Hunting Cultural Heritage

V zgodovini lov ni pomenil samo preživetja, ampak je lovec pustil tudi kulturne sledi. Najstarejše znano glasbilo na svetu je piščal iz medvedje kosti, ki so jo našli pri izkopavanjih v jamah Divje babe pri Idriji. Znane so risbe divjadi iz Španije in Francije. Risbe z lovskimi motivi so nastajale že v obdobju diluvija. Zgodovina človeka in njegove kulture je tako dolga kot zgodovina lova. Ni pa samo dolga, ampak tudi pestra.

Zvrsti lovske kulture

Med lovci je veliko umetnikov, ki svojo ljubezen do narave izražajo na različne načine – s petjem, igranjem na instrumente, fotografiranjem, slikanjem, pisanjem poezije … Slovenski lovski pevski zbori in skupine lovskih rogistov odražajo našo nacionalno pripadnost in izraznost v okviru srednjeevropske lovske kulture. Številni lovski pevski zbori kulturno bogatijo lovske in druge prireditve širom Slovenije in v zamejstvu, kjer utrjujejo tudi slovenstvo. Skupine lovskih rogistov nastopajo na slavnostnih lovskih prireditvah ter ohranjajo kulturno dediščino našega in evropskega lovstva. Že 50 let beležimo vsakoletne nastope skupin pevskih zborov in rogistov, vsakič v drugem kraju Slovenije pa tudi v zamejstvu.

Ne smemo pozabiti tudi drugih zvrsti lovske kulture, posebno upodabljajoče. Med znanimi slikarji preteklosti velja omeniti nekaj imen: Peter Adamič, Maksim Gaspari, Josip Gorup, Ive Šubic. Med lovci so tudi dandanes nadarjeni slikarji, ki upodabljajo lovske in druge motive iz narave. Dejavni so tudi mojstri graverji, ki z motivi divjadi, lova in arabeskami bogatijo lovsko orožje. Med lovci so navdušeni naravoslovni fotografi, ki s svojimi fotografijami izražajo ljubezen do divjadi. Njihovi vrhunski posnetki so v svetovnem vrhu naravoslovne fotografije, kar dokazujejo z dosežki na svetovnih natečajih in razstavah.

Lovski običaji

V lovstvu so se skozi vso zgodovino izoblikovali lovski običaji, ki so posebnost in značilnost za lovstvo na določenem območju. Ohranjamo jih tudi v sedanji slovenski lovski organizaciji, saj so sestavni del kulture ter krajinske in narodne identitete. Kultura naroda se odraža tudi v lovskih običajih, ki so sestavni del različnih običajev in navad. Lovski običaji, ki jim pravimo tudi lovske šege in navade, so del ljudskega izročila, zato si zaslužijo naše spoštovanje. Njihov nabor je širok: lovski krst, lovski ropot, lovska latinščina, lovski pogreb … Posebno vlogo pri lovskih običajih ima zelena vejica. Lovski običaji so natančno opisani v Etičnem kodeksu slovenskih lovcev.

Etični_kodeks

Comments are closed.