Divjad

Divjad so vrste prostoživečih sesalcev in ptic, ki jih lahko lovimo.

Sesalci (Mammalia):

 • družina: jeleni (Cervidae):
  • navadni jelen (Cervus elaphus L.),
  • damjak (Dama dama L.),
  • srna (Capreolus capreolus L.);
 • družina: votlorogi (Bovidae):
  • gams (Rupicapra rupicapra L.),
  • alpski kozorog (Capra hircus ibex L.),
  • muflon (Ovis ammon (aries) musimon Schraber.);
 • družina: svinje (Suidae):
  • divji prašič (Sus scrofa L.);
 • družina: zajci (Leporidae):
  • poljski zajec (Lepus europaeus Pallas);
 • družina: veverice (Sciuridae):
  • alpski svizec (Marmota marmota L.);
 • družina: polhi (Muscardinidae):
  • navadni polh (Glis glis L.);
 • družina: nutrije (Myocastoridae):
  • nutrija ali bobrovka (Myocastor coypus Molina);
 • družina: voluharice (Microtidae):
  • pižmovka (Ondatra zibethica L.);
 • družina: psi (Canidae):
  • lisica (Vulpes vulpes L.),
  • rakunasti pes (Nyctereutes procyonoides Gray.),
  • šakal (Canis aureus L.);
 • družina: kune (Mustelidae):
  • kuna zlatica (Martes martes L.),
  • kuna belica (Martes foina Erxleben.),
  • jazbec (Meles meles L.).

Ptice (Aves):

 • poddružina: fazani ali prave kure (Phasianinae):
  • poljska jerebica (Perdix perdix L.) – gojena,
  • fazan (Phasianus colhicus L.);
 • družina: plovci (Anatidae):
  • raca mlakarica (Anas platyrhynchos L.);
 • družina: vrani (Corvidae):
  • šoja (Garrulus glandarius L.),
  • sraka (Pica pica L.),
  • siva vrana (Corvus corone cornix L.).

Comments are closed.