Komisija za izobraževanje

Področje dela: Komisija v prvi vrsti skrbi za nemoten potek temeljnega izobraževanja v lovstvu – izobraževanja za lovce. Druga prednostna naloga je izobraževanje za lovske čuvaje. Komisija potrjuje razpise za izvedbo teh izobraževanj in bdi nad predavateljskimi aktivi usposobljenih članic. Komisija skrbi tudi za druga izobraževanja v lovstvu. Poleg temeljnih nalog skrbi še za pripravo in tisk brošur in zloženk, namenjenih posameznim segmentom izobraževanja, ter za izdajanje izobraževalnih videoposnetkov.

Predsednik komisije:

  • Ivan Žižek

Podpredsednica komisije:

  • Katja Bevk

Drugi člani komisije:

  • Tadej Burazer
  • Marko Bratina
  • Janko Brezovnik
  • Marjan Jenko
  • Gregor Bolčina (LZS)

Comments are closed.