Seznam knjig Zlatorogove knjižnice

Naročila

Knjige lahko naročite na elektronskem naslovu lzs@lovska-zveza.si.

V sporočilo zapišite svoje podatke in vrsto prevzema:

  • osebni prevzem (knjigo boste prevzeli osebno na sedežu LZS v Ljubljani),
  • dostava po pošti (knjigo boste prejeli priporočeno po pošti in zanjo plačali poštnino po veljavnem ceniku Pošte Slovenije).

Blago v vrednosti do 20 € je treba poravnati po predračunu, ki vam ga bomo poslali na vaš elektronski naslov.

Seznam knjig

1. SLOVENSKI LOVSKI PRIROČNIK
skupina avtorjev, 1971; druga dopolnjena izdaja, 1974; tretja, ponovno dopolnjena izdaja, 1980

2. PO MOJIH LOVSKIH STEZAH
Mirko Šušteršič, 1972

3. LOVSKE TROFEJE NA SLOVENSKEM
Milan Berger, Ado Makarovič, Anton Simonič, Tone Svetina in Veljko Varićak, 1972

4. LOVČEVA ŽENA
Marianne Mertens, prevod Liljana Avčin, 1973

5. SRNJAD
Anton Simonič, 1976

6. OCENJEVANJE MUFLONOV IN DIVJIH PRAŠIČEV V NARAVI
M. Fischer, H. Lamster, H. G. Schumann, prevod Blaž Krže, 1976

7. MOJ PES
Janko Lavrič, dopolnil Slavko Kovač, 1977

8. ZELENE STEČINE
skupina avtorjev, lovska beletristika, 1977

9. GAMS
W. Knaus in W. Schröder, 1978

10. MALA DIVJAD
Alojz Černe, 1979

11. UTRINKI IZ LOVSKE KOČE
Janko Perat, 1980

12. BOLEZNI DIVJADI
Stane Valentinčič, 1981

13. DIVJI PRAŠIČ
Blaž Krže, 1982

14. PTIČI SLOVENIJE
Ivo Božič, 1983

15. GOZDNE KURE
Vitomir Mikuletič, 1984

16. ZVERI I.
avtorji: Boris Kryštufek, Blaž Krže, Marjana Hönigsfeld, Boris Leskovic, 1986
Cena: 5,00 €

17. ZVERI II.
avtorji: Boris Kryštufek, Anton Brancelj, Blaž Krže, Janez Čop, 1988

18. LOVČEVO OROŽJE
H. Kinsky, W. Krüper, C. H. Strube, prevod in priredba Mirko Tratnik, 1990

19. JELENJAD I
F. von Raesfeld, K. Reulecke, prevod in priredba Blaž Krže, 1991

20. JELENJAD II
F. von Raesfeld, K. Reulecke, prevod in priredba Blaž Krže, 1992
Cena: 5,00 € 

21. IZ MOJE LOVSKE TORBE
France Cvenkel, 1993
Cena: 5,00 €

22.LISICA
Felix Labhardt, prevod in priredba Blaž Krže, 1994
Cena: 5,00 € 

23. PO SLEDOVIH SLOVENSKEGA LOVCA
izbral in uredil Franc Šetinc, 1995
Cena: 5,00 € 

24. LOVEC KOT KMET IN GOZDAR
Blaž Krže, 1997

25. EKOLOGIJA ŽIVALI IN VARSTVO OKOLJA DIVJADI
Boris Kolar, 1999
Cena: 5,00 € 

26. UREDITEV LOVIŠČ IN GOSPODARJENJE Z MALO DIVJADJO
Lojze Černe, 2000
Cena: 5,00 € 

27. SRNJAD 
Blaž Krže, 2000
Cena: 5,00 € 

28. ZELENE STEČINE II.
skupina avtorjev, Dotiki narave (beletristika), 2002
Cena: 5,00 € 

29. LOVSKA KINOLOGIJA
Marko Mali, 2003
Cena: 10,00 € 

30. LOV IN LOVCI SKOZI ČAS
Romana Erhatič Širnik, 2004
Cena: 5,00 € 

31. V SVETLOBI ZARJE
Lojze Skvarča, 2005
Cena: 5,00 € 

32. DIVJAČINA
Matjaž Erzar, 2005
Cena: 10,00 € 

33. STO LET V KRALJESTVU ZLATOROGA
Marjan Toš, 2007
Cena: 10,00 € 

34. JELENJAD 
Miran Hafner, 2008
Cena: 10,00 € 

35. BARVARJI IN KRVOSLEDNIŠTVO
Leo Fabiani, 2009
Cena: 10,00 € 

36. KOSMATI PREDSEDNIK
Matjaž Podlogar, 2010
Cena: 10,00 € 

37. DIVJAD IN LOVSTVO
skupina avtorjev, 2012
Cena: 20,00 €

38. VAROVANJE IN UREJANJE ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA DIVJADI
Miran Hafner, 2014
Cena: 10,00 €

39. PO SLEDU ZA BESEDO
Franc Černigoj, 2015
Cena: 10,00 €

40. STOPINJE IN SLEDOVI ŽIVALI
Miha Krofel, Hubert Potočnik, 2016
Cena: 15,00 € 

41. VČASIH, KO V GRAPI PRESPIM …
Jože Leban – Drolč, 2018
Cena: 8,00 €

42. EVRAZIJSKI ŠAKAL
Hubert Potočnik, Boštjan Pokorny, Katarina Flajšman, Ivan Kos, 2019
Cena: 18,00 €

43. BOLEZNI PROSTOŽIVEČIH ŽIVALI IN VARNA PRIPRAVA MESA DIVJADI
Gorazd Vengušt, Diana Žele Vengušt, Darko Veternik, Štefan Vesel, 2020
Cena: 18,00 €

44. ZELENO, SRČNO, ČASTNO IN ODGOVORNO
Marjan Toš, 2021
Cena: 18,00 €

Comments are closed.