Umestitev rjavega medveda v šolski prostor Osnovne šole Tržič

V petek, 26.5.2017, je Osnovna šola Tržič organizirala tematski dan, posvečen Dnevu zemlje, ki je letos potekal  pod sloganom »Ekologija medsebojnih odnosov«, s ciljem vzgoje učencev za pozitiven odnos do sočloveka, narave, okolja in domačega kraja. V okviru prireditve je podpredsednik Lovske zveze Slovenije, Ivan Malešič, ravnatelju Osnovne šole Tržič, Stanislavu Grumu, slavnostno predal dermoplastični preparat rjavega medveda (Ursus arctos).

Dogodku, ki so ga s kratkim kulturnim programom popestrili učenci OŠ Tržič, so poleg predstavnikov LZS in šole prisostvovali tudi nekateri domači lovci in drugi obiskovalci, med njimi tudi župan Občine Tržič, mag. Borut Sajovic. Prireditev je popestrila tudi razstava izvrstnih fotografij medveda v naravnem okolju, k so jih Osnovni šoli Tržič prav za to priložnost podarili člani Fotografskega društva Jesenice. Da je bil tematski dan na šoli res v znamenju medveda, je s predavanjem o značilnostih te živalske vrste za učence osmih razredov poskrbel strokovni sodelavec za ekologijo divjadi na LZS, Gregor Bolčina, svoje znanje o gozdnih živalih in tudi o medvedu pa je učencem drugega razreda v nadaljevanju delil član Lovske družine Tržič, Miro Dovžan.
Umestitev dermoplastičnega preparata manjšega rjavega medveda v šolski prostor je ob predhodno izraženem interesu vodstva osnovne šole Tržič omogočila Komisija mladi in lovstvo pri Lovski zvezi Slovenije. Po tistem, ko je Lovska družina Rakek  truplo s strani vlaka povoženega mladega medveda  radodarno odstopila v učne namene, je komisija v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Agencijo RS za okolje poskrbela za pridobitev potrebne dokumentacije in  prepariranje živali ter ne nazadnje z nasveti tudi za primerno umestitev preparata v šolski prostor. Tako je eksponat skupaj z informacijami, ki zadevajo opis in življenjske značilnosti te živalske vrste ter ne nazadnje tudi napotke za varno sobivanje z njim, odslej stalno na ogled v avli osnovne šole Tržič. S tovrstnim načinom predstavitve bo šola učencem in zainteresirani javnosti omogočila spoznavati pri nas živečo največjo zver in prispevala k spontanemu  pridobivanju znanja o tej veličastni živali. Čeprav na območju Tržiča medved ni stalen prebivalec, pa ga je v teh krajih  kljub temu mogoče občasno slediti ali celo videti na njegovih, že stoletja utečenih poteh, o čemer pričajo zapiski revirnega lovskega čuvaja Zdenka Primožiča iz LPN Kozorog Kamnik.

Takšen način predstavljanja delčka narave v šolskem okolju je plod odličnega sodelovanja med vzgojno-izobraževalno ustanovo in lovsko organizacijo. Poleg Osnovne šole Tržič je Komisija mladi in lovstvo v okviru svojih aktivnosti doslej omogočila umestitev dermoplastičnega preparata mladička rjavega medveda v Osnovno šolo Dušana Muniha v Mostu na Soči in preparat vidre (Lutra lutra) v Osnovno šolo Stari trg pri Ložu.

Predsednik Komisije mladi in lovstvo pri LZS, Marko Mali

Fotografije: Lojzi Avsenik

Comments are closed.