Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje

Področje dela: Komisija skrbi za razvoj lovskega strelstva, pripravlja predloge za spremembe in dopolnitve Pravilnika o lovskem strelstvu LZS, nudi ustrezno strokovno pomoč LD in območnim LZ na področju lovskega strelstva ter zagotavlja potrebne razlage pravilnika. Zadolžena je za strokovno izpopolnjevanje lovcev na področju lovskega strelstva, določa merila in pogoje za naziv mojster strelec ter vodi evidenco o izdanih znakih. Izbere organizatorje tekmovanj v vseh lovskih strelskih disciplinah ter sprejema in verificira videz, velikost in mere tarč. Imenuje selektorja, ki skrbi za sestavo in pripravo strelske ekipe, ki LZS zastopa na mednarodnih tekmovanjih. Sodeluje na strokovnih posvetovanjih in drugih oblikah strokovnega sodelovanja med LZS in državnimi organi.

Predsednik komisije:

  • Matija Janc

Podpredsednik komisije:

  • Tomaž Trotovšek

Drugi člani komisije:

  • Anton Weiss
  • Gorazd Černuta
  • Bojan Urbančič
  • Marijan Krevh
  • Zlatko Pogorilić
  • Bojan Gorenc
  • Primož Turnšek
  • Barbara Ložar (LZS)

Comments are closed.