Alpski kozorog

Capra ibex

Opis
Kozorog je močna, tršata in postavna žival. Čokat, poldrugi meter dolg trup je na močnih, razmeroma kratkih nogah. Rep je kratek, na zadnjici je belina. Poleti je dlaka rdečkasto siva, pozimi pa rumenkasto siva. Rogove imata oba spola, vendar so pri kozlu veliko daljši in močnejši, njihova prednja površina pa je zelo grbava. Koza ima rogove dolge do 30 cm, kozel pa do 95 cm. Odrasel alpski kozorog tehta 26–92 (115) kg.

Življenje
Kozorogi se družijo v trope, stari samci so samotarji. Podnevi počivajo, zjutraj in zvečer pa gredo na pašo. Večji del prehrane sestavljajo trave in razna zelišča dvokaličnic. V skalnatem svetu se kozorog giblje neverjetno zanesljivo. Z mesta lahko skoči 2 m visoko, z zaletom pa do 4 m. Kozorogi se parijo pozimi, od konca decembra do januarja. Po 20- do 22-tedenski brejosti koza skoti 1–2, včasih celo 3 kozliče. Življenjska doba kozorogov je do 17 let. Pri nas skorajda nima naravnih sovražnikov.

Opomba: alpski kozorog se uspešno pari z domačo kozo.

Življenjski prostor
Kozorogov življenjski prostor so odprti skalnati predeli nad gozdno mejo. Živi višje kot gams, več kot 3000 m visoko. Pozimi se zaradi pomanjkanja hrane spusti tudi do gozdov.

Razširjenost v Sloveniji
Pri nas je kozoroge naselil baron Julij Born v letih 1890–1896. Za svoje posestvo v Karavankah nad Tržičem je pri neki firmi v Lausanni kupil 20 kozorogov. Druga naselitev je bila leta 1953 v Kamniški Bistrici, kjer so spustili tri živali, pripeljane iz Švice. Majhnemu tropu, ki se je zadrževal na Brani, so v letih 1961 in 1965 dodali še po štiri kozoroge. Leta 1975 je bilo na Brani 95 kozorogov. V Julijskih Alpah so bili kozorogi prvič naseljeni leta 1965 v dolini Zadnjice. Živali so izvirale iz Italije. V letih 1965–1975 je bilo izpuščenih še 54 kozorogov, tako da je populacija leta 1976 štela že 160 živali (Fabjan, 1977/78). Leta 1975 je tudi Lovska družina Bovec v svoje lovišče naselila kozoroge iz Grand Paradisa. Po cenitvi iz leta 2001 v Sloveniji živi 300 kozorogov.

Razširjenost
Vrsta, če jo obravnavamo v ožjem pomenu besede, poseljuje edinole Alpe. Vsi zdaj živeči alpski kozorogi izhajajo iz narodnega parka Grand Paradiso v italijanskih Alpah in iz Švice (Graubunden), kjer je v 19. stoletju preživela edina domorodna populacija.

Spremenljivost in podvrsta
V Alpah živeči kozorogi (k nam naseljeni) pripadajo podvrsti Capra ibex ibex.

Status: stabilna vrsta

Lovne dobe

Comments are closed.