Vsem starešinam LD, prizadetih v postopkih razlastitve zemljišč!

Predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač sklicuje sestanek vseh starešin lovskih družin, prizadetih v postopkih razlastitve zemljišč s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Sestanek glede odvzema zemljišč v lasti lovskih družin na podlagi Zakona o skladu kmetijskih zemljišč bo v torek, 19. marca, ob 17. uri, v prostorih lovskega doma LD Boris Kidrič, Zgornja Hajdina 103/e, 2288 Hajdina.

Na sestanku bo tudi državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek.

Svojo udeležbo potrdite po e-pošti: lzs@lovska-zveza.si

Shrani permalink.

Comments are closed.