Hunting seasons

Divjad je dovoljeno loviti v naslednjih lovnih dobah:

srna 
– srnjak, lanščakod 1. maja do 31. oktobra
– srna, mladiči obeh spolovod 1. septembra do 31. decembra
– mladicaod 1. maja do 31. decembra
navadni jelen 
– jelenod 16. avgusta do 31. decembra
– košutaod 1. septembra do 31. decembra
– teleta obeh spolovod 1. septembra do 31. januarja
– junica, lanščakod 1. julija do 31. januarja
damjak 
– jelenod 16. avgusta do 31. decembra
– košutaod 1. septembra do 31. decembra
– teleta obeh spolovod 1. septembra do 31. januarja
– junica, lanščakod 1. julija do 31. januarja
muflon 
– oven, lanščaki obeh spolov in jagnjeta obeh spolovod 1. avgusta do 28. februarja
– ovcaod 1. avgusta do 31. decembra
gams 
– kozel, koza, kozliči obeh spolov, enoletni obeh spolovod 1. avgusta do 31. decembra
kozorog 
– kozel, koza, kozliči obeh spolov, enoletni obeh spolovod 1. avgusta do 31. decembra
divji prašič 
– merjasecod 1. januarja do 31. decembra
– svinjaod 1. julija do 31. januarja
– ozimci in lanščaki obeh spolovod 1. januarja do 31. decembra
poljski zajecod 1. oktobra do 15. decembra
kuna belica, kuna zlaticaod 1. novembra do 28. februarja
jazbecod 1. avgusta do 31. decembra
lisicaod 1. julija do 15. marca
rakunasti pesod 1. avgusta do 31. marca
šakalod 1. julija do 15. marca
navadni polhod 1. oktobra do 30. novembra
alpski svizecod 1. septembra do 30. oktobra
pižmovkaod 1. januarja do 31. decembra
nutrijaod 1. januarja do 31. decembra
fazanod 1. septembra do 28. februarja
poljska jerebica (gojena)od 1. septembra do 15. novembra
raca mlakaricaod 1. septembra do 15. januarja
šojaod 1. avgusta do 28. februarja
srakaod 1. avgusta do 28. februarja
siva vranaod 1. avgusta do 28. februarja

Comments are closed.