Odbor etičnega kodeksa

Odbor etičnega kodeksa je vrhovno častno razsodišče za lovstvo, ki skrbi za uveljavljanje pravil Etičnega kodeksa slovenskih lovcev v praksi. Pojasnjuje etični kodeks, ocenjuje posamezna dejanja lovcev in o njih razsoja, predlaga pa tudi spremembe in dopolnitve etičnega kodeksa. Odbor etičnega kodeksa šteje devet članov, ki jih izvoli občni zbor.

Člani odbora etičnega kodeksa

Predsednik:

  • Niko Šuštarič

Podpredsednik:

  • Rudolf Majer

Člani odbora etičnega kodeksa:

  • Jakob Zorko
  • Ivan Lah
  • mag. Martin Smodiš
  • Marijan Sotlar
  • Jože Sivec
  • Albert Lagoj
  • Lambert Pate

Comments are closed.