HAS officials

Funkcionarji Lovske zveze Slovenije so predsednik in podpredsednika. 

Lovsko zvezo Slovenije zastopa in predstavlja predsednik. Podpredsednika LZS skrbita za delovna področja, ki jih na predlog predsednika LZS s sklepom dodeli upravni odbor. 

Mandat predsednika in podpredsednikov LZS traja štiri leta. Posameznik je lahko predsednik ali podpredsednik LZS največ dva polna mandata zaporedoma.

Funkcionarji v mandatu januar 2020 – januar 2024

mag. Lado Bradač

predsednik LZS

  lado.bradac@lovska-zveza.si

dr. Srečko Felix Krope

podpredsednik LZS,

odgovoren za delo strokovne službe

  srecko.krope@siol.net

mag. Aleš Klemenc

podpredsednik LZS,

odgovoren za delo organov in komisij

  ales.klemenc@studioproteus.si

Comments are closed.