Nutrija

Myocastor coypus

Opis
Nutrija je polvodni glodavec, ki izvira iz Južne Amerike. Ima močno, robustno telo, majhne oči in ušesa ter kratke noge. Na zadnjih stopalih imajo plavalno kožico. Telo je močno in lahko meri do 60 cm, njihov rep je ovalen in vretenast in meri od 30 do 45 cm. Imajo močne, stalno rastoče sekalce, ki so izrazito oranžni, zaradi velike vsebnosti železa. Podlanka je siva, dolga 2 do 2,5 cm, pokriva pa jo rjava, 3,5 cm dolga resasta dlaka. Odrasli osebki dosežejo do 12 kilogramov. Samice so nekoliko manjše od samcev.

Življenje
Nutrije so večinoma nočne živali. Njihove aktivnosti so odvisne od letnega časa in lokacije in v hladnem obdobju postanejo dnevne živali. So socialne skupinske živali, povprečna skupino sestavlja 11 osebkov. Nutrije so rastlinojede in se prehranjujejo z vodnimi in polvodnimi rastlinami. Teknejo jim cele rastline, prehranjujejo se z listi, stebli, koreninami in tudi lubjem. Dnevno potrebuje za ¼ svoje telesne teže hrane. V ugodnih razmerah se parijo vse leto. Samice imajo povprečno pet legel v dveh letih. Povprečno število mladičev pa je v naravi od 4-5. Spolno dozorijo med tretjim in devetim mesecem starosti. Po opažanjih v naših krajih nutrije najbolj prizadenejo hude zime. Življenjska doba nutrij v ujetništvu je šest do osem let. V Evropi jih plenijo hermelini, psi, lunji, lisice, šakali, pa tudi čaplje in vidre. Plenilci plenijo predvsem mladiče, kajti odrasle nutrije imajo učinkovito orožje – ostre dletaste, oranžne glodače, s katerimi lahko tudi smrtno ranijo napadalca.

Življenjski prostor
Živi v vodi ali na obvodnih področjih. Na barjih pogosto gradi gnezdeče ploščadi, ki jih uporablja kot mesta za hranjenje, počitek in nego ter kot skrivališče pred nevarnostjo ali slabim vremenom.

Razširjenost v Sloveniji
Nutrija je v Sloveniji pobegnila s farmske reje in v nekaterih naših vodovjih z leti oblikovala divje kolonije, ki se uspešno prilagajajo na naše podnebje. Prvič so jo pri nas videli v naravi leta 1937 v okolici Maribora, leta 1988 v Polšniku pri Litiji, od leta 1989 pa so se razširile po Ljubljanskem barju, ko so pobegnile s farme v Notranjih Goricah. Na Primorskem so nutrijo prvič opazili na Rižani pri Bertokih leta 1990, zdaj tudi v vodovju okrog Kopra niso nobena redkost. V Sloveniji je nutrij vsako leto več.

Razširjenost
Nutrija je vodna predstavnica glodavca iz tropskih in zmernih območij Južne Amerike. Njena domovina je južna Brazilija, Paragvaj, Urugvaj, Argentina in Čile. Nutrije so ljudje naseljevali na farmah, kjer so jih gojili. Od tam so posamezni osebki pobegnili v prosto naravo, določeni so bili izpuščeni ali namerno naseljeni. Nutrija je invazivna tujerodna vrsta, kar pomeni, da se v naravnem okolju uspešno razmnožuje in širi in tako ogroža domorodno rastlinstvo in živalstvo. Nutrija je zato pri nas trenutno edina vrsta divjadi, ki jo je ne glede na spol in starost dovoljeno loviti vse leto.

Status: v porastu

Hunting seasons

Comments are closed.