Other Members

Članice LZS so lahko tudi lovske družine in lovska društva, ki ne upravljajo z loviščem, ter druga društva ali zveze, katerih dejavnost je povezana z divjadjo, lovstvom in varstvom narave, če njihovi cilji in delovanje niso v nasprotju s cilji LZS.

Comments are closed.