Komisija Mladi in lovstvo

Področje dela: Komisija skrbi za aktivno in stalno sodelovanje z vrtci ter osnovnimi in srednjimi šolami v njihovem okolju. Odziva se na pobude in problematiko na področju stikov s šolami in vrtci. Spremlja delo znotraj komisije ustanovljene delovne skupine za dejavnosti na področju srednjega šolstva, ki načrtuje izvajanje lovskih krožkov. Izdaja plakate in različne publikacije (Teze dela z mladimi, Mladi in lovstvo 2013, …), pripravlja anketo o dejavnostih lovskih družin na področju stikov z osnovnimi šolami in vrtci, vsako leto objavi literarni razpis za osnovne šole, pripravlja pa tudi razpise za usposobljene članice, ki organizirajo lovske tabore za šolske otroke. S projekti, kot so karte Črni Peter in igra Spomin, se želi približati mladim.

Predsednik komisije:
Jožef Seršen

Podpredsednik komisije:
Alojz Albreht

Drugi člani komisije:

  • Rok Klemenčič 
  • Borut Mithans 
  • Vesna Šolinc
  • Gregor Češarek

Comments are closed.