Code of Ethics Board

Odbor etičnega kodeksa je vrhovno častno razsodišče za lovstvo, ki skrbi za uveljavljanje pravil Etičnega kodeksa slovenskih lovcev v praksi. Pojasnjuje etični kodeks, ocenjuje posamezna dejanja lovcev in o njih razsoja, predlaga pa tudi spremembe in dopolnitve etičnega kodeksa. Odbor etičnega kodeksa šteje devet članov, ki jih izvoli občni zbor.

Člani odbora etičnega kodeksa

Predsednik:

Miha Molan

Podpredsednik:

Andrej Sila

Člani odbora etičnega kodeksa:

  • Geza Bačič
  • Branko Bec
  • Dušan Leskovec
  • Rudolf Majer
  • Andrej Primc
  • Anton Šuklje
  • Damjan Turinek

Comments are closed.