Tribunal

Razsodišče odloča o ravnanju članice LZS, ki ni v skladu s cilji in nalogami LZS, in o ravnanju, ki pomeni hujšo kršitev članskih obveznosti. Za hujšo kršitev članskih obveznosti šteje predvsem delovanje članice v nasprotju s cilji in nalogami ter opredeljenimi programskimi usmeritvami LZS ali delovanje, ki pomeni očitno kršenje pravil ter drugih splošnih aktov LZS in sklepov njenih organov, če takšno ravnanje onemogoča ali bistveno otežuje delovanje organov LZS, sodelovanje LZS z državnimi organi in lovskimi organizacijami ali če takšno delovanje škoduje javni podobi LZS in lovstva. Razsodišče je pristojno tudi za reševanje sporov med članicami, kadar se s tem strinjajo vsi udeleženci v sporu. Pri tem si razsodišče prizadeva doseči poravnavo, ki je zavezujoča za vse udeležence v sporu. Razsodišče šteje pet članov, ki jih izvoli občni zbor. V postopkih odloča razsodišče v senatu treh članov, ki jih za vsak primer posebej imenuje predsednik razsodišča.

Člani Razsodišča

Predsednik:

  • Danimir Rebec

Podpredsednik:

  • Marjan Malek

Člani Razsodišča:

  • Alojz Hvala
  • Mirko Urbas
  • Jožef Jenko

Comments are closed.