Komisija za upravljanje z divjadjo

Področje dela: Glavnina dejavnosti članov komisije je usmerjena v strokovno delovanje, oblikovanje stališč in opredeljevanje do vseh vprašanj s področja upravljanja divjadi, še zlasti z namenom podpore vodstvu in strokovnim službam LZS pri argumentaciji stališč LZS, povezanih z upravljanjem z divjadjo in načrtovanjem ter pri razgovorih in pogajanjih s predstavniki državnih institucij. Zelo pomembno poslanstvo članov komisije je angažiranje na področju informiranja in izobraževanja članstva LZS ter širše javnosti na vseh področjih, povezanih z upravljanjem s populacijami divjadi in lovstvom kot družbeno pomembno dejavnostjo. Eno bistvenih področij dela je sodelovanje z znanstvenoraziskovalnimi institucijami oz. ustvarjanje pogojev za sistematične raziskave s področja ekologije in upravljanja divjadi ter oblikovanje prioritet le-teh.

Predsednik komisije:
izr. prof. dr. Ivan Kos

Podpredsednik komisije:
izr. prof. dr. Boštjan Pokorny

Drugi člani komisije:

  • dr. Hubert Potočnik
  • dr. Ida Jelenko Turinek
  • Anton Marinčič
  • Dragan Zemljič
  • Zdravko Miklašič

Comments are closed.