Planinski zajec

Lepus timidus

Opis
Podoben je poljskemu, vendar je manjši in bolj čokat. Uhlji in zadnje noge so krajše. Rep je bolj ali manj enobarven. Poleti je sivo rjav, spodaj sivo bel, pozimi pa povsem bel. Rob uhlja je vse leto črn.

Življenje
Aktiven je predvsem ponoči. Teritoriji so dolgi in ozki, potekajo pa od dna hriba proti vrhu. Planinski zajci so samotarji, vendar se na pasiščih družijo. Zajklja koti do 3-krat na leto. V leglu so navadno 2–3 mladiči, ki so spolno zreli v drugem letu. Njegova življenjska doba je do devet let. Plenijo ga lisice, ujede, sova uharica in kune.

Življenjski prostor
V Alpah planinski pašniki, visoka barja in ruševje, pozimi pa tudi gozdovi. Največji del areala vrste se prekriva s tundro in tajgo.

Razširjenost v Sloveniji
Visokogorje Julijskih Alp, Karavank in Savinjskih Alp, Pohorja in Kozjaka. Proti jugu živi do Porezna (Razpet, 1981), Jelovice ( Kapus, 1938), Ratitovca in Blegoša ( Mencinger, 1969/70), Mozirskih planin (Predan, 1970/71) in Menine (Vrtačnik, 1984). V Triglavskem pogorju živi v višinah 850–2400 m (Hanzlowsky, 1929). Poleti se v glavnem zadržuje nad gozdno mejo, pozimi pa se spušča nižje. Najnižje opažanje iz Slovenije je iz Selnice ob Dravi, 600 m visoko (Godec, 1911).

Razširjenost
Območje tundre in tajge v Evraziji ter pas tundre v Severni Ameriki. Izolirane populacije živijo še v Alpah, Kazahstanu, na Altaju, Škotskem in nekaterih japonskih otokih.

Status: stabilen, vrsta zavarovana

Comments are closed.