Zlatorogov zbornik

Zlatorogov zbornik je strokovno-znanstveno glasilo, ki ga izdaja Strokovno-znanstveni svet LZS. V glasilu sta objavljeni dve vrsti prispevkov: izvirni strokovno-znanstveni in pregledni strokovno-znanstveni. Objavljeni so prispevki, ki se nanašajo na lovsko tematiko oziroma obravnavajo teme, ki jih obravnavajo tudi komisije LZS.

Contact

Glavni in odgovorni urednik:
izr. prof. dr. Ivan Kos

  ivan.kos@bf.uni-lj.si

Comments are closed.