Sodelovanje z drugimi nevladnimi organizacijami

LZS sodeluje s številnimi drugimi naravovarstvenimi organizacijami.

Javni podpis Predloga za vključitev varuha narave v Zakon o ohranjanju narave

Aprila 2017 je Skupina nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, ki jo sestavljajo predstavniki Planinske zveze Slovenije, Ribiške zveze Slovenije, Lovske zveze Slovenije, Turistične zveze Slovenije, Čebelarske zveze Slovenije in Kinološke zveze Slovenije, na novinarski konferenci na sedežu Lovske zveze Slovenije v Ljubljani javno podpisala Predlog za vključitev varuha narave v Zakon o ohranjanju narave. V skupini sodeluje tudi Zveza tabornikov Slovenije, ki se je na novinarski konferenci s podpisom uradno pridružila Skupini nevladnih organizacij za trajnostni razvoj. 

Predlog za vključitev varuha narave v Zakon o ohranjanju narave

Ribiška zveza Slovenije

LZS je maja 2009 podpisala Sporazum o sodelovanju med Lovsko zvezo Slovenije in Ribiško zvezo Slovenije. To je sporazum med dvema naravovarstvenima nevladnima organizacijama, s katerim izražata pripravljenost in voljo za nadaljnje skupno delovanje na področju varovanja in ohranjanja naravnega okolja, habitatov in prostoživečih živalskih vrst.

Sporazum o sodelovanju med Lovsko zvezo Slovenije in Ribiško zvezo Slovenije

Kinološka zveza Slovenije

LZS je aprila 2011 podpisala Sporazum o sodelovanju med Lovsko zvezo Slovenije in Kinološko zvezo Slovenije. Področji delovanja obeh organizacij se namreč v pomembnem delu dotikata in prekrivata. Obe zvezi imata pomembno vlogo pri ohranjanju kakovosti življenja državljanov Slovenije, naravnega okolja in biotske raznovrstnosti. Področje lova je zgodovinsko zelo povezano s področjem kinologije, zato si organizaciji prizadevata, da se sodelovanje v prihodnje ohrani in okrepi.

Sporazum o sodelovanju med Lovsko zvezo Slovenije in Kinološko zvezo Slovenije

LZS in KZS sta septembra 2012 ustanovili skupno delovno skupino za izdelavo študije Delovanje lovske kinologije v Sloveniji. Naloge delovne skupine so med drugim analizirati obstoječe stanje in delovanje lovske kinologije pri nas, opredeliti ključne merljive pokazatelje ugotavljanja delovanja lovske kinologije in predstaviti pregled delovanja posameznih kinoloških procesov. Delovna skupina si še posebno prizadeva rešiti drastično zmanjševanje števila lovskih pasem pri vzreji psov. Vodstvi obeh zvez sta enotni, da je treba podpirati vzrejo lovskih psov, saj brez nje ni lovsko uporabnih psov v loviščih. Eden glavnih ciljev mešane delovne skupine je tako povečanje števila lovskih psov.

Delovna skupina za izdelavo študije Delovanje lovske kinologije v Sloveniji

Dogovor o sodelovanju s PZS, RZS, TZS, ČZS in KZS

Na področju varstva in ohranjanja narave LZS sodeluje z drugimi naravovarstvenimi organizacijami. Skupaj s Planinsko zvezo Slovenije, Ribiško zvezo Slovenije, Turistično zvezo Slovenije, Čebelarsko zvezo Slovenije in Kinološko zvezo Slovenije je podpisnica Dogovora o sodelovanju na področju trajnostnega razvoja ter pri skupnih prizadevanjih varovanja in ohranjanja biotske raznovrstnosti.

Podpisnice dogovora so se zavezale, da bodo usklajeno delovale pri skrbi za varstvo narave in uvajanju ter krepitvi trajnostnih načel razvoja, ki v svojem temelju nosijo tudi skrb za naravne vire in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Upoštevanje načel trajnostnega razvoja, posebno narave, je civilizacijska nuja in zadeva celotno družbo.

Dogovor o sodelovanju PZS, RZS, TZS, ČZS in KZS

Gasilska zveza Slovenije

LZS je julija 2013 podpisala Listino o prijateljstvu in sodelovanju.

Listina o prijateljstvu in sodelovanju

Dogovor o sodelovanju z OŠ Dušana Muniha in TNP

LZS je decembra 2011 z OŠ Dušana Muniha in Triglavskim narodnim parkom podpisala Dogovor o sodelovanju pri izvajanju naravoslovne in naravovarstvene dejavnosti. Ciljna naloga vseh treh strank je vzgajati mladino k ohranjanju narave, varstva okolja in jo naravovarstveno ozaveščati.

Dogovor o sodelovanju pri izvajanju naravoslovne in naravovarstvene dejavnosti

Nevladna skupina za okoljsko in društveno zakonodajo

LZS skupaj z Ribiško zvezo Slovenije, Planinsko zvezo Slovenije in Zvezo tabornikov Slovenije deluje v Nevladni skupini za okoljsko in društveno zakonodajo. Skupina si prizadeva za spremembe na področju zakonodaje.

Comments are closed.