Education

Pomemben vidik lovstva sta vseživljenjsko izobraževanje in naravovarstveno ozaveščanje lovcev. Le znanje lahko doprinese k še večji odgovornosti lovcev pri upravljanju z divjadjo, ohranjanju narave in varstvu okolja. V začetku so naši dedje znanje in spoznanja o divjadi in njenem življenjskem okolju prenašali iz roda v rod predvsem z ustnim izročilom. Potem je nastala prva strokovna literatura tudi v zapisani besedi in ni bilo treba dolgo čakati na prvi lovski priročnik. Nato se je pojavila potreba po organiziranem izobraževanju in preverjanju strokovne usposobljenosti bodočih lovcev, s čimer pa je povezano opravljanje lovskega izpita.

Sprotno stalno izobraževanje lovcev poteka čez vse leto na različnih nivojih in s pomočjo različnih medijev, najpogosteje prek glasila Lovec in elektronskih medijev, priložnostno pa tudi na različnih predavanjih in seminarjih. Ena pomembnejših in zelo zahtevnih nalog lovske organizacije je tudi skrb za podmladek. Tako se prizadevno vključujemo v program vzgojno-izobraževalnih ustanov, neredki pa so tudi primeri vključevanja v programsko shemo delovanja taborniških in skavtskih društev ter društev prijateljev mladine.

Comments are closed.