Predstavitev

Lovska zveza Slovenije (LZS) je samostojna lovska in naravovarstvena nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu ter v svoji več kot 110-letni tradiciji predstavlja strokovno in enovito interesno združenje lovcev. Članice LZS so lovske družine in območne lovske zveze po vsej Sloveniji ter druga društva in združenja, ki delujejo v interesu lovstva.

Krovna lovska organizacija umešča lovstvo v širšo družbo, oblikuje skupne lovske interese in skrbi za njihovo uveljavljanje, zagotavlja povezanost in obveščenost članstva, pomoč in podporo pri varstvu narave, upravljanju z loviščem in divjadjo ter opravlja zakonsko določene naloge.

Notranja organiziranost in delovanje LZS zagotavljata njeno samostojnost, demokratično odločanje, uspešno doseganje ciljev, odgovorno izvajanje nalog in teritorialno sorazmerno zastopanost njenih članic ter solidarnost med članicami v skladu s pravili in splošnimi akti LZS.

LZS je članica FACE – Združenja zvez za lov in varstvo divjadi v EU (Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU) in CIC – Mednarodnega sveta za lovstvo in ohranjanje divjadi (International Council for Game and Wildlife Conservations).

Stavba LZS jeseni 2020

Comments are closed.