Kolektivni dopust

Strokovna služba LZS sporoča članicam Lovske zveze Slovenije, lovcem in poslovnim partnerjem, da zaradi kolektivnega dopusta v petek, 27. decembra 2019 in v petek, 3. januarja 2020 ne bo poslovala.

Hvala za razumevanje in lovski zdravo.

Kolektiv Strokovne službe LZS

Minister Zajc v Bruslju o upravljanju z zvermi

Minister za okolje in prostor Simon Zajc je 19. decembra na zasedanju okoljskih ministrov EU v Bruslju pozval k nujnosti upoštevanja specifičnih razmer v članicah pri upravljanju z zvermi.

Minister za okolje in prostor Simon Zajc, vir: MOP

POSNETEK MINISTROVEGA GOVORA NA OGLED TUKAJ (od 40:00 minute dalje)

Minister Simon Zajc je poudaril, da so v Sloveniji populacije nekaterih zveri zaradi izredno ugodnega življenjskega prostora in razpoložljive hrane v zadnjih desetletjih v nenehnem porastu, zato je del upravljanja tudi redno poseganje v populacijo. Za medveda, za katerega večja številčnost ni zaželena, za uravnavanje številčnosti Slovenija nima druge možnosti kot omejen in nadzorovan odstrel, ki se izvaja na podlagi rednega monitoringa, da s posegom ne bi ogrozili ugodnega stanja ohranjenosti.

Slovenija po Zajčevih besedah razume, da je poseganje v populacije strogo zavarovanih vrst dovoljeno le izjemoma in se zaveda, da gre tudi nov predlog smernic, ki jih pripravlja Komisija v to smer, a Slovenija meni, da se zdaj odpira vprašanje ocene, ali in do katere mere mora biti neka vrsta še strogo zavarovana, če se trend populacije njenega dobrega stanja neprenehoma dviga.

Nove smernice bodo položaj otežile, ne olajšale?

Minister Zajc sicer pričakuje, da bodo nove smernice položaj otežile, ne olajšale. Na vprašanje, zakaj prožnost, ki jo že sedaj omogoča direktiva, ni dovolj, pa je odgovoril, da je pogoj zanjo, da se prej izčrpajo vse druge možnosti. Zajc vidi rešitev v smeri ureditve v primeru šakala, ki je sicer še vedno zavarovana vrsta, ni pa strogo zavarovana vrsta. Ker je v ugodnem stanju, se lahko z njim upravlja, a pod pogojem, da se tega ugodnega stanja ne ogrozi.

Svoj poziv v Bruslju je Zajc opisal kot prvi korak v prizadevanjih, da bi bila evropska habitatna direktiva v tistem delu, ki ureja ogrožene vrste, prožnejša v primerih, ko je neka vrsta v ugodnem stanju, torej ni ogrožena. Slovensko pobudo so podprle Češka, Italija, Latvija, Danska, Francija, Slovaška in Romunija. 

Spremembe trenutne situacije ne gre pričakovati

Glede na to, kar je minister povedal, pa je treba zapisati, da kljub stalni rasti populacij obeh omenjenih vrst velikih zveri tako pri nas kot v navedenih državah EU, ni pozval k premiku teh vrst iz aneksa IV na aneks V Evropske habitatne direktive, kar bi, skoraj brez izpolnjevanja predhodnih pogojev, dovoljevalo vsakoletni kvotni odstrel. Zato lahko zapišemo, da tako na podlagi poteka priprave letošnjega odloka za »redni« odvzem kot tudi na podlagi te ministrove izjave, ne gre pričakovati spremembe trenutne situacije. Lahko se le vprašamo, kdaj bo prihodnje poletje sprejet izredni zakon in pa predvsem, kdo ga bo izvajal.

Hunting Association of Slovenia

Fotografski natečaj “Motivi Natura 2000”

Zavod za ribištvo Slovenije v okviru mednarodnega projekta »LIFE for LASCA« razpisuje fotografski natečaj z naslovom »Motivi Natura 2000. Natečaj bo trajal od 1. januarja do vključno 31. decembra 2020.

Cilj natečaja je poudariti pomen posebnih varstvenih območij, ki so jih določile članice Evropske unije in seveda ohranitev biotske raznovrstnosti za prihodnje rodove. Med njimi je tudi Slovenija, ki ima trenutno določenih 355 območij Natura 2000, od tega je 324 območij določenih na podlagi Direktive o habitatih in 31 na podlagi Direktive o pticah.

V roku 3 mesecev po zaključku natečaja bodo razglašeni in objavljeni zmagovalci in fotografije, izbrane za fotografsko razstavo.

Podrobneje TUKAJ

Nov mandat predsedniku Lovske zveze Slovenije

Na volilnem občnem zboru Lovske zveze Slovenije 17. decembra v Celju so delegati podelili nov štiriletni mandat sedanjemu predsedniku Lovske zveze Slovenije mag. Ladu Bradaču.

Volitev se je udeležilo 108 od skupno 112 delegatov, predstavnikov 20 volilnih okolišev po Sloveniji, ki so mag. Lada Bradača za predsednika LZS za nadaljnja štiri leta izvolili z 98 glasovi, 10 glasovnic pa je bilo neveljavnih. Funkcijo v mandatu 2020 – 2024 bo nastopil čez slab mesec dni.

“Vesel sem visoke podpore, vsak glas je potrditev, da delam prav, prave stvari in na pravi način. Še naprej bom vztrajal pri izpolnjevanju ciljev in zavez Lovske zveze Slovenije,” je v zahvali ob izvolitvi povedal stari – novi predsednik mag. Bradač.

Delegati so izvolili tudi nove člane Nadzornega odbora LZS, in sicer Milana Jurkoviča, Sandija Kranjca, Antona Lukančiča, Milana Šajna in Branka Zlobka.

Za člane Razsodišča so podprli Jožeta Cenčiča, Marjana Rupnika, Jureta Skobirja, Nika Šuštariča in Slobodana Tataloviča.

Za člane Odbora etičnega kodeksa v novem mandatu pa so bili izvoljeni Dušan Leskovec, Andrej Sila, Miha Molan, Andrej Primc, Rudolf Majer, Geza Bačič, Anton Šuklje, Branko Bec in Damjan Turinek.

Delegati so podprli tudi sprejem Lovskega dobrodelnega združenja Diana v članstvo LZS.

Podbrobneje v prihodnji številki Lovca.

 

 Foto: Tadeja Smolej

<img src=”https://clan.lovska-zveza.si/userfiles/

Lovska zveza Maribor pred visokim jubilejem – 100-letnico organiziranega lovstva

Na rednem občnem zboru Lovske zveze Maribor, ki združuje in povezuje 45 lovskih družin iz širšega dela Štajerske (Podravje, Pohorje, Kozjak, Slovenske gorice) so ocenili delo v letošnjem letu.

Opravili koristno delo v dobro narave in divjadi

Z rezultati so zadovoljni, leto je bilo uspešno in tudi odmevno, saj so opozorili na nekaj žgočih problemov in še vedno odprtih vprašanj. Pri tem naj omenimo problematiko divjih voženj z motorji in motornimi kolesi v naravnem okolju (Pohorje, Kozjak in Slovenske gorice), o čemer so organizirali strokovno posvetovanje s predstavniki Policijske uprave Maribor in GPU iz Ljuljane. Posvetovanje je odmevalo v širšem slovenskem prostoru in je po prvih ocenah deloma vendarle pripomoglo k učinkovitejšemu ukrepnju zoper obnašanje objestnežev z motorji.

Seveda pa to še zdaleč ne pomeni, da je težav konec, ocenjuje predsednik Lovske zveze (LZ) Maribor Marjan Gselman. Zaradi vse več povozov divjadi na cestah so namestili veliko modrih odsevnikov, ki so preizkušeni strokovni ukrep, ki divjad (zlasti srnjad) odganja od prometnic.

Marjan Gselman: »Delali smo v dobro in korist narave in divjadi.« (Foto: Marjan Toš)

Urejajo sodobno ekološko multimedijsko učilnico »Zelena info točka Štajerske«

LZ Maribor je izvedla veliko najrazličnejših izobraževanj in strokovnih posvetovanj o mnogih aktualnih temah, še posebej o šakalu in o afriški prašičji kugi. Dopolnilno izobraževanje so izvajali tudi v LD, ki so pripravile nekaj odmevnih lovskih taborov za mlade (Šentilj, Remšnik). S temi oblikami sodelovanja in povezovanja s šolami bodo nadaljevali tudi v bodoče. Pomlajevanje lovske organizacije je tudi na Štajerskem zelo počasno, saj je v primerjavi s preteklostjo priliv mladih lovcev izredno skromen in v večini LD je zanimanja za vstop v zeleno bratovščino vse manj.

Zato pa za tiste, ki pridejo v lovske vrste, organizirajo kakovostno izobraževanje in jih dobro usposobijo za delo v lovišču. Skrbeli so tudi za kinologijo in za lovsko kulturo, lovski strelci so bili spet med najboljšimi v Sloveniji, rogisti pa se že pripravljajo na praznovanje 10-letnice delovanja.

Na občnem zboru so spregovorili tudi o urejanju sodobne multimedijske ekološke učilnice »Zelena info točka Štajerske«. Gre za zahtevni projekt, ki bi ga radi zaključili leta 2021, ko bodo praznovali 100-letnico organiziranega lovstva na mariborskem območju. Na ta visoki jubilej se skrbno pripravljajo in bo nova priložnost za celovito promocijo lovstva in lovske organizacije. Stoletnico LZ bodo povezali z 10-letnico lovskih rogistov, saj bo tega leta v Mariboru tudi Dan slovenske lovske kulture, ki ima tudi na Štajerskem globoke korenine in je del slovenske kulturne dediščine.

Na občnem zboru so sprejeli tudi finančni načrt in delovni program za leto 2020 in vnovič spregovorili o nenehnem slabšanju naravnih pogojev za divjad. Poleg male divjadi je marsikje na udaru že tudi srnjad, ki je deležna velikega nemira v življenjskem okolju.

Marjan Toš

Štajerski lovci povsod zgledno srbijo za divjad – tudi za race mlakarice.  (Foto: Marjan Toš)

LOVSKA krvodajalska akcija

Lovska zveza Slovenije, Lovsko dobrodelno združenje Diana in Rdeči križ Slovenije vabijo vse lovce na vseslovensko lovsko krvodajalsko akcijo. Potekala bo od 13. do 31. januarja 2020, na predlog Rdečega križa pa se bo glede na potrebe nadaljevala tudi v februarju.

Krvodajalci so najbolj zdrav del slovenske populacije. Slovenski lovci bomo s sodelovanjem v akciji pokazali svojo povezanost, pripadnost in pripravljenost pomagati. Naj lovska krvodajalska akcija postane naša tradicija!

Vsi, ki ste pripravljeni darovati kri, se organizirajte v skupine po območnih zvezah (lahko po posameznih lovskih družinah) in območnim zvezam najavite datum in uro prihoda na izbrano lokacijo ter število darovalcev, da bodo delavci na terenskih krvodajalskih akcijah in na transfuzijskih postajah pripravljeni.

Območne zveze naj nam na e-naslov lzs@lovska-zveza.si najmanj tri dni prej pošljejo datume in sezname, ki jih bomo posredovali transfuzijskim postajam, da ne bo nepotrebnega čakanja in slabe volje.

Posamezne terenske krvodajalske akcije, lokacije transfuzijskih postaj, urniki delovanja in kontakti so dostopni na spletni strani Lovske zveze Slovenije in na spletni strani Rdečega križa. Seznam krvodajalskih akcij v februarju posredujemo naknadno.

KRVODAJALSKE AKCIJE V JANUARJU 2020

KDO JE LAHKO KRVODAJALEC

 

ANKETA o risu za lovce!

Pri projektu “Reševanje risa v Dinaridih in JV Alpah pred izumrtjem – LIFE Lynx” je ključnega pomena podpora lovcev. V ta namen je za lovce pripravljen poseben vprašalnik o risu.

Foto: Tadeja Smolej

Prosimo, da anketo o risu, ki je dostopna na članski spletni strani, izpolnite čim bolj v celoti.

Univerza v Ljubljani skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije in Lovsko zvezo sodeluje v multinacionalnem LIFE+ projektu »Reševanje risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah pred izumrtjem – LIFE Lynx«. Pri projektu poleg slovenskih partnerjev sodelujejo tudi partnerji iz Italije, Hrvaške, Romunije in Slovaške.

Cilj projekta je preprečiti ponovno izumrtje Dinarsko – jugovzhodno alpske populacije risa in njena dolgoročna ohranitev. Trenutno stanje populacije je slabo, saj je osebkov malo, vsi pa so si med seboj zelo sorodni. Z namenom znižanja stopnje sorodnosti v populaciji in njene dolgoročne ohranitve, se bo v času trajanja projekta na območje doselilo več zdravih osebkov iz druge, neogrožene karpatske populacije iz Romunije in Slovaške. Ob tem pa je ključnega pomena podpora lovcev ter ocena tolerance  do risa in upravljanja z njim.

V ta namen smo pripravili sledeči vprašalnik o risu. Podobno širše javnomnenjsko raziskavo o odnosu javnosti in lovcev do risa je Biotehnična fakulteta izvedla v okviru projekta DinaRis (2008). Sedaj pa vodimo drugo, ponovitveno raziskavo. Lovci s svojo vlogo predstavljate ključno skupino za ohranitev in varstvo risa v Sloveniji, kar ste že dokazali v preteklosti. Poznavanje vašega odnosa in izkušenj je zato zelo pomembno za oblikovanje rešitev, ki upoštevajo interese vseh ciljnih skupin.

Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav,

Projektna skupina LIFE Lynx

Prvi skupinski lov dveh dežel

Dolgoletno zgledno lovsko prijateljsko in strokovno sodelovanje med notranjsko LD Babno Polje in hrvaško LD Tetrijeb – Čabar so 8. decembra kronali s 1. skupinskim lovom dveh dežel.

Zgodovinski posnetek udeležencev 1. skupinskega lova dveh dežel Hrvaške in Slovenije Foto: F. Rotar

Lovcem stojišča na sami mejni črti

S podporo Lovske zveze Slovenije (LZS) in Hrvaške lovske zveze (HLS) je v organizaciji LD Babno Polje na drugo adventno nedeljo potekal lov dveh dežel Hrvaške in Slovenije. To ni bil klasični skupinski lov. Lovcem so bila določena stojišča (štanti) na sami mejni črti tako, da se med dvema pogonoma niso premikali, ampak so se le obrnili proti drugem pogonu.

Prvi je potekal iz smeri Hrvaške proti meji, drugi pa iz Slovenije proti meji. To je poanta tega lova. Tako izveden lov je bil zanesljivo prvič uspešno organiziran v Sloveniji, poznavalci celo pravijo, da tudi v Evropi. Organizacija in izvedba takega lova je zahtevala veliko dogovorov in  izdelavo natančnega načrta poteka lova ter precej dovoljenj republiških organov z obeh strani meje.

Tam, v centru idilične gozdarske, kmečke in lovske vasice Babno Polje, ki velja za najbolj mrzel slovenski kraj, in tam, kjer delovni, gostoljubni in trdega življenja vajeni krajani še kako znajo živeti v slogi in tudi z velikimi zvermi, se je zbrala kar lepa pisana druščina hrvaških in slovenskih lovcev. Na čelu domačih in hrvaških lovcev sta bila dolgoletna neutrudna velika prijatelja Janko Škrlj, starešina LD Babno Polje in Antun Arh, starešina LD Tetrijeb, ki sta že pred petimi leti dala pobudo za ta lov.

Med častnimi  gosti smo opazili Alojza Kovšco, predsednika Državnega sveta RS, sicer člana LD Kozlek, Janeza Komidarja, župana občine Loška dolina, Kristjana Rajšela, župana občine Čabar, mag. Lada Bradača, predsednika Lovske zveze Slovenije, dr. Josipa Malnarja, podpredsednika Hrvaške lovske zveze, in predsednika Lovske zveze Primorsko – Goranske Županije, direktorja Strokovne službe LZS Srečka Žerjava, dr. Ivana Kosa, predsednika Komisije za upravljanje z divjadjo LZS in Rajka Kovačiča, predsednika ZLD Notranjske.

Udeležence lova sta pred lovom nagovorila oba župana, ki sta med drugim poudarila, da skupinski lovi in druženja zagotovo še bolj povezujejo hrvaške in slovenske lovce. Podpredsednik hrvaških lovcev Malnar je slikovito dodal, da državna meja med obema državama nikoli ni bila ovira za dobro lovsko sodelovanje in tudi ne za divjad.

Predsedniku LZS mag. Bradaču podelili plaketo botrstva

Predsednika LZS mag. Bradača sta obe lovski družini soglasno imenovali za botra prvega zgodovinskega lova dveh dežel in mu v zahvalo in pomoč, da se je lov lahko sploh zgodil in potekal na obeh straneh meje,  podelili plaketo botrstva. Mag. Bradač  je nato dejal: »Babno polje je majhen kraj z velikim srcem in prizadevnimi lovci. K njim na lov že mnoga leta z veliki navdušenjem in srcem radi prihajajo tudi člani Kluba prijateljev lova iz Celovca. Lov dveh dežel se bo zagotovo zapisal v zgodovino. Tudi zato, saj se lovci prevečkrat prerekamo okrog mej in čigava je divjad. Na koncu pa se vsi zavemo, da divjad ne pozna mej«.

Čeprav lovska sreča ni bila naklonjena nikomur, je lov uspel v vseh pogledih. Mnogi udeleženci smo se sploh prvič srečali in spoznali. Spletle so se nove prijateljske lovske vezi, ki so se plemenitile tudi ob dobri hrani in pijači v novem domu LD Babno Polje. Izvedba  lova je bila zaupana vodji lova Draganu Vasiljeviču (LD Babno Polje). V kratki analizi po končanem lovu je bilo ugotovljeno, da je svojo nalogo opravil odgovorno in pohvalno. Ker je lov potekal  strogo po navodilih varnosti na skupnih lovih, da so lovci in gonjači dosledno upoštevali še dodatne varnostne napotke vodje lova, kar je bilo na takem mednarodnem lovu še posebej potrebno.  

Ob koncu lahko z  zadovoljstvom zapišemo še dogovor obeh lovskih družin in nacionalnih lovskih zvez, da bo »LOV DVEH DEŽEL« postal tradicionalen. Organiziran bo vsako leto,  na nedeljo, ki bo najbližja datumu 8. december. Prihodnje leto bo organizacijo lova prevzela LD »Tetrijeb« iz Čabra.

Franc Rotar, Janko Škrl

47. Srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov – prvo obvestilo

Organizacijo 47. Srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije, ki bo 6. junija 2020 v Medvodah, je prevzelo Kulturno društvo Simon Jenko Lovski pevski zbor Medvode.

Ta vsakoletna prireditev se imenuje »PRAZNIK LOVSKE KULTURE« in obsega predstavitev lovske kulture v širšem smislu, kar zajema poleg predstavitve lovskih pevskih zborov in skupin lovskih rogistov tudi predstavitev likovnih, fotografskih in literarnih del ter ostalega kulturnega ustvarjanja znotraj slovenskega lovstva.

Okvirno časovnico in scenosled prireditve si lahko ogledate TUKAJ.

Notno gradivo za zbore in rogiste pa je na voljo TUKAJ.

Foto: S. F. Krope

Vse o APK na novi spletni strani

Vse o afriški prašičji kugi (APK) zdaj na voljo na novi spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Na spletni strani Afriška prašičja kuga (APK) so na voljo redni tedenski pregledi spremljanja širjšenja APK po državah Evropske unije in sosednji državah.

Na strani so tudi koristni nasveti za lovce, rejce živali, veterinarje in potnike. O tem, kako prepoznati bolezen, kakšni so klinični znaki pri divjih prašičih, o vzorčenju in vnosu ter širjenju bolezni ter tudi o biovarnostnih ukrepih …

 Foto: Pixabay

Na razstavi Igorja in Aleša Pičulina: “Talent, ki se prenaša iz roda v rod”

V Zlatorogovi galeriji Lovske zveze Slovenije smo 5. decembra 2019 odprli dolgo pričakovano skupno slikarsko razstavo Igorja in Aleša Pičulina. Na ogled bo do februarja 2020.

»S sinom Alešem sva se odločila, da pripraviva skupno slikarsko razstavo, saj se najin talent prenaša iz roda v rod. Že moj oče se je ljubiteljsko ukvarjal s slikarstvom, in kot sem jaz užival ob očetovem delu in se učil od njega, tako se je Aleš učil od mene in že zgodaj pokazal svoj talent za slikanje,« je ob slavnostnem odprtju povedal Igor Pičulin in se v imenu obeh zahvalil vsem, ki so si vzeli čas za ogled njune razstave.

»Moje slike so ilustracije za zgodbe v revijah in knjigah, na več slikah je upodobljen človek, lovec, saj brez lovca ni lova in ni aktivnosti, dogodkov, povezanih z lovom,« je še pojasnil. Igor Pičulin navdih in motive za svoje slikarsko ustvarjanje najde v naravi, opazovanju divjadi in njihovih navad. Dejaven je na izobraževalnem področju, saj kot ilustrator in oblikovalec že vrsto let tesno sodeluje z Lovsko zvezo Slovenije, predvsem pri opremi revije Lovec ter Zlatorogove in Strokovne knjižnice. V tem času je ilustriral, grafično opremil, souredil in oblikoval preko 25 knjig z lovsko tematiko.

Navdih za motive črpata iz narave

Z njegovimi ilustracijami je opremljenih mnogo šolskih gradiv, plakatov, učnih poti in knjig z naravovarstveno tematiko. Več let sodeluje s tujimi založniki pri opremi knjig z naravovarstveno in lovsko tematiko, s svojimi ilustracijami pa opremlja eno od najbolj priznanih lovskih revij na nemško govorečem področju, to je avstrijski Anblick.

Tudi Aleš Pičulin, diplomirani inženir gozdarstva, ki predano sodeluje v evropskem projektu ponovne doselitve risa v Slovenijo, navdih za svoje motive črpa iz narave, kjer preživlja večino svojega prostega časa. Poleg ustvarjanja motivov divjadi se v zadnjem obdobju veliko ukvarja tudi s karikaturami.

Razstavo je odprl predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač, ki se je avtorjema zahvalil za njun trud in povedal, da bo Lovska zveza vsem obiskovalcem s ponosom razkazala njune umetnine. Odprtje razstave je popestril Kvartet GIS, ki ga sestavljajo profesionalni pevci Rok Bavčar, Matej Avbelj, Marcel Slakonja in Rok Ferenčak.

Fotografije: Štefan Vesel

Podpisali načrt o sodelovanju s Slovensko vojsko

Lovska zveza Slovenije in Slovenska vojska sta podpisali letni načrt civilno-vojaškega sodelovanja v letu 2020.

Foto: Tadej Krese, Slovenska vojska

Načelnica Generalštaba Slovenske vojske generalmajorka Alenka Ermenc je 3. decembra v Ljubljani podpisala letne načrte civilno-vojaškega sodelovanja med Slovensko vojsko in 28 organizacijami, ki delujejo v javnem interesu. Slovesnega podpisa se je udeležil tudi predstavnik Lovske zveze Slovenije Gregor Bolčina.

Leta 2020 bo Slovenska vojska podprla 307 dogodkov in 8 velikih mednarodnih športnih prireditev, izbranim organizacijam pa bo skupno namenila 1.083.700 evrov. Podpirala jih bo z dejavnostmi, kot so naleti z zračnimi in vodnimi plovili, prevozi z vozili za cestni promet, sodelovanje pripadnikov SV, nočitve v vojaških objektih, zagotavljanje dopolnilne zdravstvene oskrbe (bolničar oziroma voznik in reševalno vozilo), uporaba vojaških vadišč, strelišč ter športnih dvoran, sodelovanje gardne in častne enote, nastopi Orkestra SV, souporaba prostorov v vojašnicah, izposoja sredstev (terenskih postelj, sanitetnih torb, ponjav, termovk, miz in klopi, agregatov, radijskih postaj ter drugega).

Podprli 28 organizacij, ki delujejo v javnem interesu

Slovenska vojska bo leta 2020 poleg Lovske zveze Slovenije podpirala Zvezo združenj borcev za vrednote NOB, Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, Zvezo policijskih veteranskih društev Sever, Zvezo društev generala Maistra, Zvezo slovenskih častnikov, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zvezo društev in klubov MORiS, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske, Društvo upokojencev MORS, Gasilsko zvezo Slovenije, Strelsko zvezo Slovenije, Smučarsko zvezo Slovenije, Javni zavod Triglavski narodni park, Turistično zvezo Slovenije, Letalsko zvezo Slovenije, Veslaško zvezo Slovenije, Planinsko zvezo Slovenije, Slovensko potapljaško zvezo, Zvezo tabornikov Slovenije, Zvezo radioamaterjev Slovenije, Jadralno zvezo Slovenije, Judo zvezo Slovenije, Kajakaško zvezo Slovenije, Kinološko zvezo Slovenije, Športno humanitarno društvo Vztrajaj – Never Give Up, Zavod Mepi – mednarodno priznanje za mlade in Olimpijski komite Slovenije (Združenje športnih zvez).

Vir: Slovenska vojska

Foto: Tadej Krese, Slovenska vojska

Božična strelska tekma LD Velike Lašče

Vabljeni na 10. božično strelsko tekmo na glinaste golobe, ki bo v soboto, 21. decembra, od 9. ure, na strelišču pri lovski koči LD Velike Lašče.

Tekmovanje se bo izvajalo v kategorijah ekipno in posamezno, veterani in superveterani. Tekmovale bodo tri-članske ekipe iz iste lovske družine.

Pokali in nagrade: ekipno do 3. mesta (pokali), posamezno do 3. mesta (kolajne), veterani do 3. mesta (55-65 let; pokali), superveterani do 3. mesta (65 let in več; pokali). Za hrano in pijačo ter dobro počutje bo 

Zaželjene so informativne prijave – kontakt: Milan Šilc 041/647-601

Foto: arhiv LD Velike Lašče

Novembrska oddaja o lovstvu že na ogled

Ogledate si lahko novo, novembrsko oddajo Dober pogled.

V novembrski oddaji so predstavili lovsko družino Dobrova. Ustvarjalci oddaje so se na Miljah udeležili glasbenega večera, posvečenega Karlu Furlanu, v organizaciji Lovskega pevskega zbora Doberdob, v  Šempasu pa zadnje seje upravnega odbora Lovske zveze Slovenije v letošnjem letu.

Oddajo si lahko ogledate TUKAJ oz. na  Youtube kanalu LZS.

To ni dušilec, ampak zaviralec oz. moderator jakosti poka

Namen zaviralca ali moderatorja jakosti poka je, da se kritična jakost poka iz nevarnega območja v rangu 165dB (decibelov) zniža na, za zdravje, mejno sprejemljivo raven hrupa pod 140 dB.

Foto: Matija Janc

Gre za impulzni oz. energijski hrup. Ta hrup nastane pri strelu puške na oddaljenosti 1 metra. Za vsako podvojeno oddaljenost se jakost zmanjša za 6dB.

Kako glasen je strel z zaviralcem jakosti poka?

Če želimo odgovoriti na to vprašanje, je potrebno razložiti delovanje zaviralca jakosti poka, merjenje hrupa in varnostne omejitve izpostavljenosti hrupu. Zelo redko zaviralci akosti poka dejansko omogočajo tiho streljanje. Večina nabojev za orožje se giblje hitreje od hitrosti zvoka, ki vedno ustvarijo glasno “prasketanje”, ko prebijejo zvočno oviro.

Kot primer, puška kalibra .22 s standardnim strelivom ustvarja 140 dB zvoka. To je dovolj glasno, da povzroči trajne poškodbe sluha in fizične bolečine. Zato so zaviralci jakosti poka vse bolj priljubljeni za izvajanje lova, saj v nevarnih situacijah ščitijo sluh strelca.

Skoraj vsako orožje proizvaja nevaren in škodljiv hrup, ki lahko z enim strelom povzroči trajno izgubo sluha. Ljudje, ki so bili izpostavljeni streljanju, lahko mislijo, da so ga “navajeni”, dejstvo pa je, da so izgubili sluh.

Zakaj uporabljati zaviralec jakosti poka?

Zaviralci oz. moderatorji jakosti zvoka so edina naprava, ki dokazano zmanjšujejo zvok izstreljenega naboja. Vse druge oblike zaščite sluha zgolj prikrivajo zvok osebi, ki nosi zaščito. Zaviralci jakosti poka zmanjšajo zvok za vse okoli strelca. To je neprecenljivo pri lovu, na zunanjih streliščih, kjer je zaželeno zmanjšanje hrupa. Zaviralci jakosti poka so naprave za zmanjševanje zvočnega onesnaževanja. Zamislite si jih kot dušilce za avtomobile.

Če pogledate našo decibelno lestvico zaviralca ali moderatorja jakosti  poka, vidite, da vsakič, ko uporabite zaviralec jakosti poka, zmanjšate dejanski zvok na varno raven.

Puška kalibra 22lr

pok brez moderatorja poka v db dolžina moderatorja poka v mm učinek moderatorja poka v db pok z moderatorja poka v db
140 128 20 120


Puška kalibra 223 rem

pok brez moderatorja poka v db dolžina moderatorja poka v mm učinek moderatorja poka v db pok z moderatorja poka v db
163 151 26 137
163 184 28 135
163 224 31 132


Puška kalibra 308 win

pok brez moderatorja poka v db dolžina moderatorja poka v mm učinek moderatorja poka v db pok z moderatorja poka v db
160 151 26 134
160 184 28 132
160 224 31 129


Prednosti streljanja z moderatorjem jakosti zvoka

Zaviralci ali moderatorji jakosti poka za orožje so varnostne naprave, namenjene zmanjšanju resničnega hrupa pri streljanju in zaščiti sluha strelca in okolice. Številne evropske države spodbujajo njihovo uporabo v lovu in športnem streljanja na prostem. Moderatorji jakosti  poka ščitijo sluh, omogočijo, da so strelišča na prostem manj hrupna za ljudi, ki živijo ali delajo v bližini, lov pa naredijo varnejši ter hkrati zmanjšajo onesnaženost s hrupom v naravi.

Kaj v praksi pomenijo db?

Zvok v dB
hladilnik 50
pralni stroj 50 – 75
klimatska naprava 50 – 75
električni brivnik 50 – 80
Pomivalni stroj 55 – 70
sesalnik 60 – 85
Sušilnik za lase 60 – 95
budilka 65 – 80
WC kotliček 70 – 85
zvonjenje telefona 80
otroški jok 110
železnica 90 – 115
motocikel 95 – 110
Simfonični koncert 110
avtomobilska hupa 110
rock koncert 110 – 120
nogometna tekma (stadion) 117
udarno kladivo, vrtalni stroj 130
letala 140
petarda 150
orožje 140 – 170


Uporaba zaviralca 
jakosti  poka v Evropi

Trenutno je uporaba zaviralca jakosti zvoka pri lovu dovoljena v 12 evropskih državah, v treh pa je postopek v zaključni fazi. Te države so Avstrija, Danska, Estonija, Finska, Francija, Irska, Latvija, Norveška, Švedska, Švica, Združeno kraljestvo, Nemčija, Portugalska in Bolgarija, postopek pa poteka v Belgiji, Nizozemskem in na Češkem. Med prvimi Danska, Švica in Združeno kraljestvo tudi izrecno priporočajo njihovo uporabo, v nekaterih grofijah slednjega pa je uporaba celo obvezna.

Zaviralci oz. moderatorji jakosti poka so dodatek strelnemu orožju, ki zmanjšajo pok in običajno tudi blisk iz cevi ob strelu. Večinoma delujejo na principu počasnega kontroliranega raztezanja smodniških plinov, kar zniža jakost poka in zvok predrugači tako, da ni slišati kot strel.

Matija Janc, predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje

Slike: HAUSKEN – RUAG Ammotec

https://youtu.be/CutcRRynoUM

https://www.youtube.com/watch?v=7pOXunRYJIw&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=vucEkzIvV3s

https://www.youtube.com/watch?v=NSBkBm1Vapw

Posledice nespametne politike upravljanja z divjadjo so letos dobro vidne

»Posledice nespametne politike upravljanja z divjadjo so letos dobro vidne. Razočaran sem, ker se je upravljanje z zvermi preselilo na politično raven,« je na skupni novinarski konferenci Lovske zveze Slovenije in Ribiške zveze Slovenije 3. decembra poudaril predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač.

Foto: Tadeja Smolej

»Pričakujemo, da v prihodnje poseganja v populacije ne bomo več reševali z interventnimi zakoni in političnimi pritiski, temveč argumentirano, na strokovnih temeljih, kot je bila večletna uspešna praksa. Kljub dogovorom in ponovnemu imenovanju več delovnih skupnih smo razočarani nad dolgotrajnostjo postopkov na Ministrstvu za okolje in prostor. Zadnja leta vztrajno zahtevamo, da se morajo priprave na sprejetje odloka, ki omogoča poseganje v populacijo medveda in volka, začeti na začetku leta, da je mogoč začetek izvajanja odstrela v oktobru, kar bi sploh pri medvedu pomenilo učinkovito ustavitev rasti številčnosti. Kljub vsem dogovorom tudi letos omenjeni odlok ni sprejet pravočasno,« je opozoril mag. Lado Bradač.

Velik izziv ostaja vrnitev zemljišč, odvzetih lovskim družinam

Velik izziv za Lovsko zvezo Slovenije še vedno ostaja vrnitev zemljišč, odvzetih lovskim družinam po 14. členu Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS. »Ne kot nam ponuja kmetijsko ministrstvo, to je z brezplačnim najemom, ampak tako, kot je to omogočeno pašnim skupnostim. Tudi tukaj dobro sodelujemo z Ribiško in Planinsko zvezo Slovenije, ki imajo podobno težavo in jim sklad odvzema zemljo, za katero lahko dokažejo, da so jo kupili,« pravi Bradač.

Po drugi strani pa je Bradač državo pohvalil, saj je prvič za izvajanje javnih nalog LZS namenila sredstva iz državnega proračuna: »Doslej smo lovci izobraževanja financirali sami. 50.000 evrov ni veliko, a za nas pomeni ogromno, je korak v pravo smer«. Izpostavil je tudi načrtovano gradnjo Nacionalnega lovskega centra v Lukovici z možnostjo dograditve lovskega in ribiškega muzeja; v prihodnjem letu naj bi začeli s postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Afriška prašičja kuga ne bo zaobšla Slovenije

Kot je pojasnil direktor Strokovne službe LZS Srečko Žerjav, se afriška prašičja kuga (APK) nezadržno širi, po zadnjih podatkih je prisotna že v dvanajstih državah članicah Evropske unije: »Le še vprašanje časa je, kdaj bo dosegla Slovenijo. Kljub temu se priprava izrednega zakona o APK pri nas vleče že dve leti. Slovenska vlada mora zagotoviti financiranje.« APK se je v letu 2019 razširila v Srbijo (v bližino meje z Romunijo), v Bolgarijo (v bližini meje z Grčijo) in Belgijo, že drugo leto pa se z APK borijo na Madžarskem in Poljskem. Na Madžarskem se je letos iz vzhodnega dela razširila čez Donavo, na Poljskem pa se je zgodil preskok iz vzhodnega dela države v tri okrožja ob meji z Nemčijo. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) poudarja, da je bistveni pogoj za zaustavitev širjenja APK tesno sodelovanje veterinarjev in lovcev.

Smiselno dopustiti uporabo umetnih virov svetlobe in zaviralcev jakosti poka

Novi zakon o orožju bi moral smiselno dopustiti uporabo umetnih virov svetlobe in zaviralcev (moderatorjev) jakosti poka. EU uredba o orožju namreč ne postavlja nobenih omejitev za uporabo teh tehničnih pripomočkov. Polega tega strel v zgodnjih jutranjih ali poznih večernih urah pogosto vznemiri občane, ki nemalokrat prijavijo kršitve javnega reda in miru policiji. »Uporaba zaviralcev jakosti poka pri lovu je brez dvoma tudi v interesu javnega zdravja, smo tveganju poškodbe sluha izpostavljeni praktično vsi lovci, pa tudi lovski psi,« pojasnjuje Žerjav.

Začetek odstrela šakalov

Nova zgodba, ki čaka lovce v prihodnjem letu, je šakal, ki je bil umaknjen iz uredbe o zavarovanih živalskih vrstah in bo od maja 2020 lovna vrsta divjadi. Od novembra 2016 do sredine leta 2019 je bila prisotnost šakalov zabeležena v 1.360 zapisih oz. v 191-ih loviščih; od tega je bila prisotnost teritorialnih osebkov zaznana v 249, klateških osebkov pa v dodatnih 112-ih območjih. »V letu 2019 je v Sloveniji skoraj zagotovo živelo več kot 1.000 šakalov,« je povedal dr. Boštjan Pokorny, predsednik Strokovno-znanstvenega sveta LZS, »do konca novembra jih je bilo evidentirano povoženih 18, kar je več kot kadarkoli prej.« Podrobnejši načrt glede šakalov naj bi bil znan spomladi.

Konec letošnjega leta bo v 21.500 izvodih izšla že 42. knjiga Zlatorogove knjižnice z naslovom Evrazijski šakal. Gre za prvo obsežnejše delo (monografijo) o evrazijskem šakalu v našem in evropskem prostoru, ki je nastalo kot plod dela in znanja naših domčaih raziskovalcev, pa je izpostavil dr. Arpad Köveš, predsednik Uredniškega odbora založništva LZS.


Pričeli s pilotnim telemetričnim spremljanjem poljskega zajca

Spremenjene razmere v okolju imajo še največji vpliv na t. i. malo divjad, nekatere vrste ptic ter poljskega zajca. V okviru Komisije za upravljanje z divjadjo so skupaj z upravljavci lovišč pričeli s pilotnim telemetričnim spremljanjem poljskega zajca. »Primanjkuje nam teoretičnega znanja o tej vrsti v naših razmerah. Ovrednotenje vpliva kmetijskih politik, klimatskih sprememb in drugih dejavnikov na populacije male divjadi ni možno brez boljšega poznavanja osnovnih ekoloških in ostalih bioloških značilnosti teh vrst,« je med drugim povedal dr. Ivan Kos.

Divjad v naseljih in drugih nelovnih površinah

Do največjih konfliktov med ljudmi in divjadjo prihaja na prometnicah. V letošnjem letu so bile zato izvedene številne aktivnosti za zmanjšanje števila trkov vozil z divjadjo, ki jih brez sodelovanja lovcev nikakor ne bi bilo mogoče izvesti. Na več kot 400 kilometrih najbolj problematičnih odsekov državnih cest so se nameščala zvočna in svetlobna odvračala oz. t. i. modri odsevniki. »Pripravljajo se tudi strokovne podlage in projektna dokumentacija za izgradnjo zelenega mostu preko avtocestnega odseka Vrhnika-Postojna in aktivnost za zmanjšanje povoza na železniških tirih,« je omenil dr. Pokorny.

Upravljanje s populacijami divjadi je pravzaprav onemogočeno tudi na drugih nelovnih površinah, še zlasti v naseljih. S to problematiko se srečuje vedno več upravljavcev lovišč, saj je širjenje naselij in posledično zahajanje divjadi na nelovne površine vedno bolj pogost pojav. »LZS bo med drugim sodelovala pri pripravi protokolov ravnanja v primeru pogostejšega zahajanja in večjih konfliktov z divjadjo na nelovnih površinah, tej problematiki pa bomo posvetili tudi strokovno posvetovanje v sklopu 12. Slovenskega lovskega dne,« je napovedal dr. Pokorny.

Vidre plenijo matične jate soške postrvi in lipana

Medtem ko so ribiči zadovoljni z reševanjem težav s kormorani, so opozorili na vedno več ribojedih zveri, kot so vidre, ki so se zlasti pojavile na Primorskem. Tako so bili opozorjeni na vidrino plenjenje rib matične jate soške postrvi in lipana v ribogojnici Tolmin kot tudi na populacijah drugih rib v gojitvenih in lovnih revirjih drugih ribiških družin. Zato so se z Ministrstvom za okolje in prostor dogovorili za monitoring, koliko je v resnici vider in kaj bi se dalo narediti.

Ribiči opozarjajo na morebitne negativne posledice gradnje HE na srednji Savi: »ocenjujemo, da grožnja za najvitalnejši habitat sulca v Sloveniji še ni prenehala,« je povedal sekretar Ribiške zveze Slovenije mag. Igor Miličič. Ribiška zveza opozarja tudi na posledice podnebnih sprememb na populacije domorodnih vrst rib: »Pred leti skoraj neznan pojav pregrevanja vode, neenakomerne razporeditve padavin in ostali nespametni človeški posegi v rečno okolje poslabšujejo dolgoročno možnost preživetja potočnice, lipana in sulca.«

Urša Kmetec

GRADIVO

Foto: Tadeja Smolej

Zeleni sklad za družino Dava Karničarja

Zeleni sklad Lovske zveze Slovenije je za družino mnogo prezgodaj preminulega lovskega tovariša Dava Karničarja prispeval 7.500 evrov.

Med lovci velja načelo tovarištva in zaveza medsedbojne solidarnosti, zato se Lovska zveza Slovenije trudi pomagati lovskim tovarišem in njihovim družinam v stiski. Sredstva za dobrodelni Zeleni sklad zbiramo s pomočjo donacij in z dobrodelno dražbo na vsakoletnem dobrodelnem plesu Lovske zveze Slovenije. Našemu pozivu se plemenito odzovejo tako lovci-umetniki kot tudi podjetja in posamezniki, ki prispevajo umetniška dela, druge predmete ter finančne prispevke ter seveda tudi vsi, ki se udeležijo dobrodelnega plesa.

Zeleni sklad se je z zbranimi sredstvi odločil priskočiti na pomoč tudi družini tragično preminulega lovskega tovariša Dava Karničarja. Petri Karničar je 27. novembra podpredsednik LZS in predsednik komisije Zeleni sklad Ivan Malešič v lovskem domu na Zgornjem Jezerskem izročil ček v vrednosti 7.500 evrov.

Srečanja so se udeležili tudi so-donator in član upravnega odbora LZS Miran Štrukelj, predsednik ZLD Gorenjske Peter Belhar, župan Jezerskega in Davov brat Andrej Karničar, starešina LD Jezersko Franc Ekar in Branko Žiberna, član komisije Zeleni sklad ter član upravnega odbora LZS in ZLD Gorenjske.

Podrobneje v decembrski številki Lovca.

Foto: Gorazd Kavčič

Foto: Gorazd Kavčič

Foto: Gorazd Kavčič

Foto: Urša Kmetec

Lojzi Avsenik: Motivi iz narave

Vabimo vas na odprtje fotografske razstave z naslovom Motivi iz narave avtorja Lojzija Avsenika

Odprtje razstave bo v četrtek, 5. decembra, ob 17. uri, v Liznjekovi domačiji, na Borovški 63, v Kranjski Gori. V kulturnem programu bodo nastopili učenci Glasbene šole Jesenice.

Razstava bo na ogled do 29. februarja 2020.

Predstavili so šakala

Lovska družina Boč na Kozjaku je 23. novembra izvedla tradicionalno srečanje s kmetovalci, lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov.

Srečanje je potekalo v Hramu Kulture Arnold Tovornik v Selnici ob Dravi. Predstavili smo teme o šakalu, o vožnji z motornimi vozili v naravnem okolju in o izgubi divjadi tako širše kot tudi v domačem okolju. Prisotne smo pogostili z jelenjim golažem in domačimi krajnskimi klobasami skupaj z dobro kapljico. Za posladek so poskrbele naše partnerke in lovke Suzana Triplat, Brigita Maurič, Milena Deželak, Zlatka Krope, Anita Puhfink in Biserka Bukovnik.

Zahvaljujemo se občini Selnica ob Dravi, rogistom LZ Maribor, Lovski zvezi Maribor še posebej pa prisotnim, ki so z zanimanjem prisluhnili predavanju doc. dr. Srečka F. Kropeta.

S. F. Krope

Risova pot – predavanje in projekcija filma

»Risova pot – predavanje in projekcija filma« bo v petek, 29. novembra, ob 19. uri, v Centru TNP Bohinj, Stara Fužina.

Vabljeni na predavanje o projektu LIFE Lynx, po katerem si boste lahko ogledali film Risova pot. Dogodek pripravljajo sodelavci pri projektu LIFE Lynx z Zavoda za gozdove Slovenije, Lovske zveze Slovenije in Biotehniške fakultete.

Več o filmu: »Risova pot« – dokumentarni film o naselitvi risov leta 1973 v severne Dinaride.

Ris je bil v preteklosti prisoten na celem območju Slovenije, nato pa je v začetku 20. stoletja zaradi pretiranega lova, izgube življenjskega prostora in pomanjkanja plena izumrl. Leta 1973 so lovci v Slovenijo pripeljali in naselili 6 risov s Slovaške. Za tedanje razmere je bila naselitev velik podvig, ki je zahteval veliko mero osebne predanosti in prostovoljnega dela delovnih ljudi z jasno vizijo: vrniti naravi nekaj, kar je nekoč iz le-te izginilo. Naselitev se je izkazala za eno najuspešnejših v Evropi in risi so se kmalu iz Slovenije razširili v sosednje države (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Italija in Avstrija). Dokumentarni film »Risova pot« je poklon peščici lovcev in gozdarjev, ki so s svojim entuziazmom omogočili, da največja evropska mačka še vedno živi v naših gozdovih.

Od naselitve risov je minilo 45 let in spet smo postavljeni pred vprašanje: »Ali želimo risa v naših gozdovih?«. Izkazalo se je, da je zaradi parjenja v sorodstvu število risov začelo upadati. Genetske analize kažejo, da bodo risi brez naše pomoči v nekaj letih spet izumrli. Zato je Zavod za gozdove Slovenije skupaj z 10 partnerskimi organizacijami iz 5 držav (Slovenije, Hrvaške, Italije, Romunije in Slovaške) prijavil projekt LIFE Lynx. Glavni cilj projekta je rešitev dinarske populacije risa pred ponovnim izumrtjem z doselitvijo genetsko ustreznih živali iz Romunije in Slovaške

OPOZORILO: Porast leptospiroze pri psih v Sloveniji!

V Sloveniji so pri psih zaznali porast leptospiroze, druge najpogostejše bakterijske bolezni, ki vpliva na zdravje ljudi in živali. Priporočajo cepljenje psov.

Foto: Pixabay

V laboratoriju za leptospirozo Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani od letošnjega septembra zazanavajo porast serološko pozitivnih psov proti patogenim leptospirozam. Predvidevajo, da se bo trend glede na letni čas nadaljeval. Pravočasna diagnostika in obvladovanje bolezni je izredno pomembno z vidika zdravja ljudi, saj gre za zoonozo.

Leptospiroza je druga najpogostejša bakterijska bolezen, ki vpliva na zdravje ljudi in živali

Pojavlja se kot febrilno obolenje, povzroča lahko težke pljučnice in nevrološke motnje ter okvare jeter in ledvic. Spekter obolenja se giblje od blagih in nespecifičnih do hudih, multisistemskih bolezni, ki se lahko končajo s smrtjo.

Bolezen poteka v dveh fazah: v prvi, ki traja 5-7 dni, se pojavijo nespecifični znaki bakterijske okužbe in v tem obdobju še ni prisotnih specifičnih protiteles. Sledi nekajdnevno stanje navidezne ozdravitve, nato se pokažejo klinični znaki, specifični za prizadetost različnih organskih sistemov. V drugi fazi bolezni se pojavijo specifična protitelesa, ki so lahko prisotna več mesecev.

V primeru suma na okužbo z leptospirozami se za dokaz specifičnih protiteles testira vzorec seruma živali, odvzetega vsaj 7 dni po pojavu kliničnih znakov. Nivo protiteles nato narašča, zato je priporočljiv odvzem parnega seruma v razmaku 14 dni, saj na ta način ovržejo možnost stare okužbe.

OBVESTILO

 

Dušan Volmajer: “Pravi lovec je po duši varuh narave, kar ji vzame, naj ji vrne”

Predsednik Lovske zveze Maribor Marjan Gselman je pripravil sprejem ob 80-letnici dolgoletnega lovca in funkcionarja in mu ob njegovem življenjskem jubileju podelil spominsko darilo Upravnega odbora.

Dušan Volmajer prejema ob 80-letnici simbolično darilo iz rok predsednika LZ Maribor Marjana Gselmana (Foto: Marjan Toš)

Predsednik Lovske zveze Maribor Marjan Gselman je po zadnji seji Upravnega odbora pripravil krajši sprejem ob 80-letnici dolgoletnega člana Uravnega odbora in predsednika komisije za lovni turizem pri LZ Maribor Dušana Volmajerja. Ob tej priložnosti se mu je zahvalil za velik prispevek pri utrjevanju lovske organizacije na terenu in za dragoceno strokovno pomoč pri izvajanju različnih projektov.

Dušan je sicer član Lovske družine (LD) Podvelka in eden najbolj prepoznavnih lovcev v tem delu Pohorja. Je odličen poznavalec lovišča, v katerem lovci gospodarijo s srnjadjo, jelenjadjo, gamsi in divjimi prašiči. Z lovom se je dodobra seznanil že v srednji gozdarski šoli in nato praktično znanje nadgrajeval z nauki očeta, ki je slovel daleč naokoli kot ugleden in spoštovan lovec.

“Kdor ne goji, naj ne lovi!”

Dušan je v LD Podvelka opravljal številne odgovorne funkcije in naloge. Skozi bogato lovsko kariero se je še posebej posvečal delu v lovišču in skrbel za ohranjanje primernih življenjskih pogojev za divjad. Prehodil je lovišče po dolgem in počez, pozna vse kotičke tega dela Pohorja in je kjub letom še vedno mladostno vitalen član zelene bratovščine. Bil je mentor mlajšim članom, na katere je prenašal bogato teoretično in predvsem praktično znanje. Kot gozdar ima izostren čut odgovornosti do naravnega okolja in vedno opozarja na naravovarstveno funkcijo sodobnega lova. Po starem načelu, da “kdor ne goji, naj ne lovi”.

Ob visokem življenjskem jubileju so mu čestitali vsi člani Upravnega odbora in mu zaželeli še veliko prijetnih dni na zelenih stečinah. Dušan je rad v naravi, z gozdom in divjadjo živi in diha. Je eden tistih slovenskih lovcev, ki se še kako zavedajo, da smo naravo in njene darove podedovali od naših vnukov. Moramo jo skrbno varovati, od nje pa vzeti le toliko, kolikor narava prenese. Pravi lovec je najprej varuh narave in zaščitnik  divjadi in to je bilo zmeraj Dušanovo vodilo. Zagovarja tudi iskreno lovsko tovarištvo, lovsko kulturo, etiko, tradicijo in lovske običaje, ki so del slovenske kulturne dediščine.

Marjan Toš

Dušan Volmajer (v sredini), Silva Vodopivec in Marjan Gselman (Foto: Marjan Toš)

67. zasedanje Delovne skupnosti lovskih zvez JV alpskega prostora

Konec oktobra 2019 je v Trstu potekalo 67. zasedanje Delovne skupnosti lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora (DSLZJAP – AGJSO).

Tema zasedanja, ki ga je letos organizirala Italijanska lovska federacija (FIDC) v Trstu, je bila »Zlati šakal in spreminjanje biotske raznolikosti in lova«. Ob tej priložnosti so pripravili tudi razstavo »Lov v Furlaniji-Julijski krajini med 1800 in 1900« v Trstu in glasbena predstava Diana in Hubert – dobrodelni koncert v spomin Karla Furlana.

Dr. Hubert Potočnik, mag. Jennifer Hartlauf, dr. Stefan Fillacorda in Franc Perco so s svojimi referati predstavili ugotovitve in stališča glede stanja in bodočega upravljanja z zlatim šakalom v vseh treh državah, kjer se populacija zlatega šakala z vhoda proti zahodu nezadržno širi.

Delovna skupnost lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora (DSLZJAP – AGJSO) je bila ustanovljena daljnega leta 1952, v času politično razdeljene Evrope, stopnjevanja napetosti in nastajanja političnih blokov in t. i. »železne zavese«, ko smo lovci, združeni v ljubezni do narave in divjadi presegli meje in vse politične ovire in pričeli z mednarodnim sodelovanjem na področju lovstva. Tako se že od leta 1952 lovci iz Italije, Avstrije in Slovenije, ki si delimo skupni alpski prostor, redno srečujemo na letnih zasedanjih na katerih razpravljamo in si izmenjujemo izkušnje o različnih aktualnih temah.

V Italiji je sedem lovskih zvez, priznanih s strani države, v Avstriji pa ima vsaka zvezna dežela svoj lovski zakon, kar pomeni, da je v Avstriji devet samostojnih lovskih zvez. Slovensko lovstvo je zaradi svoje enotne lovske organizacije in vzpostavljenega informacijskega sistema in zaradi tega lažjega in organiziranega ter utečenega sodelovanja z Biotehniško fakulteto v veliki prednosti pred sosednjima državama.

Nezadržna rast populacije šakala v Evropi

Kot tudi drugod po Evropi, se tudi v Italiji, Avstriji in Sloveniji ugotavlja nezadržna rast populacije šakala. V lovskih krogih je mogoče slišati različne trditve o vplivu šakala na populacijo srnjadi, ki pa znanstveno niso utemeljene oziroma dokazane. Na italijanskem Krasu  se v zadnjem času opaža močno upadanje odstrela srnjadi, istočasno se na istem območju povečujta populaciji šakala in divjega prašiča, raziskave niso potrdile, da bi zmanjšanje populacije srnjadi smeli pripisati šakalu.

Izkušenj iz drugih okolij, iz katerih šakal prihaja, ne moremo neposredno prenašati v nove, domače razmere. Še vedno ostaja veliko neraziskanega in s sistematičnim monitoringom, ki je tudi eden izmed osnovnih pogojev za upravljanje, bo potrebno še naprej nadaljevati.

Janez Logar, predsednik Komisije za mednarodne odnose

Z leve proti desni: Brane Galjot, Egon Malalan, dr. Hubert Potočnik, mag. Lado Bradač, dr. Walter Brunner, Janez Logar, Fabio Merlini

 Dr. Stefan Filacorda

Franco Perko

Mag. Jenifer Hatlauf

Dr. Hubert Potočnik je z referatom o slovenskem spremljanju in proučevanju zlatega šakala pritegnil veliko pozornosti.

Predsednik delovne skupnosti dr. Walter Brunner

Sestanek strokovnih tajnikov usposobljenih članic

Strokovni tajniki usposobljenih članic in predstavniki Lovske zveze Slovenije so se včeraj sestali na vsakoletnem delovnem sestanku v Preboldu.

 Foto: Jasna Kovačič Siuka

Delovanje Lovske zveze Slovenije in usposobljenih članic v tekočem letu, ki ga je zaznamovala problematika velikih zveri, je predstavil direktor Strokovne službe LZS Srečko Žerjav. Podal je tudi nekaj informacij o umiku šakala iz Uredbe o zavarovanih vrstah, o projektu LIFE Lynx, o afriški prašičji kugi ter o predlogu novele zakona o orožju. Podpredsednik LZS Ivan Malešič je povedal, da je v vlogi podpredsednika zadnjič na takšnem sestanku in se vsem prisotnim zahvalil za dobro sodelovanje v osmih letih.

Delo na posameznem strokovnem področju so predstavili odgovorna urednica revije Lovec Jasna Kovačič Siuka, strokovni sodelavec za ekologijo divjadi Gregor Bolčina, svetovalka za pravne zadeve mag. Nataša Oven, poslovna sekretarka Barbara Ložar in svetovalka za odnose z javnostmi Urša Kmetec. Strokovni tajniki usposoboljenih članico so na kratko opisali opravljeno delo, sodelovanje s strokovno službo ter nekatere pobude in predloge. Sestanku je sledil skupni lov, ki ga je pripravila LD Prebold. 

Podrobneje v decembrski številki revije Lovec.

 Foto: Jasna Kovačič Siuka

Foto: Urša Kmetec

Foto: Urša Kmetec

Foto: Barbara Ložar

47. zamejski koroški lovski pozdrav

Vsakoletno srečanje članov Kluba prijateljev lova iz Celovca in predstavnikov Lovske zveze Maribor je svojevrstna oblika negovanja stikov med manjšino na Koroškem in matičnim narodom v domovini.

Zamejskim lovcem je na zadnjem pogonu izrekel zdravico predsednik LZ Maribor Marjan Gselman (Foto: Božidar Kunej, arhiv LZ Maribor)

V Lovski družini (LD) Polskava je bilo že 47. srečanje članov Kluba prijateljev lova (KPL) iz Celovca in Lovske zveze (LZ) Maribor. Udeležence srečanja, med katerimi sta bila tudi novi predsednik KPL Janez Johan Kaiser in tajnik Jurij Mandl ter častni člani KPL Dušan Leskovec, Branko Vasa in Franc Roter, je nagovoril predsednik mariborske LZ Marjan Gselman.

Na kratko je orisal zgodovino vsakoletnih srečanj z zamejskimi lovci. Iz skromnih začetkov se je razvilo organizirano sodelovanje, ki so ga iz leta v leto nadgrajevali. Veliko zaslug za to ima  pokojni Mirko Kumer-Fric, dolgoletni predsednik KPL iz Celovca. Mariborska Lovska zveza je  v okviru plodnega sodelovanja z zamejskimi lovci na Koroškem dodobra utrdila medsebojne vezi na društveni in osebni ravni.

Počastili spomin na dolgoletnega predsednika KPL

Že vrsto let je v ospredju izmenjava strokovnih mnenj o mnogih odprtih vprašanjih gospodarjenja z divjadjo na  Koroškem in Štajerskem. Tesne prijateljske in osebne vezi med lovci se vsako leto samo še poglabljajo in veliko prispevajo tudi k prepoznavnosti in večjemu ugledu obeh lovskih organizacij, je med drugim povedal predsednik LZ Maribor Marjan Gselman. Goste je v imenu LD Polskava pozdavil Jožef Paj, vsi udeleženci pa so z minuto molka počastili spomin na dogoletnega predsednik KPL Mirka Kumra Frica.

Novi predsednik KPL Celovec Janez Johan Kaiser se je zahvalil gostiteljem za topel sprejem (Foto: Božidar Kunej, arhiv LZ Maribor)

Srečanje v Polskavi popestrili s skupnim lovom

Srečanje v Polskavi so popestrili s krajšim skupnim lovom na fazane v revirju Privred, ki ga je zgledno vodil lovovodja Mirko Draškovič. Skupaj s sodelavci in štirinožnimi pomočniki se je potrudil, da so vsi udeleženci preživeli lovsko zanimiv dan. Boginja Diana jim je bila zelo naklonjena, saj so uplenili 20 fazanov in eno šojo.

Seveda pa ni bil v ospredju lov, pač pa druženje in opazovanje narave, zato so nekateri udeleženci lova raje uživali v vihravem letu petelinov mimo puškinih cevi. Po lovu so se gostje iz zamejske Koroške zadržali v prijetnem druženju z gostitelji iz LZ Maribor na “zadnjem pogonu” v polskavskem lovskem domu.Tam so skupaj z domačimi lovci iz Polskave razglabljali o ukrepih za dobrobit divjadi.

Novi predsednik zamejskih lovcev iz Koroške Janez Johan Kaiser je poudaril, da je treba tovrstno lovsko sodelovanje še okrepiti in utrditi. Zahvalil se je mariborskim gostiteljem za dosedanjo pomoč in podporo v prizadevanjih, da bi KPL iz Celovca postal enakopravni član Lovske zveze Slovenije. Kot običajno so nazdravili sv. Martinu in si obljubili, da se čez leto dni spet srečajo.

Marjan Toš

Po uspešnem lovu v revirju Privred so bili vsi zadovoljni (Foto: Božidar Kunej, arhiv LZ Maribor)

Nasmejana lovca Rudi Majer in Danilo Muršec po lovu z zamejskimi prijatelji (Foto: Božidar Kunej, arhiv LZ Maribor)

Srečanje lovskih strelskih ekip LZS in LSS

Strelska reprezentanca Lovske zveze Slovenije je od 8. do 11. novembra gostovala na četrtem srečanju s strelci Lovačkog saveza Srbije.

Srečanje je organiziral Lovački savez Srbije na strelišču “DDA Canona” v Leskovcu. V ekipi LZS so tokrat bili: Mitja Kersnik, Boštjan Sadek, Matjaž Hlebš, Miha Finkšt, Marijan Sadek in Janez Gošnjak.

Tekmovanje je prijatelski dogodek, ekipa LZS je v veliki prednosti po znanju v streljanju, zato bi bilo pretirano govoriti, za koliko točk smo prehiteli ekipo LSS. Ekipa LSS se prilagaja našim tekmovalnim pravilom in lahko rečem, da se strelci trudijo in izbolšujejo.

Tekmovali smo v trapu, streljanju na tarčo srnjaka in tarčo bežečega merjasca. Ne glede na to, da smo za pot tja in nazaj prepotovali 1900 kilometrov, lahko rečem, da so se gostitelji potrudili maksimalno.

Srečanje smo zaključili v nedeljo s skupnim lovom na malo divjad. Zahvaljujem se LSS za dobro organizacijo srečanja in strelcem za odlično streljanje.

Matija Janc, Predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje in selektor strelske ekipe LZS

 

Naravovarstveni dan 2019

Naravovarstveni dan 2019 bo v sredo, 13. novembra, ob 9. uri v Hiši Evropske unije, na Dunajski 20, v Ljubljani. Vabljeni!

Letošnja tema Naravovarstvenega dneva 2019, ki ga pripravlja Zavod RS za varstvo narave so pogledi in sodelovanje med različnimi strokami, katerim stičišče ali skupna točka je naravovarstvo. Udeležbo na posvetu potrdite do četrtka, 7. novembra na e-pošto: nastja.kosor@zrsvn.si

NOVA oddaja Dober pogled

Ogledate si lahko novo, oktobrsko oddajo Dober pogled, posvečeno lovstvu.

Oktobrska oddaja Dober pogled je nekoliko praznično obarvana, saj prav ta mesec mineva 20 let od nastanka prve oddaje.

Avtorji oddaje so obiskali Lovsko družino Lijak v Vipavski dolini, s predsednikom Lovske zveze Slovenije so se pogovarjali o aktualnih temah in med drugim pripravili poročilo z Dnevov lovskega strelstva 2019.

Oddaja je na ogled TUKAJ.

 

VOLITVE 2019: Program kandidata za predsednika LZS v mandatu 2020–2024

V prihodnjem mandatnem obdobju je edini kandidat za predsednika LZS mag. Lado Bradač, ki je v skladu z 32. členom Pravil LZS predložil tudi program dela LZS za mandatno obdobje 2020–2024.

Mag. Lado Bradač:

Foto: arhiv LZS

Odločitev, da ponovno kandidiram za predsednika Lovske zveze Slovenije (LZS), temelji na dlje trajajočih dogovorih in razpravah, kako usmeriti delo LZS, da bi v državi vzpostavili razmerja s položajem in odgovornostjo, ki lovcem na področju organiziranja lovstva in upravljanja z divjadjo ter izvajanja javnih nalog dejansko pripadajo. Naše prostovoljno delo ima vrednost, zato ga moramo ustrezno ovrednotiti in pridobiti del sredstev tudi iz državnega proračuna. V ta namen je že spremenjen Zakon o divjadi in lovstvu, ki po novem omogoča, da država financira naloge v javnem interesu.

Moj program za prihodnja štiri leta sestavljajo predlogi in stališča, povezana z delovanjem LZS na naslednjih področjih:

 1. Organiziranost LZS: treba bo okrepiti nadzor pri porabi sredstev in spremeniti pravilnik, ki ureja področje sofinanciranja območnih zvez in lovskih družin. Sofinanciranje bomo ohranili, potreben pa je razmislek o racionalizaciji delovanja.
 2. Načrtovanje upravljanja z divjadjo: ohraniti je treba ključno vlogo Komisije za upravljanje z divjadjo LZS ter poskrbeti za ustrezne smernice desetletnih lovskoupravljavskih načrtov.
 3. Posodobitev izobraževalnega sistema v LZS: nadgradnja izobraževanja z enotnimi metodami preizkusa znanja, s prehodom na e-učilnico in e-teste …
 4. Lovski informacijski sistem: nadgraditev Lisjaka z aplikacijo za mobilne telefone. Moj cilj je, da bi neposredno komunicirali z vsakim lovcem.
 5. Razvoj dejavnosti komisij: dvig ravni sofinanciranja za posebne projekte komisij s pomočjo donacij.
 6. Mednarodni odnosi: LZS ostaja aktivna članica Mednarodnega sveta za lov in ohranitev divjadi (CIC) in Združenja evropskih lovskih zvez (FACE).
 7. Odnosi z javnostmi – uredništvo Lovca: povečali bomo prepoznavnost delovanja LZS, ki kot naravovarstvena organizacija deluje v javnem interesu. Nadgradili bomo sistem nudenja pomoči članicam ob kriznih in odmevnih dogodkih.
 8. Pravna pomoč: poskrbeli bomo za učinkovito, a racionalno pomoč našim članicam na pravnem področju.
 9. Nacionalni lovski center: gradnja nove stavbe v Lukovici je eden od najpomembnejših in najzahtevnejših projektov v novem mandatnem obdobju.

V novem mandatu bom nadaljeval z delom na področju sprememb Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (RS). Neprimerno je, da nam država zdaj ponuja brezplačen najem zemlje, ki so jo lovske družine pošteno plačale in jo potrebujejo za izvajanje svojih osnovnih dejavnosti. Po pogovorih s predstavniki poslanskih skupin v Državnem zboru lahko rečem, da sem naletel na razumevanje za rešitev tega problema. Žal pa ni pripravljenosti na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, pošteni rešitvi tega problema se izmikajo tudi na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer nam ponujajo brezplačen najem.

Trudil se bom, da bomo lovci med seboj čim bolj povezani, ker ne potrebujemo razprtij v svojih vrstah. Predlagal bom prenovo sistema disciplinskih postopkov in metod mediacije na območnih zvezah.

Lovci smo naravovarstveniki in trdni zagovorniki sonaravnega kmetovanja in trajnostne rabe gozdov. Za ohranitev prostoživečih živali moramo ohraniti in varovati njihov življenjski prostor. Izboljšati moramo sodelovanje z vsemi lastniki in uporabniki prostora. Dejstvo je, da divjadi ne ogroža lov, pač pa jo ogrožajo in uničujejo spremembe krajine in pohlep po dobičku.

Na naše delo moramo biti ponosni, ni se nam treba skrivati pred neupravičenimi in pavšalnimi obtožbami. Smo lovska organizacija z več kot 112-letno tradicijo, ki je uspešno sledila spremembam časa in si v mednarodnem prostoru zgradila izjemno spoštovanje. V primerjavi z našimi sosednjimi državami smo uspeli uveljaviti sistem, ki v prvi vrsti koristi divjadi in njenemu naravnemu okolju. V tem sistemu ima vsak dobro misleči lovec svoje mesto.

Mag. Lado Bradač

Program mag. Lada Bradača

OBVESTILO: Pravila obnašanja na skupnih lovih in preprečevanje nesreč

Zdravstveno stanje lovca, poškodovanega 20. oktobra na skupnem lovu v bližini vasi Klečet pri Žužemberku, je stabilno. V prihodnjih dneh bo, kot so nas obvestili svojci, odpuščen iz bolnišnice v domačo oskrbo.

Foto: Urša Kmetec

Na Lovski zvezi Slovenije dogodek obžalujemo in lovcu želimo čim hitrejše okrevanje.

Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je lovec na skupnem lovu streljal v smeri zahoda, lovec, ki je bil poškodovan, pa se je nahajal okoli 120 metrov južno od strelca. Strelec in poškodovani lovec nista bila v vidnem polju, med njima je bilo več kot deset metrov višinske razlike. Nesreča naj bi se zgodila zaradi odboja krogle.

Lovska zveza Slovenije s svojimi članicami deluje preventivno na področju varnega ravnanja z orožjem in vsako leto pripravi številne tečaje varnega ravnanja z orožjem. Vsak slovenski lovec mora pred začetkom lovne sezone opraviti nastrelitev orožja, torej preveriti delovanje orožja in svojo usposobljenost. Redno pripravljamo tečaje za lovovodje in nadaljevalna usposabljanja za varno ravnanje z orožjem. Vsak lovec prejme tudi žepno zgibanko Pravila obnašanja na skupinskih lovih, ki jo je izdala Komisija za izobraževanje LZS.

Vsak posameznik, ki pridobi pravico do nošenja lovskega ali drugega orožja se mora zavedati, da takšna pravica pomeni veliko odgovornost. Nesreč z lovskim orožjem je v Sloveniji relativno malo, seveda pa je vsaka, ki se zgodi, preveč.

Hunting Association of Slovenia

 PRAVILA OBNAŠANJA NA SKUPINSKIH LOVIH

Opozorilo ob začetku izvajanja skupnih lovov

Letošnja sezona skupnih lovov se je začela z neljubo nesrečo, pri kateri je lovec ranil lovca na sosednjem stojišču, s katerem nista bila v vidnem polju. Nedvomno je šlo za odboj krogle od skale ali debla, pri čemer je krogla pomembno spremenila kot svojega leta.

Foto: Urša Kmetec

Zato želimo še enkrat opozoriti, da pri izvajanju lovov skrbno sledite pravilom ravnanja in izvajate love z največjo mero previdnosti.

Dejstvo je, da vse več lovcev tudi na skupnih lovih uporablja monolitne krogle iz bakra in njegovih zlitin, ki se praviloma ob zadetku ne drobijo in ohranjajo skoraj vso svojo maso do popolne zaustavitve. Praksa uporabe krogel take konstrukcije v drugih državah kaže, da so nesreče pri lovu ob njihovi uporabi pogostejše kot pri kroglah s svinčenim jedrom, ki običajno izgubijo večji del svoje mase ob udarcu v prvo oviro.

Ob analizah nesreč na skupnih lovih v tujini so forenziki dokazali, da so se monolitne krogle po prvem zadetku lahko tudi večkrat odbile od skal in debel  in zelo spremenile svoj kot leta. Ko se zmanjša hitrost izstrelka pod 450 m v sekundi in se deformira sprednji del, je veliko večja verjetnost za take odboje, pri katerih krogla izgubi relativno manj energije in hitrosti, spremeni pa nadaljnjo pot leta.

Tudi zato je na mestu še dodatna previdnost pri določanju stojišč in omejevanju področja, v katerem lahko lovec strelja na divjad.

Dober pogled!

Srečko Žerjav, direktor Strokovne službe LZS

Kozjaški lovski pozdrav v Slovenskih goricah

Člani pobratenih lovskih družin (LD) Vurmat iz Sv. Duha na Ostrem Vrhu in Dobrava v Slovenskih goricah so tudi letos preživeli prijetno lovsko druženje v revirju Čagona.

Foto: Zbor pred lovom pri kmetiji Kovačec v Čagoni (M. Toš)

Lovili so v prekrasnem jesenskem soncu in uživali v jesenskih barvah slovenskogoriških gozdičev, polj in travnikov. Vse udeležence lova je v lovskem domu v Dobravi pozdravil starešina Franc Slekovec, nato pa so se zbrali pri kmetiji Kovačec v Čagoni, od koder so krenili na lov do Čebelarskega doma in  vinogradniške kmetije Gregorec.

Lov so vodili Ivan Ljubec, Branko Kavčič in gospodar LD Dobrava Vlado Steinfelser. Diana jim je bila  naklonjena, saj so uplenili kar tri dolgouhce in tudi tri fazane. Zvitorepka je bila znova zvitejša od lovcev in se jim je že  prvem pogonu spretno izognila. Po lovu so se spet zbrali v lovskem domu v Dobravi na zadnjem pogonu.

Pripravili so tudi medsebojni obračun v streljanju na glinaste golobe, ki so ga zanesljivo dobili gostje iz Vurmata in premagali favorizirane domačine. Tako je tudi prav, so povedali gostitelji iz Dobrave in čestitali zmagovalcem. Slovenskogoriški lovci bodo kozjaškim prijateljem obisk vrnili 30. novembra, ko se bodo družili na Vurmatu. Lovsko prijateljstvo in tovarištvo pač nimata meja in to je za ohranjanje lovske tradicije velikanska vrednota, ki jo k sreči negujejo tudi mlajši člani zelene bratovščine.

Marjan Toš

Foto: Pozdrav lovini in zahvala Diani (M. Toš)

Dvajsetič zmagali na srečanju LZS in HLS

Strelska reprezentanca Lovske zveze Slovenije je od 25. do 26. oktobra gostovala na 20. srečanju s strelci Hrvatskog lovačkog saveza.

Srečanje je organiziral Hrvatski lovački savez (HLS) na strelišču “Rozolija“ v Bujah. LZS so zastopali Mitja Kersnik, Boštjan Sadek, Matjaž Hlebš, Miha Finkšt, Marijan Sadek in Nejc Hlebš.

Letošnja ekipa HLS je bila zelo kvalitetna, do zmagovalca je prišlo pri rastreljevanju, ki ga je Boštjan Sadek odlično izpeljal. Pokal je tako že dvajsetič ostal v rokah strelcev LZS. Zahvaljujem se HLS za dobro organizacijo srečanja in strelcem za odlično streljanje.

Matija Janc, predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje ter selektor ekipe LZS

LIFE Lynx: Kako ukrepati v primeru suma nezakonitega odvzema živali

Predstavili projekt LIFE Lynx in ustrezno ukrepanje v primeru najdbe trupla prostoživeče živali, za katerega obstaja sum nezakonitega odvzema.

Lovska zveza Slovenije je v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in Zavodom za gozdove Slovenije v okviru projekta LIFE Lynx pripravila predavanji za lovce na območju ZLD Gorenjska in Postojnsko Bistriško ZLD.

Na predavanje v Naklem, 23. oktobra, je prišlo 21 udeležencev, v Pivko, dan kasneje, pa 19 udeležencev. Predstavili smo jim biologijo ter ekologijo risa, razloge za njihovo ogroženost, projekt LIFE Lynx in projektne aktivnosti. Na predavanjih smo predvajali tudi dokumentarni film »Risova pot«.

Za uspešno izvedbo projekta je pomembno aktivno sodelovanje lovcev

Sodelavci projekta LIFE Lynx se zavedamo, da je za uspešno izvedbo projekta izjemnega pomena aktivno sodelovanje lovcev, zato smo jim predstavili različne možnosti vključevanja v projektne aktivnosti. Lovci, ki sodelujejo pri spremljanju risa z avtomatskimi kamerami, so bili seznanjeni z rezultati, pridobljenimi v sezoni 2018-2019.

Pomembno je, da lovce izobražujemo o ustreznem ukrepanju v primeru najdbe trupla prostoživeče živali, za katerega obstaja sum nezakonitega odvzema, saj so navadno med prvimi, ki o dogodku poročajo policiji. Z ustreznim ukrepanjem na terenu lahko pomembno prispevajo k učinkovitemu odkrivanju in sankcioniranju nezakonitih dejanj.

Projektna ekipa LIFE Lynx si želi, da dobro sodelovanje z lovci nadaljujemo tako v okviru terenskega dela kakor tudi z vidika udeležbe in aktivnega sodelovanja na predavanjih ter drugih dogodkih.

Foto in tekst: Tadeja Smolej

Film Krvna sled 2019

Komisija za kinologijo pri Zvezi lovskih družin Zasavje posnela film o iskanju po krvni sledi in ravnanju lovca po strelu na divjad.

Komisija za lovsko kinologijo pri ZLD Zasavje je po prijavi na razpis Lovske zveze Slovenije posnela film o iskanju po krvni sledi in o ravnanju lovca po strelu na divjad.

Ta in drugi filmi so na ogled v naši VIDEOGALERIJI.

Šakala črtali iz Uredbe o zavarovanih vrstah

Vlada RS je potrdila spremenjeno Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah in iz nje umaknila šakala.

S šakalom se bo po novem trajnostno upravljalo po zakonodaji s področja lovstva, zato je potrebno ustrezno prilagoditi predpise o divjadi in lovstvu, obenem pa mora biti sprejet tudi načrt upravljanja s šakalom.

Za uveljavitev te spremembe, navaja Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), je predvideno prehodno obdobje, in sicer se bo ta sprememba začela uporabljati 1. maja 2020.

Ker se je populacija šakala v Sloveniji od leta 2014 do danes bistveno povečala, je LZS ob njegovem izbrisu iz seznama zavarovanih vrst zahtevala 5-letno prehodno obdobje, v katerem bo MOP plačeval vso škodo, ki jo povzroči šakal; na sestanku z ministrom Simonom Zajcem pa je bilo nato dogovorjeno 3-letno prehodno obdobje.

Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

Foto: Pixabay

Diana in Hubert: Legende in miti v gozdu in morju

Društvo slovenskih lovcev “Doberdob” v sodelovanju s pokrajinsko sekcijo italijanske lovske zveze in Državne zveze lovcev iz alpskega področja (UNCZA) vabi v petek, 25. oktobra, ob 18.30, na glasbeni večer, posvečen prijatelju Karlu Furlanu.

Prireditev z naslovom “Diana in Hubert. Legende in miti v gozdu in morju” bo v kongresni dvorani Porto San Rocco Marina Resort pri Miljah. Vstop bo prost.

Nastopili bodo Slovenski lovski pevski zbor Doberdob, KUD Prekmurski rogisti, Sekcija oponaševalcev jelenjega rukanja LZS, Gruppo pesca sportiva Marinaresca, skupina Filharmonija iz Korošcev, skupina Love Guns, Video Žarko Šuc.

VABILO

V Zlatorogovi galeriji odprli novo razstavo “Med čopičem in naravo”

V Zlatorogovi galeriji LZS je od 9. oktobra na ogled nova razstava »Med čopičem in naravo«.

Na včerajšnjem slovesnem odprtju razstave so goste nagovorili predsednik LZS mag. Lado Bradač, predsednik ZLD Novo mesto Franc Jarc in predsednik ZLD Kočevje Branko Zlobko. Za kulturno popestritev so poskrbeli vsestranski ustvarjalec Brane Praznik in Rogisti LD Trdinov vrh.

Na razstavi se predstavlja več kot 50 udeležencev likovnih kolonij Zveze lovskih družin (ZLD) Novo mesto in Kočevje. Ustvarjalna tema projekta Zeleni most, ki so ga pripravili že tretjič, je bila narava in sobivanje z zvermi. ZLD Novo mesto pa na drugo likovno kolonijo poleg lovcev slikarjev povabila tudi dolenjske slikarje, ki se povezujejo v več slikarskih društvih. Povezovalna nit letošnjega ustvarjanja v likovni koloniji ZLD Novo mesto so bile ptice Slovenije. 

Del razstavljenih umetniških del so avtorji prispevali za dobrodelno dražbo, s katero Lovska zveza Slovenije zbira sredstva za Zeleni sklad, namenjen solidarnostni pomoč lovcem v izrednih življenjskih situacijah.

Razstava je na ogled do decembra 2019, vsak delavnik med 9. in 13. uro.

Foto: Štefan Vesel

<img src=”

Predavanji za lovce o projektu LIFE Lynx

Vabljeni na predavanji o projektu LIFE Lynx, kjer boste izvedeli najzanimivejše ugotovitve o večletnem raziskovanju risov v slovenskih gozdovih, razloge za njihovo ogroženost in o tem, kako ukrepati v primeru najdbe trupla prostoživeče živali, za katerega obstaja sum nezakonite usmrtitve.

Predavanje in predvajanje dokumentarnega filma »Risova pot« bo:

 • v sredo, 23. oktobra, ob 18. uri, v Gostilnici Kresnik v Naklem (Kranjska cesta 2a, Naklo)
 • v četrtek, 24. oktobra, ob 18. uri, v Krpanovem domu Pivka (Prečna ulica 2, Pivka)

Populacija risa v Sloveniji in na Hrvaškem je na pragu izumrtja, zato aktivnosti za čimprejšnjo doselitev najmanj 14 osebkov iz druge, stabilnejše populacije, predstavljajo edino možnost rešitve. Sredi leta 2017 smo v Sloveniji začeli izvajati evropski projekt LIFE Lynx. Cilj projekta je nadaljevanje poslanstva lovcev in strokovnjakov za velike zveri, začetega leta 1973, in sicer reševanja Dinarsko-JV alpske populacije risa pred izumrtjem ter prizadevanja za njeno dolgoročno ohranitev.

Za uspešno izvedbo projekta je izjemno pomembno aktivno sodelovanje lovcev

Projektni sodelavci se zavedajo, da je za uspešno izvedbo projekta izjemnega pomena aktivno sodelovanje lovcev, zato vas vljudno vabijo na predavanje, kjer vam bodo predstavili najzanimivejše ugotovitve večletnega raziskovanja risov v slovenskih gozdovih, razloge za njihovo ogroženost, mednarodni projekt LIFE Lynx in ustrezno ukrepanje v primeru najdbe trupla prostoživeče živali, za katerega obstaja sum nezakonite usmrtitve.

Zaradi učinkovitejše organizacije srečanja prosijo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do petka, 18. oktobra, na e-naslov tadeja.smolej@lovska-zveza.si.

Pesniška dolina: mala divjad izgublja tla pod nogami

V osrednjem delu Pesniške doline mala divjad nima več pogojev za obstoj.

Včasih je vsaj nekaj zavetja našla ob obraščenih vodotokih, predvsem melioracijskih jarkih. A glej ga zlomka, tudi tam počasi ne bo mogla preživeti, saj se jih vse bolj čisti. Ob jesenski setvi se je to vnovič zgodilo in lovci zaman opozarjamo, da bi vsaj nekaj zelenega rastja s kakšnim drevesom ali manjšim grmiščem lahko le ostalo.

Najbrž ne zahtevamo nič nemogočega, zato pričakujemo vsaj kanček razumevanja tistih, ki upravljajo sprostorom. Drži, da je treba skrbeti za urejenost vodotokov (pa se res skrbi zanje, kot bi se moralo?), in da so potrebna lepo urejena polja, ki dajejo pridelek. A hkrati drži tudi opozorilo, da je treba pustiti pri življenju čim bolj pester živalski svet.

Poljska jerebica od nekdaj naravni zaveznik kmeta. Danes je v Pesniški dolini ni več!

Za ilustracijo naj navedemo, da je bila poljska jerebica od nekdaj naravni zaveznik kmeta. Sploh v časih, ko je na naših poljih prevladovalo žito in ne velikanski kompleksi monokulturnih nasadov koruze. Danes je v Pesniški dolini ni več! A nič ne pomagajo krokodilje solze za časi, ki se nikoli več ne bodo vrnili, saj se kolo razvoja neverjetno hitro vrti naprej. Razvoja pač ni mogoče zaustaviti, vemo tudi lovci in ponižno dodajamo, da bi lahko z nekaj več razumevanje in zavesti, da med živo naravo spadajo tudi prosto živeče divje živali, te ogrožene vrste vsaj ohranili. A se zdi, da se je čas zanje v Pesniški dolini že iztekel …

Marjan Toš

Gola Pesniška dolina na območju Spodnje Senarske, ki je del lovišča LD Dobrava v Slovenskih goricah (Foto: Marjan Toš)

Srečanje s predsednikom Kinološke zveze

Predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač se je danes na sedežu Lovske zveze srečal s predsednikom Kinološke zveze Slovenije (KZS) Štefanom Šinkom.

Srečanja sta se udeležila tudi podpredsednik Kinološke zveze Roman Rovanšek ter predsednik Komisije za lovsko kinologijo LZS in član Upravnega odbora KZS Radoš Burnik.

Š. V.

Foto: Štefan Vesel

Foto: Urša Kmetec

Aplikacija “Povoz divjadi” – zaključek poskusnega obratovanja

Na sestanku, ki je potekal 23. septembra 2019 v prostorih DRI, med naročnikom DRSI, izvajalcem Logos.si in Lovsko zveze Slovenije je bilo dogovorjeno, da je aplikacija Povoz divjadi uspešno prestala testno obdobje. S tem je aplikacija tudi uradno predana v uporabo vsem upravljavkam lovišč.

Dostop do aplikacije je prek spletne strani LZS, s pritiskom na ikono Povoz divjadi ali prek e-naslova: https://odvzem.lovska-zveza.si. Aplikacija je namenjena predvsem lovcem, ki so v upravljavkah lovišč določeni za evidentiranje povozov divjadi in so pogosto na krajih samih povozov.

Kako dostopati do aplikacije

Odgovorna oseba lahko z uradnim dopisom (žig in podpis odgovorne osebe), ki ga pošlje na naslov LZS ali skeniranega v elektronski obliki na e-naslov lzs@lovska-zveza.si ali info.lisjak@gmail.com, poda zaprosilo za uporabnike, ki naj se jim omogoči dostop do aplikacije. V ta namen bosta uporabnikom dodeljena uporabniško ime in geslo, ki ju bo vsak posameznik prejel na e-naslov, naveden v Lisjaku. Starešinam, gospodarjem in informatikom, ki že imajo omogočen dostop do Lisjaka, je že avtomatsko omogočen dostop do aplikacije z uporabniškim imenom in geslom, ki ga že uporabljajo za prijavo v Lisjaka.

Aplikacija Povoz divjadi je podatkovno povezana z Lisjakom, kar pomeni, da je evidentiranje z aplikacijo povsem enakovredno vnosu v Lisjaka, s to razliko, da je treba v Lisjaku tak vnos po pregledu podatkov in morebitnih dopolnitvah še zaključiti, kar je naloga informatika ali gospodarja.

Na podlagi podatkov določali kritične odseke in rešitve

Namen aplikacije je, da lovec že na kraju samega povoza, poleg odvzema čeljusti za kategorizacijo, evidentira točno lokacijo povoza divjadi. Vnosi povozov in drugih odvzemov prek Lisjaka pa ostajajo nespremenjeni. Na podlagi tako pridobljenih podatkov bo upravljavec ceste v bodoče določal kritične odseke in izvedel ustrezne rešitve za zmanjšanje povozov divjadi (postavitev modrih odsevnikov, zvočnih odvračal, prometnih znakov, itd.).

Več o samem delovanju aplikacije »Povoz divjadi« si lahko preberete v glasilu Lovec 7-8/2019, na straneh 337 in 338.

Vedran Prodan, Komisija za lovsko informacijski sistem

ODPRT RAZPIS za nagrade za najboljša študentska dela s področja divjadi in lovstva

Strokovno-znanstveni svet LZS podeljuje finančne nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja divjadi in lovstva, ki so bila izdelana in končana v obdobju 2017 – 2019.

Na razpis se lahko prijavijo posamezniki, ki so v letih 2017, 2018 ali 2019 izdelali in zaključili diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo, v katerem so proučevali/obravnavali: (i) divjad; (ii) ostale vrste prostoživečih živali, zanimive za lovsko organizacijo; (iii) življenjsko okolje divjadi; (iv) naravoslovne, družboslovne, humanistične in/ali (bio)tehnične teme, povezane z lovstvom. Prijave so možne najkasneje do srede, 30. oktobra, do 12. ure.

Prispevki bodo nagrajeni in objavljeni v Zlatorogovem zborniku

Predvidena vrednost razpisanih sredstev znaša 2.500 evrov. Višina (neto) dodeljenih sredstev za posamezno zaključno nalogo znaša: za doktorsko delo 300 evrov, za magistrsko delo (vključno z bolonjskim magisterijem druge stopnje) 200 evrov in za diplomsko delo 100 evrov.

Prejemnik sredstev mora v roku treh mesecu po podpisu dogovora z LZS za objavo v Zlatorogovem zborniku pripraviti in glavnemu uredniku oddati vsaj en znanstveni ali strokovni prispevek (praviloma članek).

Podrobnejše informacije in prijavni obrazec na voljo TUKAJ.

Prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč na Kumu

V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS (Življenje traviščem) bo v soboto, 12. oktobra, potekala 3. prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč na Kumu.

Foto: https://www.lifetograsslands.si/fotogalerija/kum/

Naravovarstvena akcija, ki jo organizirajo Zavod RS za varstvo narave in Krajevna skupnost Dobovec v sodelovanju z Lovsko družino Dobovec, bo potekala v soboto, 12. oktobra, s pričetkom ob 9. uri. Zbirno mesto bo na kmetiji Žerko (po domače Gršica), Podkraj 52, 1430 Hrastnik, ob 8.30. 

Cilj naravovarstvene akcije je povečati obseg in izboljšati stanje suhih travišč, ohraniti značilno podobo kumlanske krajine ter izboljšati življenjske pogoje za ogrožene živali in rastline.

Za prehrano in pijačo bo poskrbljeno, zato prosijo, da svojo udeležbo sporočite najkasneje do četrtka, 10. oktobra, Ljudmili Strahovnik na tel. št. 031 692 552 ali Špeli Volaj na tel. št. 041 933 180.

V primeru slabega vremena se prostovoljna akcija čiščenja zaraščajočih travišč na Kumu prestavi in se izvede predvidoma, v soboto 19. oktobra.

VABILO

Vabilo prijateljem oddaje Na vrtu in Dvorca Tabor

V nedeljo, 27. oktobra, se ob razglasitvi zmagovalcev vrtnarskega resničnostnega izziva “V grajskem parku” snidemo v Višnji vasi pri Vojniku.

ob 13. uri:

 • ogled parka in gredic, druženje z ekipami
 • tržnica z izdelki mentorjev, tekmovalcev in sponzorjev 

med 13.30-15.30

 • delavnica: žalna floristika (dr. Sabina Šegula, Sebastjan Lipar)
 • delavnica: priprava zeliščnega žganja
 • delavnica: izdelava dekorativnih lučk za otroke

do 15. ure: sprejemajo zadnje (fizične) glasovnice za najljubšo ekipo

ob 16. uri: slovesna razglasitev zmagovalne ekipe

Graščak Matjaž obljublja pražen krompir in pečen kostanj. S podložniki bo v kotlu skuhal nasitno srednjeveško enolončnico, tudi pijača bo na voljo po simbolični ceni.

Vabljeni vsi, ki vas zanima, kakšno podobo so parku nadeli mentorji in tekmovalci. Večje skupine vljudno prosijo, da svoj obisk napovejo.

Regionalni RTV center Maribor, tel.:02 429 9111, e-pošta: navrtu@rtvslo.si

VABILO

                     

Vabljeni na razstavo “Med čopičem in naravo”

Vabljeni na razstavo udeležencev likovnih kolonij ZLD Novo mesto in ZLD Kočevje (Zeleni most), ki bo v sredo, 9. oktobra, ob 18. uri, v Zlatorogovi galeriji, na sedežu Lovske zveze Slovenije.

Goste bo pozdravil predsednik LZS mag. Lado Bradač, nagovorila jih bosta predsednik ZLD Novo mesto Franc Jarc in predsednik ZLD Kočevje Branko Zlobko, za kulturno popestritev bodo poskrbeli Brane Praznik, Nina Žunič in Rogisti LD Trdinov vrh.

VABILO

O likovni koloniji ZLD Novo mesto

V ZLD Novo mesto so že drugič pripravili likovno kolonijo, na katero so poleg lovcev slikarjev povabili tudi dolenjske slikarje, ki se povezujejo v več slikarskih društvih. Za rdečo nit letošnje slikarske kolonije so izbrali ptice Slovenije.

Na likovni koloniji so sodelovali Zdenka Bukovec, Anastazija Dežman Žager, Marinka Fabijan, Irena Artač, Stane Rahne, Franci Urbančič, Roman Kovačič, Brane Praznik, Boža Jambrek, Jelka Jantol, Cvrčo Potokar, Binca Lamovšek, Branka Hauptman, Bernarda Neli Menec, Smiljan Zajc, Majda Drnovšek, Marjana Rošelj Hvala, Franci Hvala, Emil Škrbec, Dragica Benčič, Vital Žitnik, Vera Lukšič, Stanislav Gabrijel, Anton Perko, Tomaž Prašnikar, Emil Šinkec, Boris Zajc, Anže Šmajc, Marjeta Škrbec in Janja Potokar.

O likovni koloniji ZLD Kočevje

Društvo likovnega ustvarjanja Ribnica je v sodelovanju z ZLD Kočevje in LD Ribnica pripravilo likovno kolonijo »Zeleni most – Ribnica 2019«. Projekt »Zeleni most« je letos potekal tretjič, in sicer v Ribnici. Tema letošnje kolonije je bila narava in sobivanje z zvermi.

Likovne kolonije se je udeležilo 25 likovnikov: Milica Koštrun, Majda Janša, Peter Polončič Ruparčič, Marija Klančar – Bonca, Marta Tekavec, Francka Dejak, Edith Kopač, Željko Vertelj, Branko Žunič, Neva Vranešič Virant, Kostja Virant, Lojze Kalinšek, Lilijana Čuček, Tanja Križ, Marjan Križ, Slavko Čečura, Nataša Fir Čečura, Martina Starc, Maja Čemažar, Romana Kajdiž, Vladimira Klun Žerjav, Alenka Klemenčič, Irena Gayatri Horvat, Ludvik Kos in Janez Ovsec.

NOVO: septembrska oddaja Dober pogled

Ogledate si lahko novo, septembrsko oddajo Dober pogled, posvečeno lovstvu.

Ekipa oddaje Dober pogled se je odzvala povabilu dveh lovskih družin. Poleg LD Banja loka – Kostel še LD Col, ki je praznovala 70-letnico obstoja. V Ribnici so se udeležili tridnevne likovne kolonije Zeleni most in obiskali lovca in športnika Franca Smolka iz LD Radenci.

Oddaja je na ogled TUKAJ.

 

“Ko pade zadnje drevo, bo izginil ta svet”

V prostorih Sokolskega doma Škofja Loka v torek, 8. oktobra, ob 18. uri, pripravljajo dogodek “Ko pade zadnje drevo, bo izginil ta svet”.

Na dogodku bodo sodelovali:

 • Manca Baznik (MKGP) – Integrativni pristop in vključevanje pri odločitvah v zvezi z gospodarjenjem z gozdom
 • Janez Bizjak (arhitekt, naravovarstvenik in publicist) – Staroselci v Alpah
 • Anton Tone Lesnik (Pro-Silva Slovenija) – Drevesa v našem naravnem in družbenem okolju
 • Glasbena šola Škofja Loka 

Naslov dogodka je prirejena misel znane prerokbe o opustošenju narave, gozdov in gozdnih ekosistemov; o tem, kar je danes resna grožnja preživetju ljudi in planeta Zemlja. Toda ista prerokba izraža tudi upanje, da je mogoče s predrugačenim odnosom do narave preprečiti najhujše in ohraniti naš svet, ne le za sedanje, temveč za prihodnje rodove. Vabljeni na druženje in izmenjavo mnenj, kaj lahko storimo, da bo prihodnost vsaj približno takšna, kot si jo želimo.

“Ko pade zadnje drevo, bo izginil ta svet” – program in vabilo

PREVERITE! Odprte prijave na izobraževanja, kako pravilno pripraviti divjačino, kako priklicati jelena, kako postati lovovodja …

Kako pravilno pripraviti divjačino, kako priklicati jelena, kako postati lovovodja, lovske šege in običaji … To je le nekaj tem med zanimivimi in koristnimi zobraževanji, ki so v tem trenutku na voljo slovenskim lovcem.

Neprestano izobraževanje je ena izmed temeljnih nalog vsakega slovenskega lovca. To dokazuje tudi že več kot 80 izvedenih izobraževanj v letošnjem letu, ki se jih je udeležilo okoli 2.500 lovcev.

Katera izobraževanja so razpisana po območnih zvezah, lahko kadarkoli preverite na članski spletni strani. Na člansko spletno stran se prijavite s številko vaše lovske izkaznice, pripravniki pa z identifikacijsko številko člana, navedeno v pripravniškem dnevniku.

 

V tem trenutku so odprte prijave na naslednja izobraževanja:

 

V zakon skozi špalir lovskih pušk

Lovce iz LD Golavabuka je nedavno doletela prav posebna naloga. Svojega lovskega tovariša in njegovo nevesto so pospremili v zakon.

Ženin Aleš Čevnik, ki je član Lovske družine Golavabuka devet let, in njegova nevesta Helena sta 14. septembra v kraju Brda pri Slovenj Gradcu skočila v zakonski stan. Po nagovoru starešine LD Golavabuka Janeza Zakeršnika so ju lovski tovariši skozi špalir dvignjenih pušk pospremili v zakon.

Slovenskim lovcem malo manj znana lovska šega je vsekakor lepa čast za lovca ženina, ki mu je namenjen »pozdrav pušk«, za vse udeležene pa je bilo to slavnostno in zanimivo doživetje.

Mladporočencema želimo vso srečo na njuni poti.

J. Z.

Memorial Janeza Blažiča

LD Škale je 14. septembra, na prenovljenem strelišču za glinaste golobe pri lovskem domu LD Škale na Lubeli, v spomin na lani preminulega člana Janeza Blažiča, izvedla tekmovanje v streljanju na 25 glinastih golobov za pokal Janeza Blažiča.

Janez Blažič je lovski izpit opravil leta 1975 in se kmalu začel ukvarjati z lovskim strelstvom, postal strelski referent v družini in član komisije za lovsko strelstvo v Območni lovski zvezi in strelski sodnik ter gonilna sila v takrat izredno močni strelski ekipi LD Škale.

Tudi sicer je bil lovec od “glave do pete” in opravljal številne zadolžitve kot lovovodja, lovski čuvaj, revirni vodja, mentor pripravnikom, član in predsednik disciplinske komisije, prevzemnik divjačine, ocenjevalec lovskih trofej in član upravnega odbora LD Škale, za kar je poleg drugih lovskih priznanj, kot najvišjo leta 2014, prejel Red za lovske zasluge II. stopnje. Do zadnjega se je udeleževal strelskih tekem, nazadnje kot super veteran in priznani strelski sodnik.

Žal ni dočakal končanje prenove strelišča za glinaste golobe, za katerega si je tako močno prizadeval in odločitev, da na njem priredimo strelsko tekmo njemu v spomin, je bila logična odločitev in zahvala za vso njegovo prizadevanje za popularizacijo lovskega strelstva.

Prireditev bo odslej tradicionalna

Janez je bil tudi veseljak in muzikant, ki nas je ob vseh priložnostih rad razveseljeval s svojo harmoniko. Igral je v ljudskem sestavu “Konovski štrajharji”, zato so ti tudi otvorili 1. memorial Janeza Blažiča.

Častni gostje memoriala so bili njegova družina, vdova Emilija pa je z otvoritvenim strelom iz Janezove puške otvorila tekmo in zmagovalcu Gorazdu Slemenšku, članu LD Brestanica, na kraju prireditve tudi podelila prehodni pokal. 

Strelsko tekmo je finančno podprla tudi Mestna občina Velenje. Prireditev bo odslej tradicionalna in tako tudi spomin na našega Janeza ostaja.

Milan Tepej

<img src=”

Srečanje “gornjih lovskih družin”

4. septembra je že 37. leto zapored potekalo srečanje »gornjih lovskih družin« v tekmovanju v streljanju na glinaste golobe ter streljanju na tarčo srnjaka in bežečega merjasca. Letošnje srečanje je gostila LD Timav Vreme.

Vsaka od sodelujočih lovskih družin je tekmovala s po eno ekipo v vseh treh disciplinah, glavni strelski sodnik je bil Davor Čepar iz LD Timav Vreme.

Ekipno 1. mesto je osvojila LD Videž Kozina, LD Gabrk Divača ekipno 2. mesto, ekipno 3. mesto LD Kojnik Podgorje, ekipno 4. mesto LD Timav Vreme in ekipno 5. mesto LD Slavnik Materija. Največje čestitke si je gotovo zaslužil 72-letni Janez Svetina iz LD Gaberk Divača, ki je dosegel najboljši rezultat v streljanju na glinaste golobe.

Podelitev pokalov in medalj se je zaključila z zvoki rogistov Brkinsko-Kraške ZLD in družabnim večerom, na katerem se je po besedah predsednika LD Timav Vreme Nikole Jurasovića zbralo okrog 150 lovcev in članov njihovih družin.

Aleš Klemenc

Zadnje slovo od Dava Karničarja

V lovskem domu Lovske družine Jezersko je 18. septembra potekala lovska žalna seja LD Jezersko za pokojnim članom LD Jezersko Davom Karničarjem.

S trenutkom gorske tišine so se lovci, člani LD Jezersko poklonili in poslovili od Dava Karničarja, ki je bil 20 let aktivni član Lovske družine Jezersko, 10 let pa je opravljal tudi uradno državno dolžnost lovskega čuvaja za lovišče LD Jezersko.

Na žalni seje je strešina Franc Ekar poslednjič zahvalil Davu za trud in vloženo skrbno delo v LD in opisal  delo in lovske zasluge Dava Karničarja, ki je bil vseskozi zavzet in aktiven član LD. Živel je z skrivnostmi gozda in narave. Bil velik domoljub, tradicionalist in patriot, obenem tudi nadpovprečno zaljubljen v jezerske gore in rodno Jezersko.

Prav med lovci je iskal in našel največ svojega duhovnega miru. Več kot dvajset let pa je tudi strokovno in aktivno, operativno sodeloval pri izvedbi vseslovenskega poletnega lovskega veleslaloma na Skutinem ledeniku. Bij je tudi izjemen predavatelj mladim, najmlajšim šolarjem o naravi, gozdu, rastlinju in favni.

Davo se je tako kot eden največjih Slovencev ekstremnih smučarjev, alpinistov in gorskih reševalcev in tudi kot velik lovec priključil velikim pokojnim pokončnim lovcem, alpskim smučarskim in gorsko reševalnim  legendam: Janezu Štefetu, Tinetu Muleju, Ricardu Cassinu.

Po žalni seji so člani LD odšli na Jezersko in izrekli sožalje njegovi družini in drugim najbližjim ter se še zadnjič poklonili in poslovili od Dava Karničarja.

Franc Ekar, LD Jezersko

Naše ptice, povezovalna nit likovne kolonije 2019 v ZLD Novo mesto

Že drugič smo v ZLD Novo mesto organizirali likovno kolonijo, na katero smo poleg lovcev slikarjev povabili tudi dolenjske slikarje, ki se povezujejo v več slikarskih društvih.

Izdatno pomoč nam je pri organizaciji nudil Brane Praznik, član LD Velika Loka, ki sicer tudi vodi društvo likovnikov v Trebnjem. Na razpis, ki smo ga skupno pripravili, se je prijavilo kar 30 slikarjev. Žal so nekateri lovci, ki se z risanjem ukvarjajo že veliko let, razpis spregledali. Kljub temu je bila udeležba vrhunska.

Po uvodnem pozdravu tajnika ZLD Novo mesto Staneta Gabrijela in soorganizatorja Braneta Praznika, smo slikarjem predstavili ekipo, ki naj bi skrbela za njihovo nemoteno delo in dobro počutje. Brane jim je povedal tudi nekaj o zgodovini in samem kraju, kjer smo se zbrali ter o pogojih dela v koloniji. Slikarjem smo preskrbeli platna z okvirji ter čudovit prostor pri lovskem domu LD Velika Loka na Primskovem, kjer smo se 7. septembra tudi zbrali. Slikarje je prišel pozdravit tudi starešina omenjene družine Sandi Bregar, gospodar lovskega doma Franci Lavriha pa nam je velikodušno odprl vrata doma.

Povezovalna nit slikarske kolonije so bile ptice Slovenije, za kar smo jim pripravili tudi kakovostne predloge. Nekateri so ustvarjali po spominu. Kako čudoviti izdelki so prihajali na ogled. Res lepo! Ob koncu smo vse slike razstavili pred panojem z napisom »Likovna kolonija ZLD Novo mesto 7. 9. 2019«

Udeležence smo, tako kot se spodobi, pogostili s pravim lovskim golažem. Zaključek s prijetnim druženjem je zaokrožil kralj živali s cvičkom, kot je pri nas na Dolenjskem že skoraj tradicija. Slikarji so bili navdušeni, prav tako tudi mi.

Slike darovali v dober namen

Lepo si je bilo ogledati končne izdelke. Ko smo likovnikom povedali o namenu kolonije in naši lovski dobrodelnosti zbiranja denarja za pomoči potrebne, so nam slike podarili. Zares lepo od njih. V prihodnje bomo kolonijo še organizirali, slikarji pa so svojo udeležbo potrdili že v naprej.

Razstavo bomo postavili Zlatorogovi galeriji LZS v Ljubljani, trenutno pa so slike razstavljene na ogled na ZLD Novo mesto. Imeli bomo tudi manjšo slovesnost, kjer bo naš predsednik Franc Jarc predstavil naše aktivnosti in uspehe z več področij našega delovanja. Kasneje bomo slikarska dela razstavili še v avli zdravstvenega doma v Trebnjem, kjer Brane Praznik razstavlja dela njegovih likovnikov že dolgo vrsto let. Počaščeni bomo, da bomo lahko tudi lovci pokazali širši javnosti s čim se ukvarjamo, kadar ne opravljamo našega osnovnega poslanstva. Na kulturnem področju je lovstvo na Dolenjskem v zadnjih desetih, dvajsetih letih naredilo izjemno velik korak. Ponosni smo na naše delo.

Stane Gabrijel, ZLD Novo mesto

Začenja se jesenska akcija cepljenja lisic proti steklini

V petek, 20. septembra, se začenja jesenska akcija cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do konca oktobra 2019.

Polaganje vab se bo izvajalo v 50 kilometrskem pasu ob meji s Hrvaško, z višine 300 metrov, s pomočjo posebej prirejenih letal. Polaganje vab za cepljenje lisic proti steklini se bo izvajalo iz naslednjih letališč: Letališče Jožeta Pučnika – Ljubljana, Portorož, Murska Sobota, Novo mesto in Celje.

Gre za zadnjo redno akcijo cepljenja lisic proti steklini. Leta 2016 se je Slovenija, v skladu z zahtevami Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE), proglasila za državo prosto stekline. Zadnji primer stekline je bil potrjen pri lisici januarja 2013. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) 28. september proglasila za svetovni dan boja proti steklini, ki bo letos potekal pod sloganom “Steklina – cepljenje za izkoreninjenje”.

Več informacij o bolezni in akciji cepljenja lisic najdete na https://www.gov.si/teme/steklina/.

Povezave na informativni material:
– otroška animacija: https://www.youtube.com/watch?v=OQ-Xfu3-dsE
– splošna animacija: https://www.youtube.com/watch?v=Kn-zhY-MBOk&t=31s

Foto: Pixabay

Tabor mladih 2019 v organizaciji ZLD Novo mesto

Letos je ZLD Novo mesto organizirala že sedmi tabor mladih, ki je potekal od 23. do 25. avgusta 2019 v Globodolu pri lovskem domu LD Mirna Peč.

Zveza lovskih družin Novo mesto ni razočarala otrok kljub skoraj pol nižjim finančnim sredstvom, ki so nam bila obljubljena z razpisom LZS. Manjkajoča sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo drugih virov financiranja in, da ne bo dvomov, ne iz članarin.

Tabor smo v neokrnjenem programu, ki je bil kot pretekla leta projektno naravnan, izpeljali s podporo starešine LD Mirna Peč Karla Zagorcem in pomočjo njihovih lovcev, predavatelji različnih tematik in ljudmi dobre volje, ki so nam pomagali. Božidar Jerčič nam je brezplačno posodil velik vojaški šotor, kjer so otroci spali. Prijatelj Polde Slak nam je prinesel 50 jajc za priboljšek, nekateri starši pa sladke in slane priboljške.

Več kot 200 otrok v sedmih letih

Tabora se je udeležilo 25 otrok, starih od 8 do 14 let. Približno pol deklic in pol fantov z osnovnih šol širše Dolenjske. Nekaj otrok se je tabora udeležilo že večkrat, dobra polovica pa je bila prisotna prvič. Ni kaj, dober glas seže v deveto vas in to nas organizatorje razveseljuje. V sedmih letih je šlo preko izobraževanj v naših taborih več kot 200 otrok. Mnogim od njih so je bila udeležba na našem taboru edino veselje med počitnicami. 

Zelo neumestne pripombe nekaterih »pomembnih« članov po lovskih družinah na organizacijo taborov in sploh delovanja Zveze, lahko označimo za zlonamerne in predvsem nakazujejo na plitkost teh lovcev, za katere bi bilo bolje, da jih ne bi bilo v naših vrstah.

Zahvale ekipi, ki je tudi tokrat delo opravila brezplačno

Zahvaliti se moramo celotni ekipi, ki je svoje delo opravila brezplačno kot vsa pretekla leta. Skupino dečkov je vodil Tim Jarc, skupino deklic pa Maša Dular. Vodja tabora je bil strokovni tajnik ZLD Novo mesto Stane Gabrijel, pomočnika sta bila Lambert Pate in Anton Perko, oba člana LD Mirna Peč. Izdatno vsestransko pomoč so nam nudili lovci iste družine Leopold Slak, Martin Starič, Jan Žagar, Stanko Skube, Blaž Režek, Srečko Lužar, Milan Hrastar in Žiga Gros iz Velikega gabra, ki so vodili gradnjo lovske preže in vodili otroke na opazovanje divjadi.

V kuhinji nam je prvi dan na pomoč priskočil Alojz Dragan in vse tri dni gospodar lovskega doma Janez Rajar, ki je bil tudi sicer pripravljen pomagati kjerkoli in je bil zato izbran za skrbnika lovske preže, ki smo jo izdelali in bo krasila okolico lovskega doma. Za varnost v nočnem času sta skrbela varnostnik Peter Lavrič in upokojeni policist Rado Radović.

Mag. Darja Gros je pripravila predavateljem predloge, Predavatelji Miloš Kecman univ.dipl.gozd.ing., mojster strelec France Gačnik, lovski mojster Lambert Pate,učitelj Anton Perko, reševalec Alojz Dragan in vodnik krvosledca Peter Lavrič so vsi odlično opravili svojo nalogo.

Navdušil jih je obisk sokolarjev

Poleg celotne tematike, ki je bila otrokom predavana, so se naučili pripraviti več vrst ognjev. Pomerili so se tudi v streljanju z zračno puško. Pri deklicah je bila najboljša Natalija Škrbe z 32 krogi, pri fantih pa Martin Kužnar s 43 krogi od 50 možnih. Letošnja zanimivost, ki je pritegnila največ pozornosti je bil obisk sokolarjev, kar nam je organiziral lovec Robert Nedanovski iz Šentjerneja, ki se s to dejavnostjo ukvarja že vrsto let. Zvečer, po končanem opazovanju divjadi, smo si ogledali še DVD o volkovih in srnjadi. Dijak Žan Gros je poskrbel za snemanje in foto dokumentiranje tabora, izdelal bo tudi spominski DVD.

Na zaključni slovesnosti so spregovorili poleg vodje tabora Staneta Gabrijela, ki je podal analizo prireditve, tudi starešina LD Mirna Peč Karol Zagorc in predsednik ZLD Novo mesto Franc Jarc. Vsi otroci in aktivni udeleženci so prejeli spominske majice z našim logotipom, udeleženci tabora pa potrdila o udeležbi ter nekaj strokovne literature, ki nam jo je pripravila LZS.

Vsem otrokom, staršem in svojcem ter organizatorjem in ostalim sodelujočim na taboru smo postregli z lovskim golažem. Starši so poskrbeli za posladek in ne boste verjeli, nikomur se ni nikamor mudilo. Srečni in zadovoljni smo bili vsi skupaj, še najbolj otroci. In tako je prav.

Stane Gabrijel, ZLD Novo mesto

POPRAVEK: Dnevi lovskega strelstva 2019 – uradni rezultati

Pri izpisu rezultatov Državnega prvenstva v strelski kombinaciji za veterane in super veterane 2019 je prišlo do napake.

Zaradi razstreljevanja za 3. mesto so bili včeraj na spletni strani LZS objavljeni napačni rezultati v kombinaciji veterani 2019 – posamezno.

Pravilni rezultati so:

MESTO ŠT. ŠTEVILKA PRIIMEK IME OZ GOLOBI GOLOBI MK SKUPAJ
1 28 WEISS Anton BELA KRAJINA (24) 48 (25) 50 94 192
2 86 KONCILJA Franci ZASAVJE (25) 50 (24) 48 93 191
3 81 POGORILIĆ Zlatko NOTRANJSKA (23) 46 (24) 48 96 190

 Za napako se opravičujemo.

DNEVI LOVSKEGA STRELSTVA 2019 – URADNI REZULTATI (s popravkom)

Dnevi lovskega strelstva 2019 – URADNI REZULTATI

Na strelišču Gaj – Pragersko so od 6. do 8. septembra potekali Državno prvenstvo v strelski kombinaciji za veterane in super veterane 2019, Državno prvenstvo v strelski kombinaciji OPEN 2019 in Državno prvenstvo v streljanju na tarčo bežečega merjasca 2019.

Foto: Slavko Komlanc

Priznanja najboljšim strelcem in strelkam ter ekipam je po zaključku tekmovanj podelil predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje LZS Matija Janc. 

DNEVI LOVSKEGA STRELSTVA 2019 – URADNI REZULTATI SO DOSTOPNI TUKAJ 

<img src=”/

Dnevi lovskega strelstva letos z dobrodelno noto

Več kot 200 strelcev in strelk se je med 6. in 8. septembrom pomerilo na strelišču Gaj – Pragersko, kjer so že četrto leto zapored v organizaciji Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje LZS potekali Dnevi lovskega strelstva.

Na slavnostnem odprtju Dnevov lovskega strelstva so prvič sodelovali lovski pevski zbori in rogisti. Udeležence sta pozdravila predsednik LZS mag. Lado Bradač in predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca (Foto: Slavko Komlanc)

V času državnega prvenstva v strelski kombinaciji OPEN, državnega prvenstva v streljanju na tarčo bežečega merjasca ter državnega prvenstva v strelski kombinaciji za veterane in super veterane je potekal tudi sejem orožja, optike in lovske opreme, za lovske pripravnike so bili organizirani vodeni ogledi prireditve in strokovna predavanja, Društvo ljubiteljev ptičarjev pa je predstavilo pasme ptičarjev.

Na dobrodelni tekmi sta sodelovala tudi predsednik LZS in predsednik Državnega sveta RS. Spremljal ju je predsednik Komisije za lovsko strelstvo Matija Janc (Foto: Slavko Komlanc)

Prireditev, ki se jo je po oceni Matije Janca, predsednika Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje LZS, v treh dneh udeležilo okoli 1.500 tekmovalcev in obiskovalcev, je imela tokrat prvič tudi dobrodelno noto. In lovci so se izkazali tudi na tem področju: »v dveh dneh smo z licitacijami, tudi lovskega oblačila strelske ekipe LZS, z donacijami in dvema dobrodelnima strelskima tekmama uspeli zbrati kar 3.080 evrov za pomoči potrebne,« je ob podelitvi priznanj najboljšim strelcem in ekipam povedal Luka Dolenc iz Lovskega dobrodelnega združenja Diana.

Več v eni prihodnjih številk Lovca.

URADNI REZULTATI BODO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI LZS PO 16. 9. 2019.

Evropskim poslancem predstavili delo 7 milijonov evropskih lovcev

Večer pred generalno skupščino je Federacija evropskih lovskih zvez (FACE) v Evropskem parlamentu organizirala sprejem za poslance novega sklica parlamenta, na katerem jim je predstavila delo sedmih milijonov evropskih lovcev in svoje delo pri pripravi evropske zakonodaje, ki zadeva lovstvo in varstvo narave.

Odziv poslancev je bil izredno dober in na naše veselje se ga je udeležil tudi slovenski poslanec Franc Bogovič. V sproščenem pogovoru smo izmenjali mnenja tudi o neljubi situaciji pri upravljanju velikih zveri v Sloveniji in praksah v drugih evropskih državah oziroma o možnih spremembah. Pogovor je potekal tudi o vlogi lovstva v Sloveniji predvsem pa o preteklih in bodočih aktivnostih Lovske zveze Slovenije.

Franc Bogovič je podpisal izjavo, da se bo v tem mandatu pridružil Intergrupi Evropskega parlamenta za biodiverziteto, ki jo organizira FACE in predstavlja vrata evropskih lovcev v parlament.

z leve: mag. Lado Bradač, predsednik LZS, Franc Bogovič, evropski poslanec, Torbjörn Larsson, predsednik FACE, David Scallan, generalni sekretar FACE in Srečko Žerjav, podpredsednik FACE.

F. Bogovič podpisuje izjavo o pristopu Intergrupi Biodiverizteta EP.

Uspešno zaključena mladinska lovska tabora Postojnsko Bistriške ZLD 2019

Postojnsko Bistriška Zveza lovskih družin je letos, šestič zapored, od 6. do 8. septembra organizirala in izvedla lovska tabora – seznanjanje mladih z naravo in lovstvom.

Kar 30 mladih na dveh taborih

V lovski organizaciji si intenzivno prizadevamo za spremenjen, učinkovit, nazoren ter strokoven pristop ozaveščanja mladih o naravi in s tem povezanimi spoznanji o pomembni dejavnosti – lovstvu.

Cilj taborov je, da se šolska mladina in širša javnost seznani z aktivnostmi in dejavnostjo lovske organizacije na področju ohranjanja naravnega okolja, s poudarkom na vzdrževanju naravnega ravnovesja med divjadjo in okoljem ter ohranjanju pestrosti vseh živalskih vrst, varstvu divjadi in prostoživečih živalskih vrst.

Letos sta pod okriljem komisije Mladi in lovstvo Postojnsko Bistriške Zveze lovskih družin (PBZLD) potekala dva tabora. V soboto in nedeljo, 7. in 8. septembra, je na območju LD Hrenovice in LD Prestranek potekal dvodnevni tabor. Vodji tabora sta bila Tina Rupnik in Igor Urh. Udeležilo se ga je 10 tabornikov, od tega dve dekleti, ki so taborili v lovski koči Prestranek na Ravniku.

V nedeljo 8. septembra, pa se je zaključil tridnevni tabor v organizaciji LD Pivka. Vodji tabora sta bila David Žužek in Viktorija Gorjanc. Udeležilo se ga je 20 tabornikov, od tega eno dekle. Za strokovne vsebine je skrbela Komisija Mladi in lovstvo PBZLD.

Rdeča nit taborov letos šakal, volk, medved in ris

Skupaj se je tako obeh taborov udeležilo 30 učencev iz OŠ PIVKE, OŠ KETTEJA in MURNA, OŠ PRESTRANEK, OŠ MIROSLAVA VILHARJA, OŠ ANTONA GLOBOČNIKA in OŠ SREČKA KOSOVELA, od 2. do 9. razreda. Za ves potek izvedbe taborov je skrbelo 25 lovk in  lovcev, ki so bili vodniki in inštruktorji mladim, in sicer iz LD PIVKA, LD HRENOVICE in LD PRESTRANEK, KML PBZLD in strokovna služba PBZLD. Za vsebinsko rdečo nit taborov so bile letos izbrane prostoživeče živalske vrste: šakal, volk, medved, s poudarkom na risu, ki je tudi odtisnjen na majicah, ki so jih prejeli vsi taborniki.

Udeleženci taborov so v veliki večini slišali ruk jelena, opazovali srnjad, jelenjad, divje prašiče ter drugo divjad pri gibanju v lovišču, si ogledali krmišča in krmne njive ter izvedli vrsto izhodov v lovišče, spoznavali lovsko kinologijo in lovsko strelstvo, lovsko kulturo, šege in običaje, poslušali predavanja na lovsko tematiko ter opravili celo vrsto športnih aktivnosti. Poskusili so tudi pravi jelenov golaž. Med izvajanjem taborov so bile predstavljene vse predpisane zastavljene teoretične in praktične vsebine.

V sami izvedbi taborov je Dragica  Jaksetič predstavila projekt CARNIVORA DINARICA, ki ga skupaj s strokovnimi institucijami vodijo v občini Pivka. Tadeja Smolej, svetovalka za projektno delo Lovske zveze Slovenije pa je izvedla predstavitveno, poučno delavnico čezmejnega projekta LIFE Lynx.

Zaključek obeh taborov je bil v nedeljo, 8. septembra, v Krpanovem domu v Pivki, s kulturnim programom ob spremljavi lovskega roga Andreja Uhlja in kitare Jakoba Žnidaršiča ter podelitvijo potrdil o udeležbi in nagrad. Mlade tabornike je pozdravila tudi podžupanja občine Pivka Jana Gržinič.

Sprejeli izziv in preživeli čas v naravi ob aktivnem učenju o njenih lepotah

Tako udeleženci taborov kot starši in lovski vodniki ter inštruktorji so bili z izvedbo in vsebino taborov zelo zadovoljni in si želijo izvedbe tudi v prihodnjem letu. Ocenjujemo, da so take oblike izobraževanja mladih eden ključnih elementov pravilne predstavitve lovstva nelovski javnosti.

PBZLD se zahvaljuje tabornikom za njihov pogum, da so sprejeli izziv in preživeli ta čas v naravi ob aktivnem učenju o njenih lepotah in skrivnostih, staršem za izkazano zaupanje, lovkama in lovcem, ki so bili vodniki in inštruktorji iz LD Pivka, LD Hrenovice in LD Prestranek, ki so bile letošnje organizatorke taborov, za veliko strokovno in odgovorno opravljeno delo ter Komisiji mladi in lovstvo PBZLD za vztrajnost in bogato kontinuirano delo na področju dela z mladimi.

Aleš Klemenc, PBZLD

Termini predvajanja septembrske oddaje Dober pogled

VTV Velenje:

četrtek, 26. 9.,  ob 21:20

TV IDEA Murska sobota:

torek, 24. 9., ob 20:45

VAŠ KANAL Novo mesto:

četrtek, 26. 9., ob 22:00 

petek, 27.9., ob 10:00

ATM Kranjska gora:

sobota, 28. 9., ob 20:00

 

GTV Kranj:

ponedeljek, 23.9., ob 19:00

torek, 24. 9., ob 19:35

sreda, 25. 9., ob 18:00

POPRAVEK

V zapisu o posvetovanju o divjih vožnjah v naravnem okolju, ki je bil na Lovski zvezi Maribor, je bil naveden podatek o 330 kršitvah s področja Zakona o ohranjanju narave na območju PU Maribor.

Podatek se dejansko nanaša na celotno Slovenijo. Policisti PU Maribor so v letu 2019 namreč obravnavali (46) kršitev s področja Zakona o ohranjanju narave in v letu 2018  (43) tovrstnih kršitev, ki so povezane z vožnjo v naravnem okolju. Za napako se PU Maribor opravičujemo.

dr. Marjan Toš

Prispevek Dobro policijsko delo v senci neučinkovitega inšpekcijskega nadzora, objavljen 5. 9. 2019, je v celoti dosegljiv TUKAJ.

Foto: Božidar Kunej

Dobro policijsko delo v senci neučinkovitega inšpekcijskega nadzora

Na sedežu Lovske zveze Maribor je bilo delovno posvetovanje o divjih vožnjah v naravnem okolju in posledicah tega početja za okolje, s posebnim poudarkom na ogrožanju prostoživečih divjih živali. Ne samo divjadi, pač pa tudi redkih in ogroženih vrst, ki so trajno zavarovane.

Posvetovanja se je poleg predstavnikov Lovskih družin (LD), Lovske zveze (LZ) Maribor, Lovske zveze Slovenije (LZS) in Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), udeležilo veliko predstavnikov mariborske Policijske uprave (PU) in predstavnik Generalne policijske uprave iz Ljubljane Alojz Sladič.

Razmere so postale nevzdržne

Žal pa so pogrešali predstavnike inšpekcijskih služb, ki jih kljub pravčasnemu vabilu na posvetovanje ni bilo. Kot je uvodoma poudaril predsednik LZ Maribor Marjan Gselman, ki je posvetovanje vodil, so problemi stari vsaj desetletje in pol in so se v zadnjem času zlasti na Pohorju in na Kozjaku vnovič na široko razplamteli: skrbi ne povzročajo le lovcem, pač pa tudi drugim naravovarstvenikom, planincem in nenazadnje lastnikom gozdov. Cilj posvetovanja je bil iskanje poti za še uspešnejše, predvsem učinkovitejše sodelovanje lovcev in lovske organizacije s policijo in z inšpekcijskimi službami. Po besedah Marjana Gselmana so razmere v zadnjih petih letih že nevzdržne in zaradi vse pogostejših in vse drznejših voženj s štirikolesniki in motokros motorji lovci ne morejo več izvajati svojih osnovnih nalog. Ogroženo je izvajanje lova in seveda biotehniških ukrepov za izboljševanje naravnih pogojev za življenje divjadi.

Tudi predsednik ptujsko-ormoške Zveze lovskih družin dr. Srečko F. Krope je kritično ocenil razmere in se dotaknil vloge lovočuvajske službe, ki nujno potrebuje dodatna pooblastila. Po njegovem policija naredi veliko več kot inšpekcijske službe in prav zaradi slabega nadzora nad izvajanjem predpisov prihaja marsikje in marsikdaj do resnih konfliktov. Lovski čuvaji imajo omejena pooblastila, ki jim jih daje zakon in zato so z lovsko inšpekcijo že začeli z resnimi pogovori o spremembah predpisov v smeri dodatnih pooblastil za lovske čuvaje. Nanizal je tudi nekaj konkretnih ukrepov na območju LD Boč na Kozjaku, kjer je tudi član. Lovci so resno zaskrbljeni zaradi vznemirjanja divjadi na pasiščih in krmiščih, kar je zelo resna kršitev predpisov o varstvu narave.

Temeljni problem predvsem v slabem inšpekcijskem nadzoru

Predstavnica strokovne službe Lovske zveze Slovenije mag. Nataša Oven je izpostavila, da je zakonodaja na tem področju sicer jasna, a se ne izvaja. Tudi sankcije za kršitelje so premile, zato so v Lovski zvezi veseli sprememb Zakona o varstvu narave. V javni razpravi so že posredovali več pripomb, tudi o sankcioniranju prekrškov, ki lahko kot represivne ukrep marsikoga odvrnejo od kršitev zakona. Zdajšnje kazni so občutno prenizke in lovci pozdravljajo spremembe zakonodaje, ki bo prinesel tudi višje kazni, je povedal Goran Šuler iz Lovske zveze Slovenije. Po njegovem je veljavni zakon kar dober, a žal ne zagotavlja učinkovitejšega nadzora nad kršitvami. Temeljni problem je torej v neizvajanju zakona v praksi in predvsem v slabem inšpekcijskem nadzoru, je menil Goran Šuler.

Po ocenah predstavnika Generalne policijske uprave (GPU) Alojza Sladiča je delo mariborskih policistov na tem področju uspešno. Njihovi rezultati so v samem slovenskem vrhu, saj letno obravnavajo med 300 in 500 kršiteljev predpisov o varstvu narave. Letos so na območju PU Maribor obravnavali že 330 primerov, kar kaže, da so delo dobro zastavili. POPRAVEK podatka je objavljen TUKAJ.

Žal pa so pričakovanja lovcev in naravovarstvenikov še večja in tudi zaradi togih predpisov je včasih učinek policijskega ukrepanja nekoliko manjši od pričakovanega. Velik problem je v tem, da je kršitve težko dokazati. Starešine in predstavniki LD ter Lovišča s posebnim namenom (LPN) Pohorje so na posvetu predstavili številne konkretne primere, s katerimi se na terenu vse pogosteje srečujejo. Mnogi lovci so deležni fizičnih groženj, na območju Ruš je lovec doživel celo lahko telesno poškodbo in bil deležen hudih groženj. Poškodovali so mu tudi vozilo. Divje vožnje na Pohorju spreminjajo smeri, je ocenil Izidor Cojzer iz ZGS in vse več jih je na vrhu Pohorja, kjer leži LPN Pohorje, kjer so prav tako nemočni, saj pristojne inšpekcije ne ukrepajo.

Slišali smo tudi kritično oceno, da je celotno Pohorje pozimi poligon za motorne sani in da je država na področju nadzora »gluha«. Za nameček pa nadzor še oži in noče niti prisluhniti pobudam nevladnih naravovarstvenih organizacij, da bi lahko v omejeni pristojnosti tudi one izvajale nadzor. Več razpravljalcev je izpostavilo drugačno prakso na tem področju v sosednji Avstriji in Italiji. Predlagali so enostavno »kopiranje« njihovih zakonskih rešitev v slovensko zakonodajo. Avstrijski motokrosisti prihajajo na divje vožnje na Pohorje, ker se v Sloveniji »bolj splača« tvegati kot v Avstriji, ki ima zelo strogo zakonodajo in visoke denarne kazni. In podobno velja za italijanske motokrosiste.

Predstavniki PU in LD so se zavzeli tudi za spremembo miselnosti in za boljšo okoljsko vzgojo mladine ter podprli pobudo, da bi o okoljski ozaveščenosti javnosti pripravili posebni projekt na ravni LZS. Ena od končnih ugotovitev posvetovanja je bila, da so rezultati ukrepanja policije in inšpekcije svojevrstni odraz stanja vseh družbenih subjektov, ki delujejo v naravnem okolju. In še zanimiv podatek – tudi policisti večkrat zaradi divjih voženj motokrosistov po Pohorju tudi sami »odskakujejo«, da ubežijo nesreči.

Dr. Marjan Toš

Foto: Božidar Kunej

FOTO in VIDEO: Zeleni most Ribnica 2019

Društvo likovnega ustvarjanja Ribnica v sodelovanju z ZLD Kočevje in LD Ribnica je tudi letos pripravilo likovno kolonijo Zeleni most Ribnica 2019.

Letošnje okrogle mize v Ribnici so se 27. julija poleg župana občine Ribnice Sama Pogorelca, podžupana občine Sodražica Andreja Pogorelca in predsednika Društva likovnega ustvarjanja Ribnica Branka Žuniča udeležili še Jože Prah, predstavnik Turistične zveze Slovenije, mag. Lado Bradač, predsednik Lovske zveze Slovenije, Branko Zlobko, predsednik ZLD Kočevje, Miran Bartol, predstavnik Lovske družine Ribnica in Ivica Kiž iz LD Tetrijeb.

V uvodu je predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač pripravil kratko predstavitev o organiziranosti lovstva in o lovski organizaciji v Sloveniji, Jože Prah pa je spregovoril o turizmu v naravnem okolju. Po zaključku okrogle mize so si udeleženci ogledali pred Rokodelskim centrom razstavo Irene Gayatri Horvat z naslovom V gozdu spominov.

Kar 23 ustvarjalcev na letošnji likovni koloniji

Rdeča nit prireditev je likovna kolonija, ki je letos potekala v Otavicah in okolici Ribnice. Udeležilo se jo je 23 likovnih ustvarjalcev iz Ribnice, Kočevja, Ljubljane, Kranja in drugih krajev Slovenije, ki so od 26. do 28. julija ustvarjali na temo narave in Zelenih mostov. Ustvarjali so Branko Žunič, Peter Polončič Ruparčič, Marija Klančar – Bonca, Milica Koštrun, Amalija Janša, Željko Vertelj, Francka Dejak, Marta Tekavec, Edith Kopač, Breda Žunič, Martina Starc, Vladimira Klun Žerjav, Janez Ovsec, Ludvik Kos, Neva Vranešič Virant, Lilijana Čuček, Kostja Virant, Alenka Klemenčič, Lojze Kalinšek, Irena Gayatri Horvat, Maja Čemažar, Slavko Čečura in Nataša Fir Čečura.

Udeleženci so se zbrali v petek v Ribnici, kjer sta prisotne pozdravila predsednik DLU Ribnica in predsednik ZLD Kočevje. Prisotni so si ogledali razstavo keramike, ki je nastala na Keramični delavnici v Grčaricah, nato pa je sledilo odkritje kipca evropskega losa, ki predstavlja simbol oziroma absurdnost ponovnega naseljevanja živali, ki so nekoč živele na tem področju.

Nekateri na okroglo mizo, drugi k Hubertovi maši

Sobota in nedelja sta bila dneva, namenjena ustvarjanju. Likovniki so ustvarjali v različnih tehnikah – olje, akvarel, akril, na slikah pa smo lahko opazovali naravo, živali, cvetje, skratka različna in raznolika dela. Ena od udeleženk se je lotila celo šivanja, druga pa se je posvetila klekljanju. Nekateri so z ustvarjanjem za kratek čas prekinili in so se udeležili okrogle mize, spet drugi pa so odšli k Hubertovi maši, ki je bila ob 16. uri v cerkvi sv. Štefana v Ribnici. Mašo je organizirala ZLD Kočevje in je bila čudovito vkomponirana v dogajanje in prijetna izkušnja za udeležence.

V soboto so se likovnikom pridružili otroci, sedem se jih je zbralo na delavnici. Na njej se je risalo in slikalo, izdelovalo nakit iz različnih materialov, skratka imeli so se lepo, tako da so nekateri vztrajali ves dan. Likovno dogajanje se je zaključilo v nedeljo popoldan s priložnostno razstavo. Predsednik DLU Ribnica se je ustvarjalcem zahvalil za udeležbo, predsednik ZLD Kočevje pa je podelil Milici Koštrun, Nevi Vranešič Virant in Janezu Ovscu zahvalo LZS za pomemben prispevek pri razvoju kulture in ohranjanju narave.

Vse skupaj se je končalo s prijetnim druženjem in obljubo, da se vidimo na razstavi, ki bo predvidoma septembra v Zlatorogovi galeriji v Ljubljani.

Branko Žunič

TUKAJ si oglejte posnetek okrogle mize na temo sobivanje z zvermi

Gozd eksperimentov: seminar “Nekaj zdravega, sladkega in užitnega iz gozda

Gozd eksperimentov vabi v četrtek, 3. oktobra, na celodnevni izobraževalni seminar z aktivnostmi gozdne pedagogike »Nekaj zdravega, sladkega in užitnega iz gozda« pod ljubljanski Rožnik.

Sodelovali bodo priznani predavatelji, odlični izvajalci aktivnosti gozdne pedagogike, lovci, gozdarji in pedagogi. Dopoldanska predavanja bodo poslušalcem nudila splošna in znanstveno podprta dejstva o pestrih nelesnih gozdnih dobrinah, obširen popoldanski del pa aktivnosti gozdne pedagogike s strokovnimi podlagami na različnih lokacijah okrog Gozdarskega inštituta.

PROGRAM

Prijave so odprte do torka, 1. oktobra. Več o dogodku  TUKAJ.

 

Ob visokem jubileju na gamsji lov v Kozjaške pečine

Maks Holcman iz Lovske družine Vurmat, velika lovska legenda, je praznoval 95-letnico bogatega življenja.

Maks Holcman (tretji z leve) po enem od lovov s člani pobratene LD Dobrava (foto: Slobodan Tatalovič) 

Praznoval je v družbi lovskih prijateljev in tovarišev iz LD Vurmat s Svetega Duha na Ostrem Vrhu in predsednika mariborske Lovske zveze Marjana Gselmana. Ob visokem jubileju so se njegovi lovski tovariši na čelu s starešino Rudijem Mačkom spominjali dolgih let druženja in sodelovanja. Maks je bil dalj časa gospodar in nato še starešina LD Vurmat. Za lov ga je že v otroštvu navdušil oče. Postal je gozdar in lovec hkrati in je do potankosti poznal vse dele Kozjaka. Ni je bilo kotanje ali pečine, ki je Maks ne bi poznal in v katero ne bi stopil, ko je zalezoval gamse.

Eden najboljših “gamsarjev” daleč naokoli

Med lovci je daleč naokoli je bil in je še poznan kot eden najboljših “gamsarjev” in veščine lova na to vrsto divjadi je kot odličen mentor in praktik prenesel na mnoge generacije vurmaških lovcev. Lov na gamse mu je bil najljubši, zelo rad pa je klical tudi srnjake v času prska in bil mojster te veščine. Ob življenjskem jubileju so mu podarili dovolilnico za odstrel trofejnega gamsa. Lešega darila “stari gamsar” ni mogel dobiti.

Ob tem se je predsedniku LZ Maribor Marjanu Gselmanu zareklo, da bo ob uplenitvi gamsa dal za pijačo. Počakajmo, kaj bo storila boginja Diana. Maksu je bila v več kot 70-letnem lovskem udejstvovanju pogosto naklonjena, najbrž zato, ker je znal loviti pravično in lovsko etično. “In tega nam danes manjka”, je na srečanju skromno pripomnil jubilant, ki ostaja ena največjih lovskih legend Kozjaka, lovec z izkušnjami in spomini, vrednimi knjižne obdelave.

Vesel je, da bo lovska tradicija ostala pri hiši, saj se lovsko udejstvujejo tudi hčerka, zet in vnuk, ponosen pa je tudi na nečaka Ignaca in Andreja, ki sta v LD Vurmat prav tako prepoznavna člana in imata tudi že mlade naslednike. Holcmanov lovski rod tako ostaja na Kozjaku tudi za bodoče generacije. In to veliko šteje!

Marjan Toš

Jubilant Maks Holcman in starešina LD Vurmat Rudi Maček (foto: Slobodan Tatalovič)

Maksu Holcmanu je ob jubileju čestital starešina LD Vurmat Rudi Maček- desno stoji (foto: Marjan Toš)

Kmetje in lovci z roko v roki za ohranjanje okolja in divjadi

Pri lovskem domu v Dobravi je bilo tradicionalno letno srečanje članov zelene bratovščine Lovske družine Dobrava s kmetovalci in drugimi lastniki zemljišč in gozdov na tem območju.

V sproščenem vzdušju so ob okusnem srnjakovem golažu, ki ga je pripravil lovski kulinarični mojster Vlado Steinfelser, odprli mnoge žgoče probleme. Kmetje nimajo večjih pripomb zaradi škod po divjadi, saj lovci izvajajo številne prevetivne ukrepe, da do njih ne bi prišlo. Oboji so zaskrbljeni zaradi upadanja male, poljske divjadi, ki je na travnikih in poljih skoraj ne vidijo več.

Zlasti redke so poljske jerebice, ki so skoraj povsem izginile iz lovišča, nič dobrega pa se ne piše niti fazanu in poljskemu zajcu. Kmetje so povedali, da so te divje živali okras narave, in da jih radi videvajo, tako kot tudi srnjad, ki je gospodarsko edina pomembna vrsta divjadi. Za razliko od lovcev, ki ocenjujejo, da je številčnost srnjadi v močnem upadanju, pa so kmetje povedali, da je srnjadi še vedno veliko. Tudi nekaj škode povzroča, a ne toliko, da bi zaradi tega zahtevali odškodnine.

Zelo resno pa so opozorili lovce na pojav šakala, ki ga srečujejo tako rekoč po celotnem lovišču te lovske družine v osrčju Slovenskih goric. Včasih se približajo celo kmečkim dvoriščem. Kmetje so menili, da bi morala država že zdavnaj poskrbeti za lovno dobo te vrste divjadi. Če lovne dobre kmalu ne bo, bodo posledice prenamnožitve šakala občutne. Kmete moti tudi preveliko število ujed, letos pa videvajo tudi izredno veliko mladih lisic. Zato so skupaj ocenili, da bodo odstrel lisic dosledno izvajali.

Poglavje zase so še kune, ki so se tudi precej namnožile. Kmetje so izrazili zadovoljstvo nad urejenostjo lovskega doma in okolice, pohvalili pa so tudi odnos lovcev do narave nasploh. Udeležence srečanja je pozdravil starešina LD Dobrava Franc Slekovec, zaigral pa je lovski kvintet Dobrava.  

Marjan Toš                                                                                                                       

Utrinki s srečanja lovcev in kmetov v Dobravi (Foto: Jure Toš)

SPOROČILO ZA JAVNOST: Lovci aktivno izvajamo lov na volka

Lovci v okviru interventnega zakona aktivno izvajamo lov na volka. Preko vikenda se lov intenzivno izvaja tudi z vključitvijo večjega števila lovcev v obliki skupnih lovov. Sedem volkov se lovi na podlagi intervetnega zakona, en volk pa na podlagi odločbe.

Foto: JP Valery/ Unsplash

Na podlagi dogovora, ki je rezultat sestanka na Ministrstvu za okolje in prostor, se je območja, kjer je lov na volka dovoljen, razširilo na območje celotnega tropa v Kočevskem, Notranjskem in Primorskem lovsko upravljavskem območju (LUO). Prebivalce na teh območjih pozivamo, da naj o opažanjih volka obveščajo krajevne lovske družine.

V avgustu se zaradi vegetacije in posledično slabe vidljivosti zelo težko izvaja lov na že tako previdnega volka. Vsekakor pa želimo lovci čim prej realizirati odstrel, še posebej na izpostavljenih območjih, kjer so bile v preteklosti največje škode.

Povečano območje odstrela volka

23. 8. 2019 bilo izdano dovoljenje za odstrel enega volka tudi na območju lovišč v upravljanju lovskih družin Draga in Loški potok, ki spadata v Kočevski LUO.

21. 8. 2019 je bilo izdano dovoljenje za odstrel dveh volkov na območju lovišč v upravljanju lovskih družin Videž Kozina, Slavnik Materija, Žabnik Obrov, Brkini, Bukovca in Prem, ki spadajo pod Primorsko LUO, ter na območju lovišč Zemon in Kozlek Notranjskega LUO.

Od 14. 8. 2019 je odstrel enega volka dovoljen tudi v loviščih LD Javornik-Postojna, Prestranek in Trnovo. Odstrel enega volka pa je od 22. 8. 2019 še dodatno dovoljen na razširjenem območju, in sicer v loviščih LD Košana in LD Senožeče v Primorskem LUO.

Hunting Association of Slovenia

S tuljenjem izzivali volkove

“Prva noč je za nami, nam ni uspelo izzvati volkov, da se oglasijo, smo pa zato preživeli nekaj lepih trenutkov, ki bi jih bilo škoda prespati!” nam je sporočil sodelavec, ki v Kočevju sodeluje pri popisu volkov z izzivanjem tuljenja.

V nočeh od 20. do 23. avgusta društvo Dinaricum, Zavod za gozdove in Biotehniška fakulteta s pomočjo prostovoljcev izvajajo popis volkov z izzivanjem tuljenja. Projekt “Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017/2020” predstavlja osnovo za dolgoročno spremljanje populacije volkov v Sloveniji.

S pomočjo informacij, pridobljenih z izzivanjem tuljenja, lahko lažje načrtujejo in izvajajo ostale projektne aktivnosti, kot so genetsko vzorčenje, ocenjevanje števila in velikosti tropov, raziskave sorodnosti, populacijska dinamika, velikost domačih okolišev tropov in drugo.

Več na strani Howling 2019

Foto: Štefan Vesel

Strelska ekipa LZS odpotovala na svetovno prvenstvo

Strelska ekipa LZS je odpotovala na Madžarsko, kjer se bo udeležila svetovnega prvenstva v compaku.

Boštjan Sadek, Matjaž Hlebš, Miha Finkšt, Marijan Sadek in Nejc Hlebš so danes odpotovali v kraj Galgamácsa na Madžarsko, kjer se letos, med 22. in 25. avgustom, odvija svetovno prvenstvo v compaku.

Naši strelci, aktualni evropski prvaki, se bodo v močni konkurenci pomerili na 200 golobov. Držimo pesti!

 

Matija Janc, selektor strelske ekipe

 

16. 8. Kolektivni dopust

Strokovna služba LZS sporoča članicam Lovske zveze Slovenije, lovcem in poslovnim partnerjem, da zaradi kolektivnega dopusta v petek, 16. avgusta 2019 ne bo poslovala.

Hvala za razumevanje in lovski zdravo.

Kolektiv Strokovne službe LZS

Dnevi lovskega strelstva 2019 – letos z dobrodelno noto

Dnevi lovskega strelstva 2019 so na sporedu od 6. do 8. septembra na strelišču Gaj – Pragersko.

Foto: S. F. Krope

Na strelišču Gaj – Pragersko od 6. do 8. septembra 2019 poteka Državno prvenstvo v strelski kombinaciji za veterane in super veterane 2019, Državno prvenstvo v strelski kombinaciji OPEN 2019 in Državno prvenstvo v streljanju na tarčo bežečega merjasca 2019.

Odvija se tudi sejem orožja, optike in lovske opreme ter predstavitev psov ptičarjev. Potekajo predavanja o balistiki, optiki in orožju. Poskrbljeno je tudi za lovske pripravnike, ki imajo voden ogled prireditve. Na slavnostni otvoritvi prvenstva letos prvič sodelujejo lovski pevski zbori in rogisti. Poteka tudi licitacija lovskega oblačila, ki ga je imela strelska ekipa LZS na Evropskem prvenstvu v Estoniji, izkupiček bo namenjen Lovskemu dobrodelnemu združenju DIANA.

PROGRAM PRIREDITEV

SPOROČILO ZA JAVNOST: Lovci zavračamo očitke, da ne izvajamo odstrela volka

Lovci zavračamo očitke, da ne opravljamo svojega dela in ne izvajamo odstrela volka.

Foto: Pixabay

Dejstvo je, da je lov na volka zelo zahteven. Ob sedanjih strogih pogojih, zapisanih v interventnem zakonu, ki lov dovoljujejo le nekaj lovskim družinam, pa je nemogoče pričakovati, da bo zadeva realizirana čez noč. Še posebej, ker se volk premakne na območja tistih lovskih družin, ki nimajo dovoljenja za lov in ga v tem času ne morejo loviti.

Vsem rejcem drobnice priporočamo, da se povežejo s starešinami in gospodarji lovskih družin ter jih redno obveščajo o premikih volkov ter z informacijami pripomorejo k uspešnemu odstrelu volkov v okviru interventnega zakona.

Žal nam je, da je upravljanje z volkom v svoje roke prevzela ena politična stranka. Upamo, da bodo vsi vpleteni zmogli zadevo peljati tja, kamor sodi, torej, da bo o upravljanju z zvermi ponovno odločala stroka. Potrebno pa bo doseči širši konsenz, kolikšno število medvedov, volkov in šakalov je sprejemljivo za uspešno sobivanje z zvermi v Sloveniji.

Pred nekaj leti so kmetijske organizacije zahtevale drastičen poseg v populacijo jelenjadi na nekaj področjih v Sloveniji in to tudi dosegle. Danes pa se vsi sprašujejo, zakaj zveri iščejo hrano na pašnikih. Tudi s takšnim načinom upravljanja slovenski lovci nismo in ne moremo biti zadovoljni.

Od pristojnega ministrstva pričakujemo, da bo spremenilo politiko odstrela volka in jo organiziralo na način, kot se je izvajal do prekinitve, ki jo je povzročila odločitev Upravnega sodišča. Rešitev vidimo v aktivnem strokovnem upravljanju z velikimi zvermi na dolgi rok. Od političnih odločitev in intervencij raznih ministrov ne bodo imele koristi ne živali, ne narava in ne lovci.

Hunting Association of Slovenia

Koliko lovskih družin ima dovoljenje za odstrel volka preverite TUKAJ!

Z enim klikom do informacij o razpisanih izobraževanjih za člane

Pomemben vidik lovstva sta vseživljenjsko izobraževanje in naravovarstveno ozaveščanje lovcev.

Foto: Pixabay

TUKAJ so dostopne vedno sveže informacije o razpisanih izobraževanjih za člane.

Le znanje lahko doprinese k še večji odgovornosti lovcev pri upravljanju z divjadjo, ohranjanju narave in varstvu okolja.

V začetku so naši dedje znanje in spoznanja o divjadi in njenem življenjskem okolju prenašali iz roda v rod z ustnim izročilom. Nato je nastala prva strokovna literatura v zapisani besedi, pojavila se je potreba po organiziranem izobraževanju in preverjanju strokovne usposobljenosti bodočih lovcev.

Sprotno stalno izobraževanje lovcev poteka vse leto na različnih nivojih in s pomočjo različnih medijev, denimo preko glasila Lovec in elektronskih medijev, pa tudi na različnih predavanjih in seminarjih.

Tabora PBZLD

Postojnsko-Bistriška zveza lovskih družin (PBZLD) je v začetku septembra 2015 organizirala in izvedla tabora seznanjanja mladih z naravo in lovstvom.

Taborov se je udeležilo 20 učencev iz osnovnih šol v Postojni, Prestranku, Pivki, Košani in Divači. Dvodnevni tabor za mlajše učence je bil organiziran v lovišču LD Prestranek in njihovi lovski koči na Ravniku. Mentorji dvodnevnega tabora so bili Miroslav Žnidaršič (LD Javornik Postojna), Tina Rupnik in Franc Krnel (LD Prestranek).

Tridnevni tabor je bil namenjen starejšim učencem, izvajalci programa pa so bili dr. Branko Peternelj in Ljubo Stamenkovič (LD Javornik Postojna) ter Igor Urh (LD Hrenovice). Prvo noč so taborniki prespali v lovski koči Golobičevec, drugo pa v koči pod Kožljekom. Med izvajanjem taborov so bile dosežene vse predpisane teoretične in praktične vsebine. Udeleženci taborov, starši in mentorji so bili z izvedbo in vsebino taborov zelo zadovoljni in si želijo ponovno izvedbo tudi v prihodnjem letu.

Take oblike izobraževanja mladih so eden od ključnih elementov zniževanja starostne strukture članstva lovske organizacije.

 

 

 

 

 

Tabor radovednežev

Učenci 4. in 5. razreda OŠ Videm in podružnice Sela so se v prvih julijskih dneh leta 2015, kot že nekaj let doslej, ponovno napotili k lovskemu domu v Varejah.

Prostore doma in čudovito okolico vedno prijazno odstopijo člani LD Leskovec. Šotori, ki so jih učenci postavili, kot bi mignil, so nudili prijetno nočno zatočišče. Za lačne želodce so poskrbeli stric Miran z žarom in prijazne gospodinje, ki so dokazale, da je prava zelenjavna juha lahko še kako okusna. Večerja ob tabornem ognju nudi super zabavo, da o sladkem razvajanju ob čokoladni fontani sploh ne govorimo. Mame, razumite rjave madeže na majicah! Pa da ne boste mislili, da smo samo jedli! Aleš nas je uvedel v osnove orientacije, mladi radovedneži pa so znanje praktično preskusili v bližnji okolici. Ni bilo lahko najti orientacijskih točk, a vsi so se srečno vrnili. Marija pa je predstavila svojo kuharsko knjigo, v kateri je zbrala zanimive stare recepte iz okoliških krajev. Rdeča nit letošnjega taborjenja je bilo lutkarstvo. Predpremiera lutkovne predstave je že uspela. Kdo bi si mislil, da je lovska opazovalnica lahko prav priročen in svojevrsten lutkovni oder. Kako gre medvedek v šolo, si bodo preostali učenci lahko ogledali že v jeseni.

Aneja Cafuta

Na taborjenju in v prijateljevanju z lovci je bilo zabavno, pestro in zelooo vroče!

8. Lovski tabor ZLD Prekmurje

Zveza lovskih družin (ZLD) Prekmurje je v sodelovanju z LD Prosenjakovci že osmo leto zapored organizirala lovski tabor za osnovnošolce.

Tridnevnega tabora, ki je potekal od 3. do 5. julija 2015 v lovišču LD Prosenjakovci, se je udeležilo 14 tabornikov in štiri tabornice iz osmih osnovnih šol. Udeleženci so se seznanili s poslanstvom lovstva, ki ni samo delo v lovišču in poseganje v populacijo divjadi, temveč so to tudi medsebojni tovariški odnosi v lovski družini, odnos človeka do narave ter živalstva in rastlinstva s poudarkom na načelu sobivanja. 

Mladi taborniki so z zanimanjem prisluhnili predavanjem o mali in veliki divjadi, spoznali so njene značilnosti, opazovali sledi, njeno okolje in vedenje v naravi. Pobliže so spoznali tudi ptice ujede, ki so dovoljene za sokolarjenje v Sloveniji. Skozi predavanje o lovski kinologiji so spoznali pasme lovskih psov ter opazovali lovske pse pri šarjenju in krvni sledi. Na Madžarskem so si ogledali lovski muzej. Tako bodo lažje razumeli pomen in vlogo varstva naravnega okolja, divjadi v naravi in pomen lovstva. Organizatorji so jih seznanili tudi z lovsko kulturo in običaji. Taborniki so lahko prisluhnili in se preizkusili v igranju na lovski rog, ob tem pa izvedeli, kakšen je bil njegov pomen v lovstvu nekoč in kakšen je dandanes. Gotovo jih je najbolj navdušilo opazovanje divjadi v naravi. Seznanili so se tudi s praktičnim prikazom uplenitve, prevoza in spravila divjadi v hladilnico in s pozdravom lovini. Pristojni so jim prikazali lovsko orožje s praktičnim preskusom, pomerili so se v streljanju na glinaste golobe in v streljanju z malokalibrskim orožjem. Udeleženci tabora so svoje vtise izrazili skozi likovna dela in pisne prispevke, ki bodo objavljeni v reviji Lovec.

Tabor uspeva predvsem po zaslugi lovskih tovarišev in tovarišic, ki vsako leto z veseljem pripravijo vsebine in vodijo mlade tabornike po naravi ter prenašajo znanje nanje. ZLD Prekmurje je prva v Sloveniji začela z uspešno organizacijo lovskih taborov in sedaj jo posnemajo tudi druge območne lovske zveze. Mladi so lovski tabor zaključili s slovesnostjo, na kateri jih je najprej pozdravil predsednik ZLD Prekmurje in vodja tabora Ludvik Rituper, nagovorila pa sta jih tudi predsednik LZS mag. Srečko Felix Krope in župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač, ki je pohvalil izvedbo lovskih taborov in izpostavil, da se mladi na tak način neposredno seznanijo z varovanjem naravnega okolja. Taborniki so prejeli potrdila o udeležbi in spominske nagrade. Program zaključne slovesnosti sta popestrila Kulturno-umetniško društvo Prekmurski rogisti in Pevsko društvo prekmurskih lovcev, taborniki pa so pomagali pri pripravi okusnega lovskega bograča, s katerim so postregli starše in povabljene goste ter z njimi delili navdušenje in vtise s tabora. 

Peti tabor mladih v ZLD Novo mesto

Zdi se nam, da smo komaj pričeli z organiziranjem Taborov mladih, že je bil letos peti po vrsti.

Interes za tridnevni Tabor je med mladimi pri nas izredno velik. Vidi se, da se dober glas o lovcih med mladimi hitro širi in tudi od staršev tistih otrok, ki so na Taboru že imeli svoje otroke. Dober odgovor tistim, ki ne vedo kaj delamo na Zvezi in ki si prizadevajo lovsko organizacijo in lovce, ki na tem in podobnih projektih delamo, izničiti, izobraževanja svojih članov pa celo preprečevati.

Letos smo imeli prijavljenih zopet preko 40 učencev in dijakov, od 7 do 16 let starosti, od tega kar 16 deklic. Lahko rečemo, da so bili udeleženci Tabora prisotni iz širše Slovenije pa tudi iz Hrvaške in dva celo Belgijca iz Bruslja. Lahko rečemo, da je bil Tabor vseslovenski in obenem mednarodni, Že vseh pet let je bilo tako, od 2013 dalje, čemur do zdaj nismo dajali posebnega poudarka, vidimo pa, kar smo brali v reviji Lovec, da imajo nekaj podobnega tudi drugje po Sloveniji.

Že kar na začetku se moramo zahvaliti Lovski zvezi Slovenije, kar smo poudarili tudi v uvodnem in zaključnem govoru staršem, da te tabore v določeni višini sofinancira in, da lahko, seveda tudi z našim prispevkom, otrokom zagotovimo, povsem brezplačno udeležbo. Denar ni zbran od nekih donacij ali sponzorstev, temveč izključno iz članarin slovenskih lovcev. To zadnje naredi na ljudi velik vtis in ustvarja občudovanje in pohvale lovski organizaciji. O tem v časopisju pišejo novinarji, ki so nas obiskali in želeli izvedeti kaj več o tem dogajanju. Prispevek bo objavila tudi lokalna TV »Vaš kanal« iz Novega mesta s čimer promoviramo slovensko lovstvo in njegovo delovanje.

Tabor smo vodili, Stane Gabrijel vodja, Anton PerkoMag.Darja GrosFranc Pintar in Žiga Gros, kot pomočniki vodje, obenem pa tudi predavatelji ter nosilci projektov. Na Taboru so predavali še Alojz Dragan prvo pomoč, Marjan Jenko o pticah, Marjan Grah ZGS o gozdu, grmovnicah ter plodovih, Slavko Kristan, brata Matjaž in Jože Henigman so izpeljali streljanje z zračno puško in lokom, Željko HohnjecPeter Lavrič, Franc Pintar ter Gorazd Železnik pa so predstavili svoje štirinožne prijatelje in delo z njimi.

Za varovanje sta poskrbela varnostnika Peter Lavrič in Marjan Becele.  

Vse tri dni smo organizirali snemanje, letos s profesionalno kamero s katero je spretno  upravljal dijak Žan Gros, ki je bil prisoten na vseh dosedanjih taborih in že komaj čaka, da se včlani med lovce, ko bo dovolj star. Znanja o divjadi in lovstvu, ki si ga je nabiral tako pri nas na Taboru, kot z učenjem iz strokovne literature, mu ne manjka.

Brez lovske družine Trebelno bi Tabor težko izpeljali in zato jim gre iskrena zahvala, še posebej starešini Stanku Muhiču, ki nam je izrekel dobrodošlico in pohvale ob zaključku ter celemu Upravnemu odboru LD, lovcu Juriju Nahtigalu, ki nam je bil vseskozi na razpolago in nam priskočil na pomoč v vsakem trenutku, pa še posebej.

Tako nam je uspelo izpeljati predvideno vsebino Tabora 2017 po začrtanem programu, ki smo ga še nadgradili in srečno zaključili.

Za pozdravne govore in zaključne ocene sta poleg starešine LD Trebelno poskrbela tudi podpredsednik Zveze lovskih družin Novo mesto Alojz Dragan in podžupan Občine Mokronog – Trebelno, Franc Glušič.

Program izobraževanja je zajemal bogato vsebino teoretičnega poučevanja v naravi dopoldan in praktičnega projektnega dela, v popoldanskem času.

V petek in soboto proti večeru smo organizirali opazovanje divjadi v spremstvu domačih lovcev, kakor tudi ogled raznovrstne divjadi v oborah okoliških kmetij.

Otroci so bili razdeljeni v tri skupine, vsaki pa je bil iz vrst udeležencev Tabora, določen vodja skupine. Prvo skupino je vodil Jan Jarc, drugo Tine Matoh in tretjo Ula Železnik Gregorčič. Jan Jarc kakor tudi njegov brat Tim,  sta mimogrede povedano tudi odlična športnika. Jan je v času med potekom tabora, osvojil pokal župana Občine Trebnje kot najboljši športnik na tekmovanju za kar smo mu izrekli tudi javno pohvalo.

Vsaka skupina je imela določene projektne naloge, ki so jih otroci skupaj z mentorji uspešno opravili.

Lovski družini Trebelno smo zapustili čudovit izdelek in sicer jasli s krmilnico za divjad, ki bo krasila okolico lovskega doma ali pa bo našla prostor nekje v lovišču, da bo služila svojemu namenu.

Na predlog starešine LD Trebelno Stanka Muhiča smo organizirali tudi krajšo verzijo tradicionalnega teka »Po lovskih stečinah«, ki ga vsako leto lovci te Lovske družine organizirajo.  Teka se redno udeleži veliko število tekmovalcev, poleg rekreativcev tudi vrhunski tekači.

Pri deklicah do 12 let je zmagala Sara Zelnik, druga je bila Špela Henigman in tretja Živa Krštinc. Pri dečkih do 12 let je bil prvi Tine Matoh, drugi Žiga Lukše in tretji Kristjan Lukše.

Med deklicami nad 12 let je zmagala Eva Kocjan, druga je bila Tia Flander in tretja Natalija Škrbe. Pri fantih nad 12 let je zmagal Jan Jarc, drugi je bil Mark Povše in tretji Vid Grah.

Omeniti je potrebno še odlične dosežke v streljanju z zračno puško. Rezultati so bili naravnost odlični. S 45 krogi od 50 možnih je bil najboljši Martin Kužnar.

Pozabili nismo niti na državljansko vzgojo, ki smo jo pričeli z jutranjim zborom, ki ga je naznanjal lovski rog ter s pozdravom zastavi, simbolu naše domovine.

Ker je lovski dom v neposredni bližini spomenika ustanovitvi Gubčeve brigade, smo nekaj spregovorili tudi o tem. Žalostno, da otroci zelo malo izvedo o tej naši polpretekli zgodovini v šoli o čemur smo se prepričali v razgovoru z njimi. Res, da otrok ni potrebno obremenjevati s preteklostjo, moral bi pa vsak vedeti kdo smo in od kod izhajamo. Le kdo bo branil našo rodno grudo, če bo potrebno, plačani vojaki prav gotovo ne.

Slovenija zbudi se in osveščaj ter izobrazi v tej smeri slehernega državljana, ki je dovolj star, da bo čuval svoje ognjišče. Varnostne razmere v svetu so zelo negotove in glavo tiščati v pesek kadar bo potrebno, je zares neumno.

Kot vodja že petega tabora se moram v imenu ZLD, čemur se pridružuje tudi naš predsednik ZLD Franc Jarc, ki te dni nehote preživlja pooperacijsko nego v bolniški postelji, zahvaliti poleg LD Trebelno in njihovim članom, vsem pomočnikom ter predavateljem, varnostnikom in vsem, ki so kakorkoli prispevali k uresničitvi celotnega programa izobraževanja otrok.

Naša obveza je pripraviti brošurico s pregledom vseh petih taborov. Tako bomo ohranili spomin na pričetek tega načina izobraževanja mladih in našega povsem brezplačnega dela, ki ga ni bilo prav malo.

Otroci nasvidenje naslednje leto z željo, da se prav vsa vodstva lovskih družin naše Zveze angažirajo za udeležbo otrok iz svojega področja. Mi se selimo po območju Zveze na dve leti in Tabor približamo otrokom, da jim bo lažje odločiti se za udeležbo.

Lovski zdravo otrokom, staršem, lovcem in celi Sloveniji!

Stane Gabrijel – lovski mojster

Kako ukrepati, če najdemo poškodovano ali poginulo žival

Če najdemo poškodovano ali vidno bolno prostoživečo žival, pokličemo Regijski center za obveščanje na številko 112 in povemo, kaj smo našli in kje.

Foto: Pixabay

Regijski center za obveščanje (ReCO) bo glede na lokacijo, kjer smo našli poškodovano žival, poklical upravljavca lovišča – lovsko družino, če gre za divjad oziroma azil, če gre za zavarovano vrsto živali. 

Predstavniki azila bodo žival, ki spada med zavarovane vrste, prevzeli in jo odpeljali v oskrbo. V azilu ne smejo sprejeti divjadi. Če gre za divjad, pridejo na ogled lovci, ki o stanju živali obvestijo lovskega inšpektorja. Če je žival manj poškodovana, se lahko vrne v naravo. V primeru hude poškodovanosti pa lovski inšpektor odredi izredni odvzem. Lovci izvedejo odrejene ukrepe, saj je divjad v lasti države, lovske družine kot upravljavke lovišč pa so s koncesijsko pogodbo zavezane izvajati lovskoupravljavske načrte, ki jih predpiše država. 

Poginulo divjad prevzame higienska služba. Poginulo žival, ki spada med zavarovane vrste, pa prevzame Prirodoslovni muzej Slovenije.

NAPOVEDUJEMO: Dnevi lovskega strelstva 2019

Dnevi lovskega strelstva 2019 bodo na sporedu od 6. do 8. septembra na strelišču Gaj – Pragersko.

Na strelišču Gaj – Pragersko bo od 6. do 8. septembra 2019 potekalo Državno prvenstvo v strelski kombinaciji za veterane in super veterane 2019, Državno prvenstvo v strelski kombinaciji OPEN 2019 in Državno prvenstvo v streljanju na tarčo bežečega merjasca 2019.

V tem času se bo odvijal tudi sejem orožja, optike in lovske opreme. Potekala bodo predavanja o balistiki, optiki in orožju. Poskrbljeno bo tudi za lovske pripravnike, ki bodo imeli vsak dan, ob 12. uri voden ogled prireditve. Na slavnostni otvoritvi prvenstva pa bodo letos prvič sodelovali tudi lovski pevski zbori in rogisti.

PROGRAM PRIREDITEV

 Foto: Srečko Felix Krope

V LD Prosenjakovci tekmovali v streljanju na glinaste golobe

Člani Lovske družine Prosenjakovci že tradicionalno vsako leto tretjo nedeljo v juliju pripravijo tekmovanje v streljanju na glinaste golobe.

Patricija PuhanFoto: Patricija Puhan

Tudi letošnjega tekmovanja, potekalo je 21. junija, so se udeležili tekmovalci iz vse Slovenije. Tekmovalo se je ekipno in posamično. Med seboj se je pomerilo 16 ekip, ki so dosegle naslednji rezultat:

 1. LD Dornava,
 2. LD Križevci v Prekmurju in
 3. LD Bresnica Podgorci.

 V posamični močni konkurenci se je pomerilo kar 192 tekmovalev, ki so dosegli naslednje rezultate:

 1. Robert Nagy, SD Kaliber Fokovci,
 2. Boštjan Maček, LD Radovci,
 3. Janez Bertalanič, LD Dobrovnik,
 4. Marijan Sadek, LD Oplotnica in
 5. Nejc Garmut, LD Janžev Vrh.

Organizatorji so bili s prireditvijo zadovoljni, saj se je tekmovanja udeležilo veliko število tekmovalcev in tudi obiskovalcev.

LD Prosenjakovci

Foto: Aleš Sreš

Na sprehodu z lovcem

Prav poseben dan je bil na majski petek, ko smo imeli v obeh enotah vrtca Radenci »pižama party« – skupaj z otroki smo prespali v vrtcu.

Za marsikaterega je bilo to doživetje velika preskušnja, saj so prvič prespali brez staršev, pa še domače postelje ni bilo. So bile pa ljubkovalne igrače, ninice, odejice in dejavnosti, ki so se odvijale v popoldnevu, vse do pozne noči, ko smo vsi utrujeni zaspali.

Z lovcem in psičko na sprehod do lovske preže

Nepozabne dogodivščine so se začele s pripravo ognja za »pajanje« kruha. Med samo peko nas je v enoti Grozdek presenetil lovec Franc Smolko iz Lovske družine Radenci, ki se nam je pridružil pri pozni popoldanski malici in nas razveselil s povabilom na sprehod do lovske preže.

Z veseljem smo se odzvali in malo pred odhodom še eno presenečenje … lovec ni bil sam, temveč je imel sabo tudi psičko Alono. Sprehod pa ni bil takšen, kot smo ga vajeni, potrebno je bilo dobro opazovanje in iskanje puščic, ki so nas usmerjale po poti do cilja. Veselo je ob nas poskakovala psička, se malo oddaljila in se takoj vrnila, ko jo je lovec Franc poklical. Skrivala se je v veliki travi, nas spet pozdravila z visokim skokom in videti je bilo, da se veseli naše družbe. Prav varno smo se počutili ob lovskem psu, pa čeprav sprva nismo bili tako sproščeni.

Vrtec Radenci – Radenski mehurčki deluje na dveh lokacijah: enota Mehurčki se nahaja v Radencih, enota Grozdek pa na Kapelskem Vrhu. Obdaja nas veliko travnate površine, gozdovi, prebujamo se s ptičjim petjem in vsak dan izkoristimo za bivanje v tej prelepi naravi. S pripravljenimi dejavnostmi in spodbudnim učnim okoljem želimo otrokom vsak dan narediti nepozaben, poln novih doživetij in izzivov.

Ko smo bili že precej utrujeni, smo ob robu gozda zagledali lovsko prežo. Ustavili smo se ob njej in lovec Franc nam je na zanimiv in prijeten način povedal o značilnostih divjih živali, urejanju krmišč, skrbi za živali in zakaj je potrebno, da živali tudi lovijo.

Ptičja krmilnica in ptičnica za darilo

Lovec Franc je pokazal, kako Alona išče živali; tekala je po travi, vohljala in poslušala ukaze svojega gospodarja. Po uspešnem prikazu je Alona legla v travo … in  iskanje se je pričelo za nas, saj naj bi bil nekje skrit zaklad. Iskali smo v travi, okrog preže, ob potočku in se razveselili, ko smo ga našli tik ob preži. Z velikim veseljem smo se posladkali s čokoladicami, pa ne samo mi, tudi psička Alona si je prislužila priboljšek. Poleg zaklada smo dobili še medalje za uspešno opravljeno pot do preže.

Po okrepčilu je sledil še povratek proti domu. Utrujeni smo se posedli travi na igrišču vrtca. Lovec nam je podaril ptičjo krmilnico in ptičnico. Povedali smo, da smo pozimi tudi mi skrbeli za ptice in jim dajali hrano, zdaj pa nas vsak dan razveseljujejo s petjem. Lovec Franc nam je podaril še revijo Lovec in potem sta se z Alono poslovila. Mi pa polni čudovitih vtisov novim večernim dogodivščinam naproti.

Ogledali so si lovski dom in trofeje

Tudi v enoti Mehurčki so lovci poskrbeli za presenečenje in na pot polno izzivov se je z njimi odpravila lovka Tadeja Štuhec s psom Capijem, ki je, tako kot lovec Franc, članica Lovske družine Radenci. Po vseh uspešno opravljenih nalogah pa jih je v Lovskem domu pričakal še lovski starešina Samo Kuzma in skupaj so si ogledali Lovski dom z razstavljenimi trofejami.

Hvala lovcu Francu Smolku in lovki Tadeji Štuhec! Popoldan, ki smo ga preživeli z njima je bil za nas nekaj posebnega, zanimivega, prijetno doživetega in v pričakovanju ponovnega srečanja. 

Valerija Žinkovič,  Vrtec Radenci – Radenski mehurčki, enota Grozdek                                                                                               

Strelski ekipi posebno priznanje za zgodovinski dosežek

Absolutnim evropskim prvakom v kombinacijskem streljanju, strelski ekipi LZS je predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač na slovesnem sprejemu 19. junija v Zlatorogovi galeriji podelil spominske listine LZS za izjemne dosežke.

Zmaga na 12. Evropskem prvenstvu v Estoniji je zgodovinski dosežek, saj Lovska zveza Slovenije še nikoli v svoji več kot 110-letni zgodovini ni imela evropskih prvakov v kombinacijskem streljanju. “Ponosen sem na svoje “evropske poslance”, ki so v priprave vložili ogromno truda, prostega časa in tudi lastnih sredstev. To je uspeh, ki ga je potrebno v zgodovino zapisati z zlatimi črkami,” je povedal selektor strelske ekipe LZS Matija Janc in se ob tem zahvalil tudi sponzorjem.

“Takšnih uspehov ni mogoče doseči brez trdega treninga, ne da se počivati na lovorikah starih uspehov,” je poudaril absolutni evropski prvak v kombinacijskem streljanju Miha Finkšt, ki se je na trening odpravil že dan po vrnitvi z evropskega prvenstva. 

Ekipa LZS do naslova absolutnih evropskih prvakov v kombinacijskem streljanju

Foto: Urša Kmetec

Vsem lovskim družinam, ki bodo izvajale Interventni zakon o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave

Po sprejetju Interventnega zakona (ZIOMVN) se je nas obrnilo več upravljavk z vprašanji glede njegovega izvajanja in v njem napisanih določil.

Obrnili smo se na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je včeraj sklicalo sestanek predstavnikov lovske inšpekcije, Uprave za varno hrano, veterino in varstvo rastlin in Lovske zveze Slovenije.

Foto: Štefan Vesel

Glede predvidenih kazni ob morebitni prekoračitvi dovoljene teže uplenjenega medveda je bilo oblikovano tolmačenje:

»V skladu z ZIOMVN je predvidena kazenska sankcija le v primeru, kadar izvajalec odvzema ne upošteva obsega in prostorske razporeditve odvzema iz narave (4. člen ZIOMVN) in načrta podrobnejše prostorske razporeditve odstrela živali po posameznih loviščih (10. člen ZIOMVN).

V praksi glede težnostne kategorije to pomeni, da je možnost sankcioniranja le kršitve razdelilnika, ki ga izdela Zavod za varstvo narave Slovenije (ZGS) v sodelovanju z Območnimi združenji upravljavcev lovišč (OZUL). Torej, če je v določeni lovski družini odvzet medved težje kategorije, kot je bila določena z razdelilnikom, naj ta lovska družina javi ZGS in OZUL, da pripravita nov razdelilnik v skladu z nastalo situacijo. Če ZGS v sodelovanju z OZUL pripravi nov razdelilnik po loviščih, izvajalec odvzema ne bo kršil razdelilnika.

Takšna fleksibilnost znotraj lovsko upravljavskega območja (LUO )je seveda mogoča do zaključne faze izvajanja ZIOMVN, ko prerazporeditve zaradi omejenega števila dovoljenih osebkov za odvzem niso več izvedljive. Takrat je pri odstrelu potrebna posebna previdnost, saj je v primeru kršenja težnostne kategorije in s tem veljavnega razdelilnika lahko sankcioniran lovec z globo v višini od 1.000 do 3.000 EUR. Pravna oseba ali odgovorna oseba pravne osebe za takšen prekršek ne mora biti odgovorna, razen v primeru krivdne odgovornosti, ko le-ta lovcu preko razdelilnika in prilog ZIOMVN dovoli ali naloži odstrel medveda.«

Glede ravnanja s kadavrom medveda, ki ni primeren za ljudsko prehrano, stroški odvoza in njegovega uničenja pa je bilo sprejeto sledeče stališče:

»V primeru najdenega poginulega medveda, lahko kadaver le-tega ostane v gozdu. Lovec naj o najdbi obvesti ZGS zaradi opravljanja predpisane izmere. V primeru povoza naj lovec kontaktira 112 oziroma NVI, ki na stroške Uprave za varno hrano, veterino in varstvo rastlin opravi odvoz in uničenje kadavra. V primeru zastreljenega medveda lahko v skladu z veterinarsko zakonodajo trup ostane v lovišču ali pa se lovec odloči in ga pripelje v zbiralnico uplenjene divjadi. Enako naredi lovec tudi v primerih ustreljenega medveda (torej medved gre v zbiralnico uplenjene divjadi). Ko je medved enkrat v zbiralnici uplenjene divjadi, usposobljena oseba – lovski preglednik ali veterinar odloči ,ali je meso primerno za prehrano ljudi. Če je meso primerno za prehrano ljudi, gre lahko v prodajo,  nastali živalski stranski proizvodi (ŽSP)pa se lahko odstranijo kot ŽSP kategorije 3, v nasprotnem primeru pa se trup in deli trupa kategorizirajo kot ŽSP kategorije 2, ki ga odpelje koncesionar KOTO ali Nacionalni veterinarski inštitut. Stroške odvoza ŽSP iz zbiralnic uplenjene divjadi plača lovska družina.«

Ta pojasnila smo pridobili predvsem z namenom, da ne bi pri izvajanju zakona prišlo do različnih tolmačenj določil zakona.

LZS je preko svojih predstavnikov ob pripravi in sprejemanju Interventnega zakona na pristojnih odborih Državnega zbora preko svojih predstavnikov nasprotovala uvedbi nesorazmernih kazni v zakon in si bo še naprej prizadevala za odpravo nesmiselnih omejitev.

Hunting Association of Slovenia

dopis Vsem lovskim družinam

ZIOMVN

V Dobravi tekmovali za prestižni pokal državnosti 2019

Na strelišču Lovske družine Dobrava v Slovenskih goricah je bilo tradicionalno tekmovanje v streljanju na glinaste golobe za prestižni pokal državnosti 2019.

Nastopilo je veliko strelcev iz vse Slovenije, ki so tekmovali v ekipni in posamični konkurenci. Ekipno je slavilo Strelsko društvo Osek pred LD Juršinci in LD Vurmat iz Sv Duha na Ostrem vrhu. V posamični konkurenci je v disciplini športni stav zmagal Davorin Toš iz Trnovske Vasi pred domačinom Dominikom Slekovcem iz Dobrave in Vladom Šiškom iz Negove.

Tudi v disciplini lovski stav je v močni konkurenci zmagal Davorin Toš iz Trnovske Vasi pred Slavkom Gorencem iz Vidma ob Ščavnici in Dominikom Slekovcem iz Dobrave. V lovskem stavu so se pomerili tudi številni lovski veterani, zmagal je Danilo Marhold  iz Kungote, ki je slavil pred bratom Andrejem Marholdom in tretjeuvrščenim Vladom Steinfelserjem iz Dobrave.

Organizatorje je presenetil izredno dober obisk, ki je po besedah predsednika komisije za strelstvo v LD Dobrava Srečka Hojnika presegel vsa pričakovanja.

Marjan Toš 

Zmagovalci Dobrave 2019 (Foto: Franc Slekovec, arhiv LD Dobrava)

Kozjaški lovci iz Vurmta so »pobrali« tretji pokal  (Foto: Marjan Toš)

Ostro Jožetovo oko na strelišču v Dobravi (Foto: Marjan Toš)

12. tabor ZLD Prekmurje z mednarodno udeležbo

Zveza lovskih družin Prekmurje je v sodelovanju z LD Prosenjakovci že 12-to leto organizirala lovski tabor za osnovnošolce. 3-dnevnega tabora, ki je potekal med 5. in 7. julijem v lovišču LD Prosenjakovci, se je udeležilo 10 tabornic in 10 tabornikov s 7 slovenskih osnovnih šol in 2 iz Madžarske.

Kar 215 udeležencev našteli v 12 letih

V dvanajstih letih se je taborov skupaj udeležilo kar 215 tabornikov, ki so jih v lovišče vodili člani LD Prosenjakovci in s tem prispevali levji delež pri izvedbi taborov, za kar so bili javno pohvaljeni na slovesnosti. Za izvedbo programa so z neprestano prisotnostjo poskrbeli štirje mentorji in dve mentorici.

Namen tabora je mlade seznaniti s poslanstvom lovstva, ki ni samo delo v lovišču in poseganje v populacijo divjadi, temveč tudi medsebojni tovariški odnosi v lovski družini, o odnosu človeka do narave in živalstva ter rastlinstva s poudarkom na načelu sobivanja. Mladi taborniki so z zanimanjem prisluhnili predavanjem o mali in veliki divjadi, spoznali so njene značilnosti, opazovali sledi, njeno okolje in vedenje v naravi.

Skozi predavanje o lovski kinologiji so spoznali pasme lovskih psov ter bili deležni opazovati lovske pse pri šarjenju in krvni sledi. Predstavljena jim je bila tudi lovska kultura, šege in običaji. Taborniki so lahko prisluhnili in se preizkusili v igranju na lovski rog ob tem pa izvedeli, kakšen je njegov pomen v lovstvu nekoč in danes.

Navdušilo jih je opazovanje divjadi v naravi

Najbolj pa jih je zagotovo navdušilo opazovanje divjadi v naravi. Deležni so bili tudi s praktičnim prikazom uplenitve, prevoza in spravila divjadi v hladilnico. Prikazano jim je bilo tudi lovsko  orožje s praktičnim preiskusom, pomerili so se v streljanju na glinaste golobe in v streljanju z malokaliberskim orožjem. Izkazali so se kot odlični strelci. Svoje vtise so izrazili skozi likovna in literarna dela.

Mladi so lovski tabor zaključili s slovesnostjo, kjer jih je pozdravil predsednik ZLD Prekmurje in vodja tabora Ludvik Rituper, nagovorila pa sta jih tudi podpredsednik ter podžupan Občine Moravske Toplice Sašo Koca. Taborniki so prejeli potrdila o udeležbi in majice z znakom LZS. Program zaključne slovesnosti so popestrili KUD Prekmurski rogisti in Pevsko društvo prekmurskih lovcev, taborniki pa so pomagali pri pripravi okusnega lovskega bograča, s katerim so postregli staršem in gostom ter z njimi delili navdušenje in vtise s tabora. 

Tabor uspeva predvsem po zaslugi lovskih tovarišev in tovarišic, ki vsako leto z veseljem pripravijo vsebine in vodijo mlade tabornike po naravi ter prenašajo svoje znanje. ZLD Prekmurje je prva v Sloveniji začela z uspešno organizacijo lovskih taborov in zdaj jo posnemajo tudi druge območne lovske zveze.

ZLD Prekmurje

Foto: Cvetka Lopert

28. Furmanski praznik: Kuhali najboljši golaž

V sklopu prireditev Brkini, Kras, Notranjska v Postojni je 14. julija potekal 28. Furmanski praznik.

Na turistično-etnološki prireditvi Turističnega društva Postojna je potekalo tudi tekmovanje v kuhanju najboljšega lovskega golaža, ki se ga je letos udeležilo 6 ekip lovcev: iz LD Bukovje, LD Brje-Erzelj, LD Prestranek, LD Javornik Postojna in LD Črna jama. Odlične izdelke vseh šestih ekip je ocenjevala 6-članska komisija, ki ji je predsedoval podžupan Občine Postojna Andrej Berginc.

Najboljši golaž skuhala ekipa LD Bukovje

Razglasitev rezultatov je na lovskem rogu obogatil Andrej Uhelj. Prvo mesto je ponovno, že četrtič zapored osvojila ekipa LD Bukovje, drugo mesto je zasedla ekipa LD Brje-Erzelj, tretjega pa ekipa LD Črna jama. Prvonagrajena ekipa iz LD Bukovje se bo udeležila tudi tekmovanja v kuhanju lovskega golaža na naslednjem Mednarodnem sejmu lovstva in ribištva v Gornji Radgoni. Vsem ekipam so bila podeljena priznanja in praktične nagrade.

Postojnsko Bistriška ZLD vsem članom ekip in lovskim družinam, ki so obogatile promocijo lovstva, čestita in se jim zahvaljuje za njihov prispevek.

Tekst in foto: Aleš Klemenc

PREVIDNO: Odstrel medveda ali volka s telemetrično ovratnico pomeni nepopravljivo škodo!

Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani že več desetletij raziskujemo velike zveri in smo, tudi v sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije, območnimi zvezami in posameznimi lovskimi družinami, dosegli velik napredek pri poznavanju njihove biologije in načina življenja.

Na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete skupaj s sedmimi hrvaškimi in slovenskimi partnerji izvajamo projekt Carnivora Dinarica – »Čezmejno sodelovanje in ekosistemske funkcije za dolgoročno ohranjanje populacij velikih zveri v severnih Dinaridih«.

Pomemben del tega projekta predstavlja skupna raziskava povezljivosti prostora za velike zveri v severnih Dinaridih. V sklopu te raziskave spremljamo gibanje posameznih osebkov velikih zveri (rjavi medved, volk in evrazijski ris) s pomočjo GSM/GPS tehnologije. Intenzivno telemetrično spremljanje živali poteka na obmejnem območju razširjenosti velikih zveri na Notranjskem in Kočevskem.

Trenutno v okviru projekta s telemetrično ovratnico opremljena 2 medveda in ris …

Foto: Mihajlo Kovačević

Za uporabnost pridobljenih podatkov je pomembno, da intenzivno telemetrično spremljamo isto žival skozi daljše časovno obdobje, če je le mogoče več let. Projekt, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja INTRREG V-A Slovenija-Hrvaška, poteka do februarja 2021, kar pomeni, da bomo velike zveri s telemetričnimi ovratnicami na obmejnem območju spremljali še dve sezoni.

Do sedaj smo v okviru tega projekta s telemetričnimi ovratnicami opremili dva medveda in enega risa. Naš cilj je opremiti še enega medveda, tri volkove in še dva risa. V okviru drugih projektov projektni partnerji trenutno spremljamo še sedem medvedov in tri rise.

Naprošamo vse lovce in njihove goste, da so pri izvajanju odstrela medvedov in volkov, ki ga predvideva interventni zakon, posebej pozorni na osebke, opremljene s telemetrično ovratnico in se njihovemu odstrelu izognejo. Izguba osebka s telemetrično ovratnico pomeni, da gre veliko truda in sredstev v nič, velikokrat pa je škoda nepopravljiva, saj se pogosto zaradi omejenih sredstev in časa ne da opremiti in spremljati še ene živali.

Še enkrat hvala Lovski zvezi Slovenje, območnim zvezam in lovskim družinam za dosedanjo pomoč pri bogatenju zakladnice znanja o velikih zvereh. Vnaprej pa se zahvaljujemo tudi vsem lovcem in njihovim gostom, saj bomo le z novim znanjem, povezovanjem in enotnim upravljanjem lahko še naprej zagotavljali kvalitetno sobivanje človeka z velikimi zvermi na območju Dinaridov.

Projektna skupina Carnivora Dinarica, www.carnivoradinarica.eu

Foto: Jan Potočnik

Julijska oddaja DOBER POGLED

Julijska oddaja Dober pogled je v celoti posvečena največji lovski kulturni prireditvi v Evropi – 46. Srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov v Dravogradu se je udeležilo več kot 400 nastopajočih.

Ogledate si jo lahko TUKAJ

Liga Lovske zveze Slovenije za veterane in super veterane 2019

V Lovski družini Slovenj Gradec se je 7. julija končala liga LZS za veterane in super veterane 2019. Organiziranih je bilo 5 tekem na streliščih Medvode, Sinji Vrh, Kazlje, Markovci in Žančani.

Prva tri mesta v kategoriji  veterani:

Kombinacija: 1. mesto Tomaž Hain 955 točk, 2. mesto Anton Hudernik 944 točk in 3. mesto Tomaž Korošec 925 točk

MK:  1. mesto Tomaž Hain 491 točk, 2. mesto Tomaž Korošec 483 točk in 3. mesto Janez Pavli 476 točk 

Golobi: 1. mesto Anton Hudernik 476 točk,  2. mesto Tomaž Hain 464 točk in 3. mesto Darjan Vesenjak 452 točk

 

Prva tri mesta v kategoriji  super veterani:

Kombinacija: 1. mesto  Zlato Zajšek 903 točk, 2. mesto Rutko Mlinarič 895 točk in 3. mesto Alojz Šoln 874 točk

MK:   1. mesto Tone Koprivšek točk, 2. mesto Darko Štern točk in 3. mesto Rajko Andrijašič 469 točk

Golobi:  1. mesto Zlato Zajšek 444 točk, 2. mesto Rutko Mlinarič 436 točk in 3. mesto Alojz Šoln 416 točk

  

Liga za veterane in super veterane bo organizirana tudi v letu 2019 zato vabimo LD, naj se prijavijo za organizacijo tekmovanja.

Rezultati vseh petih kol:

LIGA VETERANI 2019 – KOMBINACIJA

   
               
 

1. Medvode 18.05.

2. Sinji Vrh 25.05.

3. KAZLJE 08.06.

4. Markovci 22.06.

5. Žančani 07.07.

   

PRIIMEK IN IME

SKUPAJ

SKUPAJ

SKUPAJ

SKUPAJ

SKUPAJ

SUMA

MESTO

HAIN TOMAŽ

199

199

183

181

193

955

1

HUDERNIK ANTON

186

195

180

188

195

944

2

KOROŠEC TOMAŽ

187

181

183

187

187

925

3

ZAJAMŠEK MILAN

187

181

179

184

185

916

4

PAVLI JANEZ

173

179

187

184

189

912

5

LIPUŠ JANEZ

178

185

177

183

183

906

6

VESENJAK DARJAN

184

180

182

171

183

900

7

WEISS ANTON

189

187

176

175

171

898

8

MARHOLD DANIEL

182

187

176

180

173

898

9

KRAJNIK DUŠAN

179

177

166

173

189

884

10

MARHOLD ANDREJ

157

174

169

165

172

837

11

KERŠEVAN RAJKO

161

165

150

170

 

646

12

 

Liga veterani 2019 MK

   
               
 

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

 

 

PRIIMEK IN IME

MK

MK

MK

MK

MK

SUMA

MESTO

HAIN TOMAŽ

99

99

99

97

97

491

1

KOROŠEC TOMAŽ

95

97

99

93

99

483

2

PAVLI JANEZ

93

99

95

96

93

476

3

HUDERNIK ANTON

94

95

92

92

95

468

4

ZAJAMŠEK MILAN

95

93

91

92

97

468

5

LIPUŠ JANEZ

90

89

93

91

91

454

6

MARHOLD ANDREJ

93

94

89

89

88

453

7

KRAJNIK DUŠAN

91

93

82

93

93

452

8

WEISS ANTON

93

91

88

87

91

450

9

MARHOLD DANIEL

90

95

88

88

89

450

10

VESENJAK DARJAN

88

92

90

87

91

448

11

KERŠEVAN RAJKO

93

89

78

90

 

350

12

 

LIGA VETERANI 2019 A-trap

               
 

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

 

 

PRIIMEK IN IME

A-trap

A-trap

A-trap

A-trap

A-trap

SUMA

MESTO

HUDERNIK ANTON

92

100

88

96

100

476

1

HAIN TOMAŽ

100

100

84

84

96

464

2

VESENJAK DARJAN

96

88

92

84

92

452

3

LIPUŠ JANEZ

88

96

84

92

92

452

4

WEISS ANTON

96

96

88

88

80

448

5

ZAJAMŠEK MILAN

92

88

88

92

88

448

6

KRAJNIK DUŠAN

88

84

84

80

96

432

7

MARHOLD DANIEL

92

92

22

92

84

382

8

KOROŠEC TOMAŽ

92

84

21

84

88

369

9

PAVLI JANEZ

80

80

23

88

96

367

10

MARHOLD ANDREJ

64

80

20

76

84

324

11

KERŠEVAN RAJKO

68

76

72

80

 

296

12

 

LIGA SUPER VETERANI 2019 – KOMBINACIJA

 

1. Medvode 18.05.

2. SINJI VRH 25.05.

3. KAZLJE 08.06.

4. Markovci 22.06.

5. Žančani 07.07.

   

PRIIMEK IN IME

SKUPAJ

SKUPAJ

SKUPAJ

SKUPAJ

SKUPAJ

SUMA

MESTO

ZAJŠEK ZLATO

193

179

177

172

182

903

1

MLINARIČ RUTKO

182

189

172

183

169

895

2

ŠOLN ALOJZ

180

182

183

168

161

874

3

ŠTERN DARKO

178

166

189

163

174

870

4

MARKIČ TONE

166

157

174

181

178

856

5

DEMŠAR JANEZ

168

158

175

162

187

850

6

ANDREJAŠIČ RAJKO

167

164

150

163

193

837

7

KOPRIVŠEK TONE

182

167

156

158

172

835

8

RUŽIČ JANEZ

171

174

166

165

151

827

9

DRUŠKOVIČ JURIJ

157

162

142

169

149

779

10

SLATNAR PETER

175

165

127

155

153

775

11

PAHOR DARKO

158

163

170

179

 

670

12

 

 

Liga super veterani 2019 MK

   
               
 

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIIMEK IN IME

MK

MK

MK

MK

MK

SUMA

MESTO

KOPRIVŠEK TONE

94

95

92

94

96

471

1

ŠTERN DARKO

94

94

97

91

94

470

2

ANDREJAŠIČ RAJKO

95

96

94

91

93

469

3

MARKIČ TONE

94

93

94

89

94

464

4

SLATNAR PETER

95

93

91

87

97

463

5

ZAJŠEK ZLATO

97

95

89

88

90

459

6

RUŽIČ JANEZ

91

94

90

93

91

459

7

MLINARIČ RUTKO

94

89

92

91

93

459

8

DRUŠKOVIČ JURIJ

89

94

82

93

97

455

9

DEMŠAR JANEZ

84

90

95

90

95

454

10

ŠOLN ALOJZ

96

86

83

84

89

438

11

PAHOR DARKO

94

91

98

87

 

370

12

 

Liga super veterani 2019 A-trap

               
 

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

 

 

PRIIMEK IN IME

A-trap

A-trap

A-trap

A-trap

A-trap

SUMA

MESTO

ZAJŠEK ZLATO

96

84

88

84

92

444

1

MLINARIČ RUTKO

88

100

80

92

76

436

2

ŠOLN ALOJZ

84

96

80

84

72

416

3

ŠTERN DARKO

84

72

92

72

80

400

4

DEMŠAR JANEZ

84

68

80

72

92

396

5

MARKIČ TONE

72

64

80

92

84

392

6

RUŽIČ JANEZ

80

80

76

72

60

368

7

ANDREJAŠIČ RAJKO

72

68

56

72

100

368

8

KOPRIVŠEK TONE

88

72

64

64

76

364

9

DRUŠKOVIČ JURIJ

68

68

60

76

52

324

10

SLATNAR PETER

80

72

36

68

52

308

11

PAHOR DARKO

64

72

72

92

 

300

12

 

Matija Janc, Predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje

 

Ekipi LZS naslov absolutnih evropskih prvakov v kombinacijskem streljanju

V času od 28. junija do 30. junija 2019 je potekalo 12. Evropsko prvenstvo v lovski kombinaciji na strelišču Männiku Jahilasketiir v Estoniji, na katerem je sodelovalo petnajst držav oziroma skupaj 157 strelcev. Ekipo Lovske zveze Slovenije je zastopalo šest strelcev. Letos je bila ekipa LZS v sestavi Matjaž Hlebš, Mitja Kersnik, Boštjan Sadek, Miha Finkšt, Nejc Hlebš in Marjan Sadek izbrana na podlagi treh izbirnih tekmovanjih, ki so potekali na strelišču Gaj – Pragersko.

Letošnje evropsko prvenstvo se bo vtisnilo v spomin z zlatimi črkami, saj smo dosegli uspeh, ki si ga niti v sanjah ne bi mogli zamisliti. Ekipa LZS je prvič v zgodovini postala absolutni EVROPSKI PRVAK v kombinacijskem streljanju, uspeh pa je kronal Miha Finkšt, ki je postal absolutni EVROPSKI PRVAK 2019.

7-letno delo z ekipo LZS, ki je vsako leto izbrana na osnovi rezultatov lige v veliki kombinaciji in je požela kar nekaj kritike, da delo in izbor nista prava, a je prevladala moja gorenjska trma, ker nisem odstopil od sistema in načina dela, čeprav sem včasih težko prenašal neupravičene kritike lovcev, ki niti ne pridejo na izbirne tekme.

Ekipa LZS je prvič v zgodovini postala absolutni EVROPSKI PRVAK v kombinacijskem streljanju, uspeh pa je kronal Miha Finkšt, ki je postal absolutni EVROPSKI PRVAK 2019.

Odlično 3. mesto v absolutni konkurenci je dosegel tudi Boštjan Sadek.

V kategoriji veterani pa je 7. mesto dosegel Mitja Kersnik. Ekipa LZS je dosegla še 2. mesto golobi in Miha Finkšt 2. mesto golobi.

Iskreno čestitam vsem članom ekipe Lovske zveze Slovenije za dosežene rezultate, tovariško enotnost, prijateljstvo, ves trud, denar in prosti čas, ki ste ga vložili za ta izjemen uspeh, ki je sedaj poplačan z rezultati.

Iskrena zahvala Lovski zvezi Slovenije ter vsem sponzorjem: Hamex, d. o. o.; Arex, d. o. o.; Gorenjska gradbena družba, d. d.; Lab Commerc, d. o. o.; RWS, Prevent&Deloza d.o.o., Optics Trade d.o.o., JERMAN- I d.o.o. in Stella d.o.o.,  ki so prispevali sredstva in opremo za udeležbo ekipe LZS na prvenstvu.

Posebna zahvala pa tudi za veličasten sprejem navijačem na letališču Brnik ob povratku v domovino.

Upam, da smo si z letošnjim uspešnim nastopom in častnim zastopanjem naše države ter slovenske krovne lovske organizacije zaslužili sodelovanje in pomoč tudi v letu 2020, ko bo 13. Evropsko prvenstvo v lovski kombinaciji potekalo na strelišču Pragersko v Sloveniji.

Matija Janc, selektor strelske ekipe LZS

46. Srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije

Letošnje, že 46. srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije je potekalo 29. junija v Dravogradu. Organizacijo srečanja pod okriljem LZS je prevzela Koroška lovska zveza.

Skoraj 1.000 nastopajočih in obiskovalcev se je udeležilo srečanja, ki se od lanske prireditve v Kočevju imenuje »Praznik lovske kulture«. Obsega predstavitev lovske kulture v širšem smislu, poleg predstavitve lovskih pevskih zborov in skupin lovskih rogistov tudi predstavitev ostalega kulturnega ustvarjanja znotraj slovenskega lovstva. 

Po uvodnem nagovoru predsednika Komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostmi pri LZS Milana Tepeja so združeni pevski zbori najprej zapeli himno Republike Slovenije Zdravljico. Med pozdravnimi nagovori so se zvrstili nagovor predsednika Janeza Švaba, predsednika Koroške lovske zveze, županje Občine Dravograd, gospe Marijane Cigala ter podpredsednika Lovske zveze Slovenije Ivana Malešiča.

V dvournem programu so izmenjaje nastopili združeni pevski zbori in združene skupine rogistov. Združeni pevski zbori so se predstavili s pesmimi, med katerimi velja omeniti naslednje: Na Peco bom šel (dirigent dr. Vojko Veršnik), Bistriški Jager (dirigent Franc Kene), Ko sonce za Pohorco vzhaja (dirigent dr. Vojko Veršnik), Lovski rog in Lovsko (dirigent Franc Kene). Zdržene skupine rogistov so predstavile naslednje pesmi: Dobro jutro, Pozdrav rogistov, Dravska, Lovski rogisti v Muti igrajo (dirigent Jani Šalamon).

V programu so se predstavili še pesnik Stanko Grl, Društvo za ohranjanje lovske kulture Črna na Koroškem s takoimenovano Zgodbo z gozda in oponašanjem živali, Sekcija oponaševalcev jelenjega rukanja s prikazom jelenjega rukanja ter gostji, humoristko Jasno Kuljaj in koroško pevko Vero Trafela. Ob zaključku prireditve so se združeni pevski zbori in rogisti predstavili še s pesmijo Mi smo lovci.

Zaključno besedo je imel predsednik Komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostmi pri LZS Milan Tepej, ki se je zahvalil organizatorjem za odlično izpeljano prireditev. Na koncu sta skupaj s podpredsednikom LZS Ivanom Malešičem podelila najvišje priznanje Lovske zveze Slovenije – Zlatorogovo plaketo Francu Kenetu za dolgoletno požrtvovalno delo na področju lovske kulture in vodenja pevskih zborov. Med drugim je bil eden od prvih in glavnih pobudnikov srečanj lovskih pevskih zborov in rogistov – čestitamo!

 

FOTOGRAFIJE S 46. SREČANJA LOVSKIH PEVSKIH ZBOROV IN ROGISTOV V DRAVOGRADU SI LAHKO OGLEDATE TUKAJ.

Avtor fotografij dr. Srečko Felix Krope

JUTRI začne veljati Zakon o interventnem odvzemu rjavega medveda in volka

V današnji številki Uradnega lista RS (št. 043/2019) je bil objavljen Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave.

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, torej v soboto, 29. junija 2019.

Državni zbor RS je sicer omenjeni zakon sprejel 20. junija z 62 glasovi za in 9 proti in potrdil odstrel 175 rjavih medvedov in 11 volkov iz narave do konca aprila 2020.

Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave ZIOMVN

Foto: Urša Kmetec

V spomin: VOJKO PODGORNIK (1930 – 2019)

Vrste zelene bratovščine je v 89-letu starosti zapustil dolgoletni lovec, lovski fotograf, raziskovalec, iskren lovski tovariš in predavatelj Vojko Podgornik iz Maribora.

Pripadal je tisti povojni generaciji mariborskih in štajerskih lovcev, ki je vtisnila trajni pečat mariborskemu, štajerskemu, slovenskemu in tudi evropskemu lovstvu. Veljal je za izjemno razgledanega, načitanega in srčnega lovca, ki se je z vsem srcem predajal naravi in  divjadi, na katero je gledal iz najširšega ekološkega, biološkega in naravovarstvenega aspekta.

Bil je vrhunski poznavalec srnjadi in se je veliko ukvarjal tudi z malo, poljsko divjadjo. Desetletja se je v dobro slovenskega lovstva razdajal kot član LD Duplek, bil pa je tudi član LD Pogorevc. Za vsestransko lovsko udejstvovanje prejel visoka odlikovanja Lovske zveze Slovenije, številna družinska priznanja, zahvale in pohvale. Z njegovim imenom je tesno povezana tudi  povojna lovska poblicistika.

Vojko Podgornik je bil mariborska in štajerska lovska legenda. Dolga desetletja je aktivno sodeloval v različnih organih območne Lovske zveze, še zlasti se je uveljavil v Komisiji za varstvo in gojitev divjadi. Kot velikega strokovnjaka so ga vključevali tudi v organe Lovske zveze Slovenije. Ko je sredi osemdesetih let minulega stoletja Lovska zveza Maribor ustanovila strokovno službo, je postal prvi strokovni tajnik zveze in zakoličil njeno strokovno delovanje.

Sodeloval je v številnih projektih, ko so se snovale hidro- in agromelioracije in je vedno zagovarjal interese lovstva ter potrebe divjadi. Veliko se je ukvarjal s proučevanjem ukrepov za preprečevanje in omilitev škode po divjadi v pohorskih gozdovih in sodeloval tudi v pomembnih mednarodnih projektih. Pomagal je utrjevati pristne stike med Lovsko zvezo Maribor in slovenskim Klubom prijateljev lova iz Celovca ter med Štajersko lovsko zvezo iz Gradca in mariborsko Lovsko zvezo. Povsod je bil cenjen in spoštovan, saj je nastopal umirjeno, tehtno in vedno strokovno premišljeno.

Vojko Podgornik je bil dolga leta član predavateljskega aktiva in izpitne komisije Lovske zveze Maribor. Veljal je za odličnega predavatelja in skozi njegova predavanja o srnjadi so šle generacije in generacije mladih lovcev. Bil je strog, a pošten izpraševalec, ki ni iskal neznanja, pač pa znanje. Zato so ga mladi lovci izredno cenili in spoštovali. Bil je nesporna in velika lovska avtoriteta in takšen je ostal do konca življenja.

Navzven je običajno deloval zelo resno, včasih celo strogo, v resnici pa je bil nežna in odprta duša, in ko se je v dobri lovski družbi razgovoril, ga je bilo prijetno poslušati. Njegovih lovskih zgodb, dogodivščin in pripetljajev je toliko, da jih ne bi spravili v dve knjigi spominov. Lovske družine so ga rade vabile na predavanja o mali divjadi, tudi na skupnih jesenskih lovih je bil vedno dobrodošel. In to kljub temu, da je na divjad zelo redko dvignil puško. Ostal nam je zgled iskrenega varuha divjadi in poštenega lovca, ki je visoko cenil lovsko etiko, tradicijo in kulturo. In je po teh načelih tudi lovsko živel.

S spoštovanjem se ga bomo spominjali.     

dr. Marjan Toš                                                                                            

Liga veterani in super veterani 2019 – 4. kolo

Zaključeno je četrto kolo lige za veterane in super veterane LZS 2019, ki se je odvijalo 22. junija na strelišču v Markovcih. Organizator lige je bila LD Markovci.

Matija Janc

Rezultati štirih tekem:

liga veterani 2019 – kombinacija

liga veterani 2019 – A trap

liga veterani 2019 – MK

 

liga super veterani 2019 – kombinacija

liga super vetrani 2019 – A trap

liga super veterani 2019 – MK

MOP naj plača stroške dela, ki jih lovcem nalaga zakon

V Sloveniji smo dosegli visoko raven sobivanja s prostoživečimi živalskim vrstami (zvermi). Zaradi zadnjih dogodkov se je javno mnenje spremenilo in zlasti na podeželju postavljajo prebivalci upravičene zahteve po odvzemu osebkov rjavega medveda in volka. Varnost ljudi mora biti zagotovljena že po Ustavi Republike Slovenije.

Nujno je zagotoviti uravnoteženje med populacijami prostoživečih živalskih vrst in prehranskimi zmožnostmi okolja

Z neaktivnim upravljanem populacij prostoživečih živalskih vrst (zveri), torej z neizvajanjem odstrela delamo zverem medvedjo uslugo, ker zaradi njihovega hitrega povečevanja številčnosti prihaja do vse pogostejših pritiskov v urbana okolja in na domače živali.

Lovska zveza Slovenije podpira interventni zakon iz razloga, ker je v okolju nujno potrebno zagotoviti uravnoteženje med populacijami prostoživečih živalskih vrst in prehranskimi možnostmi okolja. V preteklosti je Zavod za gozdove Slovenije močno povečal odstrel jelenjadi, temu smo lovci nasprotovali, vendar je minister, pristojen za lovstvo potrdil povečanje plana. Prostoživeče živalske vrste (zveri) potrebujejo hrano in večje, kot je njihovo število, več hrane rabijo. Če želimo ohraniti risa, za katerega poteka mednarodni projekt revitalizacije, mora nekaj hrane ostati tudi za to vrsto.

Lovske družine izvajajo javno funkcijo brez plačila, grozijo pa jim visoke kazni

Lovske družine, članice Lovske zveze Slovenije, izvajajo javno funkcijo v okviru podeljene koncesije, za kar ne prejemajo nobenega plačila za pokrivanje stroškov izvajanja javne funkcije. Visoke kazni za morebitni prekršek so določene že v Zakonu o divjadi in lovstvu, v sklopu intervencijskega zakona so te kazni še dodatno zvišane. Lovske družine lov izvajajo izključno na bazi prostovoljstva, država pa naloži 3.000 evrov kazni, če se lovec ponoči, pri oceni na daljavo zmoti za več kot 20 kg pri več kot 100 kg težkem medvedu. Kdo od teh, ki je sprejel ta zakon, zna sam ponoči narediti pravo oceno? Večino medvedov bodo v lovskih družinah odstrelili domači lovci brez kakršnega koli plačila. Trditve o minimalni ceni 2.500 EUR za medveda pa so nerealne in zavajajo javnost.

Lovska zveza Slovenije išče pravne poti, da bo Ministrstvo za okolje in prostor plačalo stroške dela, ki jih je lovcem naložil zakon (izvajane lova v obvezni prisotnosti dveh lovcev, stroški krmljenja, zakonsko obvezna ustrezna preparacija kože …). Ni razloga, da bi ob vseh kritikah o zaslužkarstvu, to še naprej opravljali volontersko in brezplačno.

LZS nima pristojnosti za določanje cen, kontrolo in vodenje evidenc na področju lovnega turizma

Lovska zveza Slovenije nima pristojnosti za določanje cen, kontroliranje in vodenje evidenc na področju lovnega turizma. O lovnem turizmu odloča vsaka lovska družina oziroma upravljavka lovišča, ki ga izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Sicer pa lovni turizem večinoma poteka v Loviščih s posebnim namenom v okviru Zavoda za gozdove Slovenije (www.lpn.si).

Slovenija je ena redkih držav v Evropski uniji, kjer tujec ne potrebuje posebnega dovoljenja za lov, zato nad obsegom lovnega turizma oziroma številom lovskih gostov ni pregleda. Lovska zveza Slovenije je večkrat, ob spremembi Pravilnika o lovski izkaznici, predlagala, da se uvede tudi lovska izkaznica za tujce oziroma lovce-goste in tako zagotovi pregled nad lovom.

Hunting Association of Slovenia

Foto: Urša Kmetec

29. 6. VABILO na 46. Srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov

Lovska zveza Slovenije, Koroška lovska zveza in Občina Dravograd vabijo na »PRAZNIK LOVSKE KULTURE«.

46. srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov bo v soboto, 29. junija 2019, ob 14. uri, v Športni dvorani ŠPIC D, Ķoroška c. 51, v Dravogradu.

V želji, da predstavimo slovensko lovsko kulturno ustvarjanje čim širšemu delu slovenskega občinstva, se prireditev vsako leto odvija v drugem kraju in letošnjo bodo organizirali koroški lovci v Dravogradu v času, ko mesto Dravograd praznuje svoj občinski praznik.

Na prireditvi bo nastopilo okoli 40 lovskih pevskih zborov in rogistov iz Slovenije, Hrvaške in Italije. Samo prireditev bodo spremljala likovna, kiparska, literarna in fotografska dela.

Z veseljem Vas pričakujemo v Dravogradu.

ZLOŽENKA

Utrinek s 45. SLPZR v Kočevju, Foto: Radio Univox

Goru in Doru še iščeta svoj teritorij: oba risa trenutno v Sloveniji

Goru in Doru, risa, ki so ju v začetku maja v okviru projekta LIFE Lynx spustili v naravo, se trenutno nahajata v Sloveniji, vendar se njune poti še niso križale.

Strokovnjaki spremljajo premike risov Goruja in Doruja po izpustu s pomočjo lokacij s telemetričnih ovratnic. “Goru se je kmalu po izpustu v Loškem Potoku odpravil čez mejo na Hrvaško, nato pa se je vrnil nazaj v Slovenijo in pot nadaljeval proti severu do Ljubljanskega barja. Tam se je obrnil proti vzhodu in nadaljeval svojo pot proti Ribnici. Trenutno se nahaja na Mali Gori, znotraj domačega okoliša slovenske risinje Teje, ki smo jo v okviru projekta opremili s telemetrično ovratnico v začetku tega leta. Podatki zadnjega meseca nakazujejo, da Goru na območju Male gore verjetno že vzpostavlja svoj novi teritorij,” je pojasnil doc. dr. Miha Krofel z Biotehniške fakultete (UL).

Risa večkrat prečkala državno mejo

Projektni partnerji z Veterinarske fakultete Univerze v Zagrebu pa spremljajo hrvaškega risa Doruja. Dr. Tomislav Gomerčić pravi: “Doru se je po izpustu nekaj časa zadrževal v Narodnem parku Risnjak in se nato odpravil čez mejo v Slovenijo. Za zdaj ne kaže znakov, da bi se ustalil in se trenutno giblje na območju Javornikov, vzhodno od primorske avtoceste.” Avtocesta Ljubljana – Koper je slabo prehodna za divje živali in predstavlja za rise pomembno oviro. Po drugi strani pa sta risa večkrat prečkala državno mejo, kar kaže na pomen mednarodnega sodelovanja pri ohranjanju risov v Evropi.

Goru (zelena črta) se že nekaj časa giblje na območju Male Gore (Ribnica), kar nakazuje, da na tem območju že vzpostavlja svoj novi teritorij. Doru (modra črta) je potoval iz hrvaškega narodnega parka Risnjak do območja Javornikov v Sloveniji in zaenkrat še ne kaže znakov ustalitve. Foto: LIFE Lynx

Goru, Foto: Miha Krofel, LIFE Lynx

Doru, Foto: Vedran Slijepčević, LIFE Lynx

Zelena luč za interventni zakon

Državni zbor je včeraj z 62 glasovi za in 9 proti potrdil interventni zakon o odstrelu 175 rjavih medvedov in 11 volkov iz narave do konca aprila 2020.

Selektivnost in omejen odvzem sta utemeljena s predlaganimi omejitvami glede obsega in prostorske razporeditve odvzema ter tudi s težnostno strukturo odvzema pri medvedu. Predvideni so tudi pogoj za odstrel, ki določajo, da je odstrel treba prednostno izvajati v okolici naselij in tam, kjer pogosteje prihaja do škodnih primerov.

Za neupoštevanje obsega in prostorske razporeditve in načrta podrobnejše prostorske ureditve odstrela živali po posameznih loviščih se globe v interventnem zakonu za pravne osebe gibljejo od 10.000 do 60.000 evrov, za samostojne podjetnike od 5.000 do 15.000 evrov, za odgovorno osebo pravne osebe ali samostojnega podjetnika od 2.500 do 7.000 evrov, za posameznike pa od 1.000 do 3.000 evrov.

Amandmaji stranke NSi, med drugim o črtanju glob, med poslanci niso dobili dovolj podpore, čeprav so v zakonu o lovstvu za lovce že predvidene globe med 420 in 1.200 evrov.

Besedilo ZIOMV

Foto: Barbara Ložar

Zlati šakal kmalu nič več zavarovana vrsta

Ministrstvo za okolje in prostor do petka, 12. julija 2019 sprejema mnenja in pripombe o predlogu sprememb Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, po kateri zlati šakal ne bi več bil zavarovana vrsta.

Šakal nič več ogrožena vrsta

Odločitev ministrstva temelji na rezultatih projekta z naslovom »Prostorska razporeditev, številčnost, ocena populacijskih trendov in potencialno širjenje areala vrste zlati šakal v Sloveniji«, ki potrjujejo, da je šakal v ugodnem stanju ohranjenosti.

»V zadnjem desetletju se je vrsta razširila po Sloveniji in je v ugodnem stanju ohranjenosti ter je zaradi večanja populacije in območja razširjenosti potrebno redno upravljanje s populacijo, ki je za zavarovano vrsto predvideno le v izjemnih primerih. Sistem strogega varstva zato ni primeren za upravljanje z vrsto, ki ni ogrožena in je v ugodnem stanju ohranjenosti,« piše v predlogu spremenjene uredbe.

Foto: Janez Tarman

Lovska zveza Slovenije (LZS) je leta 2014 dosegla, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) šakala uvrstilo med divjad (to je med lovne vrste). Hkrati se šakal še vedno nahaja tudi na seznamu zavarovanih avtohtonih živalskih vrst, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).

MOP je kot pogoj za dialog glede pričetka lova na šakala postavil podatke o njegovi geografski razširjenosti in številčnosti populacije. Tako smo leta 2016 uspeli prepričati MKGP, da je razpisal CRP – Ciljni raziskovalni program »Prostorska razporeditev, številčnost, ocena populacijskih trendov in potencialno širjenje areala vrste zlati šakal (Canis aureus) v Sloveniji«. V okviru CRP projekta se je preko naše spletne strani izvajal tudi monitoring. Tako pridobljeni podatki so bili bistveni za nadaljnje razgovore o pričetku aktivnega upravljanja s to vrsto.

Projekt zaključen, monitoring šakala ŠE vedno poteka

CRP projekt se je zaključil lani, aprila 2018 pa so se LZS, Zavod za gozdove Slovenije, MKGP in MOP dogovorili, da Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) prav na podlagi z monitoringom pridobljenih podatkov pripravi predlog MOP-u, da se šakala izbriše iz seznama zavarovanih živalskih vrst. Prav rezultati monitoringa, ki je potekal v okviru CRP, so osnova za določitev števila osebkov za odvzem. Na omenjenem sestanku pa je bilo dogovorjeno tudi, da LZS še naprej, tudi po spremembi zakonodaje, vodi monitoring šakala, saj se bo na tej podlagi določal načrt odstrela v prihodnjih letih. Zato je izredno pomembno, da še naprej vpisujemo podatke o njegovih opažanjih in številčnosti.

Ker se je populacija šakala v Sloveniji od leta 2014 do danes bistveno povečala, je LZS ob njegovem izbrisu iz seznama zavarovanih vrst zahtevala 5-letno prehodno obdobje, v katerem bo MOP plačeval vso škodo, ki jo povzroči šakal; na sestanku z ministrom Simonom Zajcem pa je bilo nato dogovorjeno 3-letno prehodno obdobje.

Hunting Association of Slovenia

Osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

24. 6. Kolektivni dopust

Strokovna služba LZS sporoča članicam Lovske zveze Slovenije, lovcem in poslovnim partnerjem, da zaradi kolektivnega dopusta v ponedeljek, 24. junija, ne bo poslovala.

Hvala za razumevanje in lovski zdravo.

Kolektiv Strokovne službe LZS

Ne dotikaj se me, moja mama ni daleč!

Ne dotikaj se me, moja mama ni daleč!

Srne polegajo mladiče v drugi polovici maja in v začetku junija, večinoma na travnikih. V začetku srne mladiče, dokler jim niso sposobni slediti, odložijo v visoko travo ali drugo kritje in jih poiščejo le ob dojenju.

Nekateri zato mislijo, da gre izgubljene oziroma osirotele mladiče in jih dobronamerno vzamejo v oskrbo. S tem povzročijo nepopravljivo škodo, saj takšnega mladiča, če bi ga kasneje želeli vrniti v naravo, srna zaradi vonja po ljudeh ne sprejme več. Čeprav morda mladič v ujetništvu (kar po naši zakonodaji ni dovoljeno) preživi, pa se večina takih zgodb konča žalostno.

Previdno pri košnji!

Druga nevarnost, ki preti številnim prostoživečim živalim v tem obdobju, je košnja. Pokose lahko preprečimo s postavitvijo odvračal in ustrezno izvedbo košnje. Dan pred košnjo je priporočljivo na travniku postaviti preprosta strašila. Pri košnji se ob kosilnici priporoča uporabo svetlobnih ali zvočnih odvračal, obstajajo pa tudi naprave za odkrivanje mladičev. Košnjo praviloma začnemo v sredini travnika in nadaljujemo proti robu, tako se lahko prostoživeče živali umaknejo na varno. Pri košnji zadnjih pasov pa je priporočljivo zmanjšati hitrost košnje.

Foto: Štefan Gorenčič

Pse na vrvice!

V spomladanskem času, ko ima veliko živali mladiče, odsvetujemo sprehajanje s psi po gozdu. Pse moramo imeti vedno na povodcu, ne le zato, ker tako predpisuje zakon, ampak ker lahko spuščeni psi preganjajo divjad in jo poškodujejo. Ob morebitnem srečanju z medvedom pa bo pes, ki ni na povodcu, zbežal k gospodarju in medveda pripeljal neposredno k njemu.

Podelitev lovskih spričeval in podpis zaprisege mladih lovcev in lovk v SKZLD Celje

Slovesna podelitev spričeval in podpis zapriseg mladih lovcev in lovk SKZLD Celje – generacije 2019 je potekala 7. junija v gostišču Hochkraut v Tremerjah. Podelitve so se udeležili tudi mentorji, člani predavateljskega aktiva in starešine lovskih družin, iz katerih prihajajo mladi lovci.

Po uvodni melodiji Savinjskih rogistov je zbrane pozdravil predsednik UO SKZLD Celje Miran Krštinc, ki je predstavil pot pripravnikov od vstopa v lovsko družino do zaključnega dejanja, lovskega izpita. Letošnjega tečaja se je udeležilo 39 slušateljev, ki so v matičnih lovskih družinah predhodno uspešno opravili vse obveznosti, ki izhajajo iz učnega načrta za lovskega pripravnika.

Vsako leto boljši

Predsednik izpitne komisije izr. prof. dr. Boštjan Pokorny je podal kratko analizo doseženega uspeha in pokazanega znanja slušateljev, ki so, kot je poudaril, vsako leto boljši. Povprečno dosežena ocena zaključnega izpita letos je bila 3,87, celotnega tečaja pa 3,75 in je višja kot lani.

Strokovni tajnik SKZLD Celje Zdravko Mastnak, ki je povezoval prireditev, je poudaril, da so v življenju vsakega človeka trenutki, ki ostanejo v spominu in se jih vselej z veseljem in ponosom spominja. Eden od takšnih je gotovo dan, ko mladi lovci prejmejo spričevalo o opravljenem lovskem izpitu, etični kodeks in podpišejo zaprisego slovenskega lovca. 

Spričevalo, zaprisega, etični kodeks in lovska izkaznica

V imenu novo izprašanih lovcev je zaprisego Slovenskega lovca prebrala Monja Furman, članica LD Loče. Nato sta dr. Pokorny in predsednik Krštinc vsakemu novemu lovcu čestitala k doseženemu uspehu, mu izročila lovsko spričevalo, podpisano zaprisego in etični kodeks. Da so mladi lovci postali enakovredni člani slovenske lovske organizacije, s pravico izvajanja samostojnega lova, jim je predstavnik lovske družine izročil tudi lovsko izkaznico.

Tudi letos so nekateri slušatelji po prikazanem znanju pri posameznih izpitih izstopali od ostalih. Kot veleva tradicija, so v spomin prejeli še knjižno nagrado, priročnik Divjad in lovstvo, iz katerega bodo črpali še dodatna lovska znanja in spoznanja.

Nagrado so prejeli:

Peter Štraus, LD Gozdnik Griže, dosežena povprečna ocena 4,87

Monja Furman, LD Loče, dosežena povprečna ocena 4,80 in

Tomaž Golčman, LD Slovenske Konjice, dosežena povprečna ocena 4,80

Ob zaključku prireditve je Mastnak mladim lovcem in lovkam dejal, da so lahko ponosni, ker pripadajo slovenski lovski organizaciji, ki v svetu uživa velik ugled. Ta dan pa naj jih spominja na vse lepo, kar so in bodo še doživljali v naravi in v skrbi za divjad.

Zdravko Mastnak

Liga veterani in super veterani 2019

Zaključeno je tretje kolo lige za veterane in super veterane LZS 2019, ki se je odvijalo na strelišču v Kazljah. Organizator lige je bila Brkinsko Kraška Zveza lovskih družin.

Matija Janc

Rezultati treh tekem:

liga veterani 2019 – kombinacija

liga veterani 2019 – A trap

liga veterani 2019 – MK

 

liga super veterani 2019 – kombinacija

liga super vetrani 2019 – A trap

liga super veterani 2019 – MK

Ministrstvo predlaga interventni zakon o odvzemu medveda in volka

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vladi predlaga sprejem interventnega zakona o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave z omejeno veljavnostjo.

Z interventnim zakonom, ki naj bi veljal do septembra 2020, bo izveden izredni odstrel 11 volkov in 175 medvedov.

Samo letos volkovi poklali 72 glav drobnice, 19 glav govedi, 15 konjev …

Interventni zakon je pripravljen zaradi prenamnožitve medvedov in volkov do te mere, da so te živali v zadnjem obdobju spremenile način obnašanja, ki predstavlja neposredno grožnjo za prebivalce: napadi v naseljih, napadi na domače živali, poleg drobnice tudi na govedo, konje, osle. Izredne situacije, ko zveri dnevno ogrožajo življenja, zdravje in premoženje ljudi, se ne da reševati v okviru obstoječih predpisov, pravijo na MKGP. Samo letos so volkovi poklali 72 glav drobnice, 19 glav govedi, 15 konjev, dve drugi domači živali in enega osla, po poročanju STA navaja kmetijska ministrica dr. Aleksandra Pivec.

Vlada bo imela predlog interventnega zakona na dnevnem redu v kratkem. Za interventni zakon so koalicijski poslanci, predsedniki strank in generalni sekretarji ter vladna ekipa pripravili vse potrebne pravne in strokovne podlage. O ukrepu je kmetijska ministrica obvestila tudi predsednika Vlade RS in pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, ki vložitvi predloga zakona ne nasprotuje.

Foto: Pixabay

Zaprisego slovenskega lovca podpisalo 35 novih lovcev in lovk

V Pivki je 7. junija potekala svečana podelitev spričeval za opravljen državni lovski izpit 35 novim lovkam in lovcem Postojnsko-Bistriške ZLD in Notranjske ZLD, ki so se jim tokrat pridružile tudi LD Sabotin, LD Kozlek, LD Col in LD Podnanos.

Ob tem gre zahvala predavateljskemu aktivu in strokovni službi PBZLD za profesionalno in visoko strokovno izvedeno delo izobraževanja novi generaciji. Nove tri lovke iz LD Prem in LD Begunje ter novi mladi lovci so ob tem svečanem dogodku podpisali zaprisego slovenskega lovca. Podeljen jim je bil tudi znak slovenske lovske organizacije.

Foto: Aleš Klemenc


POZIV: Monitoring šakala še vedno pomemben!

Pozivamo vse lovce, da naj v bazo »Monitoring šakala« (https://monitoring.lovska-zveza.si/Login) še vedno redno vpisujejo podatke, neposredna opažanja in slikovni material.

Zbrani podatki iz monitoringa bodo namreč služili kot osnova za določanje kvote odstrela, ko bo Ministrstvo za okolje in prostor umaknilo šakala s seznama zavarovanih vrst.

Rezultati dosedanjega monitoringa in ostala navodila ter popisni obrazci so na voljo tudi na spletni strani: http://sakal.gozdis.si/monitoring-sakala/navodila-za-izvajanje-monitoring.

Foto: Barbara Ložar

Občni zbor Lovske zveze Slovenije v Celju

V prostorih Celjskega doma v Celju je 4. junija potekal redni letni občni zbor Lovske zveze Slovenije.

Udeležilo se ga je 105 od 112 predstavnikov, izvoljenih na delnih občnih zborih v dvajsetih volilnih okoliših po Sloveniji. Izvoljene predstavnike je nagovoril predsednik Lovske zveze Slovenije, mag. Lado Bradač.

Po uvodnem delu je občni zbor izvolil verifikacijsko komisijo, delovno predsedstvo, zapisnikarja in dva overitelja zapisnika. Po sprejetju dnevnega reda in Poslovnika Občnega zbora LZS je sledilo poročilo verifikacijske komisije. Občni zbor je obravnaval in sprejel Poročilo Nadzornega odbora LZS za leto 2018 ter Letno poročilo Lovske zveze Slovenije za leto 2018, z ugotovitvijo, da je LZS poslovala v skladu z zastavljenimi cilji, ter se seznanil z Vsebinskim in finančnim načrtom dela LZS v letu 2019. Sledile so pobude in predlogi, sprejeti na delnih občnih zborih, ki so potekali spomladi.

Podrobneje o Občnem zboru LZS v eni izmed prihodnjih številk Lovca.

Foto: Urša Kmetec

FOTO: Svečana zaprisega mladih pomurskih lovcev

Na sedežu Zveze lovskih družin Prekmurje je 31. maja svečano podpisala etični kodeks slovenskih lovcev in prejela spričevala skupina 24 mladih lovcev, med njimi tudi tri mlade lovke.

ZLD Prekmurje in Prlekija že vrsto let uspešno skupno opravljata izobraževanja pripravnikov in tudi ostala izobraževanja, ki jih razpiše Lovska zveza Slovenije. Svečanost se je odvijala v skladu z lovskimi običaji, prireditev so naznanili Prekmurski rogisti, mlade lovce je svečano nagovoril predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač. Nekaj napotkov sta novim lovcem podala tudi Ludvik Rituper, predsednik ZLD Prekmurje in Gorazd Kuhar, predsednik ZLD Prlekija, zaprisego pa je vodil Štefan Nemec, predsednik Komisije za izobraževanje pri ZLD Prekmurje.

ZLD Prekmurje

Foto: Cvetka Lopert

NOVA oddaja Dober pogled

V novi, majski oddaji Dober pogled podrobneje o izpustitvi prvega risa v okviru projekta LIFE Lynx – ambasador projekta je tudi smučarski skakalec Peter Prevc

V oddaji je predstavljena Lovska družina Puščava in razstava naravoslovne fotografinje dr. Petre Draškovič Pelc, ki je v Zlatorogovi galeriji LZS na ogled do konca junija, ter lovski kotiček, ki so ga za mlade postavili v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Škorpijon. Lovski kotiček je nastal kot plod dolgoletnega sodelovanja CŠOD Škorpijon z matično Lovsko družino Gaj nad Mariborom.

Oddajo Dober pogled si lahko ogledate TUKAJ.

 

“Na pomoč, vrane napadajo!”

“Sive vrane so nas napadle, kaj naj storimo, pomagajte, …” v zadnjih dneh prejemamo klice zaskrbljenih meščanov.

Lovska zveza Slovenije v takšnih primerih ne more storiti ničesar, saj gre za napade vran na nelovnih površinah. Če gre za ponavljajoče napade, lahko pokličete na številko 113, čeprav sistematične rešitve ni mogoče zagotoviti. V primeru, da je nastala škoda, jo lahko prijavite na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ali na Zavod za gozdove Slovenije. 

“Večina napadov vran je lažnih”

Izr. prof. dr. Boštjan Pokorny (Visoka šola za varstvo okolja) pojasnjuje, da je velika večina napadov vran lažnih, ko se vrane le spreletijo nad glavo. “Praviloma vrane to počno v bližini gnezda in ko želijo zaščititi svoje mladiče. Zares napadejo le izjemoma. Kar lahko storimo je, da se čim bolj izogibamo lokacijam, kjer so vrane že bile agresivne oziroma neposredne bližine gnezd,” svetuje. 

Foto: Pixabay

Izredni odstrel sivih vran v naseljih ni izvedljiv oziroma ni možen ne z zakonodajnega in ne z varnostnega vidika ter tudi ne z vidika sprejemljivosti med prebivalci. Možen ukrep, ki ima tudi največjo podporo med prebivalci, je plašenje s sredstvi, ki ne povzročajo hrupa, pogojno pa tudi sokolarjenje. Vendar pa ta ukrepa nista uporabna v času, ko so vrane agresivne oziroma po izvalitvi mladičev.

Značilnosti, problematika in upravljanje populacij (sive) vrane v urbanem okolju

Foto: Katarina Flajšman

Teden, posvečen slovenskim gozdovom

Zadnji teden v mesecu maju je že skoraj 50 let posvečen slovenskim gozdovom.

Z vrsto prireditev in dogodkov v tem tednu inštitucije in organizacije, ki jim je skupna skrb za slovenski gozd, opozorjajo na pomen tega največjega slovenskega naravnega bogastva za blaginjo ljudi in vse družbe ter na nujnost skrbnega ravnanja s to dediščino prejšnjih generacij.

Teden gozdov 2019 poteka od 25. do 31. maja pod geslom »Sodelujemo z gozdom v dobro narave in ljudi.« V okviru letošnjega tedna gozdov obeležujemo 25 letnico delovanja javne gozdarske službe, ki jo večinski del izvaja Zavod za gozdove Slovenije.

Prireditve po Sloveniji

Foto: U. K.

15. 6. Vabilo na 2. piknik prijateljstva

2. piknik prijateljstva, ki ga organizirata Društvo slovenskih lovk in Lovska družina Mirna, bo v soboto, 15. junija, ob 14. uri, v lovski koči LD Mirna.

Organizatorji obljubljajo, da ne bo manjkalo dobre volje, zabava bo ob dobri družbi, hrani, domači kapljici in glasbi vse tja do jutranjih ur. Za nasmejane obrazen bodo poskrbele družabne igre. Da bo varno spiti kozarček ali dva, s seboj prinesite spalno vrečo, lahko pa tudi šotor.

VABILO   

Vstop bo možen samo z že plačano kotizacijo, prijave sprejemajo do ponedeljka, 10. junija. Dodatne informacije: Ivica Kocjančič (dsl.tajnica@gmail.com; 041 786 620).

                          

Na dnevih Notranjskega parka tudi lovci

Člani Lovske družine Cerknica so 25. maja sodelovali na dnevih Notranjskega regijskega parka. Z ozaveščanjem širše javnosti o pomenu lovstva, varovanja okolja, spoznavanjem divjadi in širjenjem lovske kulture so pozitivno vplivali na najmlajše generacije.

Odziv mladih je bil izreden, menimo, da polagamo temelje za boljši in lepši svet, saj vsi poznamo rek “svet stoji na mladih”. Prav tako je bilo nadpovprečno povpraševanje obiskovalcev po divjačinskem golažu, ki je z aromami javorniške divjadi navdušil in pošel v najkrajšem času. 

Nasvidenje prihodnje leto! 

LD Cerknica

Strelci uspešni na Grand Prix Madžarske

Strelska ekipa LZS je sodelovala na tekmovanju Grand Prix Madžarske v kombinacijskem streljanju, ki se je med 25. in 26. majem odvijalo v mestu Ravazd na Madžarskem. Za ekipo je bila to pripravljalna tekma za evropsko prvenstvo, ki bo od 24. do 30. junija v Estoniji. 

Na Grand Prixu so naši strelci dosegli odlične rezultate v kategoriji OPEN:  

1. mesto Boštjan Sadek 770 točk,

2. mesto Matjaž Hlebš 768 točk,

4. mesto Marjan Sadek 762 točk,

7. mesto Nejc Hlebš 753 točk,

11. mesto Mitja Kersnik 742 točk in

12. mesto Miha Finkšt 742 točk.

V kategoriji veterani je bil zmagovalec Mitja Kersnik. 

Matija Janc

Liga veterani in super veterani 2019

Zaključeni sta dve koli lige za veterane in super veterane LZS 2019.

Prvo kolo se je odvijalo 18. maja v Lovski družini Medvode, drugo kolo pa 25. maja v Lovski družini Sinji Vrh, kjer je sodelovalo 32 strelcev.

Matija Janc

Rezultati

LIGA VETERANI 2019 – KOMBINACIJA    
               
  1. Medvode 18.05. 2. Sinji Vrh 25.05. 3. 4. 5.    
PRIIMEK IN IME SKUPAJ SKUPAJ SKUPAJ SKUPAJ SKUPAJ SUMA MESTO
HAIN TOMAŽ 199 199       398 1
WEISS ANTON 189 187       376 2
BENEDIČIČ MATJAŽ 185 190       375 3
MARHOLD DANIEL 182 187       369 4
ZAJAMŠEK MILAN 187 181       368 5
KOROŠEC TOMAŽ  187 181       368 6
VESENJAK DARJAN 184 180       364 7
LIPUŠ JANEZ 178 185       363 8
KRAJNIK DUŠAN 179 177       356 9
PAVLI JANEZ 173 179       352 10
MARHOLD ANDREJ 157 174       331 11
KERŠEVAN RAJKO 161 165       326 12
HUDERNIK ANTON   195       195 13
UDERNIK ANTON 186         186 14
SEDMINEK MILAN 186         186 15
KOBETIČ SREČKO   183       183 16
FREITAG MIRAN 179         179 17
WEISS IGOR   168       168 18
MIKETIČ RAJKO 157         157 19
            0 20
            0 21
            0 22
            0 23
            0 24

 

LIGA VETERANI 2019 – MK           
  1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo    
PRIIMEK IN IME MK MK MK MK MK SUMA MESTO
HAIN TOMAŽ 99 99       198 1
KOROŠEC TOMAŽ 95 97       192 2
PAVLI JANEZ 93 99       192 3
HUDERNIK ANTON 94 95       189 4
ZAJAMŠEK MILAN 95 93       188 5
MARHOLD ANDREJ 93 94       187 6
BENEDIČIČ MATJAŽ 93 94       187 7
MARHOLD DANIEL 90 95       185 8
WEISS ANTON 93 91       184 9
KRAJNIK DUŠAN 91 93       184 10
KERŠEVAN RAJKO 93 89       182 11
VESENJAK DARJAN 88 92       180 12
LIPUŠ JANEZ 90 89       179 13
FREITAG MIRAN 95         95 14
SEDMINEK MILAN 94         94 15
WEISS IGOR   92       92 16
KOBETIČ SREČKO   87       87 17
MIKETIČ RAJKO 81         81 18
            0 19
            0 20
            0 21
            0 22
            0 23
            0 24
            0 25

 

LIGA VETERANI 2019 A-trap          
  1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo    
PRIIMEK IN IME A-trap A-trap A-trap A-trap A-trap SUMA MESTO
HAIN TOMAŽ 100 100       200 1
WEISS ANTON 96 96       192 2
HUDERNIK ANTON 92 100       192 3
BENEDIČIČ MATJAŽ 92 96       188 4
VESENJAK DARJAN 96 88       184 5
MARHOLD DANIEL 92 92       184 6
LIPUŠ JANEZ 88 96       184 7
ZAJAMŠEK MILAN 92 88       180 8
KOROŠEC TOMAŽ 92 84       176 9
KRAJNIK DUŠAN 88 84       172 10
PAVLI JANEZ 80 80       160 11
KERŠEVAN RAJKO 68 76       144 12
MARHOLD ANDREJ 64 80       144 13
KOBETIČ SREČKO   96       96 14
SEDMINEK MILAN 92         92 15
FREITAG MIRAN 84         84 16
MIKETIČ RAJKO  78         78 17
WEISS IGOR   76       76 18
            0 19
            0 20
            0 21
            0 22
            0 23
            0 24
            0 25

 

LIGA SUPER VETERANI 2019 – KOMBINACIJA          
  1. Medvode 18.05. 2. SINJI VRH 25.05. 3.  4.  5.     
PRIIMEK IN IME SKUPAJ SKUPAJ SKUPAJ SKUPAJ SKUPAJ SUMA MESTO
ZAJŠEK ZLATO 193 179       372 1
MLINARIČ RUTKO 182 189       371 2
ŠOLN ALOJZ 180 182       362 3
KOPRIVŠEK TONE 182 167       349 4
RUŽIČ JANEZ 171 174       345 5
ŠTERN DARKO 178 166       344 6
SLATNAR PETER 175 165       340 7
ANDREJAŠIČ RAJKO 167 164       331 8
DEMŠAR JANEZ 168 158       326 9
MARKIČ TONE 166 157       323 10
PAHOR DARKO 158 163       321 11
DRUŠKOVIČ JURIJ 157 162       319 12
PAVLOVIČ LJUBIŠA 179         179 13
HACE VLADO   179       179 14
KRESE BRANE   173       173 15
IVANŠEK STANE 171         171 16
PAHIČ IVAN 161         161 17
CURL IVAN   151       151 18
SUŠNIK JANEZ 130         130 19
HUTAR ZVONE   110       110 20
            0 21
            0 22
            0 23
            0 24
            0 25
            0 26

 

LIGA SUPER VETERANI 2019 MK          
  1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo    
               
PRIIMEK IN IME MK MK MK MK MK SUMA MESTO
ZAJŠEK ZLATO 97 95       192 1
ANDREJAŠIČ RAJKO  95 96       191 2
KOPRIVŠEK TONE 94 95       189 3
SLATNAR PETER  95 93       188 4
ŠTERN DARKO 94 94       188 5
MARKIČ TONE  94 93       187 6
PAHOR DARKO  94 91       185 7
RUŽIČ JANEZ 91 94       185 8
MLINARIČ RUTKO  94 89       183 9
DRUŠKOVIČ JURIJ 89 94       183 10
ŠOLN ALOJZ 96 86       182 11
DEMŠAR JANEZ 84 90       174 12
PAVLOVIČ LJUBIŠA 95         95 13
HACE VLADO   95       95 14
CURL IVAN   95       95 15
IVANŠEK STANE  91         91 16
SUŠNIK JANEZ  90         90 17
KRESE BRANKO   89       89 18
HUTAR ZVONE   86       86 19
PAHIČ IVAN 85         85 20
            0 21
            0 22
            0 23
            0 24
            0 25

 

LIGA SUPER VETERANI 2019  A-trap         
  1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo    
PRIIMEK IN IME A-trap A-trap A-trap A-trap A-trap SUMA MESTO
MLINARIČ RUTKO  88 100       188 1
ZAJŠEK ZLATO 96 84       180 2
ŠOLN ALOJZ 84 96       180 3
KOPRIVŠEK TONE  88 72       160 4
RUŽIČ JANEZ 80 80       160 5
ŠTERN DARKO  84 72       156 6
DEMŠAR JANEZ 84 68       152 7
SLATNAR PETER  80 72       152 8
ANDREJAŠIČ RAJKO  72 68       140 9
MARKIČ TONE  72 64       136 10
DRUŠKOVIČ JURIJ 68 68       136 11
PAHOR DARKO  64 72       136 12
PAVLOVIČ LJUBIŠA  84         84 13
KRESE BRANE   84       84 14
HACE VLADO   84       84 15
IVANŠEK STANE  80         80 16
PAHIČ IVAN 76         76 17
CURL IVAN   56       56 18
SUŠNIK JANEZ  40         40 19
HUTAR ZVONE   24       24 20
            0 21
            0 22
            0 23
            0 24
            0 25

Slovenci evropski podprvaki

Slovenija je na XXI. Evropskem prvenstvu v oponašanju jelenjega rukanja, ki je potekalo med 24. in 26. majem v Belorusiji, osvojila odlično drugo mesto.

Tekmovanje se je odvijalo v prečudovitem okolju 135.000 hektarov velikega lovišča, z gozdovi in jezeri, polnem divjadi. Glavna divjad je jelenjad, imajo tudi bizone in vrsto evropskega losa, srnjad, divjega prašiča in obe vrsti divjega petelina. Organizacija tekmovanja je potekala v sklopu lovsko-ribiškega praznika, s številnimi spremljajočimi prireditvami.

Slovensko ekipo rukačev so zastopali Urban Košir, Janez Podkrižnik in Simon Ferlinc. Gledalci so spremljali nastope 39 tekmovalcev iz 13 držav. Do končnih rezultatov je tekmovanje potekalo kar 4 ure. Novi evropski prvak je postal Zoltán Bûr iz Madžarske. Madžari so postali tudi ekipni prvaki, slovenska ekipa je zasedla drugo mesto, tretji so bili Slovaki. Konkurenca je bila na visokem nivoju, zato je uspeh naše ekipe toliko bolj pomemben.

Iskrene čestitke!

Marko Petretič

Svečano zaprisegla nova generacija zasavskih lovcev

Nova generacija lovcev Zveze lovskih družin Zasavje je včeraj na gradu Bogenšperk svečano zaprisegla in s podpisom etičnega kodeksa prejela lovsko izkaznico.

Po besedah predsednika Komisije za izobraževanje ZLD Zasavje dr. Matije Klopčiča so novopečeni zasavski lovci uspešno sproti opravljali izpite in se dobro izkazali tudi na zaključnem izpitu. “Pridobljeno znanje prenesite v svoje lovsko udejstvovanje in naj vas načela etičnega kodeksa spremljajo na vsakem koraku,” jim je zaželel Klopčič in poudaril, da je znanje, ki so ga pridobili, dobra osnova, ki pa ga je potrebno nadgrajevati.

“Letošnja generacija je ena bolj številčnih generacij, kar pozdravljamo z optimizmom, da bo tako tudi v bodoče. Njihovo znanje je na visokem nivoju, tudi zato, ker smo posodobili predavateljski aktiv in vključili strokovnjake z različnih področij,” je dodal predsednik Zveze lovskih družin Zasavje Tomaž Trotovšek.

Podrobneje o dogodku v eni izmed prihodnjih številk Lovca.

 Foto: Urša Kmetec

Termini predvajanja majske oddaje Dober pogled

VTV Velenje:

četrtek, 30. 5., ob 21:20

 

TV IDEA Murska sobota:

torek, 28. 5., ob 20:45

 

VAŠ KANAL Novo mesto:

ponedeljek, 27. 5., ob 21:00

 

ATM Kranjska gora:

sobota, 25. 5., ob 20:00

 

GTV Kranj:

v ponedeljek, 27. 5., ob 19:00

v torek, 28. 5., ob 19:35

v sredo, 29. 5., ob 18:00

 

LZS: Ničelna toleranca do nezakonitega ubijanja risov!

“Imamo ničelno toleranco do nezakonitega ubijanja risov in drugih prostoživečih živali. Zato je Lovska zveza Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve že usposobila 25 specializiranih policistov iz vse Slovenije,” je poudaril direktor Strokovne službe Lovske zveze Slovenije Srečko Žerjav na današnji novinarski konferenci o preprečevanju nezakonitega ubijanja risov in drugih prostoživečih živali.

Usposobili 25 specializiranih policistov iz vse Slovenije

Za uspešno izvedbo projekta LIFE Lynx, katerega partner je tudi Lovska zveza Slovenije, ter ohranitev ogrožene populacije risa na območju Slovenije in Hrvaške je namreč poleg doselitve novih osebkov risa iz Karpatov izrednega pomena preprečevanje, poostren nadzor in sankcioniranje nezakonitega ubijanja risov in drugih prostoživečih živali. V okviru izobraževanja policistov je pripravljen tudi protokol obveščanja in ukrepanja, ki ga bodo uporabljali tako pripadniki policije kot tudi lovci, lovski čuvaji, gozdarji in biologi. 

50 do 60 prijav suma nezakonitega lova na leto

Po besedah Uršule Belaj iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi policija letno prejme od 50 do 60 prijav suma nezakonitega lova; večinoma gre za srnjad, medtem ko je nezakoniti odstrel zveri precej redkejši: “Lani smo tako na podlagi analize krvi na mestu krivolova in mesa živali, odkritem v hišni preiskavi, našli storilca, ki je nezakonito lovil srnjad.”  

Za kaznivo dejanje nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami, ki med drugim vključuje usmrtitev, odvzem, poškodovanje, izvoz ali trgovanje s temi živalmi ali rastlinami oziroma njihovimi deli, je predpisana zaporna kazen od treh let. Če gre za živali ali rastline izjemnega naravovarstvenega pomena oziroma gre za dejanje, storjeno v hudodelski združbi, pa lahko storilca doleti do pet let zapora.

Peter Prevc ambasador projekta

Podporo projektni akciji je izkazal tudi smučarski skakalec Peter Prevc: “Kot ambasador projekta LIFE Lynx nasprotujem kakršnim koli nezakonitim posegom v naravno okolje ter nezakonitemu ubijanju risov in drugih prostoživečih živali. Podpiram projekt LIFE Lynx, s katerim bodo strokovnjaki rise v Sloveniji rešili pred izumrtjem.”

Goru na obisk v Hrvaško in nazaj v Slovenijo

In kako se je Slovenije navadil Goru, prvi ris, ki so ga v okviru projekta LIFE Lynx pripeljali iz Romunije in ga pred tednom dni izpustili v Loškem Potoku? “Najprej je odšel na Hrvaško, kjer je uplenil srno, nato pa se je hitro vrnil v Slovenijo. Trenutno se zadržuje na območju Slivnice nad Cerkniškim jezerom,” pa je pojasnil Rok Černe, vodja projekta LIFE Lynx z Zavoda za gozdove Slovenije.

V okviru izobraževanja so izvedli tudi terensko delo. Pripadniki Policije so izvedeli, kako pristopiti h kadavru prostoživeče živali. Foto: Tadeja Smolej

Strokovno usposabljanje za pripadnike Policije v Gotenici med 9. in 11. 4. 2019 Foto: Tadeja Smolej

V Postojnsko Bistriški ZLD tekmovali v streljanju z risanico

Na podlagi programa izobraževanj Postojnsko Bistriške ZLD je 19. maja potekalo regijsko tekmovanje v streljanju s puško risanico pri lovskem domu LD Tabor Zagorje na Jurščah.

Tekmovanja se je letos udeležilo kar 16 ekip iz LD Bukovca, LD Prem, LD Zemon, LD Kozlek, LD Črna jama, LD Hrenovice, LD Javornik Postojna, LD Gradišče Košana, LD Pivka, LD Prestranek in LD Tabor Zagorje. Prvo mesto v streljanju je osvojila ekipa LD Tabor Zagorje II., drugo mesto LD Črna jama II. in tretje mesto LD Hrenovice. Med posamezniki je prvo mesto osvojil Jernej Bittner iz LD Hrenovice, drugo mesto Robert Gerželj iz LD Črna jama in tretje mesto Marko Česnik iz LD Črna jama. 

Regijsko tekmovanje so si ogledali tudi lovski pripravniki 

Regijskega tekmovanja, so se v skladu z določili Pravilnik o lovskem strelstvu LZS, udeležili in si ga ogledali lovski pripravniki Postojnsko Bistriške ZLD in ZLD Notranjske, v okviru programa za usposabljanje iz varnega ravnanja z lovskim orožjem, v sklopu izvedbe izobraževanja za lovce, pod vodstvom predavatelja Božidarja Štembergerja.

Postojnsko Bistriška ZLD se zahvaljuje lovskim družinam in članom za njihovo udeležbo ter organizacijam, ki so prireditev omogočile: Rebec, d.o.o., Lovsko puškarstvo Jernej Bitner, s.p., Trgovina Avantura, Brne – trgovina za lov, ribolov in prosti čas, LPN Jelen, Branko Jurca, s.p. in LD Tabor Zagorje. 

Aleš Klemenc, PB ZLD

Foto: Dario Horaček

21. 5. NOVINARSKA konferenca o preprečevanju nezakonitega ubijanja risov

Lovska zveza Slovenije v okviru evropskega projekta LIFE Lynx organizira novinarsko konferenco o preprečevanju nezakonitega ubijanja risov in drugih prostoživečih živali.

Novinarska konferenca bo v Zlatorogovi galeriji na sedežu Lovske zveze Slovenije (Župančičeva ulica 9, Ljubljana) v torek, 21. maja, ob 11. uri.

Udeležence bo nagovoril podpredsednik LZS Ivan Malešič. O tematiki bodo spregovorili Srečko Žerjav, direktor Strokovne službe LZS, Rok Černe, vodja projekta LIFE Lynx iz Zavoda za gozdove Slovenije, mag. Uršula Belaj, višja kriminalistična inšpektorica specialistka iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, dr. Ivan Kos iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in smučarski skakalec Peter Prevc, ambasador projekta LIFE Lynx.

Kontakt za medije: Tadeja Smolej (tadeja.smolej@lovska-zveza.si, 01 241 09 26).

Foto: Tadeja Smolej

»ISKANJE DIVJEGA – moja odkrivanja kočevske narave«

»ISKANJE DIVJEGA – moja odkrivanja kočevske narave« je novo odprta razstava naravoslovne fotografinje dr. Petre Draškovič Pelc. V Zlatorogovi galeriji na Lovski zvezi Slovenije si jo lahko ogledate do konca junija.

Fotografsko razstavo je 14. maja slavnostno odprl predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač, delo avtorice je slikovito predstavil direktor Zavoda RS za varstvo narave mag. Teo Hrvoje Oršanič, tudi sam odličen naravoslovni fotograf. O svoji ljubezni do narave pa je obiskovalcem spregovorila tudi avtorica sama. Razstavo je s pesmimi popestril Lovski pevski zbor Martin Krpan-Bloke.

Foto: Štefan Vesel

VIDEO in FOTO: Risa Goruja DANES izpustili v naravo

Predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač, direktor Strokovne službe LZS Srečko Žerjav in svetovalka za projektno delo LZS Tadeja Smolej so se danes v Loškem Potoku udeležili izpusta risa Goruja iz prilagoditvene obore v naravno okolje in novinarske konference na to temo.

Lovska puška ni iztrebila nobene zavarovane vrste

“Lovska zveza Slovenije je naravovarstvena organizacija, ki zna upravljati s populacijo divjadi. Lovska puška ni iztrebila nobene zavarovane vrste,” je poudaril mag. Bradač in risu Goruju izrekel dobrodošlico. “Želim si, da si bodo imeli zanamci možnost videti risa v naravnem okolju. To so neprecenljivi, nepozabni trenutki,” je še poudaril Bradač.

Risa so imeli čast v naravo izpustiti pripadniki lovske organizacije Stanko Anzeljc in Janez Sterle iz Lovske družine Loški Potok ter Maks Konečnik, ki je že leta 1973 sodeloval pri zgodovinsko pomembnem dogodku, izpustu šestih osebkov risa v Gojitveno lovišče Medved na Kočevskem.

Izjemen uspeh projekta LIFE Lynx

Preselitev prvega risa na območje Slovenije je izjemno pomemben korak k ohranitvi biodiverzitete dinarskega območja. Cilj projekta LIFE Lynx, katerega projektna partnerica je tudi Lovska zveza Slovenije, je nadaljevanje poslanstva lovcev in strokovnjakov za velike zveri, začetega leta 1973, in sicer reševanja Dinarsko-JV alpske populacije risa pred izumrtjem ter prizadevanja za njeno dolgoročno ohranitev. Izpust risa Goruja v naravo pomeni izjemen uspeh projektne skupine LIFE Lynx.

VIDEO IZPUSTITVE RISA

Tekst, fotografije in video: Tadeja Smolej

Liga LZS v kombinacijskem streljanju 2019

Na strelišču Gaj-Pragersko se je 11. maja končala liga v kombinacijskem streljanju, ki je obsegala tri strelska tekmovanja, ki se jih je udeležilo 12 strelcev.

Rezultati ligaških strelskih tekmovanj so veljali tudi za izbor strelcev v strelsko ekipo Lovske zveze Slovenije, ki bo našo zvezo zastopala na 12. Evropskem prvenstvu v kombinacijskem streljanju, ki se bo letos  odvijalo od 28. do 30. junija na strelišču v mestu Manniku, v Estoniji.

Po končanih ligaških tekmovanjih so prva tri mesta zasedli:

1. Matjaž Hlebš (2647 točk),

2. Marjan Sadek (2631 točk),

3. Miha Finkšt (2629 točk).

Na temelju vseh postavljenih meril za izbor je bilo naposled izbranih prvih šest strelcev, ki bodo zastopali barve LZS.

Strelci od leve: Boštjan Sadek, Marjan Sadek, Matjaž Hlebš, Miha Finkšt, Nejc Hlebš in Kersnik Mitja

 

Podrobni rezultati strelcev z vseh tekmovanj Lige LZS – 2019

MESTO

PRIIMEK IME

DP 2018

1 TEKMA

2 TEKMA

3 TEKMA

SKUPAJ

1

HLEBŠ MATJAŽ

386

726

774

761

2647

2

SADEK MARJAN

360

756

757

758

2631

3

FINKŠT MIHA

387

754

741

747

2629

4

SADEK BOŠTJAN

368

765

745

734

2612

5

HLEBŠ NEJC

370

755

733

734

2592

6

KERSNIK MITJA

357

741

741

722

2561

7

GARMUT NEJC

369

710

700

713

2492

8

GARMUT MAX

365

733

714

666

2478

9

URANKAR DUŠAN

363

698

717

696

2474

10

SOKLIČ BOŠTJAN

334

667

735

670

2406

11

URANKAR SAŠO

280

617

637

573

2107

12

GOŠNJAK JANEZ

 

679

667

632

1978

 Matija Janc, 

predsednik Komisije za lovsko strelstvo in orožje ter selektor ekipe LZS

 

Odprli lovski kotiček

V Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) Škorpijon na Gaju nad Mariborom so 8. maja odprli “Lovski kotiček”.

Lovski kotiček je nastal kot plod dolgoletnega sodelovanja CŠOD Škorpijon z matično Lovsko družino (LD) Gaj nad Mariborom. Učenci so skupaj z mentorji v učilnici pripravili “Lovski kotiček”, pri čemer so na steno učilnice narisali drevo, pritrdili police in jih naložili z lovsko literaturo; različnimi knjigami z lovsko tematiko, zloženkemi in brošurami ter DVD-ji, ki jih je zagotovila Komisija mladi in lovstvo LZS.

Predstavili delo z mladimi

Ob odprtju  je doc. dr. Srečko Felix Krope kot član upravnega odbora LZS predstavil delo komisije Lovske zveze Slovenije na tem področju in njeno dolgoletno delo z mladimi in celotno lovsko mrežo pri nas. Starešina LD Gaj nad Mariborom Anton Golob je predstavil lovišče LD in njene posebnosti. Miran Daković, član LD Gaj nad Mariborom pa je predstavil delo z mladimi v okviru njihove lovske družine.

Pomočnica direktorice za pedagoška vprašanja Mirjana Jesenek Mori je predstavila center in sodelovanje z LD Gaj nad Mariborom in tudi LD Boč na Kozjaku, s katero so sodelovali v okviru Lovsko-naravoslovne učne poti, na centru je že tudi informacijska tabla te poti.

Prispevek o tem bo objavljen v naši oddaji Dober pogled.

S. F. Krope

14. 5. VABILO na odprtje razstave »ISKANJE DIVJEGA – moja odkrivanja kočevske narave«

Vabljeni na odprtje razstave »ISKANJE DIVJEGA – moja odkrivanja kočevske narave«  naravoslovne fotografinje dr. Petre Draškovič Pelc, ki bo v torek, 14. maja, ob 18. uri, v Zlatorogovi galeriji na sedežu Lovske zveze Slovenije, Župančičeva ulica 9, Ljubljana.

Goste bo pozdravil predsednik LZS mag. Lado Bradač, nagovoril jih bo mag. Teo Hrvoje Oršanič, za glasbeno popestritev pa bo poskrbel Lovski pevski zbor Martin Krpan – Bloke.

 

Ponovno odprt javni poziv Lovska kultura 2019

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi pri Lovski zvezi Slovenije objavlja ponovljeni javni poziv Lovska kultura 2019 za dodelitev pomoči programom in projektom skupin ter posameznikov, delujočih na področju lovske kulture.

Prijave na ponovljeni javni poziv so možne do vključno 10. junija 2019.

Celotna vsebina javnega poziva z obrazci za prijavo in merili za dodeljevanje pomoči je dostopna na spodnjih povezavah in na sedežu Lovske zveze Slovenije. Morebitne dodatne informacije lahko dobite (vsak delovni dan, med 9. in 12. uro) po telefonu 01/ 24 10 916.

Ponovljeni Javni poziv Lovska kultura 2019

Merila PJP2019

Prijavni obrazci PJP2019.doc (word različica)

Prijavni obrazci PJP2019.pdf (pdf različica)

 Foto: arhiv LZS

Za sofinanciranje izobraževanja lovskih pripravnikov

Na delnem občnem zboru (DOZ) Lovske zveze Slovenije v Mariboru, ki ga je vodil predsednik mariborske Lovske zveze (LZ) Marjan Gselman, so med drugim opozorili na naraščanje števila šakalov.

Šakali že povzročajo škodo

Šakali se redno pojavljajo zlasti v nižinskih loviščih v Slovenskih goricah, kjer že povzročajo škodo. O tem je poročal predstavnik lovske družine (LD) Paloma iz Sladkega Vrha, ki je povedal, da kmetje šakale redno srečujejo na domačih dvoriščih. Zabeležili so tudi nekaj primerov poklanih živali, med njimi kozliča in muflonke v obori. Iz LD Jakob pa so pred kratkim poročali o večjem številu poklanih domačih mačk. Šakala redno videvajo tudi na območju LD Dobrava, v predelih Stanetinci, Cogetinci, Dobrava, Andrenci in Čagona.

Zaskrbljeni obrazi štajerskih lovcev zaradi šakalov (Foto: Marjan Toš)

Zaskrbljeni predstavniki lovskih družin so predlagali, da naj se čim prej zaključi monitoring šakala in na osnovi izkušenj iz sosednjih držav sprejmejo optimalne strokovne rešitve. Med drugim so oblikovali pobudo, da pristojno ministrstvo pripravi učinkovite dolgoročne ukrepe, ki naj vsebujejo tudi odstrel te tujerodne živalske vrste, kot je to že utečena praksa na Hrvaškem, v Srbiji in Romuniji.

V svetu ZGS naj interese lovcev zagovarja predstavnik LZS

Opozorili so še na upadanje številčnosti male divjadi in na problematiko zemljišč, ki so bila pred leti odvzeta lovskim družinam. Zdaj pričakujejo, da jim bodo vrnjena ali dana v dolgoročni najem, saj jih nujno potrebujejo za izboljševanje življenjskih pogojev divjadi. Ko so razpravljali o problematiki upravljanja z divjadjo, so oblikovali pobudo, da naj bo v svetu centralne enote Zavoda za gozdove Slovenije tudi predstavnik Lovske zveze Slovenije, ki bo avtonomno zastopal interese lovcev in lovskih organizacij.

Opozorili so še na staranje članstva in na dokaj slab priliv mladih članov. Zato so oblikovali pobudo, da naj LZS in njeni organi ter pristojni komisiji za izobraževanje in za finance, preučijo možnosti za postopno  sofinanciranje in pokrivanje dela stroškov izobraževanja lovskh pripravnikov. Zdaj so ti stroški po ocenah nekaterih predstavnikov lovskih družin iz mariborske LZ za marsikaterega mladega lovca previsoki in se tudi zaradi tega ne odločajo za članstvo v lovskih organizacijah.

Za strokovne in premišljene ukrepe

Delnega občnega zbora LZS v Mariboru se je udeležil tudi podpredsednik LZS mag. Aleš Klemenc, ki je celovito razgrnil letošnji delovni program s finančnim načrtom in odgovarjal na številna vprašanja udeležencev zborovanja. 

Vodstvo DOZ LZS v  Mariboru – prvi na levi podpredsednik LZS mag. Aleš Klemenc (Foto: Marjan Toš)

Klemenc se je dotaknil že omenjene problematike naraščanja številčnosti šakalov, pa tudi rjavih medvedov in volkov. V lovski organizaciji zagovarjajo strokovne in premišljene ukrepe pri vseh velikih zvereh, kamor spada tudi odstrel. Posledice odločitve sodišča, da ne dovoli odstrela medvedov, so lahko pogubne, saj bo populacija te velike zveri še dodatno narasla in povzročila nove konflikte z ljudmi v okolju. Strinjal se je s predlogi o preudarnih ukrepih zoper širjenje šakala in podprl pobudo, da bi mladim lovcem delno pokrivali stroške temeljnega izobraževanja. A o vsem tem morajo najprej celovito razpravljali in odločati pristojni organi LZS.

Zborovanje so s krajšim programom popestrili še rogisti Lovske zveze Maribor. Tudi tokrat so ogreli dlani udeležencev zborovanja.

Marjan Toš

Brez rogistov pač ne gre (Foto: Božidar Kunej)

Na ogled nova oddaja Dober pogled

Zadnjo, aprilsko oddajo Dober pogled so pripravili na 11. sejmu lovstva in ribištva v Gornji Radgoni.

Sejem je nudil bogato izbiro lovske in ribiške opreme, spremljale pa so ga številne strokovne in druge prireditve.

Oddajo si lahko ogledate TUKAJ.

ZAČELA SE JE akcija cepljenja lisic proti steklini

Danes, 6. maja, se je začela spomladanska akcija cepljenja lisic proti steklini. Trajala bo predvidoma do konca junija.

Polaganje vab se bo izvajalo v 50 kilometrskem pasu ob meji s Hrvaško, z višine 300 metrov, s pomočjo posebej prirejenih letal.  Polaganje vab za cepljenje lisic proti steklini bodo izvajali z letališč: Letališče Jožeta Pučnika – Ljubljana, Portorož, Murska Sobota, Novo mesto in Celje.

Več informacij o bolezni in poteku akcije cepljenja lisic proti steklini najdete na spletnih straneh Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/bolezni/steklina/.

Foto: U. Kmetec

Pomerili so se v “Malih zelenih celicah”

“Male zelene celice”, to je 6. državno tekmovanje dijakov v poznavanju naravoslovja in lovstva, ki je potekalo 24. aprila, je letos gostila Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna.

O lovstvu, zvereh, orožju, trofejah in še marsičem

Med šolskim letom so dijaki Biotehniškega centra Naklo, Lesarske šole Maribor ter Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna v okviru lovskih krožkov oziroma interesnih dejavnosti pod vodstvom mentorjev spoznavali organiziranost lovstva v Sloveniji, načrtovanje trajnostne rabe lovstva, biologijo velikih in malih zveri, lovsko orožje, ptice okoli našega doma, pripravo in ocenjevanje trofej in upravljanje z velikimi zvermi v Sloveniji.

Našteta tematika je bila podlaga za konkretna vprašanja, na katera so morali odgovarjati dijaki. Dogodek je potekal v sproščenem vzdušju,  za kar zna – tako kot vedno, poskrbeti lovski tovariš Gregor Češarek. Srečanje je spremljal tudi predstavnik  Postojnsko Bistriške zveze lovskih družin Anton Šajn, njegovo prisotnost smo izkoristili za sodelovanje v ocenjevalni komisiji, ki sta jo dopolnjevala še Lojzi Avsenik iz ZLD Gorenjske in Božidar Kunej iz Lovske zveze Maribor.

Nastopi vseh treh ekip so bili samozavestni in premišljeni, letos se je zgodilo prvič, da ni bilo vprašanja, na katerega dijaki ne bi podali vsaj delno zadovoljujočega odgovora. Sklepno dejanje tekmovanja je bilo streljanje z zračno puško v tarčo srnjaka in tudi prim tem so bili tekmovalci, tako kakor pri poznavanju naravoslovno lovskih vsebin, izjemno izenačeni. 

Tesna zmaga ekipe BC Naklo

Tretje uvrščena ekipa je tako za prvo zaostajala zgolj za pet točk. Prehodni pokal – srnjakov rog na palici je tokrat osvojila ekipa BC Naklo, drugo mesto so osvojili dijaki Srednje lesarske šole iz Maribora, tretje mesto pa je pripadlo gostiteljem, ekipi SGLŠ Postojna.

Velja omeniti je, da je vsakokratnemu srečanju  dodana tudi posebna izobraževalna nota, popestrena  s predstavitvijo določene aktualne tematike. Tokrat sta se vabilu organizatorja prijazno odzvala Tomaž Berce iz Zavoda za gozdove Slovenije in Dragica Jaksetič iz občine Pivka, ki sta nazorno predstavila aktualne projekte, povezane s proučevanjem velikih zveri v našem okolju. Prireditev, ki je le ena v nizu sodelovanja lovcev z mladimi, so poleg organizatorja – SGLŠ Postojna omogočili še Lovska zveza Slovenije in podjetje Nimrod d.o.o. iz Škofje Loke. 

Podrobneje o dogodku v eni izmed prihodnjih številk glasila Lovec.

Marko MALI,
Komisija Mladi in lovstvo pri LZS

Kolektivni dopust

Strokovna služba LZS sporoča članicam Lovske zveze Slovenije, lovcem in poslovnim partnerjem, da zaradi kolektivnega dopusta v petek, 3. maja, ne bo poslovala.

Hvala za razumevanje in lovski zdravo.

 

Kolektiv Strokovne službe LZS

Rešitev v zvezi z odvzemom zemljišč: sprememba zakonodaje

Predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač je 17. aprila poslance Poslanske skupine Alenke Bratušek (SAB) seznanil s problematiko odvzema zemljišč lovskim družinam po 14. členu Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

V tej zvezi je opozoril na predlagane rešitve, ki jih na tem področju prinaša osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike.Po predstaviti posameznih primerov lastninjenja ter rešitev, ki jih prinaša zakon, je izpostavil, da ostaja vprašanje ustrezne ureditve lastninjenja nepremičnega premoženja lovskih družin še vedno odprto.

Ena izmed rešitev je seveda takšna sprememba zakonodaje, ki bo lovskim družinam omogočala, da dobijo svoja zemljišča, ki so jih za opravljanje nalog trajnostnega gospodarjenja z divjadjo pridobile v sistemu družbene lastnine, nazaj v last.

Poslanska skupina SAB je predlagano rešitev podprla, saj lovske družine tudi danes opravljajo naloge javne službe in delujejo v javnem interesu, s ciljem ohranitve in varstva vseh prostoživečih živali in njihovega življenjskega okolja.

Nataša Oven

 Foto: Poslanska skupina SAB

130 lovskih čuvajev do novih znanj

Kar 130 lovskih čuvajev se je v torek, 16. aprila, v Celju udeležilo dopolnilnega izobraževanja za lovske čuvaje, ki ga je pripravila Lovska zveza Slovenije.

O tem, kako ukrepa lovski čuvaj v primeru vpliva potepuških psov na divjad je slušateljem pojasnil Andrej Sila (Zavod za gozdove, OE Sežana), o ukrepanju v primeru pojava nalezljivih bolezni na divjad pa mag. Ivan Ambrožič (Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin). Stališča do divjadi in upravljanja z divjadjo je predstavil Sašo Novinec (Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Sektor za lovstvo, MKGP). Lovski čuvaji so prisluhnili še Tadeji Smolej (LZS, LIFE Lynx), ki je predstavila projekt LIFE Lynx ter predavanju dr. Srečka Felixa Kropeta (Komisija za lovsko-čuvajsko službo LZS) o vožnji z motornimi vozili v naravnem okolju.

Tadeja Smolej 

Foto: Gregor Bolčina

Termini predvajanja aprilske oddaje Dober pogled

VTV Velenje:

četrtek, 25. 4. 2019, ob 21:20

 

TV IDEA Murska Sobota;

torek, 30. 4. 2019, ob 20:45

 

VAŠ KANAL Novo mesto:

ponedeljek, 29. 4. 2019, ob 21:00

 

ATM Kranjska gora:

sobota, 27. 4. 2019, ob 20:00

 

GTV Kranj:

ponedeljek, 29. 3. 2019, ob 19:00,

torek, 30. 3. 2019, ob 19:35,

sreda, 1. 5. 2019,  ob 18:00

Namestitev zvočnih in svetlobnih odvračal za divjad na najbolj problematičnih odsekih državnih cest

Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) skupaj z raziskovalci divjadi, upravljavci lovišč in Lovsko zvezo Slovenije že vrsto let vlaga precejšnje napore za zmanjšanje števila trkov vozil z divjadjo na slovenskih državnih cestah. V letu 2019 bo v sodelovanju z Visoko šolo za varstvo okolja kot vodilnim partnerjem, Gozdarskim inštitutom Slovenije in podjetjema Cervus d.o.o. ter Koblar d.o.o. namestila zvočne odvračalne naprave in modre svetlobne odsevnike na kar 414 problematičnih odsekov državnih cest v 169 loviščih oz. v skupni dolžini preko 360 km. Zvočna odvračala bodo namestili na 40 odsekov v dolžini 10 km, odsevnike pa na 374 odsekov v skupni dolžini 354 km.

Število trkov s parkljarji in zvermi narašča

Število trkov z velikimi kopenskimi vretenčarji, zlasti prostoživečimi parkljarji in zvermi, v zadnjih desetletjih narašča povsod po svetu, kar je posledica intenzivnega širjenja cestnega omrežja, povečanja gostote prometa, vedno večjih hitrosti vožnje, večanja številčnosti in razširjenosti živalskih populacij ter vedno večjega nemira v naravnem okolju. Samo prostoživečih parkljarjev je v Sloveniji na cestah letno registrirano povoženih med 4.900 in 6.800, na železnicah pa med 170 in 250 osebkov. V obdobju 2010–2018 je na slovenskih cestah po podatkih lovskih organizacij življenje izgubilo 46.933 osebkov srnjadi, 1.329 jelenjadi, 935 divjih prašičev, 71 damjakov, 48 gamsov, 22 muflonov, 65 medvedov, 34 šakalov in 14 volkov.

Trki z naštetimi vrstami zmanjšujejo cestnoprometno varnost, povzročajo veliko gospodarsko škodo, so pomemben dejavnik smrtnosti živalskih populacij in grožnja za dolgoživost ogroženih vrst. Zato si slovenski upravljavci s cestami in lovišči ter raziskovalci prizadevajo, da bi se število povoženih živali zmanjšalo. Veseli smo, da je DRSI v letu 2019 zagotovila sredstva za izvedbo tako velikega projekta, ki bo pomembno prispeval k zmanjšanju števila trkov oz. povoza divjadi.

Začeli nameščati odvračala na problematičnih odsekih državnih cest

Projekt se je začel 4. aprila 2019 s srečanjem predstavnikov naročnika, izvajalcev in upravljavcev tistih lovišč, v katerih bodo v letošnjem letu nameščena odvračala. Izvedbo projekta so pozdravili in mu zaželeli dobro popotnico doc. dr. Primož Simončič, direktor Gozdarskega inštituta Slovenije kot gostitelja dogodka in enega izmed izvajalcev projekta; Tomaž Willenpart, vodja Sektorja za investicije v ceste pri DRSI kot predstavnik naročnika; mag. Lado Bradač, predsednik Lovske zveze Slovenije. V vsebinskem delu je vodja projekta, dr. Boštjan Pokorny, v daljšem predavanju najprej predstavil problematiko trkov vozil s parkljasto divjadjo in velikimi zvermi v Sloveniji in Evropi, nato pa je predstavil sam projekt, načrtovano izvedbo ter način vključevanja upravljavcev lovišč.

Izvajalci bodo obe vrsti odvračal na izbrane problematične odseke državnih cest začeli nameščati v drugi polovici aprila 2019. Zvočna odvračala bodo namestili v aprilu in maju, svetlobne odsevnike pa najkasneje do konca oktobra 2019. Plan nameščanja odvračal po lovskoupravljavskih območjih je razviden iz predstavitve; vsa vključena lovišča bodo dobila seznam predvidenih odsekov cest v njihovem lovišču, predstavniki Visoke šole za varstvo okolja (VŠVO) in Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS) pa jih bodo nekaj dni pred nameščanjem odvračal tudi osebno kontaktirali.

Več informacij lahko dobite pri koordinatoricah izvedbe (GIS: Ajša Alagić, ajsa.alagic@gozdis.si; VŠVO: dr. Samar Al Sayegh Petkovšek, samar.petkovsek@vsvo.si) oz. pri vodji projekta (bostjan.pokorny@vsvo.si). O projektu, njegovi izvedbi, kasneje pa tudi o rezultatih monitoringa vas bodo člani projektne skupine redno obveščali na spletnih straneh LZS in obeh institucij ter z objavami v Lovcu.   

Izr. prof. dr. Boštjan Pokorny, vodja projekta

Trki vozil s prostoživečimi parkljarji in velikimi zvermi: jih znamo preprečevati?  

 

Razširjenost šakala pri nas

V lovskem domu LD Juršinci v Juršincih je 11. aprila potekalo predavanje na temo »Razširjenost šakala pri nas«, ki ga je organizirala Zveza lovskih družin Ptuj-Ormož.

Predaval je prof. dr. Ivan Kos, ki je prisotnim lovcem in širši javnosti ter novinarjem predstavil šakala kot živalsko vrsto z vso zgodovino, biologijo, razširjenostjo in njegovimi navadami. Podal je tudi vse dosedanje aktivnosti Lovske zveze Slovenije, usmerjene v uvrstitev šakala med divjad.

Predavanja se je udeležilo več kot 80 lovcev in domačinov, ki so se že srečali s šakalom ali pa ga zgolj slišali. Dr. Kos je poudaril pomen lovcev pri izvajanju monitoringa, ki ostaja še odprt, in jih pozval k doslednemu evidentiranju njegovega pojavljanja. Pojasnil je tudi postopek v primeru najdbe kadavrov in ravnanje lovcev v primeru povozov šakala.

S. F. Krope

Razširjenost šakala pri nas

V lovskem domu LD Juršinci v Juršincih je 11. aprila potekalo predavanje na temo »Razširjenost šakala pri nas«, ki ga je organizirala Zveza lovskih družin Ptuj-Ormož.

Predaval je prof. dr. Ivan Kos, ki je prisotnim lovcem in širši javnosti ter novinarjem predstavil šakala kot živalsko vrsto z vso zgodovino, biologijo, razširjenostjo in njegovimi navadami. Podal je tudi vse dosedanje aktivnosti Lovske zveze Slovenije, usmerjene v uvrstitev šakala med divjad.

Predavanja se je udeležilo več kot 80 lovcev in domačinov, ki so se že srečali s šakalom ali pa ga zgolj slišali. Dr. Kos je poudaril pomen lovcev pri izvajanju monitoringa, ki ostaja še odprt, in jih pozval k doslednemu evidentiranju njegovega pojavljanja. Pojasnil je tudi postopek v primeru najdbe kadavrov in ravnanje lovcev v primeru povozov šakala.

S. F. Krope

Najboljši “rukač” je …

Pomurski sejem v Gornji Radgoni vsaki 2 leti pripravlja sejem LOV 2019 in v sklopu sejma je letos gostil 12. državno in 5. odprto mednarodno prvenstvo Slovenije v oponašanju jelenjega rukanja. Prireditev, ki je bila izvedena 14. aprila, je bila organizirana pod okriljem ZLD Prekmurje, LZS in Pomurskega sejma.

Tekmovanja se je udeležilo 16 tekmovalcev iz štirih držav: Srbije, Avstrije, Madžarske in Slovenije v disciplinah: oglašanje mladega jelena, ki išče košute, oglašanje glavnega jelena s tropom košut na rukališču in oglašanje dveh jelenov enake moči, v dvoboju na višku ruka. Rezervna disciplina je bila oglašanje starega jelena po ruku.

Tekmovanje se je končalo po izvedenih treh disciplinah, dodatna četrta disciplina ni bila potrebna. Skupni zmagovalec obeh prvenstev je postal Janez PODKRIŽNIK (LD Ljubno). Na drugo mesto se je uvrstil Urban KOŠIR (LD Borovnica) in na tretje mesto Blaž ŠULER (Društvo za ohranjanje lovske kulture, Črna na Koroškem). Vrstni red tekmovalcev za slovensko prvenstvo je bil enak zgoraj naštetemu.

Marko Petretič/ Foto: Franc Rotar

Janez Podkrižnik

Blaž Šuler

11. Slovenski lovski dan: Spreminjanje in izgubljanje življenjskega prostora divjadi

Spreminjanje in izgubljanje življenjskega prostora divjadi je bila tema 11. Slovenskega lovskega dne, ki je potekal 13. aprila, v okviru sejma Lov v Gornji Radgoni.

Predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač je udeležencem posveta zaželel, da izkoristijo ta dan za pametne rešitve in obljubil, da bo Lovska zveza poskušala podpreti vsako pametno rešitev, podprto z znanstvenimi dognanji.

»Takšne razprave moramo izkoristiti, da širši slovenski javnosti sporočimo ključno sporočilo: lov ni prioriteta, lovstvo veliko prispeva in si prizadeva za ohranitev divjadi in življenjskega prostora divjadi. V socialnem smislu pa je lov tudi druženje v naravi in s prijatelji, in upam, da bomo tudi ta dan preživeli tako,« pa je v svojem uvodnem nagovoru poudaril v. d. direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Robert Režonja.

Kako delovati v prid varovanja okolja divjadi

»Sodobni lovec ni več “uporabnik narave”, ampak njen skrbnik, upravljalec in zaščitnik in tudi načrtovalec,« ugotavlja dr. Jernej Zupančič (Filozofska fakulteta UL). Življenjski prostor divjadi se krči. V perifernih podeželskih območjih je glavni problem zaraščanje kmetijskih zemljišč, marsikje pa tudi občuten pritisk občasnih uporabnikov prostora, kot so lastniki vikendov, in ograjevanje najbolj atraktivnih površin.

Kako torej delovati v prid varovanja okolja divjadi? V lovišču je to skrb za grmovne robove, njive, pasišča in obnavljanje vodnih virov ter iskanje skupnih točk z lastniki zemljišč in skupinami, ki se v lokalnem okolju zavzemajo za varovanje okolja. Večina ukrepov, ki koristi mali divjadi, že srednjeročno koristi tudi kmetijstvu, razloži Zupančič.

Kako z divjadjo upravljajo na Danskem

Kako z divjadjo in okoljem v luči kmetijstva upravljajo na Danskem je predstavil dr. Jorgen Korning (Research Institutes of Sweden): Danska se od Slovenije precej razlikuje, saj je skoraj vsak kvadratni meter površin v uporabi človeka. Lovske pravice na Danskem pripadajo lastniku, ki ima vsaj 5 hektarov zemljišč, prav tako še vedno velja nočni lov. Danska lovska tradicija pozna predvsem lov na malo divjad, zato so lastniki zemljišč v zadnjih letih ustanovili posebna društva, ki se ukvarjajo samo z upravljanjem velike divjadi. Ta društva imajo pravico, da do določene mere načrtujejo odstrel divjadi, vendar ne krijejo škode, nastale po njej.

»Smo v procesu učenja, kako upravljati z veliko divjadjo. Danci se lahko na tem področju veliko naučimo od Slovencev,« meni Korning. Pojasnil je, da ima v danskem lovstvu posebno vlogo divji prašič, ki je bil v deželi iztrebljen že pred stoletji. Danes je v državi, ki je največji proizvajalec svinjine v Evropi, zaradi nevarnosti afriške prašičje kuge vsak divji prašič, ki pride čez nemško mejo, odsteljen.

Remize –  rešitev za poljsko divjad

Slovensko ozemlje izstopa po veliki gozdnatosti, izjemni biološki pestrosti in ohranjenih populacijah divjih zveri. Vendar povprečni statistični podatki ne prikažejo dejanske neenakomerne obremenjenosti in ranljivosti našega okolja. »Tri četrtine prebivalcev živi v ravninskih predelih, ki zajemajo le 18 % površine države. Ta območja so bila tradicionalno najbolj bogata z malo (poljsko) divjadjo, zdaj število poljske divjadi in drugih vrst protostoživečih živali drastično upada, saj se v Sloveniji stopnjuje tekma za prostor, namenjen poseljevanju, industriji, cestam, železnicam in kmetijstvu,« je povedal dr. Boris Kolar. Najbolj uporabljan ukrep za izboljšanje okolja poljske divjadi je vzpostavljanje in vzdrževanje remiz, ki nudijo pribežališče, prostor za poleganje mladičev, kritje pred plenilci ter vir hrane v vseh letnih časih. A remize lahko vlogo nadomestnega življenjskega prostora opravljajo le, če so pravilno umeščene v prostor, opozarja Kolar.

»Oblikovalci kmetijske politike vedno pogosteje zastavljajo vprašanje o legalnosti remiz v kulturni krajini, hkrati pa lovski napori niso deležni podpore institucij s področja ohranjanja narave. Zato je potrebno končno doreči pomen nadomestnega življenjskega prostora kot ukrepa ohranjanja divjadi in biotske pestrosti v slovenski kulturni krajini,« zaključi Kolar.

Nova zelena arhitektura kmetijske politike po letu 2020

Jure Čuš (Direktorat za kmetijstvo, MKGP) je na posvetu predstavil novo zeleno arhitekture Skupne kmetijske politike po letu 2020: »Neposredna plačila bodo pogojena z boljšimi okoljskimi in podnebnimi zahtevami, države pa bodo morale v podporo kmetom, ki presegajo obvezne zahteve, ponuditi ekosheme, financirane z deležem nacionalnih sredstev za neposredna plačila. Vsaj 30 % nacionalnih sredstev, dodeljenih za razvoj podeželja, bo namenjenih okoljskim in podnebnim ukrepom. Države bodo lahko dodatnih 15 % prenesle iz I. v II. steber za financiranje podnebnih in okoljskih ukrepov, brez nacionalnega financiranja.«

Vsak poseg v prostor ima posledice

Posegi v kmetijski prostor, kot so izgradnja infrastrukture in urbanizacija, predstavljajo nepovratno, trajno izgubo kmetijskega prostora in drobijo obseg zelenih površin. Katere spremembe v slovenskem kmetijskem okolju so sprejemljive? Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo letos začelo s postopkom določanja trajno varovanih kmetijskih zemljišč. Dr. Vesna Zupanc (Biotehniška fakulteta UL) meni, da imajo lahko lovci in lovska organizacija vidno vlogo pri dialogu s kmetijskim sektorjem za uspešno vpeljavo ukrepov kmetijsko-okoljskega programa, pri ohranjanju celovitosti kmetijskega prostora in tako pozitivno vplivajo na rabo prostora ter obnašanje uporabnikov v njem.

Krmne njive med večjimi površinami enakih rastlinskih kultur

Kako korenito se je spremenil kmetijski prostor, ki je življenjski prostor za mnoge prostoživeči živali, je s nazornim primerom predstavil dr. Rajko Bernik (Biotehniška fakulteta UL): »Pred stoletjem je kmet lahko zoral s parom konj v 10 urah največ 0,56 ha površin. Zdaj lahko traktor in plug v eni uri preorjeta okoli 3 ha njive, kosilnica pa pokosi 10 ha travnikov v eni uri. Kmet je bil tako prisiljen v spremembo oblike obdelovalnih površin. Celotna družba od kmeta zahteva najcenejše in enostavnejše postopke obdelave njivskih površin, ki imajo porazne rezultate za življenjski prostor prostoživečih živali.« Možne rešitve Bernik vidi v krmnih njivah med večjimi površinami enakih rastlinskih kultur, finančni nadomestek kmetu zaradi izgube pridelka in več opravil na kmetijskih površinah, denarni nadomestek za izgubo pridelka naj prispevajo drugi uporabniki kmetijskega prostora, časovno pa naj se omeji tiste dejavnosti, ki niso povezane s kmetijstvom.

Večja intenzivnost kmetijske pridelave, manj male divjadi

 Na Madžarskem je bil poljski zajec najpomembnejša vrsta male divjadi do nekaj desetletij nazaj, ko se je populacija začela konstantno zmanjševati, je v svojem predavanju izpostavil prof. dr. Sándor Csányi (Szent István University, Institute for Wildlife Conservation). Spremembe so povezane z naraščanjem površine gozdov in številčnosti parkljaste divjadi, še posebej divjega prašiča, ter posledičnega zmanjšanja interesa za sistematično upravljanje populacij poljskega zajca. Naraščanje številčnosti divjega prašiča lahko ima tudi neposreden vpliv na zmanjšanje populacij poljskega zajca, seveda v kombinaciji z okoljskimi dejavniki oziroma mnogimi spremembami v kmetijski krajini.

Zmanjševanje številčnosti vrst male divjadi tudi na Hrvaškem in v Srbiji

V lovišču s posebnim namenom (LPN) Fazan Beltinci, s katerim upravlja Zavod za gozdove Slovenije, že več let spremljajo številčnost poljskega zajca in jerebice. Zaradi večje intenzivnosti kmetijske pridelave upada kakovost življenjskega prostora male divjadi in posledično zmanjšanje njene številčnosti. »Zgodnja predpriprava njiv na setev pomeni izgubo vseh pomladanskih legel zajcev na tako obdelanih površinah. Zaradi finančnih podpor, ki jih kmetje dobijo za obdelavo zemlje, se v zadnjih letih krčijo grmišča v kmetijski krajini, nastale površine brez zarasti pa se spreminjajo v njive. To pomeni izgubo ustreznih habitatov za poljskega zajca in jerebico, neuspešno reprodukcijo z majhnimi prirastki in povečanje vpliva plenilcev na obe vrsti,« je pojasnil Dragan Zemljič (Zavod za gozdove Slovenije).

Kot ugotavlja dr. Krunoslav Pintur (Veleučilište v Karlovcu) se kakovost habitatov znatno zmanjšuje tudi za malo divjad na Hrvaškem. V nižinskih celinskih habitatih se kakovost zmanjšuje zaradi intenzifikacije kmetijske proizvodnje, v hribovitih, gorskih in sredozemskih habitatih pa kakovost zmanjšuje sukcesija vegetacije na zapuščenih kmetijskih zemljiščih. Na Hrvaškem je neobdelanih več kot 750.000 ha kmetijskih zemljišč, ki so v procesu sekundarne sukcesije. Tak proces preoblikovanja povzroči na dolgi rok izgubo raznolikosti habitatov. Z lovskoupravljalskega vidika se zmanjšuje številčnost vrst male divjadi, kot sta poljski zajec in jerebica, ter povečuje številčnost nekaterih vrst velike divjadi, kot sta srnjad in divji prašič.

Dr. Dragan Gačić (Gozdarska fakulteta, Univerza v Beogradu) je udeležencem posveta predstavil vpliv poplav na populacije divjadi in njihov življenjski prostor v Srbiji. »Poplave lahko povzročijo pogin divjadi zaradi samega dviga vode ali zaradi izčrpanosti in pojava nalezljivih ter parazitskih bolezni. Poplave povzročajo migracije in motnje v razmnoževanju divjadi, spremembe/ poslabšanje življenjskega okolja divjadi zaradi zmanjšanja prehrane in zavetja, uničenje lovskih objetkov ter poškodbe na višjih terenih in na kmetijskih pridelkih.«

Foto: Jasna Kovačič Siuka

Nujna krepitev nadzora nad vožnjo z motornimi vozili v naravnem okolju

Nadzor nad vožnjo v naravnem okolju je neustrezno urejen in zaradi tega neučinkovit je poudaril dr. Srečko Felix Krope (Strokovno-znanstveni svet LZS). Krepitev nadzora na tem področju je nujna. Varuh priporoča, da Ministrstvo za okolje in prostor čim prej pripravi analizo obravnavanega področja in na tej podlagi tudi predloge spremembe ureditve, ki bodo pripomogle k učinkovitejšemu nadzoru vožnje v naravnem okolju.

Dr. Elena Bužan (Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, UP) je predstavila podatke o genetski strukturi srnjadi v Sloveniji. Slovenijo naseljuje centralno-severna genetska linija evropske srne. Rezultati raziskave so pokazali, da je genetska struktura srnjadi povezana z značilnostmi okolja oziroma ekološkimi potrebami vrste. Kot posledico prilagoditve na specifične ekološke razmere v različnih okoljih prepoznavamo dva ekotipa srnjadi: gozdnega in poljskega.

Številne živalske vrste v naseljih – vir konfliktov

Posledice intenzivne urbanizacije so, pravi Ajša Alagić (Gozdarski inštitut Slovenije), zmanjševanje ter drobljenje tradicionalnih habitatov prostoživečih živali. Zaradi sočasnega zaraščanja kmetijske krajine se povečuje kontaktna cona med urbanimi območji in naravnimi habitati prostoživečih živali. Posledično številne živalske vrste vedno pogosteje živijo v naseljih, zato so vedno pogostejše interakcije z ljudmi, kar pogosto povzroča različne konfliktne situacije.

V Sloveniji so po besedah Alagićeve v preteklem letu začeli izvajati projekt »Divjad v naseljih, na cestah in drugih nelovnih površinah: težave, izzivi, rešitve«, tako bodo pridobili informacije za lažje aktivno upravljanje populacij različnih vrst divjadi v urbanem okolju: »Na število konfliktov zagotovo vpliva tudi na razpoložljivost hrane v naravnem življenjskem okolju divjadi, predvsem količina gozdnega obroda, in vreme. Pomemben vpliv imajo tudi antropogene motnje v gozdu, saj se je zaradi njih divjad prisiljena umikati drugam, tudi na kmetijske površine, kjer povzroča škodo«.

Foto: Jasna Kovačič Siuka

Zbornik izvlečkov 11. Slovenskega lovskega dne je dostopen TUKAJ.

Na sejmu lovstva in ribištva tudi Lovska zveza Slovenije

Na 11. Mednarodnem sejmu lovstva in ribištva, ki je potekal med 12. in 14. aprilom v Gornji Radgoni, je sodelovala tudi Lovska zveza Slovenije.

Lovska zveza Slovenije aktivna v projektu LIFE Lynx

Lovska zveza Slovenije je kot ena največjih naravovarstvenih nevladnih organizacij v javnem interesu naredila nekaj velikih korakov pri varovanju narave in okolja, v prizadevanjih za ohranitev sonaravnega okolja in izboljšanje življenjskega prostora živalskih in rastlinskih vrst. Tako je na sejmu predstavila svoje aktivno sodelovanje v projektu LIFE Lynx. Že leta 1973 smo lovci zagotovili pomoč pri ponovni in uspešni naselitvi risa v Slovenji. Zdaj je stanje populacije spet kritično. V Sloveniji se je v zadnjih 15-ih letih število risov ponovno drastično zmanjšalo, iz mnogih predelov pa so risi že izginili. Po nekaterih ocenah je pri nas le še okoli 15-20 odraslih risov.

V Sloveniji zato izvajamo evropski projekt LIFE Lynx »Reševanje risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah pred izumrtjem«. V okviru projekta, v katerem pri monitoringu s fotopastmi aktivno sodeluje 33 slovenskih lovskih družin, bomo z mednarodnim sodelovanjem doselili rise iz slovaškega in romunskega dela Karpatov ter tako preprečili izumrtje populacije. Prvi ris, samec, poimenovan Goru, ki so ga 12. februarja odlovili v Romuniji, bo kmalu preseljen v Slovenijo, v okolico Loškega potoka. V naslednjih letih, projekt se zaključi leta 2024, naj bi v slovenske gozdove naselili še 9 risov.

Na mladih svet stoji

Čut za odgovornost do narave se trudimo privzgojiti tudi mladim. Zavedamo se, da so mladi naša prihodnost, zato v okviru LZS deluje Komisija Mladi in lovstvo. Lovci mladino obiskujemo v šolah in vrtcih, kjer jih seznanjamo z naravovarstveno vlogo lovstva, organiziramo lovske tabore, razpisujemo literarne razpise in sodelujemo pri izvedbi šolskih lovskih krožkov. Na sejmu smo predstavili različne projekte in zanimive publikacije, namenjene mladim.

Lovec, eno najstarejših lovskih glasil na svetu

Slovenski lovci se lahko pohvalimo tudi z enim najstarejših lovskih glasil na svetu, prihodnje leto bomo namreč obeležili že 110 let izhajanja glasila Lovec. Poleg arhivskih izdaj Lovca smo na sejmu predstavili tudi izbrane knjige iz Strokovne in Zlatorogove knjižnice. Pri tem je potrebno poudariti, da je zbirka Zlatorogova knjižnica prava posebnost, kajti v svetu ni podobnih knjižnih zbirk, ki bi med lovce tako vztrajno, že 45 let prinašale gradivo za izpopolnjevanje članov.

Slovenski lovski dan: »Spreminjanje in izgubljanje življenjskega prostora divjadi«

Vrhunec sejemskega dogajanja je bil za nas prav gotovo 11. Slovenski lovski dan, strokovno srečanje Lovske zveze Slovenije in Strokovno-znanstvenega sveta. Namenjeno je ozaveščanju strokovne in splošne javnosti o pomenu lova in lovstva ter trajnostne rabe naravnih virov. Tema posveta je bila »Spreminjanje in izgubljanje življenjskega prostora divjadi«.

Zavidljivi rezultati strelcev na tekmovanjih

Na sejmu smo predstavili tudi lovsko strelstvo, ki obsega usposabljanje članov za varno ravnanje z orožjem in usposabljanje sodnikov, pristrelitev lovskega orožja oziroma preizkus strelskih sposobnosti z lovskim orožjem in lovska strelska tekmovanja, ki obsegajo streljanje z lovsko risanico na tarčo oziroma streljanje na premične tarče, na glinaste golobe in kombinacijo različnih lovskih strelskih disciplin. Naši strelci na državnih in evropskih tekmovanjih dosegajo zavidljive rezultate, mnogi so se uspešno potegovali in tudi pridobili naziv “mojster strelec”.

Rogisti, pevci, rukači … gurmanski užitki …

Med lovci je veliko umetnikov, ki svojo ljubezen do narave izražajo na različne načine – tudi s petjem in igranjem na inštrumente. Slovenskim lovskim pevskim zborom in skupinam lovskih rogistov so obiskovalci prisluhnili vse tri dni sejma.

V okviru sejma je bilo poskrbljeno tudi za gurmanske užitke: v nedeljo je potekalo tekmovanje v kuhanju lovskega golaža in ribje čorbe, za medalje so se potegovale tudi najboljše divjačinske salame.

Zadnji dan sejma je bilo na sporedu 12. državno in 5. mednarodno prvenstvo v jelenjem rukanju. V zgodovini lova so bili še posebej cenjeni tisti lovci, ki so znali čim bolje oponašati ter priklicati divjad in naši, slovenski “rukači” v tej disciplini nizajo lepe uspehe.

Fotografije: U. Kmetec, S. Komlanc, Pomurski sejem

Vabljeni na 11. Slovenski lovski dan v Gornjo Radgono

Lovska zveza Slovenije in Strokovno-znanstveni svet LZS v soboto, 13. aprila 2019, organizirata 11. Slovenski lovski dan, tradicionalno strokovno srečanje, namenjeno ozaveščanju strokovne in splošne javnosti o pomenu lova in lovstva ter trajnostne rabe naravnih virov.

Tema letošnjega posveta bo Spreminjanje in izgubljanje življenjskega prostora divjadi.

Dogodek bo potekal v dvorani 1 Pomurskega sejma, Cesta na stadion 2, Gornja Radgona. Registracija udeležencev se bo pričela ob 8:30, otvoritev posveta bo ob 9.00 uri.

Na posvet se lahko prijavite do srede, 10. aprila, preko aplikacije Lisjak, če niste član lovske družine pa na lzs@lovska-zveza.si.

Program posveta si lahko ogledate TUKAJ.

Rukanje jelena v Ljubljani – PRESTAVLJENO

Vabljeni na oponašanje rukanja jelena, ki ga ob zaključku izbirnega predmeta Lovstvo pripravljajo na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete. Dogodek je zaradi slabega vremena prestavljen na četrtek, 25. aprila, ob 19. uri.

Enega najbolj veličastnih zvokov v naravi bodo v letni učilnici Oddelka za gozdarstvo (pavilijon za poslopjem) poustvarili člani Sekcije za oponašanje jelenjega rukanja, ki deluje v okviru Komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostmi Lovske zveze Slovenije. Sledila bo kratka pogostitev. Vstopnine ni.

Maks Holcman – Kozjaška lovska legenda

Na občnem zboru Lovske družine Vurmat iz Sv. Duha na Ostrem Vrhu so podelili spominsko priznanje Lovske zveze Slovenije ( LZS) kozjaški lovski legendi, Maksu Holcmanu za 70 let zvestobe lovski organizaciji.

Maksa je v skrivnosti lova vpeljal že njegov oče in bogato lovsko kariero je nadgradil z mnogimi odgovornimi funkcijami. Bil je dolgoletni gospodar in starešina Lovske družine Vurmat, ki se je pod njegovim vodstvom uveljavila kot prepoznavni kolektiv skrbnih varuhov narave in divjadi na Kozjaku. Bogato znanje in vrhunske praktične izkušnje je prenašal na mnoge mlade lovce, ki jim je bil dober mentor. Vedno se je zazemal za visoke etične standarde v lovstvu in skrbel za ohranjanje bogate lovske tradicije. Kot gozdar je v dolgih letih službovanja dodobra spoznal vsak kotiček revirja in še danes kljub visoki starosti rad zaide na zelene stečine. Med lovci je spoštovan tudi kot eden najboljših poznavalcev gamsov.

Za 50 let članstva v lovstvu pa je prejel spominsko  priznanje LZS Anton Črnko, dolgoletni lovski čuvaj in nadvse aktivni član LD Vurmat.

M. T.

Jubilant Maks Holcman in starešina LD Vurmat Rudi Maček (Foto: Slobodan Tatalovič)

Dober pogled in odlično razpoloženje od petka, 12., do nedelje, 14. aprila, na sejmu LOV v Gornji Radgoni

Na mednarodnem sejmu lovstva in ribištva vam številni razstavljavci ponujajo novosti in ugodne nakupe lovske, kinološke in ribiške opreme, terenska vozila, oblačila, obutev in izdelke za aktivno preživljanje prostega časa v naravi.

VODILNE STANOVSKE IN STROKOVNE ORGANIZACIJE PRIPRAVLJAJO ZANIMIVE STROKOVNE RAZSTAVE IN STANOVSKE DOGODKE

Lovska zveza Slovenije se bo predstavila na osrednjem razstavnem prostoru s poučnimi razstavami in stanovskim dogajanjem. V soboto bo potekal »11. Slovenski lovski dan« na temo Spreminjanje in izgubljanje življenjskega prostora divjadi.

Ob Lovski zvezi Slovenije se predstavljajo lovske zveze iz tujine, Zavod za gozdove, Strelska Zveza in Kinološka zveza Slovenije, Slovenska zveza za sokolarstvo in zaščito ptic ujed, Društvo ljubiteljev ptičarjev, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije – Sektor za lovstvo in ribištvo, Center za promocijo in pospeševanje športnega ribolova in ribiškega turizma Racoon d.o.o. in druge najvidnejše naravovarstvene organizacije.

Foto: Pomurski sejem

IZBRANO IZ PESTREGA PROGRAMA STROKOVNEGA IN DRUŽABNEGA DOGAJANJA

Vsak dan od 9.00 do 17.00 ure

– Nastopi lovskih rogistov in lovskih pevskih zborov / prireditveni oder v hali A2

– Predstavitev puškarskega poklica, Puškarstvo Skobir / hala A

– Scatt simulacija streljanja z zračnim orožjem, Strelska zveza Slovenije / hala A

– Streljanje z zračnim orožjem na elektronsko tarčo, Strelska zveza Slovenije / hala A

– Streljanje z lasersko puško, Puškarstvo Skobir / hala A

– Predstavitev terenskih vozil, Društva A.R.O. Trnje / zunaj pred halo A1

– Predstavitev slovenskega ribogojstva s poskušnjo ribiških jedi, Ministrstvo za kmetijstvo

  gozdarstvo in prehrano RS, Sektor za lovstvo in ribištvo in Racoon d.o.o. / hala A1

– Projekt »Slovenski ribiški produkt«, Racoon d.o.o. / hala A1

– Predstavitev Kinološke zveze Slovenije na razstavnem prostoru v sodelovanju z regijskimi kinološkimi in lovskimi kinološkimi društvi / hala A

Petek

10.00 / prireditveni oder v hali A2

Svečano odprtje sejma

12.00 – 13.00

Predstavitev lovskih psov s strokovnim komentarjem

14:00 – 15.00

Nastopi lovskih rogistov in lovskih pevskih zborov

Sobota

9.00 – 15.00 / dvorana 1

Slovenski lovski dan na temo Spreminjanje in izgubljanje življenjskega prostora divjadi

Organizator: Lovska zveza Slovenije (Strokovno-znanstveni svet)

9.00 – 16.00 / hala C

Državna razstava psov vseh lovskih pasem – CAC

Organizator: Lovsko kinološko društvo Maribor, Kinološka zveza Slovenije

10:00 – 11.00 ter 13:00 – 14.30

Nastopi lovskih rogistov in lovskih pevskih zborov

Nedelja

9.00 – 15.00 / zunaj pred halo A1

Tekmovanje v kuhanju lovskega golaža in ribje čorbe

10:00 – 10.30 ter 14:30 – 15.00

Nastopi lovskih rogistov in lovskih pevskih zborov

11.00 / prireditveni oder v hali A2

 1. Državno prvenstvo in 5. Odprto mednarodno prvenstvo v oponašanju jelenjega rukanja

Organizator: Lovska zveza Slovenije, ZLD Prekmurje

13.00 – 14.00

Predstavitev lovskih psov s strokovnim komentarjem

15:30 – 16.60 / prireditveni oder v hali A2

Podelitev nagrad ocenjevanja divjačinskih salam ter tekmovanja v kuhanju lovskega golaža in ribje čorbe.

*Program se dopolnjuje … Organizator si pridržuje pravico do morebitnih sprememb.

OHRANJANJE NARAVNE IN TEHNIČNE DEDIŠĆINE

Mednarodni sejem zelenega turizma in bivanja bo sočasno predstavil zelene turistične destinacije, doživetja in oddih v naravnih zdraviliščih, krajinskih parkih, turističnih kmetijah, planinah in planinskih kočah ter projekt »Visit Pomurje«.

Mednarodna razstava starodobnikov »AVTO-MOTO KLASIKA« bo posvečena vsem vrstam starodobnega transporta in starodobne tehnike.

OGLED TREH SEJMOV Z ENO VSTOPNICO

Sejem bo odprt od 9.00 do 18.00 ure. Cene enodnevnih sejemskih vstopnic so za odrasle po 5,00 €, za učence, dijake in študente po 2,50 €. Odrasli, skupine nad 20 oseb, lovci, ribiči, planinci (ob predložitvi članske izkaznice) lahko obiščejo sejme za 4,00 €, skupine mladih nad 20 oseb za 2,00 €. Za otroke do 6 let in invalide na vozičkih s spremljevalcem ni vstopnine. Parkiranje je brezplačno.

BREZSKRBEN, ORGANIZIRAN OGLED SEJMA

Organizatorji so za vas pripravili vabljiv paket, ki vključuje vodenje, prevoz, jutranji prigrizek s toplim napitkom, sejemsko vstopnico in kosilo. Organiziran ogled sejma iz Maribora je na voljo za 29 €, iz Celja 31 €, Ljubljane 34 €, Kranja ali Novega mesta 35 € ter Nove Gorice ali Kopra 40 €. Informacije in rezervacije: izleti@slo-tours.si ali 031 244 111.

Več informacij: www.pomurski-sejem.si

Foto: Pomurski sejem

Dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje

Komisija UO LZS za lovsko čuvajsko službo organizira DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE ZA LOVSKE ČUVAJE, ki bo 16. aprila 2019, ob 17. uri, v prostorih Slovenskega doma na Krekovem trgu 3, v Celju. 

Plačilo kotizacije znaša 20 €/udeleženca z DDV

Zaradi neresnosti, ki so se dogajale pri prijavah na to izobraževanje v preteklih letih, ko se številni prijavljeni niso udeležili predavanj, s prijavo pa onemogočili drugim prijavo na usposabljanje, je bila uvedena kotizacija. 

Izobraževanje je torej namenjeno vsem aktivnim lovskim čuvajem oz. tistim, s katerimi upravljavke lovišč nameravajo v kratkem podpisati pogodbo o opravljanju lovsko-čuvajske službe in zaprositi pristojno ministrstvo za njihovo imenovanje za lovske čuvaje, pa je, odkar so opravljali izpit lovskega čuvaja ali dopolnilno izobraževanje za lovske čuvaje minilo že več kot 5 let.

Prijave do 12. aprila

Prijave so mogoče preko spletne aplikacije Lisjak od 21. marca do 12. aprila 2019. Do 12. aprila 2019 lahko na naslov lzs@lovska-zveza.si pošljete vprašanja, oz. izpostavite problematiko, ki se nanaša na opravljanje lovsko-čuvajske službe. Odgovori bodo podani v diskusiji na koncu usposabljanja.

PODROBNEJŠE INFORMACIJE

Foto: arhiv LZS

21. marec: Mednarodni dan gozdov

21. marec je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila za Mednarodni dan gozdov, dan promocije gozdov in ozaveščanja o pomenu in nujnosti trajnostne rabe vseh vrst gozdov. 

Nosilna tema letošnjega mednarodnega dneva gozdov po vsem svetu je »Učimo se z gozdovi – gozd je modrost!«

Ključna sporočila ob Mednarodnem dnevu gozdov 2019

Spoznavanje in razumevanje gozdov v zgodnjem otroštvu je ključnega pomena za ohranjanje narave in naravnih virov za prihodnje generacije. Gozdovi nam nudijo in dolgoročno ohranjajo čist zrak, tla in vodo ter igrajo ključno vlogo pri reševanju največjih izzivov, s katerimi se soočamo danes – podnebnimi spremembami, odpravljanjem lakote in ustvarjanjem trajnostnih skupnosti. V mestih danes živi več kot polovica svetovnega prebivalstva, do leta 2050 pa se bo po predvidevanjih ta delež povišal na 70 odstotkov. Otroci in odrasli smo vse manj povezani z naravo in vedno manj razumemo vlogo in pomen gozdov ter sonaravnega gospodarjenja z njimi za zdravo in trajnostno družbo, zato je ključnega pomena, da gozdove in njihove vloge spoznamo in se z njimi zbližamo že v zgodnjem otroštvu.

Razumevanje gozdov in njihovo ohranjanje je ključnega pomena za našo prihodnost

Gozdovi čistijo zrak in vodo ter ohranjajo zdravje in dobro počutje ljudi. Imajo ključno vlogo pri soočanju z največjimi izzivi sedanjosti in prihodnosti – podnebnimi spremembami, odpravljanju lahkote in ustvarjanjem trajnostnih skupnosti. Pomen gozdov bo ob povečanju svetovne populacije na predvidenih 8,5 milijard do leta 2030 večji kot kadar koli prej.

Nikoli ni prepozno za učenje o drevesih in gozdovih

Povezovanje otrok z naravo ustvarja bodoče generacije, ki se zavedajo vloge in pomena gozdov in dreves ter potrebe po trajnostnem, sonaravnem in večnamenskem gospodarjenju z gozdom. Za nekatere otroke gozdovi predstavljajo življenjski prostor ter neposredni vir hrane in drugih naravnih virov. Drugi pa lahko gozd spoznavajo v učilnicah, gozdnih šolah in vrtcih, med vodenimi aktivnostmi gozdne pedagogike ter med preživljanjem časa v urbanih parkih in vrtovih.

Za ohranjanje zdravih gozdov so pomembna tako sodobna kot tradicionalna spoznanja

Gozdarji dobro poznajo in razumejo naravne procese, ki potekajo v gozdu in uporabljajo tradicionalne in najsodobnejše metode za zagotavljanje trajnostnega razvoja gozdov. Na drugi strani pa imajo tudi lastniki gozdov in lokalne skupnosti številna znanja in spoznanja, ki zagotavljajo njihov trajnostni razvoj.

Z ozaveščanjem in izobraževanjem o gozdovih spreminjamo svet na bolje

Z vlaganjem v gozdarsko izobraževanje in raziskave na vseh nivojih države zagotavljajo, da obstajajo znanstveniki, odločevalci in lokalne skupnosti, ki skrbijo in neprestano izboljšujejo trajnostno, sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi. Takšni gozdovi nam posledično pomagajo dosegati visoko kakovost življenja in Cilje trajnostnega razvoja, kot sta ohranjanje biotske raznovrstnosti in podpora najrevnejšim skupnostim pri njihovem preživetju.

Ženske in moški morajo imeti enakovreden dostop do znanja o gozdovih

Vključenost žensk v gospodarjenje z gozdovi je bistvenega pomena za njihov trajnostni razvoj, še posebej v ruralnih območjih in skupnostih po svetu. V Sloveniji ženske že vrsto let dosegajo pomembne dosežke v gozdarstvu in na drugih z gozdovi povezanimi področjih.

Vir: Organizacija Združenih narodov za kmetijstvo in prehrano – FAO in MKGP

Začasna možnost: brezplačen najem odvzetih zemljišč

Predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač je 19. marca na sestanek v Zgornjo Hajdino povabil predstavnike vseh lovskih družin, prizadetih v postopkih razlastitve zemljišč s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Sestanka o tej pereči problematiki se je udeležilo 60 predstavnikov lovskih družin in tudi državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek.

Predstavniki lovskih družin so mu pojasnili postopke nakupa zemljišč in njihovo razočaranje ob odvzemu s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Po koncu predstavitve je dr. Podgoršek povedal, da razume situacijo in dejstvo, da lovske družine delujejo v javnem interesu in upravljajo z državno lastnino, to je z divjadjo.

Obljubil je, da bodo lovske družine, upravljavke lovišč kot začasno rešitev dobile odvzeta zemljišča v dolgoročni, brezplačni najem. Vrnitev odvzetih zemljišč pa bi lahko bila možna preko sprememb Zakona o divjadi in lovstu, teh se bodo, je zagotovil dr. Podgoršek, na kmetijskem ministrstvu lotili še letos. 

Foto: S. F. Krope

Šakal Trstelj nenadoma zapustil Slovenijo …

Šakal Trstelj, ki so ga slovenski raziskovalci 19. novembra lani opremili z GPS ovratnico, je nenadoma zapustil območje starševskega teritorija in se napotil proti Dalmaciji, je sporočil dr. Hubert Potočnik z Biotehniške fakultete.

Leto in pol star samec Trstelj je bil član tropa v lovišču LD Trstelj na Krasu ob italijanski meji, južno od Nove Gorice, in se je še tri mesece po odlovu zadrževal na 500 hektarov velikem območju starševskega teritorija. 21. februarja letos je nenadoma zapustil to območje in krenil proti jugovzhodu. 

Kar 30 kilometrov na dan, brez težav tudi čez avtocesto

“Vsak dan je prepotoval pot, dolgo od 15 do 30 kilometrov, ki je potekala skozi izrazito gozdno krajino Notranjske (Snežnika) v Sloveniji in Gorskega kotarja na Hrvaškem. Nobenih težav ni imel pri prehodu preko ograjenih avtocest Ljubljana – Koper (med Razdrtim in Senožečami) in Zagreb – Reka (pri Delnicah), od koder je nadaljeval pot preko Velike Kapele proti Severnemu Velebitu. Do 7. marca je prišel v zaledje Senja; v 14-ih dneh od začetka gibanja izven teritorija (t. i. disperzije) je celotna dolžina poti, če bi jo izmerili kot ravne črte med zaporednimi pari zabeleženih lokacij, znašala kar 215 km. Dejanska pot, ki jo je prepotoval šakal, pa je seveda še veliko večja,” je razložil Potočnik.

Slika: Gibanje šakala Trstelja med 21. 2. in 7. 3. 2019. Šakal je vstopil na Hrvaško 1. 3. na širšem območju Čabarske police, zadnja posneta lokacija (14. 3.) je z območja Stolca nad Senjem, kjer se zadržuje zadnji teden.

Priložnost: prvič v zgodovini in kjerkoli na svetu!

Šakali so znani kot vrsta, pri kateri se lahko mlade živali selijo na dolge razdalje. Vendar je bila do sedaj večina podatkov o premikih na daljše razdalje zaznana na podlagi posrednih zaznavanj pojavljanja posameznih osebkov daleč izven poznane predhodne razširjenosti populacije, za te živali pa ni bilo znano, od kod in kako so prišli na nova območja.

V nasprotju s tem so bili prvi podatki o odseljevanju točno določenih osebkov izven območja poleganja v svetovni literaturi prvič zabeleženi lansko leto, ko so Lanszki in sodelavci na podoben način spremljali mlado šakaljo samico na Madžarskem. Tako imajo sedaj raziskovalci prvič v zgodovini in kjerkoli na svetu priložnost slediti temu pojavu tudi pri samcu in to z zelo natančnimi podatki o njegovem gibanju in aktivnosti.

 “Upamo, da bo šakal živel dovolj dolgo in našel samico”

“Zato upamo, da bo šakal živel dovolj dolgo, da bo, zelo verjetno nekje v Dalmaciji, oblikoval svoj lastni teritorij in bo morda celo našel samico iz druge, tj. dalmatinske populacije. Glede na do sedaj zaznan genotip namreč skoraj vsi šakali v Sloveniji izvirajo iz veliko večje panonske populacije, z osrednjim območjem v celinski Hrvaški na Madžarskem, v Romuniji, Srbiji in Bolgariji,” pravi Potočnik.

V Sloveniji so se šakali v večjem številu začeli pojavljati šele v zadnjem desetletju, zaradi česar nam  primanjkuje znanja o tej vrsti, njeni vlogi v ekosistemu, vplivu na druge vrste, populacijski dinamiki, prostorskem vedenju, razmnoževalni sposobnosti in razširjenosti zanj optimalnega okolja.

O najzanimivejših ugotovitvah glede gibanja šakala Trstelja boste lahko še naprej brali na spletni strani Lovske zveze Slovenije in na uradni spletni strani projekta (http://sakal.gozdis.si/), nekoliko več informacij pa bo objavljenih tudi v majski številki glasila Lovec.

Pri odlovu šakala in opremljanju z ovratnico so bili raziskovalcem v veliko pomoč lovci – entuziasti iz LD Trstelj.

Projektna skupina: Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani; Visoka šola za varstvo okolja, Velenje; Gozdarski inštitut Slovenije