Komisija za priznanja in odlikovanja

Področje dela: Komisija redno pregleduje prispele predloge za podelitev lovskih priznanj in odlikovanj. Temeljni akt za to delo je Pravilnik o podeljevanju lovskih odlikovanj in priznanj. Komisija tudi sprotno pregleduje ugovore predlagateljic na zavrnitev predlaganih odlikovanj. Na področju podeljevanja plaket za lovsko kulturo tesno sodeluje s Komisijo za lovsko kulturo in odnose z javnostmi, saj je pri teh priznanjih njeno mnenje odločilno.

Predsednik komisije:
Franc Krivec

Podpredsednik komisije:
Stanko Štimac

Drugi člani komisije:

  • Franc Kerin

Comments are closed.