Film o šarivcih in prinašalcih

Tudi v letu 2018 je Komisija za lovsko kinologijo pri Lovski zvezi Slovenije (LZS) objavila razpis za pripravo filma o lovskih psih, tokrat 8. skupine FCI, v kateri so šarivci in prinašalci – retrieverji.

Ogledate si ga lahko TUKAJ

V slovenskem lovstvu so pogosti nemški prepeličarji, špringer in koker španjeli iz vrst šarivcev ter labradorci, zlati in gladkodlaki prinašalci iz vrst prinašalcev. V filmu so prikazali stas in gibanje predstavnikov teh pasem, njihovo delo in kratko zgodovino pasem. Delo psov smo posneli večinoma na raznih preizkušnjah, delno tudi na lovih, kakšen kader pa je bilo treba tudi zaigrati.

Da film ne bo pristal na policah …

Podobni projekti po navadi pristanejo v zbirkah na policah, zato smo se ustvarjalci skupaj s komisijo že povsem na začetku tovrstnih projektov odločili, da bomo te filme snemali in reproducirali pod posebno licenco avtorskih pravic, ki omogoča neovirano kopiranje in deljenje filma z drugimi zainteresiranimi gledalci. Uporabili smo licenco Creative Commons, katere oznaka je vidna v spodnjem desnem kotu. Oznaka označuje edini omejitvi, da se z delitvijo filma ni dovoljeno okoristiti, torej je obvezna nekomercialna raba, in da je vedno treba navajati avtorje, kar je zagotovljeno že v vsebini samega filma v odjavnih špicah. In seveda vsebine ni dovoljeno spreminjati.

Ob zaključku serije filmov s predstavitvami pasemskih skupin lovskih psov se zahvaljujemo pobudnikom snemanja teh filmov iz vrst Komisije za lovsko kinologijo pri LZS, ki je vsa leta tudi sodelovala pri delu. V prvih letih snemanja je komisijo vodil lovski tovariš Janez Šumak, zadnji trije filmi pa so nastali na osnovi razpisov izpod rok lovskega tovariša Radoša Burnika. Rad bi se zahvalil tudi vsem, ki so v minulih petih letih potrpežljivo sodelovali pri snemanju kadrov na terenu na lovu, na sprehodih ali raznih kinoloških in lovskih preizkušnjah ter prireditvah. Brez vas vseh teh vsebin ne bi bilo mogoče ustvariti!

Marijan Likar

 Foto: Marijan Likar

Kritični zaradi šakala, zaskrbljeni zaradi male divjadi in poginov srnjadi

Na Občnem zboru Lovske zveze Maribor, ki združuje in povezuje 45 Lovskih družin (LD) iz širšega mariborskega območja, Dravskega polja, Dravinjske in  dela Dravske doline, Pohorja, Kozjaka in Slovenskih goric, so kritično spregovorili o stanju divjadi v lovišču.

Opozorili so na posledice lanskih ujm in zime, v kateri so ponekod zabeležili hude izgube srnjadi. Marsikje naj bi pogini srnjadi znašali celo do 40 % načrtovanega odstrela in še več. Zato računajo na razumevanje pristojnih organov, zlasti Zavoda za gozdove Slovenije in lovske inšpekcije.O tej tematiki bodo celovito govorili še na zasedanjih obeh OZUL-ov, Pohorskega in Slovensko-goriškega.

Vse več šakalov, vse manj poljskih jerebic

Vnovič so tudi povedali, da je stanje male poljske divjadi kritično, in da je vse manj možnosti za njeno trajno ohranitev. Pri tem so posebej izpostavili izjemno nizko številčnost poljskega zajca in poljske jerebice, ki ju v mnogih loviščih praktično ni več. Štajerski lovci so tudi vse bolj zaskrbljeni zaradi vse večjega števila šakalov v njihovih loviščih.

Predsednik mariborske LZ Marjan Gselman je povedal, da so letošnji program v celoti uresničili. Poudaril je pomen in vlogo izobraževanja v lovstvu ter sodelovaje s šolami in drugimi ustanovami.  Opozoril je na pomen dela z mladimi, ki mu namenjajo veliko skrbi in pozornosti. Dobro so sodelovali z vsemi LD in z Lovsko zvezo Slovenije (LZS), pa tudi z lokalnimi skupnostmi in regionalnimi ustanovami. Kljub kritični javnosti, je vloga lovcev lepo sprejeta in k temu pripomorejo tudi številne promocijske aktivnosti, ki jih izvaja mariborska LZ, ki je letos začela sodelovati še z Visoko strokovno šolo za gostinstvo in turizem pri promociji uporabe mesa divjačine.

Zelena info točka Štajerske

LZ Maribor je letos začela z urejanjem »zelene info točke Štajerske«, s katero bodo okrepili izobraževalne in promocijske  programe in poskušali celovito prikazati vlogo sodobnega lovstva in njegovo ekološko funkcijo v naravnem okolju.

Na občnem zboru so podelili nekaj odlikovanj zaslužnim lovcem. Znak za lovske zasluge je prejel Aleksander Ferk iz LD Paloma Sladki Vrh, zlati znak za lovske zasluge sta dobila Branko Repnik iz LD Črešnjevec in Franc Jager iz LD Paloma Sladki Vrh, najvišji odlikovanji LZS, reda za lovske zasluge I. stopnje pa sta dobila Franc Schonweter in Vinko Grajfoner iz LD Lenart. V kulturnem programu so tudi tokrat nastopili rogisti LZ Maribor z izbranimi lovskimi melodijami.

M. T.

 

Občni zbor je vodil predsednik LZ Maribor Marjan Gselman (v sredini) (Foto: Marjan Toš).

Franc Shonweter iz LD Lenart je prejel visoko odlikovanje LZS (Foto: Marjan Toš)

Vinko Grajfoner iz LD Lenart prejema red za lovske zasluge I. stopnje (Foto: Božidar Kunej)

Udeleženci občnega zbora so bili kritični do mnogih oprtih vprašanj lovstva (Foto: Marjan Toš)

Občni zbor so popestrili lovski rogisti LZ Maribor (Foto: Božidar Kunej)

Napovedujemo: 5. Dobrodelni ples

Lovska zveza Slovenije vabi na 5. dobrodelni ples, ki bo v petek, 1. februarja 2019, v restavraciji Hotela Termal – Terme 3000 v Moravskih Toplicah.

Soorganizacijo plesa je prevzela Zveza lovskih družin Prekmurje, za živahne plesne ritme pa bo poskrbel ansambel Horizont. Dogodek bo tudi tokrat namenjen zbiranju sredstev za solidarnostni Green Fund Lovske zveze Slovenije, s katerim zagotavljamo solidarnostno pomoč lovkam in lovcem v izrednih življenjskih razmerah.

Podrobnosti o prijavi in možnosti doniranja kmalu na naši spletni strani.

Foto: utrinek iz 4. Dobrodelnega plesa

Kolektivni dopust

Strokovna služba LZS sporoča članicam Lovske zveze Slovenije, lovcem in poslovnim partnerjem, da zaradi kolektivnega dopusta v ponedeljek, 24. decembra, in v ponedeljek, 31. decembra, ne bo poslovala.

 

Hvala za razumevanje in lovski zdravo.

 

Kolektiv Strokovne službe LZS

Lovska zveza in Slovenska vojska podpisali načrt o sodelovanju

Lovska zveza Slovenije in Slovenska vojska sta podpisali letni načrt civilno-vojaškega sodelovanja v letu 2019.

Slovesni podpis s 27 izbranimi organizacijami, ki delujejo v javnem interesu, in ki so pomembne za obrambni sistem, je potekal 11. decembra, v vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki, udeležil se ga je tudi predstavnik Lovske zveze Slovenije.

Slovenska vojska bo izbranim organizacijam v prihodnjem letu namenila finančna sredstva in vire v ocenjeni vrednosti 420.000 evrov. Podpirala jih bo z različnimi dejavnostmi, kot so naleti z zračnimi in vodnimi plovili, prevozi z vozili za cestni promet, sodelovanje pripadnikov SV, nočitve v vojaških objektih, zagotavljanje dopolnilne zdravstvene oskrbe (bolničar oziroma voznik in reševalno vozilo), uporaba vojaških vadišč, strelišč in športnih dvoran, sodelovanje gardne in častne enote, nastopi Orkestra SV, souporaba prostorov v vojašnicah, izposoja sredstev (terenskih postelj, sanitetnih torb, ponjav, agregatov, radijskih postaj ter drugega).

Slovenska vojska podprla 27 organizacij, ki delujejo v javnem interesu

Organizacije, s katerimi bo Slovenska vojska sodelovala leta 2019 so poleg Lovske zveze Slovenije še Zveza združenj borcev za vrednote NOB, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza policijskih veteranskih društev Sever, Zveza društev generala Maistra, Zveza slovenskih častnikov, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zveza društev in klubov MORiS, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije »Tigr-Primorske«, Društvo upokojencev MORS, Gasilska zveza Slovenije, Strelska zveza Slovenije, Smučarska zveza Slovenije, Javni zavod Triglavski narodni park, Turistična zveza Slovenije, Letalska zveza Slovenije, Veslaška zveza Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Slovenska potapljaška zveza, Zveza tabornikov Slovenije, Zveza radioamaterjev Slovenije, Jadralna zveza Slovenije, Judo zveza Slovenije, Kajakaška zveza Slovenije, Kinološka zveza Slovenije, Športno humanitarno društvo vztrajaj – NEVER GIVE UP in Zavod Mepi – mednarodno priznanje za mlade.

Vir in foto: Slovenska vojska

Predstavniki Lovske zveze so se sestali s kmetijsko ministrico

Vodstvo Lovske zveze Slovenije se je včeraj sestalo z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro Pivec. Srečanje je bilo med drugim namenjeno predstavitvi delovanja Lovske zveze Slovenije ter aktualnim temam na področju lovstva.

Poleg realizacije določb letos spremenjenega Zakona o divjadi in lovu, ki je med drugim odpravil nesorazmerno kazen, to je 3-letni odvzem lovske izkaznice zaradi opomina, so na sestanku govorili tudi o izdelavi podzakonskih aktov, ki bodo omogočili sofinanciranje pomembnih javnih nalog. Spremenil se bo Pravilnik o merilih za finančno ovrednotenje določenih nalog lovskih organizacij, kjer se bodo med drugim ovrednotile tudi naloge, ki jih opravlja LZS, kar bo omogočilo financiranje teh nalog iz proračuna Republike Slovenije.

 O nepravičnih odvzemih zemljišč in poenostavitvi sistema načrtovanja

»Ponovno smo izpostavili nepravične odvzeme zemljišč lovskim družinam in drugim društvom. Skupaj z ostalimi zvezami, kot sta Planinska zveza Slovenije in Ribiška zveza Slovenije, zahtevamo, da kmetijsko ministrstvo spremeni določbe Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in omogoči društvom, da obdržijo zemljišča, če lahko dokažejo, da so jih pridobila odplačno,« je o ključni temi srečanja s kmetijsko ministrico povedal predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač.

Posebna tema pogovora so bile škode na in po divjadi ter ukrepi za zmanjševanje števila povozov divjadi. Dotaknili so se tudi poenostavitve sistema načrtovanja v lovstvu ob uporabi obstoječih podatkov iz informacijskega sistema Lisjak: »Govorili smo o možnosti vzpostavitve triletnega načrta z ustreznimi medletnimi tolerancami in predstavili novo knjigo iz Strokovne knjižnice LZS Čeljustnice prostoživečih parkljarjev. Lovska zveza pričakuje, da se na podlagi znanstvenih ugotovitev spremeni postopek ocenjevanja, saj naj bi v določenih, starejših kategorijah prihajalo tudi do 40 % napak pri določanju starosti in spola odvzetih osebkov,« pojasnjuje Bradač.

 Za aktivnejšo vlogo kmetijskega ministrstva pri upravljanju z zvermi

Predstavniki Lovske zveze in ministrstva so se pogovarjali še o izvajanju javnih nalog na področju usposabljanja in izobraževanja lovskih pripravnikov, lovskih čuvajev, ocenjevalcev škod … Ministrici so predstavili ugotovitve monitoringa šakala v Sloveniji in zahtevali, da se v ureditev neurejenega statusa šakala ter tematike upravljanja z zvermi poleg Ministrstva za okolje in prostor aktivneje vključi tudi kmetijsko ministrstvo.

Foto: MKGP

Koledar strelskih tekmovanj v letu 2019

Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje LZS je objavila koledar strelskih tekmovanj za prihodnje leto.

marec  
30.3.2019 šola  Compaka OZ Murska Sobota
april  
6.4.2019 Izbirna tekma za ekipo LZS v kombinacijskem streljanju – Gaj Pragersko
14.4.2019 Compak izbirne za svetovno prvenstvo – Gaj Pragersko
maj  
4.5.2019 Izbirna tekma za ekipo LZS v kombinacijskem streljanju – Gaj Pragersko
11.5.2019 Izbirna tekma za ekipo LZS v kombinacijskem streljanju – Gaj Pragersko
18.5.2018 odprto prvenstvo LZS za veterane in super veterane LD Medvode
19.5.2019 odprto prvenstvo LZS v Compaku – LD Mirna
25.5.2019 odprto prvenstvo LZS za veterane in super veterane LD Sinji Vrh
junij  
1.6.2019 šola  Compaka OZ Brkinško Kraška
8.6.2019 odprto prvenstvo LZS za veterane in super veterane LD Raša – Štorje strelišče Kazlje
9.6.2019 Compak izbirne za svetovno prvenstvo – Gaj Pragersko
22.6.2019 odprto prvenstvo LZS za veterane in super veterane LD Markovci
24.6.2019 EP v kombinacijskem streljanju – Estonija
25.6.2019 EP v kombinacijskem streljanju – Estonija
26.6.2019 EP v kombinacijskem streljanju – Estonija
27.6.2019 EP v kombinacijskem streljanju – Estonija
28.6.2019 EP v kombinacijskem streljanju – Estonija
29.6.2019 EP v kombinacijskem streljanju – Estonija
30.6.2019 EP v kombinacijskem streljanju – Estonija
julij  
1.7.2018 EP v kombinacijskem streljanju – Estonija
6.7.2019 odprto prvenstvo LZS za veterane in super veterane Žančani Slovenj Gradec
7.7.2019 Compak – izbirne za svetovno prvenstvo – Gaj Pragersko
avgust  
22.8.2019 svetovno prvenstvo Compak – Madžarska
23.8.2019 svetovno prvenstvo Compak – Madžarska
24.8.2019 svetovno prvenstvo Compak – Madžarska
25.8.2019 svetovno prvenstvo Compak – Madžarska
31.8.2019 odprto prvenstvo LZS v MK –  Žančani Slovenj Gradec
september  
6.9.2019 uradni trening veterani, super veterani in velka kombinacija
7.9.2019 Državno prvenstvo v kombinacijskem streljanju LZS – OPEN, Pragersko
8.9.2019 Državno prvenstvo za veterane in super veterane LZS, Pragersko
   
   
* Izbirne tekme za ekipo LZS v kombinacijskem streljanju – Gaj Pragersko
  tekmuje se 800 točk, štartnina 40,00 € ( pravilnik FITASC )
* Compak izbirne tekme za svetovno prvenstvo – Gaj Pragersko
  100 golobov,  štartnina 40,00 €
* Odprto prvenstvo LZS za veterane in super veterane 
  25 golobov, 10 MK, štartnina 10,00 €

Pristojne institucije naj končno sprejmejo potrebne ukrepe

»Slovenski lovci opravljamo svoje poslanstvo, da v Sloveniji ohranimo vse živalske vrste za naše zanamce, a na podlagi znanstvenih metod,« je na današnji skupni novinarski konferenci Lovske zveze Slovenije in Ribiške zveze Slovenije izpostavil predsednik Lovske zveze Slovenije, mag. Lado Bradač.

Zato lovci in strokovnjaki pozivajo pristojne institucije, da končno sprejmejo ustrezne ukrepe, uredijo zakonodajo in pričnejo z aktivnim upravljanjem. »Težko sprejmem klic nekoga, ki mu je volk na domačem dvorišču požrl psa, kot se je to nedolgo nazaj zgodilo v Ribnici,« pravi Bradač. »Če je znano, da je populacija volkov v porastu, je potrebno ukrepati. Podobno je s šakalom, vrsto prišlekom, ki se v Sloveniji, sploh na Koprskem, izjemno hitro širi. Duhove v javnosti buri tudi načrtovani odstrel medveda, zato Lovska zveza Slovenije podpira stališče Kmetijsko-gozdarske zbornice, naj nosi odgovornost in tudi plača nastalo škodo tisti, ki preprečuje odvzem.«

Lovci in strokovnjaki za trajnostno upravljanje s šakalom

Bradač meni, da bi načrtovana ukinitev oddelka za lovstvo na Zavodu za gozdove Slovenije zmanjšala preglednost načrtovanja in tudi ugled, ki ga ima slovensko upravljanje z divjadjo v evropskem prostoru. Lovska zveza Slovenije namreč veliko časa in sredstev vlaga v izobraževanje svojih članov, letos se je različnih izobraževanj, vključno s problematiko afriške prašičje kuge, udeležilo kar 4.000 lovcev. Prav tako slovenski lovci sodelujejo s strokovnjaki v številnih projektih, kot sta denimo Life Lynx, ki se ukvarja z ohranitvijo risa, in nacionalnim monitoringom šakala.

Do sedaj zbrani podatki kažejo, da je postal šakal razmeroma pogosta vrsta na območju Primorske in širše okolice Krasa, reproduktivne populacije pa so vzpostavljene ali se vzpostavljajo tudi v večjem delu nižin v osrednji, severovzhodni in jugovzhodni Sloveniji, vzdolž meje s Hrvaško in Madžarsko.

»Z monitoringom šakala skušamo spremljati njegovo številčnost in širjenje v Sloveniji, pridobiti strokovne podlage ter zadostiti zakonskim zahtevam za trajnostno upravljanje s šakalom,« je povedal dr. Hubert Potočnik z Biotehniške fakultete UL. V Sloveniji namreč šakala obravnavata dva vzporedna predpisa, njuna kolizija pa onemogoča ustrezno trajnostno upravljanje s šakalom in druge domorodne vrste, kot so kuna zlatica, divja mačka in lisica, postavlja v podrejen položaj.

Ali Sloveniji grozi izbruh epidemije afriške prašičje kuge in bolezni Aujeszkega?

Pomembno je tudi, da država čim prej vzpostavi sistem ugotavljanja pogina v naravi, je v primeru afriške prašičje kuge, ki se bliža Sloveniji, že nekaj let pa velike probleme povzroča v Evropski uniji, izpostavil dr. Gorazd Vengušt z Nacionalnega veterinarskega inštituta. V letošnjem letu beležijo 1.400 izbruhov bolezni pri domačem prašiču v skupno 9 evropskih državah in okoli 5.000 primerov pri divjem prašiču. APK po Venguštovih besedah sicer ni močno nalezljiva bolezen, vendar se širi v primeru slabih biovarnostnih ukrepov, tudi preko obutve, opreme, obleke in vozil. »Prvi primer v Sloveniji bo verjetno izhajal iz poginjenega divjega prašiča, na katerega bodo naleteli lovci ali sprehajalci,« napoveduje Vengušt in dodaja, da gre predvsem za eno izmed ekonomsko pomembnih virusnih bolezni domačih prašičev.

Precej skrbi v javnosti je povzročila tudi nedolgo nazaj potrjena bolezen Aujeszkega pri dveh lovskih psih, ki sta bila v stiku z divjim prašičem. »Bolezen, ki jo spremljamo že nekaj časa, za divjega prašiča običajno ni nevarna, usodna pa je za druge živali. Bolezen je nekakšna slepa ulica, ker živali poginejo tako hitro, da se bolezen ne more širiti naprej. Podobnih primerov v Sloveniji zato ne pričakujemo veliko. Omejitve lova niso potrebne,« je pojasnila dr. Diana Žele z Nacionalnega veterinarskega inštituta. Bolezen, ki je zaradi značilnih znakov, poimenovana tudi lažna steklina, za človeka ni nevarna.

Ribiči zaskrbljeni zaradi klimatskih sprememb in posegov v vodotoke

Ribiška zveza Slovenije večjih težav ne beleži. V lanskem letu so rešili problem kormorana, tako s plašenjem kot odvzemom osebkov iz narave. Večjih onesnaženj ali zastrupitev slovenskih voda letos ni bilo, je pa narava pokazala zobe, zaradi posledic vodne ujme so vode v Tržiški Bistrici prazne. Po besedah predsednika Ribiške zveze Slovenije dr. Miroslava Žaberla jih skrbi skupni vpliv podnebnih sprememb in posledice nesonaravnih posegov v vodotoke na ribji živelj.

Zaradi pomanjkanja padavin ima znaten delež rek in potokov majhen pretok, pogosto na delih, kjer so postavljene male hidroelektrarne. »Deli rek se pregrevajo, zato določene vrste rib, kot sta lipan in sulec ne morejo več preživeti. Zaradi male hidroelektrarne se je potok Krumpah v Ribnem pri Savinji, označen s strani Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani kot rezervat genetsko čiste donavske potočne postrvi, presušil. Le ena izmed dvajsetih velikih hidroelektrarn v Sloveniji ima urejeno učinkovito ribjo stezo,« opozarja Žaberl.

Ribičem se ne zdi smiselna popolna prepoved vlaganja tujerodne postrvi (šarenke), saj ravno ta lahko prenese višje temperature vode, poleg tega pa se ne strinjajo z oceno strokovnjakov o njeni neavtohtonosti, saj je v slovenskih vodotokih prisotna že skoraj 130 let. Opozorili so tudi nerešen problem kaljenja reke Drave zaradi odstranjevanja nanosov mulja v akumulacijskih jezerih avstrijskih hidroelektrarn. Mulj namreč odnese na slovensko stran in zasipa maloštevilna drstišča in zaduši ribje mladice.

Ribiške družine ne bodo dvakratno plačevale dajatev

Opozorili so tudi na problematiko napačnega obračunavanja vodnih povračil. »Vztrajamo, da v primeru izvajanja ribolova na celinskih vodah, ki sodijo v ribji okoliš, ko gre za ribolov, ko je vodno telo opredeljeno kot ribolovni revir, in ko za slednjega že plačujemo koncesijsko dajatev kmetijskemu ministrstvu, ribiške družine ne bodo plačevale še druge dajatve za isto vodno telo,« pravi Peter Solar, predsednik Komisije za pravna vprašanja Ribiške zveze Slovenije.

Sekretar Ribiške zveze Slovenije mag. Igor Miličić je predstavil Ribiški slovar priznanega slavista in ribiča dr. Toma Korošca, ki predstavlja pravo redkost med ribiško publicistiko in se z njim lahko pohvalijo le redki narodi na svetu: »Gre za dragocen pripomoček za rabo pravilnih slovenskih izrazov, vezanih na ribe in športni ribolov; delo obsega kar 1131 gesel na 300 straneh. S tem delom RZS kot edini izdajatelj slovarja izpolnjuje svoje poslanstvo – ohranjanje ribiške tradicije in kulturne dediščine s področja sladkovodnega ribolova.«

DODATNE INFORMACIJE IN POUDARKE NAJDETE V PRILOŽENEM GRADIVU TUKAJ.

Foto: Jasna Kovačič Siuka

Zavod za varstvo narave in Lovska zveza za skupne projekte

Na sedežu Lovske zveze Slovenije sta se včeraj sestala direktor Zavoda RS za varstvo narave mag. Hrvoje Oršanič in predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač.

Pogovarjala sta se o odprtih problemih na področju lovstva, kot so zavarovana območja, uravnoteženje populacije prostoživečih živali in o šakalu.

Dogovorila sta se tudi za sodelovanje zavoda in zveze na področju preprečevanja voženj v naravnem okolju in pri ukrepih za zmanjševanje števila povozov divjadi.

Tradicionalno srečanje lovcev in lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč

Lovci LD Boč na Kozjaku so tudi letos organizirali srečanje s kmetovalci in lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Za razliko od preteklih let je srečanje 25. novembra potekalo v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi. Upravni odbor se je v času priprav na srečanje spraševal o tem, katero temo naj obravnavamo na srečanju, ki bo koristna tako za lovce kot za kmetovalce. Izbrali smo temo o afriški prašičji kugi, ki jo je predstavil Marko Burgar, dr. vet. med., sicer lovec, član LD Destrnik, član predavateljskega aktiva pri ZLD Ptuj-Ormož, član komisije za izobraževanje pri isti zvezi in na Lovski zvezi Slovenije.

Več kot 80 poslušalcev prisluhnilo temi o afriški prašičji kugi

Prisluhnilo mu je več kot 80 poslušalcev, med kateri je bil tudi predstavnik OŠ Selnica ob Dravi Blaž Lovrič in županja dr. Vlasta Krmelj. Material s posameznimi ukrepi na tem področju smo razdelili vsem udeležencem.

V drugem delu se je poslušalcem predstavil Oktet LD Peca-Mežica, ki je v svojem slogu, s skrbno izbranimi lovskimi pesmimi kulturno popestril naše srečanje. Srečanje zagotovo ne bo šlo v pozabo, saj so bili prisotni tudi člani TV ekipe oddaje Dober pogled in bo narejen prispevek v okviru oddaje o lovstvu. 

Srečko Felix Krope

Termini predvajanja novembrske oddaje Dober pogled

VTV Velenje:

v četrtek, 29. 11., ob 21:20

 

TV Idea Murska sobota:

v torek, 27. 11., ob 20:45

 

Vaš kanal Novo Mesto:

v ponedeljek, 26. 11., ob 21:00,

v torek, 27. 11., ob 19:30

 

GTV Gorenjska televizija:

v ponedeljek, 26. 11., ob 19:00,

v torek, 27. 11., ob 19:35,

v sredo, 28. 11., ob 17:55 in

v petek, 30. 11., ob 19:00 in 23:00.

Vlada danes sprejela odlok o odvzemu rjavega medveda

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Odlok o ukrepu odvzema 200 osebkov vrste rjavega medveda iz narave za obdobje do 30. septembra 2019.

30. septembra 2018 se je izteklo načrtovalsko obdobje za odvzem medvedov in volkov iz narave iz Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za obdobje do 30. septembra 2018.

V novem odloku je določen obseg selektivnega in omejenega odvzema medveda iz narave, vključno z določenimi pogoji, torej natančneje opredeljuje izvedbo izjeme odvzema iz narave po Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Obseg predvidenega odvzema (skupni seštevek osebkov odvzetih iz narave zaradi odstrela, izjemnega odstrela, odlova, povoza ali drugih izgub) je določen tako, da ne ogroža ugodnega stanja populacije.

Predviden odvzem 200 medvedov, iz odloka izvzet odvzem volka

Za medveda je predviden odvzem 200 osebkov. Odlok temelji na strokovnem mnenju Zavoda za gozdove Slovenije za odvzem velikih zveri iz narave v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 in pisnem stališču Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) k temu mnenju.

V odloku je upoštevan tudi sklep strokovne komisije za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi za odvzem rjavega medveda, nekatere pripombe iz javne obravnave ter sodbi Upravnega sodišča z dne 20. 3. 2018 in 19. 9. 2018, zaradi katerih je iz odloka izvzet odvzem volka.

Vir: Vlada RS

Foto: Urša Kmetec

Nov uspeh raziskovalcev: s telemetrično ovratnico opremili drugega šakala v Sloveniji

Slovenskim raziskovalcem je uspel nov podvig. Z GPS telemetrično ovratnico so v noči iz 18. na 19. november uspeli opremiti drugega šakala v Sloveniji, je sporočil dr. Hubert Potočnik z Biotehniške fakultete.

Šakala so odlovili v sodelovanju z Lovsko družino Trstelj (Kostanjevica na Krasu) ob izdatni pomoči Roberta Perasa, ki je najbolj zaslužen za uspeh. Pri odlovu in opremljanju šakala pa je pomagal tudi gospodar LD Trstelj Martin Frančeškin

Šakalu nadeli ovratnico in ime

S telemetrično ovratnico opremljenega šakaljega samca, ki tehta 11,5 kg, in je skoraj zagotovo mlajši od 18 mesecev, je zaslužni lovec Robert Peras poimenoval Trstelj.

Gre za pomemben dosežek pri raziskovanju vrste v svetovnem merilu, pri katerem sodeluje tudi Lovska zveza Slovenije. Z monitoringom šakala skušamo spremljati njegovo številčnost in širjenje v Sloveniji ter zadostiti zakonskim zahtevam za aktivno trajnostno upravljanje s šakalom, s telemetričnim spremljanjem pa skušamo pridobivati novo znanje o gibanju, vedenju in vplivih, ki jih ima vrsta na okolje, v katerem živi.  

Začel se je jesenski sistematični popis šakalov

Začel se je jesenski sistematični popis šakalov z akustično metodo, ki bo potekal do nedelje, 2. decembra.

Vse lovske družine prosimo, da vabilo posredujejo čim širšemu krogu svojih članov, zlasti pa tistim, ki so se udeležili februarskih izobraževanj in lovskim čuvajem. Ob tej priložnosti vse še enkrat naprošamo, da čim bolj ažurno vpisujejo vse podatke o prisotnosti šakalov, kakor tudi vsa izvajanja akustične metode, ne glede na odziv.

Podatke lahko sami vpisujete v bazo Monitoring šakala

Člani lahko sami neposredno vpisujejo podatke v bazo Monitoring šakala preko povezave https://monitoring.lovska-zveza.si/Login; če imajo podatke iz pomladanskega popisa, tudi za nazaj. V primeru, ko popisovalci nimajo možnosti za vpisovanje podatkov neposredno, prosimo, da to storijo s pomočjo osebe, zadolžene za  vnašanje podatkov v Lisjak v LD. Pri tem bi radi poudarili, da  se bodo pristojne institucije pri upravljalskih odločitvah v zvezi s šakalom v veliki meri odločale tudi na osnovi izvajanja  monitoringa.

Rezultati dosedanjega monitoringa in ostala navodila ter popisni obrazci so na voljo tudi na spletni strani: http://sakal.gozdis.si/monitoring-sakala/navodila-za-izvajanje-monitoring.

 

Rezultati nacionalnega monitoringa šakala so dosegljivi TUKAJ.

Foto: Janez Tarman

Letošnje srečanje v znamenju negovanja lovskih šeg in običajev

Vsestransko sodelovanje Kluba prijateljev lova iz Celovca in mariborske Lovske zveze traja že 46 let. Letošnje srečanje tudi v znamenju negovanja lovskih šeg in običajev.

V Lovski družini (LD) Polskava je bilo že 46. srečanje članov Kluba prijateljev lova (KPL) iz Celovca in Lovske zveze (LZ) Maribor. Tokratno srečanje je minilo brez dolgoletnega predsednika KPL Mirka Kumra Frica, ki je pred nedavnim umrl in je izjemno zaslužen za tesno sodelovanje koroških zamejskih lovcev z lovskimi organizacijami na Štajerskem, v Pomurju, na Notranjskem in Primorskem. Spomnili so se ga z minuto molka in se mu s simbolično zdravico še enkrat zahvalili za vsa dobra dela v korist in za dobro narave in divjadi.

Prijateljske vezi ostajajo

Udeležence srečanja sta pozdravila predsednik mariborske LZ Marjan Gselman in podpredsednik KPL Folti Hartman. Oba sta izpostavila pomen dobrega sodelovanja in izmenjave strokovnih mnenj o mnogih odprtih vprašanjih gospodarjenja z divjadjo na tej in oni strani Karavank. Folti Hartman je ob tej priložnosti povedal, da bo KPL izvolil novega predsednika v skladu s svojimi akti, in da tesne prijateljske in osebne vezi med lovci ostajajo še naprej. Med koroškimi rojaki je bil v Polskavi tudi dolgoletni tajnik KPL Jurij Mandel.

Srečanje popestrili z lovom na fazane

Srečanje so popestrili s krajšim skupnim lovom na fazane v enem od revirjev na Dravskem polju, ki je tudi doživelo občutne spremembe v krajinskem izgledu. Kljub temu polskavski lovci še ohranjajo malo divjad v zavidljivem številu in zato je lahko bila Diana precej darežljiva. Ob izdatni pomoči štirinožnih prijateljev, ki so se zelo potrudili, je lovcem uspelo upleniti kar 16 fazanov – petelinov, kar je v današnjih razmerah in stanju poljske divjadi naravnost presenetljivo. Mogoče bi lahko bili celo uspešnejši, a so nekateri udeleženci lova raje uživali v vihravem letu petelinov mimo puškinih cevi. Lep, uspešen in lovsko-etičen lov je bil speljan gladko in izjemno varno. Zato je lovovodja Mirko Draškovič pred pozdravom lovini izrekel vsem lovcem priznanje za varno ravnanje z orožjem in za lovsko pravično uplenitev divjadi.

Lovski krst za mlado lovko

Lep jesenski dan na Martinovo soboto so zaključili s tradicionalnim “zadnjim pogonom” v lovskem domu na Polskavi. Tam so izvedli tudi lovski krst mlade koroške lovke Soraje Božič. Krsti je bil izveden izjemno prisrčno, v skladu s tem lepim običajem. “Obred” je vodil Marjan Gselman, v sodnem senatu pa so sedeli Jurij Mandel, Dušan Jukič in predsednik Branko Vasa. Pri realizaciji je pomagal še strokovni tajnik LZ Maribor Božidar Kunej, tako da je izvirno lovsko doživetje vsem ostalo v lepem spominu.

 M. T.

 Koroški in štajerski lovci na zboru pred lovom v Polskavi. (Foto: Marjan Toš)

Dolgoletni prijatelji in sodelavci Jurij Mandel, tajnik KPL Celovec, Branko Vasa iz LZ Maribor in Dušan Jukič iz KLZ so družno poklepetali. (Foto: Marjan Toš)

Jutranji posladek pred lovom. (Foto: Marjan Toš)

Pozdrav lovini. (Foto: Božidar Kunej)

Vabilo na tradicionalni, že osmi popis šakalov na Ljubjanskem barju

Društvo Dinaricum vabi na popis šakalov na Ljubljanskem barju.

V primeru ugodnega vremena bo popis šakalov na Ljubljanskem barju potekal v soboto, 24. novembra 2018. Zborno mesto bo parkirišče pri Športnem parku Bevke, ob 20.30 (45.989443, 14.362667). 

Na zbornem mestu bodo na kratko povedali nekaj o šakalih v Sloveniji, njihovi ekologiji, o sledenju in znakih prisotnosti v okolju ter predstavili potek popisa. Udeleženci se bodo razdelili v 3-5 ekip in se odpravili na skupno popisno točko, kjer bodo v praksi predstavili metodo popisa. Nato se bo vsaka izmed ekip odpravila na dodeljene točke (2-4) in samostojno izvedla izzivanje. Popis bo predvidoma trajal do 23.30.

PRIJAVE: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfohgf_3s4BzY_l9R…/viewform

Za prijavo izpolnite obrazec do srede, 21. 11. 2018. 
Nadaljnje informacije boste prejeli na svoj elektronski naslov.

Število mest je omejeno. V primeru zapolnitve mest imajo prednost člani društva s poravnano članarino za leto 2018.

V Sloveniji potrjen virus, ki povzroča bolezen Aujeszkega tudi pri domačih živalih

Prisotnost virusa, ki povzroča bolezen Aujeszkega, so v minulih dneh potrdili pri dveh lovskih psih, ki sta pri lovu na divje prašiče prišla v stik z enim od ustreljenih prašičev na območju LD Istra Gračišče. Eden od psov je po stiku z okuženim divjim prašičem poginil, drugega so po pojavu kliničnih znakov evtanazirali.

Za človeka bolezen ni nevarna

Za okužbo s tem virusom lahko poleg prašičev zbolijo tudi prežvekovalci, glodavci in mesojedi, ki za razliko od prašiča praviloma poginejo. Za človeka bolezen ni nevarna, so povedali na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Virus se pri prašičih izloča z nosnim izcedkom, slino, spermo, vaginalnim izcedkom, mlekom, iztrebki, lahko pa tudi z urinom. Virus se nahaja tudi v mesu okuženih prašičev, zato se prostoživeče mesojede živali pretežno okužijo z neposrednim stikom z živimi ali odstreljenimi živalmi ali z uživanjem mesa okuženega divjega prašiča ali mrhovine, kar velja tudi za pse in mačke. Lovski psi se lahko okužijo že med lovom, če pridejo v stik z obolelim divjim prašičem. Prenos virusa na druge živali je mogoč tudi z ugrizom okuženega divjega prašiča.

Znaki okužbe z virusom Aujeszkega

Prvi znaki bolezni Aujeszkega kažejo na okužbo dihal ali zastrupitev. Značilni znaki okužbe z virusom BA pri psu so močna srbečica, slinjenje, povišana telesna temperatura, pospešeno dihanje in srčni utrip. Intenzivno praskanje je vzrok za nastanek globokih ran na glavi in ramenih (samopoškodbe). Okuženi psi poginejo v 1 do 3 dneh po pojavu bolezenski znakov. Zdravljenje ni mogoče.

Bolezen Aujeszkega je obvezno prijavljiva na celotnem območju Slovenije. Vsak sum, da se je pojavila ta bolezen, je treba klinično in laboratorijsko preiskati. Cepljenje proti bolezni Aujeszkega je prepovedano.

Fotografija je simbolična.

Lovsko prijateljstvo, ki traja že več kot 40 let

Na tradicionalnem jesenskem srečanju in skupnem lovu na malo divjad v revirju Dobrava na območju Spodnje Senarske in v Spodnjih Verjan so se zbrali člani pobratenih lovskih družin (LD) Vurmat iz Sv. Duha na Ostrem vrhu iz Kozjaka in Dobrava iz Svete Trojice v Slovenskih goricah.

Letos jim je bilo naklonjeno celo vreme in skupaj so preživeli lovsko-tovariško obarvani jesenski dan. Pred lovom so se zbrali v lovskem domu v Dobravi, kjer sta vse udeležence nagovorila in pozdravila starešina LD Dobrava Franc Slekovec in lovovodja Jure Toš. Lovcem sta zaželela dober pogled in prijetno počutje v Slovenskih goricah.

Letos so bili kozjaški lovci deležni obilnega daru boginje Diane, saj so uplenili 9 fazanov, eno raco mlakarico in dve zvitorepki. Po zaključnem pozdravu uplenjeni divjadi, med katerim se je sredi dobravske livade oglasil tudi lovski rog, so se zadržali na krajšem prijateljskem druženju in “zadnjem pogonu” v lovskem domu in se za nameček pomerili še v streljanju na glinaste golobe.

Lovsko prijateljstvo med lovci obeh lovskih družin ne pozna meja in traja že več kot 40 let. Zagotovo ga bodo nadaljevali in utrjevali tudi mlajši lovci, ki jih je k sreči vedno več.

M. T.

Prijateljevanje slovensko-goriških in kozjaških lovcev v Dobravi in na Vurmatu traja že več kot 40 let (Foto: Marjan Toš)

Lovcem sta zaželela dober pogled starešina Franc Slekovec in lovovodja Jure Toš (Foto: Marjan Toš)

Pozdrav uplenjeni divjadi ob zvokih lovskega roga Slavka Štiberca, sicr člana UO LZ Maribor in predsednika njene komisije za lovsko kulturo (Foto: Marjan Toš)

Lovec na obisku

Sedmošolce OŠ Selnica ob Dravi je pri pouku naravoslovja obiskal lovec doc. dr. Srečko Felix Krope, ki je član LD Boč na Kozjaku, bil pa je tudi predsednik Lovske zveze Slovenije.

V dveh urah jim je predstavil lovsko družino, kako postati lovec, katera pravila veljajo v gozdu, kaj pomeni lovska kultura, kakšne so naloge lovcev in kako skrbijo za naravno ravnovesje v gozdu. Na poučen način je opisal življenje gozdnih živali in dodal zanimivosti iz njegovih bogatih izkušenj na tem področju.

Predstavil naloge lovcev in lastne bogate izkušnje

Pogovorili so se tudi o boleznih živali in morebitnih nevarnostih za človeka ter se naučili, kako ravnati pri srečanju z zvermi. Dr. Krope je seznanil učence s pomembnostjo trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in zakaj morajo lovci upleniti nekatere živali.

Ob obisku so se mu zahvalili za podarjene lovske revije, zloženke, brošure in urnike. Druženje so zaključili na dvorišču, kjer so spoznali njegovo lovsko psičko pasme ptičar. Bila je zelo prijazna, presenečeni pa so bili nad njeno spretnostjo in uboganjem ukazov.

Tekst in foto: Manja Kokalj, učiteljica OŠ Selnica ob Dravi

Lovska zveza Slovenije išče sodelavca

Lovska zveza Slovenije objavlja prosto delovno mesto svetovalec za projektno delo s polnim delovnim časom. Delovno razmerje se sklene za določen čas oziroma čas enega leta z možnostjo podaljšanja.

Prijave sprejemamo do četrtka, 15. novembra 2018.

Podrobnejše informacije o pogojih so dostopne TUKAJ.

Strokovno izobraževanje: Life Lynx

Lovska družina Babno Polje in Zavod Rihtarjeva domačija v soboto, 27. oktobra, ob 18. uri, vabita na predavanje o risu in predvajanje dokumentarnega filma Risova pot v Večnamenskem objektu v Babnem Polju. Vstopnine ni.

Projektni skupini LIFE Lynx je bila zaupana zahtevna in odgovorna naloga. S projektom LIFE Lynx naj bi v obdobju ob 1. 7. 2017 do 31. 3. 2024 dosegli glavni cilj reševanja dinarsko-jugovzhodne alpske populacije risa pred izumrtjem.

Vodilni partner projekta je Zavod za gozdove Slovenije, kot enakovredni partnerji pri nas pa sodelujejo tudi Lovska zveza Slovenije, Biotehniška in Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani ter Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.

O risu v naših loviščih bosta na večeru v Babnem Polju govorila dr. Matija Stergar, Zavod za gozdove Slovenije in Urša Marinko, Biotehniška fakulteta. Sledilo bo predvajanje dokumentarnega filma Risova pot.

Ris iz kočevske regije. Foto: LIFE Lynx

NOVO! Priročnik z odgovori na vsa pomembna vprašanja o čeljustnicah

V Strokovni knjižnici Lovske zveze Slovenije je pravkar izšla nova knjiga Čeljustnice prostoživečih parkljarjev – dragocen vir informacij o osebkih, vrstah in okolju. Knjigo sta pripravila izr. prof. dr. Boštjan Pokorny in dr. Ida Jelenko Turinek.

“Knjiga je napisana kot priročnik, zato jo bodo tisti, ki bodo iskali kakšen pomemben podatek ali navedbo za primerjavo z lastnimi opažanji, lahko večkrat vzeli v roke,” je v imenu Uredniškega odbora za založništvo LZS v predgovoru zapisal dr. Arpad Köveš.

Kaj vse “povedo” čeljustnice

Spodnje čeljustnice, ki jih morajo uplenitelji pripraviti na pregled in jih predložiti prav za vsako odvzeto žival, se v Sloveniji uporabljajo kot najpomembnejši pripomoček za kontrolo doseganja načrtovanega odvzema parkljarjev.

Tako zbrane čeljustnice nudijo številne uporabne informacije. “Med drugim “povedo” tudi, kako netočna je lahko naša družinska, do leta natančna ocena starosti neke živali, v katero pogosto slepo verjamemo, pa tudi, da je z laboratorijsko (genetsko) metodo zlahka in poceni mogoče določiti pravi spol osebkov in popraviti delček namensko ali pomotoma izkrivljene statistike,” še dodaja Köveš.

 

Seznam vseh knjig Strokovne knjižnice je dostopen TUKAJ.

 

Termini predvajanja oktobrske oddaje Dober pogled

VTV Velenje:

v četrtek, 25. 10., ob 21:20

 

TV Idea Murska sobota:

v torek, 30. 10., ob 20:45

 

Vaš kanal Novo Mesto:

v ponedeljek, 29. 10., ob 21:00,

v torek, 30. 10., ob 19:30

 

GTV Gorenjska televizija:

v ponedeljek, 29. 10., ob 19.00,

v torek, 30. 10., ob 19:35,

v sredo, 31. 10., ob 17:55 in

v petek, 2. 11., ob 19:00 in 23:00.

 

ATM Kranjska gora:

v soboto, 27. 10., ob 20:00

FOTO: Razstava “Kdo bo čuval naravo, če ne lovci” na ogled v Zlatorogovi galeriji

V Zlatorogovi galeriji gostimo novo razstavo »Kdo bo čuval naravo, če ne lovci«.

Razstavo, na kateri se predstavlja kar 33 ustvarjalcev, udeležencev poletnih likovnih kolonij Zveze lovskih družin Kočevje (Zeleni most) in Zveze lovskih družin Novo mesto, je 18. oktobra slavnostno odprl predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado Bradač.

Ob tem se je posebej zahvalil avtorjem, ki so tudi donatorji del za tradicionalni dobrodelni ples, kjer na dobrodelni dražbi zbiramo sredstva za Zeleni sklad, s katerim zagotavljamo solidarnostno pomoč lovkam in lovcem v izrednih življenjskih situacijah.

Odlično pripravljeni in izvedeni likovni koloniji, posvečeni naravi in sobivanju z zvermi, so predstavili podpredsednik ZLD Novo mesto Marjan Jenko, predsednik ZLD Kočevje Branko Zlobko in vodja projekta Zeleni most Branko Žunič. Za glasbeno popestritev večera je poskrbela kantavtorica Majda Kočar.

Razstava »Kdo bo čuval naravo, če ne lovci« je v Zlatorogovi galeriji, na sedežu Lovske zveze Slovenije, Župančičeva 9, Ljubljana na ogled do začetka decembra 2018, vsak delavnik med 9. in 13. uro.

Fotografije: Štefan Vesel

Kolektivni dopust

Strokovna služba LZS sporoča članicam Lovske zveze Slovenije, lovcem in poslovnim partnerjem, da zaradi kolektivnega dopusta v petek, 2. 11. 2018, ne bo poslovala.

 

Hvala za razumevanje in lovski zdravo.

 

Kolektiv Strokovne službe LZS

VIDEO: Zmagoslavje slovenskih oponašalcev jelenjega ruka v Novem Sadu

Ekipa sekcije oponašalcev jelenjega ruka, ki deluje v okviru Komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostmi pri LZS, se je 6. oktobra udeležila odprtega prvenstva v oponašanju jelenjega ruka v srbskem Novem Sadu, ki je potekalo v okviru Mednarodnega sejma lova in ribolova med 3. in 7. oktobrom.

Prvenstvo je, kot običajno, potekalo na razstavnem prostoru in pod pokroviteljstvom javnega podjetja Vojvodinašume, kjer je tudi zaposlena večina domačih udeležencev prvenstva.

 

Posnetek nastopa treh naših rukačev si lahko ogledate TUKAJ.

 

Ekipa slovenskih oponašalcev pod vodstvom predsednika sekcije Simona Ferlinca je štela 6 članov, kot sodnik pa je na prireditvi sodeloval tudi izkušeni slovenski in mednarodni sodnik Ernest Kerčmar. Tudi letos so slovenski predstavniki ponovili izvrstne nastope in dokazali svojo kakovost.

Tako je Urban Košir (LD Borovnica) ponovil lansko zmago, drugo mesto pa si je, skupaj z domačim tekmovalcem Ivanom Blaževem, razdelil starosta slovenskih oponašalcev jelenjega ruka Jože Gril. Slovenska ekipa je s skupnim nastopom, ki je opisoval in prikazoval dogajanje v gozdovih v času celotnega poteka jelenjega ruka, popestrila dogajanje na sejmu in pritegnila k poslušanju številne mimoidoče.

mag. Janko Mehle

Poslovil se je Fric – Mirko Kumer

13. oktobra 2018 se je od nas poslovil ek. sv. Fric – Mirko Kumer (1937-2018), predsednik Kluba prijateljev lova v Celovcu, častni občan mestne občine Pliberk, imetnik Velikega zlatega častnega znaka Dežele Koroške, Medalje za častna dejanja Republike Slovenije ter drugih avstrijskih, slovenskih in italijanskih odlikovanj.

Kumer je bil ustanovni član prvega slovenskega lovskega društva, kot predsednik Kluba prijateljev lova v Celovcu je poskrbel tudi za izdajo trijezičnega priročnika lovskega izrazoslovja. Prijateljstvo s slovenskimi lovci pa je po zaslugi Frica Kumra privedlo do poglobitve čezmejnega političnega in kulturnega sodelovanja na medobčinski ravni. 

Fric Kumer je v desetletjih svojega delovanja na političnem, kulturnem, gospodarskem in družbenem področju opravljal številne funkcije in si zaslužil naziv staroste slovenskega družbenega in političnega življenja na Koroškem. 26 let je bil občinski politik v Pliberku, nekaj let je bil tudi podžupan.

Poleg številnih drugih odlikovanj je prejel tudi Red za zasluge Lovske zveze Slovenije.

Razpis 16. državnega prvenstva ptičarjev za prehodni pokal Sv. Huberta

Vsa lovsko kinološka društva, včlanjena v Kinološko zvezo Slovenije obveščamo, da LKD Ptuj-Ormož skladno z objavljenim programom dela kinoloških prireditev za leto 2018, v glasilu Lovec, št. 3/2018, stran 149, razpisuje in objavlja, da prireja 16. državno prvenstvo ptičarjev za prehodni pokal Sv. Huberta, s podelitvijo CACT.

Prvenstvo bo v soboto, 27. oktobra 2018, s pričetkom ob 8. uri, v lovišču LD Sveta Marjeta niže Ptuja. Zbor udeležencev tekme bo na dan prireditve ob 8. uri pri lovskem domu LD Sveta Marjeta niže Ptuja, v Placerovcih št. 26 pri Gorišnici. Število tekmovalcev je omejeno na 20! Zadnji rok za prijave je vključno do sobote, 20. oktobra 2018.

Informacije na tel. št. 02 745 02 81 (LKD Ptuj-Ormož), 040 729 412 (F. Turnšek), 031 341 553 (M. Obran) in 041 209 964 (S. Kralj).

Franc Turnšek, l. r., predsednik LKD Ptuj-Ormož

Prijavnica za državno prvenstvo ptičarjev in podrobnejše informacije so dosegljive TUKAJ.

Foto: ZLD Ptuj-Ormož; 15. državno prvenstvo Sv. Huberta 2017

                                                                                     

Pomerili sta se strelski ekipi Slovenije in Srbije

Strelska reprezentanca Lovske zveze Slovenije je med 5. in 8. oktobrom 2018 gostila tretje srečanje s strelci Lovačkog saveza Srbije. Srečanje je organizirala Lovska zveza Slovenije na strelišču LD Prosenjakovci.

V petek se je delegacija LSS, ki sta jo vodila samostojni svetovalec na LSS Rodoljub Hadži-Cenić in predsednik komisije za strelstvo LSS Blagoje Mirkov odpravila na strelišče LD Prosenjakovci na trening trapa in compaka. 

Ekipi sta se na tekmovanju pomerili dan kasneje. V ekipi LZS so bili Mitja Kersnik, Boštjan Sadek, Matjaž Hlebš, Miha Finkšt, Dušan Žehelj in Nejc Hlebš. V ekipi LSS so bili strelci Sava Rošul, Miša Pančić, Cveta Ostoin, Aleksander Čumič, Igor Stojadinović in Željko Mitrović. 

Rezultat je bil pričakovan, zmagala je ekipa Lovske zveze Slovenije.

 

MESTO

ŠT.

PRIIMEK  IN IME

ZVEZA

TRAP

COMPAK

GAMS

SKUPAJ

1

5

FINKŠT MIHA

HAS

(24) 24

(23) 23

49

96

2

9

HLEBŠ NEJC

HAS

(24) 24

(22) 22

49

95

3

1

HLEBŠ MATJAŽ

HAS

(24) 24

(22) 22

49

95

4

7

KERSNIK MITJA

HAS

(19) 19

(24) 24

47

90

9

3

SADEK BOŠTJAN

HAS

(21) 21

(24) 24

29

74

6

11

ŽEHELJ DUŠAN

HAS

(21) 21

(24) 24

35

80

             

530

7

12

ROŠUL SAVA

LSS

(19) 19

(16) 16

42

77

8

10

PANČIĆ MIŠA

LSS

(16) 16

(8) 8

50

74

10

6

OSTOIN CVETA

LSS

(20) 20

(12) 12

39

71

11

8

ČUMIĆ ALEKSANDER

LSS

(12) 12

(17) 17

40

69

12

4

STOJADINOVIĆ IGOR

LSS

(20) 20

(13) 13

10

43

5

2

MITROVIĆ ŽELJKO

LSS

(23) 23

(15) 15

44

82

             

416

Trening in tekmovanje sta pokazala napredek ekipe LSS, saj so v letošnjem letu v LSS začeli izvajati lovska tekmovanja po našem pravilniku.

Po končanem tekmovanju smo ekipo LSS odpeljali v Lendavo na razgledni stolp Vinarijum, da so si strelci ogledali lepote naše Slovenije. Zadnji dan srečanja je LD Prosenjakovci v čast strelskih ekip priredila skupni lov na visoko divjad, po končanem lovu pa prijetno druženje lovcev.

Zahvaljujem se LD Prosenjakovci za dobro organizacijo srečanja in strelcem za odlično streljanje.

 

O tekmovanju so pisali tudi v srbskih medijih.

 

Matija Janc, selektor ekipe LZS in predsednik komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje

 

Za nagrado Jakob prijave do 29. oktobra

V ponedeljek, 29. oktobra, se bo iztekel rok za prijave na razpis za nagrado Jakob, nagrado za inovativnost, kakovost in odličnost v turizmu. 

Naslovna tematika razpisa za nagrado 2019 se glasi TRAJNOSTNE OBLIKE LOVSKEGA IN RIBIŠKEGA TURIZMA TER OPAZOVANJA DIVJIH ŽIVALI V NJIHOVIH NARAVNIH OKOLJIH.

Nagrado podeljujejo v okviru mednarodnega sejma turizma Alpe-Adria, ki bo konec januarja prihodnje leto že 30. zapored potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Dokumentacija za razpis Mednarodne nagrade Jakob

Prijavnica je dostopna TUKAJ.

Foto: http://www.alpeadria.si/za-obiskovalce/nagrada-jakob

10. Slovenski lovski dan posvetili šakalu

10. Slovenski lovski dan, ki je potekal 6. oktobra, v Kopru, je bil posvečen novi vrsti v slovenski favni – šakalu.

Šakal je vrsta prišlek, ki se je na območju Slovenije prvič pojavila v 50-letih prejšnjega stoletja, v zadnjem desetletju je zanjo – kot v številnih drugih državah JV Evrope – značilno hitro naraščanje, ki buri duhove v javnosti ter sproža diametralno nasprotne poglede.

To se odraža tudi v njegovem pravnem statusu: pri nas je od leta 2014 divjad (po Uredbi o določitvi divjadi in lovnih dob), a je hkrati še vedno zavarovana vrsta (po Uredbi o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah). Zaradi tega lovci s šakalom trenutno ne smejo aktivno upravljati oz. ga loviti, vendar skladno z javnimi pooblastili in poslanstvom aktivno sodelujejo pri monitoringu vrste.

Šakal koloniziral tudi Slovenijo

Monitoring poteka v sklopu ciljnega raziskovalnega programa/ projekta (CRP) »Prostorska razporeditev, številčnost, ocena populacijskih trendov in potencialno širjenje areala vrste zlati šakal (Canis aureus) v Sloveniji«. Projekt je v zadnjih dveh letih omogočil številna nova dognanja o šakalu, ki bodo omogočila odgovorno in sistematično upravljanje s to vrsto.

Od vzpostavitve spletne aplikacije »Monitoring šakala« za vpisovanje podatkov monitoringa je bilo v bazo vpisanih 1.307 podatkov o prisotnosti šakalov oziroma o izvajanju monitoringa v 141-ih loviščih v Sloveniji. Prisotnost šakalov je bila zabeležena v 911 zapisih v 130-ih loviščih. Rezultati monitoringa se nanašajo na obdobje od novembra 2016 do septembra 2018. V sklopu monitoringa so od aprila 2018 spremljali tudi prostorsko vedenje (telemetrijo) šakalov; na Krasu so vsakodnevno spremljali mlajšega samca.

http://sakal.gozdis.si, Foto: Janez Tarman

 

Zbornik izvlečkov 10. Slovenskega lovskega dne si lahko ogledate TUKAJ.

 

Slovenski lovci vidijo šakala kot vsiljivca

Do sedaj zbrani podatki kažejo, da je postal šakal razmeroma pogosta vrsta na območju Primorske in širše okolice Krasa, reproduktivne populacije pa so vzpostavljene ali se vzpostavljajo tudi v večjem delu nižin v SV in JV Sloveniji, vzdolž meje s Hrvaško in Madžarsko. Za populacije šakalov na teh območjih je še vedno značilno, je pojasnil dr. Hubert Potočnik (član projektne skupine CRP Šakal), da so praviloma sestavljene iz manjšega števila teritorialnih družin. Od tu se posamezne živali odseljujejo v ostala območja v Sloveniji, kjer se večinoma pojavljajo samotarske teritorialne ali pa klateške živali. S stalnim priseljevanjem takšnih živali lahko pričakujemo, da se bo reproduktivno območje šakala v Sloveniji povečevalo.

Mag. Aleksandra Majić Skrbinšek (Biotehniška fakulteta UL) je predstavila anketo, s katero so ugotavljali mnenje slovenskih lovcev o šakalu in upravljanju z njim. Med lovci je največji pomislek potencialni škodljiv vpliv, ki ga ima šakal na divjad. Več anketirancev podpira ustavitev širjenja vrste v Sloveniji, še posebno tisti, pri katerih šakala v lovišču še ni. Z anketo so ugotovili, da slovenski lovci šakala vidijo kot vsiljivca, vendar se sčasoma navajajo na prisotnost te vrste. Prisotno je tudi prepričanje o pomembnih negativnih vplivih šakala na izvedbo lovskih načrtov. Škode zaradi šakala na domačih živalih anketiranci niso prepoznali kot pomemben dejavnik. Anketa je še pokazala, da večina anketirancev podpira trajnostni odstrel kot popolno ustavitev širjenja vrste.

V njihovi prehrani mrhovina, sadje, odpadki, mali sesalci …

Šakali so, kot sta na posvetu povedala dr. Tom Levanič in dr. Katarina Flajšman (oba člana projektne skupine CRP Šakal), prehranski generalisti, ki se prilagajajo lokalni in sezonski razpoložljivosti prehranskih virov. V njihovi prehrani so tako pogosti mali sesalci, mrhovina, sadje, odpadki, pa tudi mladiči in mlade živali parkljarjev.

Na širjenje številčnosti in obsega življenjskega prostora šakala lahko vplivajo tudi spremembe kulturne pokrajine in spremenjen način življenja ter drugačne družbene vrednote in norme, je povedal dr. Jernej Zupančič (član Strokovno-znanstvenega sveta LZS). Posebno ugodna okoliščina je velika dostopnost odpadkov, ki jih določene živalske vrste, tudi šakal, očitno zelo koristno uporabljajo. 

Genetske raziskave kažejo, je razložil dr. Miha Krofel (Biotehniška fakulteta UL), da večina evropskih šakalov izvira iz območja okoli Kavkaza, ki so se kasneje združili s starejšimi evropskimi populacijami iz sredozemskih in črnomorskih obal. Danes šakale v Evropi delimo na štiri populacije, ki skupaj obsegajo okoli 100.000 osebkov in poseljujejo preko 300.000 km2. Pričakujejo, da se bo vrsta širila tudi v prihodnje, predvsem v J, Srednjo in Z Evropo.

Sanitarna vloga šakala

Dr. Duško Čirović (Univerza v Beogradu, Biološka fakulteta) je povedal, da je po ocenah v Srbiji več kot 20.000 šakalov, ki imajo v nasprotju z javnim mnenjem pomembno sanitarno vlogo – na območju Srbije naj bi letno odstranili več kot 3.700 ton živalskih odpadkov. Na kmetijskih površinah pa uplenijo več kot 13 milijonov glodalcev, ki bi lahko povzročili znatne škode na poljščinah.

Na Hrvaškem s pojavitvijo šakala ugotavljajo, tako dr. Ivica Bošković (Univerza Josipa Juraja Strossmayera v Osijeku), sočasen upad številčnosti divjadi, ki je pogosto napačno pripisan vplivu šakala. Prehranske analize so namreč pokazale, da se šakali prehranjujejo predvsem z mrhovino, nepravilno odloženim klavniškim odpadom, glodalci, gozdnimi sadeži in kmetijskimi pridelki. Na Hrvaškem pa so zabeleženi tudi primeri sobivanja šakalov in psov ter medsebojnega parjenja. Zato je mogoče pričakovati, da se bodo križanci prilagodili na sobivanje z ljudmi in postali prenašalec bolezni, npr. zoonoz v urbana okolja.

10. Slovenski lovski dan bo podrobneje predstavljen v novembrski številki revije Lovec.

Dušanova zvestoba zelenemu kroju

Osemdesetletnico življenja je praznoval dolgoletni in ugledni koroški lovec in lovski funkcionar Dušan Jukič.

Njegova lovska pot je bila izjemno razgibana in ustvarjalno bogata. Poleg številnih odgovornih nalog v Lovski družini Jamnica  iz Prevalj je bil Dušan dolga leta funkcionar v nekdanji skupni Zvezi lovskih družin Maribor, ki je pred ustanovitvijo samostojne Koroške lovske zveze leta 2001 povezovala in združevala tudi lovske družine iz Koroške.  

Aktivno je deloval tudi v organih Lovske zveze Slovenije, v katerih se je vseskozi zavzemal za trdnejše čezmejno sodelovanje lovskih organizacij in še posebej za krepitev stikov s Klubom prijateljev lova iz Celovca, ki združuje slovenske zamejske lovce na avstrijskem Koroškem. Dušan je postal njihov častni član in še danes rad pomaga pri utrjevanju stikov med lovci na tej in oni strani meje.

Za  predano lovsko udejstvovanje na vseh področjih je Dušan Jukič  prejel visoka odlikovanja Lovske zveze Slovenije ter priznanja  in plaketo Lovske zveze Maribor, Koroške lovske zveze in Kluba prijateljev lova iz Celovca.

Kljub letom še zaide na lovske poti, bogato lovsko znanje pa prenaša tudi mlade, ki jim je lahko zgled poštenega in etičnega odnosa lovcev do narave in divjadi.

M.T.

Dušan Jukič (tretji z leve) v družbi koroških lovskih prijateljev iz KPL Celovec (na sredi je peti z leve predsednik KPL Mirko Kumer – Fric v lovskem kroju) na Uršlji gori. Foto: Franc Rotar

Lovska prijatelja na Peci, 2018

FOTO: Tabor mladih letos posvetili pticam

Zveza lovskih družin Novo mesto je že šestič pripravila 3-dnevni tabor mladih, ki je bil letos tematsko obarvan – posvetili so ga pticam.

Tabora se je udeležilo 28 otrok, 12 deklic in 16 fantov, starih med 9 in 14 let. Projektov so se otroci odgovorno in navdušeno lotili pod skrbnim vodstvom mentorjev Žige Grosa, Marjana Jenka in lovcev LD Mirna peč.

Izdelali ptičje valilnice in lovsko prežo

Udeleženci tabora so izdelali vsak svojo ptičjo valilnico in lovsko prežo, ki je ostala lovski družini v spomin. Za nadaljno skrb za prežo so določili tudi skrbnika. Pri vseh delih in aktivnostih sta se izkazala pripravnika družine gostiteljice Stanko Skube in Martin Starič.

Ob zaključku so organizatorji pripravili kratek kulturni program, na katerem so poleg analize, ki sta jo podala vodji tabora, zelo pohvalno spregovorila predsednik ZLD Novo mesto Franc Jarc in starešina LD Mirna Peč Karol Zagorc.  Zaključka se je udeležil tudi mirnopeški župan Andrej Kastelic, ki je izrekel dobrodošlico in pohvale za opravljeno poslanstvo lovcev.

Zavedajo se pomena izobraževanja mladih

Ob močni podpori LD Mirna Peč, ki se zaveda pomembnosti ozaveščanja in izobraževanja mladih, pod vodstvom starešine Karola Zagorca in njegove ekipe, smo na junijskem skupnem sestanku določili natančen program in potek tabora, ki smo ga na ZLD Novo mesto načrtovali vse od odobritve LZS dalje. Vodil ga je Marjan Jenko, referent za izobraževanje in podpredsednik ZLD NM, program in potek tabora je koordinirala mag. Darja Gros, članica predavateljskega aktiva pri ZLD Novo mesto. Pomočniki so jima bili Franc Pintar, Tone Perko, Žiga Gros in Lambert Pate.

Za snemanje in fotografijo je poskrbel Žan Gros. Veliki vojaški šotor je zagotovil Božidar Jerčič, nočno strokovno varovanje tabora sta zagotovila Rado Radović, upokojeni policist in Peter Lavrič, aktivni varnostnik. Za kuhinjo sta poskrbela Alojz Dragan, član lovske družine gostiteljice in njegova žena. 

Strokovna predavanja so bila v dopoldanskem času, za kar so poskrbeli predavatelji: nekdanji poklicni reševalec Alojz Dragan – prva pomoč pri nezgodah pri lovu; Marjan Grah uni. dipl. ing. gozd. – gozdne in grmovne vrste, gozdni sadeži in plodovi, obnašanje ob obisku v gozdu; upokojeni učitelj Tone Perko – osnove risanja in slikarskih tehnik ter postavitev razstave; učitelj biologije Marjan Jenko – živalski svet naših polj in gozdov s poudarkom na pticah, naša pomoč pticam pri gnezdenju in prehranjevanju v zimskih razmerah, pripravil je tudi vse materiale za izdelavo valilnic; Franc Pintar – polharjenje na Slovenskem, zgodovina in načini lovljenja polhov, streljanje z zračno puško; Peter Lavrič – osnove kinologije ter podrobnejša predstavitev psa krvosledca in Žiga Gros – vodja del in mentor pri izdelavi lovske preže.

Za odhod na opazovalnice so poskrbeli lovci LD Mirna Peč, Lambert Pate, Janez Rajar, Martin Starič in Stanko SkubeSrečko Lužar ter Alojz Dragan.

Nasvidenje prihodnje leto in lovski zdravo!  

                                          

Stane Gabrijel

Fotografije: Žan Gros

 

FOTO: Obiskali smo lovski izobraževalni center “Werkstatt Natur” v Burgerlandu

Splet okoliščin na lanskem seminarju iz gozdne pedagogike, ki je v organizaciji Gozdarskega inštituta potekal v Ljubljani, nam je omogočil, da smo lovci in gozdarji, ki se posvečamo delu z mladimi, 22. septembra, obiskali in si ogledali lovski izobraževalni center »Werkstatt Natur« v Burgenlandu na avstrijskem Gradiščanskem.

Enodnevne strokovne ekskurzije se nas je udeležilo kar 40, od tega 28 iz vrst lovcev in 12 iz vrst gozdarjev. Center, ki smo ga obiskali, slovi kot največja tovrstna ustanova v Avstriji, njeno osnovno poslanstvo pa je predstavljanje vloge in pomena lovstva širši javnosti, s poudarkom na delu z mladimi. Poleg tega v centru namenjajo veliko pozornost okoljski vzgoji, organizirajo različne oblike izobraževanja za lovce  in v mednarodnem merilu predstavljajo lovstvo v Avstriji.

Letno jih obišče več kot 10.000 otrok

Center se razprostira na 2,2 hektara površin nekdanje opuščene drevesnice, ki poleg gozda in prostranega vrta s številnimi »učnimi točkami« vključuje tudi lično gozdarsko hišo s prostorno predavalnico. Zaradi privlačnih programov izobraževanja v naravnem okolju, ki so v prvi vrsti namenjeni otrokom, pa tudi njihovim staršem in učiteljem je center izjemno prepoznaven in ga letno obišče več kot 10.000 otrok različnih starostnih skupin.

Za več kot 4 urno predstavitev dejavnosti v centru, vključno z našim aktivnim sodelovanjem pri izvajanju določenih točk lovsko gozdne pedagogike sta odkrito in prisrčno ter  z  izžarevanjem izjemne pozitivne energije poskrbela  vodja centra ing. Roman BUNYAI in strokovni sodelavec Thomas BASCHNY.

Več o dogodku boste lahko prebrali v eni izmed naslednjih številk glasila Lovec.

Marko Mali

Fotografije: Lojzi Avsenik

                                                                                                   

 

Podpisali kodeks obnašanja v naravi

Spoštujem naravo. Spoštujem sebe. Spoštujem druge. Spoštujem lastnino. Spoštujem lokalno skupnost.

To je pet ključnih načel kodeksa “Obisk v naravi”, ki ga je danes slavnostno podpisalo kar 27 organizacij. V imenu Lovske zveze Slovenije ga je podpisal podpredsednik LZS Ivan Malešič.

Slovenija še vedno ena najbolj zelenih držav v svetu

Cilj kodeksa, ki je nastal na pobudo Zveze tabornikov Slovenije, je bolje informirati obiskovalce narave in turiste, kako se v Sloveniji obnašamo v naravi. “Slovenija je prepoznavna kot ena najbolj zelenih držav v svetu, z lepo in ohranjeno naravo. Gozdovi so pri nas še vedno zeleni, vode še vedno bistre … to je naš privilegij in odgovornost, da to tudi ohranimo,” je povzel Jernej Stritih iz Zveze tabornikov Slovenije.

Število obiskovalcev v naravi narašča, zato je potrebno motivirati ljudi, da je ne ogrožajo, ampak varujejo. To je naloga tistih, ki dejansko doživljajo naravo. To niso tisti, pravi Stritih, ki si vsake toliko po televiziji ogledajo kakšen dokumentarec o naravi, ampak tisti, ki delajo z gozdom, gorami, zemljišči …

 

Kodeks “Obisk v naravi” si lahko ogledate TUKAJ.

 

VABLJENI na jubilejni, 10. Slovenski lovski dan

Lovska zveza Slovenije in Strokovno-znanstveni svet LZS pripravljata jubilejni, 10. Slovenski lovski dan, tradicionalno strokovno srečanje, namenjeno ozaveščanju strokovne in splošne javnosti o pomenu lova in lovstva ter trajnostne rabe naravnih virov.

Letošnji posvet bo v celoti posvečen novi vrsti v slovenski favni – šakalu.

Posvet bo v soboto, 6. oktobra 2018, v Kopru (dvorana sv. Frančiška na Martinčevem trgu). Na posvet se lahko prijavite najkasneje do srede, 3. oktobra.

 

Program posveta si lahko ogledate TUKAJ.

 

Parkiranje je urejeno: na Trgu Brolo, v neposredni bližini dvorane, je ob sobotah mogoče parkirati brezplačno. V primeru, da bi bila vsa parkirna mesta zasedena, pa je parkiranje mogoče tudi pod dvorano Sv. Frančiška.

 

Vljudno vabljeni!

FOTO: Pokal že 19-tič v rokah strelcev LZS

Strelska reprezentanca Lovske zveze Slovenije je med 14. in 15. septembrom 2018 gostila 19-to srečanje s strelci Hrvatskog lovačkog saveza.

Srečanje je organizirala Lovska zveza Slovenije na strelišču LD Gornji Grad. V ekipi LZS so tokrat bili Mitja Kerstnik, Boštjan Sadek, Matjaž Hlepš, Miha Finkst, Dušan Žehelj in Nejc Hlebš. V ekipi HLS so bili strelci Mladen Srnec, Ivica Flegar, Igor Vrbančić, Majkl Brlas, Josip Šoštarić in Tomislav Brlas, vodil jo je Ivica Budur, tajnik HLS.

Strelci so tekmovali v disciplinah Trap, Compak in krogli 100 m (lisica in prašič). Ekipa LZS je dosegla 1102 točki, ekipa HLS pa 836 točk. Pokal je tako že 19-tič zapored ostal v rokah strelcev LZS. Zahvaljujem se LD Gornji Grad za dobro organizacijo srečanja in strelcem za odlično streljanje.

Matija Janc, predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje in selektor ekipe LZS

 

MESTO

ŠT.ŠTEVILKA

PRIIMEK IN IME

ZVEZE

TRAP

COMPAK

PRAŠIČ

LISICA

SKUPAJ

TOČKE

 

1

3

SADEK BOŠTJAN

HAS

(24) 48

(23) 46

45

50

95

189

1102

2

9

KERSNIK MITJA

HAS

(25) 50

(24) 48

39

50

89

187

3

1

HLEBŠ MATJAŽ

HAS

(22) 44

(22) 44

47

50

97

185

4

11

FINKŠT MIHA

HAS

(25) 50

(18) 36

47

50

97

183

5

5

ŽEHELJ DUŠAN

HAS

(24) 48

(19) 38

47

48

95

181

6

7

HLEBŠ NEJC

HAS

(24) 48

(23) 46

38

45

83

177

7

6

MLADEN SRNEC

HLS

(19) 38

(21) 42

44

48

92

172

836

8

2

IVICA FLEGAR

HLS

(23) 46

(19) 38

18

46

64

148

9

8

IGOR VRBANČIĆ

HLS

(23) 46

(22) 44

17

24

41

131

10

10

MAJKL BRLAS

HLS

(23) 46

(20) 40

18

26

44

130

11

4

JOSIP ŠOŠTARIČ

HLS

(21) 42

(16) 32

17

38

55

129

12

12

TOMISLAV BRLAS

HLS

(24) 48

(20) 40

20

18

38

126

 

 

Afriška prašičja kuga se širi po Evropi!

Odkriti novi primeri afriške prašičje kuge v Evropi

Po poročilih o velikem številu novih primerov afriške prašičje kuge (APK) v Romuniji v tem poletju, so zadnje dni avgusta odkrili prvi primer tudi na SV Bolgarije. O prvem odkritem primeru APK pri divjih prašičih so 14. septembra poročali tudi v Belgiji. Belgijska agencija za varnost hrane (AFSCA) naj bi prisotnost virusa afriške prašičje kuge potrdila pri dveh pregledanih divjih prašičih iz območja Étalle v provinci Luksemburg.

To je prvi primer okužbe z APK v eni od držav Zahodne Evrope, ki je sedaj prisotna že v desetih članicah Evropske unije.

Afriška prašičja kuga – eden večjih evropskih izzivov

Kako se je bolezen razširila v Belgijo, še niso ugotovili, oblasti pa so že predpisale ustrezne ukrepe. Obvestili so vse deležnike in jih pozvali k izvajanju vseh ukrepov biovarnosti in monitoringa. Ključno vlogo pri tem imajo lovci z obveščanjem o neobičajnem obnašanju divjih prašičev in z zmanjševanjem številčnosti populacije.

Evropski komisar za zdravje in varno hrano Vytenis Andriukaitis je v svojem govoru na nedavni generalni skupščini FACE v Bruslju, afriško prašičjo kugo navedel kot enega od največjih evropskih izzivov, pri reševanju katerega imamo lovci izredno pomembno vlogo.

Bo Slovenija sprejela izredni zakon?

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo imeli v preteklem letu več sestankov na to temo in ugotovili, da za nujne ukrepe po izbruhu APK pri divjih prašičih v naši državi ni pristojna Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, niti katera druga državna institucija. To seveda pomeni, da nihče ne razpolaga z ustreznimi finančnimi in materialnimi sredstvi v ta namen.

Edino možno rešitev tako vidimo v sprejetju izrednega zakona, s katerim se bodo opredelile odgovornosti in ustrezna finančna sredstva. Glede na številčnost divjih prašičev v nekaterih delih Slovenije, bodo zgolj za odstranjevanje in uničevanje kadavrov poginulih divjih prašičev potrebna velika finančna sredstva, dobra organizacija in ustrezna tehnična opremljenost intervencijskih ekip.

Srečko Žerjav, direktor Strokovne službe LZS

Foto: LZS

Dnevi lovskega strelstva 2018 – REZULTATI

Dnevi lovskega strelstva 2018, ki jih je pripravila Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje LZS, so potekali od 6. do 8. septembra v Strelskem centru Gaj – Pragersko.

7. septembra se je državnega prvenstva v strelski kombinaciji za veterane in super veterane 2018 udeležilo 89 tekmovalcev. 8. septembra pa je na državnem prvenstvu v strelski kombinaciji OPEN 2018 in državnem prvenstvu na tarčo bežečega merjasca 2018 tekmovalo 82 strelcev, med njimi pet strelk.

V tem času so izstrelili 8.500 kosov glinastih golobov, tekmovalci pa so izstrelili 8.100 trap nabojev, 1.660 kosov MK in 1.620 nabojev velikega kalibra.

 

REZULTATI so dostopni TUKAJ, fotografije pa si lahko ogledate TUKAJ.

 

Dogodka se je udeležil tudi predsednik LZS mag. Lado Bradač, ki je pohvalil ekipo, ki je že tretje leto zapored pripravila odlično tekmo in druženje, ter podelil priznanja. 

Na predlog komisije za lovsko strelstvo, sprejet na 13. seji 22. avgusta 2018, so odlikovanja prejeli:

Mitja KERSNIK; Red II. stopnje;

Nejc HLEBŠ; Znak za lovske zasluge;

Bogdan VERDEV; Zlati znak za lovske zasluge;

Janez ŠKRLJ; Red II stopnje;

Igor PIČULIN; Zlati znak za lovske zasluge;

Rudko MLINARIČ; Red I. stopnje

 

(od leve): Matija Janc, predsednik komisije, Janez Škrlj, Igor Pičulin, Bogdan Verdev, mag. Lado Bradač, predsednik LZS, Nejc Hlebš in Rudko Mlinarič. Foto: dr. Srečko Felix Krope

Druženje v Dobravi

Pri lovskem domu v Dobravi v Slovenskih goricah je bilo tradicionalno jesensko druženje lovcev in domačinov iz območja Svete Trojice in Cerkvenjaka.

V  Lovski družini Dobrava, ki upravlja nekaj več kot 3.300 hektarjev nižinskega slovensko-goriškega lovišča poskušajo z razumnim sodelovanjem z vsemi uporabniki prostora, zlasti pa še s kmetovalci, s preverjenimi in učinkovitimi preventivnimi ukrepi čim bolj omejiti in preprečiti škodo zaradi divjadi.

Doslej večjih škod niso beležili. Sicer je sodelovanje lovcev z lastniki kmetijskih in gozdnih površin v tem delu Slovenskih goric zgledno in zadovoljivo.

Pogovor o največjih problemih

Največji problem še vedno predstavlja spomladansko požiganje travišč, sekanje grmovnic, živih mej in gozdnih robov, ki so pomembna zavetišča za malo, poljsko divjad. Zato ni naključje, da so med pogovorom načeli tudi skrb za ohranjanje živih mej, mejic in gozdnih robov, v katerih je še nekaj kritja za močno ogrožene poljske jerebice in fazane.

Jesenskega druženja domačinov in članov zelene bratovščine se je v Dobravi udeležil tudi trojiški župan Darko Fras. LD in Občina Sveta trojica že vrsto let dobro sodelujeta.

M. T.

Sproščen klepet o razmerah v okolju nikoli ne škoduje … (Foto: Marjan Toš)

FOTO: Uspešno zaključena mladinska lovska tabora Postojnsko Bistriške zveze lovskih družin

Postojnsko Bistriška ZLD je letos, petič zapored, med 7. in 9. septembrom, organizirala in izvedla lovska tabora – seznanjanje mladih z naravo in lovstvom.

 

V lovski organizaciji si intenzivno prizadevamo za spremenjen, učinkovit in nazoren ter strokoven pristop ozaveščanja mladih o naravi in s tem povezanimi spoznanji o pomembni dejavnosti – lovstvu.

Cilj taborov je, da se šolska mladina in širša javnost seznani z aktivnostmi in dejavnostjo lovske organizacije na področju ohranjanja naravnega okolja, s poudarkom na vzdrževanju naravnega ravnovesja med divjadjo in okoljem ter ohranjanju pestrosti vseh živalskih vrst, varstvu divjadi in prostoživečih živalskih vrst.

Tabora obiskalo kar 39 šolarjev

Letos sta pod okriljem komisije Mladi in lovstvo PB ZLD potekala dva tabora. V soboto, 8. septembra, je na pobočjih Nanosa potekal enodnevni tabor v organizaciji LD Hrenovice. Vodja tabora je bil Igor Urh, gospodar LD Hrenovice, za vsebine in koordinacijo pa je skrbela Tina Rupnik, članica Komisije Mladi in lovstvo PB ZLD. Udeležilo se ga je 11 tabornikov, od tega 2 dekleti.

V nedeljo, 9. septembra, pa se je zaključil tridnevni tabor v organizaciji LD Bukovje. Vodja tabora je bil Damijan Premrl, gospodar LD Bukovje, vsebinski skrbnik in koordinator pa Gregor Češarek, član Komisije Mladi in lovstvo PB ZLD. Udeležilo se ga je 28 tabornikov, od tega 3 dekleta.

Skupaj je tabora letos tako obiskalo kar 39 učencev od 1. do 9. razreda iz OŠ Miroslava Vilharja in OŠ Antona Globočnika, obeh iz Postojne ter podružnice Bukovje, OŠ Pivka, OŠ Antona Žnideršiča iz Ilirske Bistrice, OŠ Jelšane ter OŠ Srečka Kosovela iz Sežane. Za celoten potek izvedbe taborov je skrbelo 24 lovcev, ki so bili vodniki in inštruktorji mladim tabornikom. Letos je bila vsebinska rdeča nit obeh taborov gams, ki je odtisnjen na majicah, ki so jih prejeli vsi taborniki.

Najstarejši letošnji vodnik je bil Simšič Stanislav iz LD Bukovje, ki bo letos praznoval70. rojstni dan, in je otrokom z veseljem delil svoje bogato znanje o varovanju narave in čudovitih trenutkih, preživetih v naravi.

Slišali ruk jelena, opazovali divjad, izdelali solnico, si ogledali krmišče …

Udeleženci taborov so v veliki večini slišali ruk jelena, opazovali srnjad in jelenjad ter drugo divjad pri gibanju v lovišču, se preizkušali v privabljanju divjadi s piščaljo, izdelali solnico, si ogledali krmišča in krmne njive ter izvedli vrsto izhodov v lovišče, spoznavali lovsko kinologijo in lovsko strelstvo, lovsko kulturo, šege in običaje, poslušali predavanja na lovsko tematiko ter opravili celo vrsto športnih aktivnosti.

Za spoznavanje skrivnosti kuhanja lovskega golaža pa sta poskrbela Anton Bajc in Srečko Česnik, oba člana LD Bukovje, ki sta na letošnjem 27. Furmanskem prazniku v Postojni osvojila 1. mesto v kuhanju najboljšega lovskega golaža.

Med izvajanjem taborov so bile predstavljene vse predpisane zastavljene teoretične in praktične vsebine.

Podelili tudi priznanja 

Zaključek obeh taborov je bil v nedeljo, 9. septembra, pred lovskim muzejem Stara dama v Predjami, s kulturnim programom ter podelitvijo potrdil o udeležbi in nagrad. Ob tej priložnosti so bila podeljena tudi priznanja PB ZLD, in sicer je značko PB ZLD prejel Gregor Češarek (Komisija mladi in lovstvo), zlati znački PB ZLD sta prejela Dušan Tomšič, član LD Hrenovice in LD Javornik Postojna, ter Damijan Premrl, član LD Bukovje.

Milan Simšič iz LD Bukovje pa je prejel najvišje priznanje, in sicer plaketo PB ZLD. Plaketa za dolgoletno aktivno sodelovanje na področju lovstva je bila podeljena tudi OŠ Miroslava Vilharja iz Postojne.

Tako udeleženci taborov kot starši in lovski vodniki ter inštruktorji so bili z izvedbo in vsebino taborov zelo zadovoljni in si želijo izvedbe tudi v prihodnjem letu. Ocenjujemo, da so take oblike izobraževanja mladih eden ključnih elementov pravilne predstavitve lovstva nelovski javnosti.

PB ZLD se zahvaljuje tabornikom za njihov pogum, da so sprejeli izziv in preživeli ta čas v naravi ob aktivnem učenju o njenih lepotah in skrivnostih, staršem za izkazano zaupanje, LD Bukovje, LD Hrenovice, ki sta bili letošnji organizatorki taborov, za veliko strokovno opravljeno delo ter preostalim vodnikom in inštruktorjem iz LD Črna jama, LD Planina, LD Javornik Postojna in LD Prestranek ter Komisiji mladi in lovstvo za vztrajnost in bogato kontinuirano delo na tem področju.

Tekst in foto: PB ZLD

 

 

Mojstri strelci DP LZS 2018 in opravičilo

OPRAVIČILO

Na Državnem prvenstvu v veliki kombinaciji je zaradi računalniške napake prišlo do neljubega dogodka. Iz neznanega razloga je strelcu Franciju Vidmarju v veliki lovski kombinaciji ČLANI napisalo 24 golobov, namesto 23 golobov in je zato dosegel 3. mesto. Napaka je bila ugotovljena in popravljena, zato je 3. mesto v veliki kombinaciji dosegel strelec ZLD Kočevje Erik Hace. Eriku se za neljubi dogodek opravičujem.

Matija Janc, predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje

 

 

REZULTATI DRŽAVNEGA PRVENSTVA LZS 2018:

Strelci, ki so dosegli število zadetkov za MOJSTER STRELEC na DP LZS 2018

 

Državno prvenstvo za veterane in super veterane

GOLOBI:

Rudolf Mlinarič, Darko Pahor, Ivo Pahič, Branko Krese, Branko Fidler, Anton Erjavec, Jože Koritnik, Andrej Kovačič, Stanko Podlestnik, Jože Erjavec, Ljubiša Pavlovič, Stane Ivanšek, Janez Škrlj, Anton Hudernik, Bojan Urbančič, Dušan Urankar, Stanislav Francelj, Miran Freitag, Darjan Vesenjak, Tomaž Hain, Zlatko Pogorilič, Anton Weiss, Janez Skledar, Igor Weiss, Srečko Kobetič, Andrej Marhold, Davorin Marinč, Janez Kramar, Leopold Travner in Milan Sedminek

MK:

Anton Zupan, Darko Štern, Darko Pahor, Stanko Podlesnik, Janez Demšar, Jože Koritnik, Slavko Prah, Janez Škrlj, Miran Freitag, Stanislav Francelj, Janez Pavli, Davorin Marinč, Dušan Zupan, Matjaž Benedičič, Leopold Travner, Dušan Urankar in Tomaž Hain

 

Državno prvenstvo v veliki kombinaciji OPEN

GOLOBI:

Miha Finkšt, Matjaž Hlebš, Janez Škrlj, Simon Ošlak, Nejc Hlebš, Erik Hace, Bogdan Verdev, Bojan Urbančič, Franci Vidmar, Milko Vrbinc in Boštjan Sadek

KROGLA:

Franci Vidmar, Miha Finkšt in Dušan Urankar

 

Državno prvenstvo Bežeči Merjasec

Erik Kandare, Andrej Rupreht, Boštjan Sadek, Marjan Sadek, Nejc Hlebš, Marko Fujan, Marjan Šolinc, Dušan Zupan in Damjan Kandare

 

 

Termini predvajanja septembrske oddaje Dober pogled

VTV Velenje:

v četrtek, 27. 9., ob 21:20

TV Idea Murska sobota:

v torek, 25. 9., ob 20:45

Vaš kanal Novo Mesto:

v ponedeljek, 24. 9., ob 21:00,

v torek, 25. 9., ob 19:30

GTV Gorenjska televizija:

v ponedeljek, 24. 9., ob 19.00,

v torek, 25. 9., ob 19:35,

v sredo, 26. 9., ob 17:55 in

v petek, 28. 9., ob 19:00 in 23:00

ATM Kranjska gora: 

v soboto, 29.9. ob 20:00

FACE z novim vodstvom

V Bruslju je bila včeraj odprta seja upravnega odbora in nato volilna generalna skupščina Federacije evropskih lovskih zvez – FACE.

Dosedanjemu predsedniku je potekel mandat, za predsednika pa je kandidiral samo Torbjörn Larsson, predsednik Švedske lovske zveze. Izvoljen je bil soglasno, za kandidata ga je predlagala tudi naša Zveza, saj verjamemo, da bo spremenil način dela in uredil razmere v organizaciji.

Največji problem FACE v preteklem mandatu je bil, poleg fluktuacije zaposlenih, nedvomno izstop največje evropske lovske zveze, francoske FNC, ki šteje kar milijon in pol članov.

Za podpredsednika evropske zveze in člana izvršnega odbora je bil prav tako soglasno izvoljen predstavnik naše Zveze, Srečko Žerjav.

Foto: novi predsednik FACE Torbjörn Larsson in predsednik LZS Lado Bradač.

FOTO: Rukači uspešno nastopili pred 8.000 gledalci

20. evropskega prvenstva v oponašanju jelenjega rukanja so se 1. septembra 2018 v Saint Antonu na Slovaškem udeležili tudi slovenski lovci.

Slovencem ekipno 5. mesto

Slovenijo so zastopali prvi trije najbolje uvrščeni na letošnjem državnem prvenstvu v Borovnici: Urban Košir, Janez Podkrižnik in Urban Kocjančič. Ekipo s slovenskim mednarodnim sodnikom Ernestom Kerčmarjem je vodil Marko Petretič.

Nastopilo je 38 tekmovalcev iz 13 držav. Zmagal je Francoz Virgile Parpinelli, Urban Košir je zasedel 7. mesto, Janez Podkrižnik 8. mesto in Urban Kocjančič 28. mesto. Ekipni zmagovalci so postali Čehi, naši pa so zasedli 5. mesto.

Privabili kar 8.000 gledalcev

Organizacija 3-dnevnega programa je potekala brez zapletov. Predvsem zanimanje ljudi za tovrstno prireditev je bilo navdušujoče. V idiličnem ambientu lovskega dvorca, ki je hkrati tudi muzej, si je namreč evropsko prvenstvo ogledalo okoli 8.000 gledalcev, visokih predstavnikov ministrstev in lovstva.

Marko Petretič

 

Slovenski nastop si lahko ogledate TUKAJ.

 

FOTO:

ODPRT RAZPIS: Nagrade za najboljše študentske naloge

Strokovno-znanstveni svet Lovske zveze Slovenije odpira javni razpis za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja divjadi in lovstva (izdelana in končana v letih 2017 in 2018). Prijave so možne najkasneje do 10. oktobra, do 12. ure.

Predvidena vrednost razpisanih sredstev znaša 2.000 evrov

Višina (neto) dodeljenih sredstev za posamezno zaključno nalogo znaša: za doktorsko delo 300 evrov, za magistrsko delo (vključno z bolonjskim magisterijem druge stopnje) 200 evrov in za diplomsko delo 100 evrov.

Tudi objava v Zlatorogovem zborniku

Prejemniki finančnih sredstev bodo obvezani, da iz teme svojega dela pripravijo najmanj en znanstveni ali strokovni prispevek za objavo v Zlatorogovem zborniku.

Podrobnejše informacije TUKAJ. Prijavni obrazec na voljo TUKAJ.

 

KMALU: Lovski strelski dnevi 2018

Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje med 6. in 8. septembrom v Pragerskem organizira lovske strelske dneve 2018.

 

V času Državnega prvenstva v strelski kombinaciji za veterane in super veterane 2018, Državnega prvenstva v strelski kombinaciji OPEN 2018 in Državnega prvenstva v streljanju na tarčo bežečega merjasca 2018 se bo v prostorih strelišča Gaj – Pragersko odvijal lovski sejem in predstavitve lovske opreme.

Predstavitve lovske opreme in predavanja se bodo odvijale od četrtka, 6. septembra, do sobote, 8. septembra, med 11. in 16. uro.

Predstavitve in predavanja:

 • Puškarstvo VUTE: oblačila FJALL RAVEN in prikaz nege oblačil z voskom, orožje Blaser, Anschutz, Bergara, Blaser in Steyr Mannlicher, predstavitev in praktični preizkus na strelišču.
 • OPTIC TRADE d.o.o.: optika, nočne naprave in termovizija.
 • HAMEX d.o.o: predstavitev proizvajalca RWS in praktično testiranje na balistični želatini.
 • SLOVARMS d.o.o.: predstavitev orožja SAUER in praktični preizkus na strelišču.
 • ZEISS Slovenija d.o.o.: predstavitev optike ZEISS in praktičen preizkus daljnogleda Victory RF 8 x 42.

Pripravniki bodo v času lovskih strelskih dnevov imeli voden ogled prireditve, in sicer ob 12. uri. 

 

TRENINGI NA STRELIŠČU GAJ PRAGERSKO

Na strelišču Gaj –Pragersko je pripravljeno strelišče za treninge v vseh disciplinah:

Veterani in Super veterani

Strelišče 1 – trap

Strelišče 6 – trap

MK

OPEN Velika kombinacija

Strelišče 2 – trap

Strelišče 4 – kompak

100 m krogla

Premična tarča

Strelišče 2 ( strelja se z MK)

 

Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje

 

Foto: arhiv LZS

Završki lovci dobri gostitelji

Lovska družina Zavrč v Halozah  je tudi ob letošnjem, že 22. občinskem prazniku, pripravila tradicionalno srečanje občanov Zavrča pri lovskem domu. 

 

Vsem kmetom in domačinom ter njihovim gostom so završki lovci ponudili lovske specialitete, med njimi tudi okusen srnjakov golaž. Nasploh se tamkajšnji lovci radi družijo z domačini in vedno prisluhnejo kmetom zaradi občasnih škod zaradi divjadi, največ zaradi divjih prašičev. 

LD Zavrč je lani praznovala 70-letnico obstoja in uspešnega delovanja na področju varovanja narave in divjadi. LD Zavrč je članica območne Zveze lovskih družin Ptuj-Ormož in Ptujsko-Ormoškega lovsko upravljavskega območja. Dobro gospodari z loviščem in dosledno sledi vsem strokovnim ukrepom in načrtom, ki veljajo v tem območju. Uspešno sodeluje tudi s sosednjimi LD v Halozah.

M. T.

Domovanje završkih lovcev je skrbno urejeno (Foto: Marjan Toš)

Prvenstvo v lovskem strelstvu ZLD Prekmurje

Prvenstvo v lovskem strelstvu so že tradicionalno organizirali v ZLD Prekmurje.

Tekmovanja, ki je potekalo 29. julija na strelišču Budinski mlin v Rakičanu, se je udeležilo 63 strelcev, 14 ekip, 17 veteranov ter 7 superveteranov.

Na tekmovanju so bili tudi izbrani posamezniki za udeležbo na državnih prvenstvih.

 

Po pozdravu predsednika ZLD Prekmurje Ludvika Rituperja je predsednik komisije za strelstvo pri ZLD Prekmurje Daniel Šinko prisotne seznanil s poslovnikom tekmovanja.

Sodniki pri streljanju na glinaste golobe so bili Franc Maček, Ivan Gregorn in Franc Tomažič. Sodniki pri streljanju z MK pa so bili Branko Bartolič, Marjan Burjan in Branko Kolenko.

 

Tekmovalci so dosegli naslednje rezultate:

 

ekipe – golobi:

1.    mesto: LD Križevci  –  288 točk

2.    mesto: LD Dobrovnik –  236 točk

3.    mesto: LD Rankovci –  236 točk

4.    mesto: LD Prosenjakovci – 232 točk

5.    mesto: LD Mlajtinci – 232 točk 

 

ekipe – malokalibrska:

1.    mesto: LD Križevci  –  178 točk

2.    mesto: LD Tišina –  161 točk

3.    mesto: LD Cankova –  149 točk

4.    mesto: LD Murska Sobota – 123 točk

5.    mesto: LD Pečarovci – 121 točk

 

ekipe ­– kombinacija:

1.    mesto: LD Križevci  –  466 točk

2.    mesto: LD Tišina –  365 točk

3.    mesto: LD Cankova –  357 točk

4.    mesto: LD Rankovci – 354 točk

5.    mesto: LD Mlajtinci – 347 točk

 

člani – golobi:

1.    mesto: Lepoša Aleksander, LD Mlajtinci  – 100 točk

2.    mesto: Gomboc Dejan, LD Križevci – 96 točk

3.    mesto: Vidonja Franc, LD Križevci – 88 točk

4.    mesto: Bežan Vinko, LD Tišina – 88 točk

5.    mesto: Pojbič Miran,LD Križevci – 80 točk

 

člani – malokalibrska:

1.    mesto: Marič Martin, LD Grad Kuzma  – 78 točk

2.    mesto: Vidonja Franc, LD Križevci – 64 točk

3.    mesto: Gomboc Dejan, LD Križevci – 63 točk

4.    mesto: Hirci Mirko, LD Dobrovnik – 60 točk

5.    mesto: Duh Jernej, LD Murska Sobota – 60 točk

 

člani – kombinacija:

1.    mesto: Marič Martin, LD Grad Kuzma  – 166 točk

2.    mesto: Vidonja Franc, LD Križevci – 164 točk

3.    mesto: Gomboc Dejan, LD Križevci – 159 točk

4.    mesto: Lepoša Aleksander, LD Mlajtinci – 154 točk

5.    mesto: Bežan Vinko, LD Tišina – 145 točk

 

veterani – golobi:

1.    mesto: Korunič Jože, LD Prosenjakovci  – 92 točk

2.    mesto: Polanec Zoltan, LD Prosenjakovci – 92 točk

3.    mesto: Bertalanič Janez, LD Dobrovnik – 88  točk

4.    mesto: Hoheger Štefan, LD Murska Sobota – 80 točk

5.    mesto: Hari Branko, LD Mlajtinci – 80 točk

 

veterani – malokalibrska:

1.    mesto: Gomboc Slavko, LD Rankovci  – 93 točk

2.    mesto: Bruner Franc, LD Moravci – 91 točk

3.    mesto: Svetanič Milan,LD Radovci – 89  točk

4.    mesto: Bertalanič Janez, LD Dobrovnik – 87  točk

5.    mesto: Burjan Marjan, LD Prosenjakovci – 86 točk

 

veterani – kombinacija:

1.    mesto: Korunič Jože, LD Prosenjakovci – 177 točk

2.    mesto: Bertalanič Janez, LD Dobrovnik – 175  točk

3.    mesto: Gomboc Slavko, LD Rankovci  – 165 točk

4.    mesto: Hoheger Štefan, LD Murska Sobota – 164 točk

5.    mesto: Burjan Marjan, LD Prosenjakovci – 158 točk

 

superveterani – golobi:

1.    mesto: Zajšek Zlato, LD Moravci  – 80 točk

2.    mesto: Ružič Janez, LD Ivanovci – 72 točk

3.    mesto: Gregorn Ivan, LD Tišina – 72  točk

4.    mesto: Hari Geza, LD Ivanovci – 60 točk

5.    mesto: Nagy Ludvik, LD Prosenjakovci – 56 točk

 

superveterani – malokalibrska:

1.    mesto: Gregorn Ivan, LD Tišina – 91  točk

2.    mesto: Zajšek Zlato, LD Moravci – 90 točk

3.    mesto: Ružič Janez, LD Ivanovci – 90  točk

4.    mesto: Nagy Ludvik, LD Prosenjakovci – 82  točk

5.    mesto: Šonaja Rado, LD Moravci – 77 točk

 

superveterani – kombinacija:

1.    mesto: Zajšek Zlato, LD Moravci  -170 točk

2.    mesto: Gregorn Ivan, LD Tišina – 163  točk

3.    mesto: Ružič Janez, LD Ivanovci – 162  točk

4.    mesto:Nagy Ludvik, LD Prosenjakovci – 138  točk

5.    mesto: Šonaja Rado, LD Moravci – 133 točk

 

Cvetka Lopert, tajništvo ZLD Prekmurje

Tekmovanje v streljanju na leteče tarče v LD Prosenjakovcih

Tradicionalno LD Prosenjakovci tretjo nedeljo mesecu juliju, letos je to bilo 15. julija 2018 priredila tekmovanje v streljanju na glinaste golobe, ki je potekalo na strelišču ob lovskem domu v Prosenjakovcih. Tekmovanja se je udeležilo 20 ekip in 192 posameznikov- posameznih prijav.

 Ekipe in posamezniki so dosegli naslednje rezultate.

 – rezultati ekipno:

 1. mesto: LD Gornja Radgona
 2. mesto: LD Križevci v Prekmurju
 3. mesto: LD Apače…

– rezultati posamezno:

 1. mesto: Šmid Dani, LD Gornja Radgona
 2. mesto: Sadek Marjan, LD Oplotnica
 3. mesto: Hlebš Nejc, LD Laze…

Domačini smo poskrbeli pestro kulinarično ponudbo in  pravo goričko domačo kapljico. Zahvaljujemo se vsem ki ste nas obiskali.

Čestitke vsem sodelujočim, zlasti pa najboljšim-tega dne.

LOVSKI ZDRAVO!                                   

Ludvik Rituper

 

Očistimo Slovenijo!

Ekologi brez meja letos v okviru svetovne akcije hkrati z drugimi 150 državami sveta in kar 5 odstotki  prebivalcev tega planeta organizirajo Akcijo Očistimo Slovenijo z imenom Še zadnjič!

Tej akciji se je kot partner tudi letos pridružila Lovska zveza Slovenije in skupaj bomo 15. septembra znotraj pobude World Cleanup Day 2018 skušali doseči, da bo to res zadnja čistilna akcija.

Zato pozivamo vse naše članice in lovce, da se na svojem področju organizirano vključite v konkretne akcije. Smiselno je, da se povežete z organizatorji in v dogovoru z njimi s svojim poznavanjem okolja kar največ prispevate k popisu odlagališč in odstranitvi odpadkov.

Več podrobnosti lahko najdete na tej povezavi: https://www.ocistimo.si/

 

Razstava trofej ZLD Prekmurje

V sklopu lovskega tabora je Komisija za ekologijo in varovanje naravnega okolja za divjad pri ZLD Prekmurje tudi letos pripravila razstavo trofej jelenov, damjakov in srnjakov, uplenjenih v letu 2017 z območja Prekmurja. Razstavo so si taborniki in ostali udeleženci ter gosti z zanimanjem ogledali.

11. tabor ZLD Prekmurje z mednarodno udeležbo

Zveza lovskih družin Prekmurje je v sodelovanju z LD Prosenjakovci že enajsto leto organizirala lovski tabor za osnovnošolce. Tridnevnega tabora, ki je potekal med 30. junijem in 1. julijem  v lovišču LD Prosenjakovci, se je udeležilo 4 tabornic in 13  tabornikov iz 8 osnovnih šol iz Prekmurja in 3 iz Madžarske.

V enajstih letih se tabora skupaj udeležilo 195 tabornikov, katere so v lovišče vodili člani LD Prosenjakovci in s tem prispevali levji delež pri izvedbi taborov, za kar so bili javno pohvaljeni na sami slovesnosti. S svojo neprestano prisotnostjo so skrbeli za izvedbo programa štirje mentorji in ena mentorici.

Namen  tabora je bil, da tabornike seznanimo o poslanstvu lovstva, ki ni samo delo v lovišču in poseganje v populacijo divjadi, temveč tudi medsebojni tovariški odnosi v lovski družini, o odnosu človeka do narave in živalstva ter rastlinstva s poudarkom na načelu sobivanja.
Mladi taborniki so z zanimanjem prisluhnili predavanjem o mali in veliki divjadi, spoznali so njene značilnosti, opazovali sledi, njeno okolje in vedenje v naravi.

Pobliže so spoznali tudi ptice ujede, ki so dovoljene za sokolarjenje v Sloveniji. Skozi predavanje o lovski kinologiji so spoznali pasme lovskih psov ter bili deležni opazovati lovske pse pri šarjenju in krvni sledi.

Predstavljena jim je bila tudi lovska kultura, šege in običaji.

Taborniki so lahko prisluhnili in se preizkusili v igranju na lovski rog ob tem pa izvedeli, kakšen je njegov pomen v lovstvu nekoč in danes.

Najbolj pa jih je zagotovo navdušilo opazovanje divjadi v naravi. Deležni so bili tudi s praktičnim  prikazom uplenitve, prevoza in spravila divjadi v hladilnico..

Prikazano jim je bilo tudi lovsko  orožje s praktičnim preiskusom, pomerili so se v streljanju na glinaste golobe in v streljanju z malokaliberskim orožjem. Izkazali so se kot odlični strelci.

Svoje vtise so izrazili skozi likovna dela.

Tabor uspeva predvsem po zaslugi lovskih tovarišev in tovarišic, ki vsako leto z veseljem pripravijo vsebine in vodijo mlade tabornike po naravi ter prenašajo znanja nanje. ZLD Prekmurje je prva v Sloveniji začela z uspešno organizacijo lovskih taborov in sedaj jo posnemajo tudi druge območne lovske zveze.

Mladi so lovski tabor zaključili s slovesnostjo, kjer jih je najprej pozdravil predsednik ZLD Prekmurje in vodja tabora Ludvik Rituper, nagovorila pa sta jih tudi podpredsednik  LZS mag. Aleš Klemenc  ter župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač.

Ob tej priliki sta mag. Aleš Klemenc in predsednik ZLD Prekmurje, Ludvik Rituper kot zahvalilo za sodelovanje izročila ravnateljici DOŠ Prosenjakovci, Jožefi Herman in županu Občine Moravske Toplice, Alojzu Glavaču knjigo »Divjad in lovstvo«.

Taborniki so prejeli potrdila o udeležbi in majice z znakom LZS.

Kuhanje lovskega golaža – 27. Furmanski praznik v Postojni

 

V Postojni je letošnjega 1. julija potekal že 27. Furmanski praznik. V okviru te turistično etnološke prireditve Turističnega društva Postojna je potekalo tudi tekmovanje v kuhanju najboljšega lovskega golaža, ki so se ga udeležile ekipe lovcev iz LD Bukovje, LD Brje-Erzelj, LD Vojkovo, LD Prestranek, LD Javornik Postojna in in LD Črna jama.

Prvo mesto je ponovno osvojila ekipa LD Bukovje, drugo mesto pa sta si delili LD Črna jama in LD Prestranek. Prvonagrajena ekipa iz LD Bukovje se bo udeležila tudi tekmovanja v kuhanju lovskega golaža na naslednjem Mednarodnem sejmu lovstva in ribištva v Gornji Radgoni.

Vsem ekipam so bila podeljena priznanja in praktične nagrade.

Postojnsko Bistriška ZLD se vsem članom ekip in lovskim družinam, ki so obogatile promocijo lovstva, zahvaljuje za njihov prispevek.

Aleš Klemenc

 

 

V Zlatorogovi galeriji na ogled razstava »50 odtenkov zelene« fotokluba Diana

Z začetkom poletja je v prostore Zlatorogove galerije na sedežu Lovske zveze Slovenije prišla nova razstava. V četrtek, 28. junija 2018, je predsednik LZS, mag. Lado Bradač, otvoril razstavo »50 odtenkov zelene« fotokluba Diana, ki jo je z izbranimi besedami predstavil predsednik FK Diana, Iko Krašovec, za glasbeno popestritev na dogodku pa so skrbeli člani Lovskega pevskega zbora Medvode.

Razstava »50 odtenkov zelene« bo v Zlatorogovi galeriji na sedežu LZS, Župančičeva 9, Ljubljana, na ogled do jeseni 2018, vsak delavnik med 9. in 13. uro.

Domžalski rogisti v Avstrijo po novi »zlati rog«

Domžalski rogisti se skoraj vsako leto odpravijo na vsaj eno tekmovanje v Avstrijo, kjer je lovska kultura mnogo bolj razvita in mnogo bolj sprejeta v širšem okolju – med vsemi ljudmi in ne samo lovci. Tako so se  KD Domžalski rogisti tudi letos, 19. maja 2018, kot edini slovenski predstavniki odpravili na mednarodno tekmovanje rogistov v Avstrijo, v kraj Kremsmünster (grad Kremsegg).

V izredno težki skupini Es so z naskokom ohranili status osvojene kategorije »Zlati rog«. Petčlanska komisija strokovnjakov jim je namenila 511 točk, kar je skoraj 95% vseh možnih točk. Letos so v rahlo spremenjeni in pomlajeni zasedbi sodelovali: Daniel Savnik (dirigent), Jernej Hribar, Tomaž Tavčar, Ivan Kozarič (UV), Andrej Volkar in Tine Pavli.

Petmesečna priprava na tekmovanje in več kot 500 prostovoljno vloženih ur članov jim je dala dodatni zagon, saj se jim je že z začetkom junija začel projekt udeležbe na 2. Evropskem prvenstvu lovskih rogistov na Slovaškem, ki se bo odvil konec letošnjega septembra.

 

Strelska tekma v okviru LGB Kozjak

V nedeljo, 24. 6. 2018, je potekala tradicionalna strelska tekma v lovski kombinaciji, in sicer v streljanju na glinaste golobe Atrap in tekmovanje z MK puško v dveh kategorijah in sicer člani in veterani. Čeprav lovsko gojitvenih bazenov (LGB) zakonsko ni več, se stara tradicija ohranja še naprej. LGB Kozjak tako sestavljajo lovske družine Gaj nad Mariborom, Vurmat in Boč na Kozjaku.

Letos je bila organizatorka LD Boč na Kozjaku, ki je skupaj z LD Vurmat in Gaj nad Mariborom pripravila vse, da je tekmovanje steklo, super potekalo in se odlično končalo.

Vodstvo LGB Kozjak se vsako leto sestane in opredeli skupne naloge tekočega leta od skupnega nastopanja pri javnih razgrnitvah, dejavnosti v okviru POZUL-a, skupne razstave in izobraževanja po različnih tematikah. Vsaka lovska družina eno leto vodi predsedovanje in dejavnosti v okviru LGB Kozjak.

V okviru priprav na letošnjo tekmo je bil organiziran tudi skupni trening, ki se je, tako kot tekmovanje, odvijal na strelišču LD Vurmat. Vsaka ekipa je štela sedem tekmovalcev, v vsaki kategoriji pa se je najslabši rezultat posameznika črtal iz skupne uvrstitve.

Vodja tekmovanja je bil strelski referent LD Boč na Kozjaku, Matjaž Ozanič, ki tudi tokrat brez mentorskega dela Franca Ozaniča verjetno ne bi zmogel težkega bremena. Tekmovanje je otvoril, kasneje podelil priznanja in zaključil uradni del, starešina LD Boč na Kozjaku, Rado Triplat.

Rezultati ekip in posameznikov:

EKIPNA UVRSTITEV – ČLANI

 1. mesto ekipa LD Gaj nad Mariborom

 2. mesto ekipa LD Vurmat

 3. mesto ekipa LD Boč na Kozjaku

POSAMEZNA UVRSTITEV – ČLANI

 1. mesto Darjan Vesenjak, LD Gaj nad Mariborom

 2. mesto Marko Cepec, LD Vurmat

 3. mesto Marko Rožman, LD Gaj nad Mariborom

EKIPNA UVRSTITEV – VETERANI

 1. mesto ekipa LD Vurmat

 2. mesto ekipa LD Gaj nad Mariborom

 3. mesto ekipa LD Boč na Kozjaku

POSAMEZNA URVSTITEV – VETERANI

 1. mesto Marjan Jurše, LD Gaj nad Mariborom

 2. mesto Anton Črnko, LD Vurmat

 3. mesto dr. Srečko Felix Krope, LD Boč na Kozjaku

Po vseh rezultatih je odšel prehodni pokal, tokrat popolnoma novi, v roke ekipi LD Gaj nad Mariborom.

Čestitke vsem sodelujočim, zlasti pa najboljšim-tega dne.

Posebej se zahvaljujemo LD Vurmat, ki je tudi tokrat gostil vse tekmovalce in tudi organizatorje na njihovem strelišču in čudovitem lovskem domu.

Dober pogled.

dr. Srečko Felix Krope

tajnik LGB Kozjak

 

 

Lenartčanom pokal Dobrave

Pri lovskem domu v Dobravi je bilo tradicionalno  lovsko strelsko tekmovanje v počastitev dneva državnosti za pokal Lovske družine (LD) Dobrava. V ekipni konkurenci je prepričljivo slavila LD Lenart pred LD Videm ob Ščavnici in LD Trnovska Vas.  Med veterani je bil najboljši Boris Ostrš iz LD Pesnica-Jarenina pred domačinoma iz Dobrave Vinkom Kocuvanom in Ivanom Turčinom. Prestižni pokal  dneva državnosti 2018 je osvojil Slavko Gorenc iz LD  Videm ob Ščavnici pred Davorinom Tošem iz LD Trnovska Vas in domačinom Vladom Steinfelserjem iz LD Dobrava. Slednji je slavil v »športnem stavu« pred družinskima kolegoma Ivanom Bezjakom in Vinkom Kocuvanom. Pokale najboljšim sta podelila starešina LD Dobrava Franc Slekovec in strelski referent Srečko Hojnik.

M.T.

Fotografija: Zmagovita ekipa LD Lenart (Foto: Marjan Toš)

Termini predvajanja junijske oddaje Dober pogled

VTV Velenje:

četrtek, 28.6., ob 21:20

ponedeljek, 2.7. ,ob 18:00

 

TV Idea Murska Sobota:

torek, 26.6., ob 20:45

 

Vaš kanal Novo mesto:

ponedeljek, 25.6., ob 21:00

torek, 26.6., ob 19:00

sreda, 27.6., ob 12:00

 

GTV Gorenjska televizija:

sobota, 30.6. ob 18:00

ponedeljek, 2.7., ob 21:00

 

ATM Kranjska Gora:

sobota, 30.6., ob 20:00

 

Dobrenjski krajani in lovci z roko v roki

Ob letošnjem dnevu državnosti so se krajani Dobrenja srečali s člani zelene bratovščine LD Pesnica-Jarenina. Zbrali so se pri lovski koči v Dobrenju, kjer je o njihovem 11-letnem  vzornem sodelovanju spregovorila  predstavnica Odbora krajanov Spodnjega Dobrenja Klavdija Samogy Simonič. Dobrenjčani so z lovci vzpostavili trdno sodelovaje in skupaj z njimi izvedli veliko uspešnih spomladanskih čistilnih akcij. Njihovemu zgledu so sledili v mnogih delih občine, letos pa se je v čistilno akcijo organizirano vključila še OŠ iz Pesnice. Kot je poudarila Klavdija Samogy Simonič, so jim lovci vedno prisluhnili in aktivno pomagali. Zato so se jim krajani Dobrenja na poseben način zahvalili s tem, da so jim podarili drog z zastavo, ki so jo svečano razobesili pred lovsko kočo v Dobrenju. Svečanosti so se poleg krajanov udeležili številni člani LD Pesnica- Jarenina na čelu s starešino Dušanom Ivičakom. Ta se je krajanom zahvalil za pozornost in napovedal novo, še uspešnejše  poglavje medsebojnega sodelovanja v dobro čiste narave in varstva okolja, kot ene od prednostnih nalog zelene bratovščine.

M.T.

Fotografija: Pred lovsko kočo v Dobrenju je zaplapolala slovenska zastava (Marjan Toš)

Podelitev spričeval mladim lovcem v ZLD Ptuj – Ormož

Tudi ZLD Ptuj-Ormož je podelila spričevala mladim lovcem, ki so v letošnjem letu obiskovali teoretični del usposabljanja za lovske pripravnike. Dne 25. 5. 2018 so se v lovskem domu LD Juršinci zbrali mladi lovci in lovka, njihovi mentorji, predavatelji in ostali člani isti LD. Uvodni oziroma pozdravni nagovor je imel starešina LD Juršinci Ivan Hrga, ki je izkoristil priložnosti in ob tej priliki predstavil tudi lovsko družino in njeno delovanje. Delo predavateljev, program in obisk na predavanjih je ocenil predsednik Komisije za izobraževanje in lovsko kulturo, Marko Janežič ml. Splošno oceno znanja na zaključnem izpitu je podal predsednik izpitne komisije mag. Emilijan Trafela. Vsi so si bili enotnega mnenja, da so mladi, takrat še pripravniki, izkazali velik interes po pridobivanju znanja, redno so obiskovali predavanja in skoraj vedno bili tudi uspešni pri preverjanju znanja. Poudarek je bil na »skoraj«. Vsi mladi lovci so ob podelitvi spričevala o uspešno opravljenem lovskem izpitu prejeli tudi lovsko izkaznico in podpisali zaprisego slovenskega lovca in prejeli izvod Etičnega kodeksa slovenskih lovcev. Pri tem smo izkoristili priložnost, da nam je prisoten član Odbora etičnega kodeksa pri LZS Štefan Gačnik, podal še nekaj razmišljanj o etiki danes v povezanosti z okoljem, družbo in družbenimi omrežji. Po podelitvi, fotografiranju in zakuski pa je sledil še lovski ropot, ki ga je vodil predsednik izpitne komisije in častni predsednik ZLD Ptuj-Ormož, mag. Emilijan Trafela. Torej vsem, ki so bili zaslužni pri izobraževanju skupine mladih lovcev in lovk, se zahvaljujem za sodelovanje in vsem skupaj želim dober pogled. dr. Srečko Felix Krope predsednik ZLD Ptuj-Ormož

V Kočevju se je odvilo 45. srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov z naslovom »Praznik lovske kulture«

V soboto, 26. maja 2018, ob 17. uri je v Športni dvorani Kočevje, pod okriljem Lovske zveze Slovenije potekalo 45. srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov z naslovom »Praznik lovske kulture«.

Organizacijo letošnjega jubilejnega, 45. Srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije, ki smo ga poimenovali Praznik lovske kulture in je potekal v soboto, 26. maja, je prevzel Radio UNIVOX iz Kočevja v sodelovanju z Zvezo lovskih družin (ZLD) Kočevje in Lovsko pevsko skupino Prijatelji ZLD Kočevje, ki letos praznuje deseto obletnico obstoja in je ob tej priložnosti prejela plaketo Lovske zveze Slovenije (LZS) za lovsko kulturo III. stopnje.

Po temeljitem premisleku in dogovoru na sestanku vodij lovskih pevskih zborov in lovskih rogistov septembra lani v Negovi smo se odločili za nov koncept naših tradicionalnih glasbenih srečanj, ki potekajo vsako leto. Poudarek smo dali skupnemu nastopu z vključitvijo še preostalih kulturnih ustvarjalcev znotraj slovenskega lovstva, neobvezujoče posamične nastope skupin pa smo predvideli po skupnem koncertu. Tako smo želeli skrajšati celotni program na le popoldanski čas in hkrati tudi zadostiti  temeljnemu namenu srečanj, to je predstavitvi slovenske lovske kulture čim širšemu občinstvu ter medsebojnemu spoznavanju in druženju slovenskih lovskih kulturnih ustvarjalcev.

Komisija LZS za lovsko kulturo in odnose z javnostmi (KLKOJ) je kot glavni sponzor prireditve vztrajala pri popolnem pregledu priprav na prireditev, izbrala izvajalcem poznane pesmi in skladbe za skupni nastop ter bdela nad časovnico poteka prireditve, določila pa je tudi dirigente. Posebej smo vztrajali, da bo prireditev potekala na dovolj velikem prizorišču in da bodo nastopajočim na odru na voljo stoli za počitek v času, ko ne bodo nastopali. Prireditev je potekala tekoče brez kakršnih koli zapletov ter ob polnem in zbranem sodelovanju nastopajočih, dirigenta Jani Šalamon in Franc Kene pa sta svoje zadolžitve izvedla suvereno in profesionalno, kar je ob tako velikem številu nastopajočih še posebno pomembno. Na letošnje srečanje je bilo prijavljenih 42 skupin, nastopilo pa jih je 38, od tega 16 lovskih pevskih zborov in 22 skupin lovskih rogistov, štirje prijavljeni pa so v zadnjem trenutku odpovedali udeležbo.

Ob 15. uri je bil na vrsti sestanek organizatorjev z vodji skupin in dirigenti, nato pa je sledila vaja. Po sestanku in vaji se je ob 17. uri začela osrednja prireditev s skupnim nastopom lovskih pevskih zborov in rogistov. Lahko smo uživali tudi v predstavitvi dela opusa lovske poezije Stanka Grla pa ob poslušanju humorista Vinka Fugine – Šlajsarja in dramskega igralca Romana Končarja, v nastopu oponašalcev jelenjega rukanja in petja ruševca na rastišču ter ne nazadnje tudi ob govorih slavnostnih govornikov, ki seveda tudi sodijo na takšno prireditev. Ob 20. uri je bil čas za večerjo, nato pa so se začeli posamični nastopi 24-ih prijavljenih skupin, ki so potekali organizirano in tekoče, zahvaljujoč predhodnemu dogovoru z vodji skupin in vodenju moderatorja prireditve ter disciplini vseh nastopajočih skupin in tudi njihovih spremljevalcev.

Skratka, letošnje srečanje je izpolnilo vsa pričakovanja in v imenu KLKOJ izrekam organizatorjem, vsem nastopajočim in njihovim spremljevalcem veliko zahvalo in spoštovanje za vse, kar so storili za to največjo in najmnožičnejšo lovsko kulturno prireditev pri nas, ter za odnos, ki so ga pokazali do nje. Tokrat smo postavili standard,  kakršnega  si prireditev s takšno tradicijo vsekakor tudi zasluži,  iz spoštovanja do lovske kulture nasploh in pa tudi iz spoštovanja do utemeljiteljev prireditve in vseh, ki so se s tem izzivom, z večjim ali manjšim uspehom, doslej že soočili.

Žal še ne morem napovedati organizatorja naslednjega srečanja v letu 2019, zato pozivam vse, ki ste se pripravljeni spopasti s takšnim izzivom, da  razmislite o vaši morebitni prijavi do septembra, ko se bomo sestali z vodji skupin in analizirali letošnjo prireditev ter podali oceno in usmeritve za vnaprej.  KLKOJ vas bo kot doslej finančno podprla in nudila tudi vso strokovno pomoč pri izvedbi.

Na koncu naj povzamem glavno misel iz pesmi našega lovskega pesnika Grla, ki jo je izredno doživeto predstavil na prireditvi in nosi naslov Ne pozabimo obljube. Pripoveduje o tem, da ljudje radi obljubljamo, pa vse prehitro na to pozabljamo in delamo drugim to, kar sebi ne bi dopustili. Vsakomur, ki se je že in vsem, ki se bodo še spopadli z organizacijo tako zahtevne prireditve, se moramo globoko prikloniti in tudi z našim obnašanjem pomagati, da na koncu uspe. Napake so se dogajale in se bodo še in na njih se učimo, da jih bo v prihodnje čim manj.  To mora biti naša zaobljuba, če želimo, da se plemenita tradicija srečanj uspešno nadaljuje tudi v prihodnje! Hvala vam za izpolnitev zaobljube za letošnje srečanje in na svidenje na 46. Srečanju lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije, ki bo zadnjo soboto v maju leta 2019!

Milan Tepej

predsednik Komisije LZS za lovsko kulturo in odnose z javnostmi                                                                              

Vse foto: Štefan Vesel

Liga Lovske zveze Slovenije za veterane in super veterane 2018

V soboto 9. junija 2018, se je v Lovski družini Podvelka končala liga LZS za veterane in super veterana, liga je imela pet tekem v Lovskih družinah Krvavec, Ruše, Slovenj Gradec, Šentlambert in Podvelka.

Na tekmovanjih je sodelovalo 18 strelcev, glede na število strelcev v kategoriji veterani in super veterani  v LZS sem kod predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje zelo razočaran ker želja po ligi je prišla od strelcev njihove želje pa je komisija izpolnila.

Tekmovanja v vseh LD so bila organizirana na visokem nivoju kakor tudi rezultati strelcev, od petih tekem se je odštel najslabši rezultat v  MK, golobih in kombinaciji.

Prva tri mesta v kategoriji  veterani:

Kombinacija: 1. mesto Hudernik Anton LD Janžev vrh 760 točk, 2. mesto Hain Tomaž LD Slovenj Gradec 760 točk in 3. mesto Sedminek Ivan LD Tabor  744 točk

MK:  1. mesto Hain Tomaž LD Slovenj Gradec 389 točk, 2. mesto Prah Slavko LD Podvelka 383 točk in 3. mesto Hudernik Anton LD Janžev vrh 381 točk 

Golobi: 1. mesto Hudernik Anton LD Janžev vrh 384 točk,  2. mesto Sedminek Ivan LD Tabor  376 točk in 3. mesto Hain Tomaž LD Slovenj Gradec 372 točk

Prva tri mesta v kategoriji  veterani:

Kombinacija: 1. mesto  Pahič Ivan LD Črešnjevec 715 točk, 2. mesto Šteren Darko LD Podgorje 712 točk in 3. mesto Markič Anton LD Udenboršt 711 točk

MK:   1. mesto Šteren Darko LD Podgorje 712 točk, 2. mesto Slatnar Peter LD Udenboršt 378 točk in 3. mesto Demšar Janez LD Križna gora 376 točk

Golobi:  1. mesto  Pahič Ivan LD Črešnjevec 364 točk, 2. mesto Andrijašič Rajko LD Medvode 340 točk in 3. mesto Markič Anton LD Udenboršt 336 točk

Liga za veterane in super veterane bo organizirana tudi v letu 2019 zato vabim LD, da se prijavijo za organizacijo tekmovanja.

Rezultati so objavljeni na spodnji povezavi:

REZULTATI LIGE SV in V 2018.xlsx

Matija Janc,

Predsednik Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožja

Občni zbor LZS 2018

V prostorih Celjskega doma v Celju je v torek, 5. junija 2018, potekal redni letni občni zbor Lovske zveze Slovenije (LZS), ki je njen najvišji organ. Udeležili so se ga 103 od 114 delegatov, ki predstavljajo vseh dvajset volilnih okolišev po Sloveniji. Udeležba je bila 90,35 odstotna.

Verifikacijsko komisijo so sestavljali Tomaž Trotovšek, Zdravko Mastnak in Aljoša Mozetič, delovno predsedstvo pa Danimir Rebec, Ludvik Rituper (predsednik) in Ivan Stele. Zapisnikar je bil mag. Štefan Vesel, generalni sekretar LZS, overitelja pa Milan Velkovrh in Milan Šajn.

Delegati so potrdili Poročilo Nadzornega odbora LZS za leto 2017, Poročilo o delu in rezultatu poslovanja LZS v letu 2017 ter se seznanili z Vsebinskim in finančnim načrtom dela LZS v letu 2018.

Ob koncu pa so obravnavali še pobude in predloge, ki so bili posredovani na delnih občnih zborih.

Foto: Š Vesel

HAS expert service

 

 

 

 

 

Maistrovci med lovci

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Lenart je 26. maja pripravilo  že 19. tradicionalni vseslovenski pohod Zveze veteranov vojne za Slovenijo „Po poti od generala Maistra do Osamosvojitve – Sveta Trojica 2018“. Veliko množico pohodnikov iz vse Slovenije (med njimi je bilo tudi lepo število članov zelene bratovščine)  sta nagovorila in pozdravila predsednik OZ VVS Lenart Andrej Kocbek in trojiški župan Darko Fras. Slavnosti govornik je bil podpredsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Venčeslav Ogrinc. Pohodniki so v prekrasnem  sončnem vremenu prehodili   9-kilometrsko  pot po slikovitih osrednjih Slovenskih goricah  v smeri Sveta Trojica–Verjane–Osek–Sveta Trojica. Med potjo  so se srečali tudi s predstavniki zelene bratovščine.  Njihov prvi postanek z  krajšim odmorom za okrepčilne napitke je bil namreč kar pri lovskem domu v Dobravi. Tam se veterani vojne za Slovenijo radi ustavljajo, sicer pa je bil ta lovski dom med vojno za Slovenijo leta 1991 trdna in varna postojanka lenarških teritorialcev.

M.T.

Fotografija: Postanek veteranov vojne za Slovenijo  pri lovskem v Dobravi (Foto: Marjan Toš)

Obisk ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejana Židana, na Lovski zvezi Slovenije

V torek, 29. maja 2018, je sedež Lovske zveze Slovenije obiskal minister za Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan. Naš resorni minister se je podrobneje seznanil z našo organizacijo in področji delovanja. V razgovoru smo mu podrobneje predstavili za nas nesprejemljivo neodplačno odvzemanje zemljišč lovskih družin s strani Sklada kmetijskih zemljišč gozdov, naša pričakovanja glede financiranja dejavnosti v javnem interesu in stališče glede predvidenih ukrepov v slučaju izbruha afriške prašičje kuge.

Podelitev spričeval mladim lovcem ZLD Ptuj-Ormož

Tudi ZLD Ptuj-Ormož je podelila spričevala mladim lovcem, ki so v letošnjem letu obiskovali teoretični del usposabljanja za lovske pripravnike. Dne 25. 5. 2018 so se v lovskem domu LD Juršinci zbrali mladi lovci in lovka, njihovi mentorji, predavatelji in ostali člani isti LD. Uvodni oziroma pozdravni nagovor je imel starešina LD Juršinci Ivan Hrga, ki je izkoristil priložnosti in ob tej priliki predstavil tudi lovsko družino in njeno delovanje. Delo predavateljev, program in obisk na predavanjih je ocenil predsednik Komisije za izobraževanje in lovsko kulturo, Marko Janežič ml. Splošno oceno znanja na zaključnem izpitu je podal predsednik izpitne komisije mag. Emilijan Trafela.

Vsi so si bili enotnega mnenja, da so mladi, takrat še pripravniki, izkazali velik interes po pridobivanju znanja, redno so obiskovali predavanja in skoraj vedno bili tudi uspešni pri preverjanju znanja. Poudarek je bil na »skoraj«.

Vsi mladi lovci so ob podelitvi spričevala o uspešno opravljenem lovskem izpitu prejeli tudi lovsko izkaznico in podpisali zaprisego slovenskega lovca in prejeli izvod Etičnega kodeksa slovenskih lovcev. Pri tem smo izkoristili priložnost, da nam je prisoten član Odbora etičnega kodeksa pri LZS Štefan Gačnik, podal še nekaj razmišljanj o etiki danes v povezanosti z okoljem, družbo in družbenimi omrežji.

Po podelitvi, fotografiranju in zakuski pa je sledil še lovski ropot, ki ga je vodil predsednik izpitne komisije in častni predsednik ZLD Ptuj-Ormož, mag. Emilijan Trafela.

Torej vsem, ki so bili zaslužni pri izobraževanju skupine mladih lovcev in lovk, se zahvaljujem za sodelovanje in vsem skupaj želim dober pogled.

Srečko Felix Krope,

predsednik ZLD Ptuj-Ormož

Podelitev spričeval mladim lovcem ZLD Ptuj – Ormož

Tudi ZLD Ptuj-Ormož je podelila spričevala mladim lovcem, ki so v letošnjem letu obiskovali teoretični del usposabljanja za lovske pripravnike. Dne 25. 5. 2018 so se v lovskem domu LD Juršinci zbrali mladi lovci in lovka, njihovi mentorji, predavatelji in ostali člani isti LD. Uvodni oziroma pozdravni nagovor je imel starešina LD Juršinci Ivan Hrga, ki je izkoristil priložnosti in ob tej priliki predstavil tudi lovsko družino in njeno delovanje. Delo predavateljev, program in obisk na predavanjih je ocenil predsednik Komisije za izobraževanje in lovsko kulturo, Marko Janežič ml. Splošno oceno znanja na zaključnem izpitu je podal predsednik izpitne komisije mag. Emilijan Trafela.

Vsi so si bili enotnega mnenja, da so mladi, takrat še pripravniki, izkazali velik interes po pridobivanju znanja, redno so obiskovali predavanja in skoraj vedno bili tudi uspešni pri preverjanju znanja. Poudarek je bil na »skoraj«.

Vsi mladi lovci so ob podelitvi spričevala o uspešno opravljenem lovskem izpitu prejeli tudi lovsko izkaznico in podpisali zaprisego slovenskega lovca in prejeli izvod Etičnega kodeksa slovenskih lovcev. Pri tem smo izkoristili priložnost, da nam je prisoten član Odbora etičnega kodeksa pri LZS Štefan Gačnik, podal še nekaj razmišljanj o etiki danes v povezanosti z okoljem, družbo in družbenimi omrežji.

Po podelitvi, fotografiranju in zakuski pa je sledil še lovski ropot, ki ga je vodil predsednik izpitne komisije in častni predsednik ZLD Ptuj-Ormož, mag. Emilijan Trafela.

Torej vsem, ki so bili zaslužni pri izobraževanju skupine mladih lovcev in lovk, se zahvaljujem za sodelovanje in vsem skupaj želim dober pogled.

                                                                                                         

                                                                                                          dr. Srečko Felix Krope

                                                                                                      predsednik ZLD Ptuj-Ormož

 

 

 

 

 

 

Tekmovanje v streljanju z risanico 2018 v Postojnsko-Bistriški ZLD

V nedeljo, 3. junija 2018, je na podlagi programa izobraževanj Postojnsko-Bistriške zveze lovskih družin (ZLD) potekalo regijsko tekmovanje v streljanju s puško risanico pri lovskem domu LD Gradišče Košana. Letos se je tekmovanja udeležilo največ strelcev doslej, in sicer kar 15 ekip iz desetih lovskih družin: LD Gradišče Košana, LD Bukovca, LD Hrenovice, LD Pivka, LD Bukovje, LD Tabor Zagorje, LD Prem, LD Javornik Postojna, LD Prestranek in LD Črna Jama.

Ekipno je prvo mesto v streljanju osvojila LD Gradišče Košana – Lovski pevski zbor »Zeleni«, drugo mesto LD Črna jama, tretje mesto pa LD Hrenovice. Med posamezniki je prvo mesto osvojil Blaž Česnik iz LD Črna jama, drugo Albert Lagoj iz LD Gradišče Košana, tretje mesto pa Luka Seidl iz LD Tabor Zagorje. Ekipe in posamezniki so za osvojena mesta prejeli pokale, priznanja in medalje ter praktične nagrade.

Postojnsko-Bistriška ZLD se zahvaljuje lovskim družinam in članom za njihovo udeležbo ter naslednjim organizacijam, ki so omogočile prireditev: Rebec, d. o. o., Lovsko puškarstvo Jernej Bitner, s. p., Trgovina Avantura, Brne – trgovina za lov, ribolov in prosti čas, Lovišče s posebnim namenom Jelen in LD Gradišče Košana.

Aleš Klemenc, Postojnsko-Bistriška ZLD

Foto: Aleš Klemenc

 

Obisk ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejana Židana na LZS

 

Včeraj nas je na sedežu Zveze prvič obiskal naš resorni minister in se podrobneje seznanil z našo organizacijo in področji delovanja. V razgovoru smo mu podrobneje predstavili za nas nesprejemljivo neodplačno odvzemanje zemljišč lovskih družin s strani Sklada kmetijskih zemljišč gozdov, naša pričakovanja glede financiranja dejavnosti v javnem interesu in stališče glede predvidenih ukrepov v slučaju izbruha afriške prašičje kuge.

 

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV V LOVSKI DRUŽINI – OBVESTILO

 

Dne 25. 5. 2018 se v Republiki Sloveniji začne neposredno uporabljati Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679; v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba), saj zakonodajalec ni pravočasno sprejel sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu osebnih podatkov(v nadaljevanju ZVOP), s katerimi bi novosti iz Splošne uredbe ustrezno uredil v nacionalnem pravu. Uredba je sicer neposredno izvršljiva vendar, ker pa ni bil sprejet ZVOP ni določenih sankcij in še veliko drugih praktičnih zadev. V skladu s tem ter po dodatnih pojasnilih Informacijskega pooblaščenca, v nadaljevanju dajemo nekatera pojasnila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v lovski družini.

Po dosedanji ureditvi je veljalo, da je posameznik z včlanitvijo v društvo pristal na pravila delovanja, ki si jih je društvo določilo samo, s tem pa je pristal tudi na obdelavo svojih osebnih podatkov, kolikor je šlo za njihovo obdelavo znotraj društva ter v skladu z dejavnostjo društva. Osebna privolitev posameznika za obdelavo podatkov ob včlanitvi v društvo oziroma izjava, da ta sprejema temeljni akt društva, je tako pomenila podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Splošna uredba glede tega postavlja strožje pogoje. Še naprej velja pravilo, po katerem mora za vsako obdelavo osebnih podatkov obstajati ustrezna pravna podlaga. Pri tem v 6. členu Splošna uredba določa šest različnih situacij, v katerih je obdelava osebnih podatkov zakonita. Za društva in s tem za lovske družine sta najpogostejši podlagi:

 1. »obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;« (člen 6. 1 (b) Splošne uredbe).

Ne glede na pravno zamotanost besedila pojasnjujemo, da tudi lovska družina kot društvo nastane s svobodnim soglasjem posameznikov (večstranska pogodba), zato lahko člane lovske družine obravnavamo kot stranke take pogodbe. Pojem »izvajanje pogodbe« pa lahko razumemo kot izvajanje nalog, ki jih ima lovska družina.

Na tej pravni podlagi lahko tako lovska družina obdeluje vse tiste osebne podatke svojih članov ter kandidatov za članstvo, ki se obdelujejo znotraj lovske družine ter katerih obdelava je potrebna, da lahko družina opravlja svoje temeljne naloge v skladu z nameni, ki so opredeljeni v pravilih ter natančneje urejeni v drugih internih aktih. Obdelava na tej podlagi tudi ne terja nobene dodatne aktivnosti lovske družine.

 1. »posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov« (člen 6. 1 (a) Splošne uredbe).

V primeru, ko obdelava osebnih podatkov ni potrebna za izvajanje temeljnih nalog lovske družine, ko gre za njihovo posredovanje izven kroga članov lovske družine ali ko gre za njihovo javno objavo (ta objava pa ni potrebna za delovanje društva), pa lovska družina potrebuje soglasje člana, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Taka izjava, za katero Splošna uredba po novem predpisuje strožje pogoje, mora izpolnjevati naslednje:

– iz nje mora biti razviden namen ozirom nameni obdelave osebnih podatkov;

– upravljavec mora biti zmožen dokazati, da je posameznik privolil v obdelavo osebnih

  podatkov,

– izjava mora biti konkretna, informirana in razumljiva ter

– izjava mora biti dana z nedvoumnim pritrdilnim dejanjem.

Obdelava osebnih podatkov v lovski družini na drugih pravnih podlagah ter osebnih podatkov na nivoju področne zveze in LZS zahteva širši premislek, zato bodo morebitna navodila v zvezi s tem objavljena kasneje.

Ob tem velja opozoriti, da se opredelitev pojma »osebni podatek« ter opredelitev pojma »obdelava osebnih podatkov« nista spremenili. Prav tako se je potrebno zavedati, da je na LZS, v preteklem letu namestnica informacijske pooblaščenke opravila nadzor oziroma kako imamo urejeno varstvo osebnih podatkov na podlagi danes veljavnega ZVOP. Kdor pa je zadnjih 10 let dosledno izvajal obstoječi zakon se je tudi novi Uredbi v veliki meri prilagodil. Kar smo storili tudi z informacijskim sistemom LISJAK. Prav tako smo MKGP predlagali, da bi skupaj s spremembami 63. Člena ZDLov uredili v zakonu tudi varstvo osebnih podatkov in podlago za zbiranje določil neposredno v zakonu. Ker gre v našem primeru pri obdelavi osebnih podatkov za izvajanje javnih nalog na podlagi ZDLov upamo, da bo zakonskih sprememb, ki bi odpravile potrebo po podpisovanju različnih izjav, v bodoče tudi prišlo.

 

Pripravil:

Goran Šuler

predsednik Komisije za

organizacijska in pravna vprašanja

                                                                                                            PREDSEDNIK LZS

                                                                                                            Mag. Lado Bradač

 

 

Vprašanja Skupine nevladnih organizacij za trajnostni razvoj poslanskim skupinam

Pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami je Skupina nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, ki jo sestavljajo predstavniki Lovske, Ribiške, Planinske, Čebelarske, Turistične in Kinološke zveze Slovenije ter Zveze tabornikov Slovenije, na poslanske skupine oz. njihove vodje naslovila vprašanja glede perečih problemov in ekoloških problematik članic Skupine nevladnih organizacij za trajnostni razvoj.

V nadaljevanju objavljamo pismo in vprašanja Skupine nevladnih organizacij za trajnostni razvoj ter odgovore poslanskih skupin:

Vprasanja Skupine nevladnih organizacij za trajnostni razvoj poslanskim skupinam.pdf

Odgovori poslanske skupine SD.pdf

Odgovori poslanske skupine SDS.pdf

Odgovori poslanske skupine DESUS.pdf

Odgovori poslanske skupine Levica.pdf

Odgovori poslanske skupine NSi.pdf

Termini predvajanja majske oddaje Dober pogled

VTV Velenje:

v četrtek, 31.5., ob 21:20

ponedeljek, 4.6., ob 18:00

TV Idea Murska sobota:

v torek, 29.4., ob 20:45

Vaš kanal Novo mesto:

v ponedeljek, 28.4., ob 21:00,

v torek, 29.5., ob 19:00

v sredo, 30.5., ob 12:00

GTV Gorenjska televizija:

v soboto, 26.5., ob 18:00

v ponedeljek, 28.5., ob 21:00

ATM Kranjska gora:

v soboto, 26.5., ob 20:00

Svečana podelitev spričeval PB ZLD in Notranjske ZLD

V petek, 18. maja 2018, je v Pivki potekala svečana podelitev spričeval za opravljen državni lovski izpit novim 38  mladim lovkam in lovcem Postojnsko-Bistriške ZLD in Notranjske ZLD, ki so se jim tokrat pridružile tudi LD Kanal in LD Sabotin. Ob tem gre zahvala predavateljskemu aktivu in strokovni službi PB ZLD za profesionalno in strokovno izvedeno delo izobraževanja. 

Nove tri lovke iz LD Bukovca, LD Martin Krpan Bloke in LD Cerknica ter novi mladi lovci so ob tem svečanem dogodku podpisali zaprisego slovenskega lovca.

Dogodka se je s svojim sinom udeležila tudi lovka, ki je pred kratkim postala mlada mamica.

Bazensko prvenstvo v Oseku

Vlado Steinfelser znova  najboljši strelec lenarškega LGB

Na strelišču Strelskega društva  Osek v Slovenskih goricah je bilo tradicionalno tekmovanje v lovski kombinaciji (golobi in MK puška) za pokale lenarškega lovsko-gojitvenega bazena (LGB). Vanj so povezane Lovske družine (LD) Benedikt, Dobrava, Lenart, Voličina, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Ana v Slovenskih goricah.

V posamični konkurenci je po pričakovanju po krajšem premoru znova slavil prekaljeni strelec Vlado Steinfelser iz LD Dobrava pred favoriziranim Marjanom Perkom iz Benedikta in tokrat presenetljivo  izjemno dobrim Brankom Baumanom iz Svetega Jurija. V ekipni konkurenci so zasluženo slavili lovski strelci LD Sveti Jurij  pred LD Dobrava in Benediktom. Pomlajena ekipa LD Sv. Jurij se je še posebej dobro odrezala v streljanju z MK puško, medtem ko so bili najboljši »golobaši« domačini iz LD Dobrava, ki je bila   tudi organizatorka letošnjega tekmovanja v Oseku.

M.T.

Fotografija: Bazenski prvak Vlado Steinfelser (desno)v družbi predstavnika LZ Maribora Franca Krivca (Foto: Marjan Toš)

 

NOVOSTI NA PODROČJU LOVSKIH IZKAZNIC – OBVESTILO

NOVOSTI NA PODROČJU LOVSKIH IZKAZNIC – OBVESTILO

 

 

Dne 19.5.2018  stopi v veljavo novela Zakona o divjadi in lovstvu, ki med drugim določa, da LZS prekliče veljavnost lovske izkaznice le v primerih, ko je bil lovec obsojen  na nepogojno kazen zapora za določena kazniva dejana povezana z divjadjo, drugimi živalmi, njihovim okoljem ali orožjem. V primeru storitve prekrška, pa preklic veljavnosti lovske izkaznice ni več predviden. 

 

Glede na to, da novela zakona ne vsebuje nobenih prehodnih določb, LZS v zvezi z lovskimi izkaznicami, katerih veljavnost je na dan uveljavitve novele preklicana z dokončno odločbo, daje naslednje pojasnilo:

 

Od 19.5.2018 dalje ne obstajajo zadržki za izdajo lovske izkaznice lovcem, katerim so bile te preklicane na podlagi pravnomočne odločbe prekrškovnega organa ali sodbe sodišča zaradi storitve prekrškov s področja divjadi in lovstva, varstva narave, zaščite živali ali zlorabe orožja, zato lahko ti podajo vlogo za izdajo nove lovske izkaznice, četudi pravnomočna odločba še ni izbrisana iz evidence prekrškovnega organa ali evidence pravnomočnih odločb sodišč. Takim prosilcem bo LZS izdala nove lovske izkaznice, upravljavka lovišča pa jim mora izročiti hologramsko nalepko za leto 2018, saj je lovska izkaznica veljavna le z nalepko tekočega leta.

 

LZS bo predloge upravljavk lovišč za preklic veljavnosti lovskih izkaznic zaradi storitve prekrška, o katerih še ni bilo odločeno z upravno odločbo zavrnila, zato so upravljavke lovišč, ki so na LZS vložile vlogo za preklic veljavnosti lovske izkaznice takim lovcem dolžne izročiti tudi hologramske nalepke za leto 2018.

 

Goran Šuler

predsednik Komisija za

organizacijska in pravna vprašanja

 

Svečana prisega mladih lovcev LZ Maribor  

Pri lovskem domu na Velki v Slovenskih goricah je bila svečana podelitev spričeval z lovsko prisego mladih lovcev, ki so končali letošnje izobraževanje pri Lovski zvezi (LZ) Maribor. Kot je povedal predsednik LZ Marjan Gselman, so zadovoljni z učnim uspehom, predvsem pa z odgovornim  odnosom  »zelencev« do divjadi in narave, ki so ga izkazali med izobraževanjem.  »Bodite lovci s ponosom, ne sramujte se lovskega kroja in zelenega klobuka. Predvsem pa pozabite na lov zaradi  trofej, pač pa  vedno  in povsod delajte v dobro in za korist divjadi«, jim je dejal pred svečano zaprisego ter jim zaželel veliko uspešnih lovskih poti.

Vodja izobraževanja mag. Ivan Žižek je povedal, da je letošnje šolanje lovskih pripravnikov končalo 35 kandidatov in da je bila povprečna ocena 3,92.  Pri pripravnikih se vedno bolj odraža solidno predznanje, ki ga dobijo od svojih mentorjev v lovskih družinah med opravljanjem praktičnega dela lovskega izpita. Najboljši slušatelj letošnje generacije je bil Timi Koziker iz LD Radlje s povprečno oceno 4,79 pred Denisom Podgornikom iz LD Puščava (4,74), Tjašo Šela iz Črešnjevca (4,58), Samom Šlausom iz Puščave (4,58) in Željkom Motalnom  iz Slovenske Bistrice (4,53). Po podelitvi spričeval so mladi lovci še svečano prisegli, da bodo vedno in povsod sledili  etičnim načelom slovenskega lovskega kodeksa. V kulturnem programu so nastopili  rogisti LZ Maribor pod vodstvom maestra Marjana Goloba, mladi lovci pa so se  nato skupaj s predavatelji, mentorji in  starešinami lovskih družin zadržali še na sproščenem družabnem srečanju, ki ga je pripravila LD Velka pod vodstvom Franca Omana.

M.T.

 

Fotografija: Timi Koziker iz LD Radlje ob Dravi  (desno) je bil najboljši  pripravnik letošnje generacije na izobraževanju v Mariboru. Ob njem vodja izobraževanja in predsednik komisije za izobraževanje pri LZS mag. Ivan Žižek (Foto: Marjan Toš)

 

Plakati “Srne polegajo mladiče, imejte pse na povodcih!”

Na sedežu Lovske zveze Slovenije (Župančičeva 9, Ljubljana) so vam kadarkoli med delavniki dopoldne na voljo plakati, ki opozarjajo na poleganje mladičev srn ter obenem naprošajo oz. opozarjajo tudi lastnike psov, naj imajo svoje pse na povodcih.

Vabljeni k čimprejšnjemu prevzemu, veseli bomo čim večje distribucije po vsaki od lovskih družin!

Za prevzem se lahko organizira tudi območna zveza, ki plakate nato razdeli med lovske družine.

Previdnost pri košnji

Dandanes je zgodnja košnja glavni razlog, da s travnikov izginja večina talnih gnezdilcev. Kosilnice in drugi hitri kmetijski stroji za spravilo trave in sena uničijo večino gnezd in legel na tleh. Posledice lahko občutno zmanjšajo naprave, nameščene na strojih, ter način košnje. Kadar lovci pred košnjo s šolanim psom nekajkrat preiščejo travnik, se večina živali zaradi vznemirjanja raje umakne na druga mesta.

Če pa mladiče najdemo, jih lahko varno prenesemo na rob travnika. Pri tem pazimo, da se ne navzamejo vonja po ljudeh, za kar je posebno občutljiva srnjad. Zato se jih ne smemo dotikati z nezaščitenimi rokami in lahko rešimo marsikaterega mladiča. Kmetovalce prosimo, naj ne gnojijo in škropijo robov travnikov in njiv. Če je le mogoče, taka mesta kosijo le vsako drugo leto. Košnja naj bi potekala iz sredine travnika navzven, da imajo živali možnost umika. Pazljivi morate biti tudi ob vodotokih in jarkih, ki naj bodo zaraščeni vsaj po enem bregu. Ob upoštevanju vsega naštetega in ob zadostni površini mejic in remiz, enakomerno umeščenih v kmetijski prostor, bomo divjadi dali večjo možnost preživetja.

Obvezno navodilo o obvezni prijavi najdbe vsakega poginulega divjega prašiča in vsakršnega suma možne prisotnosti afriške prašičje kuge (APK)

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izdala obvezno navodilo o obvezni prijavi najdbe vsakega poginulega divjega prašiča ter o postopkih ob ugotovitvi sprememb zdravstvenega stanja v populaciji divjih prašičev, na podlagi katerih bi lahko posumili na možno prisotnost afriške prašičje kuge (APK).

Obvezno navodilo in obrazec za prijavo objavljamo na spodnji povezavi:

Obvezno navodilo_postopek-lovci_7.5.2018.pdf

Objavljamo tudi povezavo do zgibanke Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin s ključnimi informacijami glede osnovnih znakov, značilnosti in nevarnosti afriške prašičje kuge (APK):

PK-zgibanka_2018.pdf

Ponovljeni javni poziv Lovska kultura 2018

Dodelitev pomoči programom in projektom skupin ter posameznikov, delujočih na področju lovske kulture

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi pri Lovski zvezi Slovenije objavlja ponovljeni javni poziv Lovska kultura 2018 za dodelitev pomoči programom in projektom skupin ter posameznikov, delujočih na področju lovske kulture.

Pomoč je namenjena organizaciji kulturnih dogodkov (jubilejni koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve), ki jih pripravlja in izvaja kulturna skupina ali posameznik na neprofiten način in so v interesu lovske organizacije, ter za izvajanje skupnih programov kulturnih skupin na ravni regije.

Celotna vsebina javnega poziva z obrazci za prijavo in merili za dodeljevanje pomoči je dostopna na spodnjih povezavah in na sedežu Lovske zveze Slovenije, Župančičeva 9, Ljubljana (vsak delovni dan med 9. in 12. uro). Vse dodatne informacije lahko dobite po telefonu 01/ 24 10 916.

Rok za prijavo na javni poziv je 31. maj 2018!

PONOVLJENI – Javni poziv Lovska kultura 2018.pdf

Merila JP2018.pdf

PONOVLJENI – Prijavni obrazci JP2018.doc

PONOVLJENI – Prijavni obrazci JP2018.pdf

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostjo pri LZS

Spomladansko cepljenje lisic proti steklini

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pričela s cepljenjem lisic proti steklini, ki bo, tako kot vsa zadnja leta, potekala s polaganjem vab s pomočjo letal. Akcija bo potekala v 50-kilometrskem pasu ob meji s Hrvaško z višine 300 metrov in bo predvidoma trajala do konca junija.

Več informacij lahko najdete na spletnih straneh Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/bolezni/steklina/cepljenje_lisic_proti_steklini/

 

Liga LZS v kombinacijskem streljanju 2018

V soboto, 5. maja 2018, se je na strelišču Gaj – Pragersko končala liga v kombinacijskem streljanju, ki je obsegala štiri strelska tekmovanja in se jih je udeležilo enaintrideset strelcev. Rezultati ligaških strelskih tekmovanj so veljali tudi za izbor strelcev v strelsko ekipo Lovske zveze Slovenije, ki bo našo zvezo zastopala na 11. Evropskem prvenstvu v kombinacijskem streljanju, ki se bo letos odvijalo od 29. junija do 1. julija  2018 na strelišču Piancardato v Italiji. Po končanih ligaških tekmovanjih so prva tri mesta zasedli : 1. Boštjan Sadek (1511 točk), 2. Hlebš Matjaž (1502 točk), 3. Hlebš Nejc (1479 točk).

Pri uvrščanju strelcev v strelsko selekcijo LZS se je odštel najslabši rezultat tekmovalcev na eni od štirih tekem. Na temelju vseh postavljenih meril za izbor je bilo naposled izbranih deset strelcev, ki bodo zastopali barve LZS.

Izbrano ekipo strelcev LZS sestavljajo: Igor Pičulin, Mitja Kersnik, Bojan Urbančič, Janez Škrl, Boštjan Sadek, Miha Finkšt, Matjaž Hlebš, Nejc Hlebš, Bogdan Verdev in Marjan Sadek.

Podrobni rezultati strelcev z vseh tekmovanj Lige LZS so objavljeni na spodnjih povezavah:

EKIPA LZS 2018.xlsx

izbirne tekme 2018.xlsx

TEKMA 5.5.2018.pdf

Matija Janc,

predsednik komisije za lovsko strelstvo in orožje

selektor ekipe LZS

Za nami so »5. Male zelene celice«

V sredo, 25. aprila 2018, je v Biotehniškem centru Naklo potekalo tradicionalno, tokrat že peto srečanje dijakov, ki med  šolskim letom obiskujejo lovski krožek oziroma interesno dejavnost naravoslovje in lovstvo. Prireditve so se letos udeležile ekipe dijakov s svojimi mentorji prav tako tradicionalno treh srednjih biotehniških šol: Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, Lesarske šole Maribor in ekipa gostiteljev iz Biotehniškega centra Naklo.

Pred pričetkom tekmovanja v poznavanju določenih naravoslovnih vsebin so se gostje iz Postojne in Maribora med sprehodom po posestvu seznanili z  izobraževalnimi programi in dejavnostmi Biotehniškega centra Naklo. Srečanje sta uvodoma s predstavitvijo sokolov in sokolarstva kot posebne zvrsti lova popestrila naša lovska tovariša Roman Savič in Nejc Nastran. Za sodelovanje in izkazano pozornost jima velja posebna zahvala! 

»Sokolarstvu« pa je sledilo pravo preverjanje znanja v obliki poučnega kviza, letošnje tematike naravoslovno-lovskih vsebin pa so bile: Zgodovina lova, Razmnoževanje jelenjadi, Biologija male divjadi, Biotehnična dela v lovišču, Lovska kinologija ter Divjačina in ravnanje z njo. Na koncu je sledil še preizkus strelskih sposobnosti, njegov način in oblika izvedbe pa sta bila za vse udeležence do zadnjega trenutka skrivnost. 

Želja organizatorja je bila, da bi bilo znanje dijakov ocenjeno čim bolj nepristransko in da bi bili v primeru pomanjkljivih ali nepravilnih odgovorov navzoči deležni poučnih popravkov in pojasnil. K temu je nato stremela ocenjevalna komisija v sestavi: Sely de Brea Šubic v vlogi predsednice (sicer predsednica Komisije za izobraževanje in lovsko kulturo pri ZLD Gorenjske), ter člana Ivan Žižek (sicer predsednik Komisije za izobraževanje pri LZS) in Emil Miklavčič (izkušen gozdar in lovec iz ZLD Idrija). Dijaki so več kot dve uri suvereno odgovarjali na vprašanja iz posameznih tematskih sklopov, ob postavljenih podvprašanjih pa izkazali tudi sposobnost logičnega razmišljanja pri povezovanju življenjskih potreb divjadi z naravnimi danostmi. Ekipe so bile v izkazovanju znanja vseskozi dokaj izenačene, dokončen rezultat pa je krojila (ne)uspešnost strelskih sposobnosti. Brez kakršnegakoli predhodnega treninga je bilo namreč potrebno s fračo z razdalje sedmih metrov zadeti visečo plastenko, kar pa je bilo za večino tekmovalcev prezahtevno.

Izkazano znanje, sreča in usoda so hoteli, da je na tokratnih petih zelenih celicah prvo mesto dosegla ekipa dijakov Srednje lesarske šole Maribor: Lucija Pliberšek, Gašper Turner, Leon Sadek, Matija Jurše in Gašper Navršnik Urnaut pod vodstvom mentorjev  Mateje Kišek in Renata Vovka. Drugo mesto je pripadlo ekipi Srednje gozdarske in lesarske šole iz Postojne: Aljaž Kravanja, Drejc Mohorič, Timotej Lenarčič, Gregor Marolt in Urh Groznik z mentorjem Gregorjem Češarkom; s tretjim mestom pa se je morala zadovoljiti ekipa gostiteljev iz Biotehniškega centra Naklo: Ana Poklukar, Nejc Juntes, Lan Višnovar, Marcel Nemec in Klemen Rabič, z mentorjem Mirom Dovžanom.  

Ob zaključku srečanja in pred podelitvijo priznanj in nagrad je ravnateljica Srednje šole in gimnazije v Biotehniškem centru Naklo, gospa Andreja Ahčin v svojem nagovoru iskreno čestitala zmagovalcem in ostalim sodelujočim na prireditvi. Ob tej priložnosti je pohvalila delo mentorjev in izrazila spoznanje in prepričanje, da učne vsebine s področja lovstva sodijo v srednje biotehniške šole s kmetijskimi in sorodnimi izobraževalnimi programi.

Priznanja in nagrade sta udeležencem podelila predsednik Komisije za izobraževanje pri LZS, Ivan Žižek, ter predsednik Komisije mladi in lovstvo pri LZS, Marko Mali. Zmagovalna ekipa Srednje lesarske šole Maribor je prejela tradicionalni prehodni pokal v obliki lovske palice s srnjakovim rogom, vsi udeleženci pa poleg priznanj še majice z lovskim znakom, jubilejno značko »110 let LZS« ter najnovejši plakat »Parkljarji v Sloveniji«. Vsaka ekipa je prejela tudi darilni bon za 3 kg divjačinskega mesa za golaž, ki jih posebej za ta namen prispevalo podjetje NIMROD d.o.o. iz Škofje Loke. Vodstvu podjetja se na tem mestu  iskreno zahvaljujem za razumevanje.  

Ob tej priložnosti velja še posebej opozoriti na naklonjenost in razumevanje za sodelovanje z lovci s strani Biotehniškega centra Naklo. Istega dne je namreč center organiziral dan odprtih vrat, v okviru katerega smo se na svoji stojnici lahko predstavili tudi lovci. Za vsebino predstavitve je v sodelovanju z dijaki odlično poskrbel naš lovski tovariš Lojzi Avsenik, ki med drugim vodi Komisijo mladi in lovstvo pri ZLD Gorenjske.

                                                                                                     Marko Mali,

                                                                            predsednik Komisije mladi in lovstvo pri LZS

Avtor fotografij: Lojzi Avsenik

Fotografija 1: Skupinska fotografija vseh udeležencev petih malih zelenih celic
Fotografija 2:  Zmagovalna ekipa dijakov Srednje lesarske šole Maribor z mentorjema Matejo Kišek in Renatom Vovkom

Potrjen primer afriške prašičje kuge na Madžarskem

Sistem EU za obveščanje o boleznih živali ADNS je potrdil prvi primer afriške prašičje kuge na Madžarskem. Bolezen so potrdili pri poginulem divjem prašiču v županiji Haves pri kraju Eger, dobrih sto kilometrov vzhodno od Budimpešte.

Glede na več precej zanesljivih informacij iz lovskih krogov o primerih najdenih poginulih divjih prašičev iz različnih delov te države že od konca lanskega leta dalje, ta informacija ni presenečenje. Vprašanje pa je, kje vse se bo »uradno« pojavila v poletnih mescih, ko se običajno najde največ poginulih divjih prašičev. Glede na velikost populacije divjih prašičev v sosednji državi, lahko upravičeno pričakujemo, da bo bolezen po naravni poti »prišla« tudi v Slovenijo. Edini ukrep, s katerim lahko vplivamo na širjenja te bolezni po naravni poti, je zmanjševanje gostote, kar pa lahko naredimo s povečanim odstrelom.

LZS je  med izobraževanji za svoje usposobljene članice letos razpisala tudi predavanja o afriški prašičji kugi in priporočam vam, da tudi na ta način pridobite informacije o tej bolezni, ki bo zelo spremenila lovsko prakso v velikem delu naše države.

Srečko Žerjav

Mariborski so lovci zborovali

Na občnem zboru (OZ) Lovske zveze (LZ) Maribor so pregledali in ocenili minulo delo ter spregovorili o nekaterih žgočih problemih, ki tarejo lovske organizacije na Štajerskem. Minulo delo  je celovito predstavil predsednik LZ Marjan Gselman, ki je tudi izpostavil največje dosežke in uspehe in ob tem pripomnil, da so dosledno sledili sprejetemu delovnemu programu in finančnemu načrtu za leto 2017. Veliko pozornosti so namenili izobraževanju in usposabljanju lovcev, delu z mladimi, sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami in z lokalnimi skupnostmi ter seveda z vsemi 44 LD, ki so povezane v to LZ.   Uspešno so razvijali družabno dogajanje, skrbeli za razvoj lovske kinologije in lovskega strelstva. Posebno skrb namenjajo ohranjanju lovskih šeg in navad ter lovski kulturi. Njihovi lovski rogisti, ki jih vodi maestro Marjan Golob, so pravi ambasadorji lovske kulture tudi izven meja domovine. Na OZ  so se rogisti predstavili s krajšim koncertom izbranih lovskih skladb in ogreli dlani udeležencev zborovanja. Na njem so tudi   podelili priznanja LZ Maribor zaslužnim članom za minulo delo.

M.T.

Rogisti LZ Maribor so veliki ambasadorji lovske kulture na Štajerskem in v Sloveniji

Kolektivni dopust

Strokovna služba LZS sporoča članicam Lovske zveze Slovenije, lovcem in poslovnim partnerjem, da zaradi kolektivnega dopusta v ponedeljek, 30. 4. 2018, ne bo poslovala.

Hvala za razumevanje in lovski zdravo.

Kolektiv Strokovne službe LZS

Termini predvajanja aprilske oddaje Dober pogled

VTV Velenje

četrtek, 27.4., ob 21:20

ponedeljek, 30.4., ob 18:00

TV Idea Murska Sobota

torek, 24.4., ob 20:45

Vaš kanal Novo mesto

ponedeljek, 30.4., ob 21:00

torek, 1.5., ob 19:00

sreda, 2.5., ob 12:00

GTV Gorenjska televizija

sobota, 28.4., ob 18:00

ponedeljek, 30.4., ob 21:00

ATM Kranjska Gora

sobota, 28.4., ob 20:00

Državni zbor RS sprejel novelo Zakona o divjadi in lovstvu

Spoštovane lovke in lovci,

Državni zbor RS je danes, na svoji 60. izredni seji dne 19. 4. 2018, s 74 glasovi za in brez glasu proti sprejel spremembo Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1). Spremenjen je bil 63. člen, ki sedaj ne vključuje dosedanjega nesorazmernega ukrepa, tj. odvzema lovske izkaznice za dobo 3 let zgolj zaradi opomina, ki ga je izrekel lovski inšpektor. Tak ukrep bo od sedaj mogoč le, če bo lovec pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivih dejanj in nikakor ne več zaradi prekrška!

Kljub nasprotovanju nekaterih na 70. nujni seji Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dne 12. 4. 2018, npr. Združene levice in poslanca Luke Meseca, ki je zahteval dodatne strožje pogoje za odvzem izkaznice od prvotno predvidenih (dodatno še KD orožja, KD nezakonitega ribolova …), menimo, da je sprejetje spremembe v 63. členu in odprava nesorazmerne kazni ključnega pomena za pravično obravnavo lovcev. Dodatno se je v zakon sedaj vnesla tudi možnost, da se iz proračuna financira naloge LZS, ki jih le-ta opravlja na podlagi javnega pooblastila. Vendar nas sedaj čakajo še usklajevanja z MKGP, da bomo lahko, podobno kot druge sorodstvene organizacije (verjetno imajo najbolj podprto izvajanje javnih nalog čebelarji), sofinancirali izobraževanje (npr. lovskih pripravnikov) in tako na eni strani povečali možnosti (manj stroškov) za vstop lovcev v lovske vrste ter ohranili oziroma še dodatno povečali znanje lovcev na vseh področji – ne samo pri lovu, temveč tudi v znanju komunikacije z lastniki gozdov ali pri ocenjevanju škode. Veliko je torej zahtevnih nalog, ki jih mora na podlagi 21. člena ZDLov-1 izvajati Lovska zveza Slovenije, in tovrstna pomoč MKGP bo vsekakor zelo dobrodošla. Obstoječi lovski zakon z zadnjo spremembo vse to omogoča.

Državni svet RS je sicer že dne 8. 11. 2017 sprejel pobudo za ustavno presojo 63. člena Zakona o divjadi in lovstvu brez glasu proti, kar je že takrat dokazovalo, da je šlo za velik nesmisel v ZDLov-1, ki ga je bilo nujno popraviti. Ustavna presoja sedaj ne bo več potrebna, saj je zakon spremenjen.

Žal pa je iz predloga zakona izpadel tudi del, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Razlogi so bili politični in niso povezani s stroko, na žalost pa nad nami visi GDPR (General Data Protection Regulation: www.eugdpr.org). Zato bo potrebno iskati zapletene rešitve, ki nas bodo dodatno stale, saj bomo zopet morali izpolnjevati obrazce oziroma iskati soglasje vsakega posameznika, da soglaša z obdelavo osebnih podatkov. Upamo, da bo to možno rešiti s spremembo zakona po volitvah. Predlog spremembe ZDLov-1 je bil v tem delu pripravljen na MKGP in že usklajen z informacijsko pooblaščenko, a je na žalost propadel.

Zahvaljujemo se ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejanu Židanu, državnemu sekretarju mag. Marjanu Podgoršku in vsem strokovnim sodelavcem, ki so pripravljali predlog sprememb. Prav tako hvala kolegiju predsednika Državnega zbora RS in predsedniku Državnega zbora dr. Milanu Brglezu za uvrstitev gradiva na 60. izredno sejo ter vsem poslancem, ki so v tako visokem številu glasovali za spremembo zakona.

Kvorum: 76
Za: 74
Proti: Nihče

Državni zbor je na seji 19. 4. 2018 sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1B) v naslednjem besedilu:

http://imss.dz-rs.si/imis/2916b2a9fd64e293bf58.pdf

Prilagamo tudi seznam glasovanja:

Glasovanje o noveli ZDLov-1.doc

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/glasovanje?mandat=VII&seja=60.%20Izredna&uid=C1257A70003EE753C1258274003CC7B6

 

V Celju je potekalo obnovitveno usposabljanje za lovske čuvaje

V četrtek, 12. aprila 2018, je Komisija za lovsko čuvajsko službo v sodelovanju opravila obnovitveno usposabljanje za lovske čuvaje v Celju. Gre za letošnje četrto usposabljanje lovskih čuvajev pod okriljem LZS v sodelovanju z MOP, MKGP in lovsko inšpekcijo. Obnovitvenega usposabljanja se je udeležilo 241 od 260 prijavljenih lovskih čuvajev.

Nosilci posameznih tem so bili:

 • Peter Skoberne iz MOP,
 • Igor Simšič iz lovske inšpekcije in
 • Srečko Felix Krope iz LZS.

Vse vsebine so objavljene v članskem delu aplikacije Lisjak pod »Dopolnilno usposabljanje lovskih čuvajev«, kjer so objavljene tudi vsebine predhodnih usposabljanj in so kot take primerne teme tudi za delo istoimenskih komisij področnih lovskih zvez in usposabljanje v okviru lovskih družin.

Udeleženci so na usposabljanju aktivno sodelovali, za kar se jim v imenu komisije zahvaljujem. Predstavljeno jim je bilo tudi predvideno delovanje novoustanovljene komisije za lovsko čuvajsko službo v okviru UO LZS.

Srečko Felix Krope,

predsednik komisije

Na Krasu so z GPS telemetrično ovratnico opremili prvega šakala v Sloveniji in šele četrtega v Evropi

Šakal – vrsta, ki jo v Sloveniji in Evropi šele spoznavamo

Šakal se je v večjem številu v Sloveniji začel pojavljati šele v zadnjem desetletju, zaradi česar nam v celoti primanjkuje znanja o tej vrsti, njeni ekosistemski vlogi, medvrstnih odnosih, vplivih na druge vrste, populacijski dinamiki, prostorskem vedenju, sposobnosti širjenja ter primernem prostoru zanjo.

Ovratnica bo s pomočjo sistema GPS zbirala podatke o gibanju mlajšega šakaljega samca, ki so ga poimenovali Luka. Raziskovalci so ob pomoči lovcev šakala opremili s črno-rjavo, ultra-lahko telemetrično ovratnico. Ta bo vse leto zbirala natančne podatke o gibanju in življenju tega osebka ter jih v obliki SMS sporočil pošiljala raziskovalcem.

Za nekatere rastlinske in živalske vrste so širjenje urbanizacije in globalne spremembe priložnost, da po naravnih poteh razširijo svoje območje razširjenosti (areal). Ena takih vrst je šakal, ki se v zadnjih desetletjih z Balkana uspešno širi proti srednji, severni in vzhodni Evropi. Poleg širjenja je zanj značilno tudi zelo hitro naraščanje številčnosti v vseh državah/območjih, ki jih je poselil v zadnjih petindvajsetih letih.

Projekt »Prostorska razporeditev, številčnost, ocena populacijskih trendov in potencialno širjenje areala vrste zlati šakal (Canis aureus L.) v Sloveniji« poteka v obdobju 1. 10. 2016 – 30. 9. 2018, in sicer v sklopu Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) Zagotovimo.si hrano za jutri. Izvedbo projekta financirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, opravlja pa ga konzorcij v sestavi: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (Oddelek za biologijo), Gozdarski inštitut Slovenije in Visoka šola za varstvo okolja iz Velenja.

V okviru ciljnega raziskovalnega projekta, namenjenega spremljanju stanja in širjenja populacije šakala v Sloveniji, so v letu 2017 slovenski raziskovalci v sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije (LZS), njenimi članicami in številnimi lovci ter ob podpori Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) izvedli tudi prvo sistematično vseslovensko spremljanje (monitoring) šakala v Sloveniji. Ta bo med drugim podlaga za sprejemanje ustreznih ciljev in ukrepov upravljanja s to vrsto v prihodnjih letih.

Med glavnimi cilji projekta so: (1) Ugotoviti stanje ohranjenosti vrste (v Sloveniji in sosednjih državah). (2) Oceniti številčnost in prostorsko razporeditev vrste v Sloveniji. (3) Oceniti populacijske trende in potencialno širjenje areala vrste. (4) Vzpostaviti sistem oz. logistično strukturo za izvajanje monitoringa šakala v okviru LZS in ZGS. (5) Ugotoviti razmnoževalni potencial vrste. (6) Oceniti in spremljati potencialno hibridizacijo z drugimi vrstami iz družine psov. (7) Raziskati prehranske navade šakalov v Sloveniji in oceniti uporabnost metod za določitev prevladujoče prehranske skupine, s katero se hranijo šakali. (8) Izdelati predloge ukrepov za upravljanje z vrsto ter širiti poznavanje in večati sprejemljivost do vrste v družbi. Kot nadgradnjo navedenih ciljev so se člani projektne skupine zaradi velikega zanimanja in pripravljenosti lovcev za sodelovanje odločili, da začnejo tudi s spremljanjem prostorskega vedenja vrste. Luka je tako le prvi šakal, ki so ga odlovili; v prihodnjih mesecih bodo z ovratnicami poskusili opremiti še več osebkov.

Kontakt: hubert.potocnik@bf.uni-lj.si, ivan.kos@bf-uni.lj.si

Slika 1: Vsak nov podatek o tej »novi« vrsti za slovensko živalstvo bo pripomogel tudi k oblikovanju ustreznih upravljavskih izhodišč v prihodnje, so sporočili iz raziskovalne skupine, ki jo sestavljajo strokovnjaki z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Gozdarskega inštituta Slovenije ter Visoke šole za varstvo okolja iz Velenja. Šakal Luka je mlajši odrasel samec, tehta 12 kilogramov in je v dobri telesni kondiciji.

Slika 2: Ekipa raziskovalcev in lovcev ob uspavanem ter s telemetrično ovratnico opremljenem šakalu.

Slika 3: Gostota opažanja znakov prisotnosti šakala v Sloveniji, ki jih vpisujejo lovci, gozdarji in drugi zainteresirani v posebno spletno aplikacijo MONITORING ŠAKALA. Aplikacijo so izdelali v okviru raziskovalnega projekta ob podpori Lovske zveze Slovenije.

 

Naravoslovni dan na OŠ Prestranek

V okviru Komisije mladi in lovstvo Postojnsko-Bistriške zveze lovskih družin je v soboto, 7. aprila 2018, potekal naravoslovni dan na Osnovni šoli Prestranek. Udeležilo se ga je 17 učenk in učencev od 6. do 9. razreda.

Naravoslovni dan so vodili lovci Lovske družine Prestranek: Tina Rupnik, Franc Krnel, Branko Pavlovič in Danimir Žunić. Lovci so učence pričakali pred šolo, od koder so se peš odpravili proti gozdu. Že ob prečkanju travnikov so si učenci ogledovali številne sledi divjadi, pričakala pa jih je tudi radovedna srna. Nato so se odpravili globlje v gozd, kjer so jim lovci pokazali dve zaprti lovski preži, krmno njivo in solnico ter jih seznanili z odgovornimi nalogami lovcev, ki jih imajo pri skrbi z divjadjo. Učenci so tudi prvič pobliže spoznali odpadlo rogovje jelena, ki so jim ga v ta namen pripravili lovci, ter čekane divjega prašiča. Ob razlagi pomena zaprtih prež v lovišču so se učenci tudi z velikim zanimanjem povzpeli na prežo, seveda s skrbnimi navodili za varen vzpon in sestop. Z učenci so lovci tudi pogovarjali o pomenu skrbi in varovanja narave, učenci pa so k ohranjanju narave prispevali tudi sami, saj so na svoji poti po gozdu pobrali tudi nekaj smeti. Učenci so bili nad dnem, preživetim v gozdu in soncu ter spoznavanju nove tematike navdušeni in so že v pričakovanju jesenskega lovskega tabora za mlade, katerega se bodo z veseljem udeležili.

Tina Rupnik

Prvo delovno srečanje predsednikov Komisij za delo z mladimi oz. predstavnikov usposobljenih članic, zadolženih za delo z mladimi

Prvo delovno srečanje vseh predsednikov Komisij za delo z mladimi oziroma predstavnikov usposobljenih članic, zadolženih za delo z mladimi

Stereotip o Gorenjcih je z vabilom na prvo delovno srečanje vseh predsednikov komisij za delo z mladimi oziroma predstavnikov usposobljenih članic, zadolženih za delo z mladimi, presegel prizadeven predsednik Komisije Mladi in lovstvo LZS (v nadaljevanju KML) mag. Marko Mali, ki ga je sklical v soboto, 7. aprila 2018 na sedežu ZLD Gorenjske v Naklem pri Kranju. Srečanja smo se udeležili Dušan Lepšina iz ZLD Posavje, Miro Žnidaršič iz Postojnsko Bistriške ZLD, Alojz Albreht iz ZLD Ljubljana, Božidar Kunej iz LZ Maribor, Franc Trebušak mlajši iz ZLD Zasavje, Uroš Vrčkovnik iz Koroške LZ, Lovro Tomšič iz ZLD Kočevje in Maja Brunskole iz ZLD Bela krajina.

Člani KML se zavedamo, da so usposobljene članice in posledično njeni člani gonilna sila dela z mladimi, mi pa smo tisti, ki jim pomagamo pri izvedbi lovskih taborov, izobraževanj, izdelavi lovskih učnih poti in z zagotavljanjem učnega in promocijskega gradiva. Zato se na tem mestu zahvaljujemo vsem, ki se zavedajo pomena in namena dela z mladimi in pri tem aktivno sodelujejo. Prisotne na prvem delovnem srečanju je najprej pozdravil Peter Belhar, predsednik ZLD Gorenjske. V nadaljevanju je predstavil pomen dela z mladimi mag. Aleš Klemenc, podpredsednik LZS, ki vestno prisostvuje sejam KML, nam svetuje z inovativnimi predlogi in podpira naše delo.

Pogosto naletimo na vprašanje: »Kako pa naj začnemo delati z mladimi?«. Odgovore na to vprašanje je na prvem delovnem srečanju podal predsednik KML ki je prisotne seznanil s pristojnostmi in nalogami komisije in aktivnostmi, ki se že izvajajo na področju dela z mladimi. KML nudi usposobljenim članicam izobraževanja o delu z mladimi in  izobraževanje za mentorje za delo z mladimi. Tako lovce seznanimo z različnimi oblikami dela (obiski vrtcev in osnovnih šol, organizacijo lovskih taborov (eno-, dvo- ali trodnevnih), izdelavo učnih poti) in tudi s pristopi k delu z mladimi (vabila osnovnim šolam na ogled lovske koče ali obisk lovca v vrtcu ali šoli).  Lovci moramo narediti prvi korak in ponuditi šolam naše bogate znanje in izkušnje iz narave, saj smo se že ob podpisu Zaprisege slovenskega lovca zaprisegli, da bomo ohranjali in širili lovsko kulturo in utrjevali narodno in naravovarstveno zavest. Delo z mladimi je zanimivo zato, ker se moramo pri njem znebiti suhoparnih podatkov in predstaviti mladim čimveč zanimivosti, sicer izgubimo njihovo pozornost. Ker se tega zavedamo smo izdali knjižico Maja in Marko z lovcem na lovu, ki so jo na delovnem srečanju prejeli predstavniki usposobljenih članic, in ki jo lahko zainteresirani lovci oziroma lovske družine dobite pri njih. Poleg tega smo v sodelovanju s Komisijo za izobraževanje LZS izdali tudi plakate Parkljasta divjad v Sloveniji. V letošnjem letu bomo izdali tudi urnike za osnovne šole, na katerih bo objavljena Pripovedka o Zlatorogu, ki jo je čudovito zapisal Gregor Bolčina, strokovni sodelavec LZS in desna roka KML. Prav je, da mladi spoznajo stanovski znak slovenskih lovcev. In kdor še ni opazil – že v marčevski številki revije Lovec je predstavljen logotip dela z mladimi – Zlatorog. Za delo z mladimi so na voljo še plakati o ptičih v Slovenji in dva CD-ja z naslovoma Evropska srnjad. Že od leta 2016, odkar deluje KML v tej sestavi, se ukvarjamo s projektom EKO igre. To je didaktična igra, pri kateri se bodo mladi seznanili z volkom, medvedom, risom in šakalom in njihovimi značilnostmi, njen izid pa je odvisen od razpoložljivih finančnih sredstev. V zvezi z zgoraj navedenim promocijskim in učnim gradivom, namenjenem delu z mladimi,  se zainteresirane lovske družine lahko  obrnejo na  območne zveze, ki so bile z gradivom seznanjene in so ga tudi prejele na tem delovnem srečanju.

Dejstvo je, da več glav več ve in da je vsaka konstruktivna kritika dobrodošla. Zato smo predlogom in morebitnim kritikam na delovnem srečanju namenili posebno točko. Podan je bil predlog o sodelovanju lovcev pri delu z mladimi v okviru oratorijev, ki jih organizirajo župnije širom po Sloveniji.

Opažamo, da delo z mladimi po posameznih lovskih družinah še ni ustrezno ovrednoteno in posledično nagrajeno, zato si prizadevamo, da bo v Lisjaku vpisana tudi funkcija predstavnikov za delo z mladimi. Upoštevaje zahtevnost in odgovornost pri delu z mladimi smo vsi tisti, ki se s tem ukvarjamo, enotnega mnenja in zagovarjamo stališče, da mora biti delo z mladimi enakovredno ovrednoteno z ostalimi deli.

S strani udeležencev je bila soglasno pohvaljena nova  vsebina  – otrokom namenjena poučna pobarvanka v reviji Lovec. Hkrati so prisotni izrazili razočaranje nad še vedno nedorečenimi predpisi, ki zadevajo sprejemanje mladoletnih članov v lovske organizacije.

V KML se zavedamo tudi pomena konstantnega izobraževanja, zato v sodelovanju z delovno skupino Gozd eksperimentov pri Gozdarskem inštitutu Slovenije v jesenskih mesecih načrtujemo izvedbo seminarja na temo dela z mladimi v prvi triadi osnovne šole. V mesecu septembru 2018 bomo v obliki strokovne ekskurzije organizirali obisk Centra lovske in gozdne pedagogike v Burgenlandu, v Avstriji. Vsi zainteresirani boste o navedenih aktivnostih pravočasno seznanjeni s podrobnejšimi programi.

Na Prvem delovnem srečanju smo sklenili, da bodo usposobljene članice na svojih občnih zborih predstavnike lovskih družin seznanile s pomenom in načini dela z mladimi v svojem okolju; da bomo pozvali lovske organizacije, da v prihajajočih mesecih, a še pred koncem šolskega leta, stopijo v stik z osnovnimi šolami in drugimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in jim v okviru priprave programov za naslednje šolsko leto ponudijo sodelovanje; da bomo v lovskih organizacijah dosledno in argumentiramo zagovarjali stališče, da mora biti delo z mladimi enakovredno ovrednoteno kot ostala dela; da bo Komisija mladi in lovstvo LZS predlagala posvet v okviru Lovskega dne, ki bo predvidoma jeseni 2018, na temo sprejemanja mladoletnih članov v lovske organizacije, saj le-to ni dorečeno v praksi; da se bodo lovske družine v prihodnje oskrbovale z učnim in promocijskim materialom preko usposobljenih članic in da bo naslednje delovno srečanje v prvem trimesečju leta 2019 na Lovski zvezi Maribor.

Maja Brunskole,

podpredsednica Komisije Mladi in lovstvo LZS

Občni zbor Lovsko kinološkega društva Ptuj-Ormož

LKD Ptuj-Ormož je 29. marca 2018 s pričetkom ob 17. uri pričela z izvedbo svojega rednega letnega občnega zbora. Za lokacijo pregleda opravljenega dela so izbrali lovski dom LD Sveta Marjeta niže Ptuja. Temu ustrezno je vabljene nagovoril in lepo pozdravil starešina LD, Alojz Žiher, ki je med drugim izrazil tudi svoje stališče glede izvedbe tradicionalnih tekem Sv. Huberta. Slednja se je že vrsto let zapored odvijala prav v tej LD.

Predsednik LKD Ptuj-Ormož je podal svoje poročilo v sklopu vseh ostalih pripravljenih poročil. Problematika je enaka kot v preteklih letih in delo je potekalo v okviru programa. Ocenil je, da bi lahko bilo več komunikacij med LKD in LD. Člani se uspešno udeležujejo tekem, razstav in vzrejnih pregledov. Izpostavil je tekmo Sv. Huberta, ki je uspešna in istočasno velik organizacijski zalogaj. Ugotavlja, da LKD zagotavlja vse za uspešno delo kinologov v lovskih družinah. Zahvalil se je vsem za prispevek za uspešno delo LKD.

Kot gostje so bili prisotni predsednik ZLD Ptuj-Ormož, predsednik Kluba ljubiteljev ptičarjev in predstavnika LKD Maribor.

Priznanja oziroma kinološka odlikovanja KZS so prejeli:

 • Marjan Lah, srebrni znak za kinološke zasluge,
 • Male Bogomir, srebrni znak za kinološke zasluge,
 • Franc Šalamun, II. Red za kinološke zasluge. 

In potem se je srečanje nadaljevalo v sproščenem vzdušju še naprej.

dr. Srečko Felix Krope,

predsednik ZLD Ptuj-Ormož

V Zlatorogovi galeriji na ogled razstava V objemu lepot narave slikarja Jožeta Dolenca

S pomladjo je v Zlatorogovo galerijo na sedežu Lovske zveze Slovenije prišla nova razstava. V četrtek, 29. marca 2018, je predsednik LZS, mag. Lado Bradač, otvoril razstavo »V objemu lepot narave« slikarja Jožeta Dolenca, ki ga je z izbranimi besedami predstavila prof. Anita Dolenc, za glasbeno popestritev na dogodku pa so skrbeli Domžalski rogisti.

Razstava »V objemu lepot narave« bo v Zlatorogovi galeriji na sedežu LZS, Župančičeva 9, Ljubljana, na ogled do konca maja 2018, vsak delavnik med 9. in 13. uro. Vljudno vabljeni!

 

Lovski dan 2018

Obveščamo vas, da bo Lovski dan v letu 2018 izjemoma jeseni, in sicer predvidoma v prvi polovici oktobra. Zaradi velikega interesa lovske in splošne javnosti smo se v Strokovno-znanstvenem svetu LZS namreč odločili, da letošnji Lovski dan posvetimo šakalu in izvedemo strokovno posvetovanje, namenjeno tej vrsti. Na posvetu želimo predstaviti čim več podatkov, ki jih v Sloveniji pridobivamo v sklopu ciljnega raziskovalnega projekta o šakalu (le-ta se bo zaključil letošnjo jesen), predstaviti želimo tudi akcijski načrt upravljanja z vrsto in pritegniti več tujih raziskovalcev šakala. O datumu in lokaciji dogodka ter vsebinah vas bomo obveščali prek spletnih strani LZS in glasila Lovec, že sedaj pa vas vljudno vabimo, da se dogodka udeležite. 

Strokovno-znanstveni svet LZS

Obnovitveno usposabljanje za lovske čuvaje v Mostu na Soči

V sredo, 21. marca 2018, je Komisija za lovsko čuvajske izpite v sodelovanju z Lovsko zvezo Gornje Posočje opravila obnovitveno usposabljanje za lovske čuvaje iz LD tega območja. Usposabljanje je potekalo v osnovni šoli Dušana Muniha v Mostu na Soči. Obnovitvenega usposabljanja se je udeležilo preko 95 lovskih čuvajev.

Nosilci posameznih tem so bili:

 • Peter Skoberne iz MOP,
 • Sašo Novinec iz MKGP,
 • Igor Simšič iz lovske inšpekcije in
 • Srečko Felix Krope iz LZS.

Vse vsebine so objavljene v članskem delu aplikacije Lisjak pod »Dopolnilno usposabljanje lovskih čuvajev«, kjer so tudi vsebine predhodnih usposabljanj in so kot take primerne teme tudi za delo istoimenskih komisij področnih lovskih zvez in tudi za usposabljanje v okviru lovskih družin.

V letošnjem letu bo obnovitveno usposabljanje potekalo še v Celju, in sicer 12. 4. 2018 s pričetkom ob 17.00 uri. Prijave so preko aplikacije Lisjak »izobraževanja«.

Udeleženci so na usposabljanju aktivno sodelovali, za kar se jim v imenu komisije tudi zahvaljujem. Predstavljeno jim je bilo tudi predvideno delovanje novoustanovljene komisije za lovsko čuvajsko službo v okviru UO LZS.

Dr. Srečko Felix Krope,

predsednik komisije

 

Termini predvajanja marčevske oddaje Dober pogled

VTV Velenje

četrtek, 29.3., ob 21:20

ponedeljek, 2.4., ob 18:00

TV Idea Murska Sobota

torek, 27.3., ob 20:45

Vaš kanal Novo mesto

ponedeljek, 26.3., ob 21:00

torek, 27.3., ob 19:00

sreda, 28.3., ob 12:00

GTV Gorenjska televizija

sobota, 31.3., ob 18:00

ponedeljek, 2.4., ob 21:00

ATM Kranjska gora

sobota, 31.3., ob 20:00

Razvitje prapora ZLD Ptuj-Ormož

V nedeljo,18. marca 2018, je v restavraciji Pano na Kidričevem potekalo več prireditev, in sicer:

 • občni zbor OZUL Ptujsko-Ormoškega LUO,
 • predavanje – pregled odvzema LUO za leto 2017,
 • razvitje prapora ZLD Ptuj-Ormož.

Upravljavci lovišč so na občnem zboru opravili pregled opravljenega dela za minulo leto, sprejeli finančni načrt za leto 2018 in opravili vse potrebne aktivnosti zbora. Svoje minulo delo so ocenili kot uspešno, strokovno in temeljito.

V nadaljevanju so ob prisotnosti več kot 300 lovcev opravili skupno analizo odvzema po posameznih vrstah in predstavili plan za tekoče leto.

V nadaljevanju je ZLD Ptuj-Ormož opravila razvitje svojega prvega prapora. Donacije za prapor so prispevali vse članice ZLD in posamezni lovci ter boter. Simbol prapora sta jerebičji par v zeleni in zlati barvi, kar je tudi barva krovne organizacije. Jerebičji par simbolizira trajnost in zvestobo, okrašen z božjim drevesom, ki simbolizira Sv. Huberta in boginjo Diano. Prapor je prevzel praporščak Frančišek Petrena, ki je, skladno z običajem, pred prevzemom podal svojo zaobljubo.

Slavnostni govornik je bil predsednik LZS, mag. Lado Bradač, ki je poudaril pomen in simbol prapora za sleherno organizacijo. V kulturnem programu so sodelovali rogisti ZLD Ptuj-Ormož, ki so ob svoji osnovni dejavnosti prikazali še več sposobnosti – tako zborovsko petje in kot tudi igranje na različne inštrumente.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem tako upravljavcem lovišč, članicam ZLD in vsem donatorjem ter botru pri razvitju prapora. Več podrobnosti bomo videli v oddaji Dober pogled, ki je naša oddaja o lovstvu.

Hvala in dober pogled.

Dr. Srečko Felix Krope,

predsednik ZLD Ptuj-Ormož

Obisk predsednika DZ in podpredsednika SMC, dr. Milana Brgleza, na Lovski zvezi Slovenije

V četrtek, 15. marca 2018, je sedež Lovske zveze Slovenije obiskal predsednik Državnega zbora in podpredsednik stranke SMC, dr. Milan Brglez. Dr. Brgleza je spremljala delegacija predstavnic SMC na Mestni občini Ljubljana v sestavi Simona Pirnat, mestna svetnica Mestne občine Ljubljana, Tadeja Vengar, predsednica četrtne skupnosti Bežigrad, Sandra Pahić, četrtna svetnica Mestne občine Ljubljana, in Nataša Sax, članica odbora na Mestni občini Ljubljana. Visokega gosta s spremstvom je ob sprejemu na sedežu Lovske zveze Slovenije sprejela delegacija v sestavi predsednik LZS, mag. Lado Bradač, direktor Strokovnih služb LZS, Srečko Žerjav, predsednik Strokovno-znanstvenega sveta LZS, dr. Boštjan Pokorny, in predsednik Komisije za upravljanje z divjadjo, dr. Ivan Kos.

Direktor Strokovnih služb LZS, Srečko Žerjav, je delegacijo seznanil z zgodovino, organiziranostjo, delovanjem in notranjo organizacijo Lovske zveze Slovenije, največje nevladne naravovarstvene organizacije pri nas, ki deluje v javnem interesu, pod svojim okriljem pa združuje skoraj 21.000 članov. Predstavil je cilje in poslanstvo LZS, sodelovanje z državno upravo in ostalimi uporabniki prostora ter vpetost LZS v projekte in mednarodna združenja. Predsednik LZS, mag. Lado Bradač, je ob povedanem izpostavil tudi nekaj ključnih vprašanj in problematik, s katerimi se krovna lovska organizacija in posledično vsak slovenski lovec srečuje ob nekaterih nesmislih zakonskih urejenosti lovstva (zlasti 63. člena Zakona o divjadi in lovstvu ter koncesijskega sistema dajatev oz. pomembnosti vračanja sredstev nazaj v naravo okolje) ter nestrokovnih odločitvah Zavoda za gozdove Slovenije in ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede upravljanja z divjadjo. Izpostavil je tudi številne akcije in prizadevanja LZS, kot so skupna pobuda nevladnih organizacij Ministrstvu za okolje in prostor za vzpostavitev instituta varuha narave, podpis dogovora o sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in DRSI na področju zmanjšanja tveganj za trke z divjadjo na cestah ter bogato založniško dejavnost LZS, v okviru katere sta izšla tudi zbornik Slovenski lovci v vojni za Slovenijo in lovski priročnik Divjad in lovstvo. Predsednik LZS se je dotaknil tudi pomenske rabe gozda in njegovih različnih funkcij (od ekoloških do socialnih, med slednjimi rekreacijske, poučne, raziskovalne …), ki so v korist najširše skupnosti, in ne favoriziranje zgolj gospodarskega izkoriščanja, s čimer se je strinjal tudi predsednik DZ.

Dr. Boštjan Pokorny je zbrane seznanil z delovanjem in pomenom Strokovno-znanstvenega sveta LZS, pri čemer je izpostavil zlasti strokovno podporo LZS, izdajanje zbornika, organizacijo Lovskih dni in soorganizacijo mednarodnih kongresov. Dr. Ivan Kos je delegaciji predstavil aktivnosti Komisije za upravljanje z divjadjo v zvezi z letnimi lovsko-upravljavskimi načrti ter ponovno izpostavil pomembnost na strokovnih podlagah temelječega upravljanja oz. načrtovanja upravljanja z divjadjo.

Dopolnilno usposabljanje za lovske čuvaje LPN

V skladu s sklepom Komisije za lovsko čuvajske izpite je bilo dne 7. 3. 2018 v dopoldanskem času izvedeno obnovitveno usposabljanje za lovske čuvaje LPN. Usposabljanje je potekalo v prostorih Gozdarskega inštituta v Ljubljani. Skupno število prisotnih udeležencev je bilo 74. Med njimi so bili:

 • lovski čuvaji LPN ZGS,
 • TNP Triglav,
 • LPN Brdo.

Na usposabljanju je bil prisoten ves poklicni terenski kader. Pozdravne besede sta zbranim izrekla mag. Janko Mehle in Marko Jonozovič (ZGS). Predavatelji so bili člani Komisije za lovsko čuvajske izpite, prof. iz VF in sicer:

 • Igor Simšič,
 • Sašo Novinec,
 • Peter Skoberne,
 • Gorazd Vengušt,
 • Srečko Felix Krope.

Podana tematika je bila enaka kot bo letošnje leto za lovske čuvaje v Celju in na Mostu na Soči, obveščeni boste tudi o terminih. V posameznih delih je bila vsebina nekoliko spremenjena prav zaradi specifičnosti opravljanja nalog poklicnih lovskih čuvajev, čeprav so problemi, s katerimi se srečujejo, zelo podobni ali celo enaki problemom lovskih čuvajev LD.

Med razpravo, ki je bila zelo strokovna in strpna, smo pridobili tudi precej idej s področja dela lovskih čuvajev. S pridom jih bomo uporabili in nadgradili v okviru obeh komisij, torej komisije za lovsko čuvajske izpite in v okviru nove komisije LZS za lovske čuvaje. Mogoče samo na kratko nekaj področij, o katerih je tekla razprava in so aktualne za vse lovske čuvaje in tudi upravljavke lovišč:

 • vpliv prostočasnih aktivnosti v naravi (o čemer je LZS že lani podala predlog za spremembo področne zakonodaje),
 • problemi, povezani z različnimi raziskovalci v loviščih,
 • potreba po večjem sodelovanju s Turistično zvezo pri reklamiranju turističnih destinacij, pri čemer je potrebno doseči tudi omembo živalskih vrst na posameznih območjih,
 • določanje in vzpostavitev reda glede gibanja in obiskov v t.i. mirnih conah.

Pomembna je tudi skupna ugotovitev in izkazana potreba po nadaljevalnih usposabljanjih, zlasti na način reševanja konkretnih primerov in problemov. Takšen pristop se bo pričel izvajati tudi na regionalnih nivojih.

Naj se v imenu predavateljev obeh komisij zahvalim za tvorno sodelovanje vsem prisotnim in s skupno ugotovitvijo, ki se nanaša na »pol prazen kozarec vode«.

Dober pogled in lovski zdravo.

Srečko Felix Krope

Revija Lovec: popravek podjetja Alpina  

V marčevski reviji Lovec (3/2018) je v oglasnem sporočilu o novi lovski obutvi z gretjem Alpina (str. 143) prišlo do napake, za kar se bralcem Lovca v podjetju Alpina, tovarna obutve, d. o. o.,  iskreno opravičujejo. Ugodnost pri nakupu lovske obutve ob predložitvi lovske izkaznice ni na voljo v vseh prodajalnah Alpina po Sloveniji, razen na spletu, kot so pomotoma zapisali, pač pa je na voljo v izbranih prodajalnah: BTC Ljubljana, Kranj MC, Kočevje Nama, Maribor MC, Novo mesto MC, Žiri, Jesenice, Murska Sobota, Nova Gorica MC, Ajdovščina MC, Celje MC, Koper in Velenje.

Objavljamo popravljen kupon.

Poziv lastnikom psov, sprehajalcem in športnikom ob za divjad težkih zimskih razmerah

Zima ob svojem koncu ne kaže ostrih zob samo ljudem, neizprosna je namreč tudi do živali v naravi. Nizke temperature in debela snežna odeja terjajo od prostoživečih živali še več energije, hkrati pa jim otežujejo dostop do hrane. Živali so temu prilagojene tako, da se čim manj gibljejo in tako po nepotrebnem ne trošijo energije.

Narava pozimi počiva in miruje in tudi divjad potrebuje svoj mir. Ljudje – sprehajalci, lastniki psov in vsi, ki se rekreirajo v naravi (rekreacijski tekači in tekači na smučeh, turni smučarji, krpljarji …) – bomo za živali največ naredili, če bomo v gozdovih in na mestih, kjer se prostoživeče živali zadržujejo oziroma skrivajo, izvajali čim manj motenj, ter jim omogočili, da bodo varčevale z energijo v težkih zimskih razmerah.

Zato Lovska zveza Slovenije poziva tudi lastnike psov kot ljubitelje živali, naj bodo psi vedno pod nadzorom oziroma na povodcih in ne tekajo prosto po naravi, saj se za razliko od prostoživečih živali vrnejo v topel dom, kjer imajo tudi hrano. V takšnih razmerah namreč ni potrebno, da pes fizično napade srno – zanjo je lahko usodno že vsakodnevno bežanje pred radovednostjo spuščenih kužkov, prestrašene živali bežijo, pri tem pa jih še dodatno ovira visok sneg. Divjad pri enkratnem hitrem pobegu porabi namreč več energije kot pri normalnem gibanju v 7-10 dneh, na begu in ob pomanjkanju hrane pa težko nadomesti izgubljeno energijo, zato zaradi oslabelosti lažje postane plen plenilcev ali pa oslabi in pogine.

Prosimo, pomislite na divje živali, ko greste v naravo!

Uspeh slovenskih oponašalcev jelenjega rukanja v Budimpešti

V Budimpešti  je med 15. in 18. februarjem 2018 potekal jubilejni mednarodni sejem FeHoVa, ki ga je po ocenah organizatorjev letos obiskalo okoli 55.000 obiskovalcev. V okviru sejma je madžarsko lovsko kulturno društvo-združenje 17. februarja organiziralo VII. mednarodno tekmovanje v oponašanju jelenjega ruka za pokal VeHoVa (“VII. FeHoVa Cup Internationale Hirschrufermeisterschaft”).

Tekmovanja se je udeležilo 19 tekmovalcev iz Madžarske, Slovaške in Slovenije. Slovensko reprezentanco so na tekmovanju zastopali tekmovalci: Jožef Gril, Martin Frančeškin, Urban Košir in Simon Ferlinc. Sodnik je bil Ernest Kerčmar, vodja delegacije Ludvik Rituper in spremljevalec delegacije Robert Peras. Urban Košir je osvojil 1. mesto, Jože Gril 3. mesto, Simon Ferlinc 8. mesto, Martin Frančeškin 14. mesto. Urban Košir je 1. mesto zasedel tudi med mladinci.

Čestitamo!                              

Formiranje nove komisije za lovsko – čuvajsko službo

Upravni odbor LZS je dne 14. 2. 2017 potrdil predlog spremembe Pravil Lovske zveze Slovenije, ki je bila potrjena na občnem zboru Lovske zveze Slovenije dne 6. 6. 2017. Ena od sprememb v 35. členu pravil dodaja novo komisijo za lovsko – čuvajsko službo.
Na razpis, ki ga je objavila LZS je prišlo 12. kandidatur (1 kandidata je kandidirala ZLD, 9 kandidatur so poslale LD, 2 kandidata sta se prijavila samostojno).
UO LZS je na svoji 15. redni seji dne 27. 1. 2018 imenoval komisijo za lovske čuvaje v naslednji sestavi: Vedran Prodan, dr. Srečko Felix Krope, Miran Zupančič, Zdenko Založnik, Volk Igor in Barbara Ložar.
Predsednik LZS mag. Lado Bradač je dne 22. 2. 2018 sklical ustanovno sejo nove komisije. Udeležil se jo je sklicatelj – predsednik LZS mag. Lado Bradač, podpredsednik LZS zadolžen za delovanje komisij mag. Aleš Klemenc, vsi izbrani člani komisije ter Gregor Bolčina iz strokovne službe LZS.
Člani komisije so za predsednika komisije izbrali dr. Srečka F. Kropeta, za podpredsednika pa Mirana Zupančiča.
Komisija je zaradi aktualnosti problematike že na ustanovni seji začela z delom in določila kje bo v letu 2018 potekal tečaj za lovske čuvaje in kje dopolnilna izobraževanja za lovske čuvaje.

USPOSABLJANJE PREDAVATELJEV – ANDRAGOŠKO PREDAVANJE

Komisija za izobraževanje pri Lovski zvezi Slovenije je že konec leta 2017 sprejela sklep, da v začetku leta 2018 zopet izvede andragoško usposabljanje za člane predavateljskih aktivov. Za strokovno izvedbo tega usposabljanja se je komisija zopet obrnila na doc. dr. Alenko Polak iz pedagoške fakultete.
Usposabljanje je potekalo v soboto 24. 2. 2018 med 8. in 13. uro v prostorih Gozdarskega inštituta Slovenije. Kljub zimsko obarvanim voznim razmeram in sezoni viroz (ki je bila kriva za nekaj udeležencev manj), se je zbralo kar 61 zainteresiranih predavateljev.
Usposabljanje je bilo razdeljeno na dva triurna bloka. Prvi del z naslovom Kako predavati je bil namenjen teoriji poučevanja, drugi del z naslovom Kako ocenjevati pa metodam vrednotenja znanja.

Kolektivni dopust

Strokovna služba LZS sporoča članicam Lovske zveze Slovenije, lovcem in poslovnim partnerjem, da zaradi kolektivnega dopusta v petek, 9. 2. 2018, ne bo poslovala.

Hvala za razumevanje in lovski zdravo.

Kolektiv Strokovne službe LZS

Javni poziv Lovska kultura 2018: Dodelitev pomoči programom in projektom skupin ter posameznikov, delujočih na področju lovske kulture

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi pri Lovski zvezi Slovenije objavlja javni poziv Lovska kultura 2018 za dodelitev pomoči programom in projektom skupin ter posameznikov, delujočih na področju lovske kulture.

Pomoč je namenjena organizaciji kulturnih dogodkov (jubilejni koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve), ki jih pripravlja in izvaja kulturna skupina ali posameznik na neprofiten način in so v interesu lovske organizacije, ter za izvajanje skupnih programov kulturnih skupin na ravni regije.

Celotna vsebina javnega poziva z obrazci za prijavo in merili za dodeljevanje pomoči je dostopna na spodnjih povezavah. Rok za prijavo na javni poziv je 1. marec 2018!

Javni poziv Lovska kultura 2018.pdf

Merila JP2018.pdf

Prijavni obrazci JP2018.doc (word različica)

Prijavni obrazci JP2018.pdf (pdf različica)

 

Gradiva so dostopna tudi na sedežu Lovske zveze Slovenije, Župančičeva 9, Ljubljana (vsak delovni dan med 9. in 12. uro). Vse dodatne informacije lahko dobite po telefonu 01/ 24 10 916.

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostjo pri LZS