Strokovna služba LZS

Strokovna in administrativna dela za LZS opravlja Strokovna služba LZS. Notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest Strokovne službe in plače delavcev ureja poseben pravilnik.

URADNE URE Strokovne službe LZS

 • ponedeljek: 9.00 – 13.00
 • torek: 9.00 – 13.00
 • sreda: 9.00 – 15.00
 • četrtek: 9.00 – 13.00
 • petek: ni uradnih ur

Sodelavci Strokovne službe LZS

Predsednik LZS

Alojz Kovšca

  (01) 241 09 10
  alojz.kovsca@lovska-zveza.si

Svetovalka za pravne zadeve

mag. Nataša Oven

  (01) 241 09 27
  natasa.oven@lovska-zveza.si

Poslovna sekretarka

Barbara Ložar

  (01) 241 09 10
  040 740 005
  lzs@lovska-zveza.si

Strokovni sodelavec za ekologijo divjadi

Gregor Bolčina

  (01) 241 09 24
  gregor.bolcina@lovska-zveza.si

Svetovalka za odnose z javnostmi

Urša Kmetec

  (01) 241 09 16
  031 823 649
  ursa.kmetec@lovska-zveza.si 

Svetovalec za projektno delo

Tilen Hvala

  (01) 241 09 26
  tilen.hvala@lovska-zveza.si 

Založništvo

v. d. odgovornega urednika

Boris Leskovic

  (01) 241 09 20
  boris.leskovic@lovska-zveza.si

Tajnik založništva

Andrej Miklavčič

  (01) 241 09 22
  lovec@lovska-zveza.si

Pristojnosti Strokovne službe LZS

Strokovna služba LZS je nosilec izvajanja nalog LZS. V ta namen predvsem:

 • pripravlja strokovna gradiva in stališča LZS v stikih z ministrstvi in organi v njihovi sestavi;
 • pripravlja strokovna gradiva za seje organov, komisij in delovnih teles LZS,
 • zagotavlja administrativno-tehnične pogoje za njihovo delovanje,
 • skrbi za podobo organizacije in odnose z notranjo ter zunanjimi javnostmi,
 • vzdržuje in razvija spletno stran LZS ter članice obvešča o delovanju LZS,
 • razvija in vzdržuje informacijski sistem Lisjak,
 • izdaja in vodi evidenco izdanih lovskih izkaznic, izkaznic lovskih čuvajev in strelskih sodnikov,
 • izdaja in vodi evidenco lovskih priznanj in odlikovanj,
 • zagotavlja izhajanje glasila Lovec, Zlatorogovega zbornika ter knjig Zlatorogove in Strokovne knjižnice,
 • organizira različna izobraževanja in lovske izpite za člane članic,
 • sodeluje z drugimi organizacijami s področja lovstva, varstva narave in souporabniki prostora,
 • koordinira delovanje usposobljenih članic in nudi strokovno pomoč vsem članicam,
 • opravlja druge naloge v skladu s predpisi ter navodili predsednika LZS.

Comments are closed.