Pomembni dokumenti

Knjižica Alpski brak jazbečar, 2021

Pravilnik za vzrejo ptičarjev
www.pticarji.si/file/Pravilniki/Vzrejni_pravilnik_pticarji.pdf

Vzrejni pravilniki KZS
www.kinoloska.si/vzreja-psov/vzrejni-pravilniki

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline
www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201398&stevilka=3493

Pravilnik o zaščiti hišnih živali
www.uradni-list.si/1/content?id=93040

Stanje lovskih psov v letu 2014
Lovski_psi_stanje_2014.pdf

Analiza iskanj obstreljene velike divjadi v letu 2014
Obstreljena_divjad_analiza_2014.pdf

Comments are closed.