Čistilne akcije

V želji, da bi zagotovili ohranitev naravnega življenjskega okolja vsem prostoživečim živalim, je LZS leta 1999 prvič združila lokalne čistilne akcije na nacionalni ravni, ko je organizirala vseslovensko čistilno akcijo Naravi krademo smeti. Takrat so udeleženci akcije naravi “ukradli” kar 19.015 m3 smeti. Taka količina bi napolnila 528 tovornih železniških vagonov, ki bi tvorili kompozicijo, dolgo okoli 5 km! Poleg lastnih tradicionalnih čistilnih akcij slovenski lovci že več let sodelujemo v čistilnih akcijah v lokalnih okoljih, akciji Pomladansko urejanje in vzdrževanje čistega okolja, ki jo organizira Turistična zveza Slovenije, in projektih Društva Ekologov brez meja (Očistili smo Slovenijo v enem dnevu in Očistimo Slovenijo 2012).

Lovci smo redno v loviščih in nenehno spremljamo dogajanje v naravi, zato lahko pomembno sodelujemo pri prijavi in popisu divjih odlagališč. Vse državljane pozivamo, naj prijavljajo divja odlagališča v register divjih odlagališč. Na spletni strani register.ocistimo.si boste poleg registra našli tudi natančna navodila za prijavo divjih odlagališč.

Slovenski lovci opažamo, da je nevestnega ravnanja in odlaganja smeti v naravo manj kot v preteklosti, kar nas zelo veseli. Prav gotovo sta zelo pomembna izobraževanje in vzgoja vseh generacij o posledicah nepravilno odloženih odpadkov. Lovci skrbimo za naravo in si prizadevamo, da bi jo ohranili za rodove, ki prihajajo za nami.

Comments are closed.