Souporabniki prostora

Lovci smo tesno povezani z drugimi uporabniki prostora, kot so ljubitelji narave, lastniki gozdov, polj, travnikov … Dandanes, ko vse več ljudi spoznava pomen narave in njenega varstva, sta toliko pomembnejša sodelovanje in medsebojno razumevanje vseh, ki so z naravo povezani tako ali drugače.

Comments are closed.