimno življenje številnih živali in ujeti trenutke, ki mnogim ostajajo skriti. Nekatere od teh trenutkov je ovekovečil skozi fotografski objektiv.

Večer bodo s svojim nastopom popestrili Šentjernejski rogisti.

Vljudno vabljeni!

Občni zbor Lovske zveze Slovenije 2016

Lovci uresničujejo cilje varstva narave in trajnostnega upravljanja z divjadjo

Celje, 7. 6. 2016 – V prostorih Celjskega doma je včeraj popoldne potekal redni letni občni zbor Lovske zveze Slovenije (LZS). Udeleženci so obravnavali in sprejeli Poročilo o delu in rezultatih poslovanja Lovske zveze Slovenije v minulem letu, poleg tega pa so se seznanili z vsebinskim in finančnim načrtom za leto 2016. Sprejeli so spremembe Pravilnika o določitvi volilnih okolišev ter o kandidiranju in volitvah organov in funkcionarja LZS, izvedli pa so tudi volitve dveh manjkajočih članov Upravnega odbora LZS in treh manjkajočih članov Razsodišča LZS. Ob koncu so obravnavali še pobude in predloge posameznih članic. Največ teh se je nanašalo na spremembe Pravil LZS.

Občnega zbora Lovske zveze Slovenije, ki je njen najvišji organ, se je udeležilo 108 od 114 delegatov, ki predstavljajo vseh dvajset volilnih okolišev po Sloveniji. So pa že v maju po volilnih okoliših potekali delni občni zbori, ki se jih je udeležilo vodstvo LZS in prisluhnilo pobudam, predlogom in vprašanjem članic LZS. Krovna organizacija želi na ta način izboljšati operativno delovanje in se svojim članicam približati pri uresničevanju njihovih predlogov oziroma potreb. Predsednik LZS mag. Lado Bradač je v uvodnem nagovoru poudaril, da so pobude in predlogi za spremembe vedno dobrodošli in ravno delni občni zbori predstavljajo dobro priložnost, ko lahko članice izpostavijo za lovstvo in lovce pomembna vprašanja, o katerih se lahko razpravlja in rešitve išče že neposredno na terenu.


Delegate občnega zbora je uvodoma nagovoril predsednik LZS mag. Lado Bradač

Po uvodnih formalnostih so delegati obravnavali poročilo o delu in rezultatih poslovanja LZS v lanskem letu, ki ga je predstavil prejšnji predsednik LZS mag. Srečko Felix Krope, saj je delo organizacije v minulem letu še potekalo po njegovim vodstvom. Poudaril je, da letno poročilo dokazuje, da je delo organizacije transparentno in iz leta v leto kakovostnejše. Poleg rednega dela komisij in organov LZS je med pomembnejšimi aktivnostmi preteklega leta izpostavil prizadevanja LZS pri uveljavljanju stališč v zvezi s predlogom sprememb evropske direktive o strelnem orožju, ki predloga ne podpira, saj se neugodno nanaša na lovce. LZS je v minulem letu opozarjala na težave, ki jih povzročajo tehnične ovire, prek aplikacije Lisjak pa je vzpostavila javno dostopno evidenco odvzema divjadi in zavarovanih živalskih vrst, ki se ujamejo v žičnato ograjo. LZS je med drugim s svojimi stališči sodelovala v medresorski delovni skupini, ki pripravlja spremembe zakona o orožju. LZS je poslovala gospodarno, transparentno in v skladu z zastavljenimi cilji, delegati pa so letno poročilo soglasno sprejeli.

V nadaljevanju so se seznanili z vsebinskim in finančnim načrtom dela LZS za leto 2016. Poleg rednih nalog LZS pogosto kot pobudnica zastopa stališča v korist varstva narave in trajnostnega upravljanja z divjadjo. Tako na primer že nekaj let opozarja na kritično stanje populacije risa pri nas in se aktivno vključuje v reševanje problematike. V zadnjem obdobju intenzivno opozarja na neprimernost povečanega odvzema jelenjadi. Med drugim si prizadeva tudi za vzpostavitev instituta varuha pravic narave in ustrezno sankcioniranje voženj z motornimi vozili v naravi. Kot je pojasnil predsednik LZS mag. Lado Bradač, so bile številne načrtovane aktivnosti v letošnjem letu že izvedene oziroma naloge realizirane. LZS se je med drugim sestala s Kmetijsko gozdarsko zbornico glede škod, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa je podala strokovno utemeljeno stališče o tem, zakaj LZS odločno nasprotuje drastičnemu dvigu odvzema jelenjadi. Zavzema se namreč za posege v populacije divjadi, ki temeljijo na znanstvenih metodah. Poleg tega intenzivno opozarja na pomen izvajanja monitoringa šakala, o prisotnosti katerega priča podatek, da je bilo v Sloveniji lani evidentiranih 7 povozov šakala, med tem ko je bilo na primer povozov medveda evidentiranih 12.

Občnega zbora se je udeležilo 108 od 114 delegatov

Delegati so na občnem zboru obravnavali in sprejeli spremembe Pravilnika o določitvi volilnih okolišev ter o kandidiranju in volitvah organov in funkcionarja LZS zaradi prestopa članice v drug volilni okoliš. Predsednik mag. Lado Bradač je pojasnil, da Komisija za organizacijska in pravna vprašanja pri LZS pripravlja podrobnejše spremembe Pravil LZS, kjer bo smiselno upoštevala predloge posameznih članic oziroma posameznikov, in dodal, da bo predlog nato posredovan v javno razpravo članom LZS.

Na občnem zboru so potekale tudi volitve manjkajočih članov Upravnega odbora LZS in Razsodišča LZS. Volitve predsednika Lovske zveze Slovenije, upravnega odbora, nadzornega odbora, odbora etičnega kodeksa in razsodišča so bile sicer izvedene že decembra 2015, vendar niso bili izvoljeni vsi člani upravnega odbora in razsodišča. V Upravni odbor LZS sta bila tako naknadno izvoljena Slavko Zakšek in Ludvik Rituper, članom Razsodišča LZS pa so se pridružili Maja Brunskole, Branko Kuzma in Jure Skobir.

Ob koncu je predsednik povzel najpogostejša vprašanja, pobude in predloge, ki so jih posredovale članice na delnih občnih zborih in bodo ustrezno obravnavani. Ti so se v največji meri nanašali na spremembo Pravil LZS, drugi predlogi pa še na plačevanje članarine, finančno poslovanje organizacije, projekte upravljanja z divjadjo in zavarovanimi vrstami, vožnje v naravnem okolju, promocijo LZS, pravno pomoč, škode od divjadi, koncesije za upravljanje z lovišči, članstvo v lovski organizaciji, gradnjo novega objekta LZS idr. Občni zbor so sklenila vprašanja delegatov s krajšo razpravo.

Služba za odnose z javnostmi LZS

Regijsko tekmovanje v streljanju z risanico v okviru Postojnsko Bistriške ZLD

V nedeljo, 5. junija 2016, je v Studenem v okviru programa izobraževanj Postojnsko Bistriške ZLD potekalo regijsko tekmovanje v streljanju s puško risanico.

Ekipno je prvo mesto v streljanju osvojila LD Gradišče Košana, drugo mesto LD Črna jama ter tretje mesto LD Prestranek. Med posamezniki je prvo mesto osvojil Tomaž Leban iz LD Gradišče Košana, drugo mesto Borut Leban ravno tako iz LD Gradišče Košana in tretje mesto Marko Česnik iz LD Črna jama. Ekipe in posamezniki so za osvojena mesta prejeli pokale, priznanja in medalje ter praktične nagrade.

Postojnsko Bistriška ZLD se zahvaljuje lovskim družinam in članom za njihovo udeležbo ter organizacijam, ki so prireditev omogočile: Trgovina Rebec, d.o.o., Lovsko puškarstvo Jernej Bitner, s.p., Trgovina Avantura, Brne – trgovina za lov, ribolov in prosti čas, d.o.o. in LD Črna jama.

Oponašalci jelenjega rukanja na evropskem prvenstvu osvojili peto mesto

Slovenska ekipa oponašalcev jelenjega rukanja se je od 27. do 29. maja 2016 na Madžarskem udeležila evropskega prvenstva v oponašanju jelenjega rukanja, ki ga je organizirala Lovska zveza Madžarske. Slovenska reprezentanca, ki je bila najmlajša od vseh udeležencev, se je odlično odrezala in v ekipnem delu tekmovanja osvojila peto mesto ter za las oziroma eno samo točko zgrešila četrto mesto ob udeležbi ekip iz dvanajstih držav.

Lovska zveza Madžarske je tudi tokrat dokazala svoje mojstrstvo po organizacijski plati in prvenstvo izpeljala brezhibno. To je potekalo v županiji Zala, v mestu Keszthely, ki leži na zahodni obali Blatnega jezera in ima 21 tisoč prebivalcev, devet muzejev, knjižnico z 90 tisoč knjigami, ki se nahaja v dvorcu Feštetič, in kmetijsko fakulteto. So pa bila letošnja novost prvenstva nova pravila tekmovanja, ki so jih na skupnem sestanku sprejela vodstva delegacij. Podrobneje bodo predstavljena v eni od prihodnjih številk glasila Lovec.

Strokovni vodja sekcije Jože Gril Glede ob tej priložnosti čestita članom sekcije Urbanu Koširju iz Lovske družine Borovnica, Janezu Podkrižniku iz Lovske družine Ljubno in Blažu Šulerju iz Lovske družine Prežihovo, ki so se kljub novim pravilom udeležili v finale, dva tekmovalca pa sta se prvič udeležila te vrste tekmovanja. Hkrati pa se zahvaljuje Lovski zvezi Slovenije za vso podporo.

Jože Gril

Vabilo k udeležbi na 9. Državnem in 3. Mednarodnem prvenstvu v oponašanju jelenjega rukanja

Komisija lovsko kulturo pri Lovski zvezi Slovenije, Sekcija oponašalcev jelenjega rukanja, Lovska družina Pogorevc in Lovsko gojitveni bazen Črna, v sodelovanju s turističnim društvom Črna na Koroškem, organizirajo deveto Državno in tretje Mednarodno prvenstvo v oponašanju jelenjega rukanja, ki bo v soboto, 20. avgusta 2016, ob 15. uri v kulturnem domu Črna na Koroškem.

Letošnje tekmovanje bo potekalo v naslednjih disciplinah:
A: oponašanje mladega jelena, ki išče košute;
B: oponašanje jelena s košutami na rukališču, katerega obkroža stranski jelen;
C: oponašanje glavnega, neogroženega alfa jelena na rukališču.

Rezervna disciplina: oponašanje jelena na višku moči z rukanjem, ki je značilno za ves čas paritvenega obdobja (ruka).

Pogoji za prijavo: Prijavljeni tekmovalci bodo nastopali v lovskih oblačilih, bodisi slavnostnih lovskih krojih oz. krojih, ki so značilni za njihovo regijo, državo. Za svoj nastop lahko uporabljajo vse pripomočke, razen umetnih vložkov.

Sekcija bo za prijavljene tekmovalce organizirala tudi uradne treninge, ki bodo na sedežu LZS ali po dogovoru.

Nagrade:
1. mesto: odstrel trofejnega gamsa 2+ (z mesom)
2. mesto: odstrel srnjaka (z mesom)
3. mesto: odstrel divjega prašiča (z mesom)

Vsi udeleženci bodo dobili tudi priznanja in praktične nagrade.

Vse zainteresirane vljudno vabimo, da se prijavijo po e-pošti na naslov lzs@lovska-zveza.si ali po telefonu 01/ 24-10-910, najkasneje do 16. avgusta 2016.

Visoko državno odlikovanje za predsednika FACE Dr. Michla Ebnerja

Predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor je z ukazom odlikoval predsednika FACE Dr. Michla Ebnerja z odlikovanja Republike Slovenije, redom za zasluge.

Podeljen mu je bil za prispevek pri vzpostavljanju dobrih odnosov med institucijami Evropske unije in Slovenijo pred njenim vstopom v povezavo ter za predanost uspešnemu delovanju Slovenije znotraj Evropske unije.

Bil je eden od petih katerim je predsednik podelil odlikovanja in sicer v odlični družbi ambasadorke Republike Nemčije in ambasadorja Republike Francije v Sloveniji, ter častnih generalnih konzulov Slovenije v Monacu in Avstrijskem Štajerskem.

Podelitev je potekala 26.5.2016 v veliki dvorani predsedniške palače na katero je prijazno povabil tudi predsednika LZS mag. Lada Bradača in kolega iz FACE Srečka Žerjava.

43. srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov

Spoštovani udeleženci srečanja!

Predvideli smo, da bo naše srečanje potekalo po sledečem programu:

– 12,30 do 14,00 ure prihod in prijava udeležencev ter lovska malica.
Malica je za nastopajoče brezplačna. Spremljevalcem bo enak obrok na voljo po ceni 10,00 EUR
– 14,30 do 15,30 ure skupna vaja.
– 16,00 uri svečana otvoritev in skupni nastop zborov in skupni nastop rogistov.
– 17,30 uri prevoz zborov in rogistov do okoliških dvoran, kjer bodo večerni nastopi.
– 19,00 uri nastopi zborov in rogistov na petih lokacijah, po okoliških dvoranah.

Po zaključenih koncertih je predvideno druženje na lokaciji nastopa.
Podrobnejše informacije vam bodo posredovane ob prijavi. Za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila vam je na voljo gospa Dijana Ušaj na ZLD Gorica gsm.: 031 701 901; e-mail. info@zldgorica.si

Lovski zdravo!

SEZNAM NASTOPAJOČIH NA POSAMEZNIH LOKACIJAH OB 19,00 URI

VIPAVA:
KD DOMŽALSKI ROGISTI
KD KRIŽEVSKI ROGISTI
KUD PREKMURSKI ROGISTI
KUD ŠENTJERNEJSKI ROGISTI
KUD ŠTAJERSKI ROGISTI
ROGISTI LOVSKE ZVEZE MARIBOR
DOBOVSKI ROGISTI
PEVSKO DRUŠTVO PREKMURSKIH LOVCEV
LOVSKI PEVSKI ZBOR GLOBOKO
LOVSKI PEVSKI ZBOR KRŠKO

ŠEMPAS:
LOVSKI PEVSKI ZBOR »MARTIN KRPAN« BLOKE
KD LOVSKI PEVSKI ZBOR BELE KRAJINE
ŠKOFJELOŠKI LOVSKI PEVSKI ZBOR
PRLEŠKI LOVSKI ROGISTI
DRUŠTVO LOVSKIH ROGISTOV BOHINJ

SLAP:
LOVSKI PEVSKI ZBOR LD DOBRNA
KD SIMON JENKO LOVSKI PEVSKI ZBOR MEDVODE
MOŠKI LOVSKI PEVSKI KVARTET SMREKOVEC
LOVSKA PEVSKA SKUPINA PRIJATELJI IZ KOČEVJA
KUD HOČE POHORSKI ROGISTI
ROGISTI ZLD PTUJ-ORMOŽ
NOTRANJSKI ROGISTI
LOVSKI PEVSKI ZBOR ŠKALE

PLAČE:
LOVSKI PEVSKI ZBOR ZLATOROG VIPAVA
LOVSKI OKTET LD PECA MEŽICA
DRUŠTVO LPZ IN ROGISTOV ZASAVJE TRBOVLJE
SLOVENSKI LOVSKI PEVSKI ZBOR DOBERDOB
HUBERTOVI ROGISTI KRALJEVAC NA SUTLI
MORAVŠKI LOVSKI ROGISTI
SAVINJSKI ROGISTI TABOR

VRTOVIN:
LOVSKI PEVSKI ZBOR ZLD NOVO MESTO
MJEŠOVITI LOVAČKI PJEVAČKI ZBOR »MATKO LEGINJA« KLANA
ROGISTI LD KOČEVJE
ROGISTI LD MUTA
KUD ŽUŽEMBERŠKI ROGISTI

»MALE ZELENE CELICE« – SINOMIM ZA TRADICIONALNO SREČANJE DIJAKOV

Male zelene celice predstavljajo sinonim za vsakoletno srečanje in zabavno tekmovanje dijakov v poznavanju naravoslovja in lovstva. Udeležijo se ga predstavniki tistih dijakov, ki med šolskim letom na svoji šoli vestno obiskujejo lovski krožek, oziroma interesno dejavnost naravoslovje in lovstvo. V sodelovanju s Srednjo šolo za gozdarstvo in lesarstvo v Postojni, predvsem pa ob izdatni strokovni in tehnični pomoči njihovega profesorja Gregorja Češarka je Komisija mladi in lovstvo pri LZS 11. maja v Postojni organizirala že tretje tovrstno srečanje.

Dijakom SGLŠ Postojna ( Andraž BRANK, Žan ČAMERNIK, Viljem JANKOVEC, Blaž JURJAVČIČ in Rok KOZJEK MENCINGER z mentorjem Gregorjem ČEŠARKOM) in Biotehniškega centra Naklo ( Jan BURNIK, Žan DOLENC, Jošt DROL, Klemen KOŽUH in Domen MALI z mentorjem Mirom DOVŽANOM) so se letos prvič pridružili tudi bodoči gozdarski tehniki iz Lesarske šole Maribor ( Rok BERA, Domen HARIH, Miha LEŠNIK, Gašper TURNER in Žan VALNER z mentorico Matejo KIŠEK).

Tako se je troje petčlanskih ekip pomerilo v poznavanju organiziranosti lovstva in lovske zakonodaje, načrtovanju trajnostne rabe divjadi, ornitologije, lovskega orožja in biologije velikih in malih zveri. Za sproščeno vzdušje med tekmovanjem je s svojim načinom vodenja poskrbel profesor Češarek, kateremu je pri ocenjevanju pomagala tričlanska komisija izkušenih lovcev iz vrst spremljevalcev. Delo pri ocenjevanju so jim olajšali kar dijaki sami, saj so z jasnimi in večinoma pravilnimi odgovori izkazali svojo podkovanost v poznavanju obravnavane tematike. Navzoči smo bili enotnega mnenja, da je znanje, ki smo ga imeli priliko slišati iz ust dijakov najmanj enakovredno znanju, ki ga na izpitih izkazujejo lovski pripravniki. Posebnost tokratnega srečanja je bila izjemna izenačenost ekip, saj so se ob končnem rezultatu vse tri razvrstile znotraj zgolj ene same točke in to navkljub streljanju z zračno puško, ki je na srečanju predstavljalo piko na i. Tako je na podlagi izkazanega znanja in kančka sreče svojevrsten prehodni pokal v obliki lovske palice in srnjakovega roga odnesla ekipa dijakov Biotehniškega centra Naklo, sledila jim je ekipa Lesarske šole iz Maribora, tretje mesto pa je pripadlo gostiteljem – dijakom SGLŠ Postojna.

Da srečanje ni zgolj tekmovalnega značaja, organizatorji vsako leto poskrbimo za dodatno izobraževanje navzočih s podrobno predstavitvijo ene izmed učnih vsebin s področja lovstva. Ob prvem srečanju je bila to lovska kultura, v lanskem letu lovska kinologija, tokrat pa so dijaki lahko spoznali pomen in način načrtovanja trajnostne rabe divjadi. Vabilu na srečanje se je prijazno odzval Peter KRMA, vodja odseka za gozdne živali in lovstvo pri Območni enoti ZGS Postojna. V svojem kratkem in nazornem predavanju je predstavil postopek priprave lovsko gospodarskih načrtov in ob tem poudaril, da mora pri svojem delu poleg upoštevanja standardnih kazalnikov številčnosti divjadi v okolju, usklajevati zahteve in želje tako lovcev, kakor tudi kmetov, gozdarjev, naravovarstvenikov … Dijaki, ki so se z vprašanji dotaknili tudi problematike sobivanja z velikimi zvermi in ob tem nanje dobili odgovore tako rekoč iz prve roke.

Novost letošnjega srečanja pa je bila kratka predstavitev fotografij z naravoslovno lovsko tematiko, ki so jih posneli dijaki med šolskim letom. Komisija mladi in lovstvo je namreč ob koncu lanskega leta razpisala interni natečaj za najbolj izvirno fotografijo iz naravnega okolja, katerega osnovni namen je spodbujanje čuta za opazovanje narave. Odzvalo se je osem dijakov in prispevalo 20 fotografij. Kot najbolj doživeto, je komisija v sestavi dijakov in njihovih spremljevalcev iz Maribora, ki sicer na razpisu niso sodelovali, izbrala fotografijio polha z naslovom »daj mi lešnik«, posnel pa jo je dijak SGLŠ Postojna Rok KOZJEK MENCINGER.

Ob zaključku srečanja se nam je pridružil podpredsednik Lovske zveze Slovenije mag. Aleš KLEMENC in s priložnostnim nagovorom pohvalil prizadevanja dijakov in njihovih mentorjev ter s spodbudnimi besedami obljubil nadaljnjo vsestransko podporo naše krovne lovske organizacije pri osveščanju mladih z naravoslovno lovskimi vsebinami. Ob tej priliki je dijakom in mentorjem podelil tudi priznanja in praktične nagrade, s čimer smo srečanje v vsesplošno zadovoljstvo vseh sodelujočih pripeljali do konca. Razšli smo se s trdno obljubo, da se prihodnje leto spet – srečamo!

Marko MALI,
predsednik Komisije mladi in lovstvo pri LZS

Dijaki in mentorji – udeleženci » 3. malih zelenih celic«

Skromna predstavitev fotografij in …

… med njimi najbolj izvirna z naslovom »daj mi lešnik«, avtor Rok Kozjek Mencinger 

Oprostitev plačila upravnih taks za lovske družine

Državni zbor je aprila 2016 sprejel spremembe Zakona o upravnih taksah, ki v 9. členu določa, da so plačila upravnih taks oproščene vse pravne osebe zasebnega prava, torej tudi vse nevladne organizacije, društva, ipd., ki jim je podeljen status v javnem interesu ali pa zanje poseben zakon določa, da je njihova dejavnost v javnem interesu.

To za lovske družine opredeljuje tretja alineja 65. člena Zakona o divjadi in lovstvu.

Tako so vse LD s sklenjeno koncesijsko pogodbo oproščene plačila vseh vrst upravnih taks za izdajo dokumentov (potrdil, dovoljenj, soglasij …) kot tudi za opravljanje dejanj upravnih organov.

Na podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona o upravnih taksah upravni organ po uradni dolžnosti preveri, ali oseba izpolnjuje pogoje za oprostitev. Kljub temu pa vam predlagamo, da v izogib pomotam v sami vlogi navedete tudi, da ste plačila taks oproščeni in navedete omenjeni člen zakona, ki določa, da delujete v javnem interesu.

Srečko Žerjav

Termini predvajanja oddaje Dober pogled

Majsko oddajo o lovstvu Dober pogled si bo možno ogledati na naslednjih televizijskih kanalih:

GTV- Gorenjska televizija:
– v sredo, 25. maja 2016, ob 21:00,
– v četrtek, 26. maja 2016, ob 18:00,
– v ponedeljek, 30. maja 2016, ob 22:00,
– v torek, 31. maja 2016, ob 19:00,
– v soboto, 4. junija 2016, ob 22:00 in
– v nedeljo, 5. junija 2016, ob 15:30.

VTV Velenje:
– v četrtek, 26. maja 2016, ob 21:20.

TV Idea Murska Sobota:
– v torek, 31. maja 2016, ob 20:45.

VAŠ KANAL Novo mesto:
– v petek, 27. maja 2016, ob 20:30.

ATM Kranjska gora:
– v soboto, 28. maja 2016, ob 20:00.

GO TV Nova Gorica:
– v torek, 31. maja 2016, ob 19:00,
– v četrtek, 2. junija 2016, ob 20:45 in
– v soboto, 4. junija 2016, ob 13:00.

Pomen, možnosti in priložnosti monitoringa v lovstvu

V soboto, 14. maja 2016, je v Loki pri Mengšu na gradu Jable potekal že 8. strokovno-znanstveni posvet, letos na temo monitoringa, ki mu je prisluhnilo več kot 200 udeležencev. Pomen, možnosti in priložnosti monitoringa v lovstvu je s svojimi referati z več vidikov osvetlilo sedemnajst domačih in tujih strokovnjakov z različnih področij. Sistematično spremljanje stanja in razvoja populacij je namreč nujni sestavni del trajnostnega in učinkovitega upravljanja vseh vrst divjadi.

Udeležence so uvodoma nagovorili predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jošt Jakša in predsednik Strokovno-znanstvenega sveta pri LZS dr. Boštjan Pokorny, ki je posvet tudi vodil.

Od leve proti desni v spodnji vrsti sedijo: dr. Ivan Kos z Biotehniške fakultete UL, podpredsednik LZS Ivan Malešič, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jošt Jakša in predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač.

V uvodnem predavanju je dr. Ivan Kos z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani predstavil teoretična izhodišča pomena monitoringa v lovstvu in izpostavil možnosti široke rabe le-tega v lovstvu, ne le za spremljanje številčnosti živali v populaciji, pač pa tudi za spremljanje mnogih drugih kazalnikov, ki so pomembni za upravljanje v lovstvu, kot so na primer starostna struktura, stanje bivalnih razmer za posamezne vrste, pa tudi sociološke in družbene razmere.

Dr. Boštjan Pokorny z Inštituta za ekološke raziskave ERICo in predsednik Strokovno-znanstvenega sveta pri LZS je predstavil nekatere konkretne primere monitoringa divjadi v Sloveniji. Poudaril je, da so bile poleg sistematičnega rednega letnega spremljanja izbranih kazalnikov za namen načrtovanja upravljanja v lovstvu v zadnjih letih izvedene številne raziskave, ki predstavljajo izhodišča za nadgradnjo monitoringa oziroma so že prerasle v spremljanje novih kazalnikov. Ob tem je opozoril na pomen sodelovanja lovcev pri monitoringih, saj so številni strokovnjaki tudi lovci, prav tako pa so lovci nepogrešljivi terenski sodelavci pri vzorčenju, vzorcev brez njih namreč ne bi bilo.

Predsednik Strokovno-znanstvenega sveta pri LZS dr. Boštjan Pokorny.

Dr. Romana Erhatič Širnik iz Tehniškega muzeja Bistra je orisala razvoj monitoringa v lovstvu na Slovenskem skozi čas. Torej njegov razvoj od najosnovnejšega spremljanja živali v naravi (zaradi zagotavljanja hrane in surovine za obleko, pripomočke itd.) pa vse do današnjega strokovno podprtega monitoringa.

Možnosti in zakonske omejitve glede uporabe kamer za monitoringe v loviščih je predstavil mag. Srečko Felix Krope. Uporaba teh v zadnjem desetletju narašča, pri čemer sta LZS in Informacijski pooblaščenec našla skupno rešitev, ki po določenimi pogoji dopušča uporabo kamer tudi v loviščih.

O pomenu monitoringa divjadi za načrtovanje upravljanja s populacijami je govoril Marko Jonozovič z Zavoda za gozdove Slovenije. Pojasnil je, da monitoring stanja divjadi in njenega okolja določa Zakon o divjadi in lovstvu, lovske organizacije pa so zadolžene za izvajanje ukrepov za varstvo divjadi, njenega okolja ter spremljanja stanja divjadi. Brez monitoringa in brez podatkov o divjadi in njenih odnosih z življenjskim okoljem namreč ni možno načrtovati posegov in trajnostno upravljati z divjadjo.

Dr. Klemen Jerina z Biotehniške fakultete UL je predstavil prednosti in slabosti kazalnikov v kontrolni metodi upravljanja parkljarjev v Sloveniji. Med drugim predlaga, da bi bilo smotrno kritično oceniti kontrolno metodo in kazalnike, saj so od vpeljave teh minila že desetletja in so, kljub sicer dobrim lastnostim, potrebne izboljšave. Za strokovno utemeljene načrte so namreč potrebni kakovostni podatki, saj je le tako možno zagotoviti kakovostno upravljanje.

Matija Stergar z Zavoda za gozdove Slovenije je predstavil pomen prostorskega beleženja podatkov o odvzemu divjadi, ki pri odvzemu nekaterih vrst poteka po kilometrskih kvadrantih. Poudaril je, da takšno podrobno prostorsko merilo beleženja podatkov velja za posebnost v evropskem prostoru, hkrati pa takšni podatki predstavljajo osnovo nekaterih novejših raziskav, saj omogočajo natančnejše spremljanje lastnosti osebkov in populacij divjadi, katerih razlike je možno v nekem prostoru zaznati že znotraj manjših območjih.

Dr. Ida Jelenko z Inštituta za ekološke raziskave ERICo je predstavila monitoring s čeljustmi parkljaste divjadi, Katarina Flajšman z Gozdarskega inštituta Slovenije pa prostorsko in časovno variabilnost v razmnoževalnem potencialu srnjadi ter razloge, zakaj bi bilo ta kazalnik smiselno vpeljati v rutinski monitoring populacij.

Dr. Dragan Gačić s Fakultete za gozdarstvo Univerze v Beogradu je predstavil značilnosti monitoringa divjadi v Srbiji, s poudarkom na monitoringu poljskega zajca. Dr. Krunoslav Pintur z Veleučilišta v Karlovcu pa značilnosti monitoringa na Hrvaškem.

Dr. Gorazd Vengušt z Veterinarske fakultete UL je govoril o pomenu monitoringa zdravstvenega stanja divjadi v Sloveniji. Natančnost pobiranja vzorcev je namreč bistvena za nadaljnje raziskovanje. Lovci predstavljajo pomemben del aktivnega monitoringa, ko pobirajo vzorce živali. Zelo pomembno pa je tudi njihovo izobraževanje, saj lahko le na ta način dobijo vpogled kaj, koliko in kako se vzorči. Dr. Diana Žele, prav tako z Veterinarske fakultete UL, je predstavila spremljanje zdravstvenega stanja dveh stalnih vrst pri nas, lisic in divjih prašičev.

Veliko zanimanja je pritegnilo predavanje dr. Huberta Potočnika z Biotehniške fakultete UL. Predstavil je monitoring šakala v Sloveniji, ki se v zadnjih desetletjih uspešno širi proti srednji in vzhodni Evropi. Sistematični, metodološko usklajen monitoring se bo v okviru LZS začel izvajati v drugi polovici leta, osnovni cilj spremljanja stanja populacije šakala pa je pridobivanje podatkov o prostorski razširjenosti in številčnosti populacije, osnovnih demografskih parametrih kot sta na primer razmnoževanje in smrtnost, cilj pa je tudi ocenjevanje vpliva šakala na okolje in druge živalske vrste. Dr. Ivica Bošković s Fakultete za kmetijstvo Univerze J.J. Strossmayera v Osijeku pa je predstavil monitoring in upravljanje s šakalom v celinskem delu Hrvaške.

O tem, kakšen pomen ima genetika za sodobno spremljanje stanja prostoživečih populacij, je govoril dr. Tomaž Skrbinšek z Biotehniške fakultete UL, ki je poudaril, da so v sodelovanju z lovci in gozdarji izpeljali eno izmed prvih in bolj uspešnih študij stanja populacij volka in medveda v Evropi, dokumentirali genetske težave populacije risa in tako prvič v zgodovini postavili znanstveno utemeljena izhodišča za upravljanje in varstvo vrst v prihodnosti. Tudi sicer je pričakovati, da bo genetsko spremljanje postalo stalnica pri spremljanju tudi drugih za lovstvo pomembnih živalskih vrst. Dr. Rajko Bernik z Biotehniške fakultete UL pa je posvet zaokrožil s predstavitvijo izsledkov spremljanja stanja novozgrajenega vodnega vira v lovišču.

Sobotni posvet se je zaključil s slovesno podelitvijo priznanj lovskim pripravnikom Zveze lovskih družin Ljubljana o opravljenem lovskem izpitu in zaprisego, da bodo spoštovali določila Etičnega kodeksa slovenskih lovcev.

Gradivo 8. Slovenski lovski dan

 

Predstavitve predavanj so objavljene na članski spletni strani LZS pod Dokumenti – Strokovno-znanstveni svet – Ostali dokumenti – 8. Slovenski lovski dan.

Novice o poteku spreminjanja določil evropske orožne direktive

V ponedeljek 09.5.2016 je v Bruslju Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve glasoval o osnutku predloga sprememb Direktive o nadzoru nabave in posedovanja orožja (91/477/EC) ali kratko Orožni direktivi. Poročilo je podal g. Bodil Valero iz stranke Zelenih.

Rezultat je pozitiven in za nas lovce in športne strelce zelo spodbuden saj je poslal jasno sporočilo tako Evropski komisiji kot Svetu evropske unije, da parlament odločno nasprotuje večini predlaganih sprememb.

Tako so bile zavrnjene predlagane trditve in spremembe:

Trditev, da so zbiralci vir nedovoljene trgovine z orožjem
Predlagana odstranitev zbiralcev iz izjem v direktivi
Prekategorizacija in prepoved orožja kategorije B7
Prepoved prodaje vladnega orožja državljanom
Klasificiranje nabojnikov kot sestavnega dela orožja
Omejitev kapacitete nabojnika
Klasifikacija dušilcev zvoka kot sestavnega dela orožja
Akcizne dajatve na orožje, dele in naboje
Uvedba obveznega zavarovanja odgovornosti za lastnike orožja
Uvedba standardiziranega medicinskega pregleda
Obvezna veljavnost orožne listine le pet let
Označevanje krogel

Potrdili pa so :
Označevanje delov orožja
Uvedbo navodil za hranjenje v direktivo
Skupno vodenje podatkov

V nadaljevanju sledi glasovanje v Odboru za notranji trg in varstvo potrošnikov, ki bo 27.6.2016 o lastnih predlogih sprememb in nato obravnava v Svetu evropske unije.

Za tako uspešen potek lahko pomemben del pripišemo aktivnostim evropske lovske zveze FACE in njenim ekspertom.

Srečko Žerjav

Obisk poslanca evropskega parlamenta dr. Igorja Šoltesa na LZS

V petek, 06.5.2016 nas je na sedežu Zveze obiskal član evropskega parlamenta in njegova asistentka, ga. Natalija Ferlež. V razgovoru smo mu predstavili poslanstvo in ustroj slovenske lovske organizacije in najpomembnejše izzive s katerimi se pri svojem delu srečujemo. Izmenjali smo stališča glede morebitnih sprememb evropskih direktiv in tu največ časa posvetili direktivi o orožju. G. Šoltesa so posebej zanimali razlogi za širitev populacije rjavega medveda in volka v Alpe in morebitne posledice. Strokoven odgovor mu je seveda podal Dr. Ivan Kos, predsednik komisije LZS za upravljanje z divjadjo. Obvestili smo ga tudi o izrednem političnem pritisku MKGP za povečan odstrel jelenjadi, ki mu argumentirano nasprotujemo, vendar pa naša prizadevanja naletijo le na gluha ušesa pristojnih.

 

Spomladanska akcija cepljenja lisic proti steklini

Obveščamo vas, da bomo predvidoma 6. maja 2016 pričeli s spomladansko akcijo cepljenja lisic proti steklini.

Akcija bo trajala predvidoma do 20. junija 2016.

Polaganje vab se bo izvajalo na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Delo se bo opravljalo z višine 300m s pomočjo posebej prirejenih športnih letal. Uporabljena bodo naslednja letališča:

Letališče Jožeta Pučnika – Ljubljana
Murska sobota
Novo mesto in
Slovenj Gradec;

po potrebi bosta vključeni tudi letališči v Celju in Divači.

Več o sami akciji in bolezni najdete na spletni strani Uprave.

 

Uprava Republike Slovenije za varno hrano,

veterinarstvo in varstvo rastlin

 

Info 2016

Liga LZS v kombinacijskem streljanju 2016

V soboto, 30. 4. 2016, se je v Pragerskem končala liga v kombinacijskem streljanju, ki je obsegala štiri strelska tekmovanja in  se jih je udeležilo dvaintrideset strelcev. Rezultati strelskih tekmovanj v ligi so veljali tudi za izbor strelcev v strelsko ekipo Lovske zveze Slovenije, ki bo našo zvezo zastopala na devetem Evropskem prvenstvu v kombinacijskem streljanju, ki bo to leto v Sloveniji na strelišču Gaj – Pragersko.

 

Liga LZS 2016

Domovini predani že četrt stoletja

V nedeljo, 15. maja, bo Slovenija praznovala 25 let delovanja svoje, Slovenske vojske. Na ta dan leta 1991 se je v dveh učnih centrih, na Igu in v Pekrah, prvič po 2. svetovni vojni začelo usposabljanje slovenskih vojakov v slovenskem jeziku, kar je bil eden temeljnih pogojev za izgradnjo in razvoj Slovenske vojske.

Slovenska vojska bo 25-letnico zaznamovala v nedeljo, 15. maja, ob 20. uri z osrednjo slovesnostjo v ljubljanskih Križankah, ki jo bo neposredno prenašala RTV SLO. Dan pred tem, v soboto, 14. maja, pa slovenski vojaki in vojakinje vabijo vse, da z njimi preživijo dan v eni izmed slovenskih vojašnic, ki bodo že tradicionalno odprle svoja vrata. Vsem obiskovalcem bodo pripravili pestre predstavitve, kjer ne bo manjkala vožnja z vojaškimi vozili, delavnice za najmlajše itd.

 

Domovini predani že četrt stoletja

Dnevi lovskega strelstva 2016

Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje LZS vabi :

Program se bo odvijal na strelišču na PRAGERSKEM od 26. 8. 2016 do 28. 8. 2016

– četrtek, 25. 8. 2016
od 10. do 18. ure bo uradni trening

– petek , 26. 8. 2016
od 10. do 18. ure bo uradni trening
od 11. ure predstavitve lovske opreme in predstavitve optičnih naprav in orožja

– sobota, 27. 8. 2016
ob 9. uri žrebanje štartnih številk
ob 10. uri odprtje DRŽAVNEGA PRVENSTVA
ob 11. uri začetek tekmovanj
ob 17. uri večerja za vse udeležence

– nedelja, 28. 8. 2016
ob 9. uri nadaljevanje Državnega prvenstva
ob 14. uri razglasitev rezultatov in zaključek dni lovskega strelstva 2016.

Državno prvenstvo bo potekalo:
1.Lovska kombinacija – open ( trap, kompak, tarča Srnjak, Gams, Lisica (100 m) in Bežeči merjasec (50 m ) )
Kategorije: Ženske, Mladinci, Člani (do 55 let) in Veterani (več kot 55 let)
Območna lovska zveza (ZLD/ LZ) v vsako kategorijo lahko prijavi tri strelce, ekipo ZLD/LZ sestavljajo trije strelci, ki so določeni vnaprej. Najmanjši dovoljen kaliber risanice je .22 Hornet.
2. Lovska kombinacija za veterane ( trap – 50 golobov in MK puška (35 m), 10 strelov))
ZLD/LZ lahko prijavi tri strelce, ki sestavljajo tudi ekipo.
3. Lovska kombinacija za superveterane ( trap 50 golobov in MK puška (35 m), 10 strelov))
ZLD/LZ lahko prijavi tri strelce, ki sestavljajo tudi ekipo.

Najboljši v seštevku ekip v Lovska kombinaciji – open, Lovski kombinaciji za veterane in Lovski kombinaciji za superveterane ZLD/LZ dobi prehodni pokal.

Komisija za lovsko strelstvo in orožje

Termini predvajanja oddaje Dober pogled

April 2016

GTV- Gorenjska televizija
– v soboto, 30. aprila 2016, ob 22.00,
– v nedeljo, 1. maja 2016, ob 15.30,
– v sredo, 4. maja 2016, ob 21.00,
– v četrtek, 5. maja 2016, ob 18.00

VTV Velenje
– v četrtek, 28.4.2016, ob 21:20

TV IDEA Murska Sobota
– v torek, 26.4.2016, ob 20:45

VAŠ KANAL Novo mesto
– v petek, 29.4.2016, ob 20:30

ATM Kranjska gora
– v soboto, 30.4.2016, ob 20:00

GO TV Nova Gorica
– v torek, 26.4.2016, ob 19:00
– v četrtek,28.4.2016 ob 20:45
– v soboto, 30.4.2016 ob 13:00

8. slovenski lovski dan, 14.5.2016, avditorij gradu Jable pri Mengšu

Strokovni posvet bo v soboto, 14. maja 2016, v avditoriju gradu Jable pri Mengšu. Registracija udeležencev se bo pričela ob 8:30. Po otvoritvi posveta, ki bo ob 9. uri, bodo sledili strokovno-znanstveni referati vodilnih strokovnjakov s področja lovstva in upravljanja z divjadjo v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji. Program posveta je v nadaljevanju.

Lovska zveza Slovenije letos organizira že 8. Slovenski lovski dan, tradicionalno strokovno srečanje, ki je namenjeno ozaveščanju strokovne in splošne javnosti o pomenu lova in lovstva ter trajnostne rabe naravnih virov. Na letošnjem strokovnem posvetu, ki ga organizira Strokovno-znanstveni svet pri Lovski zvezi Slovenije, bomo osvetlili pomen monitoringa v lovstvu oz. zbiranja in analize množice dragocenih podatkov, ki jih zagotavljajo lovci.

Program posveta in način prijave:

Vabilo_Lovski dan 2016_18.4.2016.doc

Kolektivni dopust

Strokovna služba LZS sporoča članicam Lovske zveze Slovenije, lovcem in poslovnim partnerjem, da zaradi kolektivnega dopusta v četrtek 28. aprila in petek, 29. aprila 2016, ne bo poslovala.

Hvala za razumevanje in lovski zdravo!

Služba za odnose z javnostmi
pri Lovski zvezi Slovenije

Strokovna služba LZS sporoča članicam Lovske zveze Slovenije, lovcem in poslovnim partnerjem, da zaradi kolektivnega dopusta v četrtek 28. aprila in petek, 29. aprila 2016, ne bo poslovala.

Javni poziv Lovska kultura 2016

Za dodelitev pomoči programom in projektom skupin in posameznikov, delujočih na področju lovske kulture v letu 2016.

Predmet poziva Lovska kultura 2016 je dodelitev pomoči programom in projektom, skupinam in posameznikom, ki delujejo na področju lovske kulture (v nadaljevanju: programi), ki so:
– produkcija kulturnih dogodkov (jubilejni koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področjih dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturna skupina ali posameznik na neprofiten način in je v interesu lovske organizacije;
– skupni programi kulturnih skupin na regijskem nivoju;
– Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), filmska in video dejavnost, likovna dejavnost, fotografska dejavnost, literarna dejavnost.

Javni poziv lovska kultura 2016

Merila javni poziv

Obrazci

Poročilo o izvedenih projektih

7. mednarodna konferenca »Dnevi korporativne varnosti 2016«

Inštitut za korporativne varnostne študije je včeraj, 17. marca, organiziral okroglo mizo na temo Varnostne implikacije uvajanja rigoroznih zakonskih rešitev na področju uporabe tobačnih izdelkov, alkohola in orožja – Gre za razkorak med realnostjo in teoretičnim pristopom? Okrogle mize se je kot predstavnik Lovske zveze Slovenije udeležil mag. Srečko Felix Krope, član Strokovno-znanstvenega sveta LZS.

V okviru 7. mednarodne konference »Dnevi korporativne varnosti 2016« je Inštitut za korporativne varnostne študije včeraj, 17. marca, organiziral okroglo mizo na temo  Varnostne implikacije uvajanja rigoroznih zakonskih rešitev na področju uporabe tobačnih izdelkov, alkohola in orožja – Gre za razkorak med realnostjo in teoretičnim pristopom? Okrogle mize se je kot predstavnik Lovske zveze Slovenije udeležil mag. Srečko Felix Krope, član Strokovno-znanstvenega sveta LZS, ki je podal stališče glede nove evropske direktive o orožju.

Več o samem programu si lahko preberete na spodnji povezavi.

http://www.ics-institut.si/konference-in-dogodki/6/75

Termini predvajanja oddaje Dober pogled

Marec 2016

GTV-Gorenjska televizija
v sredo, 30. marca 2016, ob 21.00,
v četrtek, 31. marca 2016, ob 18.00,
v soboto, 2. aprila 2016, ob 22.00 in
v nedeljo, 3. aprila 2016, ob 15.30

VTV Velenje
v četrtek, 31. marca 2016, ob 21:20

TV Idea Murska Sobota
torek, 29. marca 2016, ob 20:45

VAŠ KANAL Novo mesto
v petek,25. marca 2016, ob 20:30

ATM Kranjska gora
v soboto, 26. marca 2016, ob 20:00

GO-TV Nova Gorica
v torek, 29. marca 2016, ob 19:00
v četrtek, 31.marca 2016, ob 20:45
v soboto, 2. aprila 2016, ob 13:00

Slavnostna podelitev plaket glasila Lovec

V prostorih Tehničnega muzeja Slovenije v Bistri smo v četrtek, 10. marca 2016, slavnostno podelili zlati, srebrne in bronaste plakete glasila Lovec.

Minili sta že praktično dobri dve desetletji, odkar so bile podeljene zadnje plakete glasila Lovec posameznikom, ki so s svojimi strokovnimi, literarnimi članki, likovnimi ali fotografskimi avtorskimi deli v našem glasilu Lovec bistveno prispevali k napredku lovske misli, pisane besede v Sloveniji ali celo na mednarodnem področju. Za take prispevke so namenjene plakete revije Lovec, kakor navaja pravilnik o odlikovanjih LZS. Uredniški odbor je na svojih sejah v preteklem letu odločil, da  ponovno izročimo priznanja najbolj zaslužnim posameznikom, ki so v preteklem obdobju spet ali na novo poglavitno prispevali k obveščenosti članstva, strokovnosti, lepi pisani besedi, opremi s slikovnim gradivom in obliki glasila Lovec.

V prostorih Kočijažnice smo podelili dve zlati, osemnajst srebrnih in enaintrideset bronastih plaket. Dobitnika zlate plakete sta Dr. Arpad Köveš, dolgoletni delaven dopisnik v naše glasilo in od leta 2012 predsednik Uredniškega odbora Lovca ter Janez Papež, ki je prispeval gotovo več kot tisoč, sprva črno-belih nato pa barvnih vrhunskih fotografij narave, divjadi in zavarovanih vrst. V Lovcu je bilo objavljenih tudi okrog trideset njegovih doživetij o  srečanjih z živalmi.

Samo slavnostno podelitev je popestrilo in oplemenitilo Kulturno umetniško društvo Prekmurski rogisti.

Nastop KUD Prekmurski rogisti

Uvodni nagovor predsednika LZS, mag. Lada Bradača, dobitnika bronaste plakete

Predsednik Uredniškega odbora LZS in dobitnik zlate plakete, dr. Arpad Köveš

 

Predsednik mag. Bradač je podelil zlato plaketu fotografu Janezu Papežu

Mag. Srečko Felix Krope je podelil zlato plaketo dr. Arpadu Kövešu

Na sliki od desne proti levi: predsednik LZS, mag. Lado Bradač, predsednik Uredniškega odbora LZS, dr. Arpad Köveš, urednik glasila Lovec, Boris Leskovic, dobitnik zlate plakete, Janez Papež in predsednik LZS med leti 2008 in 2016, mag. Srečko Felix Krope

Uigrana ekipa glasila Lovec, na sliki od desne proti levi: dr. Köveš, tajnica uredništva Eva Strajnar, urednik Boris Leskovic, lektorica Marjetka Šivic in tehnični urednik Milan Samar 

 

Avtor fotografij: Štefan Vesel

Slovenski teden boja proti raku 7.3. – 11.3.2016

Spoštovane lovke in lovci,

danes je na Onkološkem inštitutu (OI) potekala novinarska konferenca ob letošnjem Slovenskem tednu boja proti raku, ki ga prireja Zveza slovenskih društev za boj proti raku, letos v sodelovanju z OI in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ).  Tako kot v svetu in v Evropi, število rakavih obolenj iz leta v leto narašča tudi v Sloveniji.

Več si lahko preberete na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, na povezavi: http://www.nijz.si/sl/7-11-marec-2016-slovenski-teden-boja-proti-raku, kjer je dosegljivo tudi dodatno gradivo in tonska izjava Jožice Maučec Zakotnik, dr. med., vodjo državnega programa presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki, Programa Svit.

Otvoritev novih pisarniških prostorov Lovske zveze Koper

Na deževno soboto, 27.2.2016 je potekala manjša svečanost ob otvoritvi novih pisarniških prostorov LZ Koper v Srgaših.

Na deževno soboto, 27.2.2016 je potekala manjša svečanost ob otvoritvi novih pisarniških prostorov LZ Koper v Srgaših. V uvodu je predsednika LZS mag. Lada Bradača, predstavnike lovskih družin članic LZ Koper, predstavnici Društva slovenskih lovk, predstavnike Obalno kraškega lovskega kinološkega društva Koper, Lovskega pevskega zbora Dekani, najbližje sosede ter ostale goste pozdravil in nagovoril predsednik LZ Koper Fabio Steffe. V svojem nagovoru nam je predstavil več kot sto letno prehojeno pot organiziranega lovstva v slovenski Istri. Del te zgodovine je tudi objekt s pripadajočim olimpijskim streliščem v Srgaših, ki ga je LZ Koper zgradila leta 1971. Takrat je kupila tudi dosedanje pisarniške prostore na Trgu Brolo 12 v centru Kopra, kjer je do letos delovala strokovno tajniška služba. Zaradi spremenjenih potreb in želje po selitvi iz mestnega vrveža, smo se odločili, da pisarno preselimo na grič s pogledom na Koper in njegovo zaledje. S tem pa bom lahko realizirali tudi željo po naravovarstveno, lovsko-športnem centru, kjer bi združili lovsko strelstvo, kinologijo s poligonom za pse jamarje, izobraževalno dvorano ter naravovarstveno učilnico za širšo javnost.

V čast nam je bilo, da se je slavnostnega odprtja udeležil tudi predsednik LZS mag. Lado Bradač, ki nam je ob tej priložnosti namenil tudi nekaj besed. Poudaril je pomen izobraževanja in predstavitve našega poslanstva širši javnosti. Glede na to, da je na tej lokaciji tudi strelišče za glinaste golobe, je predstavil tudi aktivnosti LZS glede aktualne problematike sprejemanja nove evropske orožne direktive in glede spremembe zakonodaje, ki se tiče strelišč. Zaželel nam je tudi čimprejšnje dokončanje projekta naravovarstvenega centra.

Sledil je simbolični razrez traku, ki so ga opravili prvi predsednik reaktivirane LZ Koper Alojz Rožman, predsednik LZS mag. Lado Bradač in predsednik LZ Koper Fabio Steffe.

Nato so si vsi prisotni lahko ogledali nove pisarniške prostore, čemur je sledilo krajše druženje, ki ga je popestril tudi lovsko harmonikaški trio iz LD Rižana.

Na novem naslovu, Srgaši 38/B, 6274 Šmarje, bodo tako po novem svoj sedež imeli še Lovski pevski zbor Dekani, Obalno kraško lovsko kinološko društvo in naše lovke iz Društva slovenskih lovk.

 

Vedran Prodan

Podpredsednik LZK

Stavba z novimi pisarniškimi prostori

Stavba z novimi pisarniškimi prostori

Gosti

Gosti

 Nagovor predsednika LZK

Nagovor predsednika LZK

Nagovor predsednika LZS

Nagovor predsednika LZS

Harmonikarski trioHarmonikarski trio

Razrez traku

Razrez traku

Pisarna

Pisarna

Sejna soba

Sejna soba

Skupinska fotografija

Skupinska slika

Razpis za direktorja Strokovne službe LZS

Hunting Association of Slovenia
objavlja prosto delovno mesto

direktorja Strokovne službe Lovske zveze Slovenije

s polnim delovnim časom

Pogoji:

 • univerzitetna izobrazba VII. stopnje
 • 3 leta delovnih izkušenj
 • lovski izpit
 • vozniško dovoljenje B kategorije
 • aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika in pasivno znanje enega jezika Evropske unije
 • poznavanje sodobnih računalniških orodij
 • program dela Strokovne službe

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas do izteka mandata predsednika LZS, s polnim delovnim časom.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo
najkasneje petnajst dni po objavi na spletni strani na naslov :

Lovska zveza Slovenije, Župančičeva ulica 9, 1000 Ljubljana, s pripisom:
»ZA RAZPIS – DIREKTOR«

 Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v petnajstih dneh po izbiri.

Prijava lovskih strelskih tekmovanj UE

Ker prihaja sezona lovskih strelskih tekmovanj, objavljamo tolmačenje, kdaj gre pri tem za javne prireditve in je zanje potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje in kdaj to dovoljenje ni potrebno.

Želim vam uspešno izvedbo!

Srečko Žerjav

 

Termini predvajanja oddaje Dober pogled

Februar 2016

GTV- Gorenjska televizija

v soboto, 27. februarja 2016, ob 22.00,
v nedeljo, 28. februarja 2016, ob 15.30,
v sredo, 2. marca 2016, ob 21.00 in
v četrtek, 3. marca 2016, ob 18.00.

GO-TV Nova Gorica

torek, 23.2. ob 19:00
četrtek, 25.2. ob 20:45
sobota, 27.2. ob 13:00

VTV- Velenje

čwetrtek, 3.3. ob 21:20

TV IDEA Murska Sobota

torek, 23.2. ob 20:45

VAŠ KANAL Murska Sobota

petek, 26.2. ob 20:30

Strelska liga v kombinacijskem lovskem streljanju

Komisija za lovsko strelstvo LZS
in selektor strelske ekipe LZS

vabita na

STRELSKO LIGO V KOMBINACIJSKEM LOVSKEM STRELJANJU,
ki bo tudi izbirno tekmovanje za strelsko ekipo LZS, ki bo tekmovala na osmem EP.
Tekmovanje bo na strelišču Gaj na Pragerskem po naslednjem terminskem programu:

– 26. 3. 2016
– 2. 4. 2016
– 16. 4. 2016
– 30. 4. 2016 (sprememba termina)

Tekmovanje bo potekalo v vseh disciplinah (trap, compak, bežeči merjasec in krogla, 100 m).
Začetek tekmovanja bo vedno ob 9. uri.
Trening: po urniku strelišča.
Kategorije: ženske, mladinci, člani in veterani.
Tarče: FITASC.
Krogla: najmanjši kaliber. Je .22 Hornet (kontrolnik 8 mm).
Tekmovanje bo potekalo po pravilih FITASC.
Nagrade: prvi trije v vsaki kategoriji bodo dobili medalje (štiri tekme).
Rezultati tekmovanja bodo podlaga za izbor tekmovalne ekipe, ki bo LZS zastopala na osmem EP.
Pogoji za uvrstitev v ekipo:
ženske: na treh tekmah morajo zbrati 945 točk,
mladinci: na treh tekmah morajo zbrati 990 točk (starost tekmovalca od 18 do 20 let),
člani in veterani: štel bo rezultat treh najboljših tekem.
Število članov ekipe LZS bo določil selektor na razglasitvi rezultatov.
Startnina za eno tekmo znaša 25 €, ki se poravna na strelišču.
Treningi: Strelišče bo uradno odprto 01.03.2016 (razen če bi bile vremenske razmere »nevzdržne« sneg, hud padec temperatur).

v februarju so planirani vikendi, razen če bi bile vremenske razmere »nevzdržne« sneg, hud padec temperatur vse informacije za mesec februar na telefon: 051 399 734
– sobota od 10.00- 12.00 ure
– nedelja od 09.00-11.00 ure

Cena treningov:
– trap 7 €
– compak 7 €
– risanica 100 m (20 strelov štiri tarče)7 €
– bežeči merjasec ( 5 strelov) 4 €

Komisija za lovsko strelstvo LZS

Lepote narave – Bogdan Breznik

V Zlatorogovi galeriji na sedežu Lovske zveze Slovenije smo v četrtek, 4. februarja 2016, tik pred največjim slovenskim kulturnim praznikom odprli razstavo slikarja Bogdana Breznika z naslovom Lepote narave.

Slovenci smo eden izmed redkih narodov, ki imamo na koledarju med državnimi prazniki tudi kulturni praznik. To vsekakor kaže na to, da se zelo dobro zavedamo, da nas brez tako močnega kulturnega udejstvovanja, verjetno ne bi več bilo.

Nagovor predsednika Lovske zveze Slovenije, mag. Lada Bradača

Med lovci je veliko kulturnih umetnikov, ki svojo ljubezen do narave izražajo na različne načine – s petjem, igranjem na instrumente, fotografiranjem, pisanjem poezije…V Zlatorogovo galerijo smo povabili nekoga, ki to ljubezen do narave in vse njene lepote upodobi s slikanjem.

Lovska zveza Slovenije je tokrat gostila slikarja Bogdana Breznika, ki se nam je v Zlatorogovi galeriji predstavil kot lovec in  slikar s svojo več kot tridesetletno lovsko in slikarsko tradicijo. Stanuje v Trebnjem in je od leta 1977 član Lovske družine Trebnje. V lovski družini je opravljal številne funkcije, bil je tudi njen starešina. Po poklicu je dip.ing.agronomije in diplomirani ekonomist. Sedaj je že nekaj let v pokoju, a je še vedno aktiven lovec, ki mu slikanje živali postaja čedalje večji izziv. Je član nekaterih likovnih društev v Ljubljani, dinamična je tudi njegova razstavna dejavnost doma in na tujem. Ilustriral je zgodovinski roman Uskoška princesa, ki je izšel v treh delih in celotno zbirko anekdot in prigod znanega dolenjskega publicista in pisatelja Slavka Dokla. Likovno je opremil tudi literarno delo V objemu letnih časov pisatelja Franceta Režuna.  Kot  učitelj naravoslovnih vsebin je v svojih dvanajstih letih poučevanja v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti številne mlade navdušil nad lepoto narave. Učencem je vedno govoril, da je narava najboljša učiteljica, ki jo je potrebno razumeti in spoštovati. Slikarski talent mu je bil pri tem v veliko pomoč. Risbe in slike so nastajale tudi pred očmi učencev kot nepozabni trenutki.

Samo odprtje razstave je oplemenitil tudi Lovski pevski zbor Medvode. Zbor je leta 1976 ustanovila Lovska družina Medvode. Pevci lovske družine in prijatelji lova so združili glasove, zato zbor še danes nosi ime »lovski pevski zbor«, ki pa organizacijsko deluje kot Kulturno društvo “Simon Jenko”. V njem vsa leta prepeva po več kot 20 pevcev, ki se radi družijo ob petju slovenskih in tudi tujih pesmi ter znajo uživati v lepih akordih in dobri harmoniji. Aktivni lovci so v zadnjih letih v manjšini, vseeno pa vsi radi prepevajo pesmi z lovsko tematiko in se udeležujejo tudi raznih lovskih prireditev. Zapeli so nam pet odličnih skladb, ki so nam pričarale pravo atmosfero.

                           

Nastop Lovskega pevskega zbora Medvode

Ob koncu nam je nekaj besed namenil tudi sam slikar, Bogdan Breznik, se zahvalil za organizacijo same razstave in jo nato tudi odprl.

                            

Slikar Bogdan Breznik je odprt razstavo

Na samih Breznikovih slikah v ospredje prihaja risba. Z barvnim modeliranjem v obliki obrisov predmetov v ozadju in barvnim ritmom skuša v slike vnesti perspektivo in stvarnost. Njegove slike z motivi živali prikazujejo ta bitja v naravnem okolju v nekoliko manj realistični podobi, tako do izraza pride njihovo naravno življenje, ki se odraža v strahu, obrambi, dominantnosti, boju za obstanek in ohranjanju vrste.  Tako kot vsak slikar tudi on v sliko vgradi svoja čustva in emocije, da je slika svojstvena.

                   

Razstava je na ogled vsak delavnik med 9. in 13. uro.

 

Avtor fotografij: Štefan Vesel

Skupina za trajnostni razvoj enotna glede varuha pravic narave ter glede sankcioniranja voženj z motornimi vozili v naravnem okolju

V prostorih Planinske zveze Slovenije so se v torek, 19. januarja 2016, na rednem letnem srečanju sestale podpisnice Dogovora o sodelovanju na področju trajnostnega razvoja in pri skupnih prizadevanjih varovanja in ohranjanja biotske raznovrstnosti, ki je bil novembra 2011 sklenjen med Planinsko, Ribiško, Lovsko, Turistično, Čebelarsko in Kinološko zvezo Slovenije.

V prostorih Planinske zveze Slovenije so se v torek, 19. januarja 2016, na rednem letnem srečanju sestale podpisnice Dogovora o sodelovanju na področju trajnostnega razvoja in pri skupnih prizadevanjih varovanja in ohranjanja biotske raznovrstnosti, ki je bil novembra 2011 sklenjen med Planinsko, Ribiško, Lovsko, Turistično, Čebelarsko in Kinološko zvezo Slovenije. Prisotni predstavniki planinske, lovske, ribiške in turistične zveze so se posvetili predvsem predlogu za vzpostavitev varuha pravic narave v Sloveniji.

Članice skupine za trajnostni razvoj, ki vse izvajajo aktivnosti v naravi, so se s podpisom dogovora novembra 2011 zavezale k usklajenemu varovanju narave in krepitvi načel trajnostnega razvoja, saj se zavedajo, da lahko s složnim delovanjem in izmenjavo uspešnih praks dosežejo boljše rezultate pri delovanju posameznih članic.

Na rednem letnem srečanju so bili prisotni predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik, podpredsednik Planinske zveze Slovenije Miro Eržen, generalni sekretar Planinske zveze Slovenije Matej Planko, predsednik Ribiške zveze Slovenije dr. Miroslav Žaberl, predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač, direktor strokovnih služb Lovske zveze Slovenije Srečko Žerjav, predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja in Senka Vrbica, predstavnica Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij.

Po uvodnem nagovoru gostitelja Bojana Rotovnika, predsednika Planinske zveze Slovenije, so najprej pregledali vsebine zadnjega srečanja, nakar so se lotili ostalih točk dnevnega reda.

Zbrane je najdlje zadržala druga točka dnevnega reda, ki se je posvečala predlogu vzpostavitve varuha pravic narave v Sloveniji. V času od preteklega srečanja so se člani seznanili s primeri dobre prakse, predvsem se je izpostavilo tirolski inštitut. Varuh pravic narave v Sloveniji naj bi sicer uveljavljal pravice narave, zaradi politične oz. ustavne nedefiniranosti pa bi se vsaj v začetku delovanja posvečal predvsem osveščanju javnosti, promocijskim aktivnostim in s pomočjo mreže nevladnih naravovarstvenih nadzornikov spremljanju posegov v naravo ter v primeru suma na nezakonito delovanje tudi podajanju ustreznih obvestil pristojnim institucijam. Seveda je pred dejansko ustanovitvijo varuha najprej treba izdelati analizo stanja ter določiti cilje in želje skupine za trajnostni razvoj. Pri snovanju tega dokumenta je pomoč zagotovil Pravno-informacijski center nevladnih organizacij.

Nato so se posvetili še aktualnim problematikam s področja naravovarstva. Ribiči in lovci so izpostavili predvsem problematiko tehničnih ovir (žičnatih ograj) na slovensko-hrvaški državni meji. Kljub trenutnemu stanju so pohvalili odziv države na njihove ugotovitve in težave ter možne rešitve. Planinska zveza pa je izpostavila še nesorazmerno kaznovanje kršiteljev Zakona o vožnji v naravnem okolju. Prisotni so se strinjali, da je treba Ministrstvu za okolje in prostor podati skupni predlog spremembe zakona glede zvišanja kazni za voznike motornih vozil v naravnem okolju.

Za konec so predstavniki zbranih organizacij izvolili še novega vodjo te skupine. Namesto Bojana Rotovnika, predsednika PZS, je vodenje skupine prevzel mag. Lado Bradač, predsednik Lovska zveze Slovenije. Naslednji sestanek skupine, kjer bosta osrednji točki podpis pisma o nameri za ustanovitev varuha pravic narave ter podpis skupnega predloga ministrstvu glede zvišanja kazni za voznike motornih vozil v naravnem okolju, bo predvidoma marca.

Matej Ogorevc

Ugotovitve iz poročil upravljavk lovišč ob meji z RH

LZS je v nenehnem stiku z upravljavkami lovišč ob meji z RH kjer so nastavljene ZTO v obliki žičnih ograj.

LZS je v nenehnem stiku z upravljavkami lovišč ob meji z RH kjer so nastavljene ZTO v obliki žičnih ograj. Vso poškodovano divjad vodimo v lovsko informacijskem sistemu Lisjak, ki se avtomatsko posreduje na javno dostopen link LZS in je tako viden javnosti. Poškodovane divjadi po poročanju upravljavk lovišč je nekaj kosov in veseli nas, da gre za majhno številko.

Pri nadaljnjem spremljanju divjadi nam upravljavke lovišč poročajo, da ugotavljajo neovirano gibanje srnjadi ob narejenih prehodih in tudi med žično ograjo in niso zaznali sledov ali poškodovane srnjadi. Prav tako nam poročajo o prehodih divjih prašičev, ki se gibljejo med ograjo in prehajajo med lovišči in tudi po stalnih koridorjih gibanja.

Izmed ostalih živali beležimo eno poškodbo lovskega psa, ki se je poškodoval ob nadzoru žične ograje pri iskanju sledov poškodovane divjadi. Gre za ureznine, ki pa niso bile usodne zanj.

Vse, ki bi zaznali poškodovano divjad ob meji prosimo, da to sporočijo krajevno pristojni upravljavki lovišča. Prav tako prosimo vse, da se po nepotrebnem ne zadržujejo v bližini ZTO s čemer bi lahko povzročili preganjanje divjadi v ZTO.

Vsem občanom, policistov in drugim se za dosedanjo pomoč in sodelovanju zahvaljujemo.

Pripravil:                                                                   
mag. Srečko Felix Krope

v.d. direktor LZS

Srečko Žerjav

Vabilo na odprtje razstave Lepote narave slikarja Bogdana Breznika

Na Lovski zvezi Slovenije že nekaj let deluje Zlatorogova galerija, ki je namenjena predstavitvi umetnikov in ustvarjalcev lovcev, pa tudi tistih, ki niso lovci, a ustvarjajo na lovsko tematiko.

Lovska zveza Slovenije vas vabi na odprtje razstave Lepote narave slikarja
Bogdana Breznika, ki jo bomo oplemenitili z nastopom Lovskega pevskega zbora Medvode.

Pridružite se nam v četrtek, 4. februarja 2016, ob 19. uri
na sedežu Lovske zveze Slovenije (visoko pritličje), Župančičeva ulica 9, Ljubljana.
Razstava bo na ogled vsak delavnik med 9. in 13. uro.

Vljudno vabljeni!

Mag. Lado BRADAČ
Predsednik Lovske zveze Slovenije

 

Na Lovski zvezi Slovenije že nekaj let deluje Zlatorogova galerija, ki je namenjena predstavitvi umetnikov in ustvarjalcev lovcev, pa tudi tistih, ki niso lovci, a ustvarjajo na lovsko tematiko. Z razvojem lovstva se je razvijala tudi lovska kultura, ki je del slovenske kulturne dediščine. V Sloveniji deluje danes 20 lovskih pevskih zborov in 27 skupin rogistov, skupina oponašalcev jelenjega rukanja, lovsko kulturo pa bogatijo tudi številni slikarji, rezbarji, graverji, fotografi, literati … Skozi različne dogodke želimo širši javnosti predstaviti njihovo bogato ustvarjanje.

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na lzs@lovska-zveza.si ali po telefonu
04 24 10 910 najkasneje do ponedeljka, 1. februarja 2016.

 

O razstavi Lepote narave

Pri slikanju slikar sledi svoji lastni slikarski opredelitvi in prisega na dragocenost lastnih izkušenj skozi vestno delo. Nima izrazitih vzornikov, vendar ga je vedno zanimalo realistično slikarstvo s pridihom impresionizma. Ker sledi svojemu videnju narave, je slikarjev pristop sproščen. Na njegovih slikah v ospredje prihaja risba. Z barvnim modeliranjem v obliki obrisov predmetov v ozadju in barvnim ritmom skuša v slike vnesti perspektivo in stvarnost. Njegove slike z motivi živali prikazujejo ta bitja v naravnem okolju v nekoliko manj realistični podobi, tako do izraza pride njihovo naravno življenje, ki se odraža v strahu, obrambi, dominantnosti, boju za obstanek in ohranjanju vrste. Tako kot vsak slikar tudi on v sliko vgradi svoja čustva in emocije, da je slika svojstvena. Ta se kaže predvsem v izbiri motiva in aktivnosti, ki jo živali izkazujejo. Kot dolgoletnemu lovcu mu živalski prizori in trenutna srečanja z njimi dajo tudi veliko fantazije, zato nekatera dela presegajo stvarnost in prehajajo v pravljični svet.

 

O avtorju

Bogdan Breznik se tokrat predstavlja kot lovec in slikar s svojo več kot tridesetletno lovsko in slikarsko tradicijo. Stanuje v Trebnjem in je od leta 1977 član Lovske družine Trebnje. V lovski družini je opravljal številne funkcije, bil tudi njen starešina. Po poklicu je dip.ing.agronomije in diplomirani ekonomist. Sedaj je že nekaj let v pokoju, a je še vedno aktiven lovec, ki mu slikanje živali postaja čedalje večji izziv. Kot učitelj naravoslovnih vsebin je v svojih dvanajstih letih poučevanja v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti številne mlade navdušil nad lepoto narave. Učencem je vedno govoril, da je narava najboljša učiteljica, ki jo je potrebno razumeti in spoštovati. Slikarski talent mu je bil pri tem v veliko pomoč. Risbe in slike so nastajale tudi pred očmi učencev kot nepozabni trenutki.

Umestil se je med vidnejše ljubiteljske slikarje, prepoznaven pa je postal tudi v širšem slovenskem prostoru. Svojo likovno dejavnost je začel leta 1983 v Likovnem društvu Vladimir Lamut Novo mesto. Od leta 1986 je član likovne sekcije KUD dr. Lojz Kraigher pri UKC in MF Ljubljana. Prav tako je tudi član likovnega društva Rajko Slapernik Ljubljana. Dinamična je bila tudi njegova razstavna dejavnost doma in na tujem. Ilustriral je zgodovinski roman Uskoška princesa, ki je izšel v treh delih in celotno zbirko anekdot in prigod znanega dolenjskega publicista in pisatelja Slavka Dokla. Likovno je opremil tudi literarno delo V objemu letnih časov pisatelja Franceta Režuna. Vsa knjižna dela imajo zgodovinsko etnografski pomen za Dolenjsko. Njegova likovna dela pa krasilo številne lovske sobe in se nahajajo v zasebnih zbirkah doma in v tujini.

Mali psi z velikim srcem

Komisija za lovsko kinologijo LZS je v sklopu razpisov posebnih nalog usposobljenih članic LZS izbrala ZLD Ljubljano za izvedbo snemanja filma o Slovenski lovski kinologiji v sodelovanju Produkcije F-Lov, ki jo vodi Marijan Likar. Po lanskoletni izdaji splošnega filma o lovski kinologiji smo se na LZS odločili, da vsako leto posnamemo predstavitev in delo določene lovske pasme. Za leto 2015 je zato sledila predstavitev in delo psov III. in IV. FCI skupine, torej lovskih terierjev in jazbečarjev.

http://www.lovska-zveza.si/lzs/lovstvo/lovska_kinologija/film_lovski_terierji_jazbecarji

Javni posvet o predlogu sprememb evropske direktive o strelnem orožju

Evropski poslanec dr. Igor Šoltes je v petek, 8. januarja 2016, gostil posvet o predlogu sprememb evropske direktive o strelnem orožju, ki ga je Evropska komisija predstavila 18. novembra 2015. Posvet je bil namenjen izmenjavi stališč, komentarjev in predlogov med ključnimi deležniki. Posveta se je udeležilo približno 100 predstavnikov stroke, civilne družbe, odločevalcev, predstavnikov strelskih in lovskih organizacij ter širše javnosti. LZS je zastopal mag. Srečko Felix Krope.

http://www.igorsoltes.eu/si/aktualno?item=882