Uredniški odbor glasila Lovec, Zlatorogove in Strokovne knjižnice ter spletne strani LZS

Področje dela: Uredniški odbor se ukvarja z izdajanjem glasila Lovec ter izdajanjem knjig dveh knjižnih zbirk: Zlatorogove knjižnice in Strokovne knjižnice. V skladu s Pravilnikom dela Uredniškega odbora LZS za založništvo (glasila Lovec in knjižnih edicij) uredništvo sprejema politiko dela na tem področju in potrjuje prispevke za objavo. Uredniški odbor, predvsem odgovorni urednik založništva, ugotavlja strokovno ustreznost in primernost ter smotrnost izdaje predloženih avtorskih del. Uredništvo izvaja tudi vse aktivnosti na področju knjižnega programa (predlaga oziroma izbira tematiko knjige in po potrditvi predloga na upravnem odboru spremlja vse aktivnosti do izdaje knjige). Operativno-strokovna dela vse do izdaje glasila oziroma knjižnih edicij opravljata odgovorna urednica in tajnik založništva.

Predsednik Uredniškega odbora:

  • dr. Arpad Köveš

Podpredsednik:

Drugi člani Uredniškega odbora:

  • Franc Wakounig
  • Franc Rotar
  • Ivan Kuljaj
  • Jane Weber
  • Branko Tucović
  • Igor Pičulin
  • Martin Hočevar
  • Jasna Kovačič Siuka (LZS)

Comments are closed.