Zavarovane vrste

V preteklosti je slovenska lovska organizacija v slovenskem prostoru ohranila in ustrezno varovala medveda, ponovno je naselila risa in kozoroga, ohranila je volka. Lovci smo sami, veliko pred državo, zavarovali posamezne živalske vrste, za katere smo ocenili, da je njihova populacijska številčnost na slovenskih tleh že kritična. Država nam je s sprejetimi zakoni in uredbami sledila z večletno zamudo.

Volk

1971
Občni zbor LZS je interno določil lovno dobo za volka od 1. 10. do 28. 2., prepovedal je uničevanje legel in določil omejitve pri lovu.

1976
S sprejetim zakonom je bilo uzakonjeno interno varstvo LZS iz leta 1971.

1991
LZS je z internimi gojitvenimi smernicami popolnoma zavarovala volka (1. 1. 1991).

1993
Z Uredbo o zavarovanju redkih in ogroženih vrst je dobil volk status popolnoma zavarovane vrste – skoraj tri leta potem, ko ga je interno zavarovala LZS.

Medved

1880
Veleposestniki lovci na Kočevskem in Notranjskem so začeli varovati in krmiti medveda.

1935
Na pobudo naprednih lovcev je bila v Dravski banovini sprejeta odredba, ki je zavarovala medveda v okrajih Logatec, Ljubljana, Novo mesto, Kočevje in Črnomelj.

1980
LZS je z gojitvenimi smernicami predpisala gospodarjenje z medvedom po strukturi (glede na težo).

1999
LZS je podala tožbo na Upravno sodišče, s katero je izpodbila odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za odstrel 65 medvedov.

Divji petelin

1980
LZS je z gojitvenimi smernicami že napovedala popolno zavarovanje.

1986
LZS je z gojitvenimi smernicami popolnoma zavarovala divjega petelina.

1993
Z Uredbo o zavarovanju redkih in ogroženih vrst je dobil divji petelin status popolnoma zavarovane vrste – sedem let potem, ko ga je interno zavarovala LZS.

Divja mačka

1986
LZS je z gojitvenimi smernicami delno zavarovala divjo mačko.

1991
LZS je z internimi gojitvenimi smernicami popolnoma zavarovala divjo mačko (1. 1. 1991).

1993
Z Uredbo o zavarovanju redkih in ogroženih vrst je dobila divja mačka status popolnoma zavarovane vrste – dve leti potem, ko jo je interno zavarovala LZS.

Comments are closed.