Komisija za finančno in gospodarsko področje

Področje dela: Komisija upravlja z nepremičninami in premičninami, ki so v lasti LZS. Išče gospodarne rešitve pri ravnanju z obstoječimi nepremičninami in premičninami ter išče nove rešitve na tem področju, če se za to pojavijo potrebe. Pomemben segment njenega dela je gospodarjenje s finančnimi sredstvi, to je prispevki članic in članov LZS, ki so glavni prihodek LZS. Pri tem je pomembno, da so vsebine dela LZS optimalno usklajene in da je sprejet dogovor, kako ravnati s finančnimi sredstvi. Poleg potrebne koordinacije med nosilci porabe je delo komisije tudi skrb za pravilni finančni pretok sredstev. Komisija pripravlja ustrezne predloge sklepov, ki jih posreduje upravnemu odboru v presojo in potrditev, nato pa spremlja uresničitev posameznih sklepov in skrbi, da vse poteka znotraj dogovorjenih vsebin LZS.

Predsednik komisije:

  • Tibor Hren

Podpredsednik komisije:

  • Florijan Rojnik

Drugi člani komisije:

  • Drago Božac
  • Andrej Sila
  • Marjan Rupnik
  • Anton Bensa
  • mag. Nataša Oven (LZS)

Comments are closed.