Naravovarstvene dejavnosti lovcev

Lovci ne izvajamo samo lova, s pomočjo katerega ohranjamo naravno ravnovesje. Naravo varujemo tudi s košnjo opuščenih travnikov in tako omogočamo primeren življenjski prostor številnim žuželkam, pticam, sesalcem …

Lovci pogosto sodelujemo tudi v različnih čistilnih akcijah. Prav lovci smo bili namreč pobudniki in organizatorji prve vseslovenske čistilne akcije leta 1999. Dejavni smo v krmiščih, kjer pripravljamo krmo za divjad v zimskem obdobju. Odpravljamo škodo, ki jo povzroča divjad, in vzdržujemo lovske poti. Številni lovci sodelujejo s šolami v svojem kraju pri učnem programu o varstvu narave in spoznavanju divjih živali v bližnjem okolju.

Svoje predloge za spremembe zakonodaje s področja varstva narave naslavljamo na pristojne inštitucije zakonodajne veje oblasti.

V slovenskem prostoru smo uspeli ohraniti medveda in volka, ponovno smo naselili kozoroga in risa. Te živalske vrste bi že zdavnaj izumrle, kot so marsikje v Evropi. Zaradi vsega naštetega smo upravičeno ponosni na svoj prispevek družbi in naravi. Rezultati, ki govorijo sami zase, odtehtajo ves vloženi trud.

Comments are closed.