Lastniki zemljišč

Marsikateri lastnik zemljišča se je verjetno že srečal s škodo, ki so mu jo povzročile prostoživeče živali. Več o tej temi lahko preberete v zloženki Divjad in škoda, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije.

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je za prijavo vse pogostejše škode na kmetijskih zemljiščih in v gozdovih pripravila obrazce za prijavo škode, ki jo povzroča lovna divjad na lovnih površinah. Obrazci opisujejo tudi postopke uveljavljanja odškodnin od lovne divjadi na nelovnih površinah in prijavo škode, ki jo povzročijo zavarovane vrste živali, kar pa je v pristojnosti Zavoda za gozdove Slovenije.

Obrazec za prijavo škode lovski družini oz. lovišču s posebnim namenom

Obrazec za prijavo škode komisiji

Comments are closed.