Komisija za lovski informacijski sistem

Področje dela: Komisija pripravlja vizijo razvoja spletne aplikacije Lisjak in spletne strani LZS, skrbi za njun razvoj in spremlja njuno delovanje. Skrbi za izdajo naročil izvajalcu programskih rešitev in prek administratorja preverja ustreznost izvedbe. V sodelovanju z administratorjem odloča o posodobitvah in dopolnitvah aplikacije in spletne strani, sodeluje pri imenovanju glavnega in pomožnih administratorjev ter določi njihovo področje dejavnosti. Pripravlja vsebinski in finančni načrt za vsako koledarsko leto, upravnemu odboru poroča o izvajanju vsebinskega in finančnega načrta za minulo leto ter prek administratorja pripravlja različna poročila in analize za strokovno službo in funkcionarje LZS.

Predsednik komisije:

  • Vedran Prodan

Podpredsednik komisije:

  • Primož Bone

Drugi člani komisije:

  • Tomaž Zajc
  • Zdravko Mastnak
  • Rok Rupnik
  • Kristian Rešetič
  • Matej Krašovic
  • Gregor Bolčina (LZS)

Comments are closed.