Governing Board

Upravni odbor skrbi za uresničevanje programskih usmeritev, pravil in splošnih aktov LZS, sklepov in stališč občnega zbora ter za uresničevanje nalog LZS. Upravni odbor sestavljajo predsednik LZS in člani upravnega odbora. Število članov upravnega odbora se spreminja glede na število volilnih okolišev in število članov članic v volilnem okolišu.

Člane upravnega odbora voli občni zbor tako, da je zagotovljena teritorialna zastopanost lovskih družin, upravljavk lovišč, z vseh območij Republike Slovenije. Druge članice sodelujejo v postopku kandidiranja in volitev v volilnem okolišu, kjer imajo sedež. Članice so razdeljene v volilne okoliše, ki jih določi pravilnik o določitvi volilnih okolišev ter o kandidiranju in volitvah organov in funkcionarja LZS tako, da volilni okoliš zavzema v naravi zaokroženo teritorialno območje, praviloma območje ene območne ZLD/LZ, tako da šteje praviloma najmanj petsto članov lovskih družin, upravljavk lovišč v Republiki Sloveniji.

Meje volilnega okoliša potekajo po mejah lovišč, določenih s podzakonskim predpisom. V volilnem okolišu z do 1000 člani lovskih družin, upravljavk lovišč, se voli enega člana, v volilnem okolišu od 1001 do 2000 članov lovskih družin, upravljavk lovišč, se voli dva člana, v volilnem okolišu z več kot 2000 člani lovskih družin, upravljavk lovišč, pa se voli tri člane upravnega odbora.

Comments are closed.