Glasilo Lovec

Lovec, glasilo LZS, je eno najstarejših lovskih glasil na svetu, saj s prekinitvami med 1. in 2. svetovno vojno izhaja že od leta 1910. Prejemajo ga vsi slovenski lovci, lovci v zamejstvu, pošiljamo pa ga tudi vsem slovenskim osnovnim šolam. Leta 2020 je Lovec praznoval že 110-letnico izhajanja.

V zadnjem obdobju je v reviji veliko poudarkov na ekoloških in naravovarstvenih temah, Lovec je tudi pomembno čtivo za izobraževanje mladih lovcev. Predvsem je vedno bolj kritično ogledalo lovske organizacije, saj je med vsebino tudi veliko kritičnih razmišljanj in komentarjev o lovski organizaciji v vse bolj spremenjenih družbenih razmerah in ob vedno večji kritiki javnosti na račun lova in lovstva. Revija še naprej skrbi za lovsko leposlovje in del vsebine namenja tudi mladim. Težišče revije je še vedno na strokovnih, lovsko-ekoloških temah in na dogajanju v lovskih organizacijah na terenu po Sloveniji.

Vsebino vsake številke Lovca lahko preberete tudi na spletni strani LZS.

Kontakt

v. d. odgovornega urednika

Boris Leskovic

  (01) 241 09 20
  boris.leskovic@lovska-zveza.si

Tajnik založništva

Andrej Miklavčič

  (01) 241 09 22
  lovec@lovska-zveza.si

Comments are closed.