Glasilo Lovec

Lovec, glasilo LZS, je eno najstarejših lovskih glasil na svetu, saj s prekinitvami med 1. in 2. svetovno vojno izhaja že od leta 1910. Prejemajo ga vsi slovenski lovci, lovci v zamejstvu, pošiljamo pa ga tudi vsem slovenskim osnovnim šolam. Leta 2020 je Lovec praznoval že 110-letnico izhajanja. Vsebino vsake številke Lovca lahko preberete tudi na spletni strani LZS.

Kontakt

Odgovorna urednica

Jasna Kovačič Siuka

  (01) 241 09 20
  jasna@lovska-zveza.si

Tajnik založništva

Andrej Miklavčič

  (01) 241 09 22
  lovec@lovska-zveza.si

Comments are closed.