Objava prispevkov

Prispevke je treba poslati po pošti na naslov Lovska zveza Slovenije, Župančičeva ulica 9, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov lzs@lovska-zveza.si. Pripravljeni morajo biti v skladu s spodaj navedenimi navodili.

Struktura izvirnega strokovno-znanstvenega prispevka

Izvirni strokovno-znanstveni prispevek ima obliko standardnega formata tovrstnih del in praviloma vsebuje naslednja poglavja:

 • naslov (slo, ang),
 • podnaslov (slo, ang),
 • izvleček (slo, ang) s ključnimi besedami,
 • uvod,
 • materiali in metode,
 • rezultati,
 • razprava,
 • zaključki,
 • povzetek (slo, ang),
 • viri.

Struktura preglednega strokovno-znanstvenega prispevka

Prispevek naj sledi strukturi preglednega znanstvenega članka in naj praviloma obsega naslednja poglavja:

 • naslov (slo, ang),
 • podnaslov (slo, ang),
 • izvleček (slo, ang),
 • uvod,
 • podpoglavja,
 • zaključki,
 • povzetek (slo, ang),
 • viri.

Naslov naj bo v slovenščini in angleščini.

Podnaslov naj vsebuje podatke o avtorju prispevka ter poštni in elektronski naslov.

Izvleček naj bo v slovenščini in angleščini; predlagana dolžina je 1500 znakov s presledki.

Prispevek naj bo napisan v pisavi Times New Roman, velikosti črk 12, z razmikom 1,5 in naj ne bo daljši od osem strani.

Comments are closed.