Raziskovalna dejavnost

Strokovno-znanstveni svet LZS je bil ustanovljen leta 2009 z namenom učinkovitejše podpore nadaljnjemu razvoju lovstva v Sloveniji. Skrbi za prenos novih spoznanj domače in svetovne znanosti v širšo lovsko, pa tudi laično javnost. Povezuje raziskovalce in strokovnjake različnih področij, kot so: biologija divjadi, zdravstveno stanje divjadi, upravljanje z naravnimi viri, zgodovina lovstva in družbeni vidik lovstva, tehnika in upravljanje z okoljem.

Dandanes smo priča intenzivnemu pridobivanju novega znanja o različnih delih človekovega okolja. Splošno sprejet koncept trajnostnega razvoja temelji na znanju, ki omogoča predvidevanje posledic človekovega ravnanja in odločitev. Ob obilici novega znanja pa se pojavlja pomemben izziv, kako to znanje približati splošni in zainteresirani javnosti. Z delovanjem članov strokovno-znanstvenega sveta želimo pospeševati pridobivanje in prenos novega znanja v ravnanje posameznika in družbenih skupin.

Comments are closed.