Lovski pripravnik in lovski izpit

Kandidati za lovski izpit so lovski pripravniki, ki so pod mentorjevim vodstvom v lovišču ali v lovišču s posebnim namenom opravili pripravniško dobo v trajanju najmanj enega leta in obiskovali tečaj teoretičnega usposabljanja. Lovski izpit obsega praktični in teoretični del ter je javen. Pogoj za opravljanje teoretičnega dela je uspešno opravljen praktični del izpita. Spričevalo o opravljenem lovskem izpitu je dokument, ki dokazuje upravičenost do pridobitve lovske izkaznice.

Praktični del izpita
V času pripravniškega staža mora lovski pripravnik spoznati lovišče ali lovišče s posebnim namenom ter temeljna spoznanja, znanje in praktične veščine, ki izhajajo iz trajnostnega upravljanja z divjadjo. Upravljavec lovišča pripravi program za lovskega pripravnika in praktični del lovskega izpita ter pripravniku določi mentorja, ki vodi in usmerja izvajanje programa praktičnega usposabljanja. Obseg programa praktičnega usposabljanja z vključenim izpitom iz praktičnega znanja traja od 150 do 200 ur. Mentor upravljavcu lovišča poroča o poteku usposabljanja lovskega pripravnika. Lovski pripravnik mora voditi Dnevnik dela lovskega pripravnika. Ko pripravnik uspešno opravi program praktičnega usposabljanja, mentor odda potrjen dnevnik tričlanski izpitni komisiji, ki jo imenuje upravljavec lovišča. Po opravljenem praktičnem izpitu pred komisijo pripravnik prejme potrdilo o opravljenem praktičnem delu lovskega izpita.

Teoretični del izpita
Pogoj za prijavo k opravljanju lovskega izpita je uspešno opravljen praktični del izpita pri upravljavcu lovišča in pozitivno opravljeno preverjanje teoretičnih vsebin. Tečaj teoretičnega usposabljanja kandidatov za lovski izpit poteka po programu, ki so ga skupaj pripravili LZS, Zavod za gozdove Slovenije in pedagoške ustanove. Predavatelji teoretičnega dela po podani snovi preverjajo kandidatovo znanje za lovski izpit in vpišejo v evidenco opravljenega preverjanja znanja »opravil« oziroma »ni opravil«. Ko kandidat za lovski izpit uspešno opravi vsa preverjanja znanja po predmetih, se lahko prijavi za opravljanje izpita. Kandidat za lovski izpit opravlja izpit pred izpitno komisijo, ki preverja znanje z naslednjih področij:

  • biologija in ekologija divjadi,
  • zakonodaja ter
  • upravljanje z divjadjo in loviščem.

Kandidat po uspešno opravljenem izpitu prejme spričevalo o opravljenem lovskem izpitu.

Comments are closed.