Novice in obvestila

 • Recently N + sticky

 • Recently N izpostavljene

 • Recently N nezpostavljene

 • Kako ukrepati, če najdemo poškodovano ali poginulo žival

  Če najdemo poškodovano ali vidno bolno prostoživečo žival, pokličemo Regijski center za obveščanje (ReCo) na številko 112 in povemo, kaj smo našli in kje. Regijski center za obveščanje bo glede na lokacijo, kjer smo našli poškodovano žival, poklical upravljavca lovišča – lovsko družino, če gre za divjad oziroma azil, če gre za zavarovano vrsto živali. Predstavniki azila bodo žival, ki spada med zavarovane vrste, prevzeli in jo odpeljali v oskrbo. V azilu ne smejo sprejeti divjadi. Če gre za divjad, pridejo na ogled lovci, ki o stanju živali obvestijo lovskega inšpektorja. Če je žival manj poškodovana, se lahko vrne v naravo. V primeru hude poškodovanosti pa lovski inšpektor odredi izredni odvzem. Lovci izvedejo odrejene ukrepe, saj je divjad v lasti države, lovske družine kot upravljavke lovišč pa so s koncesijsko pogodbo zavezane izvajati lovskoupravljavske načrte, ki jih predpiše država. Poginulo divjad prevzame higienska služba. Poginulo žival, ki spada med zavarovane vrste, pa prevzame Prirodoslovni muzej Slovenije.

  Koledar dogodkov

  Vstopna stran – stolpec 4

  julij 2021
  ponedeljek torek sreda četrtek petek sobota nedelja
  28. 6. 2021

  Festival gorniškega filma v Domžalah

  29. 6. 2021

  Festival gorniškega filma v Domžalah

  30. 6. 2021

  Festival gorniškega filma v Domžalah

  1. 7. 2021

  Festival gorniškega filma v Domžalah

  2. 7. 2021

  Festival gorniškega filma v Domžalah

  3. 7. 2021

  Festival gorniškega filma v Domžalah

  4. 7. 2021

  Festival gorniškega filma v Domžalah

  JAVNI POZIV: Usposabljanje sodnikov v oponašanju jelenjega rukanja

  5. 7. 2021 6. 7. 2021 7. 7. 2021 8. 7. 2021

  Program usposabljanja za člane skupin za iskanje poginulih divjih prašičev in splošni del programa za člane skupin za izredni odstrel divjih prašičev

  9. 7. 2021

  Program usposabljanja za člane skupin za izredni odstrel divjih prašičev - posebni del

  10. 7. 2021 11. 7. 2021

  Koncert Lovskega pevskega zbora Dekani

  12. 7. 2021 13. 7. 2021 14. 7. 2021

  Program usposabljanja za člane skupin za iskanje poginulih divjih prašičev in splošni del programa za člane skupin za izredni odstrel divjih prašičev

  15. 7. 2021

  Program usposabljanja za člane skupin za izredni odstrel divjih prašičev - posebni del

  16. 7. 2021 17. 7. 2021 18. 7. 2021
  19. 7. 2021 20. 7. 2021 21. 7. 2021 22. 7. 2021 23. 7. 2021 24. 7. 2021 25. 7. 2021
  26. 7. 2021 27. 7. 2021 28. 7. 2021 29. 7. 2021 30. 7. 2021 31. 7. 2021 1. 8. 2021