Funkcionarji LZS

Funkcionarji Lovske zveze Slovenije so predsednik in podpredsednika. 

Lovsko zvezo Slovenije zastopa in predstavlja predsednik. Podpredsednika LZS skrbita za delovna področja, ki jih na predlog predsednika LZS s sklepom dodeli upravni odbor. 

Mandat predsednika in podpredsednikov LZS traja štiri leta. Posameznik je lahko predsednik ali podpredsednik LZS največ dva polna mandata zaporedoma.

Funkcionarji v mandatu januar 2024 – januar 2028

Alojz Kovšca

predsednik LZS

alojz.kovsca@lovska-zveza.si

Miran Štrukelj

podpredsednik LZS

odgovoren za delo strokovne službe

miran.strukelj@lovska-zveza.si

Marjan Gselman

podpredsednik LZS

odgovoren za delo organov in komisij

marjan.gselman@gmail.com

Comments are closed.